De bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in Samarkand had een wereldhistorische betekenis; dit was voor veel waarnemers duidelijk, ook al zweeg de westerse pers erover. De referenda in de Donbass-republieken en in de regio’s Zaporozhye en Kherson zijn daar waarschijnlijk net zo besproken als de nu aangekondigde gedeeltelijke mobilisatie in Rusland. Want vanaf het begin was het vooral de reactie van de belangrijkste partners die de zelfbeperking van Rusland voor een speciale militaire operatie noodzakelijk maakte, en de stap die nu is gezet is gebaseerd op de aanvaarding door deze partners van de legitimiteit van het Russische optreden, schrijft Dagmar Henn.

Om te begrijpen waarom dit zo is, is het nodig enkele punten van de uitgangssituatie in herinnering te brengen. Sommige commentatoren menen dat China en India terughoudend blijven omdat de kwestie van afscheiding voor hen te gevoelig ligt en zij de referenda in de vier gebieden als een afscheiding beschouwen. Er is echter ook een andere opvatting mogelijk, die in ieder geval in de Chinese geschiedenis een parallel heeft met Tibet.

De ontbinding van de Sovjet-Unie, waartoe werd besloten tijdens de beruchte Tripartiete Vergadering, was niet alleen een staatsgreep omdat de bestaande grondwet werd geschonden, maar ook omdat een gehouden referendum werd genegeerd. Het ontstaan van de staat Oekraïne, die op zich niet werd bevestigd door een ander referendum, maar waarin belangrijke bevolkingsgroepen waren opgenomen die in grote meerderheid voor het voortbestaan van de Sovjet-Unie hadden gestemd, was dus zelf een daad van onrechtmatige afscheiding. Als men dit standpunt inneemt, zou de herintegratie van ten minste die delen van Oekraïne die destijds dienovereenkomstig hadden gestemd, een opheffing van een onrechtmatige toestand betekenen.

Dit is precies het punt waarom het Westen zo krampachtig reageert op referenda. Want welk besluit zou democratischer zijn dan een referendum? Zoals sinds het geschil over de EU-Grondwet duidelijk is geworden, heeft de hele EU problemen met deze wijze van besluitvorming. Noch over de annexatie van de DDR (voormalig Oost-Duitsland), noch over de invoering van het Verdrag van Lissabon is op dit niveau een besluit genomen; beide hebben dan ook een veel zwakkere legitimiteit dan de toetreding van deze regio’s tot de Russische Federatie zou kunnen hebben. Een uiterst antidemocratische structuur als de EU en haar voorstanders, moeten de kwaliteit van referenda fundamenteel ter discussie stellen in het belang van het behoud van hun eigen macht. Dit heeft echter absoluut niets te maken met hoe de rest van de wereld, de beruchte 85 procent, het ziet.

Laten we eens kijken naar het historische voorbeeld van Tibet. Tibet maakte eeuwenlang deel uit van het Chinese rijk; in de jaren 1920 werd het door Britse koloniale troepen van China gescheiden en werd de Chinese bevolking die er – eveneens eeuwenlang – woonde, verdreven (feiten die in het westerse narratief steeds weer worden verdrongen). Dit was een met buitenlandse hulp of in buitenlandse belangen uitgevoerde afscheiding, die werd teruggedraaid door het Chinese Volksbevrijdingsleger, wat overigens voor de meerderheid van de Tibetaanse bevolking de bevrijding van het lijfeigenschap betekende. Het cruciale punt in de juridische beoordeling van wat nu de rechtshandeling is, hangt af van de vraag of men de staatsgreep, die zo ingrijpend was en waardoor de staat Oekraïne is ontstaan, al dan niet als legitiem beschouwt.

De tijdlijn die volgt uit de besluiten van gisteren en vandaag is vrij duidelijk. De referenda zullen worden gehouden tot 27 september – dat de voorbereidingen zijn afgerond, kan worden aangenomen; vijf dagen om af te tellen; dan zullen de bijbehorende aanvragen voor toelating tot de Russische Federatie formeel worden ontvangen. Van de stemming over de aanvaarding tot de ondertekening van het besluit door de president zou zeer snel moeten gaan. Dan zou naar alle waarschijnlijkheid de toelating tot de Russische Federatie (de historische humor is zeker bedoeld) op maandag 3 oktober vallen.

