Het schandaal heeft nu een zeker getal: mRNA-vaccins zijn 40 keer gevaarlijker dan griepprikken

3
© Daniel Paquet (CC BY 2.0)

Dit wijzen de officiële cijfers van het VK en de WHO aan. Toch willen de autoriteiten geen verband zien.

“Het overlijden houdt geen verband met de vaccinatie” – vanaf vandaag kunnen dergelijke toezeggingen in geen geval meer worden geloofd. In Groot-Brittannië zijn van de bijna tien miljoen gevaccineerden er niet minder dan 244 kort daarna overleden, waaronder acht miskramen (sinds eind januari). Dit cijfer is afkomstig van de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency van de Britse regering en is officieel, dus zeker niet overdreven, bericht Corona-transition.

Hoeveel sterfgevallen worden er normaal verwacht na een griepvaccinatie? Ook daar is een officieel antwoord voor: 5,75 per tien miljoen gevaccineerden. Het cijfer komt ook uit het VK en is te vinden op bladzijde 77 van het handboek “Vaccine Safety Basics” dat de WHO in 2013 heeft gepubliceerd.

De mRNA-vaccins veroorzaken dus ongeveer 40 keer meer doden dan te verwachten is bij griepvaccinaties. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het verschil, of een combinatie daarvan:

 • Veiligheid: de mRNA-vaccins van Pfizer en Astra-Zeneca – de vaccins waar het hier om gaat – zijn veel gevaarlijker dan wordt aangenomen.
 • Nalatigheid: de vaccinatiecampagnes zijn overhaast en veronachtzamen elementaire voorzorgsmaatregelen.

Over veiligheid:

Het mRNA-vaccin van Pfizer/Biontech werd getest op 20.000 mensen, terwijl nog eens 20.000 een placebo kregen. Dit kleine aantal proefpersonen maakt een betrouwbare beoordeling van de veiligheid niet mogelijk. Zelfs een enkel sterfgeval op 20.000 zou statistisch het gevaar met een factor twee overschatten. Geen sterfgeval zou enig gevaar verhullen.

Om de kans op sterfgevallen na vaccinaties (5,75 per 10 miljoen voor griepvaccinaties volgens de WHO) bij benadering te bepalen, zouden de testgroepen met factoren groter moeten zijn. Met 500.000 deelnemers aan de studie ligt het bereik van statistisch plausibele sterfgevallen (het zogenaamde “betrouwbaarheidsinterval”) volgens telefonische informatie van een medisch statisticus tussen 5 en 20 gevallen, zodat het nog steeds zeer onnauwkeurig is. Betrouwbare uitspraken over de waarschijnlijkheid van zogenaamde “rare events” zijn absoluut onmogelijk met de werkelijke testomvang van 20.000 gevaccineerde personen. Verklaringen dat het vaccin veilig is, zijn daarom zeer onwetenschappelijk. Alleen een veldproef kan betrouwbare resultaten opleveren – en dat is waar veel kritische mensen intuïtief van uitgaan.

Blijkbaar is Pfizer zich ook bewust van deze tekortkomingen, en daarom heeft de onderneming een gedetailleerd contract gesloten met het Ministerie van Volksgezondheid van de vaccinpionier Israël voor de evaluatie van de gegevens (hier helaas alleen een versie met talrijke zwartgemaakte bladzijden die ons is gelekt). Interessant: de resultaten van de studie zijn vertrouwelijk, de publicatie van de gegevens gebeurt gezamenlijk. Pfizer kan de resultaten dus controleren.

De slechte kwaliteit van de tests van Pfizer wordt ook onderstreept door het feit dat slechts ongeveer 8 procent van de 3580 kwetsuren die na de testvaccinaties optraden, in de analyse werden opgenomen, namelijk alleen die welke tegelijkertijd met een positieve PCR-test werden geassocieerd.

  Waar komt de 'Coronapandemie' vandaan en wat is het doel ervan?

