Een cultuuroorlog tegen het steeds meer gedegenereerde Westen en zijn zieke ideeën. Zo omschrijft de Canadese psycholoog Jordan Peterson wat hij ziet als de werkelijke oorzaken van de oorlog in Oekraïne, bericht Fria Tider.

Volgens Peterson maakt Rusland fundamenteel deel uit van de westerse beschaving, maar de gerichtheid van onze machthebbers op allerlei protserige gendertheorieën en ideeën dat je niet meer kunt definiëren wat een vrouw is, heeft er – naast vele andere soortgelijke dingen – voor gezorgd dat de Russen de hoop in de rest van de blanke landen van de wereld hebben verloren.

“Zien Russen dit niet en denken dan “ze zijn helemaal gek geworden”? En dat zijn wij. De cultuuroorlog in het Westen is echt. En de cultuur is aan het verliezen. Rusland maakt deel uit van het Westen. Deze cultuuroorlog is inderdaad een verklaring van waarom wij nu oorlog hebben. En het is een echte oorlog. Het is ongetwijfeld zo dat wij niet alle moraal aan onze kant hebben, en daarover moet ernstig gedebatteerd worden,” zegt Jordan Peterson.

Hij gelooft dat Vladimir Poetin liever een kernoorlog zou riskeren dan zich te laten meeslepen in de dwaasheid van het Westen. De laatste jaren hebben de Russische media ook in beeld gebracht hoe de cultuurmarxistische dogma’s van Zweden in de werkelijkheid werken, met feminisme, LGBT-theorieën en criminele bendeleiders die muziekprijzen winnen op de staatsradio.

“De Russen geloven dat zij een morele plicht hebben – dat zij de hoogste morele plicht hebben – om zich te verzetten tegen de ontaarde ideeën van het Westen. En daar is iets mee dat niet verkeerd is,” zegt Peterson.

  Duitsland kampt met gastekort; Rusland heeft genoeg gas voor een eeuw lang

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

“Zij hebben niet gehoord wat wij hun gezegd hebben. Deze keer kunnen ze maar beter luisteren.” – Vladimir PoetinVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet einde van het vlees? Nederlands “groen” beleid dwingt veehouder 95% van zijn veestapel af te maken
Volgend artikelNederland heeft na Duitsland de uitputting van de militaire middelen voor Oekraïne aangekondigd: Magazijnen defensie bijna leeg
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

36 REACTIES

 1. Ik hoop dat Putin aan de goede kant van het verhaal staat, want deze westerse maatschappij is in mijn ogen steeds krankzinniger aan het worden. Ik begin meer en meer mensen te verafschuwen. Laat hem in godsnaam een einde maken aan deze krankzinnige psychopatische creaturen.

 2. Het zijn geen ontaarde ideeën van het Westen…
  Het is de agenda en divide et impera, ze krijgen te veel rechten en worden zot.
  Zie ze daar nu lopen WTF !
  Moet dat nu echt?

  • @Jossie.
   Idd ben niet snel met een oordeel .
   Maar de bekende foto boven aan collum.
   Is onuitspreekbaare degeneratie.
   Net als de travo’s die met horens en geplaate rotkop de kleintjes verhaaltjes vertelt ☹
   De hele meuk is compleet verrot.
   Kinderen vertellen over hoe en toe te instueren over sex??!!
   Ben niet snel over de zeik .
   <Maar hier krijg ik jeukende handen van deze gasten zijn minder dan het schuim der aarde .
   De woke ouders die te scheiterig zijn om hun kind te beschermen tegen dit travo vullus .
   Voor ik nog meer woorden hier neerzet .. ik ga mijn hoektanden slijpen .
   Fiine dag verder Jossi.

  • Inderdaad @Edwin, helaas zijn er velen waaronder ook menig reaguurder alhier die denken ´Who the fuck was Noah?´ Dat heeft de Franse Revolutie toch maar ´mooi´ voor elkaar gekregen.

   • Waarom de link met Noah?
    In het Frankrijk van voor de Revolutie had de Kerk veel macht verkregen.
    Ze waren de grootste landeigenaar en konden zelf belastingen heffen op hun gronden. De Revolutie maakte daar een einde aan; er kwam een einde aan de bevoorrechte positie van de Katholieke Kerk.
    De priesters en bisschoppen werden dan ook gedwongen om trouw te zweren aan de grondwet. Er werd toen terecht besloten dat de scheiding van kerk en staat werd opgenomen in de grondwet. Deze scheiding was het gevolg geweest van eeuwenlange godsdienstige onderdrukking, vaak zelfs georganiseerd door de staat. Met het opnemen van de scheiding tussen kerk en staat, zouden burgers vrij zijn om hun eigen geloof te kiezen zonder dat zij vervolgd zouden worden door de Kerk of de staat. Hiermee was vrijheid van godsdienst een feit. Zo kon een Spaanse protestant in vrijheid leven, ook al was de officiële Spaanse staatsgodsdienst het katholicisme.
    Ze hadden de kerk beter zijn stamp gegeven maar waren veel te rijk.
    Het krioelt daar ook van de homo’s die graag aan onze kindjes prutsen.

