Ik ben dus naar Londen gegaan om met Links te spreken … nee, niet “Links” waar u waarschijnlijk aan denkt. Niet Links dat maskers draagt en met Oekraïense vlaggen zwaait. Niet het uitgesproken, segregerende Links. Niet het WEF, WHO, FBI, CIA, DHS en MI6 liefhebbende Links. Niet het wereldkapitalistische Nieuwe Normaal Links. Het andere Links. Het ouderwetse Links. Het “ongelovige, samenzweringstheoretische, Poetin-liefhebbende, extreem-rechtse” Links, schrijft CJ Hopkins.

We waren met ongeveer 150 mensen, en we kwamen bijeen in een “homofobe kerk” in Islington. Ja, Islington, dat is min of meer het Britse hoofdkwartier van het Nieuwe Normaal Links. Het kon ons niets schelen. “Laat ze maar komen,” zeiden we. Dat deden ze niet. Het was een zaterdag. Ze waren waarschijnlijk aan het winkelen of op jacht naar denkbeeldige antisemieten. Dus gingen we door en deden ons ding.

Ons “ding” was een conferentie die losjes gebaseerd was op Links verzet tegen het WEF en zijn dystopische visies op onze toekomst … je weet wel, insecten eten, niets bezitten, gelukkig zijn, dat soort dingen. Ik was uitgenodigd door de groep Real Left om te spreken in een panel met Fabio Vighi, hoogleraar kritische theorie aan de Universiteit van Cardiff. We spraken niet veel over het WEF. We hadden het vooral over mondiaal kapitalisme, totalitarisme en “Nieuw Normaal Links”.

Dit zijn de grote lijnen van wat ik tijdens de conferentie heb gezegd.

Om te begrijpen wat er met Links is gebeurd (d.w.z. hoe Links het Nieuwe Normaal Links is geworden), moet je de geschiedenis van het wereldwijde kapitalisme van de afgelopen 30 jaar begrijpen.

Eigenlijk moet je nog iets verder teruggaan, tot het begin van de 20e eeuw, toen het Grote Ideologische Spel nog gaande was. Toen was het kapitalisme, dat de aristocratieën omver had geworpen, in opmars en veranderde de wereld in één grote marktplaats. Het werd uitgedaagd door twee tegengestelde ideologieën, het fascisme en het communisme. Zij vochten het uit. Om een lang verhaal kort te maken, het kapitalisme won.

Het wereldkapitalisme (“GloboCap”) was geboren. Het is nu één grote mondiaal-kapitalistische wereld. Dat is al zo sinds het begin van de jaren negentig. GloboCap heeft geen externe tegenstanders, dus het heeft niets anders te doen dan Clear and Hold, d.w.z. het uitroeien van interne weerstanden en het invoeren van ideologische uniformiteit. Dat is wat het de afgelopen 30 jaar heeft gedaan, eerst in het voormalige Sovjetblok, daarna in “The Global War on Terror”, en tenslotte in onze zogenaamde “westerse democratieën”, zoals we zojuist van dichtbij hebben meegemaakt tijdens de shock-and-awe-fase van de uitrol van het Nieuwe Normaal, en nog steeds meemaken, zij het iets minder dramatisch.

Met andere woorden, GloboCap wordt totalitair. Dat is wat het Nieuwe Normaal is. Het is niet het totalitarisme van uw grootvader. Het is een nieuwe, mondiaal-kapitalistische vorm van totalitarisme. Het vertoont een aantal bekende kenmerken – opschorting van grondwettelijke rechten, overheidspropaganda, knokploegen, censuur, alomtegenwoordige symbolen van ideologische conformiteit, ongegronde beperkingen van de bewegingsvrijheid en andere aspecten van het dagelijks leven, haat tegen en vervolging van officiële “Untermenschen”, segregatie, criminalisering van afwijkende meningen, maffia-geweld, boekverbrandingen, showprocessen, enz. – maar er zal niemand rondhuppelen in kaplaarzen die krijst over “het meesterras”. Het is niet dat soort totalitarisme.

  Eugenetica keert stilletjes terug; wat betekent dit voor toekomstige mensen?

Om het te begrijpen (en dat zou ons goed doen), moeten we de wereldkapitalistische ideologie begrijpen, wat niet zo eenvoudig is als het klinkt. Het mondiale kapitalisme heeft geen ideologie … of liever, zijn ideologie is “de werkelijkheid”. Als je geen ideologische tegenstanders hebt, heb je geen ideologie nodig. Je bent in feite God.

