De dodelijke gevaren van de giftige, experimentele `vaccins’ krijgen terecht veel aandacht. Maar het gevaar van het dragen van mondkapjes is grotendeels vergeten, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Dit is een grote vergissing.

Als het vaccin de zombies niet doodt, dan is de kans groot dat de mondkapjes het werk zeer doeltreffend zullen doen.

Verbazend genoeg zijn er geen langetermijnproeven uitgevoerd om de doeltreffendheid of de veiligheid van het dragen van een mondkapjes aan te tonen.

En dus is het dragen van mondkapjes, net als de experimentele covid-19-prikken, een groot experiment. Desondanks zijn er tekenen die erop wijzen dat het dragen van mondkapjes, net als sociale distantie, testen en traceren, open ramen, lockdowns, grenscontroles en handontsmetters, waarschijnlijk permanent zal zijn. Sterker nog, ik heb vanaf het begin gezegd dat het zo zou zijn. De mondkapjes hebben natuurlijk niets met infectie te maken – ze gaan over controle – naleving.

Het is dus geen verrassing dat regeringsadviseurs keer op keer waarschuwen dat de mondkapjes blijven. Voor altijd.

Onlangs nog zei iemand genaamd Susan Michie dat mondkapjes – en al het andere – permanent moeten zijn “om de volksgezondheid te bevorderen”. Zoals de meesten die over deze dingen poneren, is zij natuurlijk geen arts. Ze is een psychologe en een expert op het gebied van ‘behavioural compliance’ (‘gedragsmatige naleving’). En dat vertelt ons alles wat we moeten weten.

Michie vergeleek het dragen van een mondkapje naar verluidt met het dragen van een autogordel en ik vind dat het domste wat ik ooit heb gehoord sinds Devi Sridhar haar grote mond opendeed en de BBC gebruikte om kinderen overal te vertellen dat het vaccin 100% veilig is. Veiligheidsgordels zijn allemaal pluspunten en geen minpunten. Mondkapjes zijn alleen maar nadelen en geen voordelen.

De onvergeeflijke Sridhar had trouwens moeten weten dat er nog nooit een farmaceutisch product is gemaakt dat 100% veilig is. En er moet iemand bij de BBC zijn geweest die het telefoonnummer wist van een dokter die ze konden bellen om dat te controleren.

Al meer dan een jaar bestudeer ik de wetenschap achter het dragen van mondkapjes en het is echt beangstigend. Langdurig mondkapjes dragen is dodelijk en artsen raden het af.

Michie en haar medesamenzweerders zouden mijn gratis boek ‘Bewijs dat mondkapjes meer kwaad dan goed doen’ eens moeten lezen – het staat vol met wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes enorm gevaarlijk zijn en totaal nutteloos.

Mijn professionele oordeel, gebaseerd op een uitgebreide studie van al het beschikbare bewijsmateriaal, is dat degenen die elke dag een mondkapje dragen, als ze de experimentele spuit tien jaar overleven, dood of dement zullen zijn ten gevolge van het dragen van hun mondkapje. Niet alle chirurgen dragen overigens mondkapjes, en zelfs als ze dat wel doen, wisselen ze die om de twee uur af en werken ze in een klimaatgecontroleerde omgeving.

En ik geloof dat als arts met tientallen jaren ervaring in het beoordelen van klinische proeven, bijwerkingen en risico-baten procedures mijn onafhankelijke, onbevooroordeelde oordeel beter is dan dat van regeringsadviseurs en journalisten waar ook ter wereld – die, naar mijn mening, net als Michie, alleen maar politiek goedgekeurde onzin napraten. Mijn staat van dienst bij het onderzoeken van medische risico’s is ongeëvenaard. Op www.vernoncoleman.com staat een lijst van waarschuwingen en voorspellingen die ik in de afgelopen halve eeuw heb gedaan.

De waarheid is dat het dragen van mondkapjes deel uitmaakt van een bangmaakcampagne die is opgezet om mensen angst aan te jagen, zodat ze ermee instemmen in een fascistische maatschappij te leven en giftige, experimentele injecties te aanvaarden als hun weg naar vrijheid.

  Volledig gevaccineerde kinderen 2,3 keer meer kans geïnfecteerd te raken dan ongevaccineerde kinderen

Ik ben niet de enige die het dragen van mondkapjesals een gevaarlijke en nutteloze bezigheid beschouwt.

Toen de covid-19 hoax begon, kondigden autoriteiten over de hele wereld aan dat het dragen van mondkapjes zinloos was en deskundigen waren het er algemeen over eens dat ze waarschijnlijk meer kwaad dan goed konden doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie steunde dit algemene standpunt dat in overeenstemming was met zowat alle beschikbare wetenschappelijke bewijzen. Medische adviseurs over de hele wereld waren het erover eens dat het dragen van mondkapjes niet nodig was.

