Het is een trieste maar veilige gok dat u minstens één persoon kent die nog steeds een masker draagt als hij naar buiten gaat, een winkel binnengaat of in een bus of een trein stapt. Waarschijnlijk kent u er meer dan één.

Ik ging laatst een warenhuis binnen en elk personeelslid had een masker op. Allemaal. Men zei mij dat zij dat droegen omdat de klanten dat liever hadden. In werkelijkheid zijn zij knieval aan de grillen van de lafaards, de goedgelovigen, de klinisch krankzinnigen en de verachtelijke collaborateurs. In de winkels die ik de afgelopen dagen bezocht heb, droeg 90% maskers.

De Britse regering heeft toegegeven dat er geen bewijs is dat maskers de verspreiding van ziektekiemen tegenhouden. En het is een feit dat iedereen die ooit een masker gedragen heeft omdat hij dacht dat het hem tegen covid zou beschermen, misleid is, voorgelogen, ten onrechte gerustgesteld en zich irrationeel gedragen heeft. Veel machthebbers blijven erop aandringen dat de mensen ze dragen en zij doen dat om de mensen eraan te herinneren dat niets normaal is – en dat ook nooit zal zijn.

Wij zijn de grote reset ingegaan en maskers zijn er om ons aan onze slavernij te herinneren. Het schijnt de groenen niet te kunnen schelen dat er meer plastic gebruikt wordt om de miljarden maskers te maken dan de plastic zakken die zij zo haatten. Het kan hun niet schelen dat de vogels en andere wilde dieren schade ondervinden van afgedankte maskers.

Bovendien lijdt iedereen die tegenwoordig een masker draagt aan een nieuwe ziekte, die ik chronische maskeritis heb genoemd.

Lijders aan chronische maskeritis staan erop hun masker te dragen telkens wanneer zij het risico lopen met andere mensen in contact te komen. Zij geloven dat hun masker zal helpen voorkomen dat zij een virus inademen dat hen kan doden.

Personen met chronische maskeritis zullen vrijwel zeker alles geloofd hebben wat hun verteld is door hun regering, door de media en door het kleine leger van mediadokters die nu voor eeuwig de officieel geïnspireerde leugens herhalen.

Personen met chronische maskeritis zullen vrijwel zeker – minstens twee keer en waarschijnlijk vaker – geprikt zijn met een giftige, experimentele stof waarvan nu bewezen is dat ze veel meer kwaad dan goed doet en waarvan nu, zoals ik voorspeld heb, vaststaat dat ze veel meer mensen zal doden dan de herdoopte griep die bekend staat als covid-19. En voor degenen onder ons die een oorlog willen winnen en levens willen redden, maakt het echt geen moer uit of u gelooft dat de vermeende ziekte veroorzaakt wordt door een virus, een exosoom of een 5G-mast.

Lang geleden, in de vroege zomer van 2020, heb ik materiaal gepubliceerd waaruit bleek dat maskers nutteloos waren en zeker meer kwaad dan goed zouden doen. Fauci en Whitty waren het toen met mij eens dat het dragen van maskers zinloos en gevaarlijk was. Fauci noemde het dragen van maskers “deugdsignalering”.

In maart 2020 waarschuwde Dr. Jenny Harries, Deputy Chief Medical Officer in het Verenigd Koninkrijk, dat het mogelijk is het virus in een masker op te vangen en het te gaan inademen. Zij zei dat het dragen van een masker geen goed idee was. Professor Chris Whitty, de Chief Medical Officer in het Verenigd Koninkrijk, zei dat het dragen van een gezichtsmasker bijna geen effect had op het verminderen van het risico om covid-19 op te lopen, en dat de regering gezonde personen niet aanraadt om maskers te dragen.

  Ondernemer uit Duitsland schrijft "Ongevaccineerden ongewenst!" op vensterruiten - en is nu bang

Maar dan, zonder goede reden die ik kon zien, veranderde de officiële lijn – vrijwel van de ene dag op de andere. De mensen werd verteld dat zij maskers moesten dragen. Kinderen op school werden gedwongen de hele dag maskers te dragen. Winkelbedienden en medisch personeel droegen ze met hun vizieren, hun brillen, hun plastic toga’s en hun rubberen handschoenen.

In juni 2021 werd ik zo ongerust door de waanzin, dat ik een video maakte met de titel “De meeste maskerdragers zullen over tien jaar dood of dement zijn” (zie Frontnieuws Dr. Vernon Coleman: De meeste mondkapjesdragers zullen over tien jaar dood of dement zijn).

