IceCube Neutrino Observatorium op de Zuidpool. Bron: Wikipedia

Het High Frequency Active Auroral Research Programme, of HAARP, begon in 1993 toen de Amerikaanse luchtmacht begon met de bouw van een faciliteit in Alaska. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de Amerikaanse luchtmacht, de marine en de universiteit van Alaska. Defence Advanced Research Projects Agency (“DARPA”), schrijft Rhoda Wilson.

Kort na de opening van de faciliteit in Alaska, begon het publiek vreemde fenomenen te melden – niet alleen in de regio, maar over de hele wereld. Activisten stelden de activiteiten van HAARP in vraag en vroegen zich af wat de organisatie werkelijk van plan was. Hoewel de Amerikaanse regering nog steeds elk verband met weersveranderingen, frequenties van aardbevingen en chemtrails in de lucht ontkent, heeft ze doelbewust pogingen ondernomen om vermoedens over de aard van haar activiteiten de kop in te drukken.

Een van de meest verstrekkende beschuldigingen tegen HAARP is dat de organisatie opzettelijk vernietiging creëert op wereldwijde schaal, door aardbevingen, cyclonen, overstromingen, sneeuwstormen en andere rampen over de hele wereld te veroorzaken.

Het HAARP-onderzoekscentrum in Alaska wordt nu beheerd door de Universiteit van Alaska.

Lees meer: HAARP; A US Conspiracy Theory Magnet,, Gaia, 11 december 2020

Volgens Wikipedia: “HAARP is een doelwit van samenzweringstheoretici, die beweren dat het in staat is om het weer te ‘bewapenen’. Commentatoren en wetenschappers zeggen dat voorstanders van deze en andere samenzweringstheorieën het bij het verkeerde eind hebben.”

De bron van Wikipedia voor de bovenstaande bewering is een artikel gepubliceerd door Politifact van het Poynter Institute dat een bewering op Facebook probeerde te ontkrachten: “De aardbeving in Turkije is een “gescript” gebruik van geoengineering weermodificatie HAARP“. Het Poynter Institute en haar internationale “factchecking” netwerk staan op nummer 8 in Racket News’ top 50 van organisaties in het wereldwijde censuurkartel – Politifact is nauwelijks een betrouwbare bron.

Dus, wat zeggen anderen?

Canadese documentaire

Op 16 januari 1996 zond de Canadese zender CBC News een aflevering van Undercurrents uit, waarin het Amerikaanse militaire weerwapenprogramma werd onderzocht. Voor de documentaire interviewde CBC News’ Wendy Mesley onder andere journaliste Jeane Manning.

Undercurrents, een televisieprogramma met nieuwsmagazine dat zich richt op media, marketing en technologie, debuteerde in 1995. In 2001 werd het ondergebracht in de nieuwe serie CBC News: Disclosure, gezamenlijk gepresenteerd door Mesley en Diana Swain. De nieuwe show ging niet verder met het bespreken van de media of technologie; in plaats daarvan werd het thema van de media-analyse overgenomen door een andere nieuwe CBC-serie, MediaWatch.

Jeane Manning behaalde een bachelor in sociologie aan de Universiteit van Idaho en is sinds 1981 als journalist betrokken bij de Free Energy beweging. Ze spreekt al tientallen jaren op energieconferenties, onder andere in Canada, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Manning is de auteur van verschillende boeken, waaronder “The Coming Energy Revolution”, “Angels Don’t Play This HAARP”, “Breakthrough Power” en haar nieuwste boek – “Hidden Energy”.

In de video hieronder legt CBC News eerst uit hoe Manning op HAARP stuitte: Jeanne Manning is een journaliste die in een vreemde wereld terechtkwam toen ze vragen begon te stellen over alternatieve energiebronnen en het verhaal hoorde van een uitvinder uit het begin van de 20e eeuw genaamd Nikola Tesla. Ze ging naar een conferentie over Tesla en had een ontmoeting met een mysterieuze onderzoeker die haar “deep throat”, haar “Mr. X.” werd. Hij stuurde haar een dossier met materiaal over het patent van Bernard Eastlund.

Het US Patent Office kende een patent toe aan een wetenschapper uit Houston, Dr. Bernard Eastlund, voor een uitvinding waarvan Dr. Eastlund zei dat die gebruikt kon worden om het weer te veranderen. Hij zei ook dat de uitvinding gebruikt zou kunnen worden om communicatie over de hele wereld te verstoren en gebruikt zou kunnen worden om een raketaanval te vernietigen of af te buigen.

We hebben hieronder een kopie van de video geüpload voor het geval deze van YouTube wordt verwijderd. Op het moment van schrijven was de video HIER beschikbaar op YouTube. Een kopie is gearchiveerd op de website van het Internet Archive HIER.

  ONDERDRUKT: Sinds 1993 hebben tientallen overheidsinstanties en organisaties gewaarschuwd tegen, of opgeroepen tot een verbod op, draadloze technologie

Proper Gander: HAARP – Canadees nieuwsprogramma onthulde dit ‘onderzoeksprogramma’ in 1996, 6 augustus 2017 (19 min)

In de beschrijving onder de video op YouTube staan verschillende links. De webpagina’s van sommige daarvan zijn echter niet langer beschikbaar, hieronder hebben we ze allemaal opgenomen om ze te bewaren voor degenen die verder onderzoek willen doen.

Voormalig Minister van Defensie van de VS

Op 27 april 1997 sprak William Cohen, voormalig minister van Defensie van de VS, op de Universiteit van Georgia over massavernietigingswapens tijdens de “Conferentie over Terrorisme, Massavernietigingswapens en de Strategie van de VS”. Hieronder vindt u een uittreksel van het transcript van de conferentie:

V: Laat me u specifiek vragen over de schrik van vorige week hier in Washington, en wat we geleerd zouden kunnen hebben van hoe voorbereid we zijn om daarmee om te gaan (onhoorbaar), bij B’nai Brith.

