Sam Parker, die schrijft voor Behind the News Network, heeft zojuist het tweede deel van een tweedelig artikel gepubliceerd, getiteld “Russia/Putin & the West”, dat veruit de beste analyse over het huidige Oekraïne-conflict en de wereldgebeurtenissen is die ik tot nu toe gelezen heb, omdat hij het in een historische context plaatst, en zich duidelijk baseert op inlichtingenbronnen die volledig in tegenspraak zijn met wat er uit de westerse mainstream media komt, schrijft Brian Shilhavy.

Deze site doet maar een paar artikelen per jaar, maar ze zijn grondig onderzocht, en ik heb er vorig jaar een gepubliceerd over de Wereldvoedselkartels, en u zult niets zo uitvoerig vinden als deze serie over wie de wereldvoedselvoorraden in handen heeft. Zie: Unmasking The Global Food Cartel: Is Massive Starvation and Population Reduction Their Next Move?

Sam Parker heeft duidelijk toegang tot inlichtingen op zeer hoog niveau, en “Sam Parker” is waarschijnlijk een pseudoniem, dus alle zoektochten die u doet om zijn identiteit te achterhalen, zullen waarschijnlijk mislukken.

De overheersende standpunten vandaag de dag, zelfs in de alternatieve media, volgen de “rechtse” vs. “linkse” paradigma’s, ervan uitgaande dat politici de nationale en wereldzaken in handen hebben. Als dit uw opvattingen weerspiegelt, dat uw bepaalde politieke filosofie superieur is aan die van de andere kant, of dat de Verenigde Staten een soort morele superioriteit hebben over andere naties, dan is dit NIET het artikel voor u.

Behind the News Network werkt, net als ik, vanuit de vooronderstelling dat de dingen in de wereld niet “zomaar” gebeuren, maar dat ze gepland zijn, en degenen die plannen maken en de lakens uitdelen zijn geen politici, maar rijke miljardairs die de financiën van de wereld beheersen.

De politici werken voor hen.

In het Westen hebben de laatste tijd twee “Joodse” families de financiële rijken gedomineerd, de Rothschilds in Europa, en de Rockefellers in de V.S.

Hier volgt de “Introductie” pagina van Behind the News Network:

Er zijn verschillende factoren betrokken bij de strijd om de wereldmacht. De meesten van ons hebben wel eens de ervaring gehad om in een kindertijdschrift te proberen het “verborgen plaatje” in een ander plaatje te ontdekken. Gewoonlijk krijgt men een landschap te zien. Het onderschrift luidt ongeveer als volgt: “Ergens verborgen in dit plaatje is een ezel die een kar trekt met een jongetje erin. Kun je ze vinden?” Hoe u ook probeerde, meestal kon u de verborgen afbeelding niet vinden, totdat u de laatste bladzijde van het tijdschrift omsloeg, die zou onthullen hoe vernuftig de kunstenaar het voor ons verborgen had gehouden.

Als we het landschap bestuderen, realiseren we ons dat het hele beeld zo is geschilderd dat het echte beeld van binnen verborgen is, en zodra we het ‘echte beeld’ zien, valt het op als een gier tussen de mussen.

Zo creëren de schilders van de mainstream media (msm) op kunstzinnige wijze landschappen voor ons die bewust het echte beeld verbergen. We laten je zien hoe je de “verborgen beeltenis” in de landschappen die ons dagelijks worden gepresenteerd via alle msm-formaten kunt ontdekken. Op deze manier kun je door de camouflage heen kijken – de ezel, de kar en de jongen die er al die tijd zijn geweest.

Niet op zijn plaats

Miljarden mensen zijn gefrustreerd en bezorgd over de omwenteling in de sameleving. Zij voelen dat er iets niet klopt, maar door de beeldschilders kunnen zij hun vinger er niet helemaal op leggen.

  The Independent: "Woede over poging van samenzweringstheoretici om de dood van Lisa Marie Presley in verband te brengen met vaccins"

Misschien bent u een van die personen. Er is iets niet in de haak, maar u weet niet precies wat. Wij blijven maar nieuwe leiders kiezen, die trouw beloven alle kwalen van de maatschappij een halt toe te roepen. En toch, ondanks hoge verwachtingen en schitterende campagnebeloften, verergeren deze problemen, wie er ook aan het bewind is. Is er een plausibele reden om te verklaren waarom dit gebeurt? Wij worden verondersteld het niet te denken. Wij worden verondersteld te denken dat het allemaal toeval en samenloop van omstandigheden is, en dat wij er dus niets aan kunnen doen.

Niets gebeurt per ongeluk

De Amerikaanse president Roosevelt (1933-1945) heeft eens gezegd: “In de politiek gebeurt niets bij toeval. Als het gebeurt, kunt u er zeker van zijn dat het zo gepland was”. Hij was in een goede positie om het te weten, want hij was 12 jaar lang president van de VS.

