Covidianen over de hele wereld hebben de propaganda gedronken en denken nu werkelijk dat zij de mensheid van de ondergang redden als exclusieve deelnemers aan het gemaskeerde bal en menselijke proefkonijnen experiment van Big-Pharma. Vaccindeugers vallen de samenleving obsessief aan om bezeten hun inzet en toewijding aan de vaccinmanie te tonen.

Gemaskerd als superhelden zwermen ze uit om virtuele deugsignalering van de vaccinzeloten te ontvangen. Filmen zichzelf bij het opsporen van mondkapjesweigeraars en leggen op coherente wijze uit hoe voorbeeldig onderdanig ze zijn. Bovendien lijdend aan een ernstig verlangen naar erkenning en vaak neigend naar een vervelende online geldingsdrang om gewaardeerd te worden, voelen de “Covid-Justice-Warriors” zich onophoudelijk geroepen om hun medemensen te bekeren tot de Covidianen Sekte.

Lidmaatschap daarentegen kan alleen bereikt worden door zelfopoffering. Bekeerlingen en oorspronkelijke leden moeten tegelijkertijd worstelen met een voortdurend groeiende lijst van moedbeproevingen. Om je verbondenheid en je doel in het leven uit te drukken door middel van een modestatement als een mondkapje is volstrekt ontoereikend. Alleen wie de COVID-prik neemt, mag zich voortaan Covidiaan noemen en hopen op een topplaats in het vaccinparadijs. De ticket naar vrijheid op het vaccineiland.

Iedereen die niet buigt voor de tien geboden van Covid en weigert lichaamsvreemde RNA-boodschappers of vectors in de binnenste tempel te verwelkomen, is een verspreider die moet worden geëlimineerd.

Elke goeie sekte heeft een rusteloze Jim Jones nodig. Die over de hele wereld Covediaanse preken verspreid en zijn discipelen instrueert. In de VS speelt Dr. Anthony Fauci de Corona Jim Jones. De Covidianen liggen aan zijn voeten en zien in hem een gereïncarneerde messias, wiens bestaan alleen al als een geneesmiddel wordt beschouwd.

  Het COVID-19 vaccin complot

Zoals gezegd worden alleen gevaccineerden als Covid sekteleden toegelaten en de meesten laten zich er graag voor injecteren. Blijkbaar hoopt men vurig dat na het mondkapje dan eindelijk een V.I.P.-exclusiviteit zal worden gecreëerd om de werkelijke aard van de samenleving naar buiten te brengen. Wie een bona fide Covidiaan is die vrijheid verdient, en wie niet, daar gaat het om.

En zoals blijkt uit de video van Summit News journalist, Paul Joseph Watson, is de sekte gekomen om te blijven. Zelfs als Corona geschiedenis zou zijn. De Covidianen Sekte zal voortaan wedijveren met Scientology en trawanten.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ga niet ten onder met de linkse vaccinzelfmoordsekte Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWetenschappelijke studie: “COVID-19 virus heeft een Chinese vingerafdruk” – werd in de doofpot gestopt
Volgend artikelProfessor en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier waarschuwt dat COVID-19 vaccin kan leiden tot slopende ‘Neurodegeneratieve ziekten’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. Mensen met een duidelijk chronisch aandacht tekort.
  Dit soort is al blij als er iemand is die tegen ze praat of ze aandacht geeft.

 2. Mooi gezegd!!

  Aandacht tekort, ja, maar ook heel wat zelfbedrog denk ik. Je gaat toch niet ontkennen dat je er door je eigen stommiteit in geluisd bent.

  Hoe herkennen we die Covidianen…hoe ontwijken we die enge sekte?

  • Dat zal niet moeilijk zijn: Als straks de verplichting tot het dragen van de muilkorf tot het verleden behoord (in België vanaf 9 juni) zullen zij de enigen zijn die dat ding nog op hebben, hoe warm het ook mag worden, en natuurlijk blijven ze ver uit de buurt van andere mensen, wegens hun ‘smetvrees’ .
   Meestal zijn zij het ook die het meeste lawaai maken om hun angt te verbergen.
   Nee, herkennen zal echt niet moeilijk zijn.

  • Die sekte bestaat helemaal niet.
   Geloof niet alles wat je leest.
   Ik erger me soms kapot,waarom mensen vaak antwoord geven zonder dieper te graven op internet.

   • Klopt. Het is maar bij wijze van spreken want het lijkt er wel veel op. Maar ik zou me daar minder aan ergeren dan aan het forceren van die spuit in iedereen.

 3. Waarom Frontnieuws heeft geen chat groep op Telegram ? Telegram chat groepen veel interessante dingen kan delen, want op Facebook en Twitter censuur is , mensen verhuizen naar Telegram.
  Hebben jullie gezien wat for rechtbank is aan de gang ? International Tribunal for Natural Justice , Dr. Robert O. Young heeft gezegd dat Bill Gates minimum 3 miljarden mensen van plan is om te vernietigen met behulp van vaccines

  • Super vondst Edwin! Dat is een mooie samenvatting van de bullshit. (Maar of de schapenkudde slimmer wordt, ik denk het niet.)

   • een kleine kudde ,Nederland is de stam Zebulon

    Ik ko het niet laten ?

    De Nederlanders hebben in deze eindtijd prachtige zegeningen gehad. Ze hebben overal ter wereld kolonies gehad. Hebben enorme vooruitgang geboekt in cartografie, en de drukpers. Om nog maar te zwijgen over haar oliereserves in haar voormalige koloniën en natuurlijk de rijkdom die zij heeft in de Zuid-Afrikaanse kolonie. Al deze voorschotten die door de Nederlanders worden toegekend, zijn deze voorspellingen in de Bijbel opgenomen? Kunnen we de Nederlanders identificeren met een van de stammen van Israël?
    De Stam van Zebulon.
    In de dagen dat de stammen zich vestigden in het beloofde land, vestigde een stam, de stam van Zebulon, zich in het noorden van Palestina aan zee. Daarna ging deze stam, samen met de andere stammen van het Koninkrijk van het Huis van Israël, in ballingschap in Assyrië. Wat gebeurde er met hen? Waar zijn ze heen gegaan? Heeft deze stam zich gevestigd in het land dat we als Nederland kennen? Bijbel profetieën, en stamidentiteiten, samen met seculiere geschiedenissen, en het traceren van deze stammen toont aan dat dit waar is. En zoals we zien, is God als een herder, die zijn volk meesleept en hen begeleidt naar de plaatsen waar hij wil dat ze in de eindtijd zullen zijn.

    Gevestigd in Assyrië.
    Toen Israël in gevangenschap werd genomen, waren dat in de gebieden van Assyrië, waar zij naartoe werden gebracht: “En de koning van Assyrië droeg Israël weg naar Assyrië, en legde ze in Halah en in Habor bij de rivier Gozan, en in de steden van de Medes:” (2 Koningen 18;11).

