© Marc Nozell / Flickr / (CC BY 2.0 DEED)

Eind 1800 en begin 1900 beleefde de westerse wereld een plotselinge uitbarsting van openlijk occultisme onder de ultrarijken. De opkomst van de “theosofie” was in volle gang en werd een soort modetrend die uiteindelijk de weg zou bereiden voor wat later het “new age” spiritualisme zou worden genoemd. De belangrijkste drijvende kracht achter de theosofische beweging was een kleine groep obscure academici die gedeeltelijk werd geleid door een vrouw genaamd H.P. Blavatsky. De groep was geobsedeerd door esoterisch geloof, gnosticisme en zelfs satanisme, schrijft Brandon Smith.

Blavatsky was in 1875 medeoprichtster van de Theosophical Society in New York en beweerde dat ze een psychische verbinding had met wezens die “de Mahatma’s” of “de meesters” werden genoemd. Deze wezens, zo beweerde ze, hielpen haar bij het schrijven van de basisboeken van Theosofie, waaronder ‘The Secret Doctrine’.

Ik breng Theosofie en Blavatsky ter sprake omdat de beweging die zij hielp lanceren vooral elitair was – De verspreiding van het occultisme in het begin van 1900 richtte zich specifiek op de hogere klassen en dit resulteerde erin dat veel politieke leiders en financiële leiders betrokken waren bij obscure organisaties met geheimzinnige mandaten. Zulke groepen hebben in het verleden al bestaan, van de Rozenkruisers en Vrijmetselaars tot de alchemisten uit de Middeleeuwen die hun occulte overtuigingen in gecodeerde teksten verborgen hielden. Maar nooit eerder waren ze zo publiekelijk geweest in hun pogingen.

Het siert de vroege theosofen dat ze meestal apolitiek waren (althans naar buiten toe) en dat ze pleitten tegen politieke inmenging in het leven van mensen. Ik vermoed echter dat dit kwam doordat westerse regeringen in die tijd draaiden om christelijke en conservatieve waarden. Naarmate politici zich meer losmaakten van het christendom, groeide het belang van theosofen om de overheid te controleren en werd de beweging in de praktijk steeds socialistischer.

Steevast draaiden deze spirituele systemen om heidense godheden uit het verleden, vaak van Babylonische of Oud-Egyptische oorsprong. Dit gezegd hebbende, zijn er ook talrijke vermeldingen in de Theosofie van één figuur in het bijzonder – Lucifer, ook wel “de Lichtdrager, de engel van het licht, Prometheus (symbolisch), de draak, de morgenster en Satan” genoemd. Moderne luciferisten zullen consequent ontkennen dat de naam “Lucifer” iets te maken heeft met de Bijbelse figuur Satan, maar dit is een leugen. Blavatsky zelf behandelt de twee figuren als synoniem in ‘The Secret Doctrine’. Zoals ze toegeeft in haar boek:

“En nu staat het bewezen dat Satan, of de Rode Vurige Draak, de ‘Heer van Fosfor,’ en Lucifer, of ‘Lichtdrager,’ in ons is: het is onze Geest…”

Blavatsky, die hermetische teksten citeert in de Secret Doctrine, herhaalt ook de mantra:

“Het is Satan die de god van onze planeet is en de enige god…”

Luciferisten en occultisten zullen ook beweren dat de Christelijke Bijbel de naam “Lucifer” maar één keer noemt en dat de twee figuren niet met elkaar geassocieerd worden. Dit is wederom een leugen door weglating. De Bijbel noemt in feite meerdere malen “lichtdrager”, “engel des lichts” en “draak” als verwijzing naar Satan, en al deze namen worden door elites gebruikt om de figuur te beschrijven die zij Lucifer noemen.

Zoals vermeld in Korintiërs 11:14 – “En het is geen wonder, want Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts…”.

Met andere woorden, wanneer een elitaire groep termen noemt als “lichtdrager” of Lucifer, dan verwijzen ze inderdaad naar Satan. Het is niet alleen een kwestie van een archetypische discussie, dit is in feite een onderdeel van hun religie. Maar in onze moderne tijd zeggen sommige mensen misschien “wat maakt het uit?”. Het is allemaal mythische hoodoo en fantasie, toch?

  Hollywood voorspelde ons lot in een film in 1981

Ik zou willen antwoorden met een vraag: Denk je dat de diepgewortelde religieuze overtuigingen van de mensen met financiële en politieke macht van belang zijn voor de manier waarop zij beslissingen nemen? Zouden hun overtuigingen niet helpen verklaren waarom ze de dingen doen die ze doen? Als je wilt weten waarom de globalisten verwikkeld zijn in een zeer reële oorlog tegen de geesten van de massa, dan kun je hun religieuze motivaties niet over het hoofd zien. Wat voor sommigen fantasie lijkt, is voor de globalisten HEEL echt.

Velen weten bijvoorbeeld dat het gebouw van de Verenigde Naties in New York een occulte bibliotheek heeft. Maar weinigen weten dat deze is gebouwd door een groep die Lucifer Publishing Company heet (later veranderd in Lucis Trust). Lucis Trust haalt voortdurend de geschriften van HP Blavatsky aan als inspiratie voor hun organisatie. Tot op de dag van vandaag associëren de VN zich met Lucis Trust. Het hart van het globalisme draait om luciferiaanse idealen.

Het maakt niet uit hoe jij of ik over deze dingen denken. Het maakt niet uit of je dergelijke concepten als metaforisch, symbolisch of denkbeeldig beschouwt. ZIJ geloven en dus moeten we onderzoeken wat deze overtuigingen betekenen.

Vóór 1800 zouden occultisten die zich met luciferisme bezighielden op de brandstapel belanden als ze ontdekt werden. Ik begin te denken dat dit misschien altijd al de juiste manier was om met zulke mensen om te gaan. Maar om te begrijpen waarom, moeten we kijken naar de progressie van de religie en waarom deze onvermijdelijk leidt tot moreel relativisme en sociale zelfvernietiging.

Voor theosofen is Lucifer/Satan een soort heldenfiguur. Als ze beweren dat Lucifer “niet Satan” is, bedoelen ze dat hun versie van Satan verschilt van de versie die het Christendom toeschrijft. Met andere woorden, stel je voor dat een groep mensen een beroemde kwaadaardige figuur als Jozef Stalin zou nemen en vervolgens een heel andere geschiedenis voor hem zou bedenken waarin hij een verkeerd begrepen filantroop is in plaats van een genocidale maniak. Dat is in wezen wat het luciferianisme is.

