FLIR1 is één van de drie Amerikaanse militaire video's van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP) die het officiële declassificatieproces van de Amerikaanse overheid heeft doorlopen en is goedgekeurd voor openbare publicatie. Het is de enige officiële opname die gemaakt is door een US Navy F/A-18 Super Hornet die aanwezig was bij het incident met de Nimitz in 2004 voor de kust van San Diego. US NAVY

Drie getuigen van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen vertelden het Congres op woensdag over objecten die manoeuvres uitvoeren die verder gaan dan wat bekende vliegtuigen kunnen uitvoeren – gebeurtenissen in de lucht die een toenemende bedreiging vormen voor burgervliegtuigen, zeiden ze. Maar de ongewoon breed opgezette getuigenis gaf ook het podium aan niet-bevestigde beschuldigingen van een massale doofpotaffaire van de overheid, uiteenzettingen over het bestaan van buitenaards leven en zelfs theorieën over interdimensionaliteit, schrijft Defenseone.

De belangrijkste conclusie: hoeveel de regering ook onthult over het fenomeen van de ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen, het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om sceptische wetgevers en getuigen tevreden te stellen.

David Fravor, een voormalig gevechtspiloot van de Amerikaanse marine die in 2004 de video publiceerde waarin hij beelden van een UFO vertoonde die gemaakt waren met sensoren aan boord van een F/A-18 Super Hornet, vertelde de wetgevers dat het object dat hij zag op een manier vloog die de capaciteiten van vliegtuigen die hij ooit gezien had, te boven ging. In de handen van een tegenstander zou dat een enorme capaciteitsachterstand opleveren, zei hij.

De technologie ging “verder dan de materiaalwetenschap en de mogelijkheden die we op dat moment hadden, die we nu hebben of die we in de komende 10 tot 20 jaar zullen hebben,” zei hij. Verder, zei hij, ondervond zijn bemanning “aanzienlijke storing van de APG-73 radar” bij de landing.

Ryan Graves, de uitvoerend directeur van Americans for Safe Aerospace, vertelde de wetgevers dat de objecten waarvan hij beelden had gezien, zich gedroegen op een manier die de bekende natuurkunde leek te tarten. “We zagen deze objecten op 0,0 Mach, dat is nul luchtsnelheid, over bepaalde stukken van de grond vliegen. Dat betekent, net als bij een rivier, dat als je er een bobber ingooit, deze stroomafwaarts drijft. Deze objecten bleven volledig stationair in winden van een orkaan van categorie vier. Dezelfde objecten versnellen naar een supersonische snelheid 1.1 1.2 Mach, ze doen dat in zeer grillig en snel gedrag waar we geen, ik heb er geen verklaring voor.”

  Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Toen wetgevers Fravor vroegen of mensen zulke versnellingen zouden kunnen overleven, antwoordde hij eerlijk: “nee.”

Bij gebrek aan duidelijke verklaringen voor hoe zoiets zou kunnen gebeuren, bood David Grusch, een voormalig officier bij het National Reconnaissance Office en een vertegenwoordiger van de Unidentified Anomalous Phenomena Task Force, uit de tweede hand verslagen aan van huidige en voormalige functionarissen met wie hij gesproken had – mensen die volgens hem direct wisten dat de objecten van buitenaardse oorsprong waren.

De regering heeft zelfs gecrashte versies van de objecten teruggevonden en heeft biologisch bewijs van buitenaards leven, beweerde hij.

Grusch zei dat hij een klokkenluidersklacht had ingediend vanwege de pogingen om zijn bevindingen te onderdrukken en zei dat de regering een agressieve en gewelddadige intimidatiecampagne tegen hem en anderen heeft gevoerd, maar zei dat hij geen details kon geven in een openbare zitting vanwege lopende rechtszaken. Noch Graves noch Fravor maakten melding van een dergelijke behandeling. Fravor zei zelfs dat hij zeer goed behandeld werd nadat hij zijn ervaringen openbaar had gemaakt.

