© Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Wikimedia (Public Domain)

Oekraïne is betekenisloos voor de mensen; het heeft geen invloed op ons dagelijks leven. En toch spelen wij dit roekeloze spel dat het leven van alle mensen in de Verenigde Staten en West-Europa riskeert voor niets! Gewoon helemaal voor niets!”

Hallo, dit is Mike Billington van Executive Intelligence Review en het Schiller Instituut. Ik ben hier vandaag met kolonel Richard Black, senator Richard Black, die, na 31 jaar bij de mariniers en in het leger gediend te hebben, vervolgens van 1998 tot 2006 in het Huis van Afgevaardigden van Virginia gediend heeft, en van 2012 tot 2020 in de Senaat van Virginia. Ik zal kolonel Black ook toestaan om zelf zijn militaire dienst te beschrijven, schrijft Mike Billington.

Dus, kolonel Black, welkom. De surrogaatoorlog van de V.S. en de V.K. en de NAVO met Rusland, die zich in Oekraïne afspeelt, en de economische oorlogsvoering die rechtstreeks tegen Rusland wordt gevoerd, gaan gepaard met een informatieoorlog die Rusland en vooral president Vladimir Poetin moet demoniseren. Een steeds terugkerend thema is dat het Russische leger meedogenloze moordcampagnes tegen burgers voert en woonwijken vernietigt, waarbij vaak verwezen wordt naar de Russische militaire operaties in Syrië en beweerd wordt dat zij hetzelfde gedaan hadden in Syrië, vooral tegen Aleppo. Dit zijn zogenaamd voorbeelden van hun oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

U bent internationaal al vele jaren een vooraanstaand woordvoerder, die de leugens over wat er in Syrië en de oorlog tegen Syrië heeft plaatsgevonden aan de kaak stelt. Laat mij dus eerst vragen: hoe en waarom is Rusland militair bij Syrië betrokken geraakt? En hoe staat dat in contrast met de vermeende rechtvaardiging van de V.S. en de NAVO voor hun militaire interventie in Syrië?

Black: Wel, laat ik beginnen, als ik mag, met onze luisteraars te vertellen dat ik zeer vaderlandslievend ben: ik ben vrijwillig bij de mariniers gegaan en ik ben vrijwillig naar Vietnam gegaan. Ik heb gevochten in de bloedigste campagne van de Marine in de hele oorlog. En ik was een helikopterpiloot die 269 gevechtsmissies heeft gevlogen. Mijn toestel werd op vier missies door grondvuur geraakt. Ik heb toen op de grond gevochten bij de Eerste Mariniersdivisie, en tijdens één van de 70 gevechtspatrouilles die ik uitgevoerd heb, zijn mijn radiomannen beide gesneuveld, en ikzelf ben gewond geraakt toen wij een omsingelde buitenpost van de Mariniers aanvielen en probeerden te redden.

Ik ben dus zeer pro-Amerikaans. Ik maakte in feite deel uit van de NAVO en was bereid om in Duitsland te sterven, ter verdediging tegen een aanval van de Sovjet-Unie.

Maar Rusland is geenszins de Sovjet-Unie. De mensen begrijpen dat niet, omdat de media het niet duidelijk hebben gemaakt. Maar Rusland is geen communistische staat; de Sovjet-Unie was een communistische staat.

Nu, een van de dingen die ik heb zien beweren, dat heeft mij bijzonder geïrriteerd vanwege mijn ervaring met Syrië: Ik ben in Aleppo stad geweest. Aleppo stad is de grootste stad van Syrië, of dat was het althans voordat de oorlog begon. En er was een enorme strijd. Sommigen noemen het het “Stalingrad van de Syrische oorlog,” wat geen slechte vergelijking is. Het was een verschrikkelijk verbitterde strijd, die duurde van 2012 tot 2016. In de loop van de gevechten in de steden zijn alle strijdkrachten gedwongen om gebouwen te vernietigen. Gebouwen worden op grote schaal omver geblazen. En dat gebeurt altijd als er een stadsgevecht is. Ik heb dus door de straten van Aleppo gelopen, terwijl de strijd nog aan de gang was. Ik heb door een spleet in de zandzakken naar vijandelijk gebied gekeken; ik heb op tanks gestaan die eruit geknald waren en dat soort dingen.

Wat ik wel weet, en wat ik u over Aleppo kan vertellen, is dat Rusland uiterst terughoudend was om zich in de strijd in Syrië te mengen. De oorlog begon in 2011, toen de Verenigde Staten agenten van de Central Intelligence aan land hadden gezet om te beginnen coördineren met Al Qaeda en andere terroristische groeperingen. En wij waren al onwrikbare supporters van Al Qaeda sinds voordat de oorlog formeel begon. Vandaag zijn wij nog steeds medestanders van Al Qaeda, waar zij zich verschansen in de provincie Idlib. De CIA bevoorraadde hen in het kader van de geheime operatie Timber Sycamore. Wij gaven hun al hun antitankwapens, al hun luchtdoelraketten. En Al Qaeda is altijd onze proxy-macht op de grond geweest. Zij hebben, samen met ISIS, de missie van de Verenigde Staten uitgevoerd, samen met een groot aantal filialen die eigenlijk een soort van inwisselbaar zijn. De soldaten van het Vrije Syrische Leger gaan van ISIS naar Al Qaeda naar het Vrije Syrische Leger, nogal vloeiend. En zo zijn wij die oorlog begonnen.

Maar de Verenigde Staten hebben een strategisch beleid om proxies te gebruiken om oorlog te voeren. En ons doel was om de wettige regering van Syrië omver te werpen, en om dat te doen, gebruikten wij proxiesoldaten die de meest verachtelijke van alle terroristen waren. Iets soortgelijks gebeurt op dit moment in Oekraïne.

Maar om terug te komen op Aleppo, het Syrische leger, samen met Hezbollah, dat zeer effectief was; er waren ook enkele troepen die door Iran georganiseerd waren, maar het was vrij veel een Syrische show, zeker geleid door Syrische generaals. En zij hadden deze bittere stadsstrijd gestreden, zeer wreed, zeer dodelijk. En zij hadden het vier jaar lang uitgevochten, voordat Rusland zich ooit in de strijd mengde. Dus na vier jaar was de stad Aleppo enorm verwoest. En op dat moment kwamen de Russen, op uitnodiging van de wettige regering van Syrië, in de oorlog. Maar in tegenstelling tot wat veel van de media melden, kwamen zij niet als grondtroepen de oorlog binnen. Nu hadden zij wel enkele kleine grondtroepen. Zij hadden militaire politie, zij hadden een paar artillerie-eenheden, een paar mensen van de speciale operaties, en een behoorlijk aantal adviseurs en dat soort dingen. Maar zij waren geen grondmacht van betekenis.

Daarentegen waren zij wel een aanzienlijke en zeer effectieve luchtmacht, die de Syrische luchtmacht aanvulde. Maar het was echt pas het laatste jaar van de oorlog, de slag om Aleppo, dat zij hun intrede deden en hun luchtmacht zeer effectief was. En tegen die tijd hadden de Syriërs de terroristische troepen vrij goed afgemat. En de Russische hulp kon de balans doen doorslaan, en Aleppo was de grote overwinning van de hele Syrische oorlog.

Maar om de Russen de schuld te geven van de enorme verwoesting die binnen Aleppo heeft plaatsgevonden, is bizar: want zij waren er niet bij, zij waren niet eens aanwezig toen dit gebeurde. Dit is dus gewoon weer een onderdeel van het propagandaverhaal, dat voor het Westen zeer effectief is geweest, Rusland te demoniseren, en beweringen te doen die geen inhoud hebben. Maar de mensen onthouden de geschiedenis van deze dingen niet – ze zijn nogal ingewikkeld. Dus, nee: Rusland was in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de massale verwoesting van de stad Aleppo.

