© Guido Hofmann op Unsplash

De natuurkundige “Archi.Medes” heeft opnieuw een analyse gemaakt van de Coronavaccinaties en bekijkt of er een verband bestaat tussen het aantal vaccinaties en de leeftijd bij overlijden. Zijn resultaten zijn beangstigend: er zijn beduidend meer jongeren gestorven in de weken dat er veel gevaccineerd werd dan in alle voorgaande zomermaanden vóór 2021.

Bij de gemiddelde leeftijd bij overlijden, berekend uit de wekelijkse overlijdenscijfers van Destatis (Duitse Bureau voor Statistieken) voor de leeftijdsgroepen in Duitsland, zijn vanaf januari 2021 sterke afwijkingen te zien. Gedurende vele weken in de zomer van 2021 en rond de jaarwisseling van 2021/22 daalt de gemiddelde leeftijd bij overlijden aanzienlijk, precies wanneer er veel gen-injecties zijn toegediend. Uit de gedetailleerde leeftijdsanalyse van de bijzonder opvallende weken blijkt dat er in de brede leeftijdsgroep van 35 tot 80 jaar in de zwaarst getroffen week 2021 week 19 ongeveer 15% meer sterfgevallen waren dan normaal gevreesd zou worden, en in de groep van 65 tot 70 jaar zelfs 21%, bericht Corona-blog.net.

Gemiddelde leeftijd bij overlijden

De gemiddelde leeftijd bij overlijden kan worden berekend aan de hand van de wekelijkse sterftecijfers voor Duitsland voor leeftijdsgroepen, gepubliceerd door Destatis. Deze gemiddelde leeftijd bij overlijden neemt in de loop van de tijd in een lineaire trend toe (helling 0,16 jaar per jaar, standaardafwijking 0,38 jaar) en weerspiegelt de langzaam stijgende levensverwachting. Het voortschrijdend gemiddelde over drie weken wordt hier altijd getoond om de volatiele curven wat af te vlakken.

Tot nu toe, meer bepaald tot eind 2020, zien wij een zeer goede synchronisatie (correlatie) met het totale aantal sterfgevallen: winterpieken komen altijd tegelijk voor in beide curven, evenals zomerdalen, en deze wisselen elkaar regelmatig af. De reden is eenvoudig en voor de hand liggend: in de regelmatige seizoensgolven van griep/verkoudheid in de winter sterven helaas vaak de gewoonlijk meer vatbare ouderen en drijven zo de gemiddelde leeftijd bij overlijden tijdelijk op. De zomertoppen vallen slechts zelden en kort onder de stippellijn die één standaarddeviatie onder de trendlijn is getrokken.

In 2021 vallen echter ongewone afwijkingen van het vroeger bekende verloop op: in de zomer van 2021 daalt de gemiddelde leeftijd bij overlijden sterker en langer onder de trend min één standaardafwijking dan tot nu toe bekend was. Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd bij overlijden niet meer zo hoog als voorheen in de griepgolf aan het eind van 2021. Ter vergelijking met andere gebeurtenissen worden het aantal sterfgevallen per week dat aan Covid wordt toegeschreven en het aantal gen-injecties per week uitgezet. Aangezien de gemiddelde leeftijd bij overlijden meer informatie lijkt te geven dan het aantal sterfgevallen alleen, onderzoek ik hieronder de afwijking van de trend in meer detail en met een betere tijdsresolutie.

  Steeds meer sterfgevallen: bijwerkingen van COVID-19 vaccins [VigiAccess gegevensanalyse]

De anomalieën van het jaar 2021

Afgebeeld zijn de afwijking van de gemiddelde leeftijd bij overlijden van de trend, de aan Covid toegeschreven sterfgevallen per week (wat omvang en timing betreft komen zij overeen met typische seizoensgebonden griep- en verkoudheidsgolven), en het aantal gen-injecties per week gedeeld door 1000 om ze tegelijk op de grafiek te kunnen uitzetten.

Het aantal griep/covid sterfgevallen rond 2020 KW 12 heeft geen noemenswaardige stempel gedrukt op de mediane leeftijd bij overlijden, evenmin als de kleine piek 1, omdat de seizoensgebonden griep/verkoudheidsgolf zwak was en omdat met de – dubieus gebruikte – PCR-tests vrij laat in het jaar begonnen werd. In piek 2 rond 2020 KW 50 drijven sterfgevallen door griep/covid, die vooral oudere mensen treffen, de mediane leeftijd bij overlijden op, zoals in alle voorgaande jaren. Daarna, als het aantal sterfgevallen door griep daalt, daalt ook de mediane leeftijd bij overlijden, aanvankelijk tot normale niveaus, omdat er niet meer zoveel oudere mensen sterven.