Grusch beweerde ook – zonder direct bewijs te leveren – dat Amerikaanse militaire aannemers in het bezit zijn van stukken buitenaardse technologie en speculeerde zelfs dat het fenomeen te wijten zou kunnen zijn aan een interdimensionaal portaal. Om precies te zijn: “In termen van multidimensionaliteit, dat soort dingen, is het kader waarmee ik bekend ben bijvoorbeeld iets dat het holografisch principe heet… Het is afgeleid van algemene relativiteit en kwantummechanica… Als je je 3D-objecten wilt voorstellen, zoals jezelf, die een schaduw werpen op een 2D-oppervlak, dan is dat het holografische principe. U kunt dus geprojecteerd worden, quasi-geprojecteerd worden van een ruimte met een hogere dimensie naar een ruimte met een lagere dimensie. Het is een wetenschappelijke troop die je eigenlijk letterlijk kunt oversteken, voor zover ik begrijp.” Toch gaf hij toe dat hij niet direct wist of dit de bron van de verschijnselen was.

  FvD: "Wereldgezondheidsorganisatie is bezig met de Grote Reset" (Video, Nederlands transcript)

Wat de regering eigenlijk doet aan UFO’s

Militaire verslagen van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen, of UAP’s, kwamen naar voren als een kwestie van publieke bezorgdheid en speculatie nadat een verslag uit 2017 van de New York Times voor het eerst de ervaring van marinevliegers die getuige waren geweest van UAP’s onder de aandacht bracht. Het Pentagon richtte de Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) op binnen de marine, een bureau dat later de DOD Airborne Object Identification and Management Group werd en vervolgens, in 2022, het All-Domain Anomaly Resolution Office, of AARO, onder leiding van Sean M. Kirkpatrick.

Kirkpatrick getuigde in april (met veel minder aandacht en fanfare) over de werkelijke inspanningen van de regering om te begrijpen wat er aan de hand was. Ten tijde van zijn getuigenis zei hij dat de overheid ongeveer 650 gevallen van UAP’s volgde.

“De meerderheid van de ongeïdentificeerde objecten die bij AARO zijn geregistreerd, vertonen alledaagse kenmerken van ballonnen,” zei hij.

Maar het grote aantal laat zien dat ervaringen zoals die van Fravor niet op zichzelf staan, ook al zijn ze allemaal anekdotisch.

Grusch zei dat hij Kirkpatrick een keer kort ontmoet had en nooit teruggebeld werd.

Kirkpatrick zei in april dat individuele getuigenissen van operators en getuigen zoals Grusch onderzoekers niet veel houvast bieden. “Als alles wat ik heb een verslag van een operator is dat zegt: ‘Ik zag XY of Z, mijn beoordeling is A, B of C.’ Dat is niet echt voldoende. Dat is een goede plek om te beginnen. Maar ik moet gegevens hebben. Ik moet radargegevens hebben, bovengrondse gegevens en daar moeten we allemaal naar kijken.”

Dus hoe onderzoekt de overheid deze gebeurtenissen onder het nieuwe bureau? Wanneer er werkelijke sensorgegevens zijn om ooggetuigenverslagen te bevestigen, bekijken twee teams – één bestaande uit medewerkers van inlichtingendiensten, het andere uit wetenschappers en sensorontwikkelaars – de gegevens onafhankelijk van elkaar. Kirkpatrick vat vervolgens hun bevindingen samen en geeft ze door aan een onafhankelijke “senior technische adviesgroep” voor een evaluatie zoals bij een peer-reviewde toetsing. Zij komen bij hem terug met hun aantekeningen en vragen en hij verwerkt deze in een eindrapport dat wordt ingediend.

  Great Reset - Megacities

Omdat zoveel van die incidenten met ballonnen te maken hebben, kijkt het team naar veilige en kosteneffectieve aanbevelingen om de UFO’s neer te halen. “Er zijn niet-kinetische opties om vrijwel alles aan te pakken. Of het nu elektronische oorlogsvoering is, of lasertechnologie,” zei Kirkpatrick, maar daarom is er meer gegevensverzameling nodig.

