McKay Savage from London, UK / Wikimedia (CC BY 2.0 DEED)

Het is hetzelfde draaiboek als bij COVID – alleen vallen ze deze keer boeren aan via deze absoluut belachelijke, gebrekkige modellen. Het is één grote leugen, ontworpen om de voedselvoorziening te vernietigen en je te dwingen om insecten te eten.

Nitrogen 2000 is een belangrijke documentaire van 45 minuten over de Nederlandse boerenstrijd van 2019-23. Nederlandse veehouders bezitten 70% van Nederland, maar in 2019 begon de regering aan te dringen op een gedwongen uitkoop van 50% van hun land, ze beweren dat het nodig is om de vervuiling te verminderen. Maar voor de ongeveer 60.000 boeren in Nederland is landbouw een manier van leven die vaak al generaties lang wordt doorgegeven en die nodig is om de bevolking van voedsel te voorzien, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Volgens een persbericht voor de film “produceren Nederlandse boeren het meeste voedsel per hectare van alle boeren ter wereld en is Nederland de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld.”

Boerderijen zijn zo verweven in het weefsel van hun gemeenschap dat “iedereen, zelfs als je in de stad woont zoals in Amsterdam of in Rotterdam, binnen vijf minuten rijden zie je koeien, zie je landbouwgrond … het zit zo ingebakken in onze samenleving, in onze manier van leven, dat boeren deel uitmaken van onze cultuur. Iedereen heeft wel iemand in zijn familie die boer is geweest,” zegt politiek commentator Sietske Bergsma.

Maar zoals professor Han Lindeboom, marien ecoloog aan Wageningen University & Research, in de film uitlegt: “De overheid heeft het standpunt ingenomen dat we een groot probleem hebben met de natuur en dat we vanwege EU-regels de natuur moeten redden. En nu willen we dat probleem oplossen door simpelweg een groot aantal boerderijen te elimineren.”

De Nederlandse regering beweert dat ze de helft van het land van de veehouders moet nationaliseren – een hoeveelheid die gelijk is aan ongeveer een derde van Nederland – om de stikstof te verminderen, maar experts zeggen dat dit plan ernstig tekortschiet.

Is stikstof echt het probleem?

Koolstof en stikstof zijn wereldwijd uitgeroepen tot vijanden van het milieu, wat heeft geleid tot een reeks beperkingen. De VN heeft verklaard dat stikstof beheerd moet worden om de planeet te redden en stikstof wordt omschreven als “een van de belangrijkste vervuilingsproblemen waar de mensheid mee te maken heeft.” Stikstof zit niet alleen in meststoffen, maar maakt ook ongeveer 70% uit van de lucht en is essentieel voor de groei van planten.

“Stikstof is alleen een probleem voor een paar planten”, legt Lindeboom uit. “Er zijn bepaalde planten die er niet van houden en die verdwijnen. Andere planten houden er juist van en verschijnen. Dus eigenlijk verander je de natuur.”

“Ze hebben verklaard dat stikstof het grote probleem is”, vervolgt Lindeboom, adviseur van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, in het persbericht. “Nou, ik ben een expert op het gebied van stikstof en ik durf te zeggen dat dat niet zo is.” Volgens Lindeboom zijn de computermodellen van de overheid, die worden gebruikt om het plan om landbouwgrond op te kopen te ondersteunen, gebaseerd op een onjuiste aanname dat stikstof van het ene veld naar het andere migreert.

  Nederlandse Europarlementariër Rob Roos hekelt globalisten 'Great Food Reset' beleid: "Geen boeren, geen voedsel, geen toekomst" (Video)

De EU is ook het gebied met het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld, een gebied dat bekend staat als Natura 2000 en dat 18% van het grondgebied van de EU beslaat. Alleen al in Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden. In 118 daarvan leven naar verluidt organismen die niet van te veel stikstof houden.

