Voor het eerst in haar geschiedenis dreigt de westerse beschaving intern vernietigd te worden door een corrupte, misdadige heersende cabal, die gecentreerd is rond de belangen van de Rockefellers, die ook elementen van de Morgan, Brown, Rothschild, Du Pont, Harriman, Kuhn-Loeb, en andere groeperingen omvat. Deze junta nam de controle over het politieke, financiële en culturele leven van Amerika in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.” ~ Carroll Quigley, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time

De door de CIA gecreëerde en intensief in het publieke domein gezette term “samenzweringstheoreticus”, een term die uitgevonden is om elke twijfel aan de politiek beraamde moord op JFK door toedoen van de CIA, de FBI, Johnson en anderen te marginaliseren, wordt vandaag de dag nog steeds intensief gebruikt. Het wordt nog steeds gebruikt om elk gesteund argument, elke feitelijkheid, of zelfs maar elke discussie over onenigheid met het door de staat gesponsorde narratief tegen te houden. Iedereen die deze onwetende, idiote en nutteloze uitdrukking uitspreekt als een manier van “argumenteren”, moet onmiddellijk genegeerd worden, omdat hij niet de intelligentie heeft om met een kritisch denkend mens te spreken. Bovendien verdienen zij die deze term gebruiken geen respect of weerwoord, want zij hebben elke mogelijkheid om te luisteren of na te denken al laten varen, schrijft Gary D. Barnett.

Wij leven in een land waar alles wat van de staat komt, gebaseerd is op leugens en bedrog, bedoeld om ofwel de samenzwering van de regering te ondersteunen of te verdoezelen. Bedenk dat de definitie van het woord “samenzwering,” een geheime overeenkomst is tussen twee of meer personen om een of andere schadelijke of onwettige daad te verrichten. Uit het oorspronkelijke Latijn betekent het letterlijk, “samen ademen;” of afspreken, verenigen, of een complot smeden. Alle regeringen, vooral de Amerikaanse, zijn volledig samenzweerderig. De kans dat er ook maar enige waarheid komt van de staat, van staatsbureaucratieën, van staatsdienaren in de handhaving of het leger, of van welke mainstream media dan ook die door staatsentiteiten gecontroleerd worden, is bijna nul. Als men ook maar even naar de feiten kijkt, kan alles wat aan de massa verteld wordt, meteen gezien worden als schadelijke propaganda, en dus als samenzwering.

Gezien de Verenigde Staten; hun geschiedenis, hun verborgen agenda’s, hun samenzweringen, hun doofpotaffaires, hun misbruiken tegen de vrijheid en hun eigen burgers, hun wreedheid, en hun oorlogen tegen de mensheid, moet elke uitlating van de staat eerst genegeerd en grondig ontleed worden, voordat er ook maar enige aanvaarding komt. Zodra de leugens en samenzweringen ontmaskerd zijn, en de waarheid gevonden en omhelsd is, zou men in de toekomst automatisch voorzichtig moeten zijn, maar dat is nooit het geval geweest.

Terwijl het machtsmisbruik in de V.S. reeds de kop had opgestoken, begon het Amerikaanse tijdperk van bedrog, leugens en samenzwering met de zogenaamde “Founding Fathers” en hun pogingen om in de geesten van de massa’s de noodzaak te stollen van een machtige centrale regering om hun vrijheid te beschermen. In het licht daarvan stelden zij in het geheim, in het donker van de nacht, achter gesloten en vergrendelde deuren, een politiek document op; dit alles om de Artikelen van de Confederatie volledig te schrappen ten gunste van een volledig gecentraliseerde, onbeperkte regering, over het volk onder de valse voorwendselen van vrijheid, en door middel van de snode Grondwet. Dat was het begin van het einde van dit land, naar de mening van deze schrijver.

  "Dit moet cultuur zijn?" Scherpe kritiek van het MFG op de perverse "poederdans" in aangezicht van kinderen in Oostenrijk

Voor het doel hier wordt het begin van dit land verondersteld 1776 te zijn, toen de artikelen van de Confederatie werden opgesteld. Dat is een geschiedenis van 246 jaar, en in die tijd hebben de V.S. ongeveer 230 van die jaren agressief oorlog gevoerd. Men zou kunnen stellen dat er nooit een tijd is geweest waarin deze regering niet bezig was met plannen en complotten, of actief was en is in agressie-oorlogen. Vandaag voeren de regering van dit land en haar handhavers oorlog tegen zijn eigen hele burgerbevolking, en tegen velen in de hele wereld.

Om te staven dat de samenzwering van de regering doorgaat en voor altijd is, is een gecomprimeerde tijdlijn van misbruiken nodig. Bedenk dat slechts enkele gebeurtenissen die levensveranderend zijn geweest genoteerd zullen worden, want de lijst van samenzweringen die door de heersende klasse van dit land gepleegd zijn, is niet alleen immens, maar onophoudelijk.

