De gevierde Israëlische astrofysicus van het establishment, Nir Shaviv, beweert dat het de zon is, en niet kooldioxide, die het klimaat van de aarde bepaalt. “De correlatie is zo duidelijk als wat,” legt de professor uit. Het interview werd gepubliceerd in de mainstream media Forbes, een bekend Amerikaans economisch tijdschrift, dat het artikel snel verwijderde na druk van globalistische klimaatalarmisten. Shaviv is één van een toenemend aantal gevestigde wetenschappers die zich uitspreken. In augustus luidden twee Amerikaanse MIT-onderzoekers, een meteoroloog en een natuurkundige, de noodklok. Zij beweren dat de klimaatregels die nu worden ingevoerd, gebaseerd zijn op “bluf” en een “catastrofe” voor de samenleving zullen zijn, vooral wat betreft voedselzekerheid, schrijft Christer Ericsson op www.freewestmedia.com.

Nir Shaviv is een bekende Israëlische astrofysicus en hoofd van de natuurkundeafdeling van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. In een interview met het bekende Amerikaanse zakenblad Forbes legt hij uit dat uit zijn onderzoek en dat van zijn collega’s blijkt dat het stijgende kooldioxidegehalte slechts een kleine rol speelt in het klimaat op aarde, vergeleken met de invloed van zonnestraling en kosmische deeltjes.

“De opwarming van de aarde is een probleem, maar niet in de catastrofale termen die in de films van Al Gore of door klimaatalarmisten worden beweerd”, zegt Shaviv, die vervolgens uitlegt dat het de zon is die regeert:

“Klimaatveranderingen hebben altijd bestaan en zullen waarschijnlijk niet verdwijnen. Maar de uitstoot van CO2 speelt niet de hoofdrol; dat doet de periodieke zonneactiviteit, beweert Shaviv.

Wanneer de zon actiever is, stijgt het zeeniveau op aarde. Hogere temperaturen zorgen ervoor dat water uitzet. Wanneer de zon minder actief is, dalen de temperaturen en daalt het zeeniveau. De correlatie is zo duidelijk als wat. – Nir Shaviv, hoogleraar astrofysica

NIR SHAVIV is een Israëlisch-Amerikaanse professor in de astrofysica met een indrukwekkend CV. Shaviv schreef zich op 13-jarige leeftijd in aan de Israëlische Technion Universiteit – het equivalent van het Amerikaanse MIT – en behaalde een masterdiploma terwijl hij in de befaamde inlichtingeneenheid “8200” van het Israëlische leger (IDF) diende. Hij keerde terug naar Technion, waar hij zijn doctoraat behaalde, na postdoctoraal werk aan het California Institute of Technology en het Canadese Instituut voor Theoretische Astrofysica. Hij was ook een Einstein Fellow aan het Institute for Advanced Study in Princeton. Foto: Het Racah Instituut voor Natuurkunde

Wat zijn verklaring bijzonder interessant maakt, is dat hij deel uitmaakt van het klimaatestablishment, dat blijft beweren dat “opwarming van de aarde” bestaat, maar zich nu heeft gerealiseerd dat de zon de beslissende factor is achter klimaatveranderingen – precies zoals Free West Media al enkele jaren meldt. Dit is cruciaal, want het is niet de “opwarming van de aarde” die praktisch gebruikt wordt om ons de globalistische agenda op te dringen, maar de leugen dat door de mens veroorzaakte kooldioxide-emissies klimaatverandering veroorzaken. Dit wordt gebruikt als voorwendsel om de globalistische agenda op te leggen die de gevestigde orde wenst. Zonder het valse narratief valt het hele argument dat we hun mandaten moeten gehoorzamen om de planeet te redden in duigen.

Eerdere waarschuwingen werden genegeerd

Daarom is het interview met professor Shaviv zo belangrijk en daarom zo gevaarlijk voor degenen die hun agenda aan de mensheid willen opleggen. Dat bleek ook toen het klimaat establishment Forbes, die het interview had afgenomen, dwong om het snel van het internet te verwijderen.

Shaviv schreef op zijn blog dat de beslissing van de hoofdredacteur van Forbes “beschamend” was. Niet alleen de bovenstaande uitspraken waren problematisch, maar ook het feit dat Shaviv wetenschappelijk onderzoek presenteerde dat hij samen met de gerenommeerde Deense astrofysicus Henrik Svensmark had uitgevoerd. Dit onderzoek omvatte uitgebreide studies over een lange periode met zeer duidelijke resultaten, die de invloed van de zon op het klimaat van onze planeet aantoonden.

Dit is taboe onder de “klimaatonderzoekers” van de gevestigde orde, die de zon vaak weglaten als factor die het klimaat van de aarde beïnvloedt in hun modellen (gissingen) – geen wetenschappelijke studies – vooral omdat hun verzonnen verklaringsmodellen geen stand zouden houden.