In tegenstelling tot wat getuigen woensdag beweerden, zei Kirkpatrick dat “ons onderzoek tot nu toe geen geloofwaardig bewijs heeft gevonden van een aardse activiteit, off-world technologie, of objecten die de bekende wetten van de fysica tarten”.

Getuigen en wetgevers waren het woensdag eens over de noodzaak van een central clearing house voor UAP en UFO-informatie, zodat burgerpiloten en andere militaire piloten toegang hebben tot informatie over objecten die een bedreiging voor hen kunnen vormen. Wetgevers en getuigen uitten hun ontevredenheid over het tempo waarin informatie met betrekking tot de fenomenen wordt vrijgegeven en zeiden dat meer publieke aandacht helpt om het stigma te verminderen waarmee piloten te maken krijgen als ze dergelijke incidenten rapporteren.

FLIR1: Officiële UAP-beelden van de USG voor publieke publicatie


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Moeten we ons zorgen maken dat er overal ter wereld zoveel UFO-waarnemingen worden gedaan?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe groteske experimenten die krankzinnige wetenschappers over de hele wereld uitvoeren op menselijke cellen zijn absoluut misselijkmakend
Volgend artikel58e Leger heeft de meest massale aanval van de Oekraïense Strijdkrachten ten noorden van Rabotino sinds begin juli afgeslagen (video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

47 REACTIES

 1. ‘Ufo’s en de ruimtemensen, hier om te helpen’ van Gerard Aartsen ontrafelt de feiten achter de UFO-mythes tegen de achtergrond van de ongekende veranderingen die de wereld momenteel overspoelen, en werpt zo een heel nieuw licht op de discussie over de realiteit van UFO’s en de bezoekers uit de ruimte.
  Nadat de eerste contactees van de jaren ’50 genadeloos waren gehekeld door een georganiseerde desinformatiecampagne, werd door clandestiene overheidsagentschappen in samenspel met de media zorgvuldig een nieuwe context gecreëerd, met als enig doel de buitenaardse aanwezigheid boosaardig of lachwekkend voor te stellen.
  En terwijl de ervaringen en boodschappen van de oorspronkelijke contactees inmiddels grotendeels zijn vervangen door angstaanjagende speculaties als gevolg van de decennialange geheimhouding en daaruit voortgekomen complottheorieën, laat de auteur door een synthese van de spirituele en praktische kant van het UFO-verschijnsel zien dat hun boodschap van hoop nu relevanter is dan ooit.
  Op basis van historische verslagen, documentaire bewijzen en getuigenissen van vroege en hedendaagse contactees in het licht van de Wijsheidsleringen, onthult dit boek de geduldige en aanhoudende inspanningen van de ruimtemensen om contact te leggen met de aardse mensheid. Tegelijkertijd toont het de ware reden voor hun
  aanwezigheid: om de mensheid in deze historische overgangsperiode bij te staan door ons te laten delen in hun wijsheid en technologische kennis.
  Volgens de auteur kan de boodschap uit de ruimte worden samengevat als: “Het Leven is Eén, dus leef als één… of ga ten onder.”

  • Beweerd wordt dat de ‘ruimtemensen’ en hun voertuigen, ufo’s, hier zijn om te helpen, binnen de wet van karma. Ufo’s die van etherische materie zijn kunnen zich tijdelijk verdichten en daarmee voor ons zichtbaar worden. De eerste berichten sinds de jaren 1950 werden in de context van de Koude Oorlog (toen ufo’s werden gezien als iets, een geheim wapen, van de vijand) genadeloos gehekeld door een georganiseerde desinformatiecampagne in samenspel met de media met als doel de buitenaardse aanwezigheid boosaardig of lachwekkend voor te stellen.
   Er zijn bizarre verhalen, zoals dat de ‘betreffende’ minister van defensie van Groot-Brittannië de boeren betaalde om graancirkels weg te maaien zodra ze verschijnen, en dat de CIA verminkte koeienlijken rondstrooide bij ufo waarnemingen om het fenomeen in een slecht daglicht te plaatsen.
   De graancirkels zijn geometrische structuren die een bepaalde energie richten bundelen, het zou ook op de bodem van de zee kunnen zijn, maar in het graan zijn ze zichtbaar voor ons.
   Er zijn 7 niveaus van materie waarvan wij er wetenschappelijk drie kennen, vast, vloeibaar en gasachtig. Daarnaast zijn er nog vier ethers. Op alle planeten in ons (eigen) zonnestelsel bestaat leven op deze niveaus, niet zichtbaar voor ons. Hun hulp aan ons is deels in hun eigen belang, omdat de vernietiging van de aarde bepaalde consequenties heeft voor de evolutie van het geheel.