Een eerste effect is dat het tot nu toe nogal ingewikkelde beheer van militaire acties sterk vereenvoudigd wordt. Tot nu toe hadden de twee republieken Donetsk en Lugansk een zeer grote invloed op de beslissingen, op gelijke voet met de Russische generale staf. Dit vergemakkelijkte de actie niet bepaald en leidde er tegelijkertijd toe dat de meeste gevechten werden uitgevochten door de milities van de twee republieken en niet door het Russische leger. Op het moment dat alle vier de gebieden deel gaan uitmaken van de Russische Federatie, is er nog maar één besluitvormingscentrum.

Een ander punt is echter veel ernstiger. Er zij aan herinnerd dat Moskou het Westen de afgelopen maanden herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat aanvallen op Russisch grondgebied niet zouden worden getolereerd. Vanaf het moment dat de parlementaire resoluties over de opneming van de vier gebieden zijn ondertekend, zullen zij vanuit Russisch oogpunt (en, naar men mag aannemen na de besprekingen in Samarkand, ook vanuit het oogpunt van de beslissende partners) Russisch grondgebied zijn. Ik neem aan dat er dan een ultimatum zal worden gesteld aan de Oekraïense troepen om alle vier de gebieden volledig te ontruimen, waarop naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden gereageerd. Na afloop van dit ultimatum worden de Oekraïense troepen daar beschouwd als bezettingstroepen.

Het is cruciaal om te beseffen dat deze zorgvuldige aanpak niet gericht is op een westers publiek, en uitspraken als die van Olaf Scholz dat men de referenda niet zou herkennen doen er gewoon niet toe.

In de aanloop naar de stappen die nu zijn genomen, is waarschijnlijk heel ander materiaal gedeeld. Dit omvat de informatie over de Amerikaanse bio-labs en de Oekraïense aanvalsplannen tegen de Donbass in februari, de plannen voor de opdeling van Rusland die de afgelopen maanden door de NAVO vrijwel werden gevierd, en vermoedelijk ook de directe betrokkenheid van NAVO-personeel. Als u het commentaar van de Global Times op Olaf Scholz van een paar dagen geleden bekijkt, zult u versteld staan hoe nauw de reacties van de EU en vooral Duitsland in China worden gevolgd. Daar kwamen zij, gezien de toespraak van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen en het optreden van de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht bij de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, volgens mij tot dezelfde conclusie als andere waarnemers: dat de Duitse regering, net als de EU, inzet op een Russische militaire nederlaag en ervan uitgaat dat zij voor de ontberingen die zij tot dan toe heeft geleden, zal worden terugbetaald door een deel van de gewenste buit te nemen.

Het vermeende succes van de Oekraïense troepen bij Isyum leidde ertoe dat het kwijl van de lippen van de vertegenwoordigers van het Westen droop, en dat is precies wat de rest van de wereld heeft gezien. Het hysterische (en totaal ongegronde) vertrouwen van sommigen in de overwinning heeft de roofzuchtige bedoelingen aan het licht gebracht, en heeft er wellicht toe bijgedragen dat in Samarkand enkele fundamentele beslissingen zijn genomen die nu worden uitgevoerd.

Maar terug naar de ontwikkeling die uit deze besluiten voortvloeide. De waarschuwingen waren altijd dat als de aanvallen op Russisch grondgebied werden uitgevoerd met westerse wapens en onder westers bevel, de echte opdrachtgevers het doelwit zouden worden. Dit betekent niet noodzakelijk dat het kabinet van de Duitse bondskanselier de volgende ochtend bezoek krijgt van de heer Kinschal, maar het betekent wel dat alle westerse staten die de Oekraïense troepen steunen bij het vasthouden van wat dan als Russisch grondgebied wordt gedefinieerd, directe deelnemers worden. En dat alle acties gericht op het beëindigen van de bezetting van dit grondgebied defensieve acties zijn.

Voor de NAVO als geheel betekent dit ofwel terugtrekken uit Oekraïne, ofwel vanaf dat moment door de overgrote meerderheid van de landen als agressor worden gezien. Men kan er nauwelijks van uitgaan dat de Europese en Amerikaanse regeringen dit punt begrijpen. Zij hebben altijd gehandeld volgens het principe dat wat zij voor waar verklaren ook waar is.