DE ZON BEPAALT VOLLEDIG HET KLIMAAT OP AARDE. De snelle stroom geladen deeltjes van de zon, bekend als de zonnewind, comprimeert het magnetische veld van de aarde aan de kant die naar de zon is gericht. Aan de nachtzijde strekken de magnetische veldlijnen zich juist uit. De zon heeft ook een magnetisch veld dat de Aarde omhult en de planeet beschermt tegen het bombardement van positief geladen kosmische deeltjes afkomstig van exploderende sterren in de Melkweg. De zonneactiviteit, inclusief zowel de zonnewind als het magnetische veld, varieert in een duidelijke relatie met zonnevlekkencycli. Wanneer we minder zonnevlekken waarnemen, wijst dit op een afname van de zonneactiviteit. Kosmische deeltjes uit het sterrenstelsel dringen dan meer onze atmosfeer binnen, waardoor er meer wolken ontstaan. Dit leidt op zijn beurt tot meer neerslag en minder zonnestraling, met een kouder klimaat als gevolg. We hebben dit fenomeen de afgelopen tijd kunnen waarnemen, waaronder een koudere en regenachtiger zomer. Merk op dat de zon in werkelijkheid veel groter is ten opzichte van de aarde dan op deze afbeelding. Afbeelding: NASA via ESA
  Straat van Gibraltar: Orka's rammen migrantenboten

Het interview vond plaats in augustus 2019, toen onderzoekers zich ernstig zorgen begonnen te maken over de veranderingen die ze op de zon konden waarnemen, iets wat in de jaren daarvoor volledig buiten het medeweten van het publiek was geëscaleerd. Doordat Forbes het artikel zo snel verwijderde, en door de media black-out die volgde, bleef het interview lange tijd onbekend. Free West Media is een van de eersten die er verslag van doet.

Verschillende andere toonaangevende zonneonderzoekers luidden rond dezelfde tijd de noodklok, zoals Valentina Zharkova, maar ook zij werd het zwijgen opgelegd. Astrofysicus en wiskundige Zharkova publiceerde een onderzoeksrapport op verschillende platforms, waaronder de website van de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH). Het was getiteld “Modern Grand Solar Minimum zal leiden tot afkoeling van de aarde.” In eerste instantie kunnen we het volgende lezen:

“In dit artikel zal ik aan de hand van nieuw ontdekte proxy magnetische velden van zonneactiviteit [zonnevlekkenactiviteit] aantonen dat de Zon het moderne Grote Zonneminimum (2020-2053) is ingegaan dat zal leiden tot een significante vermindering van het magnetische veld en de activiteit van de Zon, zoals tijdens het Maunder Minimum, wat zal leiden tot een merkbare daling van de temperatuur op Aarde.”

Het Maunder Minimum was een koudeperiode van 1645 tot 1715 die vooral Europa trof met slechte oogsten, hongersnood en massale sterfgevallen. Ondanks dat veel onderzoekers hier al jaren alarm over slaan, wordt het publiek in het ongewisse gelaten, omdat het indruist tegen het door globalisten gemandateerde klimaat narratief van “opwarming van de aarde.”

In december 2019 bevestigde onder andere NASA dat Zonnecyclus 25 was begonnen met een zonneminimum. Kort daarna dook het eerste nieuws op over een onbekend virus in Wuhan, China, dat later zou leiden tot medische tirannie, lockdowns en het begin van een geheel nieuwe wereld die bekend staat als “The New Normal” in de Engelstalige delen van de wereld.

“De correlatie is zo duidelijk als wat”

In het inmiddels verwijderde interview met Forbes onthulde Shaviv nog een ongemakkelijke waarheid voor het klimaatestablishment, namelijk dat onderzoek niet in steen gebeiteld is, en dat het niet uitmaakt hoeveel “klimaatwetenschappers” het globalistische establishment “koopt en etaleert”. Wat het eerste punt betreft, hebben velen, vooral serieuze onderzoekers, erop gewezen dat het huidige gemandateerde klimaat narratief, met zijn dogma’s die niet in twijfel getrokken mogen worden, een duidelijk onwetenschappelijk en religieus karakter vertoont. Wat betreft het tweede punt, waar het klimaatestablishment en de media vaak de mantra herhalen dat “97 procent van alle wetenschappers” de theorie van de opwarming van de aarde ondersteunen, bekritiseerde Shaviv dit sterk:

“Alleen mensen die geen verstand hebben van wetenschap nemen de 97 procent statistiek serieus. Enquêteresultaten hangen af van wie je het vraagt, wie antwoordt en hoe de vragen zijn geformuleerd. Wetenschap is tenslotte geen democratie. Zelfs als 100 procent van de wetenschappers ergens in gelooft, kan iemand met goed bewijs nog steeds gelijk hebben,” legt Shaviv uit.

KLIMAATMODELLEN VERSUS REALITEIT. Hier ziet u de verschillende geprojecteerde/gemodelleerde klimaatvoorspellingen van het klimaat establishment met verschillende gekleurde lijnen, waarbij hun gezamenlijk gemiddelde wordt weergegeven met de rode lijn. Dit kan vergeleken worden met de werkelijke waarnemingen van weerballonnen en satellieten, weergegeven door blauwe en paarse vierkanten en groene cirkels. Zoals u kunt zien, is de afwijking zeer significant, en erger nog, sinds ongeveer 1998 doen klimaatmodellen niet eens meer de moeite om zich aan de werkelijkheid aan te passen. We zijn ons ervan bewust dat de namen van de verschillende modellen onleesbaar kunnen zijn bij de resolutie die we in druk kunnen weergeven, maar de verschillende afkortingen van modelnamen zijn eigenlijk irrelevant. Waar het om gaat is het gemiddelde dat ze laten zien (rode lijn) en hoe dat steeds meer afwijkt van de echte gegevens. Bron: J.R. Christy, Univ. of Alabama, KNMI Climate Explorer, diagram: Happer & Lindzen

Hij wees dus op iets waar maar weinigen bij stilstaan in een tijd waarin de mainstream media bijna het volledige spectrum van de informatiesfeer beheersen en zo de perceptie van de “werkelijkheid” van mensen beïnvloeden.

