De wetenschapper Roland Wiesendanger heeft intensief onderzoek gedaan naar de uitbraak van het Coronavirus in China. Hij is ervan overtuigd dat de pandemie is veroorzaakt door een laboratoriumongeluk in het Instituut voor Virologie in Wuhan, China. Zijn uitvoerig onderzochte studie wordt in de Duitse media behandeld als een samenzweringstheorie.

Roland Wiesendanger, natuurkundige en specialist in nanostructuren, heeft de uitbraak van het Coronavirus in communistisch China bestudeerd. De wetenschapper werkt aan de Universiteit van Hamburg en wilde weten of het SARS-CoV-2-virus werkelijk een “natuurramp” is, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vermoedt en de klimaatbeweging “Friday for Future” bijvoorbeeld beweert, dan wel of het virus afkomstig is van het Chinese Instituut voor Virologie in Wuhan, bericht Epoch Times.

Wiesendanger verrichtte intensief onderzoek en concludeerde in een studie – die door de Duitse media een complottheorie wordt genoemd – dat het virus niet uit de natuur afkomstig is. “Het komt uit het laboratorium”, zegt de onderzoeker. Zowel het aantal als de kwaliteit van de indirecte bewijzen wijzen volgens hem op een laboratoriumongeluk in het virologisch instituut in Wuhan als de oorzaak van de huidige pandemie.

Volgens de Universiteit van Hamburg is de studie uitgevoerd tussen januari 2020 en december 2020. Ze is dan ook gebaseerd op een interdisciplinaire, wetenschappelijke benadering en op uitgebreid onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een grote verscheidenheid aan informatiebronnen. Deze omvatten wetenschappelijke literatuur, artikelen in gedrukte en on-linemedia, en persoonlijke communicatie met internationale collega’s. Er worden “geen hoog wetenschappelijk bewijs” geleverd, maar wel “talrijke en ernstige aanwijzingen”.

In tegenstelling tot eerdere epidemieën in verband met Coronavirussen, zoals SARS en MERS, is bijvoorbeeld tot dusver – ruim een jaar na het uitbreken van de huidige pandemie – nog geen dier geïdentificeerd als tussengastheer die de overdracht van SARS-CoV-2 van vleermuizen op mensen zou hebben kunnen vergemakkelijken. De zoönose-theorie als mogelijke verklaring voor de pandemie heeft derhalve geen deugdelijke wetenschappelijke basis.

In een interview met “Tichys Einblick” zegt Wiesendanger:

Naar mijn mening is het aandringen op een zoönose als waarschijnlijke oorzaak van de huidige pandemie ingegeven door het feit dat men liever spreekt van een “natuurramp” omdat iets noodlottigs voor veel mensen gemakkelijker te dragen lijkt. In feite is het echter geen natuurramp, maar een door de mens veroorzaakte ramp die onder de verantwoordelijkheid van de mens valt.

Dit mag dan een “vreselijke waarheid” zijn, maar als wetenschapper is hij toegewijd aan de waarheid.

Wat ook tegen de zoönose-theorie pleit, is het feit dat op de verdachte dierenmarkt in het centrum van de stad Wuhan geen vleermuizen werden aangeboden. Het Virologisch Instituut van Wuhan heeft echter een van de grootste collecties vleermuispathogenen ter wereld, die afkomstig zijn uit verafgelegen grotten in zuidelijke Chinese provincies.

Het is uiterst onwaarschijnlijk dat vleermuizen van deze afstand van bijna 2.000 km op natuurlijke wijze hun weg zouden hebben gevonden naar Wuhan, om daar in de nabijheid van dit virologisch instituut een wereldwijde pandemie te veroorzaken, aldus Wiesendanger.

“Gain-of-function” onderzoek in Wuhan

  WHO waarschuwt voor open grenzen

Een ander zwaarwegend bewijsstuk is dat een onderzoeksgroep in het Wuhan-laboratorium al vele jaren Coronavirussen genetisch manipuleert met het doel ze besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker voor de mens te maken. De onderzoeksgroep van Zheng-Li Shi in het Wuhan-laboratorium “bestudeerde niet alleen natuurlijk voorkomende Coronavirussen, maar manipuleerde ze specifiek met het doel ze perfect aangepast te maken aan menselijke celreceptoren”, leg hij uit.

