Een wetenschappelijk paper gepubliceerd in MaterialsToday Chemistry onthult dat mobiele telefoonsignalen gebruikt kunnen worden om biologische of chemische ladingen vrij te maken uit grafeenoxide dat in het menselijk lichaam wordt ingebracht. Het artikel, dat in september 2022 werd gepubliceerd, is getiteld: “Remotely controlled electro-responsive on-demand nanotherapy based on amine-modified graphene oxide for synergistic dual drug delivery,”  schrijft Mike Adams.

De samenvatting van het onderzoek onthult hoe een mobiele telefoon signalen kan uitzenden om een laagspanningsstroom te activeren die in wisselwerking staat met GO-moleculen (Graphene Oxide), waardoor er een efficiënte afgifte van medicijnen plaatsvindt:

Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de afgifte van dubbele geneesmiddelen (aspirine en doxorubicine) van het GO-oppervlak onder lage spanning. Hier hebben we aangetoond hoe we de snelheid waarmee het geneesmiddel vrijkomt op afstand kunnen regelen met een handige mobiele telefoon, met een passieve afgifte van nul bij inactiviteit.

Vanwege het extreem hoge oppervlak en de complexe structuursamenstelling blijkt grafeenoxide de perfecte molecule te zijn voor het afleveren van biologische of medicijnlading in het lichaam. Uit het onderzoek:

Deze voordelen maken van GO een uiterst potentieel nanocomposietmateriaal als medicijndrager op het gebied van de biogeneeskunde en biotechnologie, in combinatie met een polymeer of anorganische matrix.

Belangrijk is dat de aanwezigheid van een specifieke frequentie van een laagspanningsstroom allemaal nodig is om grafeenoxide zijn lading te laten afgeven.

5G-celtorensignalen creëren microstromen in het lichaam

We weten al dat 5G-signalen elektrische stromen in het menselijk lichaam kunnen opwekken, zelfs vanaf een aanzienlijke afstand. Een belangrijk artikel, geschreven door Dr. Joseph Mercola en gepubliceerd in Childrens Health Defense, onthult dat 5G straling van mobiele telefoons leidt tot meetbare biologische en chemische veranderingen in het menselijk lichaam. Uit zijn artikel:

• 5G maakt voornamelijk gebruik van de bandbreedte van de millimetergolf, waarvan bekend is dat deze een pijnlijk branderig gevoel veroorzaakt. Het is ook in verband gebracht met oog- en hartproblemen, onderdrukte immuunfunctie, genetische schade en vruchtbaarheidsproblemen.

• De Federal Communications Commission (FCC) geeft toe dat er geen 5G-veiligheidsonderzoeken zijn uitgevoerd of gefinancierd door het agentschap of de telecomindustrie, en dat er geen gepland zijn.

• De FCC is in de greep van de telecomindustrie, die op haar beurt de desinformatiestrategieën van de tabaksindustrie heeft geperfectioneerd.

• Langdurige blootstelling aan microgolffrequenties zoals die van mobiele telefoons kan mitochondriale disfunctie en nucleaire DNA-schade veroorzaken door vrije radicalen die geproduceerd worden door peroxynitriet.

• Overmatige blootstelling aan mobiele telefoons en Wi-Fi-netwerken is in verband gebracht met chronische ziekten zoals hartritmestoornissen, angst, depressie, autisme, Alzheimer en onvruchtbaarheid.

Op de website van de Cellular Phone Task Force staan talloze waarschuwingen van regeringen en instanties van over de hele wereld die alarm hebben geslagen over straling van mobiele telefoons en de schadelijke effecten ervan op de menselijke biologie.

Radiofrequente microgolfstraling veroorzaakt spanningsveranderingen in de lichaamscellen, waardoor calciumkanalen veranderen

Daarnaast onthult overtuigend onderzoek onder leiding van Martin Pall, Ph.D., emeritus hoogleraar biochemie en medische basiswetenschappen aan de Washington State University, dat microgolfstraling van mobiele apparaten en draadloze routers spanningsveranderingen in de lichaamscellen veroorzaakt en zogenaamde “Voltage-Gated Calcium Channels” (VGCC’s) activeert, die zich in het buitenste membraan van uw cellen bevinden. Dit membraan bepaalt wat er de cel in en uit gaat.