De verstandige reactie van de Duitse regering zou zijn om de sancties in te trekken en elke betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne volledig te beëindigen. Gezien een nieuw wetsontwerp van de EU-Commissie, dat de basis vormt voor een vanuit Brussel gecontroleerde oorlogseconomie, zou dit echter waarschijnlijk niet langer voldoende zijn om een hervatting van de Russische gastoevoer te bewerkstelligen. Doorgaan op de huidige weg zou echter niet alleen leiden tot het verlies van deze energiebron. Het zo verlangde LNG wordt vervoerd in tankers die, mocht Rusland na de nu aangekondigde stappen tot de conclusie komen dat de EU een oorlogvoerende partij is, een legitiem militair doelwit zouden vormen.

Het is nu iets meer dan een week geleden dat bij de bespreking met Lambrecht in de DGAP de mening werd geuit door een gepensioneerde Duitse tankgeneraal dat men rustig Leopard tanks naar Oekraïne kon sturen, Poetin blufte toch alleen maar. Deze veronderstelling moet als weerlegd worden beschouwd. Maar de stappen die nu zijn genomen zijn de logische voortzetting van de stappen die in februari zijn genomen, en zij vertalen zich duidelijk in een boodschap aan het Westen: als u escalatie wilt, kunt u die krijgen.

Uit de reacties tot nu toe blijkt niet dat deze boodschap wordt begrepen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz verklaarde dat de gedeeltelijke mobilisatie een “wanhoopsdaad” was, een formulering waarover in de NAVO overeenstemming moet zijn bereikt, want secretaris-generaal Jens Stoltenberg sloeg dezelfde toon aan. Ook de toekomstige minister van Defensie van de FDP heeft zich uitgesproken:

1/2 We moeten niet nerveus zijn over de gedeeltelijke mobilisatie die Poetin heeft aangekondigd. Het is gewoon een erkenning van de successen van #Oekraïne & een teken van Russische zwakte. Het moet een gelegenheid zijn om onze inspanningen ter ondersteuning van de UKR te intensiveren.

Bovendien worden de niet geheel irrelevante verklaringen van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken volledig verkeerd gelezen. Een “staakt-het-vuren door onderhandelingen en oplossingen die rekening houden met de veiligheidsbelangen van alle partijen” verwijst inderdaad naar de Russische eis van een terugtrekking van alle NAVO-structuren uit de buurt van Rusland, zoals de Russische eisen van december omvatten; het is gewoon het teken dat China beschikbaar zou zijn als bemiddelaar, mocht het Westen bereid zijn te reageren.

De hele timing wijst erop dat zowel de referenda als de gedeeltelijke mobilisatie in Samarkand werden besproken. Het Chinese signaal is de aanvulling op het feit dat Macron’s telefoongesprek met Moskou gisteren niet meer werd geaccepteerd. Het betekent dat elke mogelijke stap naar de-escalatie, mocht het Westen toch tot bezinning komen, in het openbaar zal moeten plaatsvinden, terwijl afgelopen december nog in het geheim onderhandeld kon worden. Zo wordt alles op het open podium gepresenteerd aan het mondiale Zuiden, dat in tegenstelling tot het westerse publiek heel goed weet wat voor regering de Oekraïners vormen.

Het was niet Rusland, het waren de Verenigde Staten die Oekraïne kozen als het centrale strijdtoneel voor de handhaving van hun hegemonie. Met elke stap dieper in Oekraïne hebben zij verder terrein verloren in de mondiale confrontatie. Ze hebben nog elf dagen om tot bezinning te komen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Hoe diep de verrotting is doorgedrongen in de kern van de regering en de instellingen van de Verenigde StatenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEU wordt wakker – Poetin bluft niet over kernwapens
Volgend artikelDe situatie in Oekraïne is een historische gebeurtenis van immense omvang
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

23 REACTIES

 1. Is de onderzeër Belgorod al uit gevaren

  De nieuwste supergrote onderzeeër van Rusland, Belgorod , was een raadsel voor geïnteresseerde waarnemers. Hoewel het bestaan ​​ervan verre van geheim is, heeft Moskou veel moeite gedaan om bepaalde belangrijke details buiten het publieke domein te houden. Terwijl marines traditioneel de schroef of propeller voor de camera’s verbergen, was in het geval van Belgorod het omgekeerde waar: de schroeven waren te zien tijdens de lanceringsceremonie van 2019, maar er werden nooit foto’s van het voorste gedeelte gepubliceerd.

  https://news.usni.org/2021/02/25/new-details-of-russian-belgorod-doomsday-submarine-revealed

 2. Hopelijk voegt Poetin DAAD BIJ HET WOORD en vernietigd de Navo en zijn bondgenoten, kan niet wachten tot het zover is, ik vecht dan mee aan de Russische zijde.

