Nu het begrip “giftheorie” deze week de wereld rond is gegaan, zijn veel mensen geschokt dat veel farmaceutische geneesmiddelen bijna geheel afkomstig zijn van ratelslanggif, gif van het Gila-monster-reptiel, gif van de pitadder, schorpioenengif en andere dergelijke bronnen, bericht Mike Adams.

Een pijnbestrijdingsmiddel met de naam Prialt (zie Prialt.com) wordt in feite gesynthetiseerd door het gif van de Magische Kegelslak (conus magus) na te maken. Dit gif veroorzaakt hallucinaties, verwarring, veranderde bewustzijnstoestanden en meer. Op het bijsluiterblad van het Prialt-medicijn staan bizarre waarschuwingen, zoals: “Patiënten zijn tijdens de toediening van PRIALT onaanspreekbaar of verdwaasd geworden.”

Patiënten die van het middel buiten bewustzijn raken, lijken volledig bij bewustzijn te zijn, bijna alsof ze in een zombietoestand verkeren. De waarschuwing luidt: “Tijdens deze episoden lijken de patiënten soms bij bewustzijn te zijn en is de ademhaling niet aangetast. Als er een verminderd bewustzijn optreedt, stop dan met PRIALT totdat het voorval is afgenomen…”

Wij erkennen dat geneesmiddelen als Prialt praktische, begunstigende toepassingen kunnen hebben voor mensen die aan chronische pijn lijden, maar die om uiteenlopende redenen geen zeer verslavende opioïden kunnen innemen. Wij zijn het er echter niet mee eens dat de geneesmiddelenfabrikanten en de artsen de oorsprong van deze geneesmiddelen voor de patiënten verborgen lijken te houden. De meeste artsen weten niet eens dat toxinen, gifstoffen en vergiften gebruikt worden als sjablonen om uiterst giftige peptiden te synthetiseren, die vaak gebruikt worden in voorgeschreven medicijnen, waaronder medicijnen tegen hartaanvallen, diabetes, hoge bloeddruk en meer.

Reptielengif kan bewapend worden en veranderd worden in grootschalige chemische wapensystemen

Erger nog, deze reptielengiffen kunnen gewapend en massaal geproduceerd worden, en dan gebruikt worden in een grootschalige chemische aanval op de bevolking, door deze giftige stoffen in voedsel, water, lucht of contactoppervlakken te brengen. Net zoals fentanyl kan worden bewapend door aërosolvorming en de aflevering door drones, kunnen deze reptielengifpeptiden ook worden bewapend en gebruikt om grote aantallen mensen massaal te vermoorden.

Sommige waarnemers geloven dat dit al gebeurd is, en dat de mRNA-“vaccins” die momenteel bij mensen ingespoten worden, instructies voor de synthese van gifpeptiden in de cellen van het lichaam kunnen deponeren. Als dat waar is, zou uw lichaam daardoor van binnenuit in een reptielachtige giffabriek veranderen.

Het zou ook kunnen verklaren waarom zo veel bijwerkingen van covid-vaccins zo nauw lijken aan te sluiten bij de bekende effecten van envenomation (gebeten worden door een slang, een adder, een schorpioen, enz).

  Oversterfte nog steeds gecorreleerd met COVID-vaccinatiegraad - December 2023 data

Dr. Bryan Ardis behandelt dit uitvoerig in deel 3 van mijn recente interview met hem. Veel mensen zeggen dat dit derde deel verreweg het meest informatief is, en het wordt allemaal ondersteund door nauwgezet wetenschappelijk onderzoek:

Zoals ToxinTech.com uitlegt op hun website, waar zij de farmaceutische mogelijkheden aanprijzen van de gifpeptiden in hun bibliotheek:

De biologische functie van dierlijke gifstoffen is het immobiliseren en doden van prooi of roofdier in seconden tot minuten… gifstoffen richten zich op… neuromusculaire, cardiovasculaire, hemostatische en andere levensfuncties. Gifstoffen binden zich aan doelwitten met hoge affiniteit en zijn chemisch stabiel.