Bekijk de volledige studie van Martin Pall, PhD, getiteld: Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Dat onderzoek legt uit:

Drieëntwintig studies hebben aangetoond dat spanningsgevoelige calciumkanalen (VGCC’s) deze en andere EMV-effecten veroorzaken… Bovendien kunnen de spanningsgevoelige eigenschappen van deze kanalen biofysisch plausibele mechanismen bieden voor de biologische effecten van EMV.

Uit het bovenstaande artikel van Dr. Mercola: (nadruk toegevoegd)

  Schokkend: Grote steden zijn nu onbewoonbaar door 5G-straling

Volgens het onderzoek van Pall activeert radiofrequente microgolfstraling, zoals die van uw mobiele telefoon en draadloze router, de voltage-gated calciumkanalen (VGCCs) die zich in het buitenmembraan van uw cellen bevinden.

Volgens Pall zijn VGCCs 7,2 miljoen keer gevoeliger voor microgolfstraling dan de geladen deeltjes binnen en buiten onze cellen, wat betekent dat de veiligheidsnormen voor deze blootstelling een factor 7,2 miljoen te laag zijn.

Laagfrequente microgolfstraling opent uw VGCC’s, waardoor een abnormale instroom van calciumionen in de cel ontstaat, die op zijn beurt stikstofmonoxide en superoxide activeert, die vrijwel onmiddellijk reageren om peroxynitriet te vormen, dat vervolgens vrije carbonaatradicalen veroorzaakt, een van de schadelijkste reactieve stikstofsoorten die bekend zijn en waarvan gedacht wordt dat ze de hoofdoorzaak zijn van veel van de huidige chronische ziekten.

Dit betekent dat straling van mobiele telefoons (en 5G-masten) inderdaad spanningsveranderingen in het menselijk lichaam teweegbrengt, en dat deze spanningsveranderingen zeer reële biochemische effecten hebben, waarvan sommige gevaarlijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid (zoals de vorming van peroxynitrietmoleculen).

Het bestrijden van deze krachtige vrije radicalen kan gedeeltelijk worden bereikt met voedingsbenaderingen, zoals door het gebruik van het enzym superoxide dismutase (SOD), dat de basisvoeding is in de 5G Defense-poeders van de Health Ranger Store. SOD (meestal afkomstig van meloenvruchten) blokkeert de straling van celtorens niet zelf, maar helpt het lichaam te reageren op cellulaire stress zoals de vorming van peroxynitrietmoleculen.

In gerelateerd nieuws dat door Reuters werd gemeld, hebben Franse regelgevende instanties Apple gewaarschuwd om te stoppen met de verkoop van iPhone 12-telefoons vanwege de aanwezigheid van overmatige straling die door de apparaten wordt geproduceerd. De smartphone van Apple overschrijdt de toegestane wettelijke limiet voor straling. Deze telefoon wordt sinds 2020 verkocht.

5G-signalen kunnen ervoor zorgen dat grafeenoxide ladingen vrijgeeft in het menselijk lichaam

Als we dit allemaal met elkaar verbinden, kunnen 5G-signalen worden gebruikt om een laag voltage in het menselijk lichaam op te wekken, waardoor grafeenoxidemoleculen vooraf bepaalde payloads (aangewezen ladingen) in het lichaam vrijgeven. Via het gepubliceerde artikel waarnaar hierboven wordt verwezen:

Bij toepassing van externe prikkels zijn veel materialen in staat om medicijnen af te geven. De meeste hebben echter geavanceerde instrumenten nodig, behalve elektrische stimulatie. Elektrogestimuleerde medicijnafgifte heeft de aandacht getrokken vanwege de lage kosten, pijnloosheid en draagbaarheid van de controleapparatuur, waardoor het hanteerbaar is voor aangepaste toepassingen. In dit onderzoek gebruikten we NGO als een elektrogevoelig materiaal om medicijnen op een controleerbare manier af te leveren.

“Dit is de eerste keer dat we ASP en DOX hebben gebruikt als een modelgeneesmiddel dat gelijktijdig kan worden toegediend door externe voltage,” aldus het artikel. De conclusie van het artikel voegt hieraan toe: (nadruk toegevoegd)

Concluderend hebben we hier laten zien dat NGO kan worden gebruikt als een middel voor dubbele toediening van medicijnen, en dat de afgifte van medicijnen kan worden geregeld door een extern voltage. Om het synergetische effect van ASP en DOX te benutten, hebben we NGO aangepast en er twee geneesmiddelen aan bevestigd. Ons in het laboratorium gemaakte apparaat met afstandsbediening gaf het antikankermedicijn efficiënt vrij. Het vrijgaveproces kan eenvoudig met een mobiele telefoon worden in- en uitgeschakeld door de voorspanning te veranderen.