    Toen de stam van Zebulon werd gevangen en zich vestigde in Assyrië, zien we er stamnamen in veel van de oude kaarten. Afghanistan van oudsher in de Assyrische periode “In het begin van de Scythische tijd werd de naam Zebulon herinnerd in ZABULISTAN, dat ten zuiden en ten zuidoosten van Hara in het Iraanse gebied lag. Eldad HaDani (ca. 800 c. e.)… Hij noemde de Stam van Zebulon in het Paran gebergte, dat wil zeggen de Paroutas van de Zagros ten oosten van Mesopotamië. Zebulon lijkt ook (gedeeltelijk) verder naar het oosten gelegen te zijn, waar ooit een koninkrijk met de naam ZABULISTAN bestond, dat vernoemd was naar een volk dat de regio ergens voor de moslimperiode geëvacueerd had. Zabulistan was geassocieerd met het gebied ten zuiden van Kabul (in Afghanistan) en omvatte ook Sakastan. Het was gekoloniseerd door de Scythische held ZOHAK, wiens naam eigenlijk een variant is van ISAAC. Zohak werd verantwoordelijk geacht voor het vestigen van de inwoners van Zabulistan in hun plaatsen” (pp. 321,57 De stammen, Davidy, legt de nadruk op hem en mij). Hier vinden we Zebulon bekend als Zabulistan in het gebied dat de Bijbel zegt te zijn, in Hara, in Iran.

    Met behulp van de Bijbel zien we de namen van de stammen van de Israëlieten in deze gebieden van Assyrië (nu Iran) in deze oude kaarten en geschiedenissen, waardoor het gemakkelijker is om veel van onze volkeren, waaronder Zebulon, vandaag de dag te traceren.

    “En de zonen van Zebulun; Sered, en Elon, en Jahleel”. (Gen 46:14).

    “En over de stamvader der kinderen van Zebulun was Eliab de zoon van Helon. (Nummer 10:16). Dit zijn de sub tribale namen van Zebulon. Deze hoofdnamen, met name “Elon” of “Helon”. Helon is natuurlijk de naam van HOLLAND vandaag de dag! (zie, Davidy, De stammen, p. 323).

    Nogmaals, terug in het Iraanse gebied, de nederzettingen van Israël in deze gebieden ontdekken we ook dat deze naam Zebulistan, “De naam ook te vinden is in de Sabalingoi….De naam SABALINGOI betekent “People (Goi) – van – ZEBULON”, aangezien in de noordelijke dialecten “Sabalin” en Zebulon alternatieve uitspraken met dezelfde naam zouden zijn geweest: De “Z” werd vervangen door “S”; en “goi” betekent mensen in Hebreeuws. De Sabalingoi waren ten noorden van de Sigulonen (wiens naam in het Hebreeuws “Chosen Ones” betekent) en van de Saksen en op hun beurt, ten noorden van de Sabalingoi waren de Chali zonen van Jahleel (Yachlayl in Hebreeuws, en de Y – zou zijn gevallen) (Genesis 46;14). Jahleel was een zoon van Zebulon zoals Sered en ook Elon”. (Bod, nadruk toegevoegd). Nogmaals, de stamnamen van Zebulon verschijnen in het gebied van Zebulistan, met behoud van de namen van de zonen van Zebulun, en het hebben van de gebieden genoemd naar hen.

    Na deze nederzetting begonnen de Israëlische stammen te migreren naar Europa en Scandinavië. Ook hier zien we weer dezelfde stamnamen verschijnen. “De naam is ook terug te vinden in de Sabalingoi van Zuid-Jutland en Frissia, die door Ptolemy werden herroepen… Van Jutland en Scandinavië waren er verschillende migratiegolven naar het gebied nabij Nederland, dus de Sabalingoi en Chali[zonen van Jahleel zoon van Zebulon] kunnen naar de regio van Nederland zijn verhuisd” (ibid, p. 321, toegevoegde nadruk). Deze stammennamen verschijnen in Nederland onder de Nederlanders.

    Zebulon in de “Laatste dagen”.
    Nu we Zebulon hebben ontdekt dat het de volkeren van Nederland zijn, wat zegt de Bijbel over deze mensen? Is het land van Nederland geïdentificeerd? Wordt de nationale economie, het nationale kenmerk van Nederland, in de Bijbel geprofeteerd?

    In Genesis 49 voorspelde Jacob, wat er in de laatste dagen zou “overkomen”. (v.1). Dit waren profetieën voor elke specifieke stam van Israël. Welk soort macht en nationale kenmerken zouden zij hebben?

    Van Zebulun schreef hij: “Zebulon zal wonen aan de haven van de zee; en hij zal zijn een toevluchtsoord voor schepen; en zijn grens zal tot Zidon zijn”. (v.13).

    Een woordenboekdefinitie van het woord “haven” omvat de alternatieve betekenissen “elke beschutte, veilige plaats; toevluchtsoord” en “een haven” (Webster’s New World Dictionary, p. 343). De Bijbel voorspelde dat de Zebulunieten een gebied zouden bewonen dat een “toevluchtsoord” (d. w. z. een “toevluchtsoord”) van de zee was. Aangezien de Israëlieten vanuit Azië naar Europa migreerden, moeten we op zoek gaan naar een Europese natie die “afgeschermd is van de zee”. Die natie is Nederland (Holland). Een groot deel van het land van Nederland is letterlijk’ beschut tegen de zee’ via zijn dijkensysteem, dus de profetische beschrijving van een’ oase van de zee’ is behoorlijk treffend. De zinsnede “haven van schepen” geeft aan dat het land van Zebulon ook een belangrijke havenfaciliteit moet omvatten. Inderdaad, de gewijzigde bijbel vertaalt deze zinsnede als “een aankomstplaats voor schepen”.

    De Nederlandse haven van Rotterdam is de drukste zeehaven ter wereld geworden. De Encyclopedia Americana zegt over Rotterdam: “De haven is qua in omvang van de handel de grootste ter wereld…. Naast de buitenlandse handel beheert de haven ook het enorme binnenvaartverkeer over de Rijn en de bijbehorende waterwegen…. De haven breidt zich nu continu uit van Rotterdam naar de Zee. Aan de monding van de Nieuwe Waterweg ligt het grote havencomplex van Europort (“Gateway of Europe”) (blz. 805).

    Rotterdam is niet alleen de drukste oceaanzeehaven, het is nu ook een toegangspoort tot heel Europa via een systeem van onderling verbonden kanalen op het Europese vasteland.