A [William Cohen]: Nou, het wijst op de aard van de dreiging. Het bleek gezien de omstandigheden een valse bedreiging te zijn. Maar zoals we in de inlichtingengemeenschap hebben geleerd, hadden we iets dat we spookmollen noemden – en we hebben James Woolsey hier om misschien zelfs op deze vraag in te gaan. Alleen al de angst dat er een mol binnen een agentschap is, kan een kettingreactie teweegbrengen en een jacht op die specifieke mol die het agentschap weken, maanden en zelfs jaren kan verlammen in een zoektocht. Hetzelfde geldt voor de valse angst voor het gebruik van een chemisch of biologisch wapen. Er zijn bijvoorbeeld berichten dat sommige landen hebben geprobeerd om zoiets als een ebolavirus te maken, en dat zou op zijn zachtst gezegd een zeer gevaarlijk fenomeen zijn. Alvin Toeffler heeft hierover geschreven dat sommige wetenschappers in hun laboratoria proberen om bepaalde soorten ziekteverwekkers te ontwikkelen die etnisch specifiek zijn, zodat ze bepaalde etnische groepen en rassen kunnen elimineren; en anderen ontwerpen een soort techniek, een soort insecten die specifieke gewassen kunnen vernietigen. Anderen houden zich zelfs bezig met een ecotype terrorisme waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen en vulkanen op afstand kunnen laten afgaan door middel van elektromagnetische golven. [Eigen nadruk].

US Department of Defence, News Transcript, DoD News Briefing: Secretary of Defence William S. Cohen, Presenter: Secretary of Defence William S. Cohen April 28, 1997 8:45 AM EDT

Resolutie van de Europese Unie

Het zijn niet alleen “samenzweringstheoretici” die zich zorgen maken over HAARP. In januari 1999 noemde de Europese Unie het project een mondiaal probleem en nam een resolutie aan die opriep tot meer informatie over de gezondheids- en milieurisico’s ervan.

HAARP – een wapensysteem dat het klimaat verstoort

Op 5 februari 1998 hield de Subcommissie Veiligheid en Ontwapening van het parlement een hoorzitting over HAARP. De NAVO en de VS waren uitgenodigd om vertegenwoordigers te sturen, maar verkozen dit niet te doen. De commissie betreurt het dat de VS geen vertegenwoordiger heeft gestuurd om vragen te beantwoorden of om van de gelegenheid gebruik te maken om commentaar te geven op het voorgelegde materiaal.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht en marine, in samenwerking met het Geophysical Institute van de Universiteit van Alaska, Fairbanks. Soortgelijke experimenten worden ook uitgevoerd in Noorwegen, waarschijnlijk op Antarctica, en in de voormalige Sovjet-Unie. HAARP is een onderzoeksproject waarbij gebruik wordt gemaakt van een apparaat op de grond, een reeks antennes die elk worden gevoed door hun eigen zender, om delen van de ionosfeer op te warmen met krachtige radiobundels. De opgewekte energie verhit delen van de ionosfeer; hierdoor ontstaan gaten in de ionosfeer en worden kunstmatige ‘lenzen’ geproduceerd.

  Elektriciteit en ziekte - Update

HAARP kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Enorme hoeveelheden energie kunnen gecontroleerd worden door de elektrische eigenschappen van de atmosfeer te manipuleren. Als dit als militair wapen wordt gebruikt, kan het een verwoestende uitwerking op een vijand hebben. HAARP kan miljoenen keren meer energie naar een bepaald gebied sturen dan elke andere conventionele zender. De energie kan ook op een bewegend doel gericht worden, wat een potentieel raketafweersysteem zou moeten zijn.

Het project zou ook betere communicatie met onderzeeërs en manipulatie van wereldwijde weerpatronen mogelijk maken, maar het is ook mogelijk om het omgekeerde te doen, om communicatie te verstoren. Door de ionosfeer te manipuleren zou men wereldwijde communicatie kunnen blokkeren terwijl men zijn eigen communicatie uitzendt. Een andere toepassing is aardpenetrerende tomografie, waarbij de aarde kilometers diep wordt geröntgend om olie- en gasvelden of ondergrondse militaire faciliteiten op te sporen. Over-de-horizon radar is een andere toepassing, waarbij rond de kromming van de aarde gekeken wordt naar binnenkomende objecten.

Vanaf de jaren 1950 voerden de VS explosies van nucleair materiaal uit in de Van Allen Gordels om het effect te onderzoeken van de elektromagnetische puls die door kernwapenexplosies op deze hoogten werd gegenereerd op radiocommunicatie en de werking van radar. Hierdoor ontstonden nieuwe magnetische stralingsgordels die bijna de hele aarde bedekten. De elektronen reisden langs magnetische krachtlijnen en creëerden een kunstmatige Aurora Borealis boven de Noordpool. Deze militaire tests zouden de Van Allen Gordel voor lange tijd kunnen verstoren. Het magnetische veld van de aarde zou over grote gebieden verstoord kunnen raken, waardoor radiocommunicatie onmogelijk zou worden. Volgens Amerikaanse wetenschappers kan het honderden jaren duren voordat de Van Allen Gordel weer normaal is. HAARP zou kunnen leiden tot veranderingen in weerpatronen. Het zou ook hele ecosystemen kunnen beïnvloeden, vooral in de gevoelige Antarctische gebieden.

Een ander schadelijk gevolg van HAARP is het ontstaan van gaten in de ionosfeer door de krachtige radiobundels. De ionosfeer beschermt ons tegen inkomende kosmische straling. De hoop is dat de gaten zich weer vullen, maar onze ervaring met de verandering van de ozonlaag wijst in de andere richting. Dit betekent aanzienlijke gaten in de ionosfeer die ons beschermt.

Met zijn verstrekkende gevolgen voor het milieu is HAARP een wereldwijde bron van zorg en we moeten ons afvragen of de voordelen ervan echt opwegen tegen de risico’s. De gevolgen voor het milieu en het ethische aspect moeten nauwkeurig worden onderzocht voordat er verder onderzoek en tests plaatsvinden. HAARP is een project waar het publiek bijna niets van af weet, en daar moet iets aan gedaan worden.