Voor de goede orde, wij schrijven ToxinTech geen snode bedoelingen toe. Wij erkennen echter wel dat de gifbibliotheek van ToxinTech door slechte actoren uitgebuit en misbruikt kan worden om massavernietigingswapens te maken, die allemaal gebaseerd zijn op gifpeptiden die gemanipuleerd zijn om te doden.

Interessant is dat de afbeelding op de home page van ToxinTech een nogal botte vraag stelt, die gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden: “Gemanipuleerde gifstoffen… hebben een doel?”

In de context van de biowetenschappen betekent dit een moleculair doelwit, zoals een specifieke enzymatische baan of een kanaal, zoals calciumkanalen of natriumkanalen. Maar in de geest van een slechte actor met snode bedoelingen, zou hij bijvoorbeeld de mensheid willen treffen met een op gif gebaseerd depopulatiewapen.

13 onweerlegbare feiten over slangengif, Big Pharma en biowapens

Wij hebben een groot deel van deze week besteed aan onderzoek naar de gifpeptide-industrie, en wat wij gevonden hebben is nogal verbazingwekkend. Ik denk zelfs dat het een van de grootste verhalen is in de geschiedenis van de moderne farmaceutische geneeskunde. Hier is wat wij tot nu toe weten:

Feit nr. 1: Big Pharma gebruikt routinematig gif en gifpeptiden voor geneesmiddelenonderzoek. Het is bekend dat ongeveer 150.000 diersoorten toxinen produceren, en wetenschappers schatten dat er 20 miljoen toxinen zijn (waarvan tot nu toe slechts een klein deel bestudeerd is).

Feit nr. 2: Er bestaan reeds uitgebreide gifbibliotheken (meer dan 20.000 gifpeptiden) die aan de farmaceutische industrie worden verkocht voor het ontdekken van geneesmiddelen. Twee van deze bedrijven zijn Venomtech (VK) en ToxinTech (VS).

Feit nr. 3 – Een bedrijf dat gifbibliotheken aanbiedt, viert hoe zijn gif voor Big Pharma in staat is om “prooien te immobiliseren en te doden… in seconden of minuten.” Zij verklaren dat de gifstoffen “geperfectioneerd zijn door miljoenen jaren evolutie” om zich te richten op “neuromusculaire, cardiovasculaire, hemostatische en andere levensfuncties” (ToxinTech.com homepage, 14 april 2022 geraadpleegd). Dit betekent dat bedrijven die licenties verlenen voor de gifbibliotheek de giftigheid erkennen van de verbindingen die zij aan de geneesmiddelenbedrijven aanbieden. Zij vermelden dat zelfs in hun eigen marketingmateriaal.

  Een Pandemie van de Gevaccineerden

Feit nr. 4 – Gif van reptielen kan in biologische wapens veranderd worden. De bedrijven die gifbibliotheken aanbieden, leveren eiwitsequenties waarmee gifpeptiden kunnen worden omgezet in virale payloads of mRNA-therapieën. Aangezien toxines vergiften zijn, is de kennis om ze op aminozuurniveau te ontwikkelen en te synthetiseren ook de kennis om biologische of chemische wapens te bouwen.

Feit nr. 5 – Er zijn reeds tientallen geneesmiddelen die uitsluitend van dierlijk vergif zijn afgeleid. Vele zijn door de FDA goedgekeurd. Een volledige tabel is gepubliceerd door Natural News en staat ook hieronder.

Feit nr. 6 – De farmaceutische industrie schijnt de oorsprong van haar producten uit dierlijk gif te verbergen en maakt op marketingwebsites weinig of niets bekend over de werkelijke oorsprong van haar geneesmiddelen. Men zou de bijsluiters moeten lezen en de Latijnse namen moeten begrijpen om te weten dat hun geneesmiddelen van dierlijk gif afkomstig zijn.