    • Hallo Jossi, ik ben de laatste die het zal opnemen voor de katholieke kerk en/of het Vaticaan. https://www.christipedia.nl/wiki/Vervolging_van_christenen/Geschiedenis

     Keizer Constantijn – Hogepriester zonnegod – maakte van het ´christendom´ een Staatsgodsdienst gemengd met occulte zonnegodaanbidding en hetgeen je nog altijd kunt terugvinden in het Vaticaan.

     Tot voor vijfhonderd jaar geleden werd de Bijbel niet vrijgegeven aan het volk. Hiervoor was de Reformatie nodig in gang gezet door Maarten Luther. Het protestantisme zag hiermee het licht.

     In de Bijbel is sprake van een scheiding tussen koning en priester. De koning had het recht niet om het Heilige der Heiligen te betreden. De paus waant zich God, Priester en Koning en laat zich ´Vader´ noemen. Jezus, de Zoon, vleeswording van het Woord, wordt niet erkend. De afbeelding van Maria en het kind staan dan ook niet voor Maria en Jezus, maar voor Semiramis en Tammuz.

     De gebeurtenissen tijdens de Franse Revolutie zijn niet snel samen te vatten en ik ben de laatste die dit pretendeert te kunnen. Hetgeen ik er kort over kan zeggen, is dat de voorgestelde vrijheid en gelijkheid ook aangaande geloofsovertuiging niet zo heel rooskleurig is geweest als dat jij het weergeeft. Ook hier heeft de Vrijmetselarij een rol gespeelt en deze club heeft niets met de Bijbel / het Woord van God de Schepper. Tijdens deze revolutie hebben velen het leven verloren en heeft o.a. het occulte zich een plek veroverd. Bijbels werden vernietigd, kerken werden geplunderd en een ieder die zich niet wilde conformeren aan het gedachtengoed van de leidinggevende personen werden geëxecuteerd d.m.v. de guillotine. Hieronder een aantal blogs met interessante informatie.

     https://franse-revolutie.weebly.com/robespierre.html

     https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Wekker,19890414:newsml_4d33d9284e22b28d27b3011b0e8c05eb

     https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/vrijmetselarij/

     https://momentenindetijd.home.blog/franse-revolutie-en-christendom/

     Stapje voor stapje .. Wat lijkt als de ultieme bevrijding effende uiteindelijk de weg naar het thema besproken in dit artikel van Frontnieuws.
     https://geziningevaar.nl/artikelen/de-oorsprong-van-de-seksuele-revolutie-1-de-gedwongen-bevrijding-door-de-franse-revolutie

     Afsluitend wil ik stellen dat de katholieke kerk meer kwaad heeft gedaan dan goed al zal ze vast ook goede componenten hebben of hebben gehad.

     Persoonlijk maak ik geen deel uit van een Gemeente en is mijn motto ´Onderzoek alles en behoud het goede´. Weliswaar ben ook ik niet zonder de nodige kleerscheuren terecht gekomen waar ik mij nu bevind.

     Overigens bestudeer ikzelf als het om het Woord van God gaat de authentieke Statenvertaling en heb ik mijzelf goede leraren gevonden.

     Ik hoop dat ik voldoende heb kunnen ingaan op je reagerend schrijven en waarvoor dank.

     • De revolutie en terreur ontketend en in gang gezet door een club.
      Napoleon erfde die ellende.
      En had bepaalde gedachten, over bepaalde dingen.
      Ondanks inspanningen, goed beheer en verlichte geest en zeven coalities later van een club die zulke vrede en veranderingen niet wensten, was er alleen maar meer ellende.
      Een tijd van revoluties en veranderingen die uitmonde in de Wereldoorlogen en zo onze moderne samenleving met een transitie van oude, naar huidige, naar nieuwe orde.

      Werkelijk een feestje, die zio-ascensiestrijd.
      Afwachten hoe de after-party wordt.