HAARP heeft banden met 50 jaar intensief ruimteonderzoek voor militaire doeleinden, waaronder het Star Wars project, om de bovenste atmosfeer en communicatie te controleren. Dit soort onderzoek moet beschouwd worden als een ernstige bedreiging voor het milieu, met een onberekenbare impact op het menselijk leven. Zelfs nu weet nog niemand welke impact HAARP kan hebben. We moeten de muur van geheimzinnigheid rond militair onderzoek afbreken en het recht op openheid en democratisch toezicht op militaire onderzoeksprojecten en parlementaire controle invoeren.

Een reeks internationale verdragen en conventies (het Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van technieken tot wijziging van het milieu, het Verdrag inzake Antarctica, het Verdrag inzake de beginselen die van toepassing zijn op de activiteiten van staten bij de exploratie en het gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-Verdrag inzake het recht van de zee) werpt op juridische, humanitaire en politieke gronden aanzienlijke twijfels op over HAARP. Het Verdrag inzake Antarctica bepaalt dat Antarctica uitsluitend voor vreedzame doeleinden mag worden gebruikt. Dit zou betekenen dat HAARP in strijd is met het internationaal recht. Alle implicaties van de nieuwe wapensystemen moeten door onafhankelijke internationale organen worden onderzocht. Er moet gestreefd worden naar verdere internationale overeenkomsten om het milieu te beschermen tegen onnodige vernietiging in oorlogssituaties.

  Wat was de oorzaak van de Hawaiiaanse bosbranden waarbij tientallen doden vielen en de historische stad Lahaina in Maui verwoestten?

Report on the environment, security and foreign policy Draftsman: Mr Olsson, Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection (Hughes procedure), European Parliament Report – A4-0005/1999, 14 January 1999

Schadelijk bewijs op de website van HAARP

In 2011 werd in een artikel opgemerkt dat de website van HAARP in april van dat jaar ongeveer drie weken onbereikbaar was. Er werd beweerd dat de Amerikaanse regering de opdracht gaf om de website te verwijderen om “activiteiten van de VS op het gebied van weermodificatie en oorlogsvoering tegen buitenlandse staten die aardbevingen veroorzaken, te verbergen”. Het artikel ging verder:

De waterval- en magnetometerkaarten van HAARP leverden het bewijs van een voortdurende weeroorlog tussen de regering van de Verenigde Staten en buitenlandse staten. De magnetometer leverde concreet bewijs dat HAARP de aardbeving in Japan en de daaropvolgende tsunami veroorzaakte.

De 9,0 aardbeving in Japan was het schadelijkste bewijs dat de Amerikaanse regering HAARP gebruikte om grote schade en vernietiging te veroorzaken tegen een buitenlandse staat. De magnetometergegevens van HAARP toonden de wereld dat HAARP (gezamenlijk beheerd door de Amerikaanse luchtmacht en de Amerikaanse marine) op 8 maart 2011 begon met het uitzenden van de aardbevingsopwekkende frequentie van 2,5 Hz en deze frequentie de hele dagen 9 maart 2011 en 10 maart 2011 bleef uitzenden. HAARP werd pas 10 uur na de aardbeving van 9,0 magnitude in Japan, die op vrijdag 11 maart 2011 om 05:46:23 UTC werd veroorzaakt, uitgeschakeld.

US government takes down HAARP website to conceal evidence of US weather modification and earthquake-inducing warfare, 21 April 2011

Klokkenluider Antarctica

Twee weken geleden interviewde Shaun Ryan klokkenluider Eric Hecker die in 2010 en 2011 op Antarctica had gewerkt. Hij gelooft dat het gerichte energiewapen op Antarctica verantwoordelijk was voor de aardbeving in Christchurch, Nieuw-Zeeland in 2011. “Gerichte energiewapensystemen is iets dat mensen snel in hun woordenschat moeten opnemen,” zei hij.

“De IceCube Neutrino detector is niet simpelweg een passief afluisterapparaat … het heeft ook de capaciteit om te zenden … het is ’s werelds grootste telescoop en, nu we bewezen hebben dat het kan zenden, is het ’s werelds grootste gerichte energiewapensysteem.”

Shaun Ryan Clips: Klokkenluider onthult ’s werelds grootste gerichte energiewapen | Het Antarctica Aardbevingswapen, 21 juli 2023 (8 min)

Tijdens Dr. Greer’s baanbrekende National Press Club Event op 12 junii gaf Hecker meer details over hoe het IceCube Neutrino Observatorium op Antarctica als wapen werkt. Bekijk hieronder een fragment van het evenement.

Galactische Storm: Klokkenluider Eric Hecker onthult geavanceerde DEW-energiewapentechnologie op Zuidpool, 13 juni 2023 (5 min)

Mogelijke HAARP-faciliteiten wereldwijd

Onderzoekers hebben geprobeerd om de HAARP locaties wereldwijd te identificeren. Een artikel uit 2011 gepubliceerd op Rense bevat de onderstaande kaart van mogelijke HAARP-locaties. Er zijn ook locaties van HAARP-operaties aangegeven op Google Maps HIER.

Bron: Mogelijke HAARP-locaties over de hele wereld, Rense, 8 januari 2011

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

Getuigenissen uit de hele wereld over slimme metersVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNa wekenlang mislukt tegenoffensief slaan Oekraïense strijdkrachten NAVO-aanvalsstrategieën in de wind – stap komt nu VS zich steeds meer ergert aan Kievs tactiek en voortdurende eisen
Volgend artikelVS-geleide NAVO verdrinkt Oekraïne in een bloedbad
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

59 REACTIES

 1. Fijn, was lang geleden dat we nog wat lazen over dit enigma.
  Wat niet aan bod kwam maar wat iedereen wel zou moeten concluderen is dat je geen elektriciteit kan gebruiken zonder het magnetisch veld van de Aarde te verzwakken.

   • Antichrist, bedankt ik kende het document van een paar jaar terug, maar was de naam vergeten en kon het niet meer terugvinden. Het document werd bij toeval gevonden in een printer.