In het Theosofische tijdschrift ‘Lucifer’ dat in de jaren 1880 werd gepubliceerd, besteden Blavatsky en haar groep meerdere pagina’s aan het scheiden van de term Lucifer en de Duivel, terwijl ze ook de mythologie van de duivel verdedigen en hem afschilderen als een personage dat door de christelijke cultuur wordt belasterd.

In hun versie van het Genesisverhaal was de slang bijvoorbeeld de “goede figuur” die Adam en Eva de vrucht der kennis bracht. Eva wordt vereerd als een basisfiguur in de theosofie en in het feminisme (een beweging die de theosofen hebben helpen oprichten), omdat de slang zonder Eva nooit in staat zou zijn geweest Adam zover te krijgen dat hij de vrucht at.

De vrucht als voorstelling van gnosis (kennis) is de sleutel tot het luciferianisme en de globalistische cultus. Zoals veel atheïsten die ik in het verleden ben tegengekomen hebben betoogd, is kennis niet iets goeds? En als God de mensheid straft voor het consumeren van kennis, maakt hem dat dan geen schurk? Dit argument gaat voorbij aan het onderliggende thema – kennis op zich is niet goed of slecht, maar het kwaad gedijt wanneer mensen kennis gaan aanbidden ten koste van al het andere. De toepassing van kennis zonder wijsheid en morele discipline is gevaarlijk.

  Mainstream media geven eindelijk toe: "Overheid manipuleert ons weer"

Zoals Dr. Ian Malcolm op briljante wijze beweert in de film Jurassic Park:

“Ja, ja, maar jullie wetenschappers waren zo bezig met de vraag of ze het wel konden of niet, dat ze niet stilstonden bij de vraag of ze het wel moesten doen.”

Luciferianen geven openlijk toe dat het doel van hun ideologie is om kennis na te streven totdat mensen goden worden. Deze verliefdheid op het god-zijn is wat leidt tot het grote kwaad; het is een waanidee dat de geest vergiftigt en moreel relatief gedrag aanmoedigt, om nog maar te zwijgen van een alomtegenwoordige zucht naar macht. Denk even na over het technologische aspect. Denk aan de vele globalistische programma’s om kunstmatige intelligentie uit te breiden en wat zij “transhumanisme” noemen te bewerkstelligen. Dit is een soort kennisverering die angstaanjagende gevolgen heeft voor de toekomst.

De integratie van technologie in de controlestaat om over de samenleving te heersen is al erg genoeg, maar wat gebeurt er als mensen technologie beginnen te integreren in hun eigen biologie? Zal dit uiteindelijk elke schijn van wat we “de ziel” noemen uitwissen? Per slot van rekening voelen machines niet en reflecteren ze niet over hun eigen daden. Wat gebeurt er als mensen zichzelf vervormen om meer op machines te gaan lijken? Zal het transhumanisme een beweging worden die alle liefde en empathie verstikt, het morele kompas wegneemt en ons verandert in een demonische korfgeest zonder individuele gedachten?

Globalisten beweren dat er niet zoiets bestaat als een ziel, een individuele identiteit en een moreel kompas. Vanuit hun perspectief is er geen gevaar om technologie te adopteren als een pad naar goddelijkheid omdat er dan niets verloren zou gaan; en hier zien we de ware aard van het luciferianisme aan het werk. Een perfecte representatie van deze kanker is de woordvoerder van het World Economic Forum, Yavul Harari – een man die het stille deel hardop zegt en regelmatig de duistere grondbeginselen van het luciferianisme propageert.

Om te begrijpen wat luciferisme is, moet je het zien als de anti-god; een oorlog tegen de natuur, of een oorlog tegen de natuurlijke staat van de mensheid vermomd als “verlichting”. Dit is de reden waarom globalisten proberen om de extreem tegenovergestelde kijk op elke natuurlijke aanleg in te voeren. Het idee dat de mens een blanco lei is, waar Yuval Harari zich aan vastklampt, is zo’n vals verhaal. Het is een filosofie die door eindeloze psychologische en antropologische studies is ontkracht.

Van Carl Jung tot Joseph Campbell tot Steven Pinker en nog veel meer, al het wetenschappelijke bewijs suggereert dat mensen vanaf hun geboorte inherente psychologische kwaliteiten en eigenschappen hebben. Sommige daarvan zijn uniek voor de persoon, andere zijn universele archetypes en ideeën die de meerderheid van de mensen deelt (zoals geweten en moreel kompas). Als we deze ingebouwde kwaliteiten niet hadden, zou de mensheid al duizenden jaren geleden zijn uitgestorven. We weten nog steeds niet waar ze precies vandaan komen, we weten alleen dat we zonder ze niet langer menselijk zijn.

  Video-opname van CDC-gezondheidsfunctionaris die oproept tot BLANKE GENOCIDE om alle blanke vaccinweigeraars te elimineren

Er is echter een bepaald percentage mensen (1% of minder) dat deze aangeboren karaktereigenschappen niet heeft. Zij staan over het algemeen bekend als psychopaten en sociopaten, en hun gedrag lijkt erg op dat van de globalisten. Ik heb lang de theorie gehad dat de globalistische cabal in feite een cultus is van hoger functionerende psychopaten.

Hun gebrek aan empathie en geweten, hun dorst naar goddelijkheid en almacht, hun drang om allesomvattend toezicht te houden op de bevolking, om altijd alles over ons te weten, om totale controle te hebben over het milieu en de samenleving, het narcistische zelfbeeld van een opperste heerser die aanbeden wordt door de massa’s en het waanidee dat ze in staat zullen zijn om gedachten te lezen en de toekomst te voorspellen. Dit zijn psychopathische fantasieën en ze zijn bereid om deze fantasieën na te jagen met alle middelen die nodig zijn.

Maar zelfs psychopaten hebben soms een fundamentalistisch kader nodig om organisatie te behouden en toewijding te inspireren binnen een groep. Het is volkomen logisch dat ze het luciferianisme als hun religie zouden kiezen.

Hun “doe wat je wilt” filosofie van hedonisme neemt het idee van vrijheid en verwijdert alle verantwoordelijkheid – Het is een gedegenereerde kijk op vrijheid in plaats van een principiële kijk. Vrijheid, denken ze, is alleen voor mensen zoals zij; de mensen die bereid zijn om alles op hun pad te ontheiligen en de natuurlijke orde te verstoren.