Shaviv bekritiseert het feit dat de zon volledig wordt genegeerd in de klimaatmodellen van het IPCC en legt uit dat zonneactiviteit de meest invloedrijke factor is op het klimaat en dus ook op de zeespiegel. Dit laatste is iets waar zelden over gesproken wordt.

“Zonneactiviteit varieert in de tijd. Er is een aanzienlijke variatie over een periode van ongeveer elf jaar of meer, die duidelijk van invloed is op het klimaat. Dit principe is algemeen bekend, maar in 2008 kon ik het kwantificeren aan de hand van gegevens over zeeniveaus. Wanneer de zon actiever is, stijgt het zeeniveau hier op aarde. Hogere temperaturen zorgen ervoor dat water uitzet. Wanneer de zon minder actief is, dalen de temperaturen en daalt het zeeniveau. De correlatie is zo duidelijk als wat,” legt Shaviv uit.

Klimaatalarmisten gebruiken dit in hun propaganda door selectief te rapporteren wanneer de zeespiegel tijdelijk stijgt en vervolgens te negeren wanneer deze daalt, waardoor de illusie wordt gecreëerd dat de zeeën voortdurend stijgen. We hebben al eerder gemeld dat het tegenovergestelde waar is in de Scandinavische landen, op het Europese continent, en op alle andere plaatsen die tijdens de laatste ijstijd onder grote ijsmassa’s lagen. Dit komt omdat de landmassa’s, samengedrukt door de ijsmassa’s, nog steeds stijgen.

  Dr. Colemnan: Meest voorkomende leugens verteld door klimaatveranderingspsychopaten

Shaviv wijst er vervolgens op hoe miljarden dollars zijn uitgegeven om het dogmatische klimaat narratief te creëren en in stand te houden door middel van modellen die zijn gemaakt op basis van de antwoorden die zij willen, in plaats van door echt onderzoek en het gebruik van beschikbare gegevens:

“Sinds 2003 zijn er letterlijk miljarden uitgegeven aan klimaatonderzoek, maar toch is de geaccepteerde perceptie niet veranderd. Voorstanders van door de mens veroorzaakte klimaatverandering negeren nog steeds de invloed van de zon op het klimaat op aarde, wat ons begrip van de 20e-eeuwse klimaatverandering ondermijnt.”

Historische verdraaiing

In het snel verwijderde interview met Forbes legde Shaviv ook uit dat het verband tussen zonneactiviteit en de opwarming en afkoeling van de aarde indirect is. Een belangrijke factor is de galactische kosmische straling, die bestaat uit een mengsel van hoogenergetische fotonen en elektrisch geladen subatomaire deeltjes die door supernova-explosies en andere gewelddadige gebeurtenissen in de kosmos naar de Aarde worden versneld. Wanneer deze straling de atmosfeer van de Aarde raakt, creëert het aërosolen, die op hun beurt wolken vormen, zoals Svensmark in detail in zijn theorie heeft uitgelegd. Hierdoor zijn ze van cruciaal belang voor het weer en het klimaat op aarde.

Tijdens het zonneminimum verzwakt het magnetische veld van de zon, dat de aarde gewoonlijk afschermt van een aanzienlijk deel van de kosmische straling. Hierdoor kunnen meer kosmische stralen uit de ruimte de atmosfeer van onze planeet binnendringen en meer wolken creëren. Meer wolken leiden tot een daling van de temperatuur, maar ook tot een toename van de neerslag.

Dit fenomeen wordt nog duidelijker tijdens een groot zonneminimum, waar we nu in zijn beland, en zal waarschijnlijk verergeren tijdens de volgende zonnecyclus 26, die naar verwachting tussen 2030 en 2041 zal plaatsvinden. Dit is de reden achter de recente dramatische extreme weersverschijnselen en ongewone hemelverschijnselen wereldwijd. Het zal de oogsten en de beschikbaarheid van voedsel de komende jaren en waarschijnlijk decennia aanzienlijk en negatief beïnvloeden, een feit dat bekend is bij de globalistische elite en de ware reden is achter alle overhaaste politieke veranderingen die nu plaatsvinden.

Shaviv stelt dat het wetenschappelijk bewijs en de beschikbare onderzoeksgegevens overweldigend zijn, en er geen twijfel over laten bestaan dat de zon een cruciale rol speelt bij het beheersen van het klimaat.

ROY W SPENCER is meteoroloog, hoofdwetenschapper aan de Universiteit van Alabama in Huntsville en leider van het U.S.S. Science Team voor de Advanced Microwave Scanning Radiometer op NASA’s Aqua satelliet. Hij heeft gediend als hoofdwetenschapper voor klimaatstudies op het Marshall Space Flight Center van NASA. In zijn document “Global Warming Theory in a Nutshell,” beweert hij dat “de extra kooldioxide die we in de atmosfeer pompen niet voldoende is om de waargenomen opwarming in de afgelopen 100 jaar te veroorzaken”. Foto: Universiteit van Alabama
Spencer presenteert een grafiek met de temperaturen op aarde in de afgelopen 2000 jaar, sinds de geboorte van Jezus. In deze geologisch en klimatologisch korte tijdspanne zijn er twee eerdere perioden geweest die net zo warm waren als nu, tijdens de gloriedagen van het Romeinse Rijk en tijdens het Vikingtijdperk, toen de Noormannen Groenland koloniseerden, dat toen groen was. Grafiek: Roy W Spencer (klik voor groot)

“Vandaag de dag kunnen we het effect van de zon op het klimaat aantonen en bewijzen op basis van een breed scala aan bewijsmateriaal, van fossielen van honderden miljoenen jaren oud tot boeimetingen in de oceaan tot satelliethoogtegegevens van de afgelopen decennia. We kunnen ook atmosferische omstandigheden in het laboratorium reproduceren en simuleren om het bewijs te bevestigen. Alles wijst op dezelfde conclusie: het grootste deel van de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de zon via haar invloed op de atmosferische oplading, wat betekent dat het grootste deel van de opwarming uit de natuur komt – zelfs een student natuurkunde kan dit begrijpen.”