    Zeker een kijktip al moet ik de film nog zien, doe ik later vanavond. Maar het is verbijsterend.

  • Wat een goed artikel en wat een goede reakties. Wat denken jullie van het slechte weer deze zomer? Het valt mij op dat er te veel bewolking is, dat het te veel regent en dat het te veel en te hard waait. In mijn lange leven is dit nog niet eerder zo geweest. Ik denk dat dit de gevolgen zijn van weer-modificatie: dit is opzettelijk.

   • Beste Themis,
    Natte zomers komen wel vaker voor, lagere temperaturen en hardere wind eveneens.
    ( met veel regen is er ook vaak veel bewolking:)) maar dat terzijde)
    Moeder aarde houd geen rekening met het verwachtingspatroon wat mensen hebben van seizoenen en waaraan deze moeten voldoen.
    In het verleden heb ik eens tijdens de kerst in een T shirt buiten gelopen.
    En tijdens de zomervakantie de auto aan de kant moeten zetten vanwege de wateroverlast op de weg ( halve meter water en opspuitende riolen )
    Ik heb het over de jaren 70-80
    Ik sluit mij niet aan bij jouw bewering dat dit opzettelijk is gedaan.
    Een persoonlijke beleving van een bepaald weerfenomeen is subjectief zonder degelijk bewijst
    Aan de andere kant erken ik wel degelijk het bestaan van HAARP en de bedoelingen daarvan.

    • Hmmmmm…….ben ik het wel mee eens. De winters van 1964 en -66, zouden nu dystopisch worden genoemd. Zelfs de Noordzee bevroor een stuk. Het vroor weken aan een stuk 12 tot 20 graden snachts. Het ijs van onze adem zat smorgens op de dekens.
     Er komt kennelijk wéér zoiets aan, en het is een regelmatig terugkerend fenomeen.

     Zorg dat je je bullen op orde hebt.

     • Stel je dan black out’s voor. In 2012, 13 of 14, weet ik niet meer, hadden we ook een strenge winter. Kon het huis amper op 19 graden krijgen. Een winter zoals 65 overleven heel veel mensen gegarandeerd niet.

      • Gijp,
       In 1963 was het erger tijdens de elfstedentocht. Zijn maar een paar schaatsers aan gekomen, de rest bevroren en uitgevallen. Thuis konden we weken niet naar school, zo hoog stond de sneeuw in ons mooie Limburg.

   • Klopt het weer is niet meer zoals 30 jaar geleden. De wind was altijd rustig, met storm wat harder. Er waren verschillende dagen met zon of bewolking willekeurig door elkaar. De temperatuur schommelde altijd beetje. De winters hadden veel meer vorst en Nederland was altijd een koel land, zelf in de zomer en af en toe had je een hittegolf. De wolken waren meestal stapelwolken en altijd in wilde pluimen, ook de hogere bewolking leek op wolken uit een fabriekspijp.

    Deze dagen is het of zwart of wit, er is constant stevige wind of zo windstil als in de woonkamer. Elke dag is de temperatuur vrijwel hetzelfde en soms is het de volgende dag in een klap of 12 graden warmer of kouder. Soms wordt het s’nachts warm zonder zonneschijn. De regen is vaak gelijk hard of er is een soort vreemde fijne motregen waar je kletsnat van wordt die je vroeger niet op zo’n manier had. Of het is een half jaar zowat elke dag regen of een half jaar blauw met zon, nooit gezien vroeger. Al die weerrecords die worden ingehaald, vooral de laatste jaren zijn dat gewoon experimenten die de ginius book of records moeten halen. En die nieuwe wolken dan, hoe kan je nieuwe nooit geziene wolken hebben in de natuur zoals vierkant, extreem rond, rechte lijnen, strepen en andere opvallende patronen, golfwolken en lgbtq-regenboogwolken.

  • Antichrist Zit in´t Vaticaan augustus 5, 2023 at 11:14
   Rosalind Peterson is er niet meer, maar haar website is er nog steeds. Ik had regelmatig gesprekken met haar over de gang van zaken. Dit was nog in de tijd waarin men dacht dat geoengineering werkelijke nodig was om ‘global warming’ te ‘bestrijden’. Maar het is het gebruik van HAARP dat de klimaatsanomalieën veroorzaakt. Ook heeft de ruimtevaart er mee te maken, waar HAARP voor gebruikt wordt. Daar had Rosalind veel moeite mee. En nog hebben veel mensen daar moeite mee. Rosalind heeft een enorme pdf compilatie waar je van alles kan vinden, die ook nog steeds bestaat, onder meer dat beroemde document ‘weather as a force multiplier’. Kijk op de pagina jet-trails.

   https://www.californiaskywatch.com/about/

   Enjoy.

 2. 05/08/2023
  Overtollige sterfgevallen door stralingsvergiftiging in ALLE grote steden van Californië.

  ´Het Independent Narrative Research Initiative (IRI) heeft als doel alle elektromagnetische veld (EMF) gebeurtenissen te onderzoeken.

  Dr. Robert Young en Anders Brunstad presenteerden hun onderzoek naar de impact van 3G-, 4G- en 5G-technologieën op sterftecijfers in Californië en Europese landen. Ze ontdekten dat de lancering van elke nieuwe technologie resulteerde in een aanzienlijke toename van de sterftecijfers, waarbij de impact hoger was voor 4G dan voor 3G.

  De concentratie van zendmasten en antennes in stedelijke gebieden werd geïdentificeerd als een factor die bijdroeg aan het hogere risico op blootstelling aan elektromagnetische velden.

  De IRI is van plan om een boek per jaar te publiceren en heeft een lidmaatschapsprogramma.

  Brunstad presenteerde gegevens waaruit blijkt dat landelijke gebieden geen oversterfte vertonen, terwijl grote bevolkingscentra een oversterfte van 70% vertonen die zich gedurende de periode van 4-5 jaar heeft opgehoopt.