De “werkelijkheid” is wat u zegt dat het is, en wie het er niet mee eens is, is een “wetenschapsontkenner”, of een “samenzweringstheoreticus”, of een “desinformatieverstrekker”, of een ander soort misleidende “extremist”. U hoeft met niemand over ideologie te discussiëren, want u hebt geen ideologische tegenstanders. De samenleving is verdeeld in twee fundamentele groepen, (a) “normale mensen”, die de “werkelijkheid” aanvaarden, en (b) de “devianten” en “extremisten”, die dat niet doen.

Uw politieke en ideologische tegenstanders worden gepathologiseerd, preventief gedelibereerd. Wie zou immers tegen de “werkelijkheid” ingaan, behalve leugenaars en klinisch gestoorden?

Ja, natuurlijk zijn er intramurale politieke en ideologische conflicten binnen de grenzen van de zogenaamde “normaliteit”, net zoals er intramurale concurrentie is tussen mondiale bedrijven, maar het ideologische systeem zelf uitdagen is onmogelijk, omdat er geen grond is van waaruit een aanval kan worden ondernomen. Dit is voor de meesten van ons waarschijnlijk het moeilijkst te aanvaarden. Er is geen ideologisch terrein buiten het mondiale kapitalisme. Er is geen “buiten”. Er zijn geen externe tegenstanders. Er zijn alleen opstanden en anti-oproeroperaties.

De rest is intramurale concurrentie.

En hier is nog iets dat we moeten begrijpen over de mondiaal-kapitalistische ideologie, en het zal mijn conservatieve lezers, of mijn libertaire lezers, of mijn linkse lezers niet blij maken. Maar het is essentieel om het Nieuwe Normaal Links en de vorm van het huidige ideologische landschap te begrijpen. Ik ga proberen dit zo eenvoudig mogelijk te houden en me niet te verliezen in een hoop poststructuralistische mumbo jumbo.

Klaar? Oké, daar gaan we.

Kapitalisme is een waarden-decodeermachine. Het ontdoet de samenleving van despotische waarden (d.w.z. religieuze waarden, racistische waarden, socialistische waarden, traditionele waarden, alle waarden die de onbelemmerde kapitaalstromen in de weg staan … het kapitalisme maakt geen onderscheid). Dit is hoe het kapitalisme (of de democratie als u overgevoelig bent) ons bevrijdde van een despotische “werkelijkheid” waarin waarden afkomstig waren van de aristocratieën, koningen, priesters, de kerk, enz. Kortom, het verplaatste het uitzenden en handhaven van waarden van despotische structuren naar de markt, waar alles in wezen handelswaar is.

Dus, hoera … het kapitalisme heeft ons bevrijd van despotisme! Ik ben dankbaar. Ik ben geen grote fan van despotisme. Het probleem is dat het gewoon een machine is. En het heeft geen uit-knop. En nu domineert het de hele planeet zonder enige tegenstand of beperking van betekenis. Dus doet het waarvoor het is ontworpen: het ontdoet samenlevingen van hun despotische waarden, maakt van alles en iedereen handelswaar, vestigt en dwingt ideologische uniformiteit af, en neutraliseert groepen intern verzet.

  WEF eist einde van 'democratische verkiezingen': 'Wij zullen beslissen'

De overgrote meerderheid van dat verzet is reactionair. Ik bedoel dat niet in pejoratieve zin. Het meeste verzet tegen het Nieuwe Normaal komt van traditioneel politiek rechts, van mensen die proberen hun waarden te behouden, d.w.z. te voorkomen dat ze worden gedecodeerd door de GloboCap waarden-decodeermachine. Veel van die mensen zien dat niet zo, omdat ze niet onder ogen willen zien dat waar ze zich tegen verzetten het mondiale kapitalisme is, dus noemen ze het andere namen als “vriendjeskapitalisme”, “corporatisme” of “cultureel marxisme”. Het kan me niet echt schelen hoe ze het noemen, behalve als ze het “communisme” noemen, waardoor ze alleen maar extreem dom klinken.

Het punt is dat deze mensen een reactionaire kracht vormen die zich verzet tegen de opmars van het wereldkapitalisme en zijn ideologie, of ze nu weten waartegen ze zich verzetten of niet. Ook Rusland is zo’n reactionaire macht, althans voor zover het probeert te verdedigen wat er nog over is van zijn nationale soevereiniteit. Syrië en Iran zijn twee andere voorbeelden. Al deze reactionaire krachten zijn geïntegreerd in het GloboCap-systeem en verzetten zich tegelijkertijd tegen hun opname daarin. De dynamiek is complex. Het is geen tekenfilm of Hollywoodfilm met “good guys” en “bad guys”.