    “Zijn grens zal tot Zidon zijn”. Hoe wordt dit op deze laatste dag vervuld? Stephen Collins legt uit: “De sleutel kan liggen in het Hebreeuwse woord, vertaald als “border”, wat letterlijk “dijen” betekent. Dit Hebreeuwse woord is zo vertaald in Daniël 2:32 in de zin “zijn buik en dijen van koper”. Deze zinsnede maakt deel uit van een beschrijving van een lichaam, en duidt op de onderste romp naar beneden door het bovenste gedeelte van de benen van een standbeeld gezien in een droom, aangezien Daniel 2:33 verwijst naar de “benen” van het beeld als zijnde verschillend van de “dijen”. Met andere woorden, het oude Hebreeuwse woord voor “dijen” in Genesis 49:13 omvat de schaamstreek. [Op deze specifieke vertaling wil ik de hulp van Dr. Charles Dorothy, een afgestudeerde van Claremont Graduate School erkennen, die de bovenstaande analyse op nauwkeurigheid controleerde.]. Hoe kan een verwijzing naar de menselijke schaamstreek wijzen op de moderne Nederlandse natie?

    “De Nederlandse hoofdstad van Amsterdam is wereldberoemd om haar’ Rode Licht wijk’ die in de verschillende’ sekswinkels’ allerlei erotiek en gezelligheid biedt. Het CBS-televisieprogramma’ 60 Minuten’ stond in het seizoen 1990-1991 op het programma over de Amsterdamse’ sekswijk’, waar prostituees openlijk hun lichaam achter ramen op straat tonen! In 1992 heeft het Nederlandse parlement de prostitutiebranche effectief gelegaliseerd door intrekking van een wet die voorheen pooiers had verboden. De oude Sidonianen waren beroemd vanwege het officieel tolereren van zondige sekspraktijken die deel uitmaakten van de vruchtbaarheidscultus praktijken van Baal aanbidding. Wicked Queen Jezebel, wiens naam synoniem is voor een schaamteloze seksuele verleiding, was een Sidonisch.

    “Officiële Nederlandse tolerantie van een belangrijke industrie in seksuele zonde parallelt de Sidonische tolerantie van gelijkaardige praktijken, en zou betekenis geven aan de Genesis 49 profetie over de moderne Zebulon, vergelijkbaar met de seksueel-sinful Sidonians” (Het Gevonden Verloren Tien stammen van Israël… pp. 403-4-4, de nadruk toegevoegd). De laatstgenoemde natie van Nederland vervult alle bijzonderheden van deze profetie.

    Maar er zijn meer profetieën over Zebulon. En van Zebulun zeide hij: “Verheugt, Zebulun, in Uw uitgaan; en, Issachar, in Uw tenten…. Zij zullen de mensen tot de berg roepen; daar zullen zij offers brengen van gerechtigheid; want zij zullen zuigen van de overvloed der zeeën, en van schatten die in het zand verborgen zijn” (Deut 33,18-19). Zebulon verheugde zich over het “uitgaan”.

    “Zebulon bezat een belangrijke kustlijn en de visserijen van het Tiberias meer: en moest dus gedijen door de handel en zich verheugen over zijn “uitgaan”, d. w. z. in zijn handelsondernemingen. .” (Barness notities, toegevoegde nadruk). De landbouw en visserij van Nederland zijn hierbij betrokken.

    De Nederlanders beweren nog steeds dat een Nederlander de methode voor het zouten van haring heeft uitgevonden door een man genaamd Willem Beukelsz uit Biervliet in Zeeland. De Zweedse bevolking beweren hetzelfde. Hoe dan ook is het een historisch feit, dat de Nederlanders al in 1320 na Christus een verfijnde methode gebruikten om haring te zouten door ze in hun oude natuurlijke zoutpanelen te stoppen (reeds gewild door de Romeinen!) langs de Schelde.

    Iedereen die iets weet over de enorme rol die het behoud van haring door zouten heeft gespeeld in de middeleeuwen.

    Tot voor kort realiseerde men zich dat het inderdaad een zegen was om hele bevolkingsgroepen aan de Keltische rand van Noordwest-Europa te redden: een vat gezouten haringen redde een familie van zeevarenden van de honger tijdens de lange winters van het varen op de zeven zeeën. Ook nu nog is de haring het populairste voedsel van Nederland. Elk voorjaar wanneer de nieuwe (groene) haring wordt gevangen, is het een gekke internationale wedstrijd tussen Schotse, Deense, Nederlandse, Russische en andere vissers over wie de eerste zal krijgen. Daarna is er de traditionele Nederlandse race voor de eerste boot van de vloot die thuis is. De eerste die terug in Nederland kwam met een haring kreeg de eer om de groene haring te presenteren aan de koningin, die het natuurlijk rauw op at zoals elke goede Nederlandse man en vrouw dat doet. Ooit een Nederlander gezien bij een visstand die een haring door zijn keel slingert? Een oud restant van Zebulun?

    Hoe dan ook is het opmerkelijk dat de vissershaven van Scheveningen (aan de Haagse kust) naar eigen zeggen de grootste jachthaven van heel Europa is. Feit is dat de Nederlandse haring 300 jaar lang een monopolie bezat op de Europese markt. In de 16e en 17e eeuw waren er tweeduizend haringbuizen (boten) en een vijfde van de Nederlandse bevolking was bezet in de haringindustrie! (450.000 mannen in die eeuwen volgens Seafish gids van Elsevier, 1966, de hele bevolking was dan net iets meer dan twee miljoen).

    Denk daar eens aan! Een vijfde! En denk maar eens aan alle andere inwoners van Nederland met zo’n Zebulunitic-beroepen als scheepsbouw (zeer geavanceerd in die tijd, zelfs tsaar Peter de Grote uit Rusland kwam hier om schepen te leren bouwen! Afwatering, ophogingen, aanleggen van netten, aanleggen van dijken, herstellen van havens. Het waren de Nederlanders die “op zee werden gestuurd” – nog steeds een nostalgische droom van elke Nederlander – die op zee vochten, die op zee handelden, piraten op zee waren, die zich bezighielden met het ontdekken van vreemde landen, zoals Nieuw-Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan de gepensioneerde vissers, de oudere mannen, die de hele dag in de havens zaten te praten! Men zou kunnen zeggen dat bijna alle Nederlanders, althans een deel van hun dagen, aan de kust of natuurlijke havens leefden en werkten om de zegen voor Zebulon te vervullen. De 16de-19de eeuw waren de meest gezegende periodes van Nederland, internationaal de bloeiperiode van visserij en scheepvaart, toen de uitdrukking logisch werd: “Iedere Nederlander is visser”. (Quote from Strange Parallel, van Helene Koppejan, blz. 43-45).

    Ook de textielindustrie is verbonden met de visserij. De stam van Zebulon in het land Israël werd bezet in de Purple-Dye industrie, in het maken van White-glas en in de visserij (Nummers Rabah 13;16). De Purple-Dye is door een ingewikkeld chemisch proces geproduceerd uit een zee – weekdier en de kleurstof is vervolgens op een bepaalde manier op textiel aangebracht die ook expertise vergde. Moderne Holland is prominent aanwezig in zowel de Chemische en Textielindustrie als in de Metallurgie. Bij de productie van wit glas wordt gebruik gemaakt van wat als metallurgische principes kan worden beschouwd.