“In 2021 bracht het Natura 2000-netwerk van de Europese Unie een kaart uit met gebieden in Nederland die nu beschermd zijn tegen stikstofuitstoot. Elke Nederlandse boer die zijn bedrijf binnen 5 kilometer van een Natura 2000-gebied heeft, zou nu zijn stikstofproductie sterk moeten beperken, wat op zijn beurt zijn productie zou beperken,” aldus Roman Balmakov, verslaggever van Epoch Times en presentator van “Facts Matter”.

Overheid dwingt boeren eruit

Veel Nederlandse boeren dreigen nu hun bedrijf te verliezen vanwege de controversiële stikstofregels. Boer Jos Block zegt:

“We hebben veel problemen met de stikstofregels omdat onze boerderij vlakbij en in Natura 2000 ligt. En dat is echt een probleem voor ons. Dit is mijn land. Ik ben de eigenaar. Maar dit is ook een natuurgebied, Natura 2000. In dit gebied zegt de overheid dat we 95% van de stikstof die uit de stallen komt moeten verminderen.”

Maar deskundigen, waaronder Lindeboom, zeggen dat dit “absoluut niet nodig is om de natuur te redden” en dat de overheid “boeren veel te veel op de korrel neemt.” De Nederlandse melkveehouder Nynke Koopmans van het Forum voor Democratie behoort tot degenen die geloven dat het stikstofprobleem verzonnen is.

“Het is één grote leugen”, zegt ze. “De stikstof heeft niets te maken met het milieu. Het is gewoon om van boeren af te komen.” Een andere boer zei dat als de nieuwe stikstofregels van kracht worden, hij zijn kudde van 58 melkkoeien zou moeten inkrimpen tot zes. Stikstofwetenschapper Jaap C. Hanekamp, Ph.D., werkte voor een overheidscommissie om stikstof te bestuderen, met de opdracht om het stikstofmodel van de overheid te analyseren. Hij vertelde Balmakov:

“Het hele beleid is gebaseerd op het depositiemodel over hoe om te gaan met stikstofemissies op natuurgebieden. En ik heb naar de validatiestudies gekeken en daaruit blijkt dat het model eigenlijk onzin is. Het werkt niet. En het maakt ook niet uit. Ze blijven het gebruiken. Wat in zekere zin verontrustend is. Ik bedoel, kunnen we echt zoiets doen in termen van beleid? Een model gebruiken dat niet werkt? Het gaat nooit om innovatie, maar altijd om boeren kwijt te raken.”

De Nederlandse overheid is al enige tijd bezig de greep op boeren geleidelijk aan te verstevigen. Elk jaar moeten boeren rapporteren hoeveel koeien ze houden en hoeveel ze er in de toekomst willen houden. De overheid dicteert ook welke gewassen boeren verbouwen en eist ingewikkelde en dure mestonderzoeken op fosfaten en ammoniak, waardoor de kosten voor boeren stijgen en hun inkomen daalt.

  Is de waarheid even machtig als het kwaad?

Door de overheid gefinancierde NGO’s lobbyen om boeren kwijt te raken

De druk om boeren van hun land te verdrijven wordt uitgeoefend door NGO’s die voornamelijk door de overheid worden gefinancierd, waardoor ze een verlengstuk van de overheid zijn. Er is ook een overheidsfonds van 25 miljard dollar opgericht met belastinggeld om het land van boeren op te kopen.

Zodra een boer zijn land verkoopt, is het hem wettelijk verboden om ergens anders in Europa een boerderij te beginnen. Ondertussen kunnen de NGO’s zelfs het land gaan bewerken zodra ze de boer uit beeld hebben verdreven. Volgens het persbericht van de film:

“NGO’s – namelijk Dierenbescherming, Varkens in Nood, Greenpeace, Vogelbescherming, Natuurmonumenten – zijn de primaire organisaties die lobbyen voor het stikstofbeleid. Hun budget wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid. Zodra een boer is uitgekocht, worden de NGO’s beheerders van het land en zetten ze in sommige gevallen weer koeien op het land om het te beheren.