Shaviv wijst vervolgens op een ander aspect dat het klimaat establishment en het IPCC opzettelijk weglaten, wat neerkomt op niets minder dan historische vervorming en gegevensmanipulatie – een ultiem taboe in echt onderzoek.

“Wolken zijn het zonnescherm van de aarde, en als het wolkendek om welke reden dan ook verandert, is er sprake van opwarming of afkoeling van de aarde.” – Roy W. Spencer

“Onze onderzoeksbevindingen zijn erg ongemakkelijk voor de geaccepteerde perceptie (klimaat narratief). We weten dat er in het verleden zeer grote klimaatschommelingen zijn geweest die weinig te maken hebben met de verbranding van fossiele brandstoffen. Duizend jaar geleden was de aarde net zo warm als nu. Tijdens de Kleine IJstijd driehonderd jaar geleden bevroor de Theems vaker. Deze gebeurtenissen werden genoemd in het eerste en tweede IPCC-rapport. In 2001 verdwenen ze. Plotseling is er geen sprake meer van natuurlijke opwarming, geen sprake meer van een Kleine IJstijd. Het klimaat van het afgelopen millennium werd voorgesteld als in wezen constant tot de negentiende eeuw. Dit is een soort Orwelliaanse cherry-picking om in een vooraf bepaald narratief te passen,” zegt een verontwaardigde Shaviv.

Onderzoekers luiden opnieuw de noodklok

William Happer, emeritus hoogleraar aan de afdeling natuurkunde van Princeton University en specialist in optische en radiofrequentiespectroscopie van atomen en moleculen en stralingsoverdracht in de atmosfeer. Foto: Wikipedia

Onlangs sloegen twee vooraanstaande Amerikaanse MIT-onderzoekers in Princeton alarm dat de voorgestelde klimaatvoorschriften van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) gebaseerd zijn op “bedrog” en dat de opgelegde klimaatagenda “een ramp” is voor de Verenigde Staten en de wereld. De onderzoekers zijn niemand minder dan William Happer, emeritus hoogleraar natuurkunde aan de prestigieuze Princeton University, en Richard Lindzen, emeritus hoogleraar atmosferische wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij waarschuwen onder andere dat de nieuwe regels van de EPA om de uitstoot van koolstofdioxide bij de elektriciteitsproductie te verminderen “rampzalig zullen zijn voor het land, zonder enige wetenschappelijk gemotiveerde reden.”

“Ongeveer vijftig miljoen jaar geleden was het kooldioxidegehalte volgens geologisch bewijsmateriaal enkele duizenden ppm, veel hoger dan nu. En het leven floreerde in overvloed.” – William Happer

Verwijzend naar uitgebreide gegevens om hun argumenten te ondersteunen, stellen ze dat de beweringen die de EPA gebruikt om de nieuwe regels te rechtvaardigen niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten, maar eerder op politieke meningen en speculatieve modellen die consequent onjuist zijn gebleken. Happer en Lindzen bekritiseren de methoden van de EPA sterk in hun rapport:

  Dr. Coleman: De olie raakt op - Uw persoonlijke overlevingsplan

“De onwetenschappelijke analysemethode, die berust op consensus, interne beoordeling, door de overheid opgelegde meningen, niet functionerende modellen, gegevens die geselecteerd zijn om in het narratieven te passen terwijl uitgebreide tegenstrijdige gegevens worden weggelaten, wordt vaak gebruikt in de studies die de basis vormen voor de regelgeving die de EPA nu wil invoeren.”

De toponderzoekers in hun respectieve vakgebieden schrijven vervolgens over wat een groeiend aantal andere gefrustreerde wetenschappers probeert aan te tonen, namelijk dat “klimaatonderzoek” allesbehalve wetenschappelijk is:

“Alle modellen die een catastrofale opwarming van de aarde voorspellen, slagen niet voor de belangrijkste test van de wetenschappelijke methode: ze voorspellen een significante opwarming in vergelijking met de werkelijke gegevens. De wetenschappelijke methode bewijst in plaats daarvan dat er geen risico bestaat dat fossiele brandstoffen en kooldioxide catastrofale opwarming en extreem weer veroorzaken.”

De klokkenluiders ondersteunen hun bezwaren met een schat aan meetgegevens en grafieken. Eén zo’n grafiek (pagina 10) laat duidelijk het verschil zien tussen de waargenomen werkelijke temperatuur en de temperatuur van de klimaatmodellen die het heersende narratief over het klimaat onderbouwen. Ze wijzen er ook op dat de modellen al een kwart eeuw niet meer vertrouwen op bestaande meetgegevens.

Happer en Lindzen duiken vervolgens in de beweringen over kooldioxide en bewijzen dat kooldioxide niet de oorzaak is van klimaatverandering. We publiceren slechts één van hun koolstofdioxide-gerelateerde grafieken, die op zichzelf al voldoende is om dit te bewijzen.

