Wij zijn de zwarte soldaten, want wij strijden voor vrijheid en voor recht!” Zo luidde een marslied van de NSB, de Nederlandse nationaal-socialistische partij (1932-1945). Natuurlijk verwees zwart naar de kleur van hun uniformen, niet naar de kleur van hun huid, schrijft Hans Vogel.

Op de een of andere vreemde manier heeft dit oude lied, net als de mannen die het zongen en de ideeën erachter, gemeden door de fatsoenlijke samenleving, weer betekenis gekregen in Europa. Bij nadere beschouwing van de EU valt op dat de politie-uniformen over het algemeen ook zwart zijn, misschien niet altijd die van de agenten in gewone dienst, maar zeker die van de oproerpolitie. De oproerpolitie in volledige uitrusting is letterlijk een zwarte soldaat. Als zodanig onderdrukken zij vreedzame demonstraties nu al meer dan tien jaar met grof geweld. Zo was het politiegeweld tegen de Gele Hesjes-beweging in Frankrijk bijzonder schokkend, zoals dat van elke “Derde Wereld” schurkenstaat.

Tegelijkertijd heeft een ander soort zwarte soldaten de straten van het oude Europa overgenomen. Niet gekleed in zwarte uniformen, maar zwart van huid, minder strak georganiseerd en geleid, voeren deze zwarte soldaten ook een oorlog tegen de vreedzame burgers van EU-landen. Zij hebben het vooral gemunt op vrouwen, molesteren hen, verkrachten hen, vermoorden hen en intimideren hun mannen en families. Deze zwarte soldaten opereren als het ware achter de linies, achter de oproerpolitie. Kortom, er is een echte oorlog gaande tegen de EU-bevolking.

Het opperbevel is in handen van de EU-regeringen. Hoewel in de meeste EU-landen de scheiding der machten in de grondwet is vastgelegd, is die scheiding in de praktijk niet evident. De regeringen van de EU kunnen dus een combinatie van vaak openlijk gewelddadig politieoptreden en het rechtssysteem (ook rechters zijn in het zwart gekleed!) gebruiken om de burgerij te onderwerpen en de publieke opinie en het publieke debat te controleren. De media, of de zogenaamde vrije pers, zowel privé als publiek (met de vermeende garanties voor haar onpartijdigheid, zoals in Duitsland), speelt ook een sleutelrol in het controleren van de publieke opinie. In militaire termen uitgedrukt: de regeringen van de EU beschikken over een “full-spectrum dominantie” in het hele publieke domein.

Onder deze omstandigheden was het niet moeilijk om enkele dagen na het begin van de Russische speciale militaire operatie in Oekraïne op 24 februari 2022 Russische media uit de EU te weren. De weinige stemmen die uit protest tegen deze massale en ongekende censuur werden gehoord, werden gemakkelijk tot zwijgen gebracht en onderdrukt. Het is misschien geen toeval dat de EU-censuur werd afgekondigd door een Duitser, namelijk de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Duitsland is het Europese land met de langstdurende censuur en strenge controle op de media: sinds Hitler in 1933 een einde maakte aan de persvrijheid, leven de Duitsers met gecontroleerde media en beknotting van de meningsuiting. Het vrije woord is nu al bijna een eeuw lang verboden in Duitsland. Vandaag de dag is het beleid dat voor het eerst door de nazi’s werd toegepast de norm en de standaard geworden in de hele EU.

  Google kondigt wereldwijd verbod op onafhankelijke media in zoekresultaten aan

Een essentieel instrument om het publieke debat te beheersen is het belachelijk maken en framen van de oppositie. Zo wordt iedereen die niet in de officiële narratieven gelooft, bestempeld als “hater”, “ontkenner” of “samenzweringstheoreticus”. Alleen al op grond daarvan wordt gesuggereerd dat deze mensen ongeschikt zijn om deel te nemen aan het publieke debat. Doen ze dat toch, dan worden er scherpere wapens ingezet. In dat geval wordt gesteld dat de dader “gevaarlijke ideeën” heeft of dat hij een “potentiële terrorist” is. Als zodanig moet hij worden aangepakt, bijvoorbeeld in de gevangenis gegooid of een psychiatrische behandeling ondergaan. Talloze EU-journalisten en anderen die onwelgevallige waarheden verkondigen, zijn aangeklaagd, in de gevangenis gegooid of geïnterneerd in een psychiatrische afdeling. Als iemand bijzonder moeilijk te hanteren blijkt, wordt hij geëlimineerd door middel van een auto-ongeluk, een “lone wolf” of zelfmoord.