Dit zogeheten “gain-of-function”-onderzoek aan het Wuhan-instituut wordt ondersteund door verschillende originele wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften en kan niet worden betwist.

Bovendien is het ook de vraag waarom een dergelijke pandemie uitgerekend zou uitbreken in de nabijheid van het viruslaboratorium, waar zich de grootste verzameling Coronavirussen ter wereld bevindt. De plek waar deze virussen zijn gemanipuleerd om ze besmettelijker voor mensen te maken.

Alle artsen die mij hebben geschreven, hebben gezegd: “Zoiets is nog nooit voorgekomen, zo’n perfecte aanpassing van deze virussen aan menselijke cellen”. Steeds meer wetenschappers komen nu uit de kast en zeggen: “Het is zo duidelijk dat dit ziektepatroon verschilt van alles wat we eerder hebben gehad dat het er duidelijk op wijst dat SARS-CoV-2 op passende wijze is geperfectioneerd voor menselijke cellen”. Toch zijn alle wetenschappers die dit gezegd hebben, gedemoniseerd. Bijvoorbeeld, mevrouw Yan ook, zegt hij tegen “Tichys Einblick”.

Wiesendanger verklaart dat de “perfecte aanpassing van SARS-CoV-2 aan menselijke celreceptoren” er onder meer voor zorgt “dat niet alleen de bovenste luchtwegen en de longen worden aangevallen, maar ook andere inwendige organen”. Deze klinische bevinding, die al enige tijd bekend is, zorgt ervoor dat sommige behandelingen van Covid-19 veel moeilijker zijn. De gevolgen op lange termijn kunnen veel ingrijpender zijn dan gedacht. “Wij hebben met name geen ervaring met de effecten van kunstmatig geproduceerde virussen”, wijst hij erop.

Er waren ook “een groot aantal eigenaardigheden” met betrekking tot het viruslab in Wuhan, China. Bijvoorbeeld de verwijdering van gegevens over Coronavirussen uit het virologisch instituut. Bovendien, voegt Wiesendanger eraan toe, mochten artsen in China niet openlijk rapporteren over wat er in de eerste stadia van de pandemie gebeurde. Evenmin werden monsters van patiënten van oktober tot december 2019 overhandigd, zelfs niet onlangs aan leden van de onderzoekscommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wat ook wijst op een ongeval in het lab, is het feit dat er in het Wuhan-lab al vóór de uitbraak van de Coronapandemie aanzienlijke veiligheidstekortkomingen waren.

Een samenzweringstheorie?

In de mainstream media, maar ook in kringen van virologen, wordt de these van het laboratoriumongeval in Wuhan, China, over het algemeen behandeld als een samenzweringstheorie. Zo ronselde viroloog Peter Daszak reeds in februari 2020 26 prominente virologen om een verklaring te ondertekenen die hij had geschreven. De titel van het geschrift: Lab theorie is een “samenzweringstheorie.” Dus meer dan een jaar geleden, beweert Daszak iets te hebben geweten wat tot op heden noch bewezen noch ontkracht kan worden. Onder de ondertekenaars is ook de viroloog professor Christian Drosten.

  Linkse meute probeerde Coronademonstranten te vermoorden

Het is interessant op te merken dat Daszak vele jaren nauw heeft samengewerkt met de onderzoekers – waaronder Zheng-Li Shi – in Wuhan, waarmee hij gezamenlijk heeft gepubliceerd en “gain-of-function”-experimenten met vleermuisvirussen heeft uitgevoerd.

Het is ook de moeite waard te weten wat Wiesendanger in dit verband in een interview met “Achgut” heeft verklaard: in de VS bestaat sinds 1989 een anti-bioterrorisme wet, die het Amerika mogelijk maakt mensen die know-how uit de VS naar andere staten brengen – waardoor zij in staat zijn ziekteverwekkers te maken die een veiligheidsrisico voor de Amerikaanse bevolking vormen ‘ met levenslange gevangenisstraf te veroordelen.