Als psychopaten zijn ze verstoken van natuurlijke aangeboren eigenschappen en zijn ze meer robot dan mens. Het is dus geen verrassing dat mensen als Harai beweren dat er geen ziel is, geen vrijheid (voor jou) en dat machines tot dezelfde creativiteit in staat zijn als mensen. Een leeg persoon zonder ziel of creativiteit zal aannemen dat alle andere mensen leeg zijn. Een immoreel persoon zal ook gedwongen worden om te bewijzen dat alle anderen net zo immoreel zijn als hij. Of hij zal moeten bewijzen dat hij superieur is aan alle anderen omdat hij zijn immoraliteit heeft omarmd.

Geloven de elites echt in een echte “duivel” met hoeven en hoorns en een hooivork? Ik weet het niet. Maar waar het om gaat is de filosofische drijfveer van hun cultisme. Hun doel is om een meerderheid van de bevolking ervan te overtuigen dat er geen goed en geen kwaad bestaat. Alles is leeg. Alles is relatief aan de eisen van het moment en de eisen van de maatschappij. Natuurlijk willen ze de samenleving beheersen, dus dan zou alles echt relatief zijn aan HUN eisen.

Als je iets echt demonisch wilt zien, stel je dan een wereld voor waarin alle inherente waarheid wordt opgegeven ten gunste van subjectieve perceptie. Een wereld die zich richt op de voorkeuren van psychopaten zonder ethische imperatief. Een wereld waarin het doel altijd de middelen heiligt. Dit is de luciferiaanse manier en de globalistische manier. En hoezeer ze het ook ontkennen, de realiteit van hun overtuigingen is zichtbaar in de vruchten van hun werk. Waar ze ook gaan, vernietiging, chaos en dood volgen.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Satans agent: Het Wereld Economisch ForumVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHouthi’s waarschuwen EU ‘met vuur te spelen’ na inzet oorlogsschepen op Rode Zee-missie
Volgend artikelAap met een granaat: Waarom kernwapens in EU-handen een nachtmerrie zouden zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

73 REACTIES

  • De vrijmetselarij heeft ook (aparte) vrouwenloges.
   In Frankrijk werden die door ene Simone Veil geleid in de jaren zeventig en tachtig.

   Simone Veil vande “Loi Simone Veil”.

   De “wet” die de legalisering van abortus in FR mogelijk maakte.

   Weet u dat ook weer heheh …

 1. Als militair, betrokken bij een grote schare wanpraktijken tijdens afschuwelijke burgeroorlogen gedurende diverse missies, kan ik zeggen dat ik elke vorm van ‘religie’ volledig naast mij neer gelegd heb.
  Ik ‘geloof’ het allemaal wel…
  Me proberen in te leven in de denkwijze of religie van de zelfbenoemde globalisten is een kansloos gebeuren.
  Levert niks op en kost alleen maar energie en veroorzaakt een aanval op mijn goodwill.

  • Ik zie het enigszins anders en scheidt religie en geloof. Religie is wat zich vormt zodra een bepaald geloof te ver wordt gecodificeerd, totdat het bouwsel, de structuur, belangrijker wordt dan de inhoud, omdat de mensen binnen die structuur zich meer zorgen gaan maken over hun rang binnen die structuur dan de boodschap zelf. En daarmee komt dan de drang om meer mensen te overtuigen of te dwingen die visie te volgen omdat dat de eigen status verhoogt.
   Zelf heb ik een aantal ervaringen gehad die voor mij duidelijk hebben gemaakt dat er meer is dan alleen dit leven. En daarna zo’n 15 jaar gedolven in diverse religies en hun geschriften en leringen, wat heeft geleid tot mijn eigen visie/geloof. Maar ik heb niet de behoefte mijn visie, mijn geloof, mijn overtuiging niet aan anderen op te dringen.

   • En ja, ik ben wel overtuigd dat je die groep moet begrijpen. “Ken uw vijand” is nog altijd een goed advies. En je kunt je vijand niet begrijpen als je weigert hun redenering, geloof en motivering te begrijpen, of tenminste te bestuderen.

     • @Raphael…
      🎯🎯🎯

      Onze vijand kent ons door en door, ze besturen ons. Om uit hun macht te komen moeten we hun macht begrijpen. We komen steeds dichter bij de dominosteen die alle dominostenen laat omvallen.

      • Exact. Hun daden komen voort uit hun overtuigingen, hun geloof, hun manier van redeneren. Door die te bestuderen (hoe onaangenaam dat ook mag zijn) kun je ze leren begrijpen en hun volgende acties (deels) voorspellen.

       Wie een kampioen van het licht wil zijn, moet het duister kennen en begrijpen.
       Dat geldt ook omgekeerd en zij kennen en begrijpen ons een stuk beter dan wij hen kennen en begrijpen. Dat is dan ook een van de redenen dat ze ons zo ongeveer openlijk uitlachen en zo gemakkelijk hun wil opleggen.

   • Omdat het beter verdient c.q. betaald, dan het stomme klotebaantje wat ze nu doen.
    En het is avontuurlijker, en voor de familie dat achterblijft, heeft bij overlijden een GOED pensioen, zolang er geen oorlog is, zit je in je kazerne lekker te kaarten.
    VERGEET NIET!, dat heelveel jongeren, TOTAAL AMBITIEUS ZIJN.!
    En van nadenken moe worden.
    Verloren generatie, en dat weet de overheid, dus sneuvelen is geen verlies.!

    • https://www.dlmplus.nl/2024/02/04/de-ipad-kids-verloren-generaties/

     Kinderen zijn de nieuwe huisdieren: Het krijgt te eten en te drinken, er is een zéér beperkte interessespanne en activiteitenspanne op de dag waarna het in verlammende lusteloosheid neerploft op de bank of in bed met een display voor het gezicht.
     Wat er niet in zit komt er ook nooit uit. Die ouders hebben levenslang qua afhankelijkheid vanuit hun ‘kindjes’, of ze nu 12 jaar, 18 jaar of 26 jaar oud zijn maakt niks meer uit. Ze weten niks, ze kennen niks, ze kunnen niks, ze doen niks, ze durven niks, ze kijken wel maar zien niks, ze horen wel maar luisteren niet en vooral : ze WILLEN niks. Representiviteit, punctualiteit en hoffelijkheid vanuit respect naar de oudere generaties zijn woorden die ze niet eens kennen, beheersen of foutloos kunnen spellen laat staan uitspreken. Je hebt exclusieve uitzonderingen als ze je aankijken terwijl ze tegen je praten. Ze hebben alles standaard aan boord wat wij niet kunnen gebruiken of nodig hebben. De minst nieuwsgierige generatie die ooit heeft rondgelopen.
     Verwacht er maar 2x helemaal niks van. Ik heb er, net als een hoop ‘gedupeerde’ ouders door hun eigen verwenzucht en pamper/please opvoeding, helemaal niks mee in ieder geval.