Gelukkig hoeven deze gewelddadige methoden zelden te worden toegepast. Staatscensuur met behulp van de politie en kangoeroe-rechtbanken zorgt voor de meeste gevallen. En nog eerder wordt door de handhaving van “communautaire normen” op social media als Facebook, Apple (I-phone), Google, YouTube, Instagram, Amazon (tot voor kort ook Twitter) en andere platforms het overgrote deel van de “denkmisdaad” weggefilterd.

Voor de machthebbers in de EU zou het echter een slechte zaak zijn als alle burgers mee zouden gaan in de ganzenpasmars naar de fascistische hemel. Zonder een gematigd, maar gecontroleerd en gestuurd niveau van denkmisdaad zouden al die zwarte soldaten, wier rangen dagelijks aangroeien door hele bootladingen “asielzoekers” die op heimelijke bevelen van de EU worden binnengebracht, weinig zin hebben. Het eerbiedwaardige adagium van verdeel en heers is afgestoft en vormt de leidraad voor het beleid van de meeste EU-regeringen en de Europese Commissie.

In werkelijkheid gebruiken de EU-regeringen gewiekste tactieken om de sociale onrust en angst te vergroten en zo hun agenda voor totale controle over de bevolking te bevorderen. Deze methode is gebaseerd op het criminaliseren van “haatzaaien” en het heimelijk faciliteren van allerlei soorten criminaliteit door de “zwarte” soldaten van overzee. In Amsterdam wordt 80% van de criminaliteit gepleegd door Marokkaanse jongeren. Als de daders worden gearresteerd, worden ze meestal snel zonder aanklacht vrijgelaten. Als er al aangifte wordt gedaan en veroordelingen volgen, zijn deze meestal belachelijk licht in vergelijking met de gepleegde misdaad. De media houden zich plichtsgetrouw aan de instructies om in hun berichtgeving nooit de herkomst of nationaliteit van de daders te vermelden. Zo worden ze beschreven als “jongeren” in plaats van “jonge Marokkanen”. Als de media het dus over “jongeren” hebben, weet het publiek dat het om Marokkanen gaat. Maar wie in het openbaar de dingen bij hun naam durft te noemen, wordt onmiddellijk beschuldigd van een “haatmisdrijf”. Er bestaat geen betere manier om maatschappelijke verdeeldheid te zaaien.

  Zal Transhumanisme het eindspel zijn voor de mensheid zoals wij die kennen?

Autochtone Europeanen voelen zich verraden, onzeker en boos, maar mogen hun gevoelens niet uiten. Een beheersbaar spanningsniveau kan zo eindeloos worden gehandhaafd, want tegelijkertijd wordt het publiek gekoeioneerd door middel van dagelijkse doses angstporno: over nucleaire oorlog, gaten in de ozonlaag, zure regen, klimaatverandering, het stijgende niveau van de oceanen, smeltende ijskappen, koolstof- en stikstofemissies en dodelijke pandemieën. De media laten eindeloze rijen “deskundigen” paraderen om de gruwelijke details van elke dreiging uit te leggen en te illustreren, terwijl ze een oproep doen om “de wetenschap te volgen.” Deskundigen met tegengestelde meningen worden nooit uitgenodigd om te reflecteren over de op de loer liggende gevaren. Deze laatste deskundigen worden stelselmatig gebrandmerkt als “ontkenners”. In dit proces helpen de regeringen en de media in feite om de laatste overblijfselen van academische integriteit te vernietigen.