Er waren natuurlijk de oorlogen, het moorden en afslachten van de Indianenstammen, en het stelen van hun land. Er is het feit dat het grootste deel van de huidige V.S. gestolen werd van de inheemse eigenaars, waaronder de Louisiana Purchase met een samengespannen deal met Frankrijk, de annexatie van alle landmassa die Mexico bezat, het hele westen, Hawaï, Alaska, en alle gebieden buiten het vasteland. De meeste van deze inbezitnemingen waren het gevolg van samenspanning en pure diefstal, maar de grootste en gruwelijkste samenzweringen begonnen met het binnentreden in wat ten onrechte de “Burgeroorlog” genoemd wordt, een oorlog tegen de Amerikanen, en daarna de levensveranderende gruweldaden van WO I, en deze gruweldaden zijn tot op de dag van vandaag doorgegaan en zullen waarschijnlijk nog lang daarna doorgaan.

Oorlogscomplotten:

De “Burgeroorlog”, WOI, WOII, Korea, Varkensbaai op Cuba, Vietnam, Golfoorlog, Proxy oorlog tegen Iran, Bosnië, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de hele nep “oorlog tegen terreur,” en nu de door de V.S. geënsceneerde en gesteunde oorlog in Oekraïne, zijn maar een paar van de gruweldaden die door deze regering begaan zijn.

Dit is maar een handvol van alle samenzweerderige oorlogen en staatsgrepen waar de V.S. rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn geweest, want de lijst is bijna eindeloos in de afgelopen 246 jaar. Het is nuttig om te begrijpen dat alle zogenaamde redeneringen om in één van deze en andere oorlogen en “conflicten,” te verkeren, in scène gezette valse vlaggen waren, of gewoon regelrechte leugens. In de moderne tijd hebben de V.S. en zijn grote bedrijven, samengespannen, gefinancierd, bewapend, en agressieve oorlog te allen tijde volledig gesteund. De bruikbare impuls om de Burgeroorlog te beginnen was een vals vlag-complot bij Fort Sumter, in scène gezet door de boosaardige Lincoln. De aanval op de Lusitania was geen aanval tegen onschuldige burgers, zoals gemeld, maar een oorlogscomplot dat al eerder aan het volk van dit land was aangekondigd, maar genegeerd werd, en was een van de gebeurtenissen die in scène gezet werden om steun te krijgen voor toetreding tot WO I. De Pearl Harbor “aanval” was volledig in scène gezet en ruim van tevoren bekend, zodat de kwaadaardige FDR steun kon krijgen om WO II in te gaan tegen Duitsland. In feite hebben de V.S. en de Amerikaanse bedrijven en banken de opkomst van Hitler gefinancierd en gesteund, helemaal van vóór 1930 tot en met WO II. Hetzelfde geldt voor de opkomst van de bolsjewieken in de Sovjet-Unie, de totale steun aan het boosaardige monster Stalin, en de opbouw van de Russische oorlogsmachine, inclusief het helpen opbouwen van het Russische kernwapenarsenaal, tot en met de hele Koude Oorlog. Ook de binnenlandse en militaire opbouw van China werd doelbewust tot stand gebracht met volledige betrokkenheid van de V.S. gedurende vijf decennia, zoals al deze naties en hun wrede heersers door de V.S. gesteund werden, en voor het grootste deel ook nu nog gesteund worden.

  COVID Reset: De dag van de afrekening komt eraan

Nogmaals, de “oorlog tegen het terrorisme”, op zijn best een stompzinnige omschrijving, is volledig in scène gezet om meer en meer macht te krijgen over de binnenlandse bevolking, en tegelijk lang geplande geopolitieke agenda’s vooruit te helpen, ten nadele van het grootste deel van de wereldbevolking. 9/11 was een inside job, een moorddadige hoax (valse vlag) met het doel geld, macht en controle over dit hele land te krijgen, en tegelijk een agressieve oorlog in het hele Midden-Oosten en daarbuiten mogelijk te maken. Dit was op zijn zachtst gezegd een groot complot.

En nu wordt de wereld overgenomen door de zogenaamde “elite”, en voert bijna elke natie oorlog tegen haar eigen bevolking. Daarbij zijn de “covid” en Rusland/Oekraïne valse vlag samenzweringshoekstenen in dit bedrog, zoals dat door deze en andere regeringen, de WHO, de CDC, en het World Economic Forum (WEF) bepaald wordt; allemaal openlijk en zonder dekmantel. Dit is een zeer lang gepland complot, dat al minstens twintig jaar wordt uitgevoerd, maar tientallen jaren eerder is begonnen. Niets van dit alles wordt aan het oog onttrokken, en is gemakkelijk als samenzwering te definiëren. Zelfs de “oorlog” tussen Rusland en Oekraïne is al minstens twee decennia een doorlopende situatie, gefinancierd, gesteund en bewapend door de V.S.; allemaal samenzwerend.

Wij zitten nu midden in WOIII, en ook dit is een samenzwering die bedoeld is om de samenleving af te maken, zodat de 2030-agenda, zoals die door de VN is uitgestippeld en door het WEF ver van tevoren is aanvaard, fysiek kan worden aangenomen. Deze samenzwering is al aan de gang, maar is gepland om deel uit te maken van de definitieve overname van de samenlevingen wereldwijd. De regeringen van elk land voeren oorlog tegen hun onderdanen in een poging om een “één wereldregering” te vormen met onbeperkte macht die gecontroleerd wordt door de zeer weinige technocratische hoofden van dit voorgestelde nieuwe wereldwijde regeringssysteem dat flagrant “The Great Reset” genoemd wordt.