Hoe dan ook, het slagveld ziet er als volgt uit … je hebt GloboCap die haar Clear-and-Hold-operatie uitvoert, en je hebt de reactionaire (“populistische”) reactie daartegen. En dat is het. Dat zijn momenteel de enige belangrijke krachten op het slagveld.

Dat brengt ons bij de miserabele toestand van Links.

Links – en ik bedoel “Links” in ruime zin, dus liberalen en zowel serieuze als Brooklyn-Linksen – zitten in een ideologische spagaat. Of ze sluiten zich aan bij een steeds totalitairder GloboCap of ze sluiten zich aan bij het reactionaire verzet daartegen.

Ze kunnen zich niet aansluiten bij de reactionairen, want veel van hen zijn … nou ja, je weet wel, enigszins onverdraagzaam, of ze geloven in God, of ze hebben bezwaar tegen drag queens die zich over kinderen heen wrijven. Velen van hen bezitten meerdere vuurwapens (d.w.z. de reactionairen, niet de travestieten) en voeren gigantische Amerikaanse vlaggen buiten hun huizen (of welke vlaggen ze ook voeren in Groot-Brittannië). Velen van hen hebben gestemd voor Donald Trump, of Brexit, of de AfD hier in Duitsland, of de National Rally in Frankrijk, of De Broeders van Italië. Dit zijn geen BBC/NPR-luisterende mensen. Dit zijn geen lhbtq-voornaamwoorden mensen. Dit zijn enge mensen uit de arbeidersklasse.

Links heeft zich dus aangesloten bij GloboCap, dat immers nog steeds al die nare despotische waarden decodeert (d.w.z. racisme en andere vormen van onverdraagzaamheid), en zich verzet tegen dictators en religieuze fanatici, en “democratie” over de hele planeet verspreidt. U denkt misschien dat ik grappig ben. Dat is niet zo. Het wereldwijde kapitalisme doet dat nog steeds. Wat ik steun, net als überhaupt alle liberalen en Linkse partijen.

  De "Ongevaccineerden" Kwestie

Het addertje onder het gras is dat het mondiale kapitalisme, terwijl het dat blijft doen en er een grote show van maakt, ook totalitair wordt. Het decodeert die despotische waarden niet uit de goedheid van zijn hart. Wat het doet is ideologische uniformiteit tot stand brengen. Het probleem is dat zij geen ideologie heeft. Het enige wat het weet te doen is waarden decoderen, waarbij het samenlevingen verandert in markten en alles daarin in waardeloze handelswaar. En dat doet ze op totalitaire wijze. De nazi’s noemden dit proces “Gleichschaltung”, de synchronisatie van alle elementen van de samenleving volgens de officiële ideologie. Dat is wat er momenteel wereldwijd gebeurt.

GloboCap is begonnen met de overgang van een “werkelijkheid” van concurrerende ideologieën, soevereine natiestaten, culturen en waarden naar een nieuwe, supranationale, post-ideologische, uiteindelijk trans-menselijke, geglobaliseerde “werkelijkheid”, en de boodschap is: “Je bent ofwel met ons of tegen ons.”

Nieuw Normaal Links is duidelijk voor GloboCap. Nieuw Normaal Links zal dit woedend ontkennen, terwijl ze schreeuwen om meer censuur van afwijkende meningen en juichen voor echte Sieg-heilende nazi’s.

Net zoals “populistisch” rechts niet kan aanvaarden dat wat het bestrijdt een vorm van kapitalisme is, kan Nieuw Normaal Links niet aanvaarden dat het zich aansluit bij een nieuwe vorm van totalitarisme. Het is voor hen letterlijk ondenkbaar. U kunt hen screenshots laten zien van hun berichten en Tweets waarin zij opriepen om “de ongevaccineerden” op te sluiten in kampen, en foto’s van toen zij fanatieke menigten vormden en mensen bedreigden die hun slogans niet wilden scanderen, en zij zullen u aankijken alsof u gek bent.

En dus zitten we een beetje in de knel. Dat is eigenlijk wat ik de conferentie in Londen heb verteld. Ik wou dat ik een briljant actieplan had. Helaas heb ik dat niet. Waarschijnlijk heeft niemand dat in dit stadium. Het Nieuwe Normaal is überhaupt nog maar net begonnen.

