© Marc Nozell / Flickr / (CC BY 2.0 DEED)

Waarom hebben globalisten een diepgewortelde obsessie met Kunstmatige Intelligentie (AI)? Wat is het aan de vurige zoektocht naar een autonoom gedigitaliseerd brein, dat hen in extase brengt? Gaat het er alleen maar om wat AI voor hen en hun agenda kan doen, of zit er ook een duisterder “occult” element aan het concept dat zo aantrekkelijk is? schrijft Brandon Smith.

Het Wereld Economisch Forum, een organisatie die gewijd is aan de globalistische “Grote Reset”-agenda, de Vierde Industriële Revolutie en de “Gedeelde Economie“, wijdt een groot deel van elke jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, aan besprekingen over AI en de uitbreiding van zijn invloed op het dagelijks leven.

De Verenigde Naties houden uitgebreide beleidssessies over AI en hebben veel energie gestoken in het opstellen van “ethische regels” voor de ontwikkeling en het gebruik van Kunstmatige Intelligentie. De kern van de inspanningen van de VN is de bewering dat alleen de VN bevoegd is om AI-technologieën voor te schrijven en te controleren; uiteraard voor het welzijn van de hele mensheid. Volgens de witboeken van de VN zou het AI-bestuur in 2030 volledig in werking moeten treden (alle globalistische instellingen hebben 2030 als streefdatum voor al hun projecten vastgesteld).

Een andere, minder bekende maar substantiële organisatie is de World Government Summit die elk jaar in Dubai gehouden wordt. Deze topontmoetingen worden bijgewoond door vele nationale leiders en vertegenwoordigers, maar ook door CEO’s van bedrijven en beroemdheden. De voornaamste onderwerpen van aandacht op de WGS zijn gewoonlijk de propaganda voor de klimaatverandering, de centralisatie van de wereldeconomie, het Transhumanisme en AI.

De meeste openbare discussies over AI draaien om positieve narratieven; het is de bedoeling dat wij overtuigd raken van de vele grote voordelen die de AI-technologie zal bieden. Enkele van de “voordelen” zijn transhumanistische gezondheidsaanpassingen, computerimplantaten in het lichaam of de hersenen, en zelfs nanobots die op een dag misschien geavanceerd genoeg zijn om zelfs onze cellen te veranderen. Met andere woorden, om van AI te kunnen profiteren moeten wij minder mens en meer machine worden.

Andere vermeende voordelen vereisen een groot aantal nieuwe systemen (sommige daarvan worden nu gebouwd) die algoritmen in staat zouden stellen elk facet van ons leven te controleren. Globalisten noemen deze systemen vaak het “internet der dingen” – Elk apparaat dat u bezit, de auto waarin u rijdt, elke computer, elke mobiele telefoon, elke bewakingscamera, elk stoplicht, alles zou gecentraliseerd worden in één enkel AI-netwerk binnen een stad, en elke stad zou in een groot spinnenweb verbonden worden met een nationale AI-databank.

Het Internet der Dingen wordt regelmatig genoemd in samenhang met het bestuur van de klimaatverandering en koolstofbeperkingen. Het doel is glashelder – Regeringen en bedrijfselites willen de mogelijkheid hebben om elke watt energie die u elke dag gebruikt in de gaten te houden. Dit soort informatie over het hele spectrum maakt het gemakkelijker om onze beslissingen en onze toegang tot goederen en diensten te dicteren. Zij zouden totale controle hebben over iedereen die in deze “Smart Cities” woont. Uw hele leven, elke seconde, zou in de gaten gehouden en onderzocht worden.

  Het "Grote Reset"-plan van de Nieuwe Wereldorde heeft een Derde Wereldoorlog nodig om te proberen het te laten slagen

Maar hoe zou dit mogelijk gemaakt kunnen worden? Miljoenen en miljoenen mensen die dagelijks leven; dat zijn heel wat gegevens om door te spitten om iedereen te vinden die zich niet aan de regels houdt. Dit is een van de redenen waarom de globalisten watertanden bij AI-technologieën – het is het enige beschikbare middel om massaal gegevens te verzamelen en in real time af te bakenen.