In een reactie op dit beleid zei boer Bolk: “Ik doe hetzelfde als de natuurorganisaties in Nederland … Ik vind het heel vreemd dat een boer het niet mag doen, maar een natuurorganisatie mag hetzelfde doen als ik en dan is er geen stikstofprobleem.”

De echte agenda is echter terug te voeren op de Club van Rome, een denktank die zich aansloot bij het neo-malthusianisme – het idee dat een te grote bevolking de hulpbronnen zou decimeren – en van plan was om een wereldwijde ontvolkingsagenda door te voeren.

“Ze kwamen met een ongelooflijk document waarin ze zeiden: ‘We hebben een nieuwe rechtvaardiging nodig voor deze almachtige staat,'” zegt internationaal journalist Alex Newman. “Dus het nieuwe excuus zal zijn dat het milieu zal worden geschaad en dat het klimaat ons zal schaden.” Balmakov gaat verder:

“Ik kon niet geloven wat ik net hoorde, dat wereldleiders dit globalistische plan echt in duidelijk Engels hebben uiteengezet in een fysiek boek, ver terug in 1991. Ik ging naar Amazon. En daar stond het.

The First Global Revolution’, waarin staat, en ik citeer: ‘Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke, in het plaatje passen. En daarom is de echte vijand de mensheid zelf.'”

In haar zoektocht naar vermindering van stikstof richt de Nederlandse regering zich op boeren en niet op de industrie, zoals steenfabrieken, die ook stikstof produceren om nieuwe huizen te bouwen. Velen geloven dat de reden hiervoor in het land zelf ligt.

Is de stikstofcrisis een dekmantel voor landbeheersing?

Innovatieve landbouwmethoden en veranderingen in het voedsel kunnen de uitstoot van vee verminderen. Maar zelfs toen boeren de regering vertelden dat ze van hun koeien af wilden – alleen niet van hun land – weigerde de regering.

  Het elimineren van de Great Reset: de op handen zijnde strijd

“Onder het mom van democratie en liberalisme nemen ze rechten af,” zegt politiek commentator Sietske Bergsma. “En de meeste mensen vinden dat prima omdat ze een soort verantwoordelijkheid voelen – misschien omdat het zo ‘progressief’ is om om het klimaat te geven – dus zijn ze bereid om hun eigen welzijn op te offeren.”

Het narratief is gebaseerd op angst en op mensen vertellen wat ze moeten doen om veilig te zijn. “We hebben hier echt een hoge prijs voor betaald, omdat we al onze vrijheden hebben opgegeven om ons veilig te voelen,” voegt Bergsma toe. “En die veiligheid is natuurlijk ook heel nep, want je kunt niet veilig zijn zonder vrij te zijn. Het gaat niet om het redden van de planeet. Het gaat om overheidscontrole, want dat is in feite wat er gebeurt.”

Zodra de boeren zijn verdreven, suggereren globalisten dat het eten van insecten de planeet zal beschermen doordat er geen vee meer nodig is, er minder landbouwgrond hoeft te worden gebruikt en het milieu wordt beschermd. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN moedigt ook de consumptie van insecten en voedsel op basis van insecten aan, en het momentum om boeren van hun land te krijgen blijft aan kracht winnen.