KOOLDIOXIDE NIVEAUS HISTORISCH LAAG. In deze grafiek wordt het kooldioxidegehalte in ppm (parts per million) weergegeven door de blauwe lijn met de ppm-schaal op de linker y-as, en de wereldwijde gemiddelde temperatuur wordt weergegeven door de rode lijn met graden Celsius op de rechter y-as. De grafiek toont de ontwikkeling over meer dan 600 miljoen jaar op de x-as. Niet alleen staat kooldioxide momenteel op een laagterecord in een langetermijnperspectief, maar we kunnen ook zien dat er geen duidelijke correlatie is met de temperatuur. Deze twee feiten ontkrachten de leugen dat “kooldioxide de opwarming van de aarde veroorzaakt” volledig. Grafiek: Happer & Lindzen, Bronnen: Berner 2001 & Scotese 1999

De twee onderzoekers gaan vervolgens in op iets waar Free West Media al jaren alarm over slaat, namelijk dat verminderde toegang tot kunstmest en lagere kooldioxideniveaus – die ons actief worden opgelegd via Net Zero – zullen leiden tot wereldwijde voedseltekorten, hongersnood op grote schaal en massale sterfte. Ze tonen bijvoorbeeld aan dat de historisch marginale stijging van het kooldioxidegehalte van 280 ppm vóór de industrialisatie tot 420 ppm vandaag – wat wordt afgeschilderd als de grootste bedreiging van onze tijd – gunstig is geweest voor de planeet en de mensheid door de vegetatie en dus de gewasopbrengsten met 20 procent te verhogen. De onderzoekers waarschuwen dat Net Zero tot gevolg zal hebben dat er elk jaar meer dan 40 gigaton koolstofdioxide uit de atmosfeer verdwijnt, wat zal leiden tot een overeenkomstige afname van de voedselproductie. Alleen al het doel om kunstmest af te schaffen zou de wereldwijde voedselproductie in één klap halveren. De gevolgen zouden zo catastrofaal zijn dat ze nauwelijks beschreven kunnen worden.

“De opwarming van de aarde is een religie geworden.” – Richard Lindzen

Het niveau van koolstofdioxide en de beschikbaarheid van kunstmest – de doelen van de globalisten – zijn bijna recht evenredig met gewasopbrengsten en de beschikbaarheid van voedsel, die op hun beurt weer recht evenredig zijn met de wereldbevolking.

Agenda 2030 is daarom vijandig voor de mensheid, omdat het onvermijdelijk zal leiden tot massale hongersnood en massale sterfte. Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen of dit het echte doel is achter de mooie woorden “klimaatneutraliteit”, “duurzaamheid” en “de planeet redden.”


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

Greenpeace oprichter: opwarming van de aarde is “de grootste zwendel in de geschiedenis”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMijn inspirerende vrienden die het licht hebben gezien over klimaat- en vaccinonzin
Volgend artikelOversterfte door hart- en vaatziekten vorig jaar met 44% gestegen onder Britse burgers in de leeftijd van 15-44 jaar: Rapport
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

49 REACTIES

  • Let ook op de fixatie op het getal 11 dat steeds weer terugkomt onder de zonaanbidders. De zonnecyclus is 11 jaar van maximum tot maximum.

   Met zonaanbidders bedoel ik niet blanke mensen die graag in de zon zitten maar de elite die de zon als god vereert. Zoals de roomse kerk. En de aarde als een bezield persoon Gaia, zoals de klimaatlobby, de New agers en aanverwante oosterse religies.

   Vlak de realiteit van die religies niet uit. Zij vereren de het schepsel als god omdat ze die kunnen zien en ontkennen de Schepper omdat ze geen verantwoording schuldig willen zijn voor hun egoïstische wandaden. Deze mensen zijn daar bloedserieus in. Ook weer letterlijk.

   De inquisitie bestaat overigens nog steeds, heeft alleen een andere naam. Ratzinger was het hoofd van de ‘congregatie voor de geloofsleer’ voor hij paus werd. Reken maar dat deze organisatie ook sturing geeft aan wetenschappers. De jezuïeten hebben zeer veel invloed vooral op scholing en wetenschap.

    • Sorry Bert, je overschat je eigen belangrijkheid.

     Trouwens Mars is de 1e maand. Okto=8 Novem=9 decem=10
     Daarom komt februari dagen tekort. Laatste maand.

     25 december is 3 dagen na zonnewende de heropstanding van de zon. Saturnalia. + anti-semitisme vond de roomse paus belangrijker zodat het jaar nu niet begint zoals de joodse kalender maar met de geboorte van Tammuz.

     Ben je er nog? Ga jij anders maar lekker een mars-mini eten.

   • Joseph Ratzinger aka paus Benedictus XVI (1927 – 2022) is priester gewijd op 29.06.1951 ( 2 + 9 = 11). Bernhard van Lippe-B is geboren op 28.06.1911, maar 29.06.1911 kwam hem als duistere ziel met de juiste bloedlijn (afstammeling van de Merovingers) beter uit.
    Diverse slachtoffers hebben getuigenissen afgelegd over ritueel satanisch kindermisbruik door Bernardus kardinaal Alfrink (1900 – 1987), Bernhard van Lippe-B & Joseph Ratzinger. Alfrink was primaat van de Nederlandse rk-kerk in de periode 1955 – 1975 en ook hij heeft consequent de hand boven het hoofd gehouden van priesters, die kinderen misbruikten.

    Bisschop Van den Hende van Rotterdam (1964) heeft zijn solidariteit uitgesproken met de slachtoffers van de schietpartij in Rotterdam. Alsof we daar op zitten te wachten.