    Wat de landbouw betreft, de koeien in overvloed maken verse melk om boter te karnen en de beroemde kaas te produceren, die geëxporteerd en gebruikt wordt over de hele wereld. Deze overvloed aan landbouw in Nederland “leverde de boeren rijkdom op in hun gouden dagen van vrij ondernemerschap… zijn natuur… geeft Nederland zijn rijkdom” (ibid, p. 64). Dus “Wees blij, Zebulun, in Uw uitgaan”.

    In het laatste deel van die profetie wordt gezegd dat Zebulon, “zal zuigen van de overvloed van de zeeën, en van de schatten verborgen in het zand”.

    De verbinding met Nederland ligt voor de hand! De Nederlanders “zogen” letterlijk uit de zee via hun dijken- en windmolensysteem. Om nog maar te zwijgen over 1962 toen ontdekte Holland “een reusachtige’ gasbel’ onder Noord-Nederland en de Noordzee, terwijl het saai was voor olie! Zuigen van aardgas in overvloed uit de zee! Wat een schat voor de Keltische franje is deze nieuwe brandstofgordel geworden” (ibid, p. 64)

    De zinsnede “schatten verborgen in het zand” verwijst naar hetzelfde, en zijn betekenis die ook de Nederlanders identificeert. Welke “schat,” vaak “verborgen in het zand,” is van cruciaal belang geworden in de moderne wereld? Het antwoord is aardolie en een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld is “Royal Dutch/Shell”. De Nederlandse natie had voorheen eigen overzeese kolonies, waarvan het grootste olierijk Indonesië (eeuwenlang bekend als Nederlands-Indië). Indonesië werd na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk van Nederland en is nu lid van de OPEC. De Royal Dutch/Shell Oil Company is echter nog steeds een van de belangrijkste olieproducerende bedrijven ter wereld. Het is uniek omdat het de naam draagt van een moderne Europeaan in zijn maatschappelijke titel, in tegenstelling tot Exxon, Standard Oil, Mobil Oil, enz.

    De andere schatten van het zand zijn natuurlijk ook Diamanten. Geen enkele historicus ontkent ooit dat Zuid-Afrika voornamelijk een Nederlandse plantage is. De belangen van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie met hun snelle “flyboats” in de 17e eeuw werden vermengd met de missionaire activiteiten van de jonge protestantse republiek in de 16e en 17e eeuw met haar vele vluchtelingen, voornamelijk Hugenoten, die het leeuwendeel van de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika vormden. Ongetwijfeld is hun “uitgaan” een zegen geworden voor dat land. “Is het nog steeds vreemd dat er in Zuid-Afrika groepen zijn die zich door hun afstamming uit Nederland als uitlopers van Zebulun zien? (ibid, blz. 68-69). De Diamand industrie in Zuid-Afrika is nu leverancier van alle diamanten ter wereld.

    Zuid-Afrika, de voormalige nederzetting in Nederland, gezien als een uitloper van Zebulun, is het land van de diamantwinning. Bijna als een symbool is de grootste ruwe diamant in Zuid-Afrika ontdekt: de Cullinan in Transvaal in 1905. Deze werd naar Amsterdam gestuurd om afgesneden te worden en maakt nu deel uit van de kroonjuwelen van Engeland. (zie Encyclopedia Britannica, nr. 7, blz. 317, uitgave Encyclopedia Britannica, 1960)

    Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is al sinds eeuwenlang beroemd om zijn diamantslijpindustrie, zijn kloven en vormgeving. Dit handproces, waarin generaties van voornamelijk joodse diamantwerkers van Amsterdam uitblinken, is nog steeds het beste.

    “Zuid-Afrika produceert de meeste diamanten ter wereld die over het algemeen in België worden verwerkt en verhandeld. Zuid-Afrika wordt gedomineerd door de Boeren die voornamelijk uit Nederland komen, Nederlandse kolonisten en in België worden de mensen van Vlaanderen beschouwd als van Nederlandse afkomst” (De stammen, p. 323, toegevoegde nadruk). Het is interessant hoe in de joodse encyclopedie, die gebaseerd is op de oude joodse traditie, de diamant wordt genoemd als symbool voor Zebulon. De steen van Zebulon (op de kerstborst van de opperpriester) was een diamant (Exodus Rabah 38;5).

    Deborah’s zegen over Zebulon.
    In het boek van Rechters, toen Deborah de leider was in Israël. Na hun overwinning tegen de Kanaänieten profeteerde ze met de Geest van God, dat “uit Zebulun, zij die de pen van de schrijver hanteren”. (Judgetten 5:14).

    “…. Zebulon met de pen van de schrijver” Richteren 5:14. Dit betekent geschoold schrijven. Het woord “pen” hier in het Hebreeuws betekent “vertakt uit stok of scion, voor het straffen,” zie Strong’s Volledige Concordantie voor schrijven of vechten, voor heerschappij.

    Het werd vooral gebruikt in deze zin om in te schrijven, te hertellen, te nummeren. Het woord dat hier wordt gebruikt is “sepher”, dat in de Bijbel bekend staat als het woord voor een boek of een rol.

    “Het is dus niet op zijn plaats om hem te associëren met de middelen voor het maken van boeken en het drukken van brieven” (Strange Parallel, blz. 71, Helene Koppejan). De geschiedenis toont aan dat Guttenberg de drukpers “verfijnd” heeft, maar dat een Nederlander die Coster of Haarlem (Holland) heette, door sommige geleerden wordt beschouwd als “de eerste uitvinder van drukwerk” (Encyclopedia Britannica, vol. 2 en vol. 18,1961, editie).

    De drukpers leidt tot de vrijheid van het gedrukte woord Gods, en de beschikbaarheid ervan voor de gemiddelde burger.

    Uit het boek “Wondere Parallel” volgt hier een lang citaat uit de geschiedenis van de drukpers en zijn rol die de Nederlanders daarin moesten spelen: “… het is nog steeds algemeen geaccepteerd in de Angelsaksische wereld dat het een Duitser was, Gutenberg, die de drukpers heeft uitgevonden. De Nederlanders hebben dit altijd op goede gronden betwist en recente ontdekkingen in Duitsland geven de Nederlandse bewering nog meer eer”.

    “Hier is het Nederlandse verhaal erachter, dat overigens miljoenen Nederlanders op school hebben geleerd, dat de waarheid blijkt te zijn!

    “In de stad Haarlem bevindt zich een standbeeld op de marktplein van een man met een brievenblok in zijn hand. Op de steen is ingeschreven: 1440 A. D.”Typographiae letteris mobilibus een metallo fusis uitvinder,” of de uitvinder van de kunst van het bedrukken met beweegbare letters, van gegoten metaal.