Billington: Hoe zou u de methoden van oorlogvoering van Rusland tegenover die van de V.S. en de geallieerde strijdkrachten in Syrië stellen?

Black: Nou, allereerst de Amerikaanse betrokkenheid, de oorlog van de Verenigde Staten tegen Syrië is een agressieoorlog. Wij hebben een zeer geheim CIA centrum voor speciale activiteiten ingezet – dat zijn zo’n beetje de James Bond jongens van de Central Intelligence Agency, totaal machiavellistisch; zij zullen alles doen, er is geen houden aan met deze jongens. Wij hebben ze erheen gestuurd en zijn de oorlog in Syrië begonnen. De oorlog bestond pas toen wij de CIA stuurden om te coördineren met Al Qaeda elementen. Wij zijn dus de oorlog begonnen en wij zijn niet uitgenodigd in Syrië.

In feite hebben de Verenigde Staten twee belangrijke delen van Syrië in beslag genomen. Het ene is een zeer belangrijk deel, de rivier de Eufraat, die ongeveer een derde van het noordelijke deel van Syrië afsnijdt: De Verenigde Staten zijn dat gedeelte binnengevallen. Wij hebben daadwerkelijk troepen op de grond gezet, illegaal – tegen elke standaard van het internationale oorlogsrecht in – het was gewoon een inbeslagneming. En dit was iets waarnaar verwezen werd door John Kerry, die toen minister van Buitenlandse Zaken was, en hij was gefrustreerd over de geweldige overwinning van de Syrische strijdkrachten op Al Qaeda en ISIS. En hij zei, wel, we moeten waarschijnlijk overgaan op Plan B. Hij kondigde niet aan wat Plan B was, maar het had zich in de loop van de tijd ontvouwd: Plan B was de Amerikaanse inname van dat noordelijke deel van Syrië. Het belang van het innemen van dat deel van Syrië is, dat het de broodmand is voor het hele Syrische volk. Daar had het tarwe – Syrië had eigenlijk een aanzienlijk tarweoverschot en het volk was in Syrië, vóór de oorlog, zeer goed gevoed. Wij wilden het graan wegnemen, om hongersnood onder het Syrische volk te veroorzaken.

Het andere wat wij konden doen, is het grootste deel van de olie- en aardgasvelden in beslag nemen. Die werden ook geproduceerd in dat noordelijke gedeelte voorbij de rivier de Eufraat. En het idee was dat wij, door de olie en vervolgens het gas te stelen, het transportsysteem zouden kunnen stilleggen, en tegelijkertijd, tijdens de Syrische winters, de Syrische burgerbevolking zouden kunnen laten doodvriezen, die in veel gevallen in puin leefde, waar deze terroristische legers, met gemechaniseerde divisies, deze steden hadden aangevallen en gewoon totaal verwoest hadden, en de mensen gewoon in kleine hoopjes puin hadden laten leven.

Nu raakten wij op een gegeven moment gefrustreerd dat op de een of andere manier die Syriërs, die verdomde Syriërs – het is een nietig landje, en waarom zijn die mensen veerkrachtig? Ze vechten tegen twee derde van de hele militaire en industriële macht van de wereld. Hoe kan een volk van 23 miljoen mensen daar meer dan tien jaar tegen bestand zijn? En dus besloten wij dat wij actie moesten ondernemen, anders zouden wij Syrië totaal verliezen. En dus legde het Amerikaanse Congres de Caesar-sancties op. De Caesar-sancties waren de wreedste sancties die ooit aan een natie zijn opgelegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de sancties lang niet zo streng als die tegen Syrië.

Wij waren niet in oorlog met Syrië! En toch hadden wij een zeeblokkade rond het land. Wij devalueerden hun munteenheid via het SWIFT-systeem voor internationale betalingen, waardoor zij geen medicijnen konden kopen. Zo had je Syrische vrouwen die borstkanker zouden krijgen, net zoals wij hier in dit land hebben. Maar in plaats daarvan, waar in dit land borstkanker betrekkelijk behandelbaar is geworden, sneden wij de medische voorzieningen af, zodat de vrouwen in Syrië aan borstkanker zouden sterven omdat zij de medicijnen niet konden krijgen, omdat wij hun dollars door het SWIFT-systeem slopen.

Een van de laatste dingen die wij gedaan hebben, en de bewijzen zijn er vaag over, maar er was een mysterieuze explosie in de haven van Libanon, en het was een enorme explosie van een scheepslading ammoniumnitraat-meststoffen. Honderden Libanezen kwamen om. Zij verwondde duizenden en duizenden, verwoestte de economie van Libanon. En, wat het belangrijkste is, het vernietigde het banksysteem van Libanon, dat een van de weinige overgebleven levensaders naar Syrië was. Ik denk niet dat die explosie per ongeluk is gebeurd. Ik denk dat zij georkestreerd was, en ik vermoed dat de Central Intelligence Agency op de hoogte was van de natie die deze actie uitvoerde om de haven van Beiroet te vernietigen.

Maar overal ziet u deze machiavellistische aanpak, waarbij wij onbeperkt geweld en strijdkracht gebruiken. En tegelijkertijd controleren wij de wereldwijde media, waar wij alle discussies uitwissen over wat er werkelijk gebeurt. Dus, voor de man of de vrouw in de straat, denken zij dat alles in orde is. Alles wordt gedaan om onbaatzuchtige redenen, maar dat is niet zo.

  Oorlog in Oekraïne - NAVO's oorlog met Rusland verandert in totale oorlogsvoering

Billington: Een deel van uw militaire dienst was als JAG-officier, en een tijdlang was u het hoofd van de afdeling strafrecht van het leger in het Pentagon. En in dat licht, hoe ziet u die sancties van Caesar, hoe zou u die zien vanuit het oogpunt van internationaal recht en militair recht?

Black: Welnu, ik was niet de deskundige op het gebied van het internationaal recht. Ik was de strafrechtdeskundige. Maar ik zou zeggen dat oorlog voeren tegen een burgerbevolking een misdaad van ernstige betekenis is in het oorlogsrecht.

Een van de dingen die wij deden toen wij ons verbond sloten met Al Qaeda, en aan en uit met ISIS; ik bedoel, wij hebben ISIS op een zeer ernstige manier bestreden, maar tegelijkertijd hebben wij hen vaak ingezet om tegen de Syrische regering te gebruiken. Het is dus een soort haat-liefde verhouding. Maar wij hebben altijd met de terroristen samengewerkt. Zij vormden de kern.

Een van de beleidslijnen die gevolgd werd, was dat onder deze extreme versie van de islam, dit Wahhabisme, het idee bestond dat je een vrouw bezit die je met je sterke rechterarm in de strijd grijpt. En dit gaat terug tot de zevende eeuw. En zo hebben wij de beweging van islamitische terroristen uit 100 landen vergemakkelijkt, en zij kwamen en sloten zich aan bij ISIS, zij sloten zich aan bij Al Qaeda, zij sloten zich aan bij het Vrije Syrische Leger, al die verschillende. En één van de dingen die zij wisten toen zij aankwamen, is dat zij wettelijk het recht hadden om de echtgenoten te vermoorden – ik heb het niet over militairen, ik heb het over burgers – zij konden de echtgenoten vermoorden, zij konden hen doden, en dan konden zij hun vrouwen en hun kinderen toe-eigenen en bezitten. En zij deden dat in grote aantallen.