     • Hallo Greengo,

      Het waren de Joden die de Katholieke Kerk hadden gesticht. Hier een video van Rabijn Yom Tov Glaser die het allemaal haarfijn uitlegt:
      https://www.goyimtv.tv/v/1542442393/How-the-Jews-created-Catholicism

      De Pausen dragen tot nu toe, net als de Joden een keppel (kippa of jarmoelke) op hun hoofd. Christendom = Judaisme en zoals Paus Francis zei: “Inside every Christian is a Jew”.
      Zonder het Christendom, dat de hele wereld zowat veroverde, had niemand ooit van de Bijbel = Joodse Torah gehoord. Wat dat betreft hebben de Christenen een hele goede job gedaan voor de Joden.

      Het Christendom heeft de wereld voor de Joden veroverd.
      Kijk vooral naar de Zionistische Christenen in Amerika die een grote invloed uitoefenen op de Amerikaanse politiek in het belang van Israel.

      Christenen zijn totaal gehersenspoeld met fabeltjes van de Torah zoals Exodus, Moses, Jezus, etc. Je hebt geen feiten nodig als jouw geloof maar heel sterk is.

      https://www.alternet.org/2014/08/5-reasons-suspect-jesus-never-existed/

      https://godlessgeeks.com/JesusExist.htm

      Maarten Luther, die pro-Joods was, wilde de Bijbel in het Duits vertalen en ging terug naar de originele Joodse teksten. Daar ontdekte hij de anti-Goyim sentiment, de Joodse minachting voor de niet-Joden en keerde zich toen tegen de Joden. Vandaar zijn boek ‘OVER DE JODEN EN HUN LEUGENS’ (1543).

      Paus Francis is de eerste Jezuit Paus, die een wereldreligie en een wereldwijde Joodse regering wil creëren. Alle mensen moeten dan de 7 Noahide Wetten gehoorzamen op straffe van onthoofding.
      https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/62221/jewish/The-7-Noahide-Laws-Universal-Morality.htm

      Dat is waarom de Jezuit Paus Francis de Katholieke Kerk wil vernietigen en Pax Judaica = De Nieuwe Joodse Wereldorder wil creëren.
      https://returntotradition.org/francis-demonic-plan-to-destroy-the-church-revealed/

      De Joden hebben de Jezuit Orde gesticht en beheersen de Orde nog steeds. https://luis46pr.wordpress.com/2018/04/16/jews-control-the-jesuits/
      https://themadtruther.com/2016/05/16/the-vatican-and-the-jesuits/

     • De Franse revolutie (14.07.1789) komt uit de koker van de op 01.05.1776 door de jezuïet & vrijmetselaar Adam Weishaupt (1748 – 1830) met steun van de Rothschilds opgerichte illuminati.
      De dubbele l in het woord illuminati kun je vervangen door 11; het laagste meestergetal van de vrijmetselaars.
      De Eerste Wereldoorlog eindigde om 11:00 uur op 11.11 van het jaar 1918.

   • De regenboog was het symbool van de toorn van God. Het was het symbool dat aan de lucht verscheen na de grote zondvloed. Noach mocht na deze zondvloed de nieuwe mensheid neerzetten en het dierenrijk opnieuw opbouwen. De regenboog is als het ware het symbool van een grote transformatie. Daarom leg ik in mijn boek uit dat de mensheid klaargestoomd wordt voor de transgender-transhumaan, met als einddoel de volledige samensmelting met kunstmatige intelligentie (AI).

  • Yep, en zo staat het duidelijk geschreven.
   Maar dan weet u/jij ook dat het alleen maar verder, richting de climax zal gaan.
   Velen menen wakker te zijn, maar slapen feitelijk nog steeds. Immers heeft de elite (een dikke 40 jaar geleden) de eerste aanval op de Bijbel. Het werd als ‘wetenschap’ gepresenteerd, maar de axioma was/is gigantisch en bodemloos.

   “Het zal zijn als in de dagen van Noach”. Inderdaad, dat betekent direct, er slechts een zeer korte tijd over gebleven is om echt wakker te worden.
   Maranata…

 3. De veelkleurige regenboogvlag is wellicht ook gekozen om kinderen te lokken.
  Zou de bruine sh*t kleur niet beter overeenkomen met de werkelijkheid?

  • LGTB en al die andere z´on 160 varianten. Ik mis de S van straight of vergis ik mij? V.w.b. al die kleurtjes zou je weleens een punt kunnen hebben alhoewel ik volwassenen er ook voor zie zwichten. Ach, wanneer iets maar in de mode is..

 4. Verschillende samenlevingen zijn aan decadentie ten onder gegaan.
  Decadentie: het omdraaien van normen; wat gestoord is, wordt normaal; wat normaal is, wordt als gestoord gezien.

  Neem nou de oude grieken; Plato neukte een jongetje van 11.
  Homofilie was de standaard; vrouwen alleen voor de fok en koken.

