Dezelfde problemen – valse plagen, gevaarlijke prikken, energietekorten, hongersnood en massale hongersnood, inflatie, designeroorlogen, torenhoge prijzen, enzovoort – doen zich overal in de wereld voor. Dit is geen toeval, schrijft Dr. Coleman.

Hier volgen enkele van de andere veranderingen die door de samenzweerders georganiseerd worden:

Overal wordt geslachtsverwarring gefabriceerd. In Duitsland bijvoorbeeld mogen burgers nu één keer per jaar hun geslacht (en hun gekozen voornaamwoorden) veranderen. “Dit jaar ben ik man. Volgend jaar ben ik vrouw.” Het heeft geen zin dat feministen klagen – tenzij zij bereid zijn zich aan te sluiten bij degenen onder ons die gedemoniseerd worden als `samenzweringstheoretici’. Linkse extremisten (gesteund door de samenzweerders) sturen de agenda en censureren iedereen die het niet met hun standpunt eens is.

Censuur is nu aan de orde van de dag. Het is vermeldenswaard dat schadelijke literatuur – zoals toneelstukken van Shakespeare en romans van Dickens – nu uit de handel genomen worden. Boeken van Charlotte Bronte en Jane Austen behoren tot de boeken die een waarschuwing vereisen aan hen die ze zouden kunnen lezen.

De politie heeft het te druk met het afspeuren van sociale media naar commentaren die iemand van streek kunnen maken, of met het arresteren van automobilisten die fietsers van streek hebben gemaakt, dan zich bezig te houden met het oplossen of voorkomen van misdaad. De politie in Engeland en Wales is er de laatste drie jaar in acht van de tien buurten niet in geslaagd diefstallen op te lossen. (U kunt zich afvragen waarom wij nog steeds voor een politiemacht betalen. Maar als u dat vraagt, ben ik bang dat ik geen antwoord kan bedenken).

Er zijn nu 6,6 miljoen mensen die wachten op een essentiële behandeling van de nationale gezondheidsdienst NHS. Dat aantal groeit en zal naar verwachting binnen een jaar oplopen tot 13-14 miljoen. De wachtlijsten zijn opzettelijk gefabriceerd. Ondanks het abjecte falen van de NHS worden aan het personeel premies aangeboden die aan andere burgers geweigerd worden.

  De status van de globalistische agenda is geëscaleerd van "verward" naar "chaotisch"

Het aantal mensen dat als “langdurig ziek” wordt omschreven neemt snel toe. Miljoenen mensen beweren nu aan “long covid” te lijden – en zullen niet meer kunnen werken. De kosten van de verzorging van dit enorme leger chronisch zieken lopen jaarlijks in de miljarden. Massale chronische ziekte is een wereldwijd probleem en wordt nog verergerd door het absurde vertrouwen op de PCR-test – ’s werelds meest nutteloze test.

Uit de economische vooruitzichten blijkt dat de toekomst er somber uitziet. De problemen die in het verschiet liggen, hebben niets te maken met het nepverhaal over de opwarming van de aarde, maar alles met de opzettelijke sabotage van de wereldeconomie. Tenzij de samenzweerders worden teruggeslagen, lijdt het geen twijfel dat de kinderen van vandaag zullen leven in een gebroken – en waarschijnlijk onherstelbare – wereld van angst, armoede en abjecte slavernij. Als u denkt dat ik overdrijf, dan hebt u niet goed opgelet.

Werkgevers zouden er verstandig aan doen de gevaccineerden niet in dienst te nemen. De meesten van hen hebben hersenbeschadiging en zullen in het komende jaar of twee ziek worden. Degenen die regelmatig maskers droegen, hebben ook hersenbeschadiging en schade aan hun immuunsysteem opgelopen.

De waterbedrijven van het Verenigd Koninkrijk verspillen 3 miljard liter water per dag door lekken. Dat is genoeg om in de dagelijkse behoeften van ongeveer 20 miljoen mensen te voorzien. De waterbedrijven zijn (net als andere nutsbedrijven) vaak in handen van buitenlandse bedrijven die alleen op winst uit zijn – en die niets doen om kapotte leveringssystemen te repareren. In het VK valt meer regen dan waar ook in de EU en toch wordt de Britten gezegd minder tijd te besteden aan wassen en hun toilet slechts af en toe door te spoelen.

  Australië: Victoriaanse premier zegt: "Lockdowns zijn niet genoeg, we gaan mensen buitensluiten die niet gevaccineerd zijn

De chief medical officer van BioNTech zegt dat uit gegevens van studies bij muizen blijkt dat een nieuwe covid-prik doeltreffend zal zijn. Zij zegt dat deze gegevens, in combinatie met de ervaring en de gegevens van eerdere covid-prikken, “voldoende zijn voor spoedgoedkeuring” van de nieuwe prik. De Amerikaanse FDA heeft gezegd bereid te zijn de prik goed te keuren terwijl de proeven nog aan de gang zijn. Naar mijn mening is dit ongehoord en ongelooflijk gevaarlijk. Het is vermeldenswaard dat de farmaceutische industrie dierproeven als volkomen nutteloos beschouwt. Wanneer een geneesmiddel op dieren wordt getest en kanker of andere ernstige problemen blijkt te veroorzaken, zal het geneesmiddel toch voor mensen gebruikt worden, met als argument dat dieren anders zijn dan mensen. Er staat, op mijn website, een lijst van 50 voorgeschreven geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze bij dieren ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, maar die toch voor gebruik bij mensen zijn goedgekeurd “omdat dieren anders zijn”. Maar wanneer dierproeven nuttig worden geacht (en de “juiste” resultaten geven) worden ze geaccepteerd.

