Het World Economic Forum was gemodelleerd naar de Club van Rome, een invloedrijke denktank die globaal bestuur promootte onder leiding van een technocratische elite.

De club werd in 1968 opgericht door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse chemicus Alexander King tijdens een privé-ontmoeting in een woning van de Rockefeller-familie in Bellagio, Italië, schrijft auteur aikos2309 op Pravda-tv.com.

Een van de eerste wapenfeiten van de club was een boek uit 1972, getiteld ‘De grenzen aan de groei’, waarin gewaarschuwd werd dat “de aarde binnen een eeuw haar grenzen zou bereiken als het consumptiepatroon en de bevolkingsgroei van de wereld in hetzelfde hoge tempo doorgingen als voorheen”.

Het beruchte boek van de club uit 1991, ‘The First Global Revolution’, bevat een passage getiteld “De Gemeenschappelijke Vijand van de Mensheid is de Mens”.

“Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee van vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, waterschaarste, hongersnood, en dergelijke, goed zouden passen. In hun totaliteit en in hun wisselwerking vormen deze verschijnselen inderdaad een gemeenschappelijke bedreiging die wij allen tezamen het hoofd moeten bieden.

Maar door deze gevaren als de vijand aan te duiden, lopen we in de val, waarvoor we de lezers al hebben gewaarschuwd, namelijk symptomen verwarren met oorzaken. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen in natuurlijke processen, en het is alleen door veranderde attitudes en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand is dan de mensheid zelf”.

In de afgelopen jaren hebben elites vaak betoogd dat bevolkingsbeperking noodzakelijk is om het milieu te beschermen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Economisch Wereldforum klimaat- en milieukwesties zou gebruiken om anderszins impopulair beleid, zoals … de Great Reset, aan de man te brengen.

  "Mediavrije zone' ingesteld rond rampgebied door bosbrand in Maui - Wat proberen ze te verbergen?

Het verleden is een proloog 

Is de echte Klaus Schwab een vriendelijke oude oom die goed wil doen voor de mensheid, of is hij daadwerkelijk de zoon van een nazi-collaborateur die slavenarbeid gebruikte en de nazi-inspanningen hielp om de eerste atoombom te bemachtigen?

Is Klaus de eerlijke zakenman die we moeten vertrouwen om een rechtvaardiger maatschappij en werk voor de gewone man te creëren, of is hij de persoon die Sulzer Escher-Wyss hielp een technologische revolutie te ontketenen die leidde tot zijn rol in de illegale productie van kernwapens voor het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika?

Het bewijs dat ik heb bekeken, duidt niet op een vriendelijke man, maar eerder op een lid van een rijke familie met goede connecties, die een geschiedenis heeft in het helpen creëren van massavernietigingswapens voor agressieve, racistische regeringen.

Zoals Klaus Schwab in 2006 zei: “Kennis zal binnenkort overal beschikbaar zijn – ik noem het de ‘Googlisering’ van de globalisering. Het gaat er niet meer om wat je weet, maar hoe je het gebruikt. Jij moet het tempo bepalen”.

In januari verklaarde Klaus Schwab dat 2021 het jaar is waarin het Economisch Wereldforum en zijn bondgenoten “het vertrouwen van de massa’s moeten herwinnen”.

Maar als Schwab de geschiedenis van hem en zijn vader met de “Nationaal Socialistische Modelmaatschappij” die Escher-Wyss in de jaren 1930 en 1940 was, blijft verbergen, dan zullen de mensen een goede reden hebben om de onderliggende motieven van zijn overkoepelende, ondemocratische Great Reset agenda te wantrouwen.

Klaus Schwab heeft meegewerkt aan het witwassen van overblijfselen uit het nazi-tijdperk, d.w.z. zijn nucleaire ambities en zijn ambities op het gebied van bevolkingsbeheersing, om de continuïteit van een dieper liggende agenda te verzekeren.

  Leugenaar, leugenaar: RFK Jr. biecht op, vloog TWEE keer met Epstein

Tijdens zijn leidinggevende rol bij Sulzer probeerde Escher Wyss de nucleaire ambities van het Zuid-Afrikaanse regime te steunen, dat in die tijd de meest nazi-gebonden regering ter wereld was, waarbij Escher Wyss zijn eigen erfenis uit het nazi-tijdperk in stand hield.

Vervolgens heeft Schwab, via het Economisch Wereldforum, bijgedragen tot de rehabilitatie van het door de eugenetica beïnvloede beleid van bevolkingsbeheersing in de naoorlogse periode, een tijd waarin de onthullingen over de gruweldaden van de nazi’s de pseudo-wetenschap snel in een kwaad daglicht stelden.

Is er enige reden om aan te nemen dat Klaus Schwab, zoals hij vandaag bestaat, op enige manier veranderd is? Of is hij nog steeds het publieke gezicht van een decennialange poging om het voortbestaan van een zeer oude agenda te verzekeren?

De laatste vraag… Probeert Klaus Schwab de Vierde Industriële Revolutie te creëren, of probeert hij het Vierde Rijk te creëren?

Het Economisch Wereldforum promoot het ‘Smart Masker’ van de toekomst dat je waarschuwt als je het vergeet te dragen

Vorig artikelEen leger van Corona-marshals om de bevolking tot 2023 te controleren
Volgend artikelDrama: 5-maanden oude baby sterft nadat moeder Pfizer-vaccin heeft gekregen – aan bloedstollingsstoornis
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Ha, ha, altijd maar de zg Nazis erbij halen! Dit zijn voor 80% zionistische extreme joden die dit flikken, wordt nu eens wakker AH voorzag dit toen al en deed de banken eruit (JFKennedy bewonderde hem voor de strijd tegen de bankan en was 6 weken later dood!) Ghadaffi wilde ook van die banken af en had de beste economie van heel Afrika! Ook hij moest uit de weg geruimd worden! AH vocht tegen het communisme wat het leven koste van 60 miljoen onschuldige Russen! Zien we nu een herhaling? AH stond aan dezelfde kant als wij! In de Waffen SS vochten vrijwilligers tegen de communisten uit 51 landen en rassen,omdat ze geen communisme in eigen land wilden! Mensen wordt eens wakker, ze proberen het communisme nu via de achterdeur binnen te halen!

  2. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit . En het bewerkt, dat de aarde en zij die daarop wonen ,het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was . En het doet grote tekenenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen , die op aarde wonen ,wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken van het beest,dat de wond van het zwaard had en (weer)levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen ,die het beeld niet aanbaden,gedood werden. En het maakt dat allen ,de kleinen en de grote ,de rijken en de armen ,de vrije en de slaven ,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd(en)dat niemand kan kopen of verkopen,dan wie het merkteken ,de naam van het beest,of het getal van zijn naam heeft.
    Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest,want het is het getal van een mens,en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. (De Bijbel) Openbaring 13 : vers 1 tot 18 .!!
    Zo te zien staat de mens nog grotere rampen te wachten. Vooral zij die overweldigd zijn met de satanische geest van haat , Zijn uitverkoren volk en oogappel trachten te vernietigen ,dat geld zeker ook voor de zgn Christen kerken die zich aanmatigen dat zij nu de uitverkoren zijn .en het eeuwige verbond dat God met Abraham ,Izaak en ,jacob gemaakt heeft ,willen stelen .en God dus als leugenaar maken ,tot iemand die Zijn beloftes niet aux serieus neemt?.!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in