Er is altijd maar één uitweg, één oplossing voor het probleem in kwestie. Dat is de overheid gehoorzamen en precies doen wat je gezegd wordt. Dus, bijna een jaar na het begin van de Russische SMO in de Oekraïne, nu de EU bezig is om Europa’s energietoevoer af te snijden en Europa’s industriële basis te vernietigen, krijgen de burgers te horen dat ze hun gebruik van water en energie moeten beperken. Zet de verwarming lager, krijgen ze te horen, rijd minder, douche minder, trek een extra trui aan, koop minder, eet minder vlees en schakel over op insecten!

Ondertussen wordt het werkelijk dreigende gevaar van een financiële ineenstorting nauwelijks vermeld in de media die het systeem in stand houden.

Met EU-regeringen die een rigide censuur op grote schaal uitoefenen, hun burgers terroriseren met SS-achtige ploegen oproerpolitie en overzeese immigranten (vaak illegale vreemdelingen) met criminele neigingen, dissidenten in de gevangenis gooien en liquideren als dat nodig is, terwijl ze tegelijkertijd een regime in de Oekraïne steunen dat openlijk de nazi-ideologie verheerlijkt, moet je je afvragen hoe het zit met het eindeloze en alomtegenwoordige geklaag over hoe slecht die nazi’s eigenlijk waren. Dit gejammer maakt deel uit van de horrorverhalen over de Tweede Wereldoorlog, Latijns-Amerikaanse militaire dictators, de verschrikkingen van communistische regimes en alle andere vijanden ver weg en lang geleden, en is een hoeksteen van de PC-ideologie.

  Harde schijven en video's van Jeffrey Epstein 'per ongeluk zoek geraakt', zeggen autoriteiten

Een ander epitheton dat de EU-regeringen en hun meest fanatieke aanhangers, zoals de Groenen, Liberalen en Sociaal-democraten, graag gooien naar iedereen die het niet met hen eens is, is “fascist”. Dit is eigenlijk een beetje een fossiel, een oud overblijfsel van een eeuw geleden, toen links nog werd aangevallen door geüniformeerde straatbendes, zoals de SA in Duitsland en de Fasci di combattimento in Italië. Men kan dergelijke mensen inderdaad nazi’s of fascisten noemen, al was het maar omdat ze zichzelf zo noemden. Maar in meer objectieve zin, wat zijn de onderscheidende kenmerken van het fascisme als politiek systeem? Deze omvatten meedogenloze onderdrukking van de oppositie, censuur en controle over elk aspect van het leven van de burgers. De EU voldoet prima aan die beschrijving. Maar het belangrijkste kenmerk is dat onder het fascisme zowel de staat als de samenleving onderworpen zijn aan het dictaat van het monopoliekapitalisme, met andere woorden, van grote bedrijven, waaronder banken. Dit is toevallig ook het geval in de EU. Terwijl deze bedrijven in nazi-Duitsland en fascistisch Italië Krupp, IG Farben, FIAT, Ansaldo enz. heetten, heten ze tegenwoordig Blackrock, Vanguard, Amazon en Microsoft.

Sinds vele jaren wordt EU-wetgeving, die voorrang heeft op wetten van de nationale parlementen, geschreven en voorbereid door een waar leger van lobbyisten die worden betaald door de monopoliekapitalisten. Deze ingehuurde krachten overtreffen de ambtenaren in de hoofdstad van de EU, Brussel. In plaats van zich te verzetten, concentreren de eurocraten en de leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie zich op het zichzelf geven van de ene loonsverhoging na de andere, waarmee ze een voorbeeld stellen voor hun collega’s in de EU-lidstaten. Men zou dus kunnen concluderen dat de EU en haar lidstaten niet alleen door fascisten worden geregeerd, maar door corrupte fascisten. Ondanks al hun kwaden en tekortkomingen hadden nazi-Duitsland en fascistisch Italië tenminste aanzienlijk minder corruptie.