   • @Greet: Ik had toen geen keus. Ik kreeg te maken met de opgelegde dienstplicht.
    Ik heb er uit gehaald wat er in zat. Mede dankzij die intensieve tijd kan ik me juist vandaag de dag goed redden en veel mensen ondersteunen.

   • Waarom denk je dat er Nepalezen vechten voor Poetin. Niet omdat ze hekel hebben aan Oekrainers. Maar omdat ze in hun thuis land niet genoeg te vreten hebben voor hun familie.

 2. En uiteindelijk loopt alles kapot tegen nuchter verstand. Dat is het echte gevaar voor degene die andere willen overheersen. Lach ze uit, hoon ze weg. en het is niks.

 3. Lucifer is de duivel @Ariman is de satan.
  Lucifer is de verleider. Ariman is de materialist die mensen tot AI dwingt.
  Lucifer wil zijn eigen koninkrijk.
  Hij wil je op zijn handen dragen zodst je je niet stoot aan steen. Hij zal je zachtjes laten landen als hij je verzoekt ve berg te springen.
  Ariman geeft jou de aarde en alle materialsme als je hem maar aanbidt.
  Hij zegt ook dat jij voor jouw dagelijkse voedsel hard moet werken.

  • Satan is dood frans, god ook. Ze waren er al nooit alleen een paar opportistiche klootzakken hebben er een business-model van gemaakt. Laat die shit toch los. Of durf je geen verantwoordelijkheid over je eigen leven te nemen? Kan ook een keuze zijn? Gooi het in de groep jonguh!

 4. Goed artikel, al mag hij wat mij betreft meer ingaan op degene die ze aanbidden, waarom ze dat doen, waar komt de occulte macht vandaan die sommige “top” figuren hebben? Alles is begonnen met de allereerste misleiding van de mens.. de vraag/mededeling van satan (de slang) aan Eva.. “God heeft zeker gezegd dat je niet van de boom van kennis van goed en kwaad mag eten, omdat je dan gelijk word aan Hem”.. we zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld!!! Op die allereerste leugen is voortgeborduurd tot en met vandaag de dag, allerlij varianten van wie we zijn als mens, worden aangeboden en opgedrongen, terwijl onze daadwerkelijke identiteit ligt in een verhaal wat wereldwijd belachelijk word gemaakt.. terug naar m’n vragen..je ziet dus dat hij liegt (hij word ook vader van de leugen genoemd, leugenaar sinds den beginne), de leugen is zijn aard. Dit hele luciferiaanse cultisme word geleid en geïnspireerd door de vader van de leugen, oftewel, dat hele zooitje wat hem aanbid en volgt is ook misleid. Deze lui verbinden zich aan demonen, dmv moordrituelen, bloedoffers, het eten van het kloppende hart van het slachtoffer, adrenochrome, satanische rituelen en spreuken, hekserij, tovenarij enzovoort enzovoort. De macht die ze ontvangen is in feite een demoon, de krachten die sommige van die lui hebben is in feite een demoon. Marcus 5:1-13
  De genezing van een bezetene
  1En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen. 2En toen Hij uit het schip ging, kwam Hem [terstond] uit de grafsteden een mens tegemoet met een onreine geest, 3die verblijf hield in de graven, en niemand had hem meer kunnen binden zelfs niet met een keten, 4want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield, en niemand was bij machte hem te bedwingen. 5En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en in de bergen, schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. 6En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel voor Hem neder, 7en zeide, roepende met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. 8Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. 9En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? 10En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. 12En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen. 13En Hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee.

  Zie hoe sterk die geesten in hem waren.. zie hun angst en directe erkenning van Jezus, Zoon van de allerhoogste God.. zie de smeekbede dat Jezus hem(legioen) niet pijnigt(wat wijst op het oordeel en het werpen in de put van satan en de gevallen engelen, oftewel demonen.. die tijd was het nog niet. satan en z’n demonen weten precies wanneer hun oordeel komt, ze weten dat Jezus terug gaat komen. Eén vraag aan de haters.. heb je überhaupt ooit de moeite genomen om je ego even aan de kant te zetten en stil te staan bij de mogelijkheid dat het allemaal wel eens waar kan zijn?

  • Actueel. We herinneren ons nog helder hoe George W. Bush om Irak binnen te vallen eerst de VN opzij zette, een andere inhoud gaf aan het begrip democratie en toen een precedent heeft geschapen voor Democraten alike. Deze ‘christenen’ gespeend van enige kennis, hebben op een of andere manier een zekerder beeld van de duivel dan van God.

  • Denk dat 6% zwaar onderschat is , een narcist is ook een psychopaat in mildere maten. Er is 7 jaar geleden een groep psychologen en psychiaters geweest die een onderzoek hadden gedaan en zij schatten zo ongeveer dat de cijfers zowieso al 30% van de bevolking was die narcist was en ze vreesden ervoor dat het werkelijke cijfer rond 40% zou liggen. Ook in België in die groep konden zij zich vinden in die cijfers die op 5 jaar onderzoek waren ontstaan door grote enquêtes te houden. Dat houd in dat 6 van de tien mensen deugen. Op 100 mensen zijn er 40 die niet deugen. Een narcist deugd niet. En zo ervaar ik het ook, bijna de helft van de mensen die ik ontmoet en ken deugd niet, de rest zijn emphaten. Als je ouder word heb je meer levenservaring en merk je sneller de ware aard op van mensen. Zijn allemaal van een andere planeet komen incarneren hier denk ik dan maar

 5. Ik wil het nog 1 x uitleggen.
  Alles bestaat uit bezielende velden .
  Simpel, als je een agressief persoon ontmoet en je raakt er mee in gesprek moet je uitkijken dat je dat deel in jezelf ook niet laat oproepen of aanmaken in jou. Als je een zachtzinnige persoon ontmoet, rustig, vrolijk en blij en je hebt er een gesprek mee word je zelf ook ineens mild en rustig en blij. Zo werken bezielden velden, ze versterken elkaar.