Feit nr. 7 – Bijna geen enkele arts of patiënt weet van de oorsprong van geneesmiddelen die van dierlijk gif zijn afgeleid. De patiënten slikken dus echte reptielengifmoleculen, maar krijgen van hun artsen te horen dat het “geneesmiddelen” zijn. De goedkeuring door de FDA van een gif als geneesmiddel verandert het niet op magische wijze in iets dat niet giftig is. De giftigheid wordt door de FDA gewoon geherinterpreteerd als “therapeutisch”, waardoor het farmaceutisch bedrijf een marktmonopolie krijgt om een molecule te verkopen die eigenlijk aan de natuur onttrokken is.

Feit nr. 8 – Gifmoleculen en gifpeptiden worden massaal gesynthetiseerd in farmaceutische fabrieken. Dit is een gangbare praktijk. Talloze wetenschappelijke en biowetenschappelijke bronnen, waaronder het Wereld Economisch Forum, maken hier melding van.

Feit nr. 9 – Gif en gifpeptiden worden gesynthetiseerd als “chemisch stabiel” (ToxinTech.com) en routinematig verstrekt in vloeibare oplossingen zonder conserveringsmiddelen. (Zij hebben geen speciale conserveringsmiddelen nodig om hun structuur en functie te behouden). Er zijn ook nanocarriers beschikbaar om de toxinepeptiden verder te stabiliseren. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

Feit nr. 10 – Gifstoffen kunnen door farmaceutische bedrijven worden aangeprezen als “van nature voorkomend”, omdat zij dat ook zijn. Dit etiket kan echter misleidend zijn, omdat de mensen het woord “natuurlijk” gelijkstellen met “gezond” of “veilig”.

  De berg rookte, het bliksemde en het geluid van een bazuin was te horen

Feit nr. 11 – Omdat gifpeptiden stabiel zijn in oplossing, kunnen zij gewapend en massaal geproduceerd worden, en dan verspreid worden via lucht, water, voedsel of contactoppervlakken. Dit betekent dat het volkomen aannemelijk is dat massale vergiftiging via gifpeptiden zou kunnen gebeuren via de watervoorziening, of de voedselvoorziening, of via drones op steden gedropt worden, enz. Dit zijn helemaal geen vreemde ideeën. Het Departement van Binnenlandse Veiligheid van de VS heeft onlangs simulatietests met chemische wapens uitgevoerd in New York City, waarbij “niet-giftig gas” werd losgelaten in stadsparken en metrostations, om precies dit te bestuderen. Als het een “gekke samenzweringstheorie” is, dan moet iemand dat tegen DHS zeggen, want zij hebben precies voor dit scenario geboord.

Feit nr. 12 – Sommige gifstoffen zijn huidpenetrerend en kunnen geabsorbeerd worden door er alleen maar AAN te VOELEN. (Geen venom, maar een toxine of gif.) Dit werd allemaal toegegeven in een voorstel van Ecohealth Alliance aan DARPA, zoals in dit verhaal staat: Uitgelekt DARPA document, DRASTIC analyse bevestigt aanval op de mensheid met behulp van aërosolvormige, huidpenetrerende nanodeeltjes-spikeiwitten.

Feit nr. 13 – Gif en gifpeptiden die voor de farmaceutische industrie geproduceerd worden, zijn zo stabiel dat ze maagzuur overleven, wat betekent dat de toxinepeptiden stabiel zijn in oplossing, ook in tamelijk zure (reactieve) oplossingen. Dat betekent dat ze ook in stadswater niet automatisch afbreken. Als giftige stoffen geen zeer stabiele moleculen waren, zouden ze in de eerste plaats niet geschikt zijn als giftige stoffen. Zoals ToxinTech uitlegt, hebben “miljoenen jaren van evolutie” de functionaliteit van deze moleculen geperfectioneerd.