Dan, echter, vanaf 2021 KW 13, schijnt het stijgende aantal (in dit geval, eerste) gen-injecties de gemiddelde leeftijd bij overlijden naar ongewoon lage niveaus te duwen (marker 3), en het blijft lange tijd laag. Een dalende gemiddelde leeftijd bij overlijden betekent echter dat er minder oudere, en/of meer jongere personen gestorven zijn. Een illustratie van de leeftijdsverdeling volgt in het volgende gedeelte.

Pas in december 2021 stijgt de mediane leeftijd bij overlijden weer, in overeenstemming met de eerste piek van de seizoensgebonden verkoudheids- en griepgolf (marker 4). Maar dan komt de derde golf van gen-injecties, die “boosters” genoemd worden, marker 5, en de gemiddelde leeftijd bij overlijden stort in elkaar. Het stijgt pas weer met de daling van het aantal gen-injecties en de tweede piek van de seizoensgebonden verkoudheids- en griepgolf met een gelijktijdige daling van het aantal gen-injecties(marker 6).

  Herinnert u zich Dr. Neil Ferguson die 65 miljoen Covid sterfgevallen voorspelde?

Leeftijdsverdeling van sterfgevallen per week

Hier laat ik de gedetailleerde analyse zien van de verdeling van de sterfgevallen over de leeftijdsgroepen in de bijzonder ongewone weken. In de zomermaanden (ter vergelijking in groentinten de normale zomers van 2018, 2019 en 2020 weergegeven, telkens het gemiddelde van week 24 tot week 26) zien we dat de reële getallen heel dicht bij een Poisson-verdeling liggen die ook bekend is van levensduuranalyses van industriële producten zoals computerchips of gloeilampen, de zwarte stippellijn. De verdelingen voor de drie “normale” jaren liggen dicht bij elkaar. Opvallend hoger zijn de aantallen voor de zomer met de 2021 KW 25 gen-injecties (oranje curve), en vooral de verdeling voor 2021 KW 19 in rood, waar de eerste injecties het hoogste aantal per week bereikten.

Ter vergelijking is een typische winterverdeling ook in het blauw aangegeven. Hier worden vooral de oudere cohorten getroffen door hoge sterftecijfers.
Om de verschillen duidelijk te maken, heb ik de afwijkingen van een gemiddelde zomerverdeling (2018 tot 2020) berekend. De in het groen aangegeven normale zomers wijken slechts maximaal 5% van het gemiddelde af.

In de zomer van 2021 (2021 CW 25) daarentegen zien wij 12% meer sterfgevallen dan gewoonlijk in de leeftijdsgroep 65-70 jaar, en ook de aangrenzende leeftijdsgroepen vertonen verhoogde waarden, die beide de gemiddelde leeftijd bij overlijden verlagen. Onder de 90-plussers sterven er 11% meer dan normaal verwacht zou worden.

In de week met het hoogste aantal eerste injecties (2021 week 19, in rood aangegeven) sterven maar liefst 21% meer mensen van 65 tot 70 jaar, maar de aangrenzende groepen 60-65 en 70-75 zitten ook 15% boven het gemiddelde, evenals het sterftecijfer voor jongeren van 35 tot 45 jaar, met 17%. Dit komt overeen met de zeer lage gemiddelde leeftijd bij overlijden in deze kalenderweek. Er is dus een ongewoon hoog aantal jongere personen gestorven met een vergelijkbaar tijdsverloop als de gen-injecties per week.

De cijfers van de wintersterfte overtreffen, niet verrassend, de cijfers van de zomersterfte vanaf de leeftijd van 60 jaar, zelfs met meer dan 30%.

Algemeen overzicht

  Dr. Roger Hodkinson: De poortwachters van het vaccinnarratief zullen onwetendheid gebruiken als hun "verdediging bij de Neurenburg II processen"

In de zomer van 2021, zoals zojuist beschreven, zijn in de ruime leeftijdscategorie vanaf ongeveer 35 jaar gedurende vele weken 7% meer mensen gestorven dan in een normale zomer, en in de piekweek van 2021 week 19 zelfs 12%. Dit is een belangrijke anomalie. In Figuur 2 zien we dat het tijdsverloop van het aantal sterfgevallen en, met het tegenovergestelde teken, de gemiddelde leeftijd bij overlijden zich zeer gelijkaardig gedragen als het tijdsverloop van de gen-injecties. Deze waarneming past zeer goed bij de correlatie tussen het aantal sterfgevallen en het tijdsverloop van de gen-injecties, die ik in dit en dit artikel beschreven heb. Ook hier worden veel sterfgevallen binnen twee dagen na de “vaccinatie” gemeld.