De Russische SMO in Oekraïne heeft de zaken heel duidelijk gemaakt. Het werkelijk fascistische karakter van de EU en het “Westen” in het algemeen (in feite het Amerikaanse imperium) wordt steeds duidelijker. Dat komt omdat onderliggende waarheden meestal aan het licht komen tijdens crises en oorlogen.

Een van die waarheden is dat de EU tot op het bot fascistisch is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

RAPE DOSSIER

Moslims mogen legaal verkrachten in EuropaVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Coleman: Wat doet de covid prik met de hersenen?
Volgend artikelVideo: Russische TV bespot Biden voor het kiezen van “zwarte lesbische drugsverslaafde” boven marinier Paul Whelan in ruil
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Als je de macht neerlegt bij een klein groepje mensen, kun je er donder op zeggen dat er misbruik van gemaakt wordt. Is al zo oud als de mensheid, en ze snappen het nog steeds niet.

 2. Macht in de EU stoelt op communicatie en energie…..en op lieden die zichzelf beschikbaar stellen om geweld tegen anderen te plegen….en op de leiding daarvan. Dat is wat onze vrijheid kost……de gewillige slaafsheid van anderen.

  Wil je een stoel de poten weg zagen dan is iedere poot goed om de stoel wankel te maken, maar pas bij twee van de vier poten is de stoel niet langer en stoel…..een melkkruk heeft maar een poot, dus…..

 3. “Fascisme in de EU” Ja, dat zei (schreef) ik maanden terug al op een andere alternatieve website en werd daardoor verbannen. 🤪

  Note: Voor de goede orde, ik kan daar zo weer reageren als ik wil, maar als een moderator om dit soort bevindingen (commentaren) iemand al een ban oplegt, dan weet ik al meer dan genoeg en begrijp je niet wat het concept fascisme eigenlijk inhoudt. Dan sta je dus ook niet helemaal met de werkelijkheid in contact.

  Ik zal deze site hier dan ook maar niet benoemen, verspilde moeite.

  • We hebben alle namen, we kennen al hun satanusche netwerkclubs, we weten alles… kwestie van tijd voor we ze opruimen. In de natuur worden psychopaten verstoten en verbannen. In de natuur sterven psychopaten een eenzame dood. Geen enkele diersoort laat psychopaten aan de macht komen. Wij zijn ook die natuur, alleen hebben we de psychopaten de macht gegeven ipv ze te verbannen. Kwestie van tijd en de natuur zal alle psychopaten vernietigen.

 4. Moet ik bang worden van Guy Verhofstadt en van Frans Timmermans!
  Laat me niet lachen.
  De marcherende volksverraders die dit soort mafketels in hun positie houden zijn het probleem!
  Niet echt een probleem, het blijken laffe karakterloze klootzakken te zijn.
  Die een grote bek hebben, als ze met zijn alle zijn.
  Die als individuen geen klote voorstellen!

  Frans Timmermans heb ik in 2022 meerdere malen aangeschreven over zijn moderne T4-program.
  Hij is mede verantwoordelijk voor het verbod op rietjes!
  Hij heeft geen boodschap aan degene die niet zonder een rietje kan drinken, zoals ikzelf.
  De vetklep, de socialist en al zijn mede volksverraders, die hun boterham hebben verdiend / nog verdienen in de zorg!
  De Nazi Liefhebbers, die als oudsher over de straten marcheerde, toen ze daartoe werden opgeroepen door een andere vetklep, de Obesitas Pedo van de CDA Hubert Bruls!

  Er ontwikkeld zich een nieuw fascisme.
  Er kan zich een nieuw fascisme ontwikkelen, dankzij dat stomme achterlijke volk, wat zich een paar jaar geleden voordeed als antifa’s, maar nu braaf doet wat het Vierde Reigh van hen vraagt!

 5. Gut, de NSB bestaat niet meer? Onzin; bestaan nog steeds, wel andere naam en versplinterd.
  Nu heten ze VVD, D66, CU, PvdA

 6. Vreemd… Ik zie mij reactie niet geplaatst, maar ik krijg het bericht dat ik de reactie al heb geplaatst als ik het nogmaals probeer te plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in