Van deze 170 bevestigde Covid-19 gevallen waren er 162 bij niet-gevaccineerde personen en acht bij gevaccineerde personen. Dit resulteerde in het wereldwijd gepubliceerde doeltreffendheidspercentage van meer dan 90 procent.

De overige 3410 ziektegevallen werden van de evaluatie uitgesloten omdat het geen bevestigde gevallen van Covid-19 waren, maar “suspected Covid-19”, vermoedelijke gevallen van Covid-19. (Details over dit gedrocht in het verslag van de FDA over het vaccin van Pfizer/Biontech).

In de gevaccineerde groep ontwikkelden 1594 patiënten “suspected Covid-19”, in de placebogroep 1810, een verhouding van 47 tot 53 procent – een verwaarloosbaar voordeel voor de gevaccineerden. (Meer hierover van professor farmacologie Peter Doshi in het British Medical Journal)

Een groot nadeel van de Pfizer-test is ook dat met name ouderen werden uitgesloten van het onderzoek, zo stelt de Journal of the American Medical Association in een wetenschappelijk artikel vast.

Oudere volwassenen lopen het grootste risico ernstig ziek te worden of te sterven als gevolg van een Coronavirusziekte. Wereldwijd maken mensen ouder dan 65 jaar 9 procent van de bevolking uit, maar zij zijn verantwoordelijk voor 30 tot 40 procent van de gevallen en meer dan 80 procent van de sterfgevallen.

Volgens Ugur Sahin van Biontech, de ontwikkelaar van het mRNA-vaccin van Pfizer, hebben genoeg ouderen aan de studie deelgenomen dat hij ervan overtuigd is dat “dit vaccin lijkt te werken in de hoger-risicopopulatie”. (bron)

Maar blijkbaar heeft geen enkele 80-plusser deelgenomen aan de studie, die nu het zwaarst getroffen worden door de sterfgevallen. Farmaceutische bedrijven hebben de welbekende neiging zo gezond mogelijke mensen te testen om snel tot positieve resultaten te komen.

Het is onverklaarbaar dat dergelijke statistische dubbelzinnigheden, om niet te zeggen manipulatie, door de goedkeuringsinstanties gaan zonder het publiek te informeren, in het bijzonder Swissmedic, die het vaccin van Pfizer niet in een versnelde procedure, maar naar verluidt in de “gewone procedure” heeft goedgekeurd, zoals het benadrukte in een persmededeling.

Over nalatigheid:

Vaccinatiecampagnes over de hele wereld zijn gericht op ouderen omdat zij een verhoogd risico lopen. Weliswaar is het risico voor hun om de ziekte op te lopen groter, maar niettemin hadden de tests geen betrekking op mensen ouder dan 80 en mensen met reeds bestaande aandoeningen. Dus we weten niet hoe goed het vaccin werkt in deze groepen. Toch zijn zij degenen die de meeste kans maken om het vaccin te krijgen. Bovendien is bekend dat oudere mensen gemiddeld minder goed reageren op het griepvaccin, een contra-indicatie.

De frequente gevallen van Corona-uitbraken na vaccinaties in bejaardentehuizen zijn nog steeds anekdotisch. Maar terwijl PCR-tests, “Corona-gevallen”, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen nauwgezet worden geregistreerd en dagelijks gepubliceerd, is er nog steeds weinig betrouwbare informatie over de golven van infecties en sterfgevallen na vaccinaties in verpleeghuizen. Dit zou met betrekkelijk weinig moeite snel kunnen worden opgehelderd – als dat gewenst was.

  YouTube censureert Coronabeleid kritische medische experts

In het geval van sterfgevallen gebruiken gezondheidsautoriteiten over de hele wereld dezelfde woorden om te verklaren dat een verband met de vaccinatie hoogst onwaarschijnlijk is. De eerste persoon die in Zwitserland na vaccinatie is overleden, is aan zijn ziekte overleden, zo maakte Swissmedic uren na het bekend worden van het geval bekend. Als hij ziek was – wat zijn dokter ontkende – waarom werd hij dan gevaccineerd? Als hij gezond was, waar is hij dan aan gestorven? Acute ziekte is een absolute contra-indicatie.