    “Coster die deze primitieve manier van printen met loodsoorten heeft uitgevonden, werd op kerstavond 1440 nachten van zijn uitvinding beroofd door zijn dienaar Jan, die ermee vluchtte naar Mainz in Duitsland, waar het uiteindelijk in handen kwam van Gutenberg, die de methode lijkt te hebben verfijnd en in 1448 de beroemde Gutenberg-Bible produceerde. Na een eeuwenoude oorlogssleepboot tussen Nederlanders en Duitsers (er is een grote literatuur pro en contra) lijkt er onlangs een conclusie te zijn getrokken, want in Keulen (Duitsland) is een 15e eeuwse Kroniek herontdekt waarin staat vermeld dat er voor Gutenberg al prenten werden gemaakt in Nederland. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat er in Mainz astronomische calenders bestaan, gedrukt in een primitievere stijl dan die van Gutenberg. Zijn deze voorbeelden van dienaar Jan meegenomen? Hoe dan ook Coster bedrukte dergelijke astronomische kalenders in Haarlem in de tijd van Gutenberg.

    “Zie in het Nederlands (Moderne Encyclopedie van wereldliteratuur, Zeven Volumes in het Nederlands) onder Coster. In het Engels de Encyclopedie Britannica (vol. II en vol.). 18,1961 editie) onder het kopje “printen” noemt Gutenberg nog steeds “de sterkste auteur van de uitvinding van het drukwerk” en “omdat Laurens Coster van Haarlem (Holland) de enige man is wiens naam met deze prenten verbonden kan worden, (waarvan het werk veel primitiever is dan dat van Gutenburg en dus verondersteld wordt dit te hebben voorafgegaan) wordt hij door sommige geleerden beschouwd als de eerste uitvinder van het drukwerk “.

    NEDERLANDSE DRUK EN KALLIGRAFIE VOORTREFFELIJK
    “Wat de historische waarheid over deze uitvinding ook is, het blijft een feit dat de Nederlanders wereldberoemd waren en nog steeds zijn om “de pen van de schrijver” als kalligraaf te behandelen en vaak in één lijn te tekenen.

    “De illustraties tonen twee voorbeelden van Jan van de Velde Sr., een 17de-eeuwse Nederlandse schilder die bekend staat om zijn scheepsschilderijen. Twee van zijn beste gefrankeerde tekeningen zijn toevallig (!) die de vreemde parallel tussen Zebulon en Nederlanders laten zien:

    “Een hand, met de schrijverspen, Deborah’s zegening en het symbool van het schip, dat Zebulon’s spandoek is. De huidige Nederlandse kalligraafs genieten nog steeds internationale bekendheid voor hun handvestentekening.

    “In de internationale druktaal zijn veel woorden en letters van Nederlandse oorsprong. Velen buiten Nederland weten tegenwoordig nauwelijks meer dat zij dagelijks een Lowlanders naam i’ hristoffel Plantin gebruikt, (lettertype) de grote industriële drukker van Nederland (Leyden en Antwerpen) in de 16e eeuw, de drukker van Royalty, politici en wetenschappers van toen.

    “Nederlandse drukwerk en boekbinding is een zeer interessant en belangrijk onderwerp, maar omdat het op zich te groot is, moet ik hier volstaan met het noemen van enkele voorbeelden om aan te tonen dat vooral Nederland altijd al geavanceerd en gezegend is geweest in de kunst van het schrijven en drukken. Als overal in de westerse wereld, de “epitheton ornans,” gegeven door de profetische profetie aan Zebulon, werden waar, het zou zijn in de lage landen: Ze verdienen de geëerde titel van “recruiters door middel van de pen”.

    HOLLAND IS ALTIJD AL EEN TOEVLUCHTSOORD GEWEEST VOOR DE VRIJHEID VAN HET GEDRUKTE WOORD.
    “Waar vluchtelingen in de 16de-17de eeuw hun religieuze ideeën vrijelijk konden uitdrukken? Hebben we hier niet een opmerkelijke combinatie van Jacob’s zegening aan Zebulun, van een toevluchtsoord zijn, en Mozes’ gezegend worden in Uw uitgaan met vreugde’ (denk aan alle Nederlandse boeken die de wereld over zijn gegaan!) en Deborah’s profetie dat Zebulon’s talent voor de “sepher” het boek gezegend zal worden?

    “Nederlanders zijn en blijven zeer gezegend met het uitvinden van nieuwe drukmethoden. Vanaf de 15de-18de eeuw waren ze de leidende natie. Van de Encyclopaedia Britannica citeer ik (v. 18,1960 Edition) “Zelfs Engeland was voor al het drukwerk helemaal afhankelijk van de Nederlanders”.

    “Onlangs zijn in Nederland Nederlandse kleurendrukwerk en de nieuwste methoden van fototype ontwikkeld. Bestellingen voor de hoogste kwaliteit van kunstdrukwerk uit de hele wereld worden ook geplaatst door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dit tekent weer een vooruitziende parallel met de licht profetie voor Zebulon die in hoofdstuk twaalf wordt genoemd.

    NEDERLANDS UITSTEKEND IN CARTOGRAFIE, EEN HERINNERING AAN ZEBULUN?
    “Nederlanders hebben altijd al voortreffelijk gepresteerd in cartografie en kaarten maken voor navigatiedoeleinden. “In de daaropvolgende (17de) eeuw bij de productie van hoogkwalitatieve kaarten waren de Nederlanders superieur, zoals wordt geïllustreerd door de klassieke atlassen van Mercator, W. J. en J. Blaeu, H. Hondius, J. Janssen en N. Visscher,” schrijft Encyclopaedia Britannica (v. 2,1960 Edition onder atlas) en tegen 1600 had Amsterdam Antwerpen opgevolgd als centrum van de cartografische industrie in Nederland, en de 17e eeuw was het grote tijdperk van de Nederlandse kaartproductie. “(idem mr. 14, onder kaart) Vlaamse cartografen gaven de eerste impuls aan de kunst van het graveren van kaarten in Engeland.

    “De allereerste zeeatlas, Spieghel der Zeevaerdt, werd in 1584 in Nederland gemaakt en bedrukt, gevolgd door nog veel meer waarmee de zeilers van die tijd de Spanjaarden konden verslaan en beter uitgerust waren om de zeven zeeën te bevaren.

    DE NEDERLANDSE EXCELLENTE CARTOGRAFIE, ZELFS IN DE HEMEL (MIDDENBURG 17DE EEUW)

    “Realiseert u zich nu dat de Nederlandse geschiedenis ons duidelijk onze wondere parallel met Zebulun laat zien? Het is zo eenvoudig dat ik me sterk afvraag waarom niemand het eerder heeft gezien. Moeten we blind zijn?!

    “Ook hier zijn weer drie woorden van Zebulun gecombineerd:

    “De oude stervende man zei tot zijn zonen:” observeer de wateren en weet wanneer ze samenvloeien. Wat is cartografie van de zee anders dan het doen door “de pen van de schrijver te hanteren”, is dit Zebulon’s toekomst? Combineer dit opnieuw met de woorden van Mozes: “Verheugend in Uw uitgaan”. Is het niet vreemd dat vooral de Nederlanders zeer gezegend zijn geweest met het bedrukken van navigatiekaarten voor diegenen die zich verheugen op een uitstap op zee?