Eén ding weet ik wel zeker: als u niet wilt eindigen met het eten van de insecten en niets te bezitten en gelukkig te zijn in uw door AI bewaakte 15-minutenstad, terwijl u wacht tot uw sociaal-krediet-app uw vaccinatiedossier heeft bijgewerkt, zodat u toegang krijgt tot uw CBDC-rekening en nog een minimumbetaling kunt doen op uw steeds dieper wordende creditcardschuld, is het waarschijnlijk een goed idee om te proberen te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.

Of misschien ook niet. Wat weet ik ervan? Ik ben gewoon een oude “extreem-rechtse Linkse.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Ochtend ErnaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHoe gaat het met die oorlog?
Volgend artikelDr. Coleman: Derde Wereldoorlog Update
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Alleen al in Almere lopen er zo’n 40.000 laaggeletterde mensen of zelfs analfabeten rond. Waarom zou je nog willen geloven in het bestaan van beschaving of waarom zou je de mensheid überhaupt nog serieus willen nemen? Oh ja: een vrije en democratische rechtsstaat heet het hier dan …

  • Petra Brinkhorst aka prinses Laurentien met in haar ‘portefeuille’ laaggeletterdheid al uitgenodigd naar Almere?

  • Dat zijn de autochtone amsterdammers die gevlucht zijn voor de drugs en andere overlast.
   Echt links beleid van toen, en heel slap politie optreden.
   En baantjer natuurlijk, verhaaltjes schrijvend over alles wat er in zijn corps gebeurd
   met zijn gehackte computer.

 2. Je hebt ideologisch links en rechts die allemaal conformisten geworden zijn en daarnaast heb je diegenen die conservatief averechts zijn .
  Dat is in één zin wat het artikel beschrijft.

 3. weet je wel waar de oorlog in de Oekraine over gaat en waarom de BRICS landen zich bij Putin hebben aangesloten. Verklaart ook waarom het kabinet in Nederland alle beslissingen voor zich uit schuift. Maar uiteindelijk zal deze ideologische leugen als een vulkaan in elkaar storten simpelweg omdat er geen basis voor is. Dan zullen ook de nodige tribunalen gaan plaatsvinden. Verheug me daar al op alleen jammer dat er dan geen popcorn is.

 4. Als je alles wil vermarkten op de wereld, zoals het uitgelegd wordt in het verhaal. Ontkom je er niet eraan dat het feitelijk op basis van roof, plundering en uitbuit systeem gaat. De gewone bevolking is al tot slaaf van de oude zogenaamde democratieën gemaakt door de soevereine landen aangestuurd door monarchen of presidenten. Door nu de leiders van die landen inclusief het grondgebied van die landen op te heffen, om het te kunnen vermarkten is er dus een partij die andermans eigendom wil verkopen aan de hoogste bieder, zonder dat het met de eigenaar iets overlegd is of er een waarde tegenover gesteld is. Kan alleen maar door pure roof en plundering van andermans eigendom.

  Zo wordt elk natuurlijk persoon al verhandeld op de beurzen in de wereld. Daar ligt ook een enorme frauduleuze fundament onder. Door iedere ouder te verplichten om hun geborene aan te geven bij hun woon gemeente. De gemeente maakt op naam van de geborene een fictief bedrijf aan onder de noemer van een natuurlijke persoon. Deze natuurlijke personen zijn een rijkseigendom van de overheid, want die heeft het zelf gecreëerd. De levende geborene wordt dan per direct fictief doodverklaard door die gemeente ambtenaar. Alleen dat wordt nooit openlijk vertelt door die gemeente ambtenaar aan de desbetreffende ouders. Hierdoor weet bevolking eigenlijk niet beter, dat zij die natuurlijke persoon zijn en hoe zij onder die noemer door het leven gaan. Maar hierdoor wordt de levende mens die fictief dood verklaard is door de overheden, nu uitgebuit als werkslaaf voor het monetaire fiatvaluta systeem. Want op basis van de natuurlijke persoon wordt er geld gecreëerd uit het niets en op de naam gezet van die natuurlijke persoon als zijnde een schuld. Zo schuiven de overheden al hun uitgaven financieel af op de natuurlijke personen, wat we de staatsschuld noemen. Dus de fictieve doodverklaarde levende mens heeft geen enkele schuld aan de overheid. Maar overheden zijn allang omgebouwd tot private coöperaties. Die naar gelang weer zelf onder een andere coöperatie vallen.