 1. De natuur (leven en dood) is de vijand van de elites. Zij willen onsterfelijk zijn en daarom voeren ze strijd met de natuur omdat ze willen dat alles maakbaar is. Daardoor proberen ze de natuur en de mensheid te knechten en daarvoor voeren ze oorlog met alles om totalitaire macht te krijgen over leven en dood. De elites willen God zijn, maar hun God is de natuur en de elites geloven alleen in hun eigen ego God (satan). De mensheid en de natuur, de hele planeet, gaat gebukt onder een groepje bange losers die alles doen om onsterfelijk te worden en eeuwige macht te hebben. Ze proberen de mens en de planeet hun totalitaire egoïstische wil op te leggen. Ze hebben vrij spel zolang de mensheid zn egoïsme niet loslaat, want de elites hebben ons net als hen gemaakt om te komen waar zij willen komen. Egoïsme is de echte pandemie, de echte crisis waar alles aan kapot gaat. Zodra we dat beseffen kunnen dingen heel heel heel snel veranderen. Tot WIJ uit ons ego gaan en terugkomen in het bewustZIJN, vinden mensen dit soort spirituele uitleg maar onzin en worden ze zelfs heel boos dat mensen over dit onderwerp proberen te praten. Liefde is onzin en alles wat ons verenigt is belachelijk en utopisch… tot we allemaal in het duister zitten zullen de meeste mensen niet ontwaken dat we allemaal licht en liefde ipv angst en crisis willen. We leven zo lang in duisternis, dat velen het bang zijn voor het licht en liefde verafschuwen uit angst dat het niet bestaat. Totalitarisme is onmogelijk als wij onze innerlijke wereld en de wereld buiten ons weer in balans krijgen. Love is an inside job…

  https://m.youtube.com/watch?v=zN7igWVwwrY

  • Correctie…

   De elites willen God zijn, maar God is de natuur en de elites geloven alleen in hun eigen ego God (satan).

   De elites zijn angstige losers die willen dat alles maakbaar is. Daarom willen ze een totalitaire wereld, omdat ze doodsbang zijn voor leven en dood, ze willen totale macht. Het zijn duivelse egoïsten die vechten tegen de creatie omdat ze door niks en niemand geregeerd willen worden, zij willen de baas zijn… OVER ALLES.

   • @ Let God sort them out oktober 2, 2023 Bij 13:07,
    De kracht achter de globalisten is niet menselijk, het is een machine. Een machine die ons in een simulatie gevangen houden. Wij zijn avatars met een A.I. operatie systeem en enkele van ons hebben een externe bestuurder wat we onze ziel noemen. We zijn ons vergeten dat we in een simulatie het spel der leven spelen. De WEF/WHO zijn cyborgs/klonen daar is geen menselijkheid aan, ze kunnen enkel opdrachten uitvoeren. Zij zijn een deel van de machine. Zij lijken enkel op mensen avatars en daarmee houdt alle vergelijkingen mee op. Alles in onze waarneming is een illusie, onze hersenen decodeert deze elektromagnetische codes als een beeld, wat wij als onze wereld interpreteren. Het is het zelfde effect als we een virtuele bril opzetten, dan lijkt die wereld die we zien ook net echt. Maar het zijn enkel elektromagnetische codes, die onze hersenen decoderen naar een beeld wat we met onze ogen kunnen waarnemen. Net als in de film de Matrix, wordt er nu weer een nieuwe Matrix gebouwd binnen de matrix. Maar om in deze nieuwe matrix te komen, moet jij aangepast worden om contact te kunnen maken met het nieuwe A.I. netwerk en daarvoor zijn die zogenaamde vaccins voor nodig.

    Bij de geïnjecteerde die zijn al aangesloten op het A.I netwerk wat in de cloud de connectie met alle geïnjecteerde maakt. Deze A.I. is nu druk alle data die de geïnjecteerde geven aan het cloud netwerk aan het verzamelen. Als de tijd zover is, zal iedere geïnjecteerde een andere wereldbeeld waarnemen met hun ogen. De verwachting is dat het dit jaar al gebeurt. Alsof hun virtuele bril met hen vergroeid is. De voorspelling die verborgen is in diverse films vertelt dat diegene 3,5 jaar in voorspoed mogen leven, om vervolgens 3,5 jaar kommer en kwel te leven. Wat in feite de nieuwe Matrix is binnen meerdere bestaande Matrix’s.
    Na die 7 jaar zullen alle simulaties worden gereset eind 2030, naar het begin van de Matrix. Naar de tijd van Adam en Eva. Al onze avatars zullen uit het spel der leven gewist worden.

    • “Wij zijn avatars met een A.I. operatie systeem en enkele van ons hebben een externe bestuurder wat we onze ziel noemen.”
     WIJ HEBBEN ALLEMAAL EEN ZIEL !!!

  • Hallo Let God sort them out oktober 2, 2023 Bij 13:03

   Ikzelf heb meer het idee dat op dit niveau ego’s onderdeel zijn van ons bestaan , als vele facetten van een diamand , elk heeft zijn eigen schittering zonder welke de diamand maar slechts een glansloos , uniform iets zou zijn. Anders gezegd , elk ego steld het goddelijke in staat zichzelf beter te leren kennen.
   Echter het ego zelf moet zich ook ontwikkelen en in bewustzijnsniveau groeien.
   Veel mensen laten wat ik het lagere ego zou willen noemen echter hun karakter domineren. het lagere ego bestaat uit de instinctieve impulsen en de ikke , ikke ,ikke gedachte wat je bijvoorbeeld ook veel bij dieren en kleine kinderen ziet.
   Dit lagere ego is waar bijvoorbeeld Satanisten in vast zitten , sterker nog ze kiezen hier zelfs voor en zijn bang dit te verliezen. Bang om zich over te geven en te herenigen met het goddelijke , bang om hun (op een hoger niveau )zelfidentiteit te verliezen.
   Het hogere ego is meer verbonden met hogere vibraties , het goddelijke , de Eenheid zo je wil. Maar op dit niveau , deze planeet , is het voor het Hogere ego moeilijker om zich te manifesteren in deze tijd (het Kali Yuga tijdperk uit oude (pre-)Hindoe geschriften)

   Dus niet het ego laten gaan maar het ego meer ontwikkelen en op een hoger bewustzijnsniveau brengen is mijn idee.
   Verder , goede bijdrage , zoals vaker, vooral dat wat zich graag ‘de elite’ noemt in feite een stelletje bange bullebakken zijn welke alleen maar macht hebben zolang het gros der mensheid ze hun gang laat gaan.