Deze nieuwsbrief gaat over de planning en de duivelse genialiteit van twee machtscentra in de wereld, en hoe zij hebben beraamd om de mensheid tot slaaf te maken. Wij hopen dat het zaken zal verklaren, die tot nu toe onverklaarbaar leken; dat het beelden in scherpte zal brengen, die door de landschapsschilders van de massamedia verduisterd zijn.

Politici en intellectuelen voelen zich aangetrokken tot het idee dat gebeurtenissen worden voortgestuwd door een of ander mysterieus getij van de geschiedenis, of per ongeluk gebeuren. Door deze redenering hopen zij de schuld te ontlopen wanneer de dingen verkeerd gaan. Het meest doeltreffende wapen tegen de ware geschiedenistheorie zijn echter spot en satire. Niemand houdt er immers van om uitgelachen te worden. Liever dan belachelijk gemaakt te worden, zullen de meeste mensen zich rustig houden.

Zelfvoldane superioriteit

Nu de leiders van de academische wereld en de media deze zelfvoldane houding aannemen tegenover de ware historische en actuele gebeurtenissen, is het niet verwonderlijk dat miljarden mensen, in een natuurlijk verlangen om niet naïef te lijken, deze houding aannemen en de clichés van de opiniemakers herhalen. Deze personen nemen, in hun poging om geraffineerd over te komen, het air van zelfvoldane superioriteit van hun mentor aan, terwijl zij zelf nog geen 5 minuten besteed hebben aan het bestuderen van het onderwerp machtspolitiek.

Degenen die geloven dat grote wereldgebeurtenissen het resultaat zijn van vooruitziende planning worden uitgelachen – maar gebeurtenissen die ons lot bepalen gebeuren omdat iemand ze zo gepland heeft. In de eerste plaats volgen de meeste mensen hun gelijken, net zoals de meeste vrouwen die modetrends volgen. Tegen de stroom ingaan betekent een sociale outcast worden. Ten tweede hebben deze mensen in de loop der jaren een sterk emotioneel belang gekregen bij hun eigen fouten. Hun ego’s zijn helemaal verknocht aan de toeval-theorie van de geschiedenis.

De meeste mensen zijn zeer terughoudend om toe te geven dat zij bedrogen of misleid zijn, of een slecht beoordelingsvermogen hebben gehad. De bewijzen te zien van een samenzwering die ons politiek, sociaal, economisch en godsdienstig lot van achter de schermen stuurt, zou veel mensen dwingen een leven lang opgebouwde meningen te verwerpen. Er is inderdaad een persoon met een sterk karakter voor nodig om de feiten onder ogen te zien en toe te geven dat hij zich vergist heeft, ook al was hij nog zo “goed geïnformeerd” met het gemanipuleerde nieuws. Veel mensen (in hoge posities in regering, bedrijfsleven en financiën), zoals ik persoonlijk kan getuigen, schudden hun hoofd en mompelen:-“Ik dacht dat ik alles in de wereld wist”. Vergeet niet, dat “sneeuw niet zwart is”, en de media hebben velen ervan overtuigd dat het zo is.

  Chris Hedges: Stop met zorgen maken en hou van de bom

Machtswellust

Iedereen weet dat tirannen en dictators – zoals Adolf Hitler en Stalin, en anderen – bestaan hebben. Niemand betwist dat. De terreur en de vernietiging die deze gekken de wereld hebben aangedaan, worden algemeen erkend. Al deze tirannen wilden de wereld veroveren. Dat weten wij.

Is het dan niet theoretisch mogelijk dat een miljardair in een penthouse In Manhattan, Londen, of Parijs zit, en dezelfde droom droomt als Hitler of Lenin. U zult moeten toegeven dat het theoretisch mogelijk is. Julius Caesar, een rijke aristocraat deed het. En zo’n man zou een alliantie kunnen vormen met andere gelijkgezinden, niet waar? Caesar deed dat. Deze mannen zouden uitstekend opgeleid zijn, een enorm sociaal prestige bezitten, en verbazend grote sommen geld bijeen kunnen brengen om hun plannen uit te voeren. Dat zijn voordelen die Stalin, Lenin en Hitler niet hadden.

Het is moeilijk voor de doorsnee-mens om zo’n perverse machtswellust te doorgronden. De doorsnee mens wil alleen maar succes hebben in zijn werk, zich een redelijk hoge levensstandaard kunnen veroorloven. Hij wil voor zijn gezin zorgen in ziekte en gezondheid, en zijn kinderen een degelijke opvoeding geven. Daar houdt zijn ambitie op. Hij heeft geen lust om macht over anderen uit te oefenen, om andere landen of volkeren te veroveren, of om een koning of heerser te zijn. Hij wil zich met zijn eigen zaken bemoeien en van het leven genieten. Aangezien hij geen machtswellust heeft, kan hij zich moeilijk voorstellen dat er anderen zijn die naar andere pijpen dansen.