Vaccinatiecampagnes lijken vaak nogal militaristisch te zijn. In plaats van duidelijke informatie en bewuste instemming, vertrouwen de autoriteiten op een strakke organisatie en symbolen van gezag. In een Berlijns bejaardentehuis met verscheidene sterfgevallen waren tijdens de inenting soldaten in camouflagepakken aanwezig, die volgens ooggetuigenverslagen de oude mensen met oorlogservaring intimideerden. Dit is niet bepaald een aanpak die men zou verwachten bij een vaccin dat ongeveer 40 keer gevaarlijker is dan een griepprik. Voorzichtigheid is geboden en er moet duidelijk over de risico’s worden gecommuniceerd, zoals dat ook met andere medicijnen gebeurt.

De arts Andreas Heisler maakte de onverdraaglijkheid bekend van de eerste persoon die in Zwitserland werd ingeënt. Nu wordt hij door de televisie SRF aangevallen met onware insinuaties (Screenshot Rundschau).

De vaccinatiecampagne vindt plaats in een klimaat van angst en gebrek aan informatie, waarin de media een beslissende rol spelen. Kritische stemmen worden niet alleen onderdrukt, maar ook actief bestreden. Een voorlopig dieptepunt werd geleverd door de Rundschau-journalist Thomas Vogel, die zijn artikel “Artsen in het vizier: autoriteiten tegen corona-sceptici” van 10 februari besluit met de oproep: “De staat moet beslissen hoeveel vrijheid zij Corona-sceptische artsen moet gunnen. Een delicate taak, die niet moet worden uitgesteld”.

Dat uitgerekend Dr. Andreas Heisler het doelwit is van SRF-televisie is geen toeval. Hij is niet alleen de stichter van het kritische artsennetwerk “Aletheia“. Hij maakte ook bekend dat het eerste dodelijke vaccin-slachtoffer in Zwitserland – een vroegere patiënt van hem – een bekende intolerantie voor griepprikken had, maar toch werd gevaccineerd (details hier). Dit cruciale feit werd niet alleen verzwegen door Swissmedic, die een paar uur na het bekend worden van het sterfgeval een ander verslag verspreidde, maar ook door Thomas Vogel, die beter wist. Hij had me namelijk voor de opnames gebeld en heeft zich de verbanden in detail laten uitleggen, inclusief verwijzingen naar de relevante bronnen. Hij handelde dus in het volle besef van de concrete omstandigheden.

  Nieuwe documentaire onthult angstaanjagende incompetentie achter het Britse Coronabeleid - is gebaseerd op een Wikipedia-artikel

Op SRF-News gaat Vogel nog een stap verder: hij beweert in strijd met de waarheid dat Andreas Heisler twijfelt aan het bestaan van het virus. Desgevraagd legt Heisler uit:

Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat ik het bestaan van het Coronavirus niet ontken, integendeel, ik heb gezegd dat ik zelf ziek moet zijn geweest van corona, omdat er een hoog antilichamen-peil van mij is gedocumenteerd. Hij wil en moet mij echter … in deze hoek duwen zodat de passieve autoriteiten eindelijk en resoluut actie tegen mij zullen ondernemen.

De duidelijke verklaring zou eigenlijk nog in het ongebruikte archiefmateriaal bij SRF moeten zitten en beschikbaar moeten zijn voor een eventuele procedures. Zolang een dergelijke procedure niet heeft plaatsgevonden, kan men de SRF-televisie alleen maar aanbevelen als bron om op de hoogte te blijven van de nieuwste propagandistische activiteiten.

