Het Australische Bureau voor de Statistiek heeft zojuist zijn laatste statistieken van de sterfte aan alle oorzaken bekendgemaakt, die ongeveer 3 maanden achterlopen op de reële tijd. Het schetst een afschuwelijk beeld van de gevolgen van het volksgezondheidsbeleid, met ongeveer 15.000 extra sterfgevallen sinds oktober 2021 (het rood gearceerde gebied staat voor de extra sterfgevallen boven de voorafgaande bovengrenzen). In juli 2021 – toen er nog geen noemenswaardige oversterftegevallen waren – hebben de ministers van Volksgezondheid een gecoördineerde inspanning gedaan om “je te laten vaccineren” en iedereen die dat niet deed een “Warschau getto” behandeling gegeven, schrijft Dr. Ah Kahn Syed.

De gezondheidsministeries gingen zelfs zo ver dat zij de dood van Adriana Takara (en anderen) verkeerd voorstelden om de boodschap “als je je niet laat vaccineren, ga je dood” te verkopen.

En dat terwijl 80% van de volwassen bevolking van Australië op 5 oktober 2021 hun COVID-vaccin gekregen hadden. Toen gebeurde er iets, zoals te zien is in de grafiek. Het sterftecijfer door alle oorzaken ging omhoog – en is nooit meer gedaald. Het blijft 10% boven de basislijn, wat overeenkomt met ongeveer 15.000 sterfgevallen per jaar.

Aangezien de regering zelf de lat hoog gelegd heeft, namelijk dat het haar “taak was te voorkomen dat u zou sterven” – waarmee zij bedoelde: “Wij gaan iedereen die niet doet wat hem gezegd wordt, opsluiten of zijn rechten ontnemen omdat wij het beter weten dan u” – dan zou ik willen weten wie de verantwoordelijkheid op zich gaat nemen voor de doodslag op 15.000 Australiërs?

  Hilarisch: Vaccinatiepropaganda met schapen

Ziet u, het is niet genoeg dat zij dachten dat zij het juiste deden. De regering heeft “gezondheidsbevelen” uitgevaardigd, waarvan niet alleen nooit enig nut is aangetoond en die in strijd waren met het vastgestelde pandemieplan, maar waarvan de bewijzen voor het publiek verborgen werden gehouden. Die gezondheidsbevelen hebben levens verwoest en blijven levens verwoesten (en, naar het schijnt, beëindigen). De regering is niet een of andere abstracte entiteit, het zijn mensen – en die mensen zijn aan dezelfde wetten onderworpen als de rest van ons, zelfs als zij denken dat dat niet zo is.

Het is niet genoeg dat wij het vergeten en gewoon verder gaan. Iemand moet zich verantwoorden voor 15.000 sterfgevallen waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich nam toen hij gezondheidsbevelen oplegde die gevolgen hadden waarvoor men in september 2021 voor gewaarschuwd was. En daar moeten dan ook degenen bij zijn die de besluitvormers in staat hebben gesteld.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Zes feiten over de Covid-19 Vaccins die de media je niet zullen vertellenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet Hooggerechtshof van Zuid-Afrika heeft Afrikaanse politici vrijgesproken van het aanzetten tot het doden van blanke Zuid-Afrikanen
Volgend artikelVideo’s van de grondoorlog in Oekraïne – Oekraïense aanvallen afgeslagen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Beste Mensen

  Als er Wezens worden geboren
  Dan is het een verplichting dat er ook Wezens moeten sterven

  Alle andere Wezens worden Uitgemoord uitgeroeid door de Wezens genaamd Mensen
  En sommige Wezens sterven uit zichzelf van verdriet uit
  Met uitzondering van de Wezens genaamd Mensen
  Die nemen in een rap tempo toe in over populatie

  Het Alomtegenwoordige grijpt van tijd tot tijd even in
  In dit geval via de Ego mensheid zelf
  Om de over populatie dieren genaamd Mensen een halt toe te roepen
  Dat vertaald zich als:
  De Mensheid roeit zichzelf uit
  Wie weet ??
  Misschien wel voorgoed
  Anders voor een heele lange tijd

  Dank U

   • Beste mensen

    Hoe is het anders te verklaren
    1968
    Wereld bevolking 3,551,599,435
    Nu meer dan het Dubbele ervan
    Bijna
    8.000.000.000
    Hoofden
    Al de ongeboren kinder vermoorden niet mee getekend
    Zogenaamde Abortussen

    Dank U

    • Er is geen overbevolking, stop met die onzin, zo willen ze er voor zorgen dat jij straks er mee acord gaat als miljarden mensen gaan vermoorden, om zogenaamd “moeder natuur” wat ook een afgod is, te redden.