  GLOBALISTEN bewapenden de voedselvoorraad in de richting van hongersnood omdat COVID-19 vaccins niet genoeg waren om de wereld te ontvolken

Ja, er is niet veel “samenzweringstheorie”, alleen samenzweringsfeiten en werkelijkheid. Bijna elke samenzwering die door de volgzame massa’s genegeerd is, en tientallen jaren als “samenzweringstheorie” beschouwd is, is uitgekomen. De meesten echter proberen nog steeds elk geloofwaardig debat te marginaliseren of uit te schakelen door te beweren dat weinig overheidsoptreden samenzwerend is, terwijl precies het tegendeel niet alleen het geval is, maar keer op keer bewezen heeft echt samenzwerend te zijn.

Als steeds weer dezelfde dingen doen en toch een ander resultaat verwachten de definitie van krankzinnigheid is, dan is de enige geldige conclusie die getrokken kan worden dat het grootste deel van de mensheid krankzinnig is. Als dat het geval is, wat nogal voor de hand lijkt te liggen, wat moet er dan gebeuren met degenen onder ons die weten dat wij in een samenzweerderige wereld leven? Wat moet er gebeuren met hen die niets geloven en alles in twijfel trekken? Wat als wij, die volledig begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, de enigen zijn die bereid zijn weerstand te bieden en nooit toe te geven? Wat als wij allen, die de persoonlijke verantwoordelijkheid voor onszelf en de onzen nemen, de enigen zijn die bereid zijn alles te riskeren om onze vrijheid te redden? Wat als wij er niet in slagen anderen te overtuigen om terug te vechten? Als wij verslagen zijn, wat moet er dan van alle anderen worden? Er is maar één antwoord op die vraag; allen die overblijven zullen slaven zijn, afhankelijk van de zeer kwaadaardige staat die het totale eigendom opeist over hun geesten, lichamen en zielen. Dat mijn medemens, is de hel!

“De reden waarom het zo moeilijk is, is dat wij geconditioneerd zijn om samenzweringstheorieën uit te lachen, en weinigen zullen het risico lopen publiekelijk belachelijk gemaakt te worden door die theorieën te bepleiten. Aan de andere kant is het onderschrijven van de toeval-opvatting absurd. Bijna de hele geschiedenis is een ononderbroken spoor van de ene samenzwering na de andere. Samenzweringen zijn de norm, niet de uitzondering.” ~ G. Edward Griffin, (1995) “The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPaasprotest in Amsterdam tegen de Grote Reset: “Het Verzet Moet Doorgaan!
Volgend artikelVIDEO: Als openingsscène uit Terminator 2 – Rusland lanceert tweede groot offensief in Donbass
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. De extreemrechtse franse presidentskandidaat Marine Le Pen spreekt enkele weken voor de Franse presidentsverkiezingen met Emily Maitlis. Newsnight is het vlaggenschip van de BBC op het gebied van nieuws en actualiteiten – met analyses, debatten, exclusives en robuuste interviews.

  Ze is ANTI Merkel.
  Ze zegt hierover:

  ‘Ik ben DE anti-Merkel’.

  Check deze video (5 jaar geleden!!!!).

  Marine Le Pen praat hier over Brexit, EU, Poetin en NAVO.
  Let vooral op de vragen die de interviewster haar stelt (duwend een kant op!);

  https://www.youtube.com/watch?v=SeEHQhARESU

 2. Bij een democratie moet de regering vrezen voor haar burgers, in een dictatuur is het net andersom. De burger wordt letterlijk geterroriseerd door de overheid, om het even of het in Nederland, Duitsland, Belgie of Italie is. De regering gaat haar eigen weg en luistert niet eens meer naar haar burgers. Referenda, om het even bindend of raadgevend zijn afgeschaft om dat ze; ‘niet hadden gebracht van wat men ervan had verwacht’. O ja shit, je moet de burger onder geen geval inspraak geven. Door alle gebeurde zaken omtrent corona heb ik de neiging niet meer te luisteren naar adviezen tips of wat ook van de overheid. Samenzweringstheorieën of complot theorieën, daarentegen bekijk ik met argusogen, te vaak dat iedereen met een afwijkende mening als wappie werd afgedaan… Mijn pa zei vroeger altijd, je hebt een hoofd met hersenen om iets mee te doen en na te denken, anders had er net zo goed een rode kool op kunnen zitten…

 3. Het Klimaat wordt helaas NIET genoemd.
  Alleen al de idioterie op Maui: te zien dat branden de bomen in “vierkantige oppervlakten rondom huizen” niet door brand zijn aangetast.
  Je moet LEF hebben omdat als de klimaat minister van Biden voor het officiële spreekgestoelte “KLIMAAT VERANDERING” te noemen.
  Hebben ze echt gelatine in hun hoofd?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in