    • @ Anti: wat denk je zelf waarom zij dat leiden? Ze zitten toch overal in wat maar enigszins naar macht, geld of sex ruikt?!
     En anders zorgen ze er wel voor dat het dat wordt.

     • Dat weet Anti toch ook…. waarom denk je dat hij die link neerzet? Om anderen wakker te schudden. Een goed idee, toch.

      • 😉

       (and thanks 4 ur music! and short note.. ik had al willen reageren, maar kon en kan nog steeds de juiste woorden niet vinden.. iets met fairy tails and false preachers.. and my warning for you.. Lees Boertje op een ander inherent draadje vandaag.. Hij heeft het kort over demonen. Hij spreekt daar waarheid.)

       Wish you all the best Immortal !!!
       Till the next. 🙂

    • Zij leiden het onderzoek naar UAP net zoals het JIT het onderzoek naar de MH17 leidt.

     Ik vind het verbazend dat mensen die niets van een transcendente God willen weten wel met de meest fantastische verklaringen komen en bovenop dit soort artikelen zitten.

     Wat Grush beschrijft met zijn ‘holografisch principe’ is eigenlijk dat hij er niets van begrijpt en dus de kwantummechanica erbij haalt (wat geen enkele wetenschapper begrijpt) om te zeggen dat in feite de aarde plat is. Ik kan hier een glimlach niet bij onderdrukken.

     Nee, ik zeg niet dat de aarde plat is. Hij ook niet, maar hij worstelt ermee te zeggen dat onze waarneming plat is en de werkelijkheid veel meeromvattend is dan wij kunnen waarnemen. Dat zegt de Bijbel al 6000 jaar.

     Mensen die serieus openstaan voor onderzoek naar UFO’s/UAP’s zeggen ook dat hun oorsprong niet van andere sterren of galaxieën is maar op en rond de aarde. Stel dat ze vanuit de melkweg komen… Hoe zijn zij in ons geïnteresseerd geraakt? De eerste zwakke radio uitzendingen 100 jaar geleden? Als, àls ze die al gemerkt hebben, moeten ze van héél dichtbij komen, 25 lichtjaar (retour 50j, verondersteld C=Vmax) . Want ze zijn er al vlak na WW2. Er zijn maar héél weinig sterren zo dichtbij. De melkweg is 100.000 lichtjaar in doorsnede. Hoe komen ze hier zo snel? En vooral: waarom?

     Is een voor de hand liggende conclusie niet dat ze van hier komen er al constant rondom ons onzichtbaar aanwezig zijn? En dat blijkbaar de aarde blijkbaar wèl het middelpunt van het universum is?

     Heb je je weleens afgevraagd waarom de verste galaxieën zich gelijk verspreid overal rondom ons bevinden? En dat ze er volgens astronomen allemaal ‘volgroeid’ uitzien terwijl hun licht toch al 7 miljard jaar onderweg is? En dat ons universum voor 95% uit
     ‘dark matter’ en ‘dark energy’ bestaat? Tenminste… dat is nodig om de huidige hypothese in stand te kunnen houden. Het is niet te meten, niet te onderzoeken, het bestaat eigenlijk niet, ‘maar het moet er zijn’. Oftewel geloof in iets wat niet bestaat. Maar God mag niet bestaan want daar wìllen we niet in geloven. Uh, héél wetenschappelijk allemaal.