Grafeenoxide kan als lading biologische of chemische wapens dragen

In het hierboven geciteerde wetenschappelijke artikel was de lading aspirine plus een veelgebruikt kankermedicijn. De payload kan echter bijna alles zijn dat klein genoeg is, inclusief zowel hydrofiele als hydrofobe moleculen. Uit het onderzoek: “We hebben ook aangetoond hoe hydrofiele (ASP) en hydrofobe medicijnen (DOX) kunnen worden toegediend door gebruik te maken van één enkel toedieningsplatform.”

  Blootstelling aan microgolven en straling van mobiele telefoons zorgt ervoor dat gevaarlijke vrije radicalen, PEROXYNITRITEN genaamd, zich ophopen in het lichaam

Dit betekent dat krachtige chemische wapens — theoretisch inclusief zenuwagentia die al dodelijk zijn bij blootstelling aan nanogrammen — in grafeenoxide moleculen geladen kunnen worden die heimelijk in het lichaam worden afgeleverd via agressief gepropagandeerde medische interventies zoals nepvaccins of covid-swabs. Theoretisch kunnen dergelijke wapens ook via voedselvectoren aan de bevolking worden toegediend. Eenmaal in het lichaam kan een kleine hoeveelheid payloadlekkage enige zenuwschade veroorzaken bij de geënte slachtoffers, maar de echte payloadlevering zal pas plaatsvinden als er een geschikt 5G-signaal wordt uitgezonden over de geënte bevolking, met de “vrijgavefrequentie” die de vereiste spanning genereert om de payload te ontketenen.

Met andere woorden, een 5G-uitzendsignaal op de juiste frequentie zou er onmiddellijk voor kunnen zorgen dat grafeenoxidemoleculen de payload loslaten in de lichamen van degenen die eerder met deze payloads zijn geïnoculeerd. Dit zou gelijktijdig gebeuren, over de hele bevolking die zich binnen het bereik van de uitzendfrequenties bevindt die de benodigde spanning in het lichaam opwekken.

Als de payload een zenuwgas zou zijn, zou het effect in de echte wereld zijn dat grote delen van de bevolking plotseling dood neervallen in steden waar 5G-uitzendingen in staat zijn om ze te verzadigen. Als de nuttige lading virusachtige nanodeeltjes zouden zijn, zou de toediening van de nuttige lading ervoor kunnen zorgen dat een groot deel van de bevolking plotseling “geïnfecteerd” lijkt te zijn met een pandemievirus dat zich met onvoorstelbare snelheid verspreidt.

Deze technologie zou, met andere woorden, gebruikt kunnen worden als een “noodschakelaar” om het deel van de bevolking te vernietigen dat eerder was geïnoculeerd met GO die de nuttige lading droeg.

“Zwarte inkt” gedrukt op farmaceutische capsules blijkt magnetisch te zijn en kan grafeenoxide bevatten

Tijdens het schrijven van dit artikel kwam mij nog wat extra informatie ter ore. De zwarte inkt die op de zijkant van farmaceutische capsules is gedrukt, bestaat eigenlijk uit mysterieuze zwarte vlekjes die magnetisch zijn. Een contact stuurde mij een video, weergegeven in de volgende schermafbeelding, waarop te zien is hoe farmaceutische capsules enkele uren in water gedrenkt werden, waarna de zwarte “inkt” van de capsules veranderde in zwarte spikkels die opzienbarende magnetische eigenschappen vertoonden. Op deze foto ziet u dat de zwarte stukjes zich verzamelen bij de gewone magneet die tegen het glas wordt gehouden:

Zoals dit artikel in LiveScience.com onthult, blijkt uit verbluffend nieuw onderzoek dat grafeen magnetisch kan worden gemaakt door lagen in een specifieke rotatierichting samen te voegen. Hierdoor ontstaat magnetisme, ook al zijn de onderliggende atomaire elementen niets anders dan koolstof. Uit het artikel:

Het magnetische veld wordt niet gecreëerd door de gebruikelijke spin van elektronen binnen de individuele grafeenlagen, maar ontstaat door de collectieve werveling van elektronen in alle drielagen van de gestapelde grafeenstructuur, meldden onderzoekers 12 oktober in het tijdschrift Nature Physics.

Wordt grafeen gebruikt in de “inkt” die op de zijkant van voorgeschreven medicijnen wordt gedrukt? We weten het niet zeker, maar het feit dat deze inkt duidelijk magnetisch is, is alarmerend.