Ik vrees nu dat velen van degenen die aan chronische maskeritis lijden het niet zo lang zullen uithouden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat essentiële bewijzen van de gevaren en de ondoeltreffendheid van het dragen van maskers van het internet zijn verbannen, verborgen of gewist. Openbare discussie en debat over het nut van gezichtsmaskers worden nu al 18 maanden onderdrukt door politici en de media. De mensen van Google en YouTube zullen rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor miljoenen sterfgevallen. Dat zullen ook de mediadokters zijn, mensen met doctoraten en corrupte factcheckers die de leugens van hun regering gesteund hebben.

Ik ben lang bezig geweest om de echte wetenschap over maskers uit te spitten. In 2020 heb ik een nieuw boek geschreven, getiteld Bewijs dat maskers meer kwaad dan goed doen. Het boek bevat wetenschappelijke referenties die precies uitleggen waarom maskers gevaarlijk zijn en niet doen wat de mensen gezegd wordt dat ze zullen doen. Het boek werd natuurlijk verboden. Een site genaamd Smashwords haalde het binnen enkele dagen weg, nadat ik het gratis had geplaatst. Duizenden mensen hadden het gedownload, maar het boek was verdwenen.

Maar mijn boek over maskers is beschikbaar op mijn websites. Het is bijgewerkt telkens er nieuw materiaal beschikbaar komt. En het is helemaal gratis. U kunt zoveel exemplaren downloaden als u wilt en ze opsturen naar mensen die u kent en die nog maskers dragen. U kunt kopieën afdrukken zolang u er niets aan verandert of in knipt.

Het is goed eraan te herinneren dat men duizenden jaren geleden ontdekte dat mensen dwingen maskers te dragen die een groot deel van hun gezicht bedekten, hun wil brak en hen onderdanig maakte. Maskers depersonaliseerde de dragers en ontmenselijkte hen. Meer recentelijk omvatten de foltertechnieken van de CIA ook het dwingen van mensen om maskers te dragen.

De maskerdragers zijn door de psy-op specialisten aangemoedigd om hun haat tegen de niet-maskerdragers te tonen. Deze afschuwelijke list schijnt bedoeld te zijn om degenen die geen maskers kunnen of willen dragen, zich schuldig te laten voelen en zich te schamen. De geestelijk en lichamelijk gehandicapten zullen dus lastig gevallen en mishandeld worden als zij het wagen hun huis uit te gaan. Misschien moeten wij een contra-psy-op beweging beginnen en het bericht verspreiden dat alleen lelijke mensen maskers dragen.

Mijn boek dat bewijst dat maskers meer kwaad dan goed doen – dat geheel gratis is, vergeet dat niet – behandelt alle mythes – ook die over chirurgen en operatiekamers.

Het grote probleem met maskers is dat de verminderde zuurstofopname gepaard gaat met een verhoging van de kooldioxide-opname. Hoe strakker een masker past, hoe groter de kans dat het zuurstofgehalte in het bloed daalt en dat de hoeveelheid kooldioxide die wordt ingeademd toeneemt. In mijn boek heb ik onderzoek geciteerd dat bewijst dat dit een reëel gevaar is.

  Bent u al kwaad?

Ik heb ook uitgelegd dat een lager zuurstofgehalte en een hoger kooldioxidegehalte een grotere inspiratoire flow stimuleren – waardoor er een groter risico is dat losse vezels van het gelaatsmasker ingeademd worden.

Dan is er nog het feit dat gezichtsmaskers niet werken. Tussen 2004 en 2016 zijn er minstens twaalf artikelen in medische en wetenschappelijke tijdschriften verschenen waaruit blijkt dat gezichtsmaskers de overdracht van infecties niet voorkomen. En die proeven waren met goedgekeurde maskers en niet met maskers die gemaakt waren van oude vaatdoekjes, beha’s en stukjes ongewenst kleedmateriaal.

Doekmaskers slagen er niet in de overdracht van het griepvirus te belemmeren of tegen te houden en het aantal lagen stof dat nodig is om het binnendringen van ziekteverwekkers te voorkomen zou een verstikkend aantal lagen vereisen en zou niet gebruikt kunnen worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie, die oorspronkelijk tegen gezichtsmaskers was, beveelt nu aan om wegwerpmaskers te dragen en ze na één keer gebruik weg te gooien. En uit de gegevens blijkt dat ze om de twee uur moeten worden vervangen. Weinig mensen kunnen het zich veroorloven zes maskers per dag te kopen, en dus worden maskers vaak meer dan eens gedragen. Dat verhoogt de kans op een ademhalingsinfecties enorm.

Er zijn tal van specifieke risico’s.