In maart 2020 verklaarde professor Whitty, de Chief Medical Officer van het Verenigd Koninkrijk, dat het dragen van een mondkapje vrijwel geen effect had op de vermindering van het risico op besmetting met covid-19. Hij zei dat de Britse regering gezonde mensen niet adviseert om mondkapjes te dragen.

Ook in 2020 beweerde een coronavirusadviseur van het Witte Huis dat mondkapjes niet effectief zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Zijn tweet over dit onderwerp werd door Twitter verwijderd.

Later in het jaar veranderde het verhaal.

Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs leek te zijn voor zo’n dramatische verandering ondersteunde de Wereldgezondheidsorganisatie plotseling het dragen van mondkapjes en vrijwel onmiddellijk veranderden regeringen over de hele wereld van de ene dag op de andere hun mening en besloten zij dat we allemaal mondkapjes moesten dragen.

Niemand heeft deze ommezwaai ooit verklaard. Het medische en wetenschappelijke bewijsmateriaal ondersteunt deze verandering van mening zeker niet. Ik kan alleen maar aannemen dat de verandering voor politieke doeleinden is gemaakt.

Nooit eerder in de geschiedenis zijn grote aantallen mensen gedwongen geweest mondkapjes te dragen. De lichamelijke en psychologische gevolgen op lange termijn zijn onbekend, maar wie het dragen van mondkapjes beveelt, moet zich bewust zijn van de buitengewone risico’s en van de manier waarop mondkapjes kunnen worden gebruikt om een bevolking te onderdrukken en te onderwerpen.

De grote leugen, die de WHO en regeringen overal ter wereld willen verspreiden, is dat het dragen van mondkapjes essentieel is om covid-19 onder controle te houden.

Echt waar?

Een studie van de Universiteit van East Anglia kwam tot de conclusie dat het dragen van mondkapjes geen voordeel oplevert en de infectie kan doen toenemen. Deskundigen op het gebied van ademhalingsziekten en infectiebescherming van de Universiteit van Illinois hebben verklaard dat mondkapjes in het dagelijks leven geen nut hebben – noch als zelfbescherming, noch om andere mensen te beschermen. Een studie gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine concludeerde dat noch stoffen mondkapjes noch chirurgische mondkapjes de verspreiding van covid-19 door hoesten kunnen voorkomen. Een artikel in het New England Journal of Medicine concludeerde dat mondkapjes weinig of geen bescherming bieden en dat de roep om mondkapjes verplicht te stellen een irrationele angstreflex was. Een Duitse studie toonde aan dat mondkapjes geen effect hadden op het aantal infecties. In 2020 uitte Dr. Fauci, de Amerikaanse covid-19 oppermachtige, echte twijfels over mondkapjes. Op 28 mei 2020 gaf hij toe dat mondkapjes niet veel meer dan symbolisch zijn. Deugd signaleren. Een metastudie over influenza, gepubliceerd door de CDC in Amerika, kwam tot de conclusie dat mondkapjes niet helpen.

Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt duidelijk dat mondkapjes niet werken maar wel allerlei gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken – waaronder kortetermijnproblemen zoals ademnood en langetermijnproblemen zoals bacteriële longontsteking, hersenbeschadiging en overlijden. En toch is er, ondanks dit alles, door verschillende autoriteiten gesuggereerd dat het dragen van mondkapjes en sociale distantie permanent moeten zijn. Er is ook gesuggereerd dat mondkapjes thuis en buitenshuis moeten worden gedragen. De scepticus zal zich niet aan de conclusie kunnen onttrekken dat er met mondkapjes (en het verplicht dragen van mondkapjes) veel meer aan de hand is dan men op het eerste gezicht zou denken.

  Vaccinatie uitrol veroorzaakte een enorm aantal sterfgevallen

Sinds de publicatie van mijn boek ‘Bewijs dat maskers meer kwaad dan goed doen‘ vorig jaar hebben ongeveer 3.000 mensen per week het boek alleen al van mijn twee websites gedownload.

Waar het op neerkomt is dat er onder welke omstandigheid dan ook absoluut geen wetenschappelijke reden is voor het dragen van mondkapjes. De covid-19 hoax is een IQ test. Iedereen die een mondkapje draagt na het bestuderen van het bewijsmateriaal is duidelijk gezakt voor de test.