  De gegevens suggereren dat het aantal mensen dat in een gebied woont van invloed is op het aantal antennes en de blootstelling aan straling, wat op zijn beurt de oversterftecijfers beïnvloedt. De presentatie benadrukt de noodzaak van verder onderzoek om de impact van de uitrol van 5G op oversterftecijfers te begrijpen, met name in stedelijke gebieden.

  Dr. Young en Brunstad bespraken de gevaren van elektromagnetische frequenties en nanotechnologie, die gezondheidsproblemen zoals bloedstolsels en slechte bloedsomloop kunnen veroorzaken en bijdragen aan oversterfte in grote steden over de hele wereld.

  De correlatie tussen oversterfte en EMV-straling werd besproken, met gegevens die een significant verschil in sterftecijfers tussen landelijke en stedelijke gebieden lieten zien.

  De plotselinge dood van vogels in Noorwegen en Polen werd ook besproken, wat volgens hen verband houdt met de introductie van nieuwe mobiele telefoontechnologie en radarsystemen die vergelijkbare frequenties uitzenden.

  De schadelijke effecten van verschillende technologieën, waaronder ELF en VLF, werden ook besproken en de noodzaak van strengere EMF-voorschriften werd benadrukt.

  Het gebrek aan documentatie voor de virale theorie en de noodzaak van verder onderzoek naar de negatieve effecten van elektromagnetische frequenties werden ook benadrukt.

  Belangrijkste vragen: ..´

  Lees bij belangstelling verder: https://www.drrobertyoung.com/post/excess-deaths-from-radiation-poisoning-in-all-major-cities-of-california

 3. “HAARP is een wereldwijde bron van zorg vanwege de verstrekkende gevolgen”

  Juist het gewoon mogelijk om bijv. een lagedrukgebied te maken met deze HAARP stations ze beschikken ook over mobiele stations, nog een voorbeeld van mijn complotdenkers brein is 2 jaar geleden in Begië, Limburg en Duitsland dagenlang regen en de daaruit vloeiende overstromingen, mensen die gedood werden en met de vloed meedreven.

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZAjP-EnlrT5AgQNBmipZ0kb_mtw&hl=en_US&ll=-3.81666561775622e-14%2C-1.6607594999999833&z=2

 4. Ik kan het niet laten even te reageren. HAARP herken je aan golven en patronen in de wolken. Je ziet ze elke dag! Echt elke dag!!! Ons weer wordt elke dag gemanipuleerd en bestuurd… echt elke dag. Ik heb wel het vermoeden dat er mensen aan de knoppen draaien die de hele NWO in hun hemd zetten en juist het omgekeerde creëren van wat de NWO wil. De wind komt van de WINDmolens!!! Waarom denk je dat die dingen een motor hebben om ook zelf te kunnen draaien. Daarnaast werkt 5G mee aan het versterken van HAARP. Er wordt nogal onderschat op wat voor niveau ze dit doen. Ga eens het verhaal lezen over de vlinder die aan de andere kant van de planeet een orkaan veroorzaakt. Ze zijn een systeem aan het optuigen om het weer volledig te besturen. En kijk naar de witte luchten en het vele regenen. Luister naar de vliegtuigen, zet je klok gelijk en seconden/minuten later gaat het regenen.

  Ga maar eens wat vaker opletten op golven en patronen in de wolken en zware vliegtuigen. Die golven en patronen zijn er echt elke dag. Tot ze alles weer wit hebben gemaakt, dan zie je NIKS meer. Ga er maar eens heel goed op letten en je zult het gaan zien, ons weer is 99% fake!!! Het is echt schokkend als je goed gaat opletten.

  De wakkeren moeten dit gaan doorzien en de patronen herkennen zodat we anderen er weer op kunnen wijzen. Zet hem op helden, ik check weer uit.

  • Let God sort them out augustus 5, 2023 at 14:07

   De wind komt van de WINDmolens!!! Waarom denk je dat die dingen een motor hebben om ook zelf te kunnen draaien.

   Is dat echt zo? Ik vraag het maar, maar als dat echt zo is. Ga ik even een half uurtje met mijn kop op de tafel bonzen.

   • @Gijp…

    Het is natuurlijk niet zo dat één windmolen direct een orkaan maakt. Maar zoek en lees dat over dat verhaal over die vlinder… die met zijn gefladder in Brazilië, aan de andere kant van de wereld een orkaan veroorzaakt.

    En kijk waar die windmolens staan… in zee. Die windmolens maken niet zelf wind aan… ze versterken de wind die er al is. En als ze strategisch worden geplaatst, dan kan je gewoon een stroming creëeren. Mensen snappen nog niet half hoe alles verbonden is. Wij DENKEN allemaal nog dat het om euro’s en klimaat bullshit gaat, maar het is gewoon één grote machine waarmee ze alle natuurkrachten proberen te besturen.

    • Als je genoeg windmolens hebt, kan je vrij eenvoudig de wind aanjagen en hoge en lage druk gebieden besturen. Combineer dat met HAARP, 5G en chemtrails en je hebt een weermachine. Ik krijg sterk de indruk dat ze momenteel heel druk experimenteren hoe het precies werkt.

     Of er zitten mensen aan de knoppen die ons aan het redden zijn, want kijk om je heen… de natuur knalt de lucht in en alles groeit en bloeit optimaal. Alles gaat tegenovergesteld van wat de NWO wil. En mijn onderbuik zegt met dat er ‘good guys’ aan de knoppen draaien om ons wakker te maken en tegelijk de hele NWO agenda op de kop zetten.

     We zullen zien waar het heen gaat, maar ik krijg de indruk dat er hele grote dingen gaande zijn. Dingen die niet bepaald gaan zoals de NWO ze wil laten gaan.

   • @Patrick… daar gaan we weer… met gestrekt been op de man. Ongelooflijk… jullie zouden afwijkende geluiden moeten omarmen, maar Patrick kan niet buiten de box denken, dus de heks moet worden verbrand. Goedzo Patrick… jij bent de vaandeldrager van de mensen die ons eigen leger willen vernietigen. Patrick stond 300jr geleden ook te gillen dat mensen die over vliegmachines nadachten, moesten worden opgesloten. En 300jr later zitten sub-mensen als Patrick elk jaar in een vliegtuig om bier te gaan zuipen op een buitenlands strand. Ik vraag me af waarom ik de moeite neem om hier toch weer op te reageren. Ik denk omdat ik anderen wil laten zien dat kleine denkers als Patrick de evolutie in de weg staan.