Hoe nalatig, om niet te zeggen opzettelijk misleidend, zelfs erkende media omgaan met de feiten rond sterfgevallen na vaccinaties, wordt geïllustreerd door het weekblad “Zeit”. De titel “523.000 gevaccineerden, geen Coronadoden” is niet feitelijk onjuist, maar misleidend. Volgens de evaluatie van de Israëlische ziektekostenverzekeringsmaatschappij “Maccabi” is geen van haar gevaccineerde leden gestorven aan Covid-19. Maar de sterfgevallen in de onmiddellijke nasleep van de inenting worden gewoonweg verzwegen. Dit is hoe wetenschapsjournalistiek vandaag werkt.

Als journalist vraag ik me af wat die beroepstitel vandaag de dag betekent. In een radiopraatprogramma van de SRF in mei jl. heeft Maurice Thiriet, hoofd van het nieuwsportaal Watson, tot tweemaal toe beweerd dat ik helemaal geen journalist was. Er is niet veel meer voor nodig, en ik moet het met hem eens zijn. Als dat wat tegenwoordig voor journalistiek doorgaat, bevestigd wordt, moet ik een nieuwe beroepstitel zoeken.

Conclusie

De massaal verhoogde mortaliteit van het mRNA-vaccin in vergelijking met het griepvaccin is een buitengewoon waarschuwingssignaal. Aangenomen mag worden dat noch de media, noch de autoriteiten er op passende wijze over zullen berichten – zij zouden te veel fouten moeten toegeven om nog geloofwaardig te worden geacht.

En de vraag is wat het sociaal afstandelijke en bange individu, met zijn beperkte en gecensureerde communicatiemiddelen, nog kan doen om anderen voor het gevaar te waarschuwen. Want de vermoedelijk grotere risico’s, de bijwerkingen op lange termijn, moeten nog komen. Ze kunnen dan echt leiden tot overbelasting van het ziekenhuis. Het zal ons weinig goed doen om het geweten te hebben.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Zwitserland: Asielzoekers die in hun thuisland vakantie vieren worden met onmiddellijke ingang gedeporteerd

Vorig artikelTerwijl de burgers lijden, wordt Big Pharma machtiger en rijker
Volgend artikelDe cancelcultuur gedijt in het Witte Huis – schakelt de commentaarfunctie op YouTube uit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Het vervelende is dat nieuwe geneesmiddelen en vaccins getest worden op kerngezonde mensen. Natuurlijk wordt het dan goed gekeurd. Op mensen met een onderliggende aandoening, wel of niet bekend, is het fataal. De werkelijke achtergrond weet ik niet en wil niet speculeren. Maar het lijkt wel of ze van oude en zieke mensen af willen. Zo iets wat de nazi’s in het openbaar deden maar onze huidige regeringen onder het mom van schijnveiligheid. Als ik gevaccineerd ben wat ik weiger kan ik nog steeds ziek worden en anderen besmetten. Ook als een vaccin later niet blijkt te werken vanaf een bepaalde leeftijd, nog lager dan nu al wordt aangenomen kan ik het van een ander merk er bij krijgen. Wat gebeurd er dan met je lichaam. Niemand is aansprakelijk bij complicaties of sterfte.

 2. Als er iemand in NL in het weekend een geweldadige dood sterft, wordt de autopsie gedaan door een huisarts.

  Zo leek het nodig het lijk van een man na 5 jaar op te graven; Officiele doodsoorzaak: natuurlijke dood.
  In zijn schedel zat recht een gat van 9mm en links een exit gat.
  Doodsoorzaak werd bijgesteld: “een misdrijf wordt niet uitgesloten”

  Alleen mensen die extreem stom zijn nemen de ‘vaccinatie”.
  De griepvaccinatie: ook zo’n leukding. Heeft nooit aantal mensen met griep terug gebracht; dus waarom die rotzooi nemen?

  In DE waren er twee soorten griepvaccin: een met eilig oplosmiddel en eenmet onveilig.
  Alle ambtenaren politici en uniformen kregende veilige prik; de bevolking de gevaarlijke.
  Ik geloof dat dat in 2010 was.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in