Mijn schatting is dat mondkapjesdragers vijf tot tien IQ-punten verliezen elk jaar dat ze hun masker dragen. Iedereen die langer dan twee uur een mondkapje draagt zonder het te verwisselen, loopt het risico op ernstige infecties. Het urenlang dragen van een mondkapje leidt tot een verhoogde kooldioxideconcentratie in het bloed en tot een gevaarlijk verlaagd zuurstofgehalte in het bloed. Wie zo stom is om twee mondkapjes tegelijk te dragen, houdt het waarschijnlijk geen tien jaar vol.

Iedereen die zegt dat mondkapjes veilig zijn en helpen om de verspreiding van infecties tegen te gaan, is dom of liegt. Iedereen die kinderen dwingt mondkapjes te dragen zou wegens kindermishandeling in de gevangenis moeten worden gezet.

Vergeet niet dat het langdurig dragen van mondkapjes experimenteel is. Het is nooit bewezen dat het veilig of nuttig is. Maar het is wel bewezen dat het dragen van mondkapjes op korte termijn gevaarlijk is.

Vergeet niet dat Kester Disability Rights in het Verenigd Koninkrijk een gehandicapte vrouw heeft geholpen om de eerste rechtszaak over discriminatie van mondkapjes te winnen. De vrouw werd de toegang geweigerd tot een of ander naamloos iets omdat zij niet in staat was een mondkapjes te dragen, en als gevolg van deze flagrante discriminatie kreeg zij een schadevergoeding van £7.000.

Vergeet niet dat er geen controles zijn op de vervaardiging van veilige mondkapjes – of op welke onzuiverheden of bugs ze kunnen bevatten. Ik heb een ziekenhuis gezien dat een enorme doos met mondkapjes had staan die bezoekers konden dragen. De mondkapjes waren niet ingepakt en konden allemaal door iemand met tuberculose op gehoest zijn.

Vergeet niet dat uit een recent gepubliceerd onderzoek is gebleken dat het inademen van schadelijke microben bij volwassenen kan bijdragen tot longkanker in een vergevorderd stadium. Het is bekend dat langdurig gebruik van mondkapjes kan bijdragen tot het kweken van gevaarlijke ziekteverwekkers en dat veelvuldig dragen van een mondkapje een perfecte, vochtige omgeving creëert waarin microben zich kunnen vermenigvuldigen voordat zij de longen binnendringen. De binnendringende microben reizen door de luchtpijp en de bronchiën tot zij de kleine longblaasjes bereiken. De aanwezigheid van deze bacteriële culturen wordt ook in verband gebracht met een lagere overlevingskans en een verhoogde tumorgroei, ongeacht het stadium.

Vergeet niet dat er wereldwijd naar schatting 129 miljard mondkapjes en 65 miljard handschoenen per maand worden gebruikt en weggegooid. Veel van dit afval belandt op stortplaatsen, in waterwegen en in oceanen, wat schadelijke gevolgen heeft voor in het wild levende dieren – met name zeedieren. Niet-herbruikbare mondkapjes, die zijn gemaakt van kunststoffen zoals polypropyleen, hebben ongeveer 450 jaar nodig om biologisch af te breken, waardoor ze net zo milieuonvriendelijk zijn als plastic draagtassen.

  Het domste, meest oneerlijke argument voor Covid-prikken tot nu toe

Vergeet niet dat er een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal uit de hele wereld is waaruit blijkt dat politici die het publiek hebben opgedragen mondkapjes te dragen, zelf financieel voordeel hebben behaald. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft de National Audit Office vastgesteld dat bedrijven die waren aanbevolen door parlementsleden, collega’s en ministers, voorrang kregen wanneer de regering persoonlijke beschermingsmiddelen zocht.

Ten slotte, en dit is van cruciaal belang, hoeft u volgens de website van de Britse regering (op het moment van schrijven) geen mondkapje te dragen:

 1. als je jonger bent dan 11 jaar
 2. als u geen mondkapje kunt opzetten, dragen of verwijderen vanwege een lichamelijke of
 3. geestelijke ziekte, handicap of handicap
 4. als het opdoen, dragen of verwijderen van gezichtsbedekking u ernstig benauwt
 5. als u spreekt met of hulp biedt aan iemand die voor zijn communicatie afhankelijk is van liplezen, duidelijk geluid of gelaatsuitdrukkingen
 6. indien u letsel of het risico op letsel of schade aan uzelf of anderen wilt voorkomen – ook indien het dragen van een mondkapje een negatieve invloed zou hebben op uw vermogen om te sporten of deel te nemen aan een inspannende activiteit
 7. als u een politieagent of hulpverlener bent en een mondkapje uw vermogen om het publiek te dienen zou kunnen belemmeren.