    Lieve Patrick… ik denk dat er hier meer mensen zijn die mijn reactie waarderen dan mensen die jou negativiteit waarderen. Maar blijf vooral je medestanders in de rug aanvallen. En als dat mijn rol hier is… so be it. Over 10jr zit jij mijn verhaal op een verjaardag te vertellen, maar dat begrijp je zelf niet. Ik ben zonder pillen op een level waar jij alleen met pillen kan komen.

    • Ik ben zonder pillen op een level waar jij alleen met pillen kan komen.

     Die is leuk, ik weet niet of de opmerking onbedoeld grappig was, maar ik moest wel lachen en ja hoor Ik waardeer je reacties altijd.

  • Idd elke er is dagelijkse besturing van het weer. Meestal de hoge bewolking gaat strepen vertonen nooit de lage, let maar eens op. De onderkant van de wolk is nog verwilderd en gepluimt. De bovenkant wordt opgeslokt door energiegolven, waardoor die vreemd blurrie wordt of heel scherpe ronde of rechte randen krijgt, let maar eens op. Tegenwoordig is ook te zien dat de lucht perfect egaal grijs is met daaronder witte wolkenpluimen, nooit gezien let maar eens op. Sinds wanneer gaat de wind perfect golvend op en neer zodat je zebra bewolking krijgt en waarom is dat altijd in de hogere bewolking en nooit in de lagere bewolking te zien? Noem je dit normaal, zoek op Asperitas Undulatus clouds.

   Nooit in 30 jaar gezien: https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag219.php

   • @Keert Wilder…

    In tegenstelling tot Patrick draag jij wat bij, thanks man. Ik zit het ook hele dagen te observeren om de patronen te herkennen. Ik denk oprecht dat momenteel de juiste mensen aan de knoppen draaien en ons aan het helpen zijn, want het weer dat ze maken staat haaks op de deepstate plannen voor het weer.

    • @Let God sort them out

     Graag gedaan bro. Gaslighters als Patrick geloven nog dat dit puur natuurlijke weersverschijnselen zijn en een turbo klimaatverandering is, diep onder de indruk en perplex achtergelaten heeft men een ijzersterk geloof in Greta Thunberg, Al gore etc.

     Toen ik begin 2020 pas echt ging geloven hoe het weer dagelijks wordt bewerkt, was ik erg gefascineerd. De wolken vertellen juist wat er gaande is op meters hoogte, zonder wolken is er niks te zien, behalve dat als het te lang duurt de wolken worden weggehouden. Fascinerend om te zien hoe het gespoten wordt en om vervolgens op de juiste hoogte te komen om beïnvloed te worden door de elektromagnetische golven van de antennes. Erg interessant hoe deeltjes verplaatst kunnen worden door golven. Ook kan het beangstigend zijn omdat je weet dat het impact heeft op de atmosfeer tot aan het oppervlak.

     Het is toch vreemd dat plekken op de oceanen zo warm blijken te zijn dat er plaatselijk zware impact is op het ecosysteem van wateren. Al die zogenaamde bosbranden het is toch vreemd? Het wordt expres gedaan door de mens met apparaten die niet per se Co2 uitstoten, maar hele andere trukjes kunnen met het gehele ecosysteem.

     Op Nasa Satelite zijn de vreemde patronen ook te zien en zie je soms duidelijk van waar de antennes de wolken naartoe duwen. Zo zie ik het en verbeter het a.u.b. met betere argumenten.

     gegroet

     • @Keert Wilders…

      Thanks voor je reactie. Niks aan toe te voegen, observaties en waarnemingen zijn goud waard. Blijf dus observeren. Niks is meer waard dan dat wat je kan zien. Dat snappen de simple minds als Patrick (nog) niet. Data wordt op monsterlijke schaal gemanipuleerd. Alleen onze eigen waarneming is nog wat waard.

 5. Maar dus geen actieve motor om ze nutteloos te kunnen laten draaien? Voor het aangezicht zullen we maar zeggen. Om iedereen te bedonderen. Zeg met niet dat dit waar is. Dat moet een fabel zijn! Toch?

  • Die motor moet je denk ik meer zien als een soort trapondersteuning. Niet om orkaan winden mee te maken. Maar als 100 van die molens heel zachtjes draaien, dan gaat dat honderd km verderop wel effect hebbem. Die molens draaien op natuurkracht en sturen dan de wind of ze draaien heel zachtjes om een windfront te creëren. Honderd km verderop staan ook weer molens die deze wind nog wat meer kracht meegeven en honderd km verderop staan weer molens die die wind weer verder opjagen… enz enz enz…

   Niks is wat wij denken dat het is, net als met alles. Wat we wel weten is dat ze ALLES tot een wapen willen maken. En het weer zou ze in goden veranderen, want de meeste mensen vinden weermanipulatie zoals ik nu hier beschrijf echt ondenkbaar. Zelfs wakkere mensen vinden vergezocht. Maar denk er maar eens goed over na.

   HAARP, chemtrails, 5G, windmolens… het werkt allemaal samen.

 6. Het klinkt heel aannemelijk.
  Het is ook verdacht dat in korte tijd zo idioot veel windmolens in zee zijn geplaatst terwijl al snel duidelijk was dat dit het ecosysteem verstoord.
  Ik vraag me af of in Openbaringen iets te vinden is die dit ondersteunt.
  We leven duidelijk in de eindtijd.
  Links of rechtsom, dit kan allemaal niet goed aflopen, ook wetende dat het gros van de mensen onnozel zijn en dit niet zien.