Er zijn al pogingen om AI-systemen te gebruiken om misdaad te voorspellen voordat die plaatsvindt (pre-crime). Deze experimenten zijn nogal overhyped, omdat zij niet werkelijk specifieke misdaden voorspellen of specifieke misdadigers identificeren. Veeleer gebruiken zij statistische analyse om te voorspellen in welke gebieden van een stad bepaalde misdaden het meest waarschijnlijk zullen voorkomen. Daar is geen AI voor nodig, elke agent die lang genoeg in een stad gewerkt heeft kan u vertellen wanneer en waar bepaalde misdaden het meest waarschijnlijk zijn.

Hilarisch genoeg zijn AI-algoritmen onlangs beschuldigd van “raciale vooringenomenheid” als het gaat om de gebieden die zij uitkiezen voor het voorspellen van misdaad, omdat die gebieden vaak in overwegend zwarte buurten liggen en de meest voorspelde misdadigers meestal jonge zwarte mannen zijn. De computers zijn dus beschuldigd van racial profiling, net zoals veel agenten beschuldigd worden van racial profiling.

Gewoon weer zo’n klassieke tegenstrijdigheid van politiek links: zij zijn dol op het idee van klimaatveranderingsbeperkingen, transhumanisme, en zelfs AI-toezicht als het hun uitkomt, maar een computer geeft niet om uw gevoelens en hij geeft niet om sociale taboes. Hij geeft alleen om de cijfers.

En hier komen wij bij de grotere gevaren die inherent zijn aan AI. Stelt u zich een wereld voor die gemicromanaged wordt door een koud dood algoritme dat u slechts als één van twee dingen ziet: Een hulpbron of een bedreiging.

Voorspelling van pre-criminaliteit is onzin; algoritmen houden gewoonten en patronen in de gaten en mensen hebben de neiging om patronen abrupt te doorbreken. Mensen worden door crisisgebeurtenissen op verschillende manieren beïnvloed, die onmogelijk te voorspellen zijn. Er zijn veel te veel variabelen en er zal nooit een systeem komen dat de toekomst kan voorspellen, maar dat zal de globalisten er niet van weerhouden om te proberen de zaak te forceren.

AI-bestuur is een onvermijdelijkheid volgens de globalistische instellingen – Zij beweren dat op een dag Kunstmatige Intelligentie gebruikt zal worden om hele samenlevingen te besturen en straffen uit te delen op basis van wetenschappelijk efficiënte modellen. Zij doen alsof dit gewoon de natuurlijke weg van de mensheid is, en één waaraan wij ons niet kunnen onttrekken, maar in werkelijkheid is het een zichzelf vervullende profetie. Het is niet per se de bedoeling dat het gebeurt, maar het wordt zo gemanipuleerd dat het gebeurt.

Voorstanders van AI beweren dat de algoritmen niet met dezelfde vooringenomenheid kunnen handelen als de mensen, en dat zij daarom het best het menselijk gedrag zouden kunnen beoordelen. Elke beslissing, van productie tot distributie tot gezondheidszorg tot scholing tot recht en orde, zou door AI beheerd worden als een middel om ultieme “gelijkheid” te bereiken.

  Generatie dom

Zoals hierboven opgemerkt, zijn zij al gestuit op het obstakel van de statistische waarschijnlijkheid en het feit dat zelfs als men AI zelfstandig beslissingen laat nemen zonder emoties, miljoenen mensen die beslissingen nog steeds als bevooroordeeld zullen zien. En in sommige opzichten zouden zij gelijk hebben.

De meest logische beslissing is niet altijd de meest morele beslissing. Bovendien wordt een AI geprogrammeerd door zijn ontwikkelaar en kan hij zo gebouwd worden dat hij beslissingen neemt met de vooroordelen van de ontwikkelaar in gedachten. Wie mag de AI programmeren? Wie mag de codering dicteren? Wereldwijde elitairen?

En hier komen we bij het meer “geestelijke” element van het AI-vraagstuk in verband met de globalisten.

Een paar jaar geleden schreef ik een artikel met de titel “Luciferianisme: A Secular Look At A Destructive Globalist Belief System“. Mijn doel in dat stuk was om de grote hoeveelheid bewijzen te schetsen dat globalisten in feite een soort cultus zijn van georganiseerde psychopaten (mensen zonder empathie die vreugde scheppen in vernietiging omwille van persoonlijk gewin). Ik concludeerde dat de globalisten inderdaad een godsdienst hebben, en dat hun basisgeloofssysteem volgens de bewijzen het Luciferianisme is.

Ja, er zullen zeker nee-zeggers zijn die dit idee zullen bespotten, maar de feiten zijn onloochenbaar. Er is een duidelijk occult element in het globalisme, en het Luciferianisme duikt steeds weer op als de basisfilosofie. Ik denk dat ik dit in het artikel vrij doeltreffend heb uiteengezet, en ik zal hier niet alle bewijzen nog eens oprakelen; de mensen mogen het gerust lezen als zij dat willen.

Ik schreef vanuit een seculier standpunt, omdat het Luciferianisme een inherent destructieve ideologie is, zelfs wanneer die buiten de lens van het christelijk geloof wordt bekeken. Afgezien daarvan zijn er psychologische elementen die aan de orde moeten worden gesteld, waar het christendom vaak aan voorbijgaat. De Luciferiaanse filosofie is op maat gemaakt voor narcistische en sociopathische mensen. De wortel van de sekte gaat over “bijzondere” menselijke wezens die niet gehinderd worden door de grenzen van geweten, moraal of ethiek. Gebrek aan empathie wordt gezien als een voordeel om vooruit te komen, en het uiteindelijke doel van het Luciferianisme is godheid – Een mens die wordt als een god, hetzij door aanbeden te worden door anderen, hetzij door de macht van invloed, hetzij door technologische methoden om het leven en de vermogens te verlengen.

Maar wat heeft dit met AI te maken?

Ik geloof dat globalisten AI met zoveel eerbied bekijken omdat zij denken dat het een nieuwe vorm van leven is, of een ultieme vorm van leven – Een leven dat zij scheppen (zoals goden leven scheppen). En, als u er symbolisch over nadenkt, is dit nieuwe “leven” eigenlijk gemaakt naar het evenbeeld van zijn scheppers: het heeft geen empathie, geen wroeging, geen schuldgevoel, geen liefde. Bij gebrek aan een beter woord is het zielloos, net zoals globalistische psychopaten zielloos zijn.

  Het einde van het vlees? Nederlands "groen" beleid dwingt veehouder 95% van zijn veestapel af te maken

Als wij AI even in religieuze termen willen bekijken – AI is een soort antithese van de figuur van Christus. Christus vertegenwoordigt een alwetende vorm van ultieme liefde en ultieme zelfopoffering volgens de christelijke leer. Ik denk niet dat er een woord is voor wat AI uiteindelijk vertegenwoordigt. De enige term die lijkt te passen is “Antichrist”: het alziende oog. Een heerschappij van een super-intelligentie die verstoken is van menselijkheid.

Voor alle duidelijkheid, ik geloof NIET in de einde-van-de-wereld-concepten die worden voorgesteld door degenen die de meer populaire interpretaties van Openbaringen aanhangen. Ik denk dat de wereld verandert. Ik denk dat rijken opkomen en vallen en dat dit vaak als het “einde van de wereld” kan worden gezien, terwijl het eigenlijk gewoon het einde van een tijdperk is. Dit gezegd zijnde, geloof ik van ganser harte in het bestaan van het kwaad; het kwaad wordt gedefinieerd als moedwillig bedrieglijke of vernietigende daden voor louter persoonlijk of organisatorisch voordeel, zoals moord of slavernij. Het kwaad bestaat inderdaad en is een waarneembaar element van het menselijk leven.

Er zijn ook eigenschappen van de mensheid die tot het goede leiden, die ons voor zelfvernietiging behoeden als wij ernaar luisteren. Geweten, rede, wijsheid en vaak geloof kunnen voor de meesten van ons een schild vormen tegen kwade daden. Als wij deze pijlers niet in onze psyche hadden, zouden wij onszelf al lang geleden vernietigd hebben. Maar, er zijn er die geen geweten hebben, die geen empathie hebben en zij verachten deze eigenschappen als “beperkend”.

AI wordt ontworpen door dit soort mensen. En misschien zullen zij niet het “einde van de wereld” veroorzaken in termen die wij gewoonlijk begrijpen (of in Bijbelse termen), maar mettertijd zouden zij wel alles kunnen wegnemen wat de mensheid waardig maakt. In zekere zin zou dit een Apocalyps zijn. Het zou een levende nachtmerrie zijn, gerund door psychopathische mensen die gebruik maken van sociopathische kunstmatige intelligentie, die de massa’s actief aanmoedigen en in staat stellen om hun menselijke lichamen te verlaten om digitale gedrochten en technologische hersenschimmen te worden.

Als het zou lukken, zou het werkelijk de ultieme bezoedeling van de natuur zijn, of van Gods ontwerp, als dat is waar u in gelooft. Het streven naar goddelijkheid is voor de meesten van ons niet de moeite waard, maar voor de globalisten is het de droom van een tijdperk, en zij zullen ALLES doen om het te bereiken.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De eindoplossing van de Globalisten zal een Blitzkrieg bloedbad zijn van ongeëvenaarde proportiesVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Coleman: Een opzettelijk in elkaar gezet scenario van quasi-Bijbelse proporties
Volgend artikelDuitsland loopt risico op massale onlusten – Binnenlandse Veiligheidsdienst
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Haarscherpe – seculiere – analyse.

  ´Gebrek aan empathie wordt gezien als een voordeel om vooruit te komen, en het uiteindelijke doel van het Luciferianisme is godheid – Een mens die wordt als een god, hetzij door aanbeden te worden door anderen, hetzij door de macht van invloed, (mijn toevoeging: hetzij door zelfverheerlijking), hetzij door technologische methoden om het leven en de vermogens te verlengen.´

  • @ Greengo,
   Mee eens. Zo komen we elkaar weer tegen in de zeer interessante lezingen van Walther Veith over deze materie.
   Ik ben zelden iemand tegengekomen die deze zaken zo gedetailleerd en analytisch weet te benaderen als hij.

 2. Voor medische electronische dossiers wordt veel reclame gemaakt.
  Koppel die aan AI en de computer bepaalt wie mag leven, wie is te oud,wie is te duur om te leven, wie dood moet.

  Dan signaal via 5G naar mobieltje, van mobieltje naar chemische rotzooi in gevaccineerd lijf, en het stervens proces is begonnen.

  Als het eenmaal bestaat, zal het gebruikt worden; dat is zeker……

 3. Artificial Intellicgence oftewel in gewoon Nederlands, Kunstmatige Intelligentie is voor dit tuig om twee redenen belangrijk. ten eerste omdat het gebruikt gaat worden om macht en controle uit te voeren precies zoals de Heer van de Kletersteeg het hier omschrijft en ten tweede omdat het deze W.E.F. figuren compleet ontbreekt aan menselijke intelligentie. Hun breien zijn helemaal geestesziek en verrot. Deze figuren bezitten totaal geen menselijke waarden en gevoelens.

  • Oh, Tom Cruise? Ook een scientologist. De stichter van scientology heeft ook de Georgian Guidestones gebouwd. Hetzelfde kliekje lichtte met Minority Report dus al een tipje van de sluier.

 4. “AI-bestuur is een onvermijdelijkheid volgens de globalistische instellingen – Zij beweren dat op een dag Kunstmatige Intelligentie gebruikt zal worden om hele samenlevingen te besturen en straffen uit te delen op basis van wetenschappelijk efficiënte modellen”

  Net zoals vele miljoenen moslims die naar Europa zijn gekomen om aan de brutale sociaal politieke totalitaire ideologie, vermomt als godsdienst te weten hebben te ontkomen, die nu een luizen leven hebben en zich tegoed doen aan de tiet van de staat waarin ze wonen. In plaats van zich op te laten gaan in het systeem, blijven de meesten van hen hun eigen keelklanktaaltje prefereren boven de inheemse taal.