En zo was er een campagne van verkrachting, het was in het hele land Syrië een georganiseerde campagne van verkrachting. En er ontstonden slavenmarkten in bepaalde van deze rebellengebieden, waar men prijslijsten had van de verschillende vrouwen. En interessant genoeg gingen de hoogste prijzen naar de jongste kinderen, want er waren een groot aantal pedofielen. En de pedofielen wilden graag kleine kinderen bezitten, want volgens de wetten die men toepaste, mochten zij die kinderen herhaaldelijk verkrachten. Zij konden de weduwen van de gedode soldaten of de gedode burgers verkrachten, en ze bezitten en ze kopen en onder elkaar verkopen. Dit ging zo door.

Dit was zo erg, dat ik met president Assad gesproken heb, die met mij deelde dat ze ermee bezig waren – toen ik in 2016 op bezoek was; ik was in een aantal gevechtszones, en in de hoofdstad. En ik had een ontmoeting met de president, en hij zei dat ze op dat moment bezig waren met wetgeving in het parlement, om de wet op het staatsburgerschap te veranderen. Zij hadden altijd de islamitische wet gevolgd, die inhield dat een kind het staatsburgerschap van de vader kreeg. Maar er waren zoveel tienduizenden, honderdduizenden Syrische vrouwen die door deze geïmporteerde terroristen in Syrië bezwangerd waren, dat het nodig was de wet te veranderen, zodat zij het Syrische staatsburgerschap zouden krijgen en niet teruggestuurd hoefden te worden naar hun ISIS-vader in Saudi-Arabië, of in Tunesië. Zij konden in Syrië behouden blijven. En ik heb het later nagekeken en die wet is aangenomen en uitgevoerd.

Maar het toont gewoon de volslagen wreedheid aan. Wanneer wij deze oorlogen voeren, hebben wij geen grenzen aan de wreedheid en de onmenselijkheid die wij bereid zijn de mensen op te leggen, hen te laten lijden, zodat dat zich op de een of andere manier zal vertalen in het omverwerpen van de regering, en misschien hun olie, hun hulpbronnen in te pikken.

Billington: Het is duidelijk, het beleid tegen Rusland vandaag, door de huidige regering.

Black: Ja. Ja. Weet u, Rusland is misschien wel meer gezegend met natuurlijke hulpbronnen dan enig ander land op aarde. Het is een belangrijke producent van graan, van olie, van aluminium, van kunstmest, van een immens aantal dingen die met de hele wereldeconomie te maken hebben. En ongetwijfeld zijn er mensen die hiernaar kijken en zeggen: “Als we Rusland zelf op de een of andere manier zouden kunnen opbreken, dan zullen er fortuinen verdiend worden, tot waar er biljonairs bij de tientallen zullen komen.” En daar zit wel wat aantrekkelijks in. U hebt er zeker al iets van zien gebeuren, met buitenlandse belangen die Oekraïne overnamen, en hun enorme rijkdommen meenamen.

Maar, wij zijn begonnen met een opmars naar Rusland, vrijwel onmiddellijk na de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991. De Sovjet-Unie viel uiteen, het Warschaupact viel uiteen. En helaas, een van de grote tragedies van de geschiedenis is dat wij er niet in geslaagd zijn de NAVO te ontbinden. Het enige doel van de NAVO was zich te verdedigen tegen de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie bestond niet meer. De NAVO ging tezamen met het Warschaupact. Het Warschaupact was weg; het bestond niet meer. Er was geen doel meer in het voortbestaan van de NAVO. Wij behielden haar echter, en zij kon niet bestaan, tenzij zij een vijand had. Rusland was wanhopig om deel uit te maken van het Westen.

Ik had een ontmoeting met het hoofd van Gazprom, het grootste bedrijf in Rusland, en dat was kort na de ondergang van de Sovjet-Unie, en hij beschreef mij hoe zij het moeilijk hadden om hun media even vrij te krijgen als die in het Westen. En zij dachten dat wij veel vrijer en opener waren dan wij. En hij zei, weet u, wij hebben dit probleem omdat er een opstand is in Tsjetsjenië, dat deel uitmaakt van Rusland. En hij zei dat de Tsjetsjeense rebellen video’s naar de Russische televisie sturen en dat wij die op de Russische televisie afspelen, want zo werkt de vrijheid van meningsuiting.

En ik zei: “Neem je me in de maling?” Ik zei: “Publiceert u de propagandafilms van de vijand?” Hij zei: “Ja.” Hij zei: “Zo doen jullie dat toch in de Verenigde Staten?” Ik zei: “Nee. In de Tweede Wereldoorlog namen wij het hoofd van de Associated Press en wij gaven hem de leiding over de censuur in oorlogstijd, en die was heel streng.”

Dit is dus maar een voorbeeld van hoe zij het moeilijk hadden. Zij gingen van een officieel atheïstisch land, naar veruit waar zij de meest gekerstende grote natie van Europa werden. Niet alleen waren de mensen de meest gekerstende mensen van alle grote landen in Europa, maar de regering zelf was zeer ondersteunend aan de kerk, aan het christelijk geloof. Zij veranderden hun grondwet om te zeggen dat het huwelijk de verbintenis van één man en één vrouw was. Zij werden zeer restrictief ten aanzien van de praktijk van abortus. Zij maakten een einde aan de praktijk van overzeese adopties, waarbij sommige mensen naar Rusland gingen en kleine jongetjes adopteerden voor immorele doeleinden. Zij werden dus een totaal andere cultuur.

Hoe dan ook, de Verenigde Staten hebben al heel lang een strategie, een politiek-militaire strategie, om het imperium uit te breiden. Wij deden dat in het Midden-Oosten, waar wij probeerden een enorm neokoloniaal imperium te creëren. Het werd nogal afgeraffeld. De mensen wilden het niet. En het schijnt gedoemd te zijn ooit uit te doven – maar misschien gaat het nog wel 100 jaar door. Maar in ieder geval proberen wij iets dergelijks te doen, nu wij naar het Oosten rollen, tot vrijwel aan de Russische grens.

Billington: Het standpunt van de V.S. en de V.K. over de oorlog in Oekraïne is dus, juist de laatste weken, niet alleen steun aan de oorlog geworden, maar overwinning ten koste van alles. Dat is verklaard door minister van Defensie Austin en anderen. En zij pompen enorme hoeveelheden niet alleen defensief maar ook offensief militair wapentuig naar het regime in Kiev. Wat ziet u als het gevolg van dit beleid?

Black: Ik denk dat één ding dat het zal doen, is ervoor zorgen dat een enorm aantal onschuldige Oekraïense soldaten nodeloos zullen sterven. Een heleboel Russische soldaten zullen nodeloos sterven. Dit zijn kinderen. Weet u, kinderen trekken ten strijde. Ik ben als kind de oorlog ingegaan. Je denkt dat je land, goed of fout, alles wat ze doen goed vindt. Het breekt gewoon mijn hart, als ik kijk naar de gezichten van jonge Russische jongens, die zijn neergeschoten – in sommige gevallen op zeer criminele wijze – door Oekraïense troepen. En evenzo zie ik Oekraïense jongemannen, die op het slagveld worden afgeslacht.

Het kan ons niet schelen! De Verenigde Staten en de NAVO, het kan ons niet schelen hoeveel Oekraïners er omkomen. Niet de burgers, niet de vrouwen, niet de kinderen, niet de soldaten. Het kan ons niet schelen. Het is een grote voetbalwedstrijd geworden. Weet u, wij hebben ons team. Zij hebben hun team, pang pang. Wij willen de grootste score halen en hem opvoeren. En, weet u, het kan ons niet schelen hoeveel van onze spelers kreupel worden op het speelveld, als wij maar winnen.