Hier is een lijst van enkele geneesmiddelen die van gif zijn afgeleid, oorspronkelijk uit de Encyclopedia of Toxicology, 3e editie:

De Situation Update podcast van vandaag gaat over gifstoffen, Big Pharma, vaccins, mRNA transfectie, transhumanisme bij zoogdieren en reptielen en meer:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Bryan Ardis schokkende beschuldigingen: Het covid-19 virus, de vaccins en sommige behandelingen zijn allemaal afkomstig van slangengifVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVergeet het nooit: Twee jaar lang sloten tirannen ons op, gaven ons onder dwang medicijnen, en vernietigden onze bestaansmiddelen
Volgend artikelZweedse politie schiet drie moslims neer tijdens Allahu-Akbar rellen 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  • Het verhaal is niet onwaarschijnlijk. En jou verhaalmis een achterlijke factshecker . Die maar door emmert over who hier en who daar over slangenvergif. Als we een ding nu zeker weten is dat de who bestaat uit de pillenfabriek en al wat die uitkotsen zijn grote leugens. Ik geloof geen woord van dat artikel. Je bent heel erg naief om te denken dat slangengif niet synthetisch nagebootst kan worden en dat er geen biolaps bestaan…….🤨 je hebt geen idee welke gevaarlijke dodelijke stoffen er in biolaps liggen.

   • Het is jaren zo dat de industrie het internet vult met onderzoeken die gunstig zijn ,zodat onafhankelijke onderzoeken die negatief zijn voor hun producten ondergesneeuwd raken. Zodat het lijkt dat die negatieve het fout hebben. Want de meerderheid zal het wel weten.

  • Ik begrijp niet waarom de auteur van de door U gegeven link denkt dat dr Ardis-theorie de 2030 ongewild zou ondersteunen. Hij onthult juist de reden voor al deze aandacht voor slangengif.

 1. Echte traditionele geneeskunde maakte ook al gebruik van dierlijke en plantaardige geneeskrachtige stoffen of giften. Of iets giftig is hangt van de dosis af wist Paracelsus al. De farmaceutische industrie doet niets meer dan in de natuur voorkomende moleculen namaken en licht wijzigen zodat er patent op genomen kan worden. Een tweede voordeel is dat er beter gedoseerd kan worden wat met de in de natuur voorkomende stoffen moeilijk kan zijn.
  Brian Ardis is een soort alternatieve farmaceut (van opleiding nutritionist en chiropractor) die middeltjes verkoopt tegen acné, droge huid, energiedrankjes enz. Ook hem is het om het geld te doen.
  https://thedrardisshow.com/dr-bryan-ardis-d-c
  https://ardislabs.com/
  https://trulabs.com/

  • Wat frapant is dat veel godsdiensten de slang en draak aanbidden of deden ,artsen het slange teken dragen ,de slang en draak is het synoniem voor de satan, Die ook de antichrist aanstuurt/.

 2. In de eerste wereldoorlog kwamen de Duitsers met het zeer giftige mosterdgas. Er hoefde maar een heel klein beetje op de laars van een soldaat te zitten, dan was dat kleine beetje al in staat de hele groep van die soldaat uit te moorden. Laat staan welke giften ze nu ontwikkeld hebben. Overigens hebben ze veel van die vaten met mosterdgas gedumpt op zeer grote diepten in de zee. Vaten die al jaren liggen te roesten en een tijdbom zijn.

 3. Jarenlang het geleuter aangehoord in de media over de verborgen medische schatten die er in de jungles
  van de amazone, kongo en borneo nog lagen te wachten op ontdekking en toepassing in de medische wereld.
  En nu komen ze met dit artikel en is de hele wappie wereld in rep en roer.

  KIJK NAAR DAT LIJSTJE MENSEN. DAT ZIJN FANTASTISCHE GENEESMIDDELEN !!!

  Het is de dosis die de giftige werking bepaald net als met Homeopathische verdunningen.
  En een gif van zee anemoontjes tegen zeesterren hoeft niet schadelijk te zijn voor mensen maar kan wel.
  Wat wil je dan ? Kamille thee met je hersenbloeding of oncontroleerbare diabetis etc etc .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in