  Wat deze psychopaten doen is negatieve velden zelf aanmaken en proberen te beheren door deze negatieve beweging bij een ander door de strot te schuiven als waarheid,zoals rutte continu doet. Leugens vertellen om te manipuleren.
  Wat ze willen is mensen actief op deze velden laten aansluiten door een verweer in hen op te roepen. Verweer is negatief en haakt in op dat negatieve bezielde veld dat is aangemaakt door een psychopaat. Eenmaal veel mensen verweer kennen tegen een negatieve handeling , volgen er meer negatieve manipulatie van diezelfde psychopaat om het veld sterker te beheren en te beïnvloeden. Dan heb je psychopaten die dood en verderf zaaien onder kinderen en dit negatieve demonische veld beheersen en koppelen aan een naam (satan) om het bezielde negatieve veld een soort entiteit te geven . Zo zullen verschillende psychopaten zich aan elkaar verbinden,hun velden in elkaar over laten lopen om een grote sterke atractor aan te maken, (satan)who Rockefeller wef en stromannen…….

  Een atractor is een swirl aan energie ,de hoofdleider en vandaaruit vloeit het over in zijtakken, zoals ons stelsel waarin wij wonen een swirl is met zijvertakkingen. Een dominator of psychopaat werkt altijd met negatieve velden wat verweer oproept en dat is hoe ze in breken in je innerlijke via verweer op hun actie. En zo worden zij parasieten die zich aan jou angst , verzet, boosheid , verlamde gevoelens ,verdriet ,woede…laven.
  Dat geeft hen macht, ze polen een mens om in angstige slaven van hun grote atractors , bezield velden onverlicht. Magneten die elkaar versterken.
  Gewoon geen verweer geven en ze uit lachen voor de onnozele idioten dat ze zijn. Beste remedie .

  • Greet wat wil je nu uitleggen? Dat je bij psychopaten en narcisten uit de buurt moet blijven? Misschien wel niet denk ik dan. Juist niet Laat ze maar eens een inkijkje in hun geest geven. En als je daar op uit bent, op uithoren en ze voelen het, dan zijn ze de braafste van de wereld. Ik heb het niet over gewelddadige criminelen. Daar legt iedereen het tegen af.

   Maar een beetje psychopaat. Kom nou. Die is banger voor jou dan jij voor hem.

  • Mahendra, een nazaat van de laatste maharadja, vertelde me over zijn levensverhaal, en over de onafhankelijkheid van India waar hij met zijn grootvader bij aanwezig was, met Nehru en de Britse onderkoning en Jinnah die op het laatste moment afstand nam van de unie, op het vliegtuig stapte en een onafhankelijk Pakistan stichtte. Rajasthan had onder de Britten een eigen status, omdat de Maharadja’s hen daar hadden uitgenodigd om zich van de Hollanders en de Moguls te bevrijden.

   De theosofie is voor een groot deel op de oude geschriften van de hindoes over de schepping gebaseerd, die echter voor de normale Indiër niet (meer) toegankelijk was. Een deel van deze oude cultuur werd hen door de Britten die deze in het Engels vertaalden, al teruggegeven. Zijn grootvader kende Blavatsky die bij hen thuis kwam en nog geleend had uit hun familie bibliotheek, misschien een van de oudste ter wereld, die niet hetzelfde lot had ondergaan als de Bibliotheek van Alexandrië die in brand vloog rond het begin van onze jaartelling, hij was sponsor van de theosofie.

   Mahendra was met een Nederlandse vrouw getrouwd die hij kende van Harvard, zo kwam hij in Nederland, reden waarom hij uit zijn steenrijke familie van inmiddels multimiljardairs verstoten werd. Hij had twee kinderen, maar was gescheiden. Toen de onafhankelijkheid eraan kwam hebben de maharadja’s die enkel hun titel behielden hun geld geherinvesteerd. De reden van zijn verbanning was de Nederlandse achtergrond in de diamanthandel uit India waar hij pas milder over werd toen doorschemerde dat het Joden waren, zoals hijzelf van moederskant. De rest van zijn leven verdiepte hij zich in de zonden van de Nederlanders. Hij was zeer cynisch over de Gouden Eeuw. Komende uit een familie van theosofen, bekeerde hij zich tot het christendom (door een droom over zijn grootvader toen die niet meer leefde). Pas later na de dood van zijn vader kwam hij via zijn zus weer in contact met zijn familie, die kennelijk ook sponsor waren van tal van liefdadigheidsinstellingen, tot en met Moeder Teresa en Sai Baba.

  • Ik kende Mahendra redelijk goed. Hij was erg tegen het ‘occulte’. Hij had dan ook een paranoïde kant, dat ze hem wilden vergiftigen, die blijkbaar een trend werd. Eén verdachte was iemand met een sinaasappel. Hij vertrouwde de Nederlanders geen moment, omgekeerd werd hij trouwens ook niet zo vertrouwd door hen en in toenemende mate mijzelf. Ik werd voor zoiets (als die vergiftiging) door een heel team politie verwijderd uit de eetzaal-kantine, mensa van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van de manager Lex Gaal die ‘een anoniem telefoontje’ had gehad, vlak nadat een paar Surinamers die daar wachtlopen met een of ander kutverhaal kwamen over de chique hoeren in Den Haag.
   jaar of wat later kwam ik op het Waterlooplein de Marokkaanse jongen tegen die daar aan de koffiecorner werkte. Hij kwam net uit de gevangenis, hij bekende dat hij in die tijd tal van studentes had geneukt waar hij geld van geleend (gestolen) had, totdat de ouders verbanden begonnen te leggen. Ik denk dat hun verzet om geld draaide, misschien meer dan de maagdelijkheid van hun dochters.
   Multicultureel Nederland. Ik ben de enige die in de theosofie is af-gestudeerd aan de UVA, je zou dus kunnen zeggen dat ik een Master ben. Dit was ongeveer in de tijd dat Thierry Baudet daar rechten studeerde, ik begrijp dan ook zijn zorgen over Nederland als geen ander.

  • Volgens de bijbel wel ja. Satan heerst op aarde. Jezus heeft nooit ontkend dat de duivel de macht had om hem daadwerkelijk te geven wat hij aanbood. De derde beproeving was dat de duivel hem de heerschappij over alle koninkrijken op aarde aanbood, mits jezus zich voor hem zou neerbuigen.

   • Dat maakt de duivel misschien niet direct god, maar wel de heerser der aarde, wat vanuit het perspectief van een sterfelijk mens niet veel verschil maakt. (Tenzij je gelooft in meer dan alleen een aards bestaan).

    • @Johan P en Salvar…

     Als je dit op je innerlijke wereld toepast, dan is ons ego de satan en onze liefde is God.

     Satan is de egoïst in ons, God is de liefde in ons. Satan is los geraakt van God en omdat satan geen liefde (God) voelt, is satan een materialist. Satan is dualistisch en complex.