Nu verschepen wij fantastische hoeveelheden wapens, en dat heeft ervoor gezorgd dat de aandelen van Raytheon, die raketten maakt, en Northrop Grumman, die vliegtuigen en raketten maakt, al deze defensie-industrieën enorm met belastinggeld zijn opgeblazen. Ik denk niet dat het uiteindelijk de uitkomst zal veranderen. Ik denk dat Rusland zal zegevieren. De Oekraïners bevinden zich in een zeer lastige strategische positie in het Oosten.

Maar als u ziet hoe dit zich ontvouwd heeft, dan heeft President Poetin al in december 2021 een wanhopige poging gedaan om de opmars naar oorlog te stoppen. Hij ging zo ver dat hij specifieke schriftelijke voorstellen op tafel legde bij de NAVO, vredesvoorstellen om wat er aan zat te komen onschadelijk te maken. Want op dat moment was Oekraïne troepen aan het verzamelen om de Donbas aan te vallen. En dus probeerde hij dit af te wenden. Hij wilde geen oorlog. En de NAVO wimpelde het gewoon af, wuifde het weg; nam het nooit serieus, ging nooit serieus onderhandelen.

Op dat ogenblik zag Poetin dat gewapende Oekraïners, met wapens om Russische manschappen te doden, letterlijk aan hun grenzen stonden, en hij besloot dat hij eerst moest toeslaan. U ziet nu, dat dit niet een of andere vooraf geplande aanval was. Dit was niet zoals de aanval van Hitler in Polen, waar de standaard vuistregel is, dat je altijd een 3 tegen 1 voordeel hebt als je de aanvaller bent. U moet driemaal zoveel tanks en artillerie en vliegtuigen en manschappen verzamelen, als de tegenpartij heeft. Toen Rusland binnenviel, deden ze dat met wat ze hadden, wat ze op korte termijn bij elkaar konden sprokkelen. En zij waren in de minderheid bij de Oekraïense strijdkrachten. De Oekraïense strijdkrachten hadden er ongeveer 250.000. De Russen hadden er misschien 160.000. Dus in plaats van drie keer zo veel, hadden zij eigenlijk minder troepen dan de Oekraïners. Maar zij waren gedwongen aan te vallen, om te proberen de op handen zijnde strijd, waarbij de Oekraïners deze troepen tegen de Donbas hadden samengebracht, te voorkomen.

Nu, de Donbas grenst aan Rusland. Het is een deel van Oekraïne dat zich niet heeft aangesloten bij de revolutionaire regering die in 2014 de staatsgreep pleegde en de regering van Oekraïne omverwierp. Zij weigerden deel uit te maken van de nieuwe revolutionaire regering van Oekraïne. En dus verklaarden zij zich onafhankelijk. En Oekraïne had dit enorme leger samengebracht om de Donbas aan te vallen. En dus was Rusland gedwongen in te grijpen om die geplande aanval van Oekraïne te verijdelen. En u kon zien dat Rusland heel erg hoopte dat zij deze speciale operatie konden uitvoeren zonder onnodig slachtoffers te maken voor de Oekraïners, want zij denken aan de Oekraïners, of althans zij dachten aan de Oekraïners als broeders Slaven; dat zij goede betrekkingen wilden hebben. Maar er is een beroemde foto van een Russische tank, die tegengehouden werd door een groep van misschien 40 burgers, die gewoon de weg opliepen en de weg blokkeerden, zodat de tank stopte. Ik kan u zeggen, dat als wij in Vietnam een groep mensen hadden gehad die een Amerikaanse tank in de weg stonden, die tank niet vertraagd zou zijn, in het minst! Die zou niet getoeterd hebben, die zou niets gedaan hebben; die zou geen waarschuwingsschot gelost hebben. Hij zou gewoon doorgereden zijn. En ik denk dat dat meer typisch is – ik heb geen kritiek op de Amerikanen. Ik was daar en ik vocht, en ik zou waarschijnlijk zelf met de tank er dwars doorheen gereden zijn.

  VALSE BRAVOURE: Het VK hoopt een oorlog met Rusland te kunnen voeren met slechts 40 TANKS

Maar wat ik wil zeggen is dat de rules of engagement voor de Russen zeer, zeer voorzichtig waren. Zij wilden niet veel haat en vijandigheid zaaien. De Russen gingen niet naar binnen – zij bombardeerden niet het elektrische systeem, de mediasystemen, de watersystemen, de bruggen, enzovoort. Zij probeerden de infrastructuur van Oekraïne in goede staat te houden, omdat zij wilden dat die terug zou komen. Zij wilden gewoon dat dit voorbij was en dat het weer normaal zou worden. Het is niet gelukt. De Oekraïners, het verzet was onverwacht hard. De Oekraïense soldaten vochten met grote, grote dapperheid, grote heldhaftigheid. En dus is het spel nu opgevoerd en is het veel ernstiger geworden.

Maar het is verbazingwekkend om te kijken en te zien dat Rusland de lucht domineert. Zij hebben de treinsystemen niet uitgeschakeld. Zij hebben de elektriciteitscentrales niet uitgeschakeld. Ze hebben zoveel dingen niet uitgeschakeld. Zij hebben nooit de gebouwen in het centrum van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, gebombardeerd; zij hebben niet de gebouwen gebombardeerd waar het parlement vergadert. Zij zijn ongelooflijk terughoudend geweest met deze dingen, hopend tegen beter weten in dat er vrede zou kunnen komen.

Maar ik denk niet dat Oekraïne iets te maken heeft met de beslissing over vrede of oorlog. Ik denk dat de beslissing over vrede of oorlog genomen wordt in Washington, D.C. Zolang wij willen dat de oorlog voortduurt, zullen wij die oorlog voeren, waarbij wij de Oekraïners als proxies zullen gebruiken, en wij zullen die oorlog voeren tot de laatste Oekraïner dood is.

Billington: Hoe schat u de mogelijkheid in dat er rechtstreeks een oorlog uitbreekt tussen de Verenigde Staten en Rusland? En hoe zou dat zijn?

Black: Weet u, als u teruggaat naar de Eerste Wereldoorlog in 1914, dan had u de moord op de aartshertog van Oostenrijk-Hongarije. Hij en zijn vrouw werden vermoord. Toen die twee mensen gedood werden, had u een domino-effect van al die bondgenootschappen, en woede, en hysterie in de media. En voor het voorbij was, waren er, geloof ik, 14 miljoen mensen gedood. Het is altijd moeilijk om echte getallen te krijgen, maar hoe dan ook, het was een enorm aantal miljoenen mensen die daardoor omkwamen.

Wij moeten het risico erkennen van het spelen van deze chicken games. Waar, bijvoorbeeld, de Turkse media zojuist een artikel publiceerden waarin stond dat in Mariupol, waar een grote belegering was, dat de Russen uiteindelijk gewonnen hebben. Het enige gebied dat zij niet hebben ingenomen is deze geweldige staalfabriek. Er zijn heel wat Oekraïense soldaten die zich daar verschanst hebben. En nu is aan het licht gekomen dat er blijkbaar 50 Franse hoge officieren zijn, die samen met de Oekraïners in die staalfabriek vastzitten. De Franse militairen zijn ter plaatse geweest om te vechten, om de strijd te leiden. En dit werd onder de pet gehouden, ultra-geheim, vanwege de Franse verkiezingen die net geweest zijn. Als het Franse volk had geweten dat er een groot aantal Franse officieren vastzat en waarschijnlijk zou sterven in die staalfabriek, dan zouden de verkiezingen de andere kant op zijn gegaan: Marine Le Pen zou gewonnen hebben. En dus was het voor de hele deep state heel belangrijk, dat het niet aan het licht kwam dat die Franse officieren daar waren.