  Dus wat we nu kapitalisme noemen die alles als koopwaar zien, is er toch een overkoepelende macht die alles wil toe eigenen op de aarde en iedereen die zich niet onderwerpt aan die roof, plunder en het slaven uitbuit systeem wordt beschouwd als staatsvijand. Want die staat de overheden in de weg om de overheidsschulden niet wil aflossen met dwangarbeid, die hebben letterlijk de levende mensen die enkel fictief dood verklaard zijn de de overheid zelf de oorlog verklaard. De gehoorzame onder de bevolking is ze van geen kwaad bewust, dat zij in zo’n uitbuit slaven systeem van roof en plunder leven. Dat gaat hen nog te ver in hun denkniveau, want die begrijpen de werkelijkheid nog niet.

  Met het toekomstige digitale valuta systeem is er geen ontkomen meer aan, dan wordt iedereen fictief digitaal gevangen gezet door de uitbuiters van het dwangarbeid slaven systeem op basis van roof en plundering. Om zo iedereen te kunnen onderwerpen aan hen. Met die zogenaamde vaccins wordt de mens langzamerhand gerobotiseerd tot een onvruchtbare transgender die als een cyborg enkel nog een bepaalde programma kan uitvoeren zonder enig eigen wil. Om iedereen in het vangnet te krijgen, wordt er nu met man en macht gewerkt om de bestaande infrastructuren van levensonderhoud en transport op alle mogelijke manieren gesaboteerd door de overheden, zodat iedereen afhankelijk wordt van de staat en er geen alternatieven mogen blijven bestaan. Zodat iedereen onderworpen kan worden is het idee.
  De contouren worden steeds duidelijker wie hier de schuldigen en de meelopers van zijn, van dat kwaadaardige systeem wat we de Nieuwe Normaal gaan noemen van de Nieuwe Wereld Orde.

 5. mja, als de wereld niet in deze verrotte toestand zou verkeren zou ik misschien zelfs een beetje links zijn. omdat ik iedereen een beetje van de welvaart gun en ik het niet normaal vind dat mensen tientallen miljarden bezitten terwijl anderen geen eten hebben.
  maar we zitten hier nu eenmaal in, en ik verzet me er tegen, desnoods over mijn lijk, en dus noemt men mij extreem rechts. het zij zo. links is verrot, iedereen die niet hun mening deelt moet maar dood of zo. dan heet ik liever rechts. terwijl ik mezelf liever een nationalist noem, ik wil opkomen voor mijn land of wat het vroeger was.
  dan ben ik liever gewoon normaal.

  het heeft allemaal met respect te maken. of heeft vooral vaak helemaal niets met respect te maken

 6. Hardnekkig misverstand, communisme en fascisme zijn geen tegenovergestelde ideologieën. Het zijn concurrerende extreem linkse ideologieën, beiden gaan uit van een autoritaire staat die alles regelt.

 7. Qvic omschrijft het goed.

  Globalcap is wel degelijk een ideologie van kwaadaardigheid.

  Met als grondslag satanisme en eugenetica.
  En dat samen is een totalitaire hel, die ze nu via een andere variant proberen uit te rollen.

  Het blijven grootheidswaanzinnigen die zichzelf als elite, uebermensch, half-goden of goden zien t.o.v. het goyem.

  De auteur van het artikel is wat dat betreft niet wakker genoeg. Hij zou deze grondslag van totalitarisme moeten belichten. Wat hij helaas nalaat te doen.

  Pak de elites, die zich nu meer tonen dan ooit, en er zal een langere vrede komen dan ooit.
  En hoe je die pakt en voorkomt dat er zich weer nieuwe vormen, daar gaat het om.

  • @ Jane april 6, 2023 at 02:46,
   ” En hoe je die pakt en voorkomt dat er zich weer nieuwe vormen, daar gaat het om. ”
   Jouw laatste zin is nu net het constant terug kerend probleem.

   Vele actie clubjes met een vredelievende insteek bij oprichting, corrumperen altijd als de clubjes groter worden. Want bij vrijwillige giften aan eerste instantie kleine clubjes om hun idee te steunen, omdat zij vaak strijden tegen grote multinationale beursgenoteerde bedrijven of regeringen. Maar naar mate ze groter en groter worden, verwordt dat ooit kleine ideologische clubje vaak zelf een multinational. Zoals nu Greenpeace is geworden.