Grafeenoxide kan ook gigahertz-signalen overbrengen naar ontvangers in de buurt

Bovendien zouden bij bepaalde exotische toepassingen van grafeenoxide (GO) materialen, degenen wiens lichaam geactiveerd wordt door uitzendingen van mobiele zendmasten, zelf als elektromagnetische “repeaters” kunnen fungeren vanwege het vermogen van GO om als zender te fungeren.

  Uitbreiding rol leger in 5G kan leiden tot "massale gegevensverzameling, tracering en bewaking" van burgers

Dit vermogen is goed gedocumenteerd in een studie getiteld “Radio-frequency characteristics of graphene oxide,” gepubliceerd in Applied Physics Letters in 2010. (https://doi.org/10.1063/1.3506468) Dat onderzoek legt uit: (nadruk toegevoegd)

We bevestigen dat grafeenoxide, een tweedimensionale koolstofstructuur op nanoschaalniveau, een sterke kandidaat kan zijn voor een zeer efficiënte interconnector

in het radiofrequentiebereik. In dit artikel onderzoeken we de hoogfrequente eigenschappen van grafeenoxide in het bereik van 0,5-40 GHz. Radiofrequente transmissie-eigenschappen werden geëxtraheerd als S-parameters om de intrinsieke ac-transmissie van grafeenvellen te bepalen, zoals de impedantievariatie-afhankelijkheid van de frequentie. De impedantie en weerstand van grafeenvellen nemen drastisch af naarmate de frequentie toeneemt. Dit resultaat bevestigt dat grafeenoxide een groot potentieel heeft voor het verzenden van signalen in het gigahertzbereik.

Met andere woorden, grafeenoxidematerialen kunnen zowel ladingen vervoeren die via mobiele telefoonsignalen op afstand worden afgeleverd, als signalen overbrengen naar andere ontvangers in de buurt.

Dit zou theoretisch gebruikt kunnen worden om een “kettingreactie” te starten van 5G signalen die van de ene persoon naar de andere worden doorgezonden. In theorie zou dit de uitzending van een “noodschakelaar”-signaal kunnen uitbreiden tot ver buiten het initiële bereik van de 5G-celtorens zelf.

Uit de conclusie van dat gepubliceerde artikel

…We verwachten dat GO gebruikt zou kunnen worden voor transmissielijnen in elektronica van de volgende fase en een zeer sterke kandidaat zou kunnen zijn voor nanokoolstofelektronica.

Conclusies

 1. Grafeenoxide kan chemische of biologische ladingen dragen.

2. Grafeenoxide met nuttige ladingen kan in het lichaam worden gebracht via vaccins of wattenstaafjes.

3. Het vrijkomen van deze nuttige ladingen kan geregeld worden door externe celtorensignalen die specifieke spanningsveranderingen in menselijke cellen veroorzaken.

4. Van sommige spanningsveranderingen is al bekend dat ze optreden bij blootstelling aan straling van mobiele zendmasten, vooral bij 5G.

5. De nuttige ladingen van grafeenoxide kunnen nuttige ladingen met een “noodschakelaar” bevatten, zoals zenuwagentia of besmettelijke agentia.

6. Het 5G-torensysteem kan daarom fungeren als een infrastructuursysteem voor het vrijgeven van ladingen voor chemische wapens om een “massadoding” te bewerkstelligen van bevolkingsgroepen die eerder werden geïnoculeerd met GO’s die ladingen dragen.

7. Covid-vaccins – waarvan nu algemeen bekend is dat ze niets te maken hebben met het stoppen van een pandemie (aangezien zelfs het Witte Huis en CDC allebei toegeven dat ze de overdracht of infecties niet stoppen) – zouden theoretisch gebruikt kunnen zijn om mensen in te enten met grafeenoxide-ladingen die nog niet geactiveerd zijn.

Het is dus aannemelijk – maar niet bewezen – dat vaccins + 5G-masten gebruikt zouden kunnen worden als een ontvolkingswapensysteem om bijna gelijktijdig een groot percentage van de menselijke bevolking uit te roeien, simpelweg door de GO-lading te activeren met een specifieke intensiteit en frequentie van de uitgezonden energie.

Gezien het feit dat de westerse regeringen van de wereld op dit moment duidelijk proberen om hun eigen bevolking uit te roeien, zou deze conclusie zorgwekkend moeten zijn voor iedereen die de wereldwijde depopulatieagenda wil overleven.