Wij weten dat er NAVO-officieren zijn die ter plaatse in Oekraïne aanwezig zijn als adviseurs en zo meer. Wij lopen het risico. Nu, mijn gok is – en dit is een gok, ik kan het mis hebben – maar het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, is tot zinken gebracht doordat het getroffen werd door anti-scheepsraketten. Mijn gok is dat die raketten, ik denk dat de kans groot is dat ze door de Fransen zijn afgevuurd. Nu kan ik het mis hebben, maar die raketten zijn zo ultragevoelig en zo gevaarlijk voor onze schepen, dat ik niet denk dat de NAVO de raketten aan de Oekraïners, of aan wie dan ook, zou toevertrouwen. Ik denk dat ze onder controle en bediening van de NAVO moeten blijven. Ik denk dus dat het waarschijnlijk de NAVO-troepen waren die de Moskva daadwerkelijk tot zinken hebben gebracht.

En u ziet dat wij deze zeer roekeloze acties ondernemen, en elke keer drijven wij de zaak een beetje op de spits – ik ben toevallig Republikein – maar wij hebben twee Republikeinse senatoren die gezegd hebben: “Wel, misschien moeten wij wel kernwapens tegen Rusland gebruiken. Dat is krankzinnig. Ik denk dat het belangrijk is dat men begint te bespreken wat een thermonucleaire oorlog zou betekenen.

Nu moeten wij begrijpen, dat wij denken: “oh, wij zijn groot, en wij zijn sterk, en wij hebben al die spullen.” Rusland is qua kernmacht ongeveer vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Zij hebben hypersonische raketten, die wij niet hebben. Zij kunnen absoluut elke tijdige opsporing ontwijken, en zij kunnen vanuit Rusland raketten afvuren en San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, Baltimore, Washington, D.C., New York City bereiken.

En als u alleen al aan Virginia denkt, waar ik toevallig woon, als er een nucleaire oorlog zou uitbreken – en bedenk wel dat zij ook een zeer grote en effectieve vloot van nucleaire onderzeeërs hebben, die voor de kust van de Verenigde Staten liggen. Zij hebben een groot aantal raketten met kernkoppen, en zij kunnen elke verdediging die wij hebben omzeilen. Dus alleen al in Virginia, als u het bekijkt, zou heel Noord-Virginia in wezen vernietigd worden. Er zou bijna geen menselijk leven meer over zijn in Loudoun County, Prince William County, Fairfax County, Arlington, Alexandria. Het Pentagon ligt in Arlington County: Het Pentagon zou gewoon een gloeiende massa gesmolten zand zijn. Er zou geen menselijk leven meer zijn. En er zou geen menselijk leven zijn voor vele mijlen eromheen. Aan de overkant van de Potomac, de hoofdstad van de natie, zou geen leven meer over zijn in de hoofdstad. Het Capitoolgebouw zou voor altijd verdwijnen. Al de monumenten, al die glorieuze dingen – er zou niets van overblijven.

Als u naar de kust van Virginia gaat, dan heeft u de Norfolk Naval Shipyard, u heeft de haven van Norfolk. U hebt de grootste accumulatie van zeemacht op aarde. Hier parkeren wij al onze vliegdekschepen, onze nucleaire onderzeeërs, al die dingen. Er zou niets van overblijven. Er zou niets overblijven van die scheepvaartindustrieën daar.

En zo kunt u nog wel even doorgaan. U spreekt over New York City, waarschijnlijk zou New York City zelf, niet alleen iedereen gedood worden, maar het zou waarschijnlijk voor mensen onmogelijk zijn om New York City nog honderden jaren daarna te bewonen. Niet alleen zou het ophouden een plaats van bruisend menselijk leven te zijn, maar waarschijnlijk zou het gedurende misschien een half millennium geen enkele vorm van beschaving terugvinden.

Wij moeten de ernst inzien van wat wij doen. Misschien als het voor de Verenigde Staten een zaak van leven en dood zou zijn, wat er in Oekraïne gebeurt, dan zou dat één ding zijn. Zeker toen de Sovjet-Unie raketten op Cuba plaatste, die gericht waren op de Verenigde Staten, was dat het risico waard, want het was vlak aan onze grens en het bedreigde ons. En het was een strijd die het waard was om voor te vechten en een risico dat het waard was om te nemen. De Russen zitten hier in precies het spiegelbeeld van die situatie, want voor hen hangt het leven van Rusland af van het tegenhouden van de NAVO die verder oprukt tot in Oekraïne, tot aan hun grenzen. Zij kunnen het zich niet veroorloven deze oorlog niet te voeren. Zij kunnen het zich niet veroorloven deze oorlog niet te winnen.

Ik denk dus dat het spelen met deze voortdurende escalatie in een oorlog die, echt waar, op een plaats die geen betekenis heeft voor de Amerikanen – Oekraïne is betekenisloos voor het Westen; het heeft geen invloed op ons dagelijks leven. En toch spelen we dit roekeloze spel dat de levens van alle mensen in de Verenigde Staten en West-Europa voor niets op het spel zet! Gewoon helemaal voor niets!

Billington: Veel hoge officieren begrijpen de gevolgen die u zojuist beschreef ongetwijfeld op een tamelijk huiveringwekkende manier. Hoe komt het dat, terwijl er in Italië, in Frankrijk, in Duitsland generaals zijn die waarschuwen dat wij een koers volgen die tot een atoomoorlog kan leiden, waarom zijn er niet zulke stemmen van gepensioneerde vlagofficieren die zeggen wat u hier vandaag zegt?

Black: Weet u, er is een enorme achteruitgang geweest in de kwaliteit van vlagofficieren, die teruggaat tot, nou ja, zeker de jaren negentig. Wij hadden zeer, zeer goede vlagofficieren, gedurende de tijd dat ik in actieve dienst was – ik ging weg in ’94 – gewoon mensen van superieure kwaliteit. Maar wat er gebeurd is, is dat president Clinton het daarna overnam, en later Obama. En nu hebben we Biden. En zij passen een zeer strenge politieke screening toe op hun militaire officieren. En wij hebben nu “jaknikkers”. Dit zijn geen mensen die zich in de eerste plaats inzetten voor de Verenigde Staten en hun volk. Hun voornaamste toewijding is hun carrière en hun mogelijkheid om na hun pensionering een netwerk op te bouwen met andere militaire officieren. Er is een zeer sterk netwerk dat militaire generaals in denktanks kan plaatsen, waar zij de oorlog bevorderen, in organisaties als Raytheon en Northrop Grumman, en al die defensie-operaties, waar zij in besturen en dat soort dingen kunnen komen. Er is dus nogal een persoonlijke prijs die u betaalt als u zegt: “Hé, stop. Oorlog is niet in het belang van het Amerikaanse volk.” Als wij een betere kwaliteit van individu hadden, zouden wij mensen hebben met de moed die zouden zeggen: “Het kan me niet schelen wat het mij persoonlijk kost.” Maar het is heel moeilijk om in de hogere rangen te komen, als je een individu bent dat zich laat leiden door principes, en patriottisme, en toewijding aan het volk van deze natie. Zo werkt het gewoon niet. En op een gegeven ogenblik hebben wij een President nodig die aan de boom gaat schudden, en veel van deze mensen die er af vallen, naar beneden haalt, want zij zijn gevaarlijk. Ze zijn heel gevaarlijk voor Amerika.