 7. Bij elektricteit (verdeel) stations zie je ook een veld zoals de haarp foto’s als dat ook meedoet is het netwerk al een stuk dichter.
  De gsm/5G antennes zouden nog wel eens gebruikt kunnen worden om hoge frequenties te superponeren met de LF golven om de gewenste effecten te krijgen, als cern achtige technieken ook gebruikt worden zou het plaatje helemaal rood worden.
  Terwijl het hypnose scherm rood gekleurde plaatjes bij nog nooit voorgekomen hoge temperaturen kon je hier onder andere lezen dat er erg veel sneeuw en kou in de Alpen was en er een groei van ijs op de Noordpool.
  Het geheel zal toch een evenwicht zoeken.

 8. @Rommel… de grotere denkers worden hier alleen maar aangevallen. Daar kan jij natuurlijk niks aan doen, maar ik vind dat vind erg jammer. Zodra iemand groter denkt dan voorgeschreven, staat er hier onmiddellijk iemand op om je belachelijk te maken of om je de kop in te drukken. Zodra je niet in lijn reageert word je voor gek versleten of voor valse profeet uitgemaakt. Ik heb een tijdje mijn mons gehouden… en nu reageer ik en het is omiddelijk weer op de man hakken. Pfff… ik val niemand op de man aan, maar zodra ik hier gewoon mijn licht deel, staat er onmiddellijk een clown op om mijn aan te vallen. Het is me wel duidelijk dat de mensen hier niet zitten te wachten op grotere gedachten dan hapklare brokken. Jammer… ik zal weer zwijgen want ik haal geen energie uit aanvallen op mijn persoon. Ik heb veel kennis en wijsheid, maar elke keer als ik hier mn kop boven het veld uitsteek staat er een groepje klaar om mijn kop er zsm af te hakken. Jammer. Heel jammer.

   • @Gijp…

    Het gaat mij niet om iemand te ‘pakken’. Ik ben gewoon met een open vizier op zoek naar de waarheid, maar velen zijn alleen maar vanuit identity politics (ego) bezig. Ik wil dingen snappen en mensen helpen en SAMEN leren. Wat Patrick doet is als een kleuter ruzie zoeken ipv samen leren en groeien. Ik wil verdomme tot de kern komen en dingen afvragen en leren. Lemmings als Patrick willen niks bijdragen, maar alleen anderen pesten zoals op het schoolplein. Kleuter gedrag. Ik wil fucking dingen aankijken en dingen begrijpen, ontdekken en leren. Ik wil dat we met zn allen uit deze hel komen ipv elkaar aan te vallen!!!

    Maargoed… velen zitten nog op kleuterklas niveau elkaar aan te vallen ipv samen te werken. En daar word ik gewoon pissig van. Kap nou eens om afwijkende, maar goede, gedachten af te knallen. Ik ben het echt zat om constant door medestanders in de rug te worden aangevallen. Dat ik pissig wordt… so be it. KAP ER NOU EENS MEE OM MEDESTANDERS AAN TE VALLEN OF BELACHELIJK TE MAKEN!!!!

    Ik richt me niet tot jou Gijp, maar op de mensen die de grotere denkers aanvallen. Patrick schiet zn eigen intelligentsia kapot… en Patrick is niet de enige. Ik heb veel kennis en wijsheid, maar zodra ik hier reageer wordt ik onmiddelijk aangevallen. Kennelijk storen mensen zich aan grotere visies en grotere denkers. Dat is echt dom, want ik lever een hele echte en hele serieuze bijdrage.

 9. PERSBERICHT
  5 augustus 2023
  VOGELGRIEPVIRUS OF STRALINGSVERGIFTIGING?

  Het INRI, The Independent Narrative Research Initiative over “EMF”. De INRI-organisatie. Het Independent Narrative Research Initiative.

  Datum; 5 augustus 2023, De INRI-organisatie is in oprichting en er wordt verwezen naar de bijgevoegde statuten voor INRI, gedateerd 30 juli 2023.

  Wat zou de oorzaak kunnen zijn van de historische grote vogelsterfte in Troms en Finnmark?

  De vogelpandemie duurt nu bijna 5 maanden!
  Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
  H5N1 Vogelgriepvirus of
  Elektromagnetische straling van 4G Plus, 5G en Globus III?

  https://www.drrobertyoung.com/post/bird-flu-virus-h5n1-or-electro-magnetic-pollution-has-killed-millions-of-birds-in-norway

 10. Mooi zo. HAARP en de geoengineering krijgen wat meer aandacht eindelijk. Het eerste boek dat ik over deze zeer ernstige ontwikkelingen las was door Jeanne Manning en Nick Begich geschreven. Ik heb al eens eerder gepost dat je Nick tegenwoordig ook op video kan zien. Verder vertel ik mensen dat ze iets heel simpels kunnen doen, door elke dag eens omhoog te kijken. Je ziet dan een patroon: heel hoog dunne streepjes, en een dag of zo later gevolgd door vette strepen die lager getrokken worden. De hoge streepjes is een soort van geleider voor EMF, en de vette strepen die lager worden gespoten dienen om vocht aan te trekken zodat een wolkendek ontstaat. Ook hoor je vaak geruis of gesuis in de lucht in bepaalde delen van het land. HAARP speelt een zeer grote rol in dit gebeuren. Hier is nog meer goed verzamelde info als het je boeit (en het zou je moeten boeien!):

  https://climateviewer.com/categories/geoengineering/

  Waar dit alles ook mee te maken heeft, is met het kraken van ons dak (de ionosfeer en andere plasmalagen) zodat de ruimtevaart in het echt kan beginnen. Maar dat is waarschijnlijk nog wat te veel van het goede voor de meesten… dus begin daar nog maar niet aan voordat je panties in de kreukel komen. Je gaat het nog wel meemaken… (Oh, de Space Alien! Jeetje, bijna vergeten, de Space Alien komt door het dak!)