    “Niet alleen kaarten, maar ook de zeewetten met betrekking tot de grenzen van de aan de naties toegewezen zeeën zijn in het begin van de 17de eeuw door Hugo Grotius “uitgevonden”. Deze Nederlandse advocaat en zijn drie eeuwen geleden gedrukte boeken vormen nog steeds de basis van de regels van de internationale territoriale wateren”. (blz. 72-79).

    Een schip, Zebulon & Holland’s Symbool
    In de tijd van Israël had elke stam normen. Het was een oud soort type Heraldry dat tot op het einde van de tijd bewaard is gebleven, zie de verzen 2:17,31,34; Psalm 60:4.

    In het geval van Zebulon tonen oude Hebreeuwse tradities aan dat het symbool voor Zebulon, hun tribale standaard een “schip” was. Dit is te vinden in de Bijbel, Talmoed, Midrash, Zohar en verwante tradities (zie Davidy, p. 340).

    Nederland heeft natuurlijk hetzelfde symbool. “Het symbool van Holland was een schip in populaire traditie en een schip was het symbool van de voormalige Nederlandse Republiek. Veel van de bevolking van de Zuid-Afrikaanse Republieke Boeren (Afrikanen) zijn van Nederlandse afkomst… Het traditionele symbool van Nederland is een schip en een schip werd ook beschouwd als de SYMBOL OF ZEBULON” (ibid, p. 319,331).

    “De Nederlanders maakten het schip echter wel hun nationale volksymbool. Zij maakten het tot symbool van hun nationale cultuur. Kijk naar de oude Delfts blauwe tegels. Het schip staan er overheersend op. Kijk naar Nederlandse schilderijen, Nederlands borduurwerk met gedecoreerde schepen, Nederlandse zilversmeden die schepen graveren en modelleren, de musea vol scheepsmodellen, de scheepsschoepen op torens, schepen in kerken”. (Bereik Parallel, blz. 37).

    DE TOESTAND VAN HOLLANDSE SCHEPEN.
    De wapens van de zeven provincies, een boog aan de zijkant van het schip, die de Bijbel op zijn voorsteven heeft. De woorden (door William de Taciturn) in de cirkel zijn:’ Kwart in het midden van de brulende golven’. Een een gedicht onderaan:

    “In alle druk en rouw Bied elkaar de hand. Wees trouw in alles, kerk en het Vaderland”.
    De windmolens en de naam Zebulun.
    Natuurlijk staat Nederland bekend om zijn windmolens die het hele landschap van het land nagenoeg vullen. Maar wat mensen niet beseffen is dat deze windmolens de wereld bijna vertellen wie Nederland is.

    Als we kijken naar de betekenis van de naam Zebulun en deze opsplitsen vinden we dat,

    “God heeft mij met een goede bruidschat doorstaan, nu zal mijn man bij mij wonen, want ik heb hem zes zonen geboren en ze noemde hem ZEBULON”. (Gen 30:20). Dit Hebreeuwse woord betekent: sluiten, verblijven, wonen, wonen. Het bestaat uit drie Hebreeuwse letters:

    Zain betekent vishaak, haak, haak

    Beith betekent huis, huis, woning, woning

    Gelamde betekenis beweging, streaming, impuls tot actie.

    De naam Zebulun beschrijft de functies van een windmolen. Het is een woning, die water aan het water koppelt, met behulp van de beweging van de wind om te werken.

    “Degenen die de geschiedenis van de windmolens hebben bestudeerd, hebben ze teruggevonden in Medo-Persia herinneren zich Zebulon als een van de tien stammen die naar dat gebied werden gedeporteerd – de Nederlanders hebben de gebouwen en de bouw van windmolens van minstens tot 1200 na Christus verfijnd. De uitvinding van de waterwind molen voor afwateringsdoeleinden, met het optillen of “haken” van het water van een lager naar een hoger niveau, is uitsluitend Nederlands. (Strange parallel, blz. 64-65, toegevoegde nadruk). Nederland vertelt de wereld eigenlijk dat zij Zebulon is!

    Wat is de volgende stap voor Zebulon (Holland)?
    De Bijbel toont aan dat er een tijd komt die de “Grote Verdrukking” wordt genoemd. Het komt aan op de volken van Jacob” (Jer 30:7). Aangezien Nederland deel uitmaakt van de stammen van Israël, heeft deze profetie zowel betrekking op hen als op de rest van het Huis van Israël.

    In het boek Jesaja laat het zien dat als de Nederlandse natie zich niet bekeert en zich niet wendt tot de Almachtige God, er een invasie en zal plaatsvinden door het Duits geleide Europese Beest.

    In Jesaja, in het negende hoofdstuk lezen we over Assyrië (Duitsland, Lees ons boek Duitsland in de Profetie), gaan zij een invasie op gang brengen, en het gaat beginnen bij Nederland en Zweden. “De duisternis zal echter niet zo groot zijn als in haar ergernis, toen hij voor het eerst het land van Zebulon en het land van Naphtali lichtelijk heeft geteisterd en haar daarna zwaarder heeft getroffen door de zee, voorbij Jordanië, in Galilea. (v.1). Deze profetie werd vervuld in de dagen van Jesaja, maar vond toen haar vervulling in Christus, zijn eerste komst, maar niet haar volledige vervulling, want de profetie heeft te maken met de tweede komst van Christus zoals de tekst duidelijk laat zien.

    “De mensen [van Zebulun en Napthali] die in duisternis liepen, hebben een groot licht gezien; zij die in het land van de schaduw van de dood wonen, op hen heeft het licht geschenen. [Mattheüs 4:11]

    “Gij hebt de natie verveelvoudigd, en de vreugde nam niet toe voor u in de oogst, en als mensen verheugen wanneer zij de verwoesting verdeelden.

    “Want gij hebt het juk van zijn last gebroken en het volk van zijn schouder, de staaf van zijn onderdrukker, zoals op de dag van Midian[Dit is de Assyrische zie, Jesaja 10:26-27].

    “Want iedere strijd van de krijger is met verwarrend lawaai, en in bloed gerolde kledingstukken; maar dit zal zijn met verbranding en brandstof van vuur.

    “Want voor ons is een kind geboren, voor ons is een zoon gegeven; en de koninkrijk zal op zijn schouder staan; en zijn naam zal wonderlijk worden genoemd, raadsman, de almachtige God, De eeuwige Vader, de Vader der Vrede.

    “Van de groei van zijn koninkrijk en vrede zal er geen einde komen, op de troon van David en op zijn koninkrijk, om het te bevelen, en het met oordeel en gerechtigheid van nu af aan, zelfs voor eeuwig tot stand te brengen. De ijver van de HEER van de meesters zal dit doen. Het Koninkrijk Gods]” (v. 2-7). Let op deze profetie leidt tot de tweede komst van Jezus. De profetie is tweeledig. Nederland en Zweden zullen “onder het juk” worden geplaatst en “onderdrukt” worden door de Assyrisch. Dit is slavernij en gevangenschap tenzij zij zich bekeren!