Als het vermoede en duidelijke oorzakelijke verband van de onverwachte sterfgevallen en midlife-afwijkingen met de gen-injecties waar is, zou de directe en indirecte dwang daartoe als massamoord beschouwd kunnen worden. Als een lezer een andere oorzaak weet of ontdekt, noteer die dan met bewijzen in de commentaarsectie of mail mij.

In geen van de leeftijdsgroepen zijn er tekenen van een “pandemie”, alle sterftecijfers liggen op het niveau van de gewone seizoensgriep/verkoudheidsgolven.

Eigenlijk zouden dergelijke en soortgelijke analyses door RKI of PEI gedaan moeten worden, dat zou een van hun kerntaken zijn, maar helaas zijn zij afhankelijk van de regering en kennelijk nogal druk met het verbergen en verdoezelen van negatieve effecten van de gen-injecties. Het meest recente voorbeeld is de sluiting van de bijwerkingen-databank van het PEI.

Er zou een veel beter analyseerbare databank beschikbaar zijn als, zoals in sommige andere landen, voor elk sterfgeval niet alleen de “corona”-teststatus maar ook de “vaccinatie”-status zou worden geregistreerd, maar dat is blijkbaar politiek ongewenst.
Opmerking: Anomalieën in het tijdsverloop van de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn hier reeds gedocumenteerd: https://tkp.at/2022/04/16/anomalien-in-der-zeitreihe-des-mittleren-sterbealters-seit-corona/. De vergelijking met de Corona-sterfgevallen en met het tijdsverloop van de gen-injecties is hierin nog niet opgenomen, evenmin als de leeftijdsverdeling in detail.


Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Pfizer’s Covid-19 vaccin is potentieel dodelijk – Zullen miljoenen mensen binnenkort sterven?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelKolonel Richard Black – De V.S. leiden de wereld naar een kernoorlog
Volgend artikelHet Rode Kruis geeft toe dat zij geen gevaccineerd bloed zullen gebruiken voor convalescent plasma COVID-19 behandelingen – Wat is er mis met gevaccineerd bloed?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Jullie maken een belangrijke vergissing. Je mag een euthanisie prik niet betrekken in een vaccin mogen onderzoek. Gezonde en geprikten moet je scheiden van elkaar. De gemiddelde leeftijd van gezonde mensen is alleen maar hoger geworden, blijkt. Bij geprikten met genocide of euthanasie rotzooi is de leeftijd drastisch lager.

 2. Dit klopt helemaal en als je naar de statitieken van sterfte kijkt dan zie je ook dat de leeftijd van overlijden SAMENVALT met de volgorde van vaccineren in Nederland.

  De ouderen zijn over het algemeen eerst overleden en nu wordt de leeftijd steeds jonger.
  De “ jong” zeventigers en de zestigers zijn nu “ aan de beurt”. ( wat een rotwoord)
  Dit loopt paralel aan de oproepen op leeftijd.
  De jongere generatie heeft wat meer “ weerstand “ dan de wat ouderen dus het kan bij jongeren langer duren voordat de complicaties openbaar worden en agressief optreden.
  Dit is de reden waarom het vaak niet als complicatie herkend zal worden.
  En de huidige medische stand zal je daarop NIET WIJZEN.

  We zien het ook in behandel methoden. Gister in de krant dat de behandeling van kanker nu meer palliatief moet gaan worden….. ja kanker is ( mede ) een complicatie van het vaccin ( immuunsysteem) ….. men kan op den duur de “ verwachtte “ grote toeloop van patiënten niet meer aan.

  Ook jongeren kunnen zeer snel complicaties krijgen van het vaccin omdat er vaccins tussen zitten ( andere productie lijn ) die soms keihard jongeren treffen omdat zij een “ onbekende ziekte “ bij zich dragen waar het Spike eiwit of de vet deeltjes agressief op reageren, met soms een acute dood tot gevolg.
  Vergeet niet dat de samenstelling van het vaccin ook zeer verschillend kan zijn, omdat het één groot onderzoek is.( fase3!) De fabrikant wist al dat bij de onderzoeks fase twee, 3,7% sterfte was tengevolge van het vaccin.
  En dit toch op de markt brengen….
  Dit is een misdaad tegen de mensheid.
  De farmaceut test zijn middeltje OP ONS ; NIETS VERMOEDENDE MENSEN.
  En dat kan soms DIRECT DODELIJK ZIJN . Kijk naar de vele sporters!

  • Op mij testen ze niets. Ik zag dit moordplan al aankomen voordat ‘Warpspeed’ gestart werd, en iedereen die jaren eerder even opgelet had dat ook kunnen begrijpen toen Billy Gates beweerde dat als hij de wereld gezonder zou maken middels vaccinaties, dat de wereldbevolking zou afnemen met wel 15%.
   Krijgt Darwin al weer gelijk met zijn ‘survival of the fittest’. In dit geval meer cognitive fitness, maar toch…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in