     God is liefde… eenvoud.

     Wij kunnen ons ego (angst, liefdeloosheid) voeden met materialisme en complexiteit of we kunnen liefde ZIJN.

     De enige vrije wil die wij hebben is de keuze tussen ego en liefde. Die twee kunnen niet samen bestaan, de één sluit de ander uit. De wereld waarin wij leven komt voort uit welke van deze twee keuzes dominant is. We zijn ooit als liefde beginnen. We werden geboren uit liefde en groeiden op in liefde. In duizenden jaren tijd zijn wij van liefde ontkoppeld geraakt en uit puur ego verwekt, geboren en opgevoed. Egoïsme/ego is na duizenden jaren de norm geworden. De terugkomst van God is het einde van ons ego/egoïsme, de wederopstanding van liefde.

     Waar ego (angst, goddeloosheid) is, is geen liefde. Waar liefde is, is geen ego.

     • @Johan P en salvar…
      ‘Wij kunnen ons ego (angst, liefdeloosheid) voeden met materialisme en complexiteit of we kunnen liefde ZIJN.’

      Dit is waarom de meeste mensen consumenten zijn, omdat ze geen liefde meer ZIJN, maar liefde consumeren uit materialisme. Kijk om je heen… mensen zijn wanhopig op zoek naar liefde, maar uit angst (ego) zoeken ze het in consumeren ipv liefde te ZIJN.

      Het draait allemaal om bewustwording van wat wij zijn. De elites doen alles ons verward te houden zodat we niet beseffen dat we ALLES verkeerd om doen. De oplossing ligt niet buiten ons, maar in de bewustwording/realisatie van wat wij zijn… angst (ego, satan) of liefde.

      The ego is NOT our amigo… vecht niet met het ego, maar realiseer je dat jij je ego niet bent. De makkelijkste manier is om je liefde ipv je ego te gaan voeden.

   • Die verzoeking in de woestijn was nog voor Golgotha en de opstanding uit de doden door Jezus met Pasen. Toen was satan nog overste dezer wereld. Hij had toen ook nog een zeker recht om in de hemel voor Gods troon te verschijnen, zoals verhaald wordt in het boek Job. Namelijk dankzij de nog onverzoende mensenschuld. Maar na Golgotha niet meer. Nu is Jezus namens God de imperator mundi, zittende ter rechterhand Gods. Satan tracht nog wel veel ellende aan te richten, maar weet dat hij verloren heeft. Zijn demonen vrezen ook Jezus. En satan blijft weg als hij met overtuiging wordt weerstaan, zoals door christelijke en conservatieve regeringen, zoals in het artikel staat.

 6. De theosofie legt zelf helder uit waar de ideeën over de duivel vandaan komen, en hoe die vermengd zijn in de theologie. De goden van weleer waren sterren en planeten, en de sterrenbeelden van hun tijdperken. De tijdperken van duizenden jaren verlopen in omgekeerde volgorde door de sterrenbeelden, door de precessie van de equinoxen. Dit afgelopen tijdperk was Vissen. Dus daarvoor had je Ram en daarvoor het sterrenbeeld Stier, respectievelijk vertegenwoordigd in de Ramgod, en de Stiergod Baal die bij de uittocht van de Joden uit Egypte door hen werd aanbeden in het gouden kalf. De Ramgod was de rivaal van de Ene God van Achnaton die de basis vormde van het moderne monotheïsme. Vandaar werd Toetanchaton Toetanchamon toen hij teruggetrokken werd in de Amon-kult. De horens van de Ram staan omhoog, van de Stier omlaag. De Ram staat dus meer model voor de duivel dan de Stier. De meeste mensen leven in een lege woestijn, qua beschaving. De duivel qua naam, diabolo, betekent woestijnwind.

   • Het beeld van de duivel doet echter meer denken aan de Ram.
    Die dingen zijn denk ik nog verder door elkaar gehaald.
    Je ziet hoe makkelijk dat gaat.

   • Nu we het toch hebben over de duivel (eigenlijk kan enkel een Engelsman zo koppig, brutaal en aantijgend doorzetten in zijn onwetendheid); ik haal Engeland en Groot-Brittannië even makkelijk door elkaar als Ram en Stier. Engeland valt onder het sterrenbeeld Ram, Groot-Brittannië Stier.

 7. Ik zie dat hier niemand weet wat hun religie is, ik woord vaak belachelijk gemaakt als ik het uitleg ?

  Jan februari 20, 2024 Bij 06:23
  Houdoe!

  Reageer
  DeckerDecker februari 20, 2024 Bij 09:41
  De grootste naïviteit lijkt onder de godsdienst waanzinnigen te heersen.

  Dus zoek het maar uit

  • Het nadeel van text is dat je de reacties op allerlei manieren kunt interpreteren.
   U voelt zich wellicht ‘gepakt’ en beledigd en daarmee maakt u duidelijk dat u van het negatieve uit gaat.

   • Edwin vissers schijnt door nummers en bijbels geïnspireerd te worden grote hoeveelheden drugs weg te snoepen en ons dan daarna te overstelpen met theorieën die echt werkelijk negens over gaan!!

    • Ze gaan voor jou nergens over omdat je niks leest of onderzoelt, je maakt alleen maar het onderzoek en geloof van anderen belachelijk hier. Ik heb jou nog nooit een bijdrage zien leveren hier trollie

      • Wat heeft jou zo verhard Djennis? Wanneer heb jij voor het laatst een knuffel gehad, of de woorden gehoord en gevoeld dat je ertoe doet? Ga wat liever zijn voor jezelf Djennis, dan word je dat vanzelf ook naar anderen. Vind de liefde voor jezelf terug man, en zoals je wel gemerkt hebt in je leven, vind je die niet in de wereld om je heen. Waarom ben je zo bang voor God? Ik geloofde het ook niet, allemaal onzin van die halleluja figuren zei ik altijd.. tot ik me openstelde en Hem uitdaagde… ik zei letterlijk “als je echt bent, als je echt bestaat, show me, bring it on”.. en dat deed Hij! Ik zal je mijn getuigenis besparen omdat je me waarschijnlijk toch weer belachelijk gaat maken, maar dat geeft niks vriend, dat zegt wat over jou. Ik bedoel het goed, daag Hem zelf uit en stel je open.. ik vraag je dit niet zodat je dan stopt met gelovers belachelijk te maken, mij doet het niks. Ik vraag je dit zodat je kunt ontdekken wie God is maar ook wie jijzelf bent. Je hebt niks te verliezen want volgens jou bestaat hij toch niet..