   Groeten

   • Wauw Qvic en RVerheijden…

    Wat een geweldige reacties. Super interessant dat ik eindelijk een paar Nederlanders tegenkom die op dit niveau kunnen en willen onderzoeken en uitwisselen.

    @RVergheijden…
    Het ego is de sluier die de ziel verbergt. Het ego bestaat niet, het is een programmering obv trauma en geheugen. Als je van Kali Yuga weet, dan weet je ook van Sat Yuga. Dat is wat Qvic op het einde van zn reactie beschrijft. Sat Yuga is het nieuwe begin, het leven zonder ego. Vanuit Sat Yuga raakt alles langzaam weer in verval door het ontstaan van een nieuw ego. Dit is een cyclus die om de duizenden jaren gebeurt… het collectieve bewustzijn verandert in duizenden jaren in ego. We bewogen van Sat Yuga (liefde, licht, bewustzijn) naar Kali Yuga (angst, duister, ego). Wij beleven nu het einde van het ego en de wederopstanding van het collectief bewustzijn. Dat is wat ik er van kan maken obv alles wat ik heb geleerd. Maargoed… hoe meer ik leer, hoe meer ik realiseer dat ik slechts toeschouwer ben die met een beperkt perspectief probeert te zien wat er gaande is. Dit is groter dan ons allemaal.

    Bij deze een link naar de informatie waar ik graag naar luister. Misschien ken je het? Ik kan het je aanraden om hier regelmatig even wat informatie te vergaren over ego en bewustzijn.
    https://m.youtube.com/watch?v=V-uNe0_eIaE&pp=ygUQU2F0IHlvZ2EgdGhlIGVnbw%3D%3D

    @Qvic…
    Volgens mij weten de satanisten precies wat er gaande is en ze proberen ons in een nieuwe matrix op te sluiten, maar volgens mij hebben ze hun momentum verprutst. De oude matrix gaat uit en de nieuwe gaat aan, maar er zijn teveel mensen die niet meewerken. Hun plan gaat falen en dat weten ze, maar ze kunnen niks anders dan doorzetten. Ik heb Q destijds helemaal gevolgd en die vertelde hier ook over. Die vertelde ook dat de laatste grote reset 2023jr geleden was en dat hun kaartenhuis van leugens dit keer gaat instorten en dat het bijbels zal worden. Iedereen mag roepen wat hij wil over Q, maar zonder Q was ik nu deze reactie niet aan het typen. Q zei ook dat het een wilde rit gaat worden.

    Wat een avontuur zijn we aan het beleven. Ik bid voor een einde van de duisternis en de terugkeer van het licht… en voor het welzijn van al het leven.

    Take care allebei 🙏🏻❤

    • @Let God sort them out oktober 2, 2023 Bij 16:22

     Hallo , wat late reactie i know
     Ik ga dat filmpje in de link en andere van dat kanaal zeker bekijken.
     Misschien kom ik er dan in een reactie op een ander commentaar van je op terug.
     Groeten ..of beter namaste? 😉

   • Volgens godsdienstwetenschapper Marcel Messing (1945) is de reeds millennia gaande oorlog tegen de mensheid sinds 11.03.2020 in een stroomversnelling geraakt.

  • Ik lees dit allemaal en er zit een onderlaag van waarheid in maar ook een gigantische sluier van religieuze leugens.

   Ego is gewoon je ik. Je zelfbewustzijn. Je ziel, je wezen. Een mens is meer dan dat. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Een drie-eenheid als beeld van de Schepper.

   De natuur is niet God. De natuur is geschapen door een persoonlijke intelligentie. Als leefomgeving voor de mens. Het antropisch principe in de natuurkunde wijst ook dat alle parameters voor het bestaan van het universum ge-fine-tuned zijn voor ons bestaan, ons bewustzijn en de mogelijkheid tot observeren en ontdekken. Zeer vele constanten tot meer dat 30 cijfers achter de komma, 1 afwijking en er is geen cosmos, geen planeet of geen molekuul.

   Een voorbeeld is de afstand en grootte van de maan in verhouding tot de zon. Bij een zonsverduistering zijn ze precies even groot vanuit ons standpunt zodat de corona van de zon ontdekt kon worden die dit artikel mogelijk maakt.

   Dat het universum een soort computersimulatie is klopt ook. Het feit dat alle eenheden in vaste quantums vaststaan en er dus niets echt analoog is wijst hierop. Quantummechanica, Plancklengte en Plancktijd geven dit aan. Ga kleiner en tijd en ruimte verliezen localiteit.
   Dat wil echter niet zeggen dat het in zichzelf goed of slecht is. De matrix of baarmoeder is onze werkelijkheid. Voor ons gemaakt. Met daarin een speeltuin, of met een oud woord paradijs, waar pappa met zijn kinderen kan spelen. Het was helemaal in handen van de eerste mens. God zelf had de mens de levensgeest ingeblazen. De AI geschreven zo je wilt, en opgestart. Zonder de A want Hij maakte het origineel.