   Dan verdraaid hun ideologische opzet in een commercieel gestructureerd bedrijf, om zo een grote speler in de markt te worden. Dit trekt weer juist psychopaten en sociopaten aan in de top, want die voelen zich aangetrokken van de vele vrijwillige giften. Deze groep mensen zijn altijd oververtegenwoordigd in de top van grote bedrijven en de politiek, omdat er veel geld te halen valt. Want zij zijn de gehoorzaamste medewerkers totdat ze de top bereikt hebben. Dan vinden ze dat zij daar dan ook rijkelijk voor beloond voor moeten worden. Hoe langer zij daar de macht over dat bedrijf hebben hoe corrupter zij worden, dan worden vele donaties voor hele andere doelen gebruikt, waar ze ooit voor bedoelt waren. Want macht maakt 99,999% van de mensen corrupt en willen steeds meer macht vergaren. Genoeg is nooit genoeg bij hen, het moet altijd meer zijn. Geld van een ander geef je veel makkelijker uit, dan als het van je zelf is.

   Hiermee kom ik terug op jouw laatste zin van hoe stop je dit?

   Vele denken dat het op te lossen is met een overkoepelende organisatie op wereldniveau. Zoals de VN ooit na de 2e WW is opgericht, maar we zien dat deze zelfde VN ook compleet is gecorrumpeerd. Dus overal waar macht over een ander uitgeoefend wordt en/of met geweld gehandhaafd wordt, trekt nu eenmaal psychopaten en sociopaten aan.

   Daar 25% van de mensheid bestaat uit deze vorm. Omdat zij in hun jonge levensjaren vonden dat zij niet genoeg aandacht van hun ouders hebben gekregen. Dit komt veel voor met meerdere kinderen in een gezin, waar jaloezie op de andere kan gaan spelen. Maar met 1 kinds gezinnen gebeurt er weer iets anders. Daar krijgt het kind zoveel aandacht en cadeautjes, dat het voor hen normaal beschouwt wordt. Het worden veelal verwende krengen in hun latere leeftijd, die vaak met list en bedrog toch hun luxe leventje proberen te handhaven op kosten van een ander.

   In het verleden zijn er diverse oplossingen voor bedacht, maar op een of andere redenen vervalt de samenlevingen naar mate dat zij groter worden altijd weer in 1 grote corrupte bende. Zoals nu weer.

   Met de toekomstige bedreiging van het A.I. systeem, wat eerste instantie ook goed bedoelt is. Zit er een groot gevaar in, in het zelf leringssysteem van het A.I.systeem. Die kan zo hun originele broncode overschreven en de mens zelf buiten spel zetten. Daar de mens niet perfect is en niet altijd alles op de zelfde manier doet, kan het A.I.systeem dat interpreteren als inefficiënt en nutteloos. Zodat er een mogelijk bestaat dat de mensheid uiteindelijk uitgeroeid wordt door het A.I.systeem. Daar zit de mensheid ook niet op te wachten.

   Dan is jouw vraag eigenlijk niet te beantwoorden, want het verloopt telkens als een cyclus met deze zelfde uitkomsten en tegen voorstellen. Einde van elke cyclus vindt er een reset plaats door o.a. een oorlog of een ander grote wereldramp. Zodat een groot deel van de mensheid uitgeroeid is en het spel opnieuw opgezet kan worden met andere regels vanaf het begin. Van een nieuwe ronde wat nieuwe kansen geeft.

 8. Ik ben een reactionaire conservatief katholiek , eentje uit de grabbelton van het oude despotisme dus volgens bovenstaand artikel en voel me er echt formidabel goed bij. Al vindt ik dit artikel van hoog niveau en een van de beste ontledingen van het huidige (kapitalistische) systeem wil ik toch duiden dat bepaalde ideologische systemen die in het artikel allemaal despotisch worden genoemd onontbeerlijk zijn voor het functioneren van een maatschappij en in mijn optiek is dit dus het christendom en als wetmatigheid de tien geboden van God. Ik begrijp natuurlijk dat de schrijver dit ook wel ludiek bedoelt of niet de weg wil opgaan welke waardepatroon dient gevolgd te worden om een goede stabiele maatschappij te laten functioneren om niet af te drijven in hopeloze discussie’s. Maar kom mijn besluit staat als een rots, een despotische macht die een waardepatroon gestoeld op christelijke principes oplegt aan de maatschappij is de enige juiste weg en alstublieft liefst zonder compromissen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in