Maar we moeten ons realiseren dat er door de geschiedenis heen Hitlers, Lenins en Caesars zijn geweest. Waarom zouden we aannemen dat er tegenwoordig geen mannen zijn met perverse machtswellusten? En als die mannen toevallig miljardairs zijn, is het dan niet mogelijk dat zij mannen als Hitler en Lenin als pionnen gebruiken om de macht voor zichzelf te grijpen. Inderdaad, hoe moeilijk het ook te geloven is, dat is vandaag de dag het geval.

Wat is politiek?

Politiek is het uitoefenen van macht. En deze macht is gebaseerd op rijkdom. In de politiek is geld de drijfveer en het doel is macht. Een politicus – hoe hoog in rang ook – is een dienaar van die macht. Om dit te vereenvoudigen, nemen we een voorbeeld. De rijkste man van de stad is degene voor wie de burgemeester en de politiechef zeer respectvol zijn. Wat de rijke man zegt, is normaal gesproken wat er gebeurt. En dit voorbeeld kan worden “geknipt en geplakt” van een stad naar een stad, naar een natie en een regio, en vervolgens naar de wereld.

Wat is geopolitiek?

Geopolitiek staat voor geografisch. Het is de machtspraktijk die gebaseerd is op de geografie van een streek. Welke waarden heeft die bepaalde streek? Dat kan een haven zijn, een transportcorridor, of natuurlijke rijkdommen.

  Studie toont aan dat ongevaccineerden beter geïnformeerd zijn dan gevaccineerden

Dan is een verder begrip nodig van het onderwerp geld en internationale financiën. Hoe is de mensheid tot deze huidige situatie gekomen, van een onevenwichtig mondiaal financieel stelsel?

Particulier bezit bestaat al sinds het begin der tijden. Het huidige systeem is grotendeels gebaseerd op woeker – het uitlenen van geld tegen rente – wat alle grote godsdiensten verboden hebben. De bankiers zijn in staat om geld of krediet te scheppen, uit het niets. Zo kunnen degenen die de geldschepping in het land kunnen beheersen, gemakkelijk de meeste aspecten van het leven in dat land bezitten en beheersen – van de sociale tot de economische, politieke en zelfs religieuze aspecten.

In dit verband is het misschien goed op te merken dat geld een zeer fundamentele tester van het menselijk karakter is. Geld zal de meeste mensen zeer diep blootleggen, in elk aspect van het leven. Zelfs afgezien van het duidelijke feit dat wij geld nodig hebben in ons dagelijks leven, moet men toegeven dat het een zeer aanzienlijke kracht is.

Dit alles is welbekend, maar minder bekend is het proces waardoor deze macht van het geld onder de controle van een kleine groep mensen is gebracht. Als een integrerend deel van die machtsovername heeft zich ook het proces ontwikkeld om de volledige politieke controle over de wereld te verkrijgen, die beide in tandem werken.

Nu, deze nieuwsbrief is om u te informeren over hoe dat in zijn werk gaat. Belangrijker nog, alle huidige gebeurtenissen in de wereld zullen beter begrepen worden, met dit als achtergrond. En, men zal zien hoe onverklaarbare zaken en gebeurtenissen opgehelderd en begrepen worden, en de echte machthebbers en makelaars worden onthuld. Uit gebeurtenissen als de verschillende oorlogen, de financiële crisis, en andere alledaagse gebeurtenissen, zal men in staat zijn de waarheid te begrijpen. De gebeurtenissen van de afgelopen 2 decennia zullen verklaard worden. Zoals 9/11, het Midden-Oosten, de financiële ineenstorting van 2008, en de dreigende oorlog tussen Oost en West, en nog veel meer.

De machtsmakelaars hebben ons ervan overtuigd dat “sneeuw zwart is”. Dit is de perceptie daarbuiten. Wij nemen u mee “achter het nieuws”, en verklaren de ware reden van die bepaalde gebeurtenis. Wij zullen u laten zien dat “sneeuw wit is”.

Conclusie

Om het heden te evalueren, is het belangrijk het verleden te evalueren. Wat vandaag gebeurt, is gevormd door het verleden. Wat vandaag gebeurt, zal op zijn beurt de toekomst bepalen.

Onze nieuwsbrief zal 2 nummers per maand hebben, te beginnen vanaf januari 2016. De te behandelen onderwerpen gaan van financiën, economie, geopolitiek, onderwijs, de wereldhandel in verdovende middelen, tot een onderwerp dat “imperiums van de geest” heet. Daarnaast zullen wij schrijven over de oorsprong van de moderne financiën, en de ware geopolitieke geschiedenis van verschillende landen, zoals de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Afrika, en andere zaken die te maken hebben met de opkomst van de overheersers van de financiële macht.