     Ware cijfers:

     In de USA wonen SLECHTS 332 miljoen mensen, en dat in een land super groot, 9.826. 675 km², nog meer voor Canada waar slechts 37 miljoen mensen wonen, en is 9.984.670 km², Zuid-Amerika heeft SLECHTS 418 miljoen mensen, en is zo groot als USA en Canada samen 17.840.000 km², Australië heeft SLECHTS 25 miljoen mensen, en is 7.692.024 km², in Rusland wonen maar 145 miljoen mensen, en is super groot, 17,098,246 km2.

     En zo kan ik nog wel even doorgaan, dus hou op met die domme praat over hoe overbevolkt de wereld is, ga de steden is een keer uit en naar andere landen, en zie hoe NIET overbevolkt de wereld is.

     • Beste Mensen

      Gooit men alle mensen uit de flatten
      Allen op de Grond op Moeder Aarde
      8000.000.000 koppen
      Hoeveel vierkante kilometer is
      Mama Aarde in totaal ??
      Neem aan geen 8000.000.000 vierkante kilometer
      Er bestaan daarbovenop nog zoveel ontelbaar hoeveelheid andere dieren naast het Ego beter gezegd Gods/Duivels bezeten belichamingen dieren die mensen heten
      Waar gaan al die anderen dieren
      leven ??

      Denk Na
      Geen dieren
      Betekend geen Natuur
      Dus geen leven mogelijk

      Dank U

   • Beste Mensen

    Logica
    Eens leefden er de Dodo’s
    Misschien heeft iemand de laatste dodo nog levend gezien
    Voordat die werd vermoord door een Nederlandse Moordenaar Held op een van de eilanden in Indonesia

    Gaat men naar een museum dan ziet men meerdere van zulke heldendaden hoofdzakelijk door de Europees Amerikaanse Mensheid tot stand gebracht .
    Hoofdzakelijk van de laatste heldhaftige 1000 jaren

    Oooo wat zijn wij stoer …
    Wij kunnen moorden …
    Dat doen wij dan ook …

    Taral lal laa ….

    Maar als wij door onze eigen worden uitgeroeid ??
    Dan staan we daar versteld van
    Hoe kan dat ??

    Zijn wij misschien bang om onze eigen voorouders heldendaden te gaan bewonderen in de musea’s ??

    Immers die wezens dieren die bestaan al lang en breed niet meer
    Alleen maar het dier mens

    Bij elke beschadiging aan / van moeder Natuur ontstaat een klimaatsverandering

    Ookal vermoord men onweten of alweten een vlo
    Of kapt of plukt men voor winst bejacht van een boom
    Elke schade aangebracht zorgt voor veranderingen in het klimaat
    Deze schaden worden hoofdzakelijk aangebracht
    Nogmaals lees het goed
    Door de mensen
    Hoofdzakelijk Europees / Amerikaans

    Dank U

 2. Geavanceerde therapieën
  Klinische studies
  Compassievol gebruik
  Naleving
  Gegevens over geneesmiddelen (ISO IDMP-normen)
  Ethisch gebruik van dieren
  Innovatie in geneesmiddelen
  Geneesmiddelen voor ouderen
  Wees aanwijzing
  Pediatrische geneesmiddelen
  Geneesmiddelenbewaking
  EudraVigilantie
  Overzicht van het systeem
  Registratie
  Elektronische rapportage
  Toegang tot gegevens
  Veiligheid
  Verandermanagement
  EudraVigilance opleiding
  PRIME: prioritaire geneesmiddelen
  Kwaliteit door ontwerp
  Wetenschappelijk advies en protocolbegeleiding
  Wetenschappelijke richtlijnen
  EudraVigilantie Delen
  Inhoudsopgave
  Operationeel plan EudraVigilance
  Vrijgave van gegevens
  Analyse van gegevens
  Jaarverslagen
  EudraVigilance is het systeem voor het beheren en analyseren van informatie over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn toegelaten of worden bestudeerd in klinische proeven in de Europese Economische Ruimte (EER). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beheert het systeem namens het geneesmiddelenregelgevingsnetwerk van de Europese Unie (EU).

  EudraVigilance ondersteunt veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen door het faciliteren van:
  elektronische uitwisseling van individuele veiligheidsrapporten (IMVO’s) tussen het EMA, de nationale bevoegde autoriteiten (NCA’s), houders van vergunningen voor het in de handel brengen (MBI’s) en sponsors van klinische proeven in de EER;
  vroegtijdige detectie en evaluatie van mogelijke veiligheidssignalen;
  betere productinformatie voor geneesmiddelen die in de EER zijn toegelaten.
  Deze elektronische rapportage is verplicht voor houders van een vergunning voor het in de handel brengen en sponsors van klinische proeven.

  Het EudraVigilance-systeem omvat:

  een volledig geautomatiseerd mechanisme voor veiligheid en berichtverwerking met behulp van op XML gebaseerde berichten;
  een grote geneesmiddelenbewakingsdatabase met query- en trackingfuncties.
  Het voldoet aan de formaten en normen van de International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH).

  Vanaf 30 juni 2022 is het verplicht om bijwerkingen te melden aan EudraVigilance met behulp van een dataformaat op basis van internationale normen die zijn vastgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Dit zal helpen de datakwaliteit en analytische mogelijkheden in EudraVigilance te vergroten.