   Het kwade karakter van de matrix komt pas boven na de breuk met de Creator ervan. De oorzaak is wat je terecht noemt de Satan, de trotse afgunstige egoïst die de domme mensjes met God zag spelen en ineens geen aandacht meer kreeg als toppunt van de schepping. Hij heeft met list en bedrog onze relatie met God kapotgemaakt en daarmee de mens zijn speeltuin afgepakt, de matrix gebroken en de mens de verbinding met Gods Geest laten kapotmaken. Dat verhaal komt wereldwijd terug in oorsprongslegenden en het origineel door Adam zelf (en Eva) staat in Genesis opgeschreven.

   Zo werd de mens verlaagd tot lichaam, ziel en dode geest. Een simpele ziel. Zielig. En zonder contact met de geestelijke oorsprong dus ‘ego’ zonder geestelijk contact met de Geest van God. Egoïsme is zo handelen voor jezelf zonder verantwoording af te willen leggen voor de rest van de schepping of de Schepper.

   Natuurlijk is het daarmee nog niet klaar. De Schepper staat boven zijn schepping en dus ook boven de Satan. Hij programmeert van buiten de matrix. Satan is, er een onderdeel van.

   Het grote plan was niet spelen in een tuin met Zijn robotjes. God is, liefde en wil dat de mens echt van hem houd. En niet omdat het geprogrammeerd is. De enige weg daarheen is de vrije keus. God schiep de duisternis en vormt het licht. Zonder water geen golven. Zonder matrix geen mensen. Zonder keuze geen liefde.

   Na de breuk Gaf God daarom direct een belofte, de redding, de keuzemogelijkheid voor herstel. Hij heeft beloofd zelf mee te doen, zichzelf in de simulatie te begeven als nakomeling geboren uit een vrouw. Om zo de autoriteit van Satan te breken, als mens de souvereiniteit over de schepping weer terug te nemen en de verbinding weer open te zetten voor iedereen die wil. Dat is dus Yeshua, de beloofde koning en vrijkoper van de schuld. Hij is de bruidegom en de mens die ja zegt tegen Hem is de bruid.

   De bijbel is eigenlijk een lovestory met een heel lang stuk drama, een jaloerse concurrent, onbeantwoorde liefdes en uiteindelijk een happy end met de ware liefde.

 2. Ja zo moeilijk is dat toch niet. Hoef je geen wetenschapper voor te zijn om dat te beseffen. De zon is een brandende plasma en iets wat brand of heet is convergeert, dus is de zon een converter van energie. Zoals ook wij mensen een brandende zon in ons meedragen,ons hart. En dat ook convergeert gevoelens en energie van anderen. Zoals narcisten met hun dominante gedrag en parasiten gedrag zich projecteren in ons en wij die zware impregnatie moeten converteren naar licht en liefde om ons goed te vullen. Ons hart is onze brandende zon convergeert dat ook en slaat het op in ons lichaam dat met zijn vele antennes ook weer een convergeer machine is. Zoals de aarde de energie van de zon weerstaat afbuigt en een gedeelte convergeert en opslaat en weer hergebruikt. Ook de aarde is een convergeer bal. Dus is die nooit plat🤣. Het is nl zo, de zon is een hete plasma bal die energie o.a. absorbeert en convergeert . En die energie weer naar een nieuwe beweging convergeert ook richting aarde ,die het weer opnieuw convergeert. Dus dat is wat wij zijn en doen, convergeer energie ballen. Daarom moet de aarde bol zijn om het te kunnen ontvangen en doorgeven en daarom hebben wij deze hoeveelheid van water die alle geconvergeerde energie van de zon opvangt en processed in het weer dat weerbarstig kan zijn. Ja moeilijk hè. En nee ons lichaam kan niet rond zijn want dan zijn we stuiterballen, maar wij kunnen wel in een ronde bewegen met armen en benen die de aardse zonne-energie convergeren.

  • @Greet…

   Zou deze uitleg van jou de reden kunnen zijn waarom ze de zon willen blocken? Om de energie in ons hart en buiten om ons heen te besturen/regeren/vernietigen? De chemtrails zijn inmiddels 24/7 non-stop. De elites zijn volgens mij doodsbang dat wij dit allemaal ontrafelen en bij onze eigen energie/macht komen. Ze zijn doodsbang voor het einde van hun duizenden jaren oude doodscultus waarmee ze ons in hun macht hielden.

   • Dat is bil gates die dat doet ,dat is is een minachtend machtsmannetje. Die wil alles domineren. Eens je dat doorhebt heb je een afweer. Zieke geesten als bil gates hebben een gat in hun lijf,letterlijk, bil gate sis ook een ras narcist een bloedzuiger en energiezuiger . De meer macht hij heeft de meer energie hij nodig heeft om te stelen vananderwn om zich overeind te houden in die macht. Die macht is dus puren gestolen mensen energie en hij leeft daarvan als een parasiet omdat hij geen connectie heeft met onze schepper nog de zon om zich aan op te laden. Het eerste wat de engelen mij 20 jaar geleden lieten zien van bil gates was de manier hoe hij constant roept tegen zijn personeel en ze overschreeuwt en hoe hij zijn medeoprichter gebruikte om microsoft op te richten en software te maken, hijzelf was daar te lomp voor. Die andere man heeft de softeware ontwikkeld die ze eerst van een ander hadden gestolen . En ik zie hoