Middeleeuwse Kwakzalverij

Zijn vaccins bedoeld om mensen te helpen, of zijn mensen er om vaccins te bevorderen? Deze vraag doet zich voor in het licht van de roekeloosheid waarmee de vaccinatiecampagne, ondanks de massale vaccinatieschade die niet meer te overzien is, nog steeds wordt voortgezet. Het is altijd gebruikelijk geweest in de westerse waardegemeenschap om delen van de bevolking voor farmacologische of militaire doeleinden bij experimenten te gebruiken. Wat echter nieuw is, is dat deze massale aanvallen nu op de gehele bevolking worden toegepast. Toekomstige generaties zullen geen verschil meer zien tussen de brute methoden van de kwakzalvers uit de vroegmoderne tijd en de genetisch gemanipuleerde “vaccinaties” van nu, schrijft Hermann Ploppa.

De in Bazel geboren schrijver en Luther-tijdgenoot Sebastian Brant schreef een bestseller met zijn satirische meesterwerk Het Narrenschip. Hij was in staat om met een aantal fenomenen van de tijdgeest de spot te drijven. Brant kijkt ook naar de kwakzalvende dokters die door het land trokken en op kermissen reclame maakten voor hun vaak dubieuze en wrede geneeskunsten:

“De praktijk van de kwakzalver is zo goed dat het alle kwalen geneest,
dat het alle zwakheden geneest…
Zo’n dwaas kan je in de afgrond storten,
voor je het weet, verkort je je leven!”

Deze regels schieten me te binnen wanneer ik getuige ben van de huidige agressieve marketing van een totaal onrijp mRNA-vaccin. De kwakzalver van de vroegmoderne tijd kon zijn halfbakken technieken slechts aanbieden aan een verbijsterd publiek. Het volk kon zelf beslissen of het zich al dan niet toevertrouwde aan de tangen en koevoeten van de kwakzalver.

Welnu, minister van Volksgezondheid Jens Spahn sprak aanvankelijk van een “vaccinatieaanbod” in deze zin. Maar nu worden de duimschroeven meer en meer aangedraaid: wie zich niet wil laten vaccineren, moet rekening houden met het verlies van zijn baan en moet helaas wegblijven van culturele evenementen zoals Waldi, inclusief sociale uitsluiting.

Voorlopig doet het er helemaal niet toe dat volgens de officiële cijfers van EudraVigilance binnenkort 17.000 mensen in Europa zullen zijn overleden als gevolg van de experimentele mRNA-injecties en dat honderdduizenden patiënten melding maken van vaccinatieschade.

Nu was men eigenlijk geneigd aan te nemen dat geneesmiddelen en vooral vaccins er zijn om mensen in nood te helpen. Het is duidelijk dat de rollen zijn omgedraaid. Nu worden groepen mensen gevaccineerd waarvan is aangetoond dat zij nauwelijks door Corona worden getroffen: gezonde kinderen en adolescenten.

Het is duidelijk dat de mensen er nu zijn om de noodlijdende vaccins op de been te helpen. Een ongelooflijke omkering van doelstellingen. Kan het zijn dat gezonde mensen zonder bedenkingen worden opgebrand om een zinloze machine draaiende te houden? Net zoals de Feniciërs ooit kinderen verbrandden als offers om de god Moloch tevreden te houden?

Helaas is de vraag niet zo vergezocht. Want in de VS wordt nu een variant van het mRNA-vaccin met het toevoegingsmiddel tromethamine goedgekeurd, dat speciaal geschikt is voor kinderen. Deze niet onomstreden stof wordt toegevoegd om het risico van hartinfarcten in verband met de inentingen te verminderen (1). Dit gebeurt in stilte nadat bekend werd dat vooral jonge mensen zijn overleden aan myocarditis (ontsteking van de hartspier) of pericarditis (ontsteking van het hartzakje) in verband met mRNA-vaccinaties. Dit is dus een feitelijke erkenning door de Amerikaanse FDA dat deze hartaanvallen een direct gevolg kunnen zijn van mRNA-vaccinaties. Terzijde zij opgemerkt dat de toevoeging van tromethamine weer gepaard gaat met een extra risico op ernstige bijwerkingen (2).

Laten wij ons dus de hoogst pijnlijke vraag stellen: kan het zijn dat onze democratisch verkozen regering en de haar naaste gezondheidsindustrie in staat zijn ons burgers zonder aarzelen op grote schaal op te offeren aan een farmacologische moloch?

De lange traditie van medische experimenten op mensen

Als we kijken naar de geschiedenis van de westerse waardegemeenschap, moeten we helaas concluderen: zoiets is er altijd geweest. Tot nu toe betrof het echter vooral machteloze gediscrimineerde minderheden in de samenleving. Bovendien werd hun misbruik voor “medische” doeleinden meestal in het geheim uitgevoerd. Het was duidelijk dat de meerderheid van de bevolking een dergelijke aantasting van de lichamelijke integriteit niet zou toestaan. De dingen zijn anders vandaag.

Er wordt een noodsituatie op gezondheidsgebied afgekondigd, op basis waarvan een therapeutisch middel nu in een “voortschrijdende procedure” op de mensen wordt losgelaten voordat het werkelijk klaar is voor de markt. En stukje bij beetje werken de machtigen zich een weg naar hun echte doel: namelijk alle burgers behandelen met het nieuwe geneesmiddel. Dus ze menen het niet oprecht.

De speciale vergunning voor de rollende procedure werd enkele jaren geleden ontwikkeld om snel te kunnen helpen bij de verschrikkelijke ebola-epidemie in Afrika. Ebola is bijna 100 procent dodelijk. Het is begrijpelijk dat bij dergelijke vooruitzichten elk middel, hoe onrijp ook, wordt aangewend om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Het is echter duidelijk misdadig om deze speciale vergunning toe te passen op een pandemie die voor slechts 0,03% dodelijk is verklaard. Om zoiets aanvaardbaar te maken voor de meerderheid van de bevolking is een zorgvuldige mediale introductie van de slachtoffers nodig.

  200 miljard stukjes DNA gevonden in een enkele dosis covid-injectie van Pfizer

Wie de afgelopen drie decennia met een oplettend oog de mediavoorbereiding van de bevolking heeft gadegeslagen, komt tot de conclusie dat de voortdurende, niet-aflatende verheerlijking van het grofste geweld leidt tot een afstomping en vervlakking, maar ook tot een aanzienlijke infantilisering van de mediaconsument. Hulpverleners moeten zich een weg vechten door een muur van toeschouwers om de slachtoffers te kunnen helpen. In zijn boek “Eenzaamheid” beschrijft Manfred Spitzer hoe een gepensioneerde levenloos in elkaar zakt bij een geldautomaat. Vier andere bankklanten stappen onbewogen over de gepensioneerde heen om hun geld op te nemen. Slechts de vijfde klant belt de hulpdiensten.

En dus zien we momenteel mensen in de rij staan om hun vaccinatie te krijgen. Onbewogen en niet onder de indruk gaan zij opzij om plaats te maken voor de verplegers die een spastische, stuiptrekkende persoon, die zojuist zijn injectie heeft gekregen, op een brancard naar de eerste hulp dragen.

Als berustend slachtvee blijven de mensen apathisch naar hun mobieltjes staren om de tijd tot de “prik” te doden. Deze scènes zijn de laatste tijd vaker gedocumenteerd.

Deze totalitaire aanpak, waarbij nu de gehele bevolking wordt onderworpen aan farmacologische experimenten in de open lucht, is mogelijk gemaakt door een efficiënt gesmeerde samenwerking van de farmaceutische bedrijven met de nu wereldwijd in netwerken verbonden IT-bedrijven.

Wat willen deze farmacologisch-media elites eigenlijk? Een kapitalistische maatschappij moet toch een vitaal belang hebben bij meer en meer consumenten? Er zijn mensen die denken dat een krankzinnige wereldelite de mensheid met alle mogelijke middelen wil terugbrengen tot een aantal van 500 miljoen (3). In feite zou de huidige consumptieve levensstijl op de lange termijn alleen kunnen worden volgehouden met maximaal 800 miljoen mensen op deze aardbol (4).

Het Anglo-Amerikaanse establishment is zeker in staat tot een zekere mate van waanzin. De eugenetische elites van de VS besloten immers in 1914 dat tegen 1985 die tien procent van de bevolking die de elites als “inferieur” beschouwden, wereldwijd moest worden “geëlimineerd” door castratie, sterilisatie of levenslange opsluiting (5).

De Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor dat deze dystopische plannen voor langere tijd werden opgeschort. Bevolkingsvermindering lijkt op dit moment echter niet het motief te zijn voor de meedogenloze inenting van de gehele bevolking van de westerse waardegemeenschap. Want in het Westen worden juist de vitale beschermingsmachten van de elites met voorrang gevaccineerd: mRNA-vaccinaties zullen verplicht worden voor politie, leger, brandweer, medische diensten en luchtvaartpersoneel. Ja, zelfs de ideologische beschermingseenheden van het kapitaal verplichten hun leden tot mRNA-vaccinatie. Paus Franciscus regelde de radicale vaccinatie van de hele Vaticaanse staat. De Dalai Lama heeft zich ook publiekelijk laten inenten met mRNA-stoffen. De volkeren van de Derde Wereld daarentegen zijn tot dusverre grotendeels gespaard gebleven van mRNA-vaccins. Ondertussen ontvangen zij de conventionele geïnactiveerde vaccins uit China.

Nogmaals: het probleem zijn niet de conventionele geïnactiveerde vaccins. Het grote gevaar komt van de experimentele mRNA-vaccins alleen. Deze nieuwe vaccins, gecombineerd met verplichte vaccinatie, zijn het dodelijke gevaar.

Bevolkingsvermindering als motief voor de dodelijke vaccins kan dus met bijna zekerheid worden uitgesloten. Het is hoogst verontrustend dat wij nog steeds niet weten waarom het farmacologisch-medisch complex ons in dit krankzinnige avontuur manoeuvreert. Zoals ik al eerder zei, onschuldige burgers binnensmokkelen in dodelijke experimenten – dat is niets nieuws. Mensen zijn in gevangenschap misbruikt voor experimenten. Of de waanzinnige dokters maakten misbruik van etnische minderheden, d.w.z. bevolkingsminderheden. Telkens weer was dit niet in de laatste plaats een uiting van ongegeneerd racisme. Het feit dat deze “filosofie” zich nu uitstrekt tot de gehele mensheid is echter nieuw.

Ziekten zoals pokken zijn besmettelijk. Dit was al bekend bij de Engelsen in Amerika. Om de Indianen te “inenten” met Europese ziekteverwekkers liet generaal Jeffrey Amherst in 1763 dekens van pokkenpatiënten uitdelen aan de gezanten van de opstandige Indianen als een “geschenk” tijdens de onderhandelingen tijdens de Pontiac Oorlog. Terwijl de Britse soldaten vrijwel immuun waren voor de ziekte als gevolg van de wijdverbreide verspreiding van pokken in het 18e-eeuwse Engeland, had de inheemse bevolking van de Nieuwe Wereld geen enkele afweer en werd zij door de ziekte verteerd.

Deze optie inspireerde Hitlers goeroe Madison Grant uit de VS om te overwegen de zwarte bevolking in Afrika op dezelfde manier te decimeren:

  35 studies over de werkzaamheid van vaccins die twijfels doen rijzen over vaccinatieverplichtingen

“Nadat de natuurlijke hindernissen zijn weggenomen, zullen de negers zich zo snel vermenigvuldigen dat er op het continent (Afrika) geen leefruimte meer zal zijn voor blanken. Tenzij, door een toeval, de dodelijke slaapziekte, die veel dodelijker is voor zwarten dan voor blanken, ongecontroleerd zijn gang zou gaan” (6).

Een dergelijke mentaliteit maakte het mogelijk experimenten op cohortniveau uit te voeren op mensen in de overwegend Afro-Amerikaanse staat Louisiana. In het beruchte Tuskegee-experiment werden 399 proefpersonen die aan syfilis leden sinds 1932 geobserveerd om precies te zien hoe het verloop van de ziekte verliep. Deze experimenten werden voortgezet na de Tweede Wereldoorlog, toen syfilispatiënten met penicilline hadden kunnen worden genezen. De beschikbaarheid van penicilline werd voor de proefpersonen verborgen gehouden om deze prachtige cohortstudie niet in gevaar te brengen.

Ten behoeve van de farmaceutische industrie werden tussen 1946 en 1948 in Guatemala opzettelijk mensen besmet met syfilis om de werkzaamheid van penicilline op grote schaal te testen. De perverse experimenteerders stuurden met syfilis besmette prostituees naar gevangenen om hen te besmetten.

De menselijke experimenten in Duitse concentratiekampen zijn goed gedocumenteerd. Een van de begunstigden van deze experimenten was de Rockefeller Foundation, die vier miljoen dollar had geïnvesteerd in de Duitse experimenten op mensen. Zo verkregen de Amerikanen de kennis over geprepareerde hersenen van slachtoffers van euthanasie, die werden geanalyseerd in het Kaiser Wilhelm Instituut te Berlijn-Buch (7).

In de jaren 1953 tot 1954 en 1963 tot 1965 besproeiden de Amerikaanse strijdkrachten woonwijken die hoofdzakelijk door etnische minderheden werden bewoond, met gevaarlijke oorlogsgassen. Dit waren experimenten met stoffen die als chemische wapens tegen de Sovjet-Unie zouden worden gebruikt. Er werd gekozen voor steden als Minneapolis of St. Louis, die klimatologisch leken op de doellocaties in de Sovjet-Unie. Er bestaat een gegrond vermoeden dat ook hier radioactieve bestanddelen over de eigen bevolking zijn verspreid (8).

Zo zijn er de beruchte proeven op mensen met het breedspectrumantibioticum Trovan in Kano, een deelstaat in het Afrikaanse Nigeria in 1996. In die tijd testte Pfizer 100 kinderen met Trovan en nog eens 100 kinderen met het reeds geïntroduceerde geneesmiddel Ceftriaxone. Noch toestemming van de overheid, noch geïnformeerde toestemming van de ouders was beschikbaar. Elf kinderen stierven, veel kinderen werden blind, doof of kregen hersenletsel. Bij de eerste poging verwierpen Amerikaanse rechtbanken eisen tot schadevergoeding van de Afrikanen. Uiteindelijk werd in 2009 75 miljoen dollar betaald aan de regering van Kano. Ondertussen had Pfizer detectives ingehuurd om de hoofdaanklager van Kano massaal te chanteren met onthullingen over corruptiezaken (9).

In Kenia heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2013 samen met UNICEF tetanusvaccinaties uitgevoerd, uitsluitend gericht op vrouwen tussen de 14 en 49 jaar. Na deze vaccinaties nam het aantal gevallen van onvruchtbaarheid en onvrijwillige abortus van foetussen toe. Dit vond de Keniaanse Bisschoppenconferentie vreemd. De bisschoppen spanden een rechtszaak aan om een onderzoek naar de vaccins af te dwingen. Hieruit bleek dat het hormoon beta-HCG, dat onvruchtbaarheid veroorzaakt, in de vaccindoses was gesmokkeld (10).

Vaccinatie – een paranoïde verdediging tegen de natuur

Laten we het bij deze willekeurig gekozen voorbeelden laten. De reeks voorbeelden zou eindeloos kunnen worden voortgezet. Wat hier duidelijk wordt:

De verantwoordelijke farmaceutische bedrijven, politici, wetenschappers en militairen hebben zich er nooit van weerhouden de lichamen van andere mensen in beslag te nemen om sinistere doelen te bereiken.

Maar, en dit brengt ons terug bij het uitgangspunt van onze beschouwingen, tot nu toe waren alleen groepen mensen die slechts een segment van de totale bevolking vormen doelwit. Nu is echter de hele bevolking van welvarende post-industriële samenlevingen het doelwit.

In de VS is deze trend al tientallen jaren geleden begonnen. Zo is er bijvoorbeeld de vaccinatiemanie van de Amerikanen, die in Duitsland weinig bekend is. De Amerikaanse autoriteiten bevelen al geruime tijd tot 37 vaccinaties aan – niet in het hele leven, nee, in de korte levensspanne vanaf de conceptie tot het bereiken van de puberteit (11). Alsof het lichaam altijd volkomen weerloos is geweest tegen virussen en bacteriën sinds de aap mens is geworden, wordt de baby tot het uiterste gevaccineerd. Men vraagt zich af hoe de mensheid de laatste 35.000 jaar van ontwikkeling heeft doorstaan zonder vaccinaties.

Dit is gebaseerd op een diep paranoïde defensieve houding tegenover de natuur. En met behulp van de steeds opdringeriger wordende massamedia wordt deze grondhouding ook in ons land steeds verder doorgedrukt. De bekende natuurfilmer Andreas Kieling klaagde jaren geleden dat wanneer ergens in Duitsland een wolf wordt gesignaleerd, de overbezorgde moeders hun kinderen wekenlang thuis opsluiten – het kleintje zou op klaarlichte dag door de wolf verscheurd kunnen worden. Het feit dat elk jaar ongeveer 30.000 kinderen bij verkeersongelukken om het leven komen, is absoluut niet aan de orde.

  Duitse gegevensanalist onthult gegevens van ziektekostenverzekeringen die een viervoudige toename van Plotselinge Sterfgevallen laten zien na de uitrol van het COVID-vaccin

Precies op het moment dat de Corona-campagne in het voorjaar van 2020 van start ging, werden overal groenstroken afgezet met rood-witte linten: “Let op! Vallende takken!” En deze basishouding ligt ook ten grondslag aan de farmaceutische agenda.

Dit is geenszins bedoeld als een algemene tirade tegen de verworvenheden van de farmaceutica. Veel producten zijn nuttig en heilzaam. De farmaceutische industrie is echter in de loop van de kapitaalaccumulatie en de concentratie verworden tot een doel op zich, dat helaas door geen enkele overheidsinstantie is beteugeld. En zo zijn de huidige groeiexcessen van de vaccinindustrie al minstens een decennium lang gepland en voorbereid.

Hele regio’s in Duitsland worden momenteel met geweld overhoop gehaald op grond van bouwplannen waarvoor de infrastructuur en de procedures voor de goedkeuring van de plannen al vele jaren geleden zijn vastgesteld. Er is nu geen stoppen meer aan vanwege die logica. De wals rolt. Het stoppen ervan zou de hele sector in de afgrond storten.

Duurzaam gezondheidsbeleid in plaats van kwakzalvermethoden

En zo gaat de strijd door tegen pandemieën die alleen bestaan in de gedachten van farmaceutische strategen. Groeien of sterven. Onvoorstelbare winsten van de Duitse farmaceutische industrie worden nu gebruikt om oorlog te voeren tegen alle krachten die de dwang van de industrie om te groeien in de weg zouden kunnen staan. Dit is de perversie van een industrie die onder Robert Koch en Emil von Behring zeker haar verdiensten kon tonen.

In zijn huidige oversized vorm neemt de eenzijdige filosofie van de farmaceutica bijna genocidale trekken aan. Waar individuen een intact immuunsysteem hebben, wordt dit nu weggeschoten om plaats te maken voor een “vaccinatie-abonnement” voor het leven. Luister alstublieft naar de woorden van voormalig Gavi vaccin alliantie-onderzoeker Geert Vanden Bossche: De mRNA-vaccinaties schakelen de “software” van de lichaamseigen afweer uit en installeren een “software” die alleen effectief is tegen de huidige SARS-CoV-2.

Voor alle volgende virusmutaties, staat het menselijk lichaam dan open als een schuurdeur. Dit verklaart perfect de noodzaak van herhalingsvaccinaties. De farmaceutische industrie maakt de gevaccineerde persoon afhankelijk van de naald, net zoals de heroïnedealer zijn klant, die hij aanvankelijk “opknapt” tegen lage kosten, afhankelijk maakt (12). Met het subtiele verschil dat de heroïnedealer zijn toekomstige klant eerst moet overtuigen. Terwijl ons goed gesmeerde apparaat van politiek, wetenschap en media alle burgers met primitieve dwangmechanismen onophoudelijk naar de onverzadigbare farmaceutische bedrijven hun toekomstige mRNA-junkies drijft.

De behandelingsmethoden van de kwakzalver zijn tangen en braakmiddelen. De behandelingsmethoden van de farmaceutische industrie die zijn geperverteerd tot moderne kwakzalvers zijn de methoden van de diepzeevisserij: om tonijn te vangen worden massa’s andere dieren in kilometerslange netten gevangen en komen als bijvangst om.

Misschien is het beeld van “friendly fire” nog toepasselijker: om de vijand volledig te vernietigen, worden ook cohorten geallieerde troepen vernietigd. Antibiotica, bijvoorbeeld, vernietigen niet alleen vijandelijke indringers, maar ook de eigen flora. Toen ik in een meer verdronk en weer tot leven kwam, hielp niets, behalve een breed-spectrum antibioticum. Daar ben ik dankbaar voor. Maar het is zeker niet nuttig om bij elk pijntje meteen antibiotica voor te schrijven zodat de patiënt meteen weer aan het werk kan.

De excessen van de kapitaalconcentratie in de farmaceutische sector moeten krachtig worden beteugeld. De pogingen van de farmaceutische lobbyisten en hun handlangers in de politiek om niet-farmaceutische behandelingsmethoden te demoniseren en te verbieden, moeten ook krachtig worden bestreden. Een duurzaam gezondheidsbeleid zal streven naar een gezonde mix van allopathie, homeopathie en alternatieve geneeswijzen. Toekomstige generaties zullen geen onderscheid maken tussen de kwakzalverij van de 15e eeuw en de mRNA-uitspattingen van nu.

Bronnen en aantekeningen:

(1) https://www.globalresearch.ca/pfizer-secretly-added-heart-attack-drug-children-covid-vaccines/5761342
(2) https://www.pschyrembel.de/Trometamol/H0EL3
(3) Jim Marrs presenteert op een uiterst objectieve wijze vele aanwijzingen die zouden kunnen wijzen op een agenda voor bevolkingsvermindering. Jim Marrs: Population Control — How Corporate Owners are killing us. New York 2015
(4) Oxfam, World’s billionaires have more wealth than 4.6 billion people
https://www.oxfam.org/en/press-releases/worlds-billionaires-have-more-wealth-46-billion-people
(5) Hermann Ploppa, Hitlers amerikanische Lehrer, Marburg 2016, Seite 122 und folgende.
(6) Madison Grant: The Passing of the Great Race. New York 1916, Seite 79/80. Übersetzung in Hitlers Amerikanische Lehrer, Seite 168.
(7) Hitlers amerikanische Lehrer, Seite 142.
(8) Hermann Ploppa, Grüner Nebel, Rote Wolke, Schnelle Bräune, Telepolis, 1. Oktober 2012,
https://www.heise.de/tp/features/Gruener-Nebel-Rote-Wolke-Schnelle-Braeune-3395903.html
(9) https://www.drugwatch.com/manufacturers/pfizer/
(10) https://www.kath.ch/newsd/kenia-kirche-vermutet-heimliche-sterilisation-bei-tetanusimpfung/
(11) https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/birth.html
(12) https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc&t=77s


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Artsen delen HUN EIGEN horrorverhalen over vaccinletsel en onthullen dat vaccins een verwoestende uitwerking hebben op de medische wereldVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel11 Australische verpleegkundigen vertellen over de bijwerkingen van het COVID-vaccin: “Ons werd verteld niet te praten over wat we hadden gezien”
Volgend artikelFEIT: “De Ongevaccineerden zijn de Nieuwe Joden” – Laat links je niet anders vertellen 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  • Vervolgd door wie, door de medische toezichthouders of onze totaal corrupte rechters?
   Laat me niet lachen… ze krijgen hooguit een minder hoge bonus als ze niet genoeg prikken zetten.
   Overigens worden veel spuiten gezet door relatief laag opgeleid personeel die ook maar gewoon ingehuurd worden en waarschijnlijk geen benul hebben van de medische eed etc. (prikwerk wordt riant betaald natuurlijk …).

   Ik hoor net de omroep (via de schurk van justitie en diverse andere hersenloze idioten) weer alle mogelijke moeite doen om “anti-vaxxers” te criminaliseren. Onvoorstelbaar wat een taal je daar hoort, Hitler is er niets bij.

   • Hoi V,

    Ik ken een ex injecteerder. Werkt nu als gebouw beheerder bij het bedrijf waar ik voor werk. Hij wist niet eens dat je de naald even terug moet trekken voor de injectie om zeker te zijn dat de injectie niet in een ader (dus bloedomplloop) terecht komt.

    Groeten,
    Hugo

 1. Gewoon heel simpel. Wáár komt het woord “chirurg” vandaan en WAT deden die?
  De mensen die WEL konden genezen werden weggezet als heksen en kwakzalvers, net als tegenwoordig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in