Ik hoop dat deze nieuwsbrief nuttig voor u zal zijn, om de wereld waarin wij leven te begrijpen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het Coudenhove-Kalergi plan – De volkerenmoord op de volkeren van EuropaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAzov-commandanten hebben zich overgegeven – Eerste interview van commandant van 36e Mariniersbrigade
Volgend artikelOostenrijk zoveelste die door de knieën gaat – opent roebelgasrekening
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Sorry maar dat wist ik al vanaf m’n twintigste..om velerlei redenen… tenminste als je ogen in uw hoofd heeft..en wat moeilijkere boeken leest en die toets aan de wereld (nieuws) daarbuiten en luistert naar de overblijvende wijze mensen uit WW2 en soms diwijls WW2…Of het Romeinse keizerrijk enz..

 2. Al deze tirannen wilden de wereld veroveren. Dat weten wij.dank zij de schilders van de mainstream media (msm) wat u blijkbaar niet beseft

 3. Ik denk dat Rusland heeft gewonnen vandaar dat ze nu beginnen met de volgende hoax van het apenvirus.

  Nu kunnen ze bij WNL en al die andere nepnieuws verspreidende programma’s maandag weer opnieuw starten met ” wetenschappers ” te horen en een nieuwe angst pandemie te starten

  • Lijkt er wel op he… Maar ook de druk verhogen om kindjes in te spuiten. En de kindjes, die moeten er aan om de fertiliteit te drukken.

 4. Goed verhaal. Ik geloof gelijk dat het is zoals beschreven. Dat voel ik aan mijn water en voelsprieten en die zitten er maar zelden naast. 🫤

 5. Terugkijknd op mijn leven ben ik een van de weinige dinosaurussen, die nooit iets gedaan heeft voor geld, sex, “eer” status, wat ik ook niet voor niets deed.
  Ik schijn daarin duidelijk opvallend te zijn.

  Politici daarintegen liegen bedriegen, vertwisten standaard en gaan over lijken– en zoals nu–letterlijk in de Oekraine.
  Wapens en steun aan Zelensky= steun aan nazi’s; verlengen van oorlog, doden, en de downfall van eigen land.

  Maar who cares? Hun naam is in de krant, en ze geilen op publiciteit.

 6. Een artikel wat begint met een bijbelspreuk en dan ook nog eens de Rockefellers bestempeld als zijnde een Joodse familie. Officieel gezien zijn ze dat niet. Geen bewijs van te vinden online. Behalve dat ook zij uit de Rijnvallei komen en er in hun naam Rock ofwel Steen/Stein voorkomt. iets wat typisch is voor Joodse achternamen. In ieder geval zijn alle wereldreligies geinfiltreerd en teksten veranderd. De thora/bijbel gebaseerd op oude Babylonische heilige teksten aangepast aan Joodse genealogie. Joseph Flavius, Joods historicus schreef de rest van de bijbel en Jezus Metafoor voor Titus Flavius, die idd een tempel in het Midden Oosten verwoestte. Oude occulte khazarische boeken, die geheim zijn en kennelijk toen al op basis van Need to Know aanhangers in groepen verdeelde. Het gaat om de regio. Waar lang geleden de echte Aryans woonden. Nazisme werd in de USA gecreeerd. George Bush aka George Scherff vlgs spion Skorzeny met vele fotos die dat bewijzen, Scherff sr werkte voor Tesla. Op de een of andere manier kwamen diens geschriften bij de oom van Trump terecht. De hele kliek met elkaar verbonden en afstammend van gemeenschappelijke voorouders. Ik meen me te herinneren dat ze niet verder dan in de derde graad allemaal familie van elkaar zijn. Obama incluis.

 7. Lenin en stalin waren geen brute tirannen. Wel wilden zij stap voor stap het kapitalisme vervangen door socialisme. Ze wisten dat dat beter was en is voor de werkende klasse. En tot de werkende klasse behoort nu eenmaal iedereen. Wel ben ik het met de schrijver eens dat grote dingen in de wereld planmatig wordt uitgevoerd. Tegenwoordig bijvoorbeeld in China. Maar ook in andere landen wordt zo planmatig aan het socialisme (door communistische partijen) gewerkt. Maar ook het kapitalisme (en de bezittende klasse) verdedigt zich planmatig tegen hun dreigende ondergang. M.n. door socialistische en onafhankelijke leiders systematisch en een voor een te elimineren of om te kopen. Immers geld zat om alles naar hun hand te zetten en vooral de media wereldwijd!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in