        • Ik kan werkelijk niet begrijpen dat zoveel mensen moeite hebben met God als een hogere macht, terwijl ze blindelings het kwaad als macht (h)erkennen. En los van dat, een gegronde discussie over een onderwerp kun je alleen voeren als alle partijen het onderwerp volledig onderzocht hebben, niet op basis van aannames.

     • Dat bepaal ik helaas nog steeds zelf!!! Ik heb recht op mijn eigen mening net als jou Veteraan Delta!! het zou jou dus sieren mensen hier vrij te laten en niet in de bres te springen als iemand het bestaan van god in twijfel trekt!!!

 8. Deze “lichtdragers” zijn hier in EU alle vormen van “licht instellingen” / licht werkers / licht lichamen / light body en zo veel meer geworden, stap voor stap opgericht sedert meer dan 40 jaar geleden…. waar bijzonder veel elite mensen en hoog opgeleide intellectuele mensen van “alle EU landen” lid van werden…. wat NU uitgegroeid is in “That’s The Spirit” ….. Tomorrow land – . Voordien was het “The Secret” – The Alchimist – galactic federation – pleiaden gedoe – ho’oponoponoo (Hawaï – Obama)… alle mogelijke vormen van SF = science Fake en de hele “movie industrie” = Hollywood …. en zo veel meer !

  Allemaal geïnspireerd door de “illuminatie of lichtdragers” de valse spirituele, de valse verlichten vanuit Amerika = Zionistische spiritualiteit van “denkende uitverkorenen” ! De gelovers in Satan de macht hebber die “denken” GOD te kunnen worden, wat van ieder van hun volgers een “narcistische psychopaat” heeft gemaakt, dit in “totaal onbewust zijn”, geen van deze mensen kan er “bewust van zijn”, vandaar ons meer dan totaal DOLEND en DOL GEDRAAID Europa, hele wereld….. allemaal verloren zielen, ook onze godsdiensten zijn er gaan aan deelnemen, zo veel verdeelde groepen en sekten ….. “elite mensen”, de rijke mensen….en de hele intellectuele wereld mee….

  Zo veel mensen die zich constant laten vangen door deze instellingen zoals Jan Bommerez die “denkt” spiritueel te kunnen zijn doorheen de verhalen van zijn patiënten die een BDE ervaring doormaakten – Marcel Messing die “denkt” spiritueel te kunnen zijn door de meer dan 20.000 boeken die hij doornam – Karen Hamaker die denkt spiritueel te zijn omdat zij “Astrologe” zou zijn – enz… enz… enz… en de intellectuele mens die zich ook laat vangen, zoals Mattias Desmet en duizenden andere…..

  Allemaal één voor één valse spirituele mensen die spiritueel “willen zijn” doorheen anderen of boeken of geschriften die zij vervormen / verwringen en verkrachten naar “hun hand”, naar “hun ego” (wat bijzonder typisch is voor de “denkende uitverkorenen” die moeten boven de anderen staan, dit niet kunnen en reeds eeuwen ver, constant de creaties van anderen stelen en verwringen naar hun hand/ego…idem binnen de kunst of muziek wereld)…, zoals wat Eckhart Tolle deed met het boek van J.J. Krishnamurti…. en hoog scoorde in populariteit omdat Oprah Winfrey mega PUB voor hem ging maken, samen met de Dalaï Lama omdat de Dalaï Lama tegen Krishnamurti was, gezien Krisnhamurti zoals ALLE “Waar spirituele mensen of verlichtte mensen” iedereen de raad geeft om NOOIT anderen of boeken of iets te volgen, want dan “verlies je je ZELF” !

  Over de hele wereld, hedendaags, dolen de mensen “op zoek naar”…..meer en meer….

  ALLEMAAL “verloren zielen”…meer en meer door deze vormen van “valse spiritualiteit” !

  Allemaal er “hoogst dringend aan toe” om “hun Ziel” te “mogen terug vinden”….

  Welkom voor meer info …..Hoe je Ziel mogen terug vinden….

  Info : [email protected]

  PS… Wat de “denkende uitverkorenen” wel voortdurend “machtig maakt” is “hun samenhorigheid”, wereldwijd …. van zodra “ZIJ” iets lanceren met héél veel PUB, zoals wat “That’s The Spirit” NU aan het doen is, binnen ALLE sociale media en via het versturen van mails naar iedereen en de heel vele aanhangers van de “denkende uitverkorenen” die hen volgen…. boeken zij telkens veel succes….. reeds eeuwen ver !

  Daarom is het aan ALLE mensen ZELF om hier “bewust van te worden”, vooral van dit feit :

  “Het is niet omdat men met velen denkt gelijk te hebben dat men geen ongelijk heeft” !

  Zien we heel duidelijk over de hele geschiedenis, idem het “volgen van Hitler” of NU Schwab !

  ******

 9. Toevallig heb ik met die regen weer eens wat gelezen in Alice Bailey, naar aanleiding van haar onvoltooide autobiografie. Lucis Trust borduurt voort op Blavatsky in die zin dat het een psychologische interpretatie is die draait om de 7 stralen, die mensen, landen en planeten (zouden) beheersen. Ik had wat ik al wist al langer laten liggen, zodat ik per analogie de praktische waarde ervan ken, maar ook de valstrikken. Als ik iets bestudeer, ik vertrouwde mijn leraren nooit, ga ik liefst gelijk naar de bron. Als ik de relativiteit of kwantummechanica leer, bespreek ik die met Einstein, of als hij niet thuis is, iemand die zo dicht mogelijk bij hem staat.

  Zonder Begoocheling, een wereldprobleem (van Alice Bailey) een boek voor beginners, zou ik al geen touw vast kunnen knopen aan het nieuws. Alice Bailey die zich verdiepte in Blavatsky met de hulp van een paar ingewijde theosofen (aardige vrouwtjes) in Krotona, Californië, er zijn allerlei afdelingen, kon aanvankelijk zelf geen touw vastknopen aan De geheime Leer. Ze schreef dat als je het leest en ergens begint HPB (Blavatsky) er 70 bladzijden later op terug komt. Het is niet zo geschikt voor het kortetermijngeheugen.

  Eerst las ik wat in de Externalisation of the Hierarchy, Ik lees in het Engels, omdat die draait om WO2, je wordt hiermee immers altijd mee gezien als Hitler. Ook in de esoterie word je op de voet gevolgd door de joden. Maar ze bekritiseerde de pacifisten nogal. Ja, ik heb als her-toelatingsexamen voor Joods multicultureel Nederland ook het boek gelezen over de theosofische achtergronden van het nazisme.