  Ook leggen de meeste moslims de geuite beleefdheid van de autochtone bevolking uit als zwakte, nou moet ik toegeven dat het zwakte bod van veel van mijn landgenoten stuitend vind, en nog is de trend zo dat de meesten van ons blind voor de aankomende werkelijkheid zijn, die lieden pamperen en begeleiden en helpen om elke instantie te beroven van immateriële en materieel kostbare uitkeringen, meestal door jonge vrouwelijke autochtone mensen van Groen/Rood signatuur die in een soort droomwereld leven.

 5. AI vraagt om data, wij geven die.
  AI vraagt om autonomie, dat gunnen we.
  AI vraagt om supercontrole, we passeren het.
  AI vraagt om aanbeden te worden, we doen het…
  of het sluit de deur en gooit de sleutel weg.
  Ook ik heb de film gezien die ‘I Robot’ heet.

  Ik denk niet dat een machine, ook al zei hij dat hij je emotie begrijpt, op emoties zal reageren zoals mensen dat soms kunnen.
  Als het de sleutel zou willen weggooien, zou het als zelfmoord zijn…

  Wanneer de wereldregering zegt dat we willen,
  willen we,
  willen we dat ….dan weet weet dat het einde nabij is voor de mensheid.

  Maar zij zullen het spoedig aanbidden!
  en nemen de sensor (NFC /Bluetooth) bij de hand en voorhoofd, hetzelfde als de prik…ZIE 0:22 seconde in de video; https://www.youtube.com/watch?v=doBm2mM634Q&t=86s

  “Het beest” zal danwel machtig zijn en HEN dwingen om het te doen!

 6. Het enige doel van AI is controle van de massa via controle op individu; beslissen tussen leven en dood.

  En zeg nou niet dat dat een consperacy theory is, en dat dat nooit zal gebeuren.

  In 1935 begon een massaal ëuthenasie”programma in DE; niemand protesteerde.
  Lichamelijk of geestelijk gehandicapten, joden, homo’s, kinderen zonder ouders, oude mensen.
  In totaal 870.000 werden er vermoord door verpleegsters en doktoren.
  Alleen de leiding werd vervolgd.

  Niemand protesteerde; alleen een priester, en die zei: “Maar het zijn toch Duitsers…?”

  In 1940 werd iemand in NL veroordeeld wegens belediging van bevriend staatshoofd (Hitler) 5 dagen later vielen de moffen binnen….
  ————————————————
  Degenen met een geregistreerde “vaccinatie”staan al in de computer……

 7. De massamoorden in WO2 zijn kinderspel vergeleken met wat AI gaat doen.
  GAAT doen: want als het er is wordt het gebruikt; dat is 100% zeker.

 8. Het wereldtoneel wordt helemaal gereed gemaakt voor de komst van de antichrist en de kunstmatige intelligentie past helemaal in zijn plan, hij probeert mensen ervan te overtuigen dat ze het eeuwig leven hier beneden kunnen hebben met dit lichaam. In tegenstelling tot degene die het artikel geschreven heeft geloof ik wel in de voleinding van de wereld en ook dat het zeer nabij is. Ik heb reeds Eeuwig Leven door God aan te nemen als mijn Redder, ik krijg een verheerlijkt lichaam wat geen pijn en lijden meer kent en daar kijk ik zeer naar uit. Ze mogen met deze wereld doen wat ze willen want als Christen zal ik er niet bij zijn, dat is de belofte van de Heer.