Er is geen internationaal recht dat hiertegen zou kunnen gelden. Maar er is zo’n wet in de Verenigde Staten. Dus als bewezen zou worden dat Daszak know-how naar China heeft gebracht en als gevolg daarvan honderdduizenden Amerikaanse burgers het leven verliezen door een ongeluk in het lab, zou hij volgens de Amerikaanse wet veroordeeld kunnen worden, zegt Wiesendanger.

Een dergelijk scenario is ook niet onwaarschijnlijk. De wetenschapper maakt dit punt met Charles Lieber als voorbeeld. De beroemde nanowetenschapper van Harvard University   werd vorig jaar gearresteerd en veroordeeld. Hij had samengewerkt met een instituut in Wuhan in ruil voor een betaling van Chinese zijde, die hij niet had aangegeven. Dus als van Peter Daszak daadwerkelijk bewezen kan worden dat hij de anti-bioterrorisme wet heeft overtreden, zou hij veroordeeld worden.

Je kunt je voorstellen dat zo iemand er een extreem eigenbelang bij heeft om de verdenking van dit lab af te leiden, zegt Wiesendanger.

Bovendien vreesden virologen dat, indien een ongeval in het laboratorium zou worden bewezen, aanzienlijk beperkende voorschriften voor biotechnologische onderzoeksactiviteiten van kracht zouden kunnen worden.

Veel wetenschappers vrezen waarschijnlijk dat de ramp in Wuhan voor de biotechnologie even drastische gevolgen zou kunnen hebben als in het geval van de kernenergietechnologie na het ongeluk met de reactor in Fukushima.

Maar gezien het gevaarlijke karakter het “gain-of-function”-onderzoek is internationale regelgeving nodig, zegt hij.

De gevolgen van het ongeval in Wuhan zijn te monsterachtig: miljoenen doden, schade aan de economie van astronomische proporties en schade aan het welzijn van elk individu die niet kan worden gekwantificeerd. De wereldgemeenschap kan dit niet aanvaarden. Wij mogen ons niet opnieuw aan een dergelijk gevaar blootstellen, benadrukt de natuurkundige.

Volgens Wiesendanger is er echter noch bij de Duitse regering noch bij de nieuwe Amerikaanse regering belangstelling om de uitbraak van het coronavirus tot op de bodem uit te zoeken. “Ik weet dit via contacten in de VS dat er zo letterlijk ‘geen belangstelling’ is om dit op te helderen”, zegt hij. Ook de Chinese Communistische Partij heeft herhaaldelijk laten blijken tegen een omvattend onderzoek te zijn.

  De totale rijkdom van miljardairs is gestegen tot 10,2 biljoen dollar tijdens de Corona

Daarom moet de bevolking – die massief werd en wordt getroffen door de pandemie – haar belangstelling tonen voor het ophelderen ervan, zegt hij.

Daarom is er nu het initiatief van de groep wetenschappers die in de openbaarheid zijn getreden om tegen iedereen te zeggen: laat het alsjeblieft niet rusten, eis het op. Eis het van uw parlementaire vertegenwoordigers, van uw regeringen, het is uw recht.

Verguisd in de media

Voor Wiesendanger is het frustrerend te zien hoe de media de thesis van een laboratoriumongeval denigreren en in verband brengen met samenzweringstheorieën. De uitbraak van het coronavirus, zegt hij, brengt de bevolking echt in beroering en het is van groot belang dat we dit tot op de bodem uitzoeken. Dit is een taak die journalisten eigenlijk op zich zouden moeten nemen, aldus Wiesendanger. Maar blijkbaar hebben zij het gevoelige onderwerp niet aangeraakt, maar hebben zij de voorkeur gegeven aan laster.

Hijzelf werd ook belasterd in de Duitse media. Wiesendanger’s studie werd over de hele wereld geprezen. Maar niet Duitsland. Zijn werk werd afgedaan als een “grove samenzweringstheorie”.