Billigton: Helga Zepp-LaRouche en het Schiller Instituut hebben een petitie – en wij hebben op 9 april een conferentie gehouden over hetzelfde thema – dat de enige manier om deze afdaling naar de hel en naar een potentiële nucleaire holocaust echt te stoppen, een nieuwe Vrede van Westfalen is. In dit geval, een internationale conferentie om een nieuwe veiligheidsarchitectuur en een nieuwe ontwikkelingsarchitectuur veilig te stellen, het recht op ontwikkeling voor alle landen. En net als de Vrede van Westfalen, een waarin alle partijen bij elkaar gaan zitten, hun belangen, hun soevereine belangen erkennen als ook de soevereine belangen van de anderen, en alle misdaden uit het verleden vergeven. Alles wat daaraan ontbreekt, zal deze verdeling van de wereld in oorlogvoerende blokken in stand houden. Zoals ik vroeg, wat weerhoudt de generaals ervan zich uit te spreken, waarom, en wat is er voor nodig om de Amerikanen te doen inzien dat wij met de Russen, en met de Chinezen, en met alle andere naties om de tafel kunnen en moeten gaan zitten om een echte, rechtvaardige wereld tot stand te brengen, die gebaseerd is op de waardigheid van de mens en het recht op ontwikkeling en veiligheid?

  Misvatting van Duitse politici: Een overwinning voor Oekraïne is geen optie

Black: Ik denk, helaas, dat er eerst enorme pijn zal moeten zijn om dat aan te sturen, net zoals dat het geval was met de Vrede van Westfalen. Een atoomoorlog zou het doen; een economische cataclysme van ongekende omvang, als gevolg van het ongebreideld bijdrukken van geld waar wij de laatste 20 jaar mee bezig zijn geweest, er zijn dingen die het teweeg zouden kunnen brengen. Maar op dit ogenblik zijn de media zo totaal gecensureerd en zo bevooroordeeld, dat de Westerse bevolking echt geen idee heeft van de noodzaak van iets dergelijks. Het zal moeilijk worden.

Weet u, hier is iets interessants dat gebeurd is. Hier in dit land zou je denken dat de hele wereld tegen Rusland is. Dat is niet zo. In feite zijn er grote landen in de wereld die in deze oorlog naar Rusland toe neigen, te beginnen met China, maar dan heb je Brazilië, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië – een hele reeks landen. India. India steunt Rusland enorm. Het idee dat wij op de een of andere manier deze enorm rechtvaardige zaak voeren, komt bij een groot deel van de wereld niet over, en een groot deel van de wereld accepteert de nieuwste propaganda over oorlogsmisdaden niet: dat gedoe met Boetsja. Dat is waarschijnlijk de meest in het oog springende van alle discussies over oorlogsmisdaden.

En wat was Boetsja? Er is een film gemaakt van een voertuig dat over de weg rijdt in Boetsja, dat heroverd was op de Russen. En om de honderd meter of zo was er een of andere persoon met zijn handen achter zijn rug gebonden, en hij was gedood. Het werd pas aangekondigd vier dagen nadat de Oekraïners Boetsja hadden heroverd.

Nu, wij wisten er bijna niets van. Wij hadden eigenlijk niet eens bewijs dat er mensen gedood waren. Maar aangenomen dat ze gedood waren, wisten wij niet waar ze gedood waren. Wij wisten niet wie het waren. Wij wisten niet wie hen gedood had. Wij wisten niet waarom zij gedood waren. Niemand kon een afdoend motief aanvoeren waarom de Russen hen gedood zouden hebben. De Russen hebben Boetsja een maand lang in handen gehouden. Als zij hen wilden doden, waarom hebben zij dat dan niet in die maand gedaan? En als je een heleboel mensen gaat afslachten, zouden ze dan niet allemaal op één plaats zijn en zou je ze daar niet allemaal neerschieten? Waarom zouden ze verdeeld worden langs een weg, een kilometer langs de weg? Het slaat nergens op!

Wat wij wel weten is dat vier dagen nadat de burgemeester van Boetsja vreugdevol had aangekondigd dat de stad bevrijd was, vier dagen nadat het Oekraïense leger was binnengetrokken, en hun speciale propaganda-afdeling van het Oekraïense leger er was, er plotseling van die dode mensen langs de weg lagen. Hoe komt het dat die er niet waren toen de Russen er waren? Hoe komt het dat ze pas verschenen toen de Russen weg waren?

Als ik het gewoon als een standaard strafzaak zou zien, en ik zou met de afdeling Criminele Inlichtingen of de FBI praten, of met de militaire politie of zo, dan zou ik zeggen: “Oke, laten we eerst eens naar de Oekraïners kijken.” Mijn vermoeden zou zijn, en je begint met een vermoeden als je een misdaad onderzoekt – mijn vermoeden is dat de Oekraïners deze mensen gedood hebben nadat zij hier waren binnengetrokken, en nadat zij rondgekeken hadden, en gezegd hadden: “Oke, wie was er vriendelijk tegen de Russische troepen toen de Russen hier waren? We gaan ze executeren.” Dat zou mijn vermoeden zijn. Want ik zie geen enkel motief voor de Russen om zomaar wat mensen gedood te hebben op hun weg uit de stad.

En niemand stelt dat in vraag, omdat de mainstream media zo monolithisch zijn. Wij weten, uit de mond van het hoofd van een Oekraïens ziekenhuis, de man die het ziekenhuis leidde, dat hij er prat op ging dat hij al zijn dokters strenge bevelen had gegeven, dat wanneer gewonde Russische krijgsgevangenen, wanneer er gewonden binnengebracht werden, zij gecastreerd moesten worden. Dit is nu een afschuwelijke oorlogsmisdaad, toegegeven uit de mond van de ziekenhuisdirecteur, en de Oekraïense regering zei, “dat zullen we wel even bekijken,” alsof het niets bijzonders is. Ik kan geen afschuwelijker, gruwelijker oorlogsmisdaad bedenken, ooit. Waar hebt u erover gehoord, op ABC en MSNBC en CNN en FOX News? Geen woord. En toch is het bewijs onmiskenbaar. We hadden nog een filmpje waar een verzamelplaats van krijgsgevangenen was, waar de Oekraïners krijgsgevangenen naar een centraal punt brachten om bewerkt te worden – en dit is ongeveer een filmpje van zeven minuten – en de Oekraïense soldaten schoten ze gewoon allemaal neer. En zij hadden waarschijnlijk 30 van deze gewonde Russische soldaten op de grond liggen, sommigen duidelijk stervend aan hun verwondingen. Sommigen van hen hadden ze plastic zakken over hun hoofd gedaan. Nu, dit zijn jongens die daar liggen, soms dodelijk gewond met hun handen achter hun rug vastgebonden, en ze hebben plastic zakken over hun hoofd, waardoor ze moeilijk kunnen ademen. En omdat ze hun handen niet kunnen optillen, kunnen ze de zakken niet afdoen, zodat ze kunnen ademen. Aan het eind van de video rijden de Oekraïners een busje binnen, en daar zitten drie ongedeerde Russische krijgsgevangenen in. Zonder het minste nadenken of aarzelen, als de drie eraf komen, en hun handen achter hun rug gebonden zijn, schieten ze twee van hen neer, recht voor de camera, en ze vallen om. En de derde gaat op zijn knieën zitten, en smeekt dat ze hem geen pijn zullen doen. En dan schieten ze hem neer! Dit zijn misdaden. En deze werden niet weerlegd door de Oekraïense regering. Maar u zou niet eens weten dat ze voorkwamen! Tot nu toe zal ik u zeggen dat dit het enige bewezen is – ik zeg niet dat er geen oorlogsmisdaden gebeuren aan beide kanten. Ik zeg u alleen, dat de enigen waar ik vrij onweerlegbare bewijzen van oorlogsmisdaden heb gezien, aan de kant van de Oekraïners zijn geweest.