 11. Over de “gezonde en milieuvriendelijke zaken, goed voor mens en dier” verwijs ik naar: https://niburu.co/binnenland/18643-wij-zadelen-het-nageslacht-op-met-ongekende-problemen
  En naar de link daarin, waar het zichtbaar wordt gemaakt welke invloed de windparken hebben op het milieu: https://sciencefiles.org/2023/05/01/klimawandel-windparks-verursachen-trockenheit-und-duerre-die-belege-werden-immer-zahlreicher-neue-studie/
  Verder over Haarp en andere (klimaat) verstorende elementen is via deze link zichtbaar hoe lang al PATENTEN zijn afgegeven voor klimaatbeïnvloeding. Zie: https://www.geoengineeringwatch.org/links-to-geoengineering-patents/.
  In 1891 is het eerste patent uitgegeven en het laatst geregistreerde op 18 mei 2023.

  Over chemtrails, 0 punt energie en andere zaken hoorde ik midden negentiger jaren vorige eeuw al. Hoewel interessant was ik er toen nog niet aan toe om daar dieper op in te gaan. Dat is inmiddels wel veranderd. En heb ik veel kennis en achtergrond info opgedaan via FN en andere sites. Daarvoor DANK aan Rommel en aan de reaguurders die soms lopende encyclopedieën lijken te zijn.

  Ook ik constateer weersveranderingen na het ’s nachts of ook overdag achter de “sluierbewolking” horen van rondjes vliegende vliegtuigen. Midden van het land dus. Smoes was “openen van een nieuwe startbaan”. Ja soms komt er ook een niet (zichtbaar) sproeiend vliegtuig over.

  Tenslotte nog even dit: niemand, ook ik niet, zit te wachten op het afkraken van elkaars mening. Niet ieder heeft dezelfde achtergrond, kennis, interesse of de wens wijzer te worden van wat anderen kunnen aanbieden. Maar of je het wel of niet eens bent met wat iemand schrijft, het minste is een respectvolle houding voor wat ieder inbrengt. Uiteindelijk willen we allemaal een vrij en gezond leven hebben maar zijn/worden we geconfronteerd met de letterlijke en figuurlijke shit die over ons wordt uitgestrooid.

  En nu even een verkwikkend slaapje, om de dag van morgen weer fris en fruitig aan te gaan.
  Fijne zondag gewenst!

 12. ´8. Ze laten het lijken alsof ze een held of heldin zijn
  Omdat ze zich superieur voelen, bouwen ze een geïdealiseerd beeld van zichzelf op. Vaak presenteren ze zichzelf als een held of heldin, iemand die buitengewoon goed is en superieur aan anderen. Om deze reden kunnen ze oprecht geloven dat jij niets bent zonder hen.

  9. Sommige narcisten maken zichzelf een slachtoffer
  Een goede manier voor mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis om aandacht te trekken is door zichzelf het slachtoffer te maken. Zo zullen ze je ertoe brengen jouw eigen behoeften te vergeten en je op die van hen te concentreren. Dit is vanaf het begin al hun doel.

  Dit kan ook op elk moment gebeuren. Een narcist kan ervoor zorgen dat je je schuldig voelt over hoe je hen behandelt als je ze niet behandelt zoals zij dat willen.

  10. Ze zijn manipulatief´

  https://gezonderleven.com/tien-tekenen-dat-je-een-relatie-met-een-narcist-hebt/

 13. Zomaar een vraag……. En gedachte van mij, als je deze bovenstaande misdadige dingen leest……..en tot je door laat dringen……

  Zouden de absurde weers omstandigheden in het midden en oosten van Europa ook te maken kunnen hebben met de weersbeiinvloeding door HAARPS❓

  De grote catastrofen liggen net iets ten westen van Ukraine…… zou dit……❓❓❓❓een oorzaak / reden kunnen hebben.❓❓❓
  Een “ oefening” voor klimatologische oorlogsvoering❓❓

  • @ Anna: Lijkt me niet onwaarschijnlijk!
   In NL: te heet voorjaar, niks kan ontkiemen. Te nat in juli/augustus alles wat geteeld was, verzuipt, verschimmeld alsnog en is minder goed houdbaar, tenminste de biologische groente en fruit. En vermoedelijk straks weer te droog, waardoor de rest van de oogst ook nog eens mislukt.
   Alles, maar dan ook alles wordt ingezet om uiteindelijk de reeds zeer bekende uitgerolde agenda 2030 te realiseren. Maar gelukkig komen er steeds meer kinken in de kabels, daar houden we ons dan maar aan vast.

 14. Ik denk eerder door de mens. Het klimaat was er altijd al. Op sommige plekken kun of moet je niet willen bouwen. En dat zeg ik als Nederlander met een huis wat 2,5 meter onder water staat als de Djjken van de Nederrijn breken.

  Leuk weetje, weet niet of het waar is maar is mij verteld door een paar oudere broers in Ochten die daar een restaurant bestierde . In 95 dreigde de dijken van de Waal bij Ochten door te breken en de Betuwe te overstromen , dat was wereldnieuws. Maar waarschijnlijk gelogen. Wat was er aan de hand, alla aandacht werd afgeleid van de echte dijk die op springen stond, en dat was de dijk die liep van Rhenen achter de Grebbeberg tot de Wageningse berg. Die dijk stond op springen en dan was de hele Gelderse Vallei tot aan Amersfoorts ondergelopen. Een potentiële schade van 500 miljard. De Betuwe was te evacueren ( het meeste is landbouw) maar de Gelderse Vallei niet.

  Moet je voorstellen, 1 dijkje maar. En dier moeten de boeren weg om plaats te maken voor woningen. Wat kan er mis gaan,? En gaat het mis, dan is het de schuld van het klimaat

  https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/bij-mij-in-de-buurt/in-voorbereiding/verbeteren/

  • Enkele jaren daarvoor al bij een lezing gehoord dat dit zou gaan gebeuren en dat bijna heel Nederland onder water zou komen te staan. Ik dacht zelfs al in 1993. Ik heb indertijd serieus overwogen een opblaasbootje op het balkon leggen voor het geval dat. Ook het verhuizen naar hoger geleden gebieden was onderwerp van ons gesprek. Maar eerst zien dan geloven dachten we.
   Later bleek inderdaad dat er veel overstromingen in NL waren, maar beperkter dan was aangekondigd en in een ander jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in