In 2023 keurde de Europese Commissie twee Nederlandse programma’s goed om het land van boeren op te kopen. Hoewel sommige boeren protesteerden tegen de plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen, hadden in november 2023 meer dan 750 Nederlandse boeren zich aangemeld voor de opkoopregeling, en naar verwachting zullen ongeveer 3000 boeren in aanmerking komen voor het programma. Soortgelijke programma’s worden ook besproken in Canada, Ierland en de VS. Maar uiteindelijk, zoals milieujournalist Rypke Zeilmaker uitlegt:

“Het gaat niet om natuurbescherming. Alleen degenen die in dit proces het meeste geld hebben verworven, zullen de heersende macht hebben. Het komt neer op de controle over hulpbronnen in de handen van enkelen. Kijk naar de macht van de NGO’s. Wie steunen ze echt? Wie pompt er geld in hen? Het zijn altijd regeringen en miljardairs die dat doen …

Dit is dus de relatie tussen de overheid en NGO’s. Tot op zekere hoogte kun je het aan het publiek verkopen. Je kunt de publieke opinie kopen … Het draait allemaal om angst. Het gaat erom mensen bang te maken voor de toekomst zodat ze instemmen met beleid waar ze, als ze nuchter zijn, nooit mee zouden instemmen.”


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

“Begin etiketten te lezen”: Voedselproducenten betrapt op het stilletjes, bedrieglijk toevoegen van insecten aan ons voedselVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNASA ‘financiert stilletjes’ bijbels onderzoek uit angst voor ‘demonische’ UFO’s, beweert voormalige topambtenaar
Volgend artikelHoe koningin Maxima in Davos alle lastige vragen ontwijkt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Citaat:
  Stikstof zit niet alleen in meststoffen, maar maakt ook ongeveer 70% uit van de lucht en is essentieel voor de groei van planten.

  Maak daar maar bijna 80% van namelijk 78% van lucht is stikstof.

 2. Ik leef al 60 jaar heel gezond zonder dieren te eten en daar ga ik nu zéker niet mee beginnen. Ik denk trouwens dat het allemaal bluf en leugens zijn, zoveel mogelijk gekkigheid verzinnen om iedereen bang en in de war te maken. Ze kijken maar, ik trap er niet in.

 3. Stikstof, CO2, Ozon, zure regen enz. allemaal verkoopmodellen.
  Als het om CO2 ging zouden bomen geen Biomassa genoemd worden en in de centrales verbrand worden maar zouden we inplaats daarvan BOMEN PLANTEN.
  Als 78% in de lucht stikstof is (lach me ook kapot dat mensen extra betalen om de banden met stikstof te laten vullen) en dat wordt 78.000000001% nou dan gaan we allemaal kapot zal het?
  Ik vind al dat CO2 en Stikstof uit de lucht, eens kijken hoe lang we het gaan maken om pure zuurstof te ademen.
  Het wordt gewoon met de dag debieler, in een inrichting zitten mensen met een hoger IQ, die worden opgesloten om niet door al die slimme Wappies besmet te worden.

 4. Het gaat niet gebeuren. we weigeren en massa om insecten te eten: dit is voedsel voor de vogels. Wij weigeren ook en massa om ons te laten door se WEF. Deze mensen hebben geen mandaat van ons, dus ondanks hun enorme kapitaal mogen ze de pot op!

 5. Koolstof en stikstof (CO2) zijn essentieel voor het leven op aarde en teveel is er absoluut niet, wel teveel schadelijke toxinen door schuld van het misdadige elitetuig. Zonder CO2 geen leven want het is nodig om zuurstof te creeren. Vroeger bij biologie gehad: fotosynthese is het proces waarbij het bladgroen van bomen en planten Co2(stikstof) en daglicht(zonlicht) opnemen uit de lucht en omzetten naar zuurstof(O2). dus zonder Co2 geen zuurstof en kans dat bacterien en virussen toenemen in de lucht omdat die net als kankercellen in het menselijk lichaam leven van een niet-zuurstof rijke omgeving. Zonder zuurstof geen leven mogelijk, dus….. Is puur WEF beleid om het voedselsysteem in handen te krijgen en het land vol te bouwen met AZC,s voor asielzoekers en burgers (Smartcity,s). Dit moet koste wat kost de kop in gedrukt worden desnoods met het hardste geweld wereldwijd. Dit tuig heeft al zoveel op hun geweten, daar moet ongenadig voor geboet worden en niet langer de onschuldigen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in