Nu hoort u vaak zeggen, wel, de Russen hebben dit of dat vernietigd. Wel, ik moet u zeggen, als u teruggaat naar de oorlogen die wij voerden toen wij Irak binnenvielen, de “Shock and Awe”, dan hebben wij vrijwel alles in Irak vernietigd, alles wat van betekenis was. Wij bombardeerden militaire en burgerdoelen zonder veel onderscheid. De coalitie vloog 100.000 sorties in 42 dagen. U vergelijkt dat met de Russen, die in ongeveer dezelfde periode slechts 8.000 sorties hebben gevlogen. 100.000 Amerikaanse sorties tegenover 8.000, in ongeveer dezelfde tijd. Ik denk dat de Russen de neiging hebben gehad selectiever te zijn. Terwijl wij uitgingen – de filosofie van Shock and Awe is dat je alles vernietigt wat nodig is om menselijk leven in stand te houden en om een stad te laten functioneren. U schakelt de watervoorziening uit, de elektriciteitsvoorziening, de verwarming, de olie, de benzine; zo schakelt u alle grote bruggen uit. En dan gaat u gewoon door met alles te vernietigen.

Het is dus echt ironisch. En vergeet niet dat Irak een betrekkelijk klein land is. Oekraïne is een enorm land. 100.000 sorties in 42 dagen, 8.000 sorties in ongeveer dezelfde tijd. Een enorm verschil in geweld tussen wat wij in Irak gedaan hebben, en wat zij in Oekraïne gedaan hebben. Er is dus gewoon geen geloofwaardigheid wanneer u werkelijk tot de feiten doordringt en kijkt naar de manier waarop de oorlog gevoerd is.

Billington: Goed. Senator Black, kolonel Black. Ik denk dat de manier waarop u de verschrikking hebt beschreven die nu al plaatsvindt, en in aanmerking genomen dat wij niet kunnen wachten op een kernoorlog om een nieuwe Vrede van Westfalen uit te lokken, zou ik willen suggereren dat wat u hebt beschreven al gruwelijk genoeg is. En in combinatie met de hyperinflatie die nu de Westerse wereld overspoelt, en waarbij iedereen getroffen wordt, menen wij dat wij dat moeten opvatten als de adequate verschrikking, en een erkenning van een afdaling naar een duister tijdperk, om de burgers in Europa, in de Verenigde Staten te motiveren.

Wij constateren dat er een ontwaken is van mensen die in het verleden niet hebben willen kijken naar hun verantwoordelijkheid tegenover de mensheid als geheel, maar die nu gedwongen worden om dat te overwegen, en dat is de basis waarop wij in deze petitie hebben opgeroepen tot een internationale conferentie van alle naties, met de VS, Rusland, China, India, enzovoort, om samen te gaan zitten om een einde te maken aan deze verschrikking; maar ook om een echte vrede voor de mensheid te bewerkstelligen en een tijdperk van vrede door ontwikkeling.

En wij danken u dat u deze ademtocht van de lelijke waarheid hebt gegeven aan een bevolking die het nodig heeft om het te horen. Als u nog laatste gedachten hebt, vraag ik u om uw laatste groeten te doen.

Black: Ik wil er nog één ding aan toevoegen, en ik dank het Schiller Instituut voor de enorme inspanning die u zich getroost hebt om wereldvrede te bereiken. Het is een van de belangrijkste inspanningen die ooit gedaan zijn, en ik juich dat zeker toe.

Als u naar Rusland kijkt, de Russische troepen die in Oekraïne ten strijde trokken, hadden voor het grootste deel nog nooit een gevecht meegemaakt. Dit is een leger in vredestijd. Rusland vecht geen overzeese oorlogen. Syrië is de enige overzeese betrokkenheid van betekenis die zij hebben gehad. Vergelijk dat eens met de Verenigde Staten, waar een militair die vandaag met pensioen gaat na een carrière van 30 jaar in het leger, letterlijk geen enkele dag gediend zal hebben in een periode dat de Verenigde Staten in vrede leefden. Een verbazingwekkend iets. En u zet dat af tegen het Russische leger, waar, op enkele uitzonderingen na, het land in vrede is geweest.

Wij moeten dus echt gaan nadenken over vrede en over de grenzen van oorlogvoering, over dit idee dat wij op de een of andere manier een zero sum gamel nodig hebben waarbij wij van u nemen en dat ons ten goede komt. Wij zijn in een wereld waar iedereen voordeel en voorspoed kan halen uit vrede. Maar ik ben bang dat de hyperinflatie de wake-up call zal zijn die de wereld wakker schudt en doet inzien dat wij een nieuw paradigma voor de toekomst nodig hebben, en ik denk dat de Vrede van Westfalen op dat moment een mogelijkheid zou kunnen worden.

Ik dank u dus nogmaals voor de gelegenheid om hier te zijn. Er is altijd hoop en ik denk dat er in de toekomst goede dingen zullen gebeuren, met de zegen van God.

Billington: En hartelijk dank van het Schiller Institute, The LaRouche Organization, en EIR. Wij zullen dit zo snel mogelijk publiceren, want het zal een enorme impact hebben. Dank u.

Black: Hartelijk dank.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne is de doodsteek voor de NAVOVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMEDISCHE WAANZIN: Bill Gates ontwikkelt nieuw vaccin dat beweert polio te voorkomen, die door zijn polio-vaccins veroorzaakt wordt
Volgend artikelUit officiële gegevens blijkt: Vaccinatie verlaagt gemiddelde leeftijd van overlijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. De vraag is: hoe ver gaat de Deep state in de agressieve oorlogsvoering tegen Oekraïne? Komt het tot een nucleaire oorlog of is de dreiging genoeg? De geldontwaarding zal wereldwijd enorm veel schade aanrichten tezamen met de voedseltekorten en de vac schade. Het plan/ het doel is om vanuit chaos en armoeden, vrede en verlossing aan te bieden in de vorm van een technocratisch, digitaal slavensysteem. Hoeveel destructie zal daarvoor moeten plaatsvinden. Hoever gaan mensen het laten komen totdat ze de corrupte machten een halt toe roepen? De mindcontrol vanuit de media zorgt nog voor een uitstel van de realiteit.

 2. The following is a response to Col. Black. In short, he’s worse than wrong.

  Response to Col. Richard Black.

  So many of so called military authorities are spewing little more than Putinist agitprop. It would not be so bad if it were actually their considered opinions, but that they are regurgitating Putin’s talking points almost verbatim.

  The picture of Russia is not as pretty as people like Black think. Putin, for example, is not the anti-NWO warrior people like to think. He was a part of the WEF for years and was expelled only because of who Putin thought should be at the top of the globalist heap.

  https://www.lifesitenews.com/opinion/conservatives-shouldnt-be-fooled-by-vladimir-putin-he-isnt-fighting-globalism/

  A comparison of Putin and Zelensky is also in order, if you still think Putin is different.

  Are Ukrainian President Zelenskyy and Russia’s Vladimir Putin both globalists? – LifeSite (lifesitenews.com)

  Russia is also not really a part of western civilization. It remains the same semi-barbaric country it was under the Tsars, and has long been a troublesome headache to the core, while being unable to live and gain advancement only by stealing from the core. The hits Russia is taking in its tech sector shows this and is why the withdrawal of western tech companies from Russia is forcing them to revert to Soviet production of weapons and consumer goods.

  This last article deals with the history of Mariupol and touches on Donetsk and their origins at their founding by British industrialists. The picture of Russia is not pretty.

  • Personally i thought Col. Black hit the nail head on on most all subjects, except for the German invasion in Poland, which had basically the same reason, fellow countrymen and women being murderd and going from very bad tot worse just across the border. If you were living in Poland as a German speaking person in 1939, of in Ukraine Donesk in 2022 and being murderd for speaking a different language by your own government, would you not be gratefull for anyone coming to the rescue….the Ukrainians were glad Germany came in 1940, so were the Estonians. The Sovjet Russian governement was murdering these people, so the Swastika army was a rescuer for them. This is logic from the past, but stupidity today…the Ukraine government kills its own, everywhere….only victims there, both sides….