Bronnen in dit artikel zijn onder andere:

https://childrenshealthdefense.org/defender/5g-emf-radiofrequency-radiation-health-risks-exposure-humans-cola/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468519422002166

https://www.reuters.com/technology/french-watchdog-halts-iphone-12-sales-over-too-high-radiation-minister-2023-09-12/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23802593/

http://cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/

https://pubs.aip.org/aip/apl/article-abstract/97/19/193103/324025/Radio-frequency-characteristics-of-graphene-oxide?redirectedFrom=fulltext


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

5G: Gevaccineerden EN ongevaccineerden zijn allemaal doelwittenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVervallen Groot-Brittannië… Scholen storten in en Challenger-tanks worden aan diggelen geblazen
Volgend artikelVoormalig Maleisische premier waarschuwde de wereld voor DEPOPULATIEPLAN door globalisten in 2015 toespraak
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. En laat dit nou net in die gif prik zitten.
  Zo’n vermoeden hadden ze al dat dit hier voor gebruikt zou kunnen worden.

  Dus niets om mij druk om hoeven te maken.

  • NEEN alleen nog bullshit over geo engineered aardbevingen en tsunamis en uiteraard tot vervelens toe over ziekte, dood en verderf veroorzaakt door vaxxins….ondertussen echter zijn we dus nog steeds met 8 miljardekens and ticking ……een paar miljard minder zou in wezen niet zo slecht zijn , is mijn bescheten mening …die van jullie ??

   • Ik denk dat er helemaal geen oorlog in oekrieland is en de media jullie daar ook mee voor de gek houdt.
    Wellicht xijn er meerdere net zo ongeïntetesseerd in dat amerikaanse (fake?) oekriefeest als jullie in andere onderwerpen. Als er niets is dat je interesseerd, gewoon weg bij je scherm. Geeft meer leef tijd!

 2. Veel filmpjes op Twitter over voedingsmiddelen waaraan sterke magneetjes kleefden, zo bleef een video met een magneet kleven aan een pindakaaspot, gekunsteld of niet, maar het blijft voor de naïvelingen science fiction.

 3. In de loop van een paar jaar heb ik voorbij zien komen wat er allemaal in het “vaccin” zit of in zou zitten: GO, parasieten, nanomaterialen die bots of elecronica kunnen vomen o.i.v. straling.. gelukkig geen prik genomen en geen wattenstaaf ontvangen in mijn neus, maar ik weet niet wat er al in de lucht terecht komt of wat je via shedding ontvangt. Chemtrails zijn al lang een bewezen praktijk. Er zijn nu vaccins die in de lucht verspreid kunnen worden. Het wordt hoog tijd om een gezondere plek op te zoeken dan een nederlandse grote stad met een WEF burgemeester.

 4. ´Sta op tegen de draadloze overname – verzet je tegen H.R. 4141
  H.R. 4141 verwijdert kritieke vereisten voor milieueffectbeoordeling en vergemakkelijkt de snelle uitbouw van draadloze infrastructuur in het hele land. Het elimineren van deze milieuwaarborgen kan onvoorspelbare en catastrofale gevolgen hebben voor zowel de natuur als de mensheid. Federale wet H.R. 4141 is de nieuwe pro-draadloze industriewet die in het Congres is geïntroduceerd. Dit wetsvoorstel beoogt het elimineren van belangrijke milieu- en historische beschermingswaarborgen die vereist zijn door de National Environmental Policy Act en de National Historic Preservation Act, die zijn ontworpen om mens en milieu te beschermen. ´

  https://childrenshealthdefense.org/community-forum/stand-up-against-the-wireless-takeover-oppose-h-r-4141

 5. Ze zijn druk bezig met die (5G) masten te plaatsen in heel Nederland.. en niemand heeft het door blijkbaar.

  “voor sneller internet jonges, ga snel je nieuwe iPhone kopen met je slaapzak voor de winkel want Op=Op”

  Blehh blehh blehhhhhheee

 6. Yordi zwarts is bezig met een rechtszaak tegen 5G maar dat schiet
  ook niet echt op,
  NBO (nationale bond overheidszaken).
  Zal wel weer bewust getraineerd
  worden want het is voor crowd control
  uitspraak van Mona Keyzer..

 7. Het is te hopen dat de overheid zijn perroneel..lees politie…niet met dit spul heeft geprikt. Want stel dat die ook niks meer kan als 5G aan gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in