En op de website van de Britse regering staat dat als u een leeftijds-, gezondheids- of invaliditeitsreden hebt om geen mondkapje te dragen, u niet routinematig een schriftelijk bewijs hiervan hoeft te laten zien en dat u geen vrijstellingskaart hoeft te laten zien. U hoeft geen advies in te winnen of een brief van een medisch deskundige te vragen over uw reden om geen mondkapje te dragen.

Als u idiote confrontaties wilt vermijden en iets wilt laten zien waarop staat dat u geen mondkapje hoeft te dragen, kunt u een vrijstellingskaart, badge of zelfs een zelfgemaakt bordje hebben.

Maar het dragen van een vrijstellingskaart of pasje is uw keuze en is niet bij wet verplicht. En niemand heeft het recht u om een pasje of iets anders te vragen – of u te vragen waarom u geen mondkapje draagt, net zo min als ze het recht hebben u te vragen of u schoon ondergoed draagt.

De regering zegt dat u ze kunt vertellen op te rotten als ze dat doen. Nou, dat staat er niet. Maar je kunt ze negeren. De details van Binnenlandse Zaken staan op mijn websites.

Vergeet niet dat u in het Verenigd Koninkrijk tenminste geen mondkapje hoeft te dragen als u dat ongemakkelijk of storend vindt. En u hoeft geen badge te dragen, net zo min als u een gele ster op uw kleding moet naaien.

Nogmaals, in het Verenigd Koninkrijk heeft niemand, zelfs geen politieagent, het recht u te vragen een mondkapje  te dragen of u te vragen waarom u geen mondkapje draagt.

De bijgewerkte versie van Vernon Coleman’s boek ‘Bewijs dat mondkapje meer kwaad dan goed doen is hier als gratis PDF beschikbaar.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De slachting van de goedgelovigen en de onwetendenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMike Yeadon: Ik raak geïrriteerd van constant mensen proberen uit te leggen dat we worden voorgelogen
Volgend artikelModerna en Pfizer geven hartontsteking
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. En dan heeft dr. Vernon het nog eens niet over allerlei chemische en gevaarlijke stofjes en dingetjes die los komen als je met zo’n masker rond loopt, buiten dat je je eigen CO2 zit in te ademen.
  Ik denk dat je daar veel eerder aan dood gaat.
  Een onverklaarbare vorm van longkanker of zo, van alles wat je binnen gekregen hebt.
  Ook daar zijn onderzoeken van bekend.

 2. Ja het mondkapje in Spanje vanaf deze week niet meer nodig buiten maar wel anderhalve meter afstand houden binnen nog steeds verplicht je moet ook een mondkapje op zak hebben want zelfs als je niet van plan bent ergens naar binnen te gaan kan het misschien gebeuren dat er iemand op een meter afstand van je staat heb je je kapje niet bij je krijg je een bekeuring van een kleine honderd euro en reken maar dat ze streng zijn hier ik noem dat straat terreur het gaat nergens over maar je mag wel je kapje af als je ergens wat gaat eten of drinken m.n broek zakt ervan af hier verkopen ze ook speciale creme voor al die stakkers hier die in die bloedhitte moeten werken met kapje op inderdaad irritatie jeuk schimmels en nog veel meer ik werk af en toe vrijwillig mee in een gaarkeuken hier goh als je dan ziet wat een narigheid die mensen hebben door hele dagen dat ding op te moeten er is tijd de muilkorf moet af

 3. Wat een geleuter over die mondkapjes ! Natúúrlijk zijn over 10 jaar veel dragers dood : de meeste dragers zijn nú al over de 70 jaar oud !

 4. Nou hier in Spanje is dat wel iets serieus hoor en het zijn natuurlijk niet alleen de ouwe mensen die zo n kapje op moeten die zitten toch allemaal binnen achter de geraniums het gaat vooral om de werknemers die de hele dag zeker hier in de hitte met dat ding op moeten lopen dat is geen pretje hoor zeker niet als je ziet wat een ellende je ervan kan krijgen ik ken hier iemand die had zoveel uitslag dat hij zei de boete is niet zo erg als het ongemak drie keer beboet die arme man dus geleuter ik denk het niet

 5. The alleged reason for wearing a mask, was to prevent infected, sneezed, or coughed, water droplets infecting others.
  Therefore, if you are not infected, sneezing and coughing, there is no logical reason to wear a mask.
  It performs no useful purpose, except to enrichen the mask manufacturers.

 6. Waarom heeft dr. Vernon Coleman het niet over de vrijmetselaars in de regering en in andere besturen die het “virus” hebben verzonnen? ER BESTAAT HELEMAAL GEEN “VIRUS”! Bill Gates bedoelt een computervirus en Antonio Fauci heeft HIV verzonnen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in