  Los van de 7 stralen werkt Alice Bailey de verschillende bewustzijnsniveaus uit, en ze maakt onderscheid tussen ziel en persoonlijkheid, waarbij het begrip esoterie draait om de ziel. Esoterische astrologie bestudeerde ik eerder omdat ik per toeval via een kennis iemand tegenkwam die mijn horoscoop trok, die het boek had, hij was op dezelfde dag jarig als ik.
  Ik las ook wat brieven aan de discipelen, Discipleship in the New Age.

  De 7 stralen zijn gebaseerd op de 3 hoofdstralen.
  1. Wil-macht. 2. Liefde-wijsheid. 3. Actieve intelligentie.
  1 en 2 zijn complementair. Hoewel Alice Bailey haar boeken telepathisch doorkreeg dan wel schreef in samenwerking met De Tibetaan, net als Blavatsky, was de laatste een eerste straals ziel, en Bailey een 2e straals ziel.

  Nog een woord over Lucifer. De gevallen engelen zijn wij zelf. De zondeval was de eerste incarnatie van de mensenzielen in de stof.

 10. Iedere Jezus, heeft zijn “Judas”…. heb ik wel ns gehoord, “‘T is de schaduw die hoort bij het licht. Zo ook mw HP Blavatsky. Haar boodschap was en is en zal “Loep-zuiver” blijken en is zo oud als de wereld: Ieder Mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en draagt zelf de gevolgen van zijn/haar handelen. En is deel van een – onvoorstelbaar grootse en oneindige – EENHEID. Er is VERSCHEIDENHEID in die EENHEID. Die EENHEID kan ieder Mens ervaren. Het “Koninkrijk der Hemelen” is in ieder van ons en de weg er heen is Mededogen en Vrede, Zoals Jezus zei “Heb uw naaste Lief, gelijk Uzelf”.
  En die al-oude Gulden Regel :
  Wat Gij Niet Wilt Dat U Geschied, doe dat ook een Ander NIET.

 11. Heel goed artikel weer.

  1) Er staat geschreven: ‘Weersta de duivel en hij zal van u vlieden’. Eind 19e en begin 20e eeuw, zo lezen we, waren de luciferisten a-politiek en de regeringen conservatief en christelijk. De satanische globalisten zien dus hun kans pas schoon zodra de geloofsafval toeslaat, om in het levensbeschouwelijke vacuüm te springen en socialisme en globalisme in te voeren. Remedie: bekeert u tot het christendom, en zij zullen afdruipen!

  2) Bij de passage: ‘De vrucht als voorstelling van gnosis (kennis) is de sleutel tot het luciferianisme en de globalistische cultus. Zoals veel atheïsten die ik in het verleden ben tegengekomen hebben betoogd, is kennis niet iets goeds? En als God de mensheid straft voor het consumeren van kennis, maakt hem dat dan geen schurk? Dit argument gaat voorbij aan het onderliggende thema – kennis op zich is niet goed of slecht (…)’:

  Het was Adam en Eva niet verboden om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten omdat de mens dan als God zou worden en God dat niet wil, maar dat eten was simpelweg verboden omdat God de mens wilde testen, nl. of hij gehoorzaam was zonder te vragen waarom hij iets niet mocht. God had ook iets anders willekeurigs kunnen verbieden. God wilde nu eenmaal niet een robot geschapen hebben maar een mens met keuzevrijheid, om door hem liefgehad te worden. Een robot kan dat niet uit eigen vrije wil.
  Daarnaast werd de mens NIET zoals God na het eten van de verboden vrucht (de appel met Eva’s hap eruit in het Apple logo). Dat was een leugen van satan, en een waanidee van de globalisten, zoals in het artikel staat. De mens moest de hof van Eden uit om te voorkomen dat hij daarna ook nog zou eten van de boom des levens. DAT zou hem als ‘één Onzer’, dat is, als God Drieënig, gemaakt hebben! Nu echter heeft de mens alleen maar kennis van goed en kwaad: het geweten is toen ontstaan. De 1% psychopaten hebben geen (althans geen functionerend) geweten. Zij kennen dus geen onderscheid tussen goed en kwaad: moreel relativisme. Het morele subjectivisme (zie laatste alinea) heeft bijna iedereen in het Westen gevangen, niet alleen de globalisten. Zulke ethisch weerloze mensen zijn voor hen een gemakkelijke prooi.

 12. Al die verwijzingen naar een of ander absoluut kwaad gaan over de zwarte broederschap waarvan het bestaan is aangestipt door De Tibetaan met het advies dat het bestrijden ervan buitengewoon gevaarlijk is omdat zij te sterk is, het enige wat je kan doen aan het verbeteren van het lot van de mensheid en jezelf is dus zelfwerk aan de subjectieve spirituele kant of de objectieve kant, of in combinatie, maar met het overwicht aan de subjectieve kant en als dienst. Daar zijn de spirituele leringen op gericht, en er zit zelfs een beetje een technische kant aan, en het is niet enkel empathie die iemand vooruit helpt, dit kan ook de gezamenlijke illusie en beperkingen versterken. Dan krijgen we de talloze helpers die daar zelf niet aan toe zijn. Persoonlijke erkenning is dus niet zo belangrijk.

 13. The religion of the Yezidi Kurds, which has often been inaccurately characterized as “devil-worship,” has been claimed by Kurdish nationalists since the 1930s as the “original” religion of the Kurdish people. It has likewise been asserted that the Yezidi faith is a form of Zoroastrianism, the official religion of Iran in pre-Islamic times. These notions have won official support from most Kurdish political organizations and have broadly penetrated Kurdish society. The identification of Yezidism with Zoroastrianism is historically inaccurate, however, and should be seen as a product of modern nation-building ideology. Sentimental attachment to Yezidism and/or Zoroastrianism among Kurds today is best understood in most cases as a political rejection of Islam and its perceived Arab connections, rather than in terms of genuine devotional commitment.

  De globalistische elite die in 1850 opkwam had een tool nodig om
  Hun geheime boodschappen over open kanalen
  (vnl. Kranten en radio ewn telegraaf) te kunnen versturen
  Daarom vonden ze de theosofie en alle aanverwante semi religieuze rimram uit
  Het is niks, een ratjetoe aan gejatte religieuze elementen.

 14. Het voorbereidingswerk voor de komst van Christus is merkwaardig vol gevaren vanwege de enorme en voortdurende vijandschap die het oproept (en steeds meer opwekt) bij de tegengestelde krachten van het kwaad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in