Huisartsen werken nu gemiddeld 26 uur en verdienen ruim boven de 100.000 pond, met enorme bonussen van 50.000 tot 100.000 pond voor het verlenen van toestemming aan hun praktijkverpleegsters om vaccins en covid-prikken te geven. (Het grootste deel van de kosten van de verpleegsters wordt door de belastingbetalers betaald.) Wat doen de huisartsen met hun tijd? Velen verdienen extra honoraria door voor internetdokterssites te werken. Patiënten die een internetdokter raadplegen, gaan naar de huisarts van iemand anders – die waarschijnlijk een 26-urige werkweek heeft voor zijn NHS-patiënten.

  Waarom ik de COVID-19 prik niet neem - En waarom u misschien voorzichtigheid wilt betrachten, voor uzelf of voor uw kinderen

De zelfstandigen worden opzettelijk vernietigd door de samenzweerders die willen dat iedereen afhankelijk wordt van de staat. Het aantal personen dat als zelfstandige wordt geclassificeerd daalt snel. Succesvolle kleine bedrijven beginnen vaak als een individu die alleen werkt. Bijna de helft van alle zelfstandigen verdient minder dan £1.000 per maand.

Huurwoningen worden steeds duurder, omdat particuliere verhuurders gedwongen worden te verkopen vanwege onderdrukkende nieuwe wetgeving. Het wereldwijde doel is dat niemand meer iets bezit en dat iedereen in een piepklein appartement in een flatgebouw in een stad gaat wonen.

Als Sunak premier wordt, zal iedereen die kritiek heeft op de Britse regering doorverwezen worden naar een nieuw antiterrorisme-programma van de regering, Prevent genaamd – dat ontworpen zal zijn om diegenen die menen dat zij het recht hebben te zeggen wat zij denken over hun regering, te isoleren en te straffen. Sunak heeft natuurlijk banden met het WEF. Aan het begin van deze campagne heb ik gewaarschuwd dat als Sunak de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk wordt, wij verloren zijn. (Zie mijn artikel met de titel “Any candidate is better than Sunak for Prime Minister” dat op 16 juli 2022 op mijn websites verscheen).


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Aartsbisschop Vigano: Onze “Leiders” zijn schuldig aan hoogverraadVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussische geopoliticus Karaganov: “Westerse elites zullen het conflict niet overleven”
Volgend artikelKunstmatige Intelligentie: Een seculiere kijk op de digitale antichrist
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. De enigen die deze massahysterie op kunnen lossen zijn wij zelf. Door niet mee te doen en door anderen niet te benadelen.
  Ik ben trouwens helemaal niet bang. We gaan gewoon weer naar onze vroegere armoe. Ik heb er zin in.

  • ए पीकुनियॉं ।
   की गल् कर्दे हन् ।।

   Dank U dank U
   Allen samen Arm is beter dan èèn of een paar rijk

 2. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
  Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
  Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

 3. Beste Mensen

  Per slot van rekening
  Waar is Wie dan gekomen ??

  Niemand komt ergens anders dan in de Leegte Waar die al reeds is !!

  Het Niets
  Het enige echte huis

  Een opgeblazen ballon word wederom de Lucht ontnomen
  Een van Klei gemaakte en van levenselixer voorziene Pop
  Wordt wederom van het Levens elixer ontdaan

  Haleluya

  Waarom ingewikkeld doen ??
  Ver Dwalen tussen de letteren in ?!

  Vast klammen aan
  Een opgestelde Valse Boek om de mensheid angstig en bang in het gevang te kunnen houden ??

  Stap uit die Hellse Boeken gedachtengang
  En zie Uzelf
  Zo mooi en vrij
  Ooo wat een schoonheid

  Angst , Bangheid en daardoor volgzaamheid leid tot voordeel aan de DuivelGods of GodDuivels
  Bekend als Groot Ego of Satan ook wel Shaytaan genoemd
  De Vader van de twee voorgenoemde kinderen DG & GD die ook wel bekend staan als de gespleten tong helften
  Zoete en Zure
  Beiden zitten aan èèn lichaam vast
  Net als de linker en de rechter hand of been
  Of de linker en het rechter oog
  Die zijn gedwongen ten aller tijde samen te werken
  Gezegde :

  1. Als de eene hand vies is dan helpt de andere om het te reinigen

  2. Als bijde ogen gefocust kijken dan is het te bekijken object duidelijk te zien

  3. Stapje voor Stapje nadert men zijn of haar doel

  Goed en slecht
  Negatief en positief
  Noordpool Zuidpool
  Alle tegen gesteldheden vullen elkaar aan

  Als dat niet zal gebeuren dan zal de Aarde stoppen met draaien

  Maar dat is nu eenmaal de Wet van de Almachtige

  De voor genoemden word door het Ego Waas of vuil welk over de hersenen word gelegd gewoonweg vergeten

  Laat het Ego Varen
  Probeer er niet aan vast te klammen

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in