   • Het is de volgende dag..25 sept. 2022

    Ik zie niks bijzonders in het nieuws. Of buiten..
    Moet eerlijk bekennen..was gister best een beetje gespannen.
    Maar goed..weer 11 dagen wachten dus..

  • Zal waarschijnlijk ook wel moeten als het ooit tot een oorlog komt in dit land.
   Ze zijn op de achtergrond al steeds bezig met herinvoering dienstplicht. Kinderen en jongeren daar al lekker voor maken via NOS-Jeugdjournaal.
   Aan de vele volwassen tegenstanders van Oekraine-inmenging, WEF, V.N, Europa en Haagse-dictatuur, heeft oorlogvoerend BV Nederland niets. De tegenstanders al lang in kaart gebracht. Dan misschien wel opgepakt door Overheid of tot zeer zwak staande burgers gemaakt middels social-engineering.
   In corona-tijd immers al.

  • Yes,we gaan voor het goede ,het fijne en vooral het eerlijke vrije mens zijn zonder elite nazi figuren die iedereen tot slaaf willen maken.Geachte Hr Putin zet door aub!!

 3. Onze lijders geven niet toe.ze drijven ons in WWIII.Zie oa de rede die Trutte gisteren in NY gaf.Dit is het beleid van de EU.VS
  Zodra de RF massaal straaljagers gaat inzetten zal de VS zich moeten tonen en gecoordineerde aanvallen(standplaatsen straaljagers) op Russisch grondgebied laat of zelf uitgaat voeren.
  Een andere smaak is er niet.

 4. Op jij-buis staat een heerlijk stukje met Jordan Peterson over de situatie.

  ‘Naïve’ to think Russia will lose war, says Dr Jordan Peterson

 5. Winnen of verliezen van een mogelijke oorlog: Rusland KAN niet verliezen.
  RU kan wel binnen een paar minuten alle grote steden in Europa vernietigen.

  Als ik het politieke verhaal goed heb gelezen?begrepen dan was het “ontstaan”van de Oekraine zoals dat nu wordt gepresenteerd al niet rechtsgeldig en niet vlgs de wil van de bevolking.

  Dan is het logisch, dat er nu een referendum wordt gehouden, en dat de uitslag wordt uitgevoerd; zo nodig met oorlog
  Het recht daartoe: zie Kosovo, zie uitspraak 2010 Den Haag.
  ——————–
  Na denazificering en opsporing van de (oorlogs) misdadigers en die of tegen de muur zetten, of een vakantie van 20 jaar in een gulag in Siberie aanbieden, ben ik van mening, dat de Oekraine wel kan blijven bestaan, maar met de grenzen zoals in de middeleeuwen; zonder leger uiteraard, en met beperkte vrijheden en zelfstandigheid.

  Het recht van volledige zelfstandigheid hebben ze verloren door hun criminele gedrag van de laatste 8 jaar.

  • Rusland kan niet verliezen, daar heb je gelijk in.
   En bedenk dat we naar de winter toe gaan.
   Napoleon is bevroren
   Hitler is bevroren.
   Putin en consorten weten dit heel goed.
   Vandaar deze timing…..gewoon ervaring in aangevallen worden,
   dus Rusland weet …De Winter komt!!!!! Kom maar op jongens LOL

 6. Blijft de vraag: wat gebeurt er met de gebieden gekocht door de Chinezen?Die hebben 9% van de landbouw gebieden gekocht in 2017

 7. De EU/VS zal ook geen duimbreed toegeven en kunnen ook niet verliezen zeggen ze.
  Mochten er massaal gevechts vliegtuigen gaan aanvallen moet Uncle Sam wat doen,anders is alles vergeefs geweest.
  Misschien zinnen ze wel op een firts strike.
  Vredesonderhandelingen zijn hier nl niet meer aan de orde.

 8. De Winter komt er aan.
  Rusland heeft zeer goed onthouden wat er gebeurd met legers die Rusland binnentrekken in de winter.
  Het westen gaat er weer invliegen, juist zoals Napoleon en Hitler.
  Niet fraai maar gewoon een kwestie van een goed geheugen hebben…..Laat ze maar komen die vijand!
  Maar dan in de winter graag ….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in