  Een symposium: als er een mooie jongen was, werd de vader toestemming gevraagd, en dan werd de jongen door een groep mannen “ingereden”.

  De oude egyptenaren verheerlijkten masturbatie, en soms hielp een priesteres een handje…

  De mongolen raden jonge mannen aan, oudere vrouwen te trouwen, en naar hun raad te luisteren.

  En zo waren er veel vreemde hobbies….
  ——————————————————-
  Maar de russen zijn een traditioneel volk; zij houden bij hun moraal; en gelijk hebben ze.

  Soms is het definitie.
  Huwelijk is een registratie van een verbintenis tussen man en vrouw; NIET tussen twee homo’s of lesbo’s.
  Dat de staat zo pervers isdat toe te staan, verandert er voor mij er niets aan.

 5. de Eu is rotter dan rot en VIES met hun-LGBTAQSXCVBN?L enzv zeik , ben blij geen kinderen te hebben ;wat ze die gastjes allemaal leren???! 🙁

 6. En dan lopen ze zo lekker gauw te mekkeren van “discriminatie”
  Stel je hebt een lingerie winkel in Staphorst; moet je dan een homofiele travestiet huren als verkoper?

  Op een rijtje: SM is “normaal”; travestie is “normaal”” homofilie is “normaal” Pedofiel is “

 7. En wat zit er op tronen?

  NL: een overvreten nep koning met een nep “koningin”” uit een familie van massamoordenaars; een kabinet met 3 homo’s;
  FR: een gerontofiel; Canada: een travestiet met sadistische tendensen; USA: een demente gekke pedofiel met ditozoon; Oekraine: een homofiele travestiet die ook nog een snuif kampioen is (iemand iets anders in zijn snuifje doen–probleem opgelost)

  Dan: midden oosten: is er een land, dat geen olie/gas heeft, en dat zijn eigen voedsel produceert?
  Afrika: ging goed, als kolonies; nu: de ene oorlog na de andere, honger en zelfvernietiging, leven van ontwikkelings hulp

  Rusland en China: in niet te stuiten opkomst.
  —————————————-
  Welkom in de wereld

  • Hallo Pierre,
   Ben het helemaal met je eens wat Joods Cultural Marxism, in de Westerse wereld vooral, teweeg heeft gebracht. De vernietiging van de family unit, de hoeksteen van de beschaving, en dat in 100 jaar tijd.

   “Afrika: ging goed, als kolonies; nu: de ene oorlog na de andere, honger en zelfvernietiging, leven van ontwikkelings hulp”
   “Afrika…”? Dat lijkt ontzettend veel op Europa. De ene oorlog na de andere… Eerst Serbia, nu Ukraine…
   Honger en zelfvernietiging?… Ja, kijk naar Griekenland, Italy en Spanje die naar de knoppen gaan en spoedig gevolgd zullen worden door de rest van Europa. Hoe zou dat toch komen?…
   Toch niet door de Jood Klaus Schwab en zijn criminele WEF om Europa en de wereld kapot te maken door COVID-19, “vaccines”, Lockdowns, Oorlog in Ukraine, etc.? Daar is Klaus Schwab heel goed in geslaagd.

   De wereld is hard op weg om door Pax Judaica geregeerd te worden.

   “Rusland en China: in niet te stuiten opkomst.” Dat klopt en dat alles dank zij de Joden.
   https://www.nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/china-the-rothschilds-and-the-global-rise-of-communism/
   Hier een artikel van de ‘Times of Israel’: https://www.timesofisrael.com/as-biden-arrives-us-israel-announce-plan-for-deeper-technology-cooperation/

   “The two countries have already signed several bilateral agreements in the field of technology, but this latest announcement comes against the backdrop of increasing US pressure on Israel to limit its technological cooperation with China.
   Amid a US-China trade war that has ebbed and flowed in recent years under both the Trump and Biden administrations, China has shown interest in Israeli innovations, especially in medical tech, robotics, food tech and artificial intelligence.”
   Amerika wordt door Israel beheerst. Zij stelen Amerikaanse technology en geven het door aan Rusland en China. Dat is wel bekend.
   Het was de Jood Kissinger die in 1971 naar China ging en daaropvolgend de Amerikaanse manufacturing base naar China verplaatste. Andere landen zoals Japan, Zuid-Korea, Australia, etc.,
   deden dan hetzelfde.

   Dat is waarom Rusland en China niet te stuiten zijn in de toekomst. De Communistische Revoluties in beide landen werd door de Joden gefinancierd.
   Zoals Solzhenitsyn zei: “Zonder Joden, geen Bolshevisme.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in