  Er zullen twee ISO-normen van toepassing zijn:

  de norm voor het veiligheidsrapport van individuele gevallen (IMVO) (ISO 27953-2:2011) en de modaliteiten voor de implementatie van deze norm, zoals gedefinieerd in de richtlijn ICH E2B(R3);
  terminologie over farmaceutische toedieningsvormen en toedieningswijzen (ISO/FDIS 11239:2012), in overeenstemming met de Referentials Management Service (RMS) van het EMA.
  Deze normen worden genoemd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 520/2012 van de Commissie betreffende de uitvoering van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten, in artikel 26, lid 2, onder a), en artikel 25, lid 1, onder f), van hoofdstuk IV (“Gebruik van terminologie, formaten en normen”).

  De raad van bestuur van het EMA heeft deze aanpak op 19 december 2019 goedgekeurd op basis van een aanbeveling van het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het EMA.

  Om belanghebbenden te helpen zich voor te bereiden op deze nieuwe vereiste, zal het EMA de EU-implementatiegids voor het ICB bijwerken en face-to-face en online training aanbieden, waaronder webinars, om technische en operationele vragen in 2020 te beantwoorden.

  Zie voor meer informatie:

  PDF-pictogram Aankondiging van de raad van bestuur van het verplichte gebruik van het ISO-IMVO-formaat
  Gegevens over geneesmiddelen (ISO IDMP-normen): Overzicht
  Meer informatie over Eudravigilance en hoe te communiceren met het systeem
  Registreren en rapporteren
  Het EudraVigilance systeem
  Hoe te registreren
  Overzicht van het EudraVigilance-systeem
  Elektronische rapportage
  EudraVigilance verandermanagement
  Toegang tot EudraVigilance-gegevens
  EudraVigilance opleiding
  Beveiligingsprincipes en -verantwoordelijkheden

  Operationeel plan EudraVigilance
  Om het nieuwe EudraVigilance (human) systeem met verbeterde functies voor de rapportage en analyse van vermoedelijke bijwerkingen te blijven ondersteunen, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het EMA het operationele plan van EudraVigilance voor 2020-2022 goedgekeurd.

  Het plan beschrijft de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen die zullen plaatsvinden tussen 2020 en 2022 en hun impact op EudraVigilance en haar stakeholders:

  PDF-pictogram Operationeel plan EudraVigilance – Mijlpalen 2020 tot 2022
  PDF-pictogram Operationeel plan EudraVigilance – Mijlpalen 2018 tot 2020
  Voor meer informatie over het nieuwe EudraVigilance (human) systeem, zie EudraVigilance change management en EudraVigilance training.

  Vrijgave van gegevens
  EMA publiceert gegevens van EudraVigilance in de Europese database voor meldingen van vermoedelijke bijwerkingen.

  Het eudravigilance-toegangsbeleid regelt de mate van toegang die verschillende groepen belanghebbenden hebben tot meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen.

  Analyse van gegevens
  Het EMA en de nationale bevoegde autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het regelmatig evalueren en analyseren van EudraVigilance-gegevens om veiligheidssignalen op te sporen.

  Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) evalueert de veiligheidssignalen die in EudraVigilance worden gedetecteerd en kan als gevolg daarvan regelgevende maatregelen aanbevelen.

  Voor meer informatie over hoe het EMA informatie over gemelde gevallen van vermoedelijke bijwerkingen interpreteert, zie:

  PDF-pictogram Gids voor de interpretatie van spontane meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen
  Jaarverslagen
  Het EMA publiceert jaarverslagen met een samenvatting van de eudravigilance-gerelateerde activiteiten die het Bureau onderneemt binnen het Europees geneesmiddelenregelgevingsnetwerk en met belanghebbenden:

  PDF-pictogram Jaarverslag 2021 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2020 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2019 over Eudravigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2018 over Eudravigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2017 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2016 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2015 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2014 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram Jaarverslag 2013 over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram 2012 – Eerste jaarverslag over EudraVigilance voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  PDF-pictogram 2011 EudraVigilance Human jaarverslag
  PDF-pictogram EudraVigilance Human jaarverslag 2011 – Toelichting
  Zie jaarverslagen en werkprogramma’s voor meer informatie over ema-activiteiten.

  BON: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/pharmacovigilance/eudravigilance

  • Het merendeel van de westerse bevolking is schrikbarend. Oh #geluksmomentje, ik hoor weer een abulance. Daar gaat weer een prikgeitenbreier. Had beter naar “ome Willem” geluisterd en een broodje poep gegeten in plaats van naar Hugo de prik Bagwan. Oversterfte=opgeruimd staat netjes.

   • Tja, maar eens zien wat we er voor terugkrijgen. De wachtlijst is lang en er worden prioriteiten gesteld. Ben benieuwd of er met de nieuwkomers beter te communiceren valt. ´Lol´.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in