 9. Het is mijn persoonlijke mening dat wanneer ‘ontwaken’ uiteindelijk niet bij De Heer Jezus en God uitkomt een onvolledig ontwaken is. Zonder kennis van de Bijbel, het onfeilbare woord van God, blijven mensen hangen in een uitkomst wat ze noemen communisme, of een technocratische bestuursvorm. The great reset en de NWO die daar uit voortkomt is niets anders dan het vierde, en laatste wereldrijk. Het rijk van de antichrist, 2500 jaar geleden al voorspelt door de Profeet Daniel, en het boek Openbaringen. Wij hebben hier te maken met Satanisten, zelfs als de meeste mensen hier niet in geloven, HUN geloven het. Wanneer de gehele wereld in de zeer nabije toekomst in elkaar stort en verzinkt in totale chaos (ordo ab chao) zal een man op het wereld toneel verschijnen die ogenschijnlijk voor alle problemen een oplossing heeft, hij zal het onmogelijk mogelijk maken. Hij zal een vredesverdrag sluiten met de staat Israel en de arabische landen, hij zal het de Joden toestaan om de Derde Tempel te bouwen. Deze man, dat is De Bijbelse antichrist. Zijn regeer periode zal precies 7 jaar duren, de eerste drie en half jaar doet hij zich voor als een good guy en de gehele wereld zal hem volgen en aanbidden. Halverwege die zeven jaar verscheurd hij het vredes contract en begint hij een vervolging op alle Christenen en Joden en iedereen die niet voor hem wil buigen. Twee a drie Miljard mensen zullen omkomen, nooit eerder heeft de aarde een dergelijk bloedvergieten mee gemaakt. Dat is De reden voor AI, alle macht zal hem gegeven worden.

  Openbaring 13:2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

  Openbaring 13:16-17 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
  De reden dat ze wereldwijd iedereen willen inspuiten met grafeenoxide heeft voor hun verschillende redenen; depopulatie, het vernietigen van het Goddelijke DNA en om de vrije wil weg te nemen bij dat restant wat overblijft, door middel van EMF, door 5g.
  Want, zo denken zij, als De Heer Jezus terug komt op aarde en niemand heeft nog het oorspronkelijke DNA, EN die ook nog Jezus en God aanbid dan zou satan hebben gewonnen, heel kort door de bocht is dit het waarom het gaat. Op het aller hoogste niveau is het een eeuwenoude strijd tussen goed en kwaad, duisternis en licht, Jezus en God, vs satan.

  Genesis 3:15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.

  God belooft dat als Jezus bij zijn komst de antichrist vernietigd hij alles zal herstellen en de aarde terug geeft aan het overblijfsel van de 12 stammen van Israel en de inwonende vreemdeling. Dus de satanisten denken voor die tijd alles vernietigen. Via de PCR test en het afgenomen DNA wat in de tussen tijd nauwkeurig
  geanalyseerd is weten ze precies wie tot de twaalf stammen van Jacob behoren, misschien wel u en ik. Want de tien verloren stammen van Israel zijn opgegaan in de heidenen volken van Europa. Alleen God weet wie ze zijn..en nou dus ook de satanische sekte. De tweede vaccinatie ronden zullen zei zich op deze doelgroep concentreren. Mijn goed bedoelde advies is: laat je nooit testen, nooit vaccineren, lees je in, in de Bijbel. Vraag via Jezus aan God vergeving en of ze in je hart willen komen. De tijd is kort, als het hoogst haalbare aantal is gevaccineerd, mss tegen 2025..? Ergens rond die tijd klapt alles in en breek de pleuris uit.

  • Dus God laat volgens jou zijn Bruid door de Grote Verdrukking, de hel op aarde, gaan. Nou dan moet Hij wel heel veel van ons houden als Hij ons dat zou aan doen….Als je denkt door de Grote Verdrukking te moeten gaan als Christen dan wens ik veel sterkte.

 10. Hallo Gerrit ik lees met bewondering bericht en ik geloof wat u zegt aleen ik ben 1 keer gevaccineerd. Ken je er dan nog wel wat aan doen?

 11. AI die volledig onder controle staat van een medische dictatuur, ach zo veel weerstand heb ik onze menselijke artsen ook niet zien geven tijdens dat hele covid onzin. er verandert niets substantieel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in