     We hebben nog nooit tekenen van buitenaards leven waargenomen (SETI project) laat staan intelligentie, terwijl juist het Vaticaan de meest geavanceerde en grootste stereo telescopen hebben. En toevallig net op de plaats van een heilige indianen begraafplaats. Alsof ze iets verwachten? Alsof ze een opdracht hebben gekregen? Is die plek een portaal? Naar waar? De komende misleiding? De ‘verenigende bedreiging’? De ‘cosmische redders’ die komen vertellen dat zij ons gemaakt hebben? (panspermia theorie).

     Ik denk dat de waarheid veel dichterbij is en we het al lang weten. Dat er boodschappers en leugenaars zijn die uit ‘het niets’ tevoorschijn komen en dit al duizenden jaren doen. Dat er engelen zijn die aan de goede kant staan, die in dienst staan van de Schepper, en opstandige wachters onder leiding van de hoogste cherub. Het Vaticaan weet ervan want zij staan in dienst van de laatste.

     Daarom moeten zij de nieuwsstroom en het onderzoek bepalen. Een ‘limited hangout’. Het publiek moet eerst rijp gemaakt worden. Anders breekt er paniek uit in plaats van te controleren angst om een gewenste oplossing te accepteren.

 2. Geloof het of niet, ik heb ook wel eens 3 objecten in formatie door de lucht zien vliegen die gingen te snel voor wat mogelijk is. Althans, wat ons verteld wordt. Ik heb het ISS ook een keer voorbij zien komen, dat ding stond stil vergeleken bij die objecten. Ik zag ze en ze waren weg, een vallende ster is nog langzamer. ik stond stomverbaasd en me af te vragen wat ik daar nou had gezien.

  • Kan van alles zijn, reflecties enz. Als je een zaklamp met de hand beweegt, gaat de spot ook “ongelooflijk” snel door de ruimte. Een formatie van 3 objecten kunnen 3 gekoppelde reflecties zijn. Vanaf de grond kan je niet de afstand schatten en dus ook niet de relatieve snelheid. De aarde draati ook rond met bijna 1700 km/h van het oppervlak (40000 km omtrek in 24 uur). De kans op buitenaards bezoek is onvoorstelbaar, astronomisch klein.

   • 1700 km/u? En we merken eer niks van, raar, vroeger in de speeltuin was ik kotsmisselijk van de draaimolen, die ging niet zo hard hoor….

  • Ik heb enkele maanden geleden ook een UFO zien overvliegen op zo’n 100 meter hoogte, alvorens het ding achter een gebouw aan de andere zijde van het plein verdween.

   Het ding vloog snel over en het was duidelijk geen luchtballon of zeppelin. De UFO had de grootte van een bus en was pikzwart met een wit verlichte schijf van zo’n 2 meter aan de achterzijde. Het leek op de uitlaat van een straaljager maar in plaats van een ‘gas-uitlaat’ was het blijkbaar een soort van ‘licht-uitlaat’.

   Wat echter me aan de waarneming echter het meeste opviel was de absolute stilte: geen geluid van een helicopter, geen geluid van vliegtuigpropellers, geen geluid van een jet uitlaat, of zelfs geen geluid van het zoeven door de lucht. Gewoon absolute stilte…