ZDF schreef bijvoorbeeld in zijn “factcheck”: “Uni Hamburg verspreidt bedenkelijke theorie”. Wiesendanger baseerde zich op “twijfelachtige bronnen”, “waaronder Focus, Twitter, YouTube en Epoch Times”. In feite verwees de natuurkundige in zijn onderzoek echter naar talrijke bronnen, waaronder wetenschappelijke publicaties, zoals hierboven beschreven.

De omroep interviewde ook de wetenschapper over het onderwerp en schreef: “Wiesendanger zelf vertelt ZDF heute dat hij de publicatie samen met universiteitspresident Dieter Lenzen heeft gepland. “Ik ben trots op de president van de Universiteit van Hamburg. Wij hebben zeer uitvoerig gesproken over de scenario’s, welke reacties er op de publicatie zullen komen. Reacties die ons in de hoek van samenzweringstheorieën willen plaatsen””. Dat is wat de wetenschapper gezegd zou hebben. Maar volgens Wiesendanger, heeft hij dat nooit gezegd. Blijkbaar wilde de ZDF met de passage suggereren dat hij bevestigde samenzweringstheorieën te verspreiden.

Wiesendanger zei in gesprek met “Tichys Einblick”: Hij had deze zin in zijn telefoongesprek met de ZDF-medewerker Nils Metzger niet letterlijk en ook niet naar de geest gezegd. Over “reacties die ons in de hoek van de complottheorieën willen plaatsen”, had hij nog nooit met universiteitsvoorzitter Dieter Lenzen gesproken. Tichys Einblick schreef in dit verband: mocht de ZDF een verzonnen citaat hebben gebruikt in een “factcheck” die in wezen bestaat uit de beschuldiging van “dubieuze bronnen”, dan zou dat een enorme journalistieke blamage zijn.

Dit zal niet eindigen totdat we allemaal zeggen dat het is

Vorig artikelIn tegenstelling tot wat de media u vertellen, komt vrijheid niet van een vaccin
Volgend artikelVK kondigt vaccincertificaten aan – beweert dat het geen vaccinpaspoorten zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Fauci, Kaag, Brundtland en anderen zijn lid van het Global Preparedness Management Board (GPMB) van de VN World Health Organisation.
  In het Jaarverslag 2019 stelt men als doel om vóór september 2020 twee wereldwijde uitbraken te hebben een virus, waaronder dat van een opzettelijk verspreid dodelijk virus dat de luchtwegen aantast.
  https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf – zie o.a. pag. 38.

  In 2017 waarschuwde Fauci voor een dodelijk virus.

  In oktober 2019 was er een oefening van wat wij nu wereldwijd ondervinden: ‘Event 201’

  Is het virus opzettelijk verspreid?

 2. Ik vermoed dat obama en biden, al lang een goede vriend van china.hier achter zit. En die pandemie al eerder hun plan was om het marxistche globalisme er door te drukken met de verkiezing van Hil clinton. Maar trump werd onverwacht verkozen en die begon met de swamp op te kuisen zoals beloofd.Plus hij ook wereld overname door china ,wilde stoppen door us ondernemingen terug naar eigen land te brengen.Daarom besloten de globalisten de operatie wat eerder te starten en werd dit biologische wapen ( reeds betaald door obama met het geld van de amerikaanse belastingbetaler ) ingezet. Het verdere verloop kennen wij,?…..En niets is te gruwelijk om er geen gebruik van te maken zelfs hitler zou er van blozen. Ikzelf ben geschokt hoe het grootste deel v.d. wereld zich zo hebben laten onderwerpen aan deze grootse onderdrukking en leugen.

 3. Laat ons geen zand in de ogen strooien door de elite en de rijksten der aarde zij zijn de criminelen die dit met opzet laten gebeuren, en waarom denk ik dat de elite hebben vaak een meeting op afgezonderde plekken waar niemand bij mag zijn , in feiten zeg mij dat genoeg waarom wordt in het geheim over de wereld gesproken.
  Een ding is mij duidelijk door uit gelekte feiten die zij expres gelekt hebben was dat de wereld bevolking uit de hand was aan het lopen en er een manier zou moeten zijn in de vorm van een epidemie en nu is er corona en ik twijfel niet maar dit is de waarheid en dat gaan we ook nog beleven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in