    Toen Jesaja deze profetie noemde, waren de “mensen” in vers 2 van de stammen van Zebulon en Naphtali in het land. Het’ volk’ van Zebulon en Naphtali zag Christus echter niet toen de profetie in Mattheüs 4:11 werd vervuld, simpelweg omdat ze toen niet in Palestina woonden, maar naar andere naties waren gevlucht. Dit toont aan dat het alleen volbracht werd in de dagen dat Jezus nog op aarde was.

    Het Grote “Licht”, dat Israël in zijn volle vervulling zal zien, zal tijdens de tweede komst zijn, wanneer “zoals de bliksem uit het oosten komt, en zelfs naar het westen schijnt; zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Matteüs 24:27). Welk groot licht schijnt er van oost naar west? De Zon. Jezus wordt de “Zon van de gerechtigheid” genoemd, en zijn gezicht schijnt als de “zon” in zijn volle kracht, zie Malachi 4:2; Rev1:16.

    In deze gevangenschap is er echter goed nieuws. Jezus zegt:”Ik zal zijn juk van uw nek breken en Uw banden barsten, en vreemden zullen zich niet meer verheffen tegen hem;… Maar zij zullen de Heere hun God dienen, en David hun koning, die Ik tot hen zal opwekken”. (Jer 30:8-9). Bij zijn tweede komst zal Jezus zijn volk uit de slavernij leiden en hen weer redden. Dan zal Israël het beloofdeland opnieuw koloniseren, Jesaja 11 zien en God dienen. Zij zullen het verbond met God aangaan en God zal zijn Heilige Geest over hen uitgieten, zie Ezechiël 36. En zij zullen God dienen, en het hoogste volk op aarde worden en de koloniën die zij al verloren hebben, terugwinnen. Dank God voor zijn barmhartigheid en zorg voor Israël, waaronder Zebulon-Holland!

    • Dus wij zijn ergens allemaal Zebulonieers?
     Goed dat we nou toch eindelijk weten.
     Ik vroeg het altijd al zo’n af, waar komen wij nou toch vandaan.
     Maar Edwin geeft het zo, in een ellenlang verhaal de verklaring daarvoor.
     Als we jou toch niet hadden.

    • Wat een te gek mooi verhaal, Edwin Vissers! Ik heb het met gretigheid tesamen met een cappucino en (heel toepasselijk) een bagel met creamcheese verorberd, in de zon. Heel andere pap dan die trieste covid sh** elke dag. Ik lust er wel meer van! Dat over die vissen en de schepen en zo, dat spreekt wel boekdelen dat NederLaLaLand = Zebulon. Jesus zei ook altijd, “mensen eet vissen”, ipv dat ze onze vrienden met kloppend hart en warme bloedstroom moesten eten. En verder vond ik NL altijd al een joods satellietje, kijk bijvoorbeeld eens in de politiek. Maar hoe heten de Zebulonesen nu.. Zeebulonieers, of Zebulonisten, of Zebulonen… En als ik het goed begrijp komt de redding van Zebulon in de vorm van gewoon keihard doorgaan met het toenmalig alswel het huidig plunderen van grondstoffen en kolonies? Of las ik er helemaal naast… Ook zie ik geen tijdsbestek voor deze reddingsactie. En daar gaat het me om: het tijdsbestek. Wanneer komt de redding? Ook ik heb een rotsvast geloof in G**, en dat deze grote intelligentie het niet toe zal staan dat alles naar de verdommenis gaat, en de mens en aarde bestaan al miljoenen jaren, dus het zal wel loslopen, maar ik ben meer van de korte-termijn planning en niet de eeuwigheidsplanning. De jongens met het geld hebben een planning die ze niet met ons delen, en ik wil achterhalen wat ze, zeg maar de komende tien tot twintig jaar op hun planning hebben staan, zodat ik mijn eigen planning kan beschermen tegen die van de psychopaten. Snap je. Als ik naar de planning van G** kijk, dan ben ik nog wel even bezig. Geen kritiek, maar het gaat me momenteel om hoe ik door de bagger moet trekken om toch nog een beetje een aangenaam leven te kunnen leiden, hier in Zebulon. (Maar laat dit je niet weerhouden nog meer van die mooie epistels te schrijven! Zeker boeiend en goed voor de hersens.)

 4. Ja man! Je komt er achter! Maar dit speelt echt al heel lang hoor! De geoengineering heeft met die krijtwolk van Onze Lieve Bill te maken.

  • @Zonder Reden, ‘Je komt er achter?’ Are you kidding me? Lol … Ergens op Themtube heb ik een kanaaltje waar ik al een aantal jaren niet meer actief op ben. VOL met filmpjes omtrent geoengineering en shit en aanverwante zaken. Ben daar ruim een jaar intensief mee bezig geweest in combinatie met daarover zoveel mogelijk info te verzamelen en te delen. Ook op Frontnieuws en voorgangers gedurende pak ‘m beet een jaartje of zes. Ik heb m’n steentjes bijgedragen! Totdat ik het beu was. De mensen om me heen in real life – met een uitzondering daargelaten – zagen/zien niet wat zo overduidelijk te zien was/is. Aangezien ik niet een mens ben dat zich levenslang op dezelfde dingen focussed, ben ik maar weer eens een deur verder gaan kijken. Maar erhm, ben blij dat er meer wakker zijn (geworden). Ik zeg altijd maar: m’n echte vrienden zitten op het internet. Cheers.

   • Ja joh… zucht. ik heb in 2011 een boek uitgegeven over al die zaken. ik ben al sinds 2005 bezig met die rare zaken, en ik bedoel dit echt niet als kijk mij eens, of ik ben beter dan jij, etc, maar gewoon als, ik ben er ook al jaren mee bezig. Ik woonde toen nog in de VS, en zag van alles, dat later pas in NL doordrong (dezelfde termen worden ook in NL gebruikt). De klimaat situatie, het heeft geen zak te maken met co2 larie – ik heb house bills, ik heb uitspraken van generalen, ik heb stapels water testen, ik heb een partij info over geo-engeering dat ik van Rosalind Peterson kreeg. Zij heeft ook veel gedaan, we spraken elkaar af en toe, maar ze geloofde me niet toen ik uitlegde dat er iets met de ruimtevaart speelde; daar was het nog geen tijd voor was haar mening. Dus niet. Dan houdt het voor mij ook op. Ze is nu helaas dood. Er waren zoveel mensen bezig met het verzamelen van feiten en documenten… De rommel die uit die zgn “chemtrails” in het oppervlakte water valt, aluminium onder meer, veroorzaakte veel vaker autisme in kinderen. De barium veroorzaakt kanker. In Lake Shasta werd er constant hoge alu waardes getroffen door metingen. Op Long Island NY spanden ze rechtszaken aan om die chemtrails weg te houden boven dat gebied, veel borstkanker daar. Bij ons in PA hadden we idioot hoge jodium waardes in ons grondwater, na de Fukushima aanval, maar de DEP verhoogde de toegestane waardes maar gemakshalve. Dat soort dingen… Na een tijdje word je moedeloos als je steeds maar voor gek verklaard wordt. Ik zit met interesse je opmerkingen te lezen, maar vergeef me voor mijn verkeerd woordgebruik. Het geschreven woord komt raar over, en ik wist ook niet dat jij ook al zo lang gemoeid bent met al die rotzooi, ik denk ze weten hier niks in NederLaLaLand. Ik ben hier op FN ook constant dingen aan het schrijven, maar het interesseert niemand een ruk. Waarom doe ik het eigenlijk nog. Ja, waarom eigenlijk… laat iedereen toch barsten, en laat ze de gifspuit nemen, en laat mij met rust. Ik ga Edwin Vissers nog maar effe lezen nu. 🙂

    • @Zonder Reden, hartelijk dank voor je uitgebreide reactie! Vanaf 2005 al bezig met die rare zaken, schrijf je. Toen had ikzelf nog werkelijk geen idee van van alles en nog wat. Bij mij ging het licht aan in 2015, tien jaren later dus pas. Mijn observaties vertelde me dat er iets totaal niet pluis was en toen ben ik gaan zoeken op het internet zonder termen en kon dus ook niets vinden. Enige tijd later ben ik opnieuw gaan zoeken want het liet me niet los. Dat jaar vond ik de petitie of beter gezegd het burgerinitiatief https://petities.nl/petitions/stop-chemtrails-nu-en-weermanipulatie-nu Die petitie liep op dat moment reeds acht jaren !! Het blijkt in NL geweldig lastig te zijn om die 40.000 ondertekeningen te krijgen die er voor nodig zijn om de volgende procedure in te gaan. Dat vond ik een schokkende ontdekking. Toen ben ik me gaan inzetten om het fenomeen meer bekendheid te geven via creatief solo activisme. Door middel van het opzetten van dat kanaaltje en andere acties. Later kwam ik in contact met degene die de petitie heeft opgezet en is er wat aan mailcontact geweest.

     Doordat ik naast mijn eigen bevindingen op dat kanaaltje te plaatsen op onderzoek uitging en daardoor in contact kwam met mensen die er – vooral in de States, maar ook in Duitsland en de UK – al even langer mee bezig waren, plaatste ik ook filmpjes of delen ervan vanuit andere bronnen. Zo kwam ik bij mensen uit die net als ikzelf hun eigen bevindingen op beeld vastlegden – soms ook de resultaten van metingen – SCHOKKEND – alsook bij mensen welke chemisch werden aangevallen door luchtpatrouilles (!!!), maar ook bij de kanalen van Dane Wigington en Jim Lee, de man achter de ‘waanzinnige’ website weathermodification history en die om de een of andere reden – helaas?! – niet kunnen samenwerken, en leerde ik typen ‘kennen’ als David Keith; Ken Caldeira; Bill Nye .. welke allen podium kregen op mijn kanaaltje. Evenals Rosalind Peterson en andere kanjers en klokkenluiders die deze topcriminelen in het licht van de waarheid brachten.

     Het gegeven dat jij haar persoonlijk hebt gekend, eveneens anderen, en zelfs een boek hebt weten te schrijven naar aanleiding van al je onderzoekswerk, zegt mij meer dan voldoende! Bij deze mijn welgemeend respect! Ik neem aan dat je boek ook is uitgebracht? Hopelijk is ze goed verkocht en zijn er meerdere mensen wijzer geworden! Ikzelf heb destijds het boek ‘Hemel onder vuur’ van Fred Teunissen aangeschaft en deze zowel op mijn kanaaltje als op de voorganger van Frontnieuws gepromoot. Ben je misschien bekend ook met dat boekwerkje welke meer informatie bevat dan letters?

     Hetgeen mij opviel was dat de mensjes vooral geloven datgene wat door de media wordt aangedragen, maar zelf niet ZIEN !! Al wat niet in de media komt, bestaat niet. Dus ook ik ben ‘een gekkie’. In principe gebeurt nu hetzelfde met de Corona-19-Hoax. Nu was ik al nooit zo heel erg gek met ‘mensjes’, maar dit soort zaken bevestigen slechts mijn instelling. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat e.e.a te maken heeft met een bepaalde intelligentie i.c.m het wel/niet beschikken over een helicopter view, etc. Dus zijn we eenvoudig in de minderheid. Dus denk ik niet dat ‘we het gaan redden’. Zovelen zijn al zolange tijd bezig … Het zet praktisch geen zoden aan de dijk. Ben ik nu een pessimist? Of wel degelijk een realist? Hoe paradoxaal ook kan ik het nog altijd niet laten me bij de dingen neer te leggen en krijg ik bij tijd en wijle de oprisping IETS te doen en dat doe ik dan ook. Solo activisme en anoniem. Dan hoef ik het gesprek niet aan en zoekt men het verder zelf maar uit. Ik laat slechts een lichtje schijnen en wie het oppakt, pakke het op. Maar het wekken van de mensjes gaat wel tergend langzaam en het gros zal altijd blijven doorslapen. Of er voor kiezen om in de comfort zone te blijven en vooral niet door de e.o.a emotionele roller coaster te gaan. In elk geval hebben dat soort mensen geen plaats in mijn bestaan.

     Ik meen gezien te hebben dat jijzelf een schat aan informatie hebt aangeboden waar inderdaad niet echt op werd gereageerd zover ik zag. Je frustratie daaromtrent kan ik me geheel voorstellen. In dat aanbod was mijzelf het aanbod niet duidelijk (…) en gaf je later een link naar iets wat ik niet kende en bij nader onderzoek bleek het een link naar een download van een programma voor peer to peer delen. Beetje kale info eigenlijk Zonder Reden, en voor mijzelf de reden dat ik niet heb gereageerd daarop. Wanneer je zo’n aanbod nogmaals doet, doe er dan beter wat meer gerichte info bij, is mijn advies. Dat ook is voor mij altijd reden geweest om nooit een kale link te plaatsen, maar daar altijd een titel bij te vermelden. Of om slechts info te plaatsen zonder bijhorende link, met de idee dat men dat wel even zal gaan opzoeken, want het meerendeel doet dat niet. Gemak dient de mens. Aas moet zichtbaar zijn voor de vis, anders zwemt ze simpelweg voorbij. 😉

     Met vriendelijke groet, Greengo

     • Top Greengo. Ik geef uitgebreid antwoord als ik weer bij de laptop ben. De kale link en peer to peer zegt me niks. Ik zal eens kijken wat dat was. Ik heb wel info gezet op andere websites waar ik een link over plaats.

 5. Beste Edwin,
  Je mag dan mooie verhaaltjes kunnen verzinnen, maar een cursus hebreeuws spreken en lezen zou in ieder geval kunnen zorgen dat je info voor de betekenissen van bepaalde hebreeuwse woorden/letters zullen kloppen.
  Want serieus man… dit lijkt nergens op.
  En je verhaal valt daarmee ook gelijk in diggelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in