  • @Gijp – @ Doordenker-2 en andere ´U.F.O.´ Spotters

   Ikzelf ben de laatste die zal ontkennen datgene wat jullie hebben gezien. Sterker nog: ikzelf ben in de ´bevoorrechte´ positie geweest dat ik ze heb gezien. Had ik ze niet gezien, had ik jullie observatie toch ook wel serieus genomen. Because why not? Er zijn dingen die ik heb gezien en een onmogelijkheid zijn in de ogen van een ander. Bekend met dat fenomeen dus. Mijn observatie is van een aantal jaren geleden. Ik denk een uurtje of zeven in de (zomer)avond. Locatie Midden Delfland Z.H. Ik zit op een bankje in het buiten mijn omgeving te observeren. Dan zie ik linksboven de toppen van de Populieren aan de overzijde twee volledig stil hangende nog flying objects. Ik weet precies hetgeen ik zie. Onderwijl fietst er een clubje jongens voorbij waarvan ik er één hoor zeggen: ´Zóóó, die is stoned..´ Ik zal wel helemaal daas naar dat ene puntje in de lucht hebben zitten staren, dus kan me bij die opmerking wel wat voorstellen. Ik blijf kijken naar die twee parallel aan elkaar hangende objecten.. Dan.. komt er een – vermoedelijk – echtpaar op fietsen voorbij en de man gevolgd door de vrouw remt af één meter voorbij het bankje waarop ik zit terwijl hij uitroept: ´Hoe kan dát nou?!!` nadat er een stuk metaal van z´n fiets was afgekomen en met een ringel op het pad belandde en waardoor ik even werd afgeleid voordat ik opnieuw mijn focus terugbracht naar die twee objecten in de lucht.. Spoorloos.. Geruisloos.. Weg. Dus, ja er bewegen zich her en der objecten voort in ons ruim, maar ikzelf ben ervan overtuigd dat dit niet afkomstig is van aliens van welke ´planeet´ dan ook, maar de dure speelgoedjes zijn van bepaalde rijkeluiskinderen om mensen hun hoofd op hol te brengen met (alweer en) uiteindelijk slechts één doel, t.w.: al deze mensen af- en weg te leiden van de Enige Levende God en Schepper.

   https://www.youtube.com/watch?v=MydFI_YeH5U

   • Correctie bij:
    ´linksboven de toppen van de Populieren aan de overzijde twee volledig stil hangende nog flying objects.´ nog moet zijn: not.

 3. Ze hebben technologie om het allemaal heel echt er uit te laten zien. De “aliens” willen dat er een nieuwe wereld orde komt, en dat iedereen zijn injecties neemt, want anders gaan we allemaal dood.

  • @Vince
   Dat flikte ze 2000 jaar geleden ook al .
   De brandende braamstruik was een holografische projectie .
   Trouwens in de jaren 70 was de uitdrukking Stoned Again?? 😉
   Groeten fijne dag .

 4. Een paar miljard cameras in alle soorten en maten maar nog nooit 1 scherpe foto of film.
  Militaire toestellen beschikken over de meest geavanceerde radar en cameras. Maar niet 1 duidelijke foto of film… tis allemaal bullshit

 5. stomverbaasd dat dit in amerika alweer een item is…waanzinnige Onzin..waarvan je hier nu ook al gelovigen hebt..net zoals de fameuze spuiten..pure onzin

  • Goed gevonden Adriaan,

   Ik heb even chatGTP gevraagd wie Wimmer was/is..

   Willy Wimmer was een Duitse politieke persoonlijkheid. Hij werd geboren op 18 mei 1943 in Mönchengladbach, Duitsland. Wimmer was lid van de Christelijk Democratische Unie van Duitsland (CDU) en diende als lid van de Duitse Bondsdag van 1976 tot 2009.

   Willy Wimmer werd beschouwd als een conservatieve politicus en bekleedde verschillende functies tijdens zijn politieke carrière. Hij was onder andere van 1985 tot 1992 staatssecretaris van Defensie en van 1994 tot 2000 vicevoorzitter van de Parlementaire Vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

   Gedurende zijn politieke loopbaan zette hij zich vooral in voor kwesties met betrekking tot defensie, veiligheid en buitenlandse politiek. Hij stond bekend als een kritische waarnemer van het beleid van de NAVO en uitte zich in dit verband regelmatig over internationale aangelegenheden.

   Houd er rekening mee dat deze informatie over Willy Wimmer mogelijk is veranderd sinds mijn laatste update van kennis in september 2021, omdat ik geen toegang heb tot realtime gegevens. Het is altijd verstandig om actuele bronnen te raadplegen voor de nieuwste informatie.