Al in september 2020 heeft een groep van 70 artsen erop gewezen dat kinderen zwaar worden getroffen door het moeten dragen van gezichtsmaskers. “Verplichte gezichtsmaskers op scholen zijn een grote bedreiging voor hun ontwikkeling,” schreven zij. Onderwijzers schijnt het niet te kunnen schelen.

Tandartsen in New York meldden dat zij een aantal patiënten zagen met ontstoken tandvlees en andere problemen als gevolg van de maskers.

Lijders aan chronische maskeritis hebben meer kans op infecties dan niet-maskerdragers. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat maskers het zuurstofgehalte in het bloed verlagen en de natuurlijke immuniteit ongunstig beïnvloeden. Het is waarschijnlijk dat iedereen die lange tijd een gezichtsmasker draagt een beschadigd immuunsysteem heeft – en vatbaarder is voor infecties. Studies hebben aangetoond dat hypoxie de immuuncellen kan remmen die gebruikt worden om virale infecties te bestrijden. Het dragen van een masker kan de drager meer kans geven op het ontwikkelen van een infectie – en als er een infectie ontstaat, zal die waarschijnlijk erger zijn. Een laag zuurstofgehalte vermindert de T-cellen en vermindert dus het immuniteitsniveau.

Bovendien, terwijl de maskerdrager denkt dat hij gewend raakt aan het opnieuw inademen van uitgeademde lucht, nemen de problemen in de hersenen toe naarmate het zuurstofgebrek voortduurt. Hersencellen die afsterven, door een tekort aan zuurstof, worden nooit vervangen. Zij zijn voor altijd weg. Een vooraanstaand neuroloog heeft erop gewezen dat kinderen en tieners nooit maskers moeten dragen, deels omdat zij een uiterst actief en adaptief immuunsysteem hebben, maar ook omdat hun hersenen bijzonder actief en kwetsbaar zijn. Hoe actiever een orgaan is, hoe meer zuurstof het nodig heeft. En dus is de schade aan de hersenen van kinderen enorm en onomkeerbaar. Zij waarschuwt dat de dementie over tien jaar zal toenemen, en dat de jongere generatie door het maskerdragen niet in staat zal zijn haar mogelijkheden te bereiken.

Chronische maskeritis-lijders zullen waarschijnlijk ook huidproblemen krijgen.

Een dermatoloog heeft gewaarschuwd dat gezichtsmaskers warm vocht vasthouden dat geproduceerd wordt wanneer wij uitademen. Voor mensen met acne kan dit leiden tot acne-opflakkeringen. Voor vele anderen schept deze warme, vochtige omgeving rond de huid de perfecte voorwaarde voor natuurlijk voorkomende gist en bacteriën om te gedijen en uitbundiger te groeien. Deze overgroei van gist en bacteriën kan angulaire cheilitis veroorzaken, de barstjes en zweertjes in de mondhoeken.

  Grote reset in uitvoering: Duizenden mensen sterven elke week "onverwacht" in het na-covid tijdperk

En gezichtsmaskers veroorzaken ook oogproblemen. Oogspecialisten zeggen dat mensen met chronische maskeritis de hele dag een veiligheidsbril moeten dragen. Geen donkere bril. Brillen. Zwembrillen, skibrillen.

En hier is nog een andere zeer reële zorg.

Onderzoekers vonden losse deeltjes op elk type masker.

Uit studies is gebleken dat op alle soorten maskers losse vezels worden aangetroffen, die ingeademd kunnen worden en ernstige longschade kunnen veroorzaken. Een van de risico’s is longfibrose – een ziekte die niet te genezen is en een slechte overlevingskans heeft. De referenties staan allemaal in mijn gratis boek.

Er is ook gemeld dat dragers van maskers keelpijn kunnen krijgen. Een specialist in infectieziekten meldt dat vochtigheid bacteriën in het masker laat doorgroeien, dus als daar bacteriën groeiden en u ademt dat in, dan kunt u mogelijk een infectie krijgen, vooral streptokokken of andere bacteriën die infectie kunnen veroorzaken.

Kankerpatiënten die in remissie zijn, lopen meer kans dat hun kanker terugkomt als zij een masker dragen – vanwege het lage zuurstofgehalte.

Het beschikbare medische bewijsmateriaal bewijst overweldigend dat maskers geen goed doen om de verspreiding van infecties te voorkomen, maar veel schade berokkenen aan degenen die ze dragen.

Dit komt uit het New England Journal of Medicine: De kans om covid-19 op te lopen door een voorbijgaande interactie in een openbare ruimte is dus minimaal. In veel gevallen is het verlangen naar wijdverspreide maskering een reflexieve reactie op bezorgdheid over de pandemie.

In het VK is het officiële advies dat, als u geen masker draagt omdat u besloten hebt dat u vrijgesteld bent – en de regering zegt dat dit een persoonlijke keuze is -, u niet routinematig een schriftelijk bewijs hoeft te leveren om het feit dat u geen masker draagt te rechtvaardigen. De details staan in het boek.

Wanneer de waarheid over de gevaren van maskers eindelijk aan het licht komt, zullen onderwijzers die hun kinderen op school maskers laten dragen voor de rechter worden gedaagd. Bazen die hun werknemers maskers laten dragen zullen ook aangeklaagd worden. Als u te horen krijgt dat u een masker moet dragen, schrijf dan de naam op van degene die u dwingt uw gezondheid in gevaar te brengen. Noteer de plaats en de tijd en zeg dat hij moet tekenen om te bevestigen dat hij u beveelt een masker te dragen. Onbekendheid met de wetenschap zal geen verdediging zijn. En zoals de beklaagden van Neurenberg ontdekten, is het antwoord: “Ik volgde bevelen op” geen verdediging.

Stuur intussen mijn gratis boek `Bewijs dat maskers meer kwaad dan goed doen` naar minstens tien mensen per dag en elke dag.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan aanvoelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn gaan ze niet meer terug slapen.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard en vastberaden strijden, met passie en de waarheid.

Wantrouw de regering, vermijd de mainstream media en bestrijd de leugens.

Dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

DR. COLEMAN DOSSIER

20 feiten over vaccinatie die je dokter je vergat te vertellenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGrafeen wordt van gevaccineerden op ongevaccineerde mensen overgebracht
Volgend artikel“Zij hebben niet gehoord wat wij hun gezegd hebben. Deze keer kunnen ze maar beter luisteren.” – Vladimir Poetin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

14 REACTIES

 1. He is toch al lang bewezen onzin die maskers. Ik stond voor het stoplicht naast een bus; ik keek op en het
  leek wel een bus vol apen. Soms zie je mensen alleen in de auto met zo’n vod voor de kop.
  Ik denk dat veel van die lui de sluier op zullen houden in winkels.
  Inge

  • ja pziz virus gaat dwars door maskers heen en gelukkig hoef ik al die lelijke bekken met scheve tanden niet te zien… dus proma hoor laat die lelijkerds met vaccins op gewoon masker op doen .. complete horizonvervuiling… 🙂

 2. Laatst nog zonder mond/neuskap bij de Praxis geweest, geen van het personeel zij er iets van. Ook niet toen ik bij de informatie balie iets kwam vragen. Ik was daar amper weg, zag ik door het zelfde personeelslid omgeroepen dat er in de winkel iedereen een mond/neuskap gedragen moest worden. Dat is wel het toppunt van lafheid. Want zij is bij voorbaat elke discussie over die kapjes uit de weg gegaan en dan min of meer anoniem het omroepen. Zelfde geldt voor een andere personeelslid, die mij mocht helpen bij mijn vraag. Ik zag hem in de verte zijn mondkap op zijn kin zitten en vlak bij me trok hij hem over zijn neus. Terwijl ik er geen op had. Hoe hypocriet ben je dan als personeelsleden. Wat mij wel opviel is dat bij veel mondkap dragers hun ogen wagenwijd open staan en hun huid om de ogen rood is. Alsof ze allemaal aan de drugs zitten. Een beetje het gevoel van Halloween zombies effect.

  • Ik heb nooit ergens een vod op gehad , ik laat mij niet kleineren door een zooitje idiote dat daar in Den Haag zitten .
   In ziekenhuizen ook niet al kwamen zij achterna niet opgezet .
   Heel corona is fake ,, spuiten zijn vergif voor de konijntjes die alles opvolgen .
   Maar kijk maar eens hoeveel ocersterfte er nu al is onder de gevaccineerde.
   Ze zullen het nooit toegeven , ze willen nog een stap verder gaan een wet dat wij gevangene worden van de staat. Want uiteindelijk geven ze er niets om wat er gebeurd met ons Nederlanders

  • als niemand meer masker draagt en ze allemaal zijn gevaccineerd krijgen de ongevaccineerden sluipend die spike-eiwtten binnen,….nee dank U

 3. Mijn gevoel voor samenhang op wankel sociaal gebied is compleet ter ziele gegaan .
  Ik loop over al binnen zonder smoelbedekking .
  Mijn uitstraling zegt de meeste genoeg .. niet lullen niet aanraken en niet kijken !
  Gezien ik mijn hele leven tot de uitgeschetende behoor is dat makkelijk .
  Alleen eigen kring heeft mijn affinitijd .
  Kijk om je heen alles is hypocriet als de neten .
  Wees een overlever en handel er naar .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in