   Today Russia is a different country, and what happend tot Ukriane people and Estonians and all sorts everywhere under Stalin also happend to a lot of Russian people, murder by their own government for reasons so stupid it fails to comprehend….. One should read about the white Cossaks and the massacre of Linz….where English tanks and machine guns killed women and children, AFTER the second world war….no heroes there….

   So wake the Fuck up and see the reality of today, not the past with Russia as an enemy which the NATO and the companies supplying boms and shit feed on…start thinking yourself and not copying someone else their rant of idioticy…

   The mistakes from yesterday can only be avoided tomorrow if today we write the truth about the past and present. Regulating news is one way of creating war in the future.

   Idiots everywhere, no matter the level of IQ….

   • Putin also honors the memory of Stalin. Since 2015, he has repeatedly spoken positively about that mass murderer, justifying the 1939 non-aggression pact signed by Stalin with Nazi Germany and at the same time glorifying Stalin’s role in toppling Nazi Germany after 1941. The 70th anniversary of the end of World War II was marked in Russia by the glorification of Stalin.

    Statues are still erected in Russia under Putin’s watch to the memory of the man who not only bloodily “purged” the Soviet Union but organized the genocide of the Ukraine through the “Holodomor,” the organized famine that killed 5 million Ukrainians who were compelled to give up all their grain and agricultural produce to Soviet Russia and punished, even by death, when scavenging fallen wheat. Given the Holodomor, Ukrainians can hardly see Russia as a “liberation army.” Indeed, it explains in part why Ukraine has turned to the West.

    Dozens of statues of Stalin have been erected in Russia since 2010 at official military memorials, and therefore under the responsibility of the Russian government, and the “Little Father of the People” even appears in a mosaic in the Central Cathedral of the Armed Forces near Moscow.

    In May of 2021, the first stone of a new museum and educational center “presenting a positive vision of Stalin” was laid in Bor, east of Moscow by a businessman, Aleksey Zorov. Such a construction could not take place without government approval.

    In this honoring of Stalin, little mention is made of the Hitler-Stalin pact (technically the Molotov-Ribbentrop pact of 1939-1941) mentioned earlier, that allowed Russia to invade Poland and establish its 50-year influence over Central and Eastern Europe. Why evoke this in a study of Putin’s invasion of Ukraine? Simply because one of the main “reasons” Putin has given for the “special military operation” by Russia in Ukraine is an aim to “denazify” the former Soviet satellite.

    It is contradictory indeed to denounce Nazism (and not even consistently, given the fact that Stalin is being whitewashed of his involvement with Nazi Germany) and to brush over the over one hundred million victims of communism, many of whom died under Stalin.

    • De famillie van Oranje slachtte half Brabant af en worden nu ook nog steeds met vlaggetjes welkom geheten…het is maar wat je wil zien als geschiedenis….

   • Also, don’t forget that Russia backs an ultimate “great reset” that involves world collectivism and a global spirituality that expresses itself in the “traditional religions” that are not acknowledged as true. There’s a lot of evidence showing that Putin is not the “anti-globalist” his right-wing supporters in the West think he is. A recent LifeSiteNews article analyzed Putin’s actions in this field, the most striking of which is this:

    In February 2022, Putin and Xi Jinping released a joint statement vowing to “accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development,” calling for international cooperation in the “key areas “ of “poverty reduction, food security, vaccines and epidemics control, financing for development, climate change, sustainable development, including green development, industrialization, digital economy, and infrastructure connectivity.”

    For more information about Putin’s alignment with the UN “Sustainable Development Goals” and other signs of his support, largely speaking for the New World Order, see the LifeSite’s March 18 article entitled Are Ukrainian President Zelenskyy and Russia’s Vladimir Putin both globalists?

    hier is uw wake up call…

    • in armoede bestrijding, voedsel zekerheid en milieu in de gaten houden is niks mis…dle van China zijn onleefbaar geworden omdat ze mileuvriendelijke accu.s en zonnepanelen produceren….er is niks mis met je leefomgeving schoon proberen te houden…..het gaat pas mis als er lui zijn die anderen dwingen te doen wat hun vinden dat goed is. Er komt straks een regel dat je niet mag rijden op even dagen ofg oneven dagen, al gelang je nummerplaat cijfers. Dan zullen er tijden zijn dat je niet mag rijden als je niet naar je werk gaat, mogelijk word dit geregeld via de inkomsten belasting zodat wie niet werkt maar wel rijd keihard word genaaid…….dan word rijden ook nog zo duur dat velen het niet meer kunnen betalen…en zie, geen file probleem meer….

     Ik was vandaag in een Joodse Adolf Hitler winkel, de zonnebloem olie is uit het assortiment….net als tortelinni met ham…ligt aan Putin blijkbaar….maar andere winkel ( ook Jumbo Joodse eigenaars) heeft hopen flessen met zonnebloem olie staan….leugens overal….wel alle soorten HALUL eten, want als de winkel word overgenomen moet het wel koosjer en ha-lul zijn.
     We zijn stiekem een semi moslim dictatuur aan het worden met pedofiele pvda’ers op sleutelposities zodat ze mee mogen doen met kindertjes te misbruiken…ik wacht op die kernraket….als Den Haag maar eerst maaiveldhoogte word….en Brussel. En Bussum, gewoon omdat….Dan is het goed….

   • Putin also enjoys “long-standing, friendly relations” with staunch globalist and former U.S. United States Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger.

    Zoek dit maar eens op…

    • ik ben een simpele mens en ik wil zien voordat ik geloof. Alles geschreven heeft geen waarde als het niet conroleerbaar is.

     Het WEF kan niet gedijen bij oorlog, maar wel bij een omwenteling waarbij alle controle middeen kunnen worden ingezet. De aftraf is vandaag gegeven met de invoering van een sociaal paspoort voor de EU bevolking.

     Oorlog is nu voor ons burgers van Europa de enige uitweg uit een totalitair systeem dat zichzelf aan het ontwikkelen is.

     • Putin also enjoys “long-standing, friendly relations” with staunch globalist and former U.S. United States Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger.

      Dit komt van Russia Today

     • Dus u beseft niet dat dankzij de oorlog mensen minder gaan verbruiken ? Volgt volgens mij perfect de VN agenda 2030. De Green Deal en de WEF plannen…

      • door oorlog is er minder aan alles….en hoe oorlog uitpakt is niet voorspelbaar….dus geen WEF idee….massamigratie en memsne onder curatele stellein is dat wel. WEF heeft een georganiseerde omgeving nodig…de chaos van oorlog is dus niet wat ze willen. We kijken nu naar blufpoker zoals politici gewend zijn te s[elen, alleen is het dit keer menes…e ze blijven maar dneken dat ze de ander kunnen intimideren….

 3. ONMOGELIJK!!

  Domweg omdat kernwapens niet bestaan.
  Wanneer doe je GVD een keer je huiswerk ipv paniek blijven zaaien!

 4. Volgens mij bestaan atoombommen wel omdat ze ook wel “Jewbombs” genoemd worden. 8 minuten duurt een atoomoorlog, dus beter niet aan beginnen en de vrijmetselarij verbieden en al die maçonnieke lieden die aan de macht zijn zonder geweten en moreel besef opsluiten. Dan is er geen oorlog meer. In 1735 hebben we het hier ook al eens gedaan, dus waarom nu niet?

  • Hans het web is zo verweven,dat de een of andere bankier het wel weer aanzwengelt.
   Infiltreren is de ZKM al eeuwen goed in.
   Bovendien,londen is het geldcentrum(rothschild).Die zetten wel weer 1 of ander op,om zich weer als een teek in te nestelen.
   Zie Amerika,Australie,Nieuw-zeeland,Zuid-Africa en Palestina dus ook.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in