   • Gijp juli 27, 2023 at 13:47

    Hi beste Gijp bedankt voor de info over Wimmer, in Nederland worden vergaande Kafkaïaanse pogingen ondernomen om Baudet uit de Kamer verbannen door zulks realisme te verspreiden, het kan verkeren.

  • Dank Adriaan! Wat een moed om dit zo te uiten. Maar heeft daar dus wel aan meegewerkt voor zover ik het begrijp als hij het over nucleaire oorlog heeft.

  • Goed luisterend en vertalend naar wat er nu wereldwijd gebeurt, zegt hij de vluchtelingen zijn/worden vooruitgestuurd ivm komende oorlog. Of begrijp ik dat niet goed.
   Zoveelste teken aan de wand.

 6. Ach wat een onzin, ze bedoelen we moeten crackpot verslaafde belastingontduiker hunter biden nieuws verslaan in de media met leugens over ufo’s en nog meer alien BS. Trap er niet allemaal fakenews. Dit gezeik over ufo’s en aliens gaat nog veel groter worden,allemaal om mensen te diverten . Gewoon goed opletten wat ze werkelijk willen wegstoppen. Kwestie van gezond verstand gebruiken.

  • Het is best mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat men UFOs en aliens wil gebruiken om mensen te diverten, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat UFOs niet zouden bestaan.
   Zoals hierboven beschreven heb ik zelf ook een UFO gezien. Ik ben een 70-er en amateur-astronoom sinds mijn 12-de. Mij moeten ze dus niet proberen wijs te maken dat het om de planeet Venus of zo zou gaan.
   Tenzij je net op dat moment met een fototoestel/smartphone klaar staat, is het maken van een foto van een laag overvliegende UFO zo goed als onmogelijk omdat je in dit geval slechts enkele seconden de tijd hebt.

 7. Cgi in the sky.
  Op een allu nano partical canvas
  Doet een projectie het vast prima.

  Qua supersnelle objecten.
  Een dikke vette 100.000 lumen schijnwerper op het kanvas vanaf de grond naar 1 kant vanaf de grond is mach 50 in de lucht.

  Hillary,s opmerking over het ” glazen plafond” en dat ze er al 18 miljoen barsten in hadden gemaakt Doet mij vermoeden dat we in een gesloten systeem bivakkeren.

  Aliens geesten engelen demonen magie onverklaarbaar Of gewoon cgi ?
  Tzal allemaal wel.
  De zon komt op en gaat onder.

  Ik richt me op de usuperende C0rp0raties.

  • Brigitte Kaandorp (1962) heeft ooit in een conference over de relatie tussen mannen en vrouwen al vraagtekens gezet bij het glazen plafond. In 2013 heeft la Kaandorp – helaas – een positief liedje over Trix van Amsberg gezongen vanwege haar aftreden, na precies 33 jaar.

 8. Hier een boek van de nuchtere Hollandse Ad Beers die onder het pseudoniem Stefan Denaerde (van de aarde) schreef over zijn ontmoeting op de Oosterschelde in Zeeland met een ufo van planeet Iarga. Iarga heet in vraag en antwoord van Gerard Aartsen (= ook al van de aarde) met Benjamin Creme van Mars te zijn. Het boek werd aanvankelijk geschreven als sciencefiction om het te kunnen verkopen, maar Denaerde was zijn hele leven overtuigd van de realiteit ervan.

  https://universal-creation.org/archive/book1/ufo-contact%20from%20planet%20Iarga.htm

 9. Grappig. 3 jaar geleden stond dit al in de planning van de WHO (wanstaltige hoereerders organisatie), samen met klimaatbullshit lockdowns, digital currency, mrna gifprik, cyberwar, voedselcrisis, energiecrisis en nog meer volksvermaakverlakkerij.

  Let wel, het enige sluitende bewijs dat er intelligent leven is buiten ons zonnestelsel, bestaat uit het feit dat ze nog steeds geen contact met ons opgenomen hebben.

 10. Een gekend figuur in Vlaanderen (Jef Elbers) heeft jaren geleden UFO’s gefotografeerd “toevallig toen hij zijn nieuw fototoestel uitprobeerde”. De grote Amerikaanse deskundigen hebben na bestudering verklaart dat de foto’s authentiek waren. Veel later heeft hij toegegeven dat het omgekeerde soepborden waren, bespoten met zilververf waarmee gegooid werd.
  Ik geloof geef fluit van het UFO-gedoe. Ze zijn de H.Maagd Maria van Lourdes voor diegenen die niet meer met hun twee voeten op de grond staan.

 11. Het volk heeft geen interesse meer in oorlog, ze zijn de neppandemie ook al vergeten , tijd voor de volgende voorgekauwde nieuwsitems .

  Zolang ze maar niet doorhebben dat ze genaaid worden .

  • Hoe heet ik ook alweer ?!
   Hee vergeetachtige Jan
   Jij heet vergeetachtige Jan
   Wat zeggie
   Ben het Alweer vergeten Haha
   Hoe heet ik ook alweer ?
   Ooo ja het is ook zo
   Jaja

   Beste Mensen

   Kort gezegd
   De Mensheid van Mama Aarde zijn de Achterlijkste wezens die er maar bestaan in het Universum

   Dank U

 12. UFO’s bestaan niet PUNT UIT ! Marsmannetjes evenmin. Ze gaan maar stripverhalen schrijven of speelfilms maken over Ufo’s. Je moest eens weten hoe lichtgelovig mensen zijn. In de jaren 50 was er in Amerika een hoorspel op de radio dat ging over de landing van buitenaardsen op de aarde. Heel Amerika was in opperste paniek, want iedereen geloofde dat dat waar was van die buitenaardsen. En hoeveel idioten lieten zich niet meeslepen met die Corona leugens en die vaccinaties die blijvende bescherming tegen Corona zouden geven? Het bleken gifspuiten te zijn ! Het virus zou zijn ontsnapt uit een lab uit Wuhan….Volslagen uit de duim gezogen. En wat zei Rutte over dit verkoudheidsvirus ? Zeer besmettelijk en zeer dodelijk. Er zouden veel doden gaan vallen. Dus mensen, gebruik je gezonde verstand en laat je niets aanpraten door notoire leugenaars ! Duitsland ging een tijdje voor de tweede wereldoorlog experimenteren met nieuwe soort voortstuwings methoden en bouwde vliegende schotels op nieuw Swabenland op de Zuidpool. Geallieerde vliegeniers zagen op het eind van de oorlog vliegende schotels met een hakenkruis er op. Dit is wel een feit.

  • Het hoorspel ‘The War of the Worlds’ van Orson Wells (Citizen Kane) over een invasie van buitenlandse wezens in Groot-Brittannië werd uitgezonden op 30.10.1938 waardoor in de VS de nodige paniek is ontstaan.

  • Ik heb me alleszins niet laten meeslepen door de coronaleugens maar UFOs bestaan wel degelijk.
   Ik heb er trouwens zelf eentje gezien en realiseerde me op dat moment heel duidelijk dat het niet om een luchtballon, een helicopter, een vliegtuig of de planeet Venus of zo kon gaan. Het was bij valavond en windstil en dat ding vloog volkomen geluidloos op zo’n hoogte van 100 meter over (zie mijn eerdere post).

 13. Nu ze de mensen niet meer met Corona angstig kunnen maken, moet dat maar met een ander verzonnen verhaal; Ufo’s. Angstige mensen verliezen de realiteit, kunnen niet meer rationeel denken en zijn dan makkelijk te bespelen door die griezels die ons eronder proberen te krijgen. Dat niemand dat doorheeft. Als die buitenaardse vliegende schotels echt zouden bestaan, dan zou een boek als de Bijbel en het bestaan van God een grote leugen zijn. Duitsland begon voor de tweede wereldoorlog op Neu Swabenland (Zuidpool) te experimenteren met vliegende schotels. Als er vliegende schotels zouden bestaan, dan komen ze daar vandaan. De Amerikanen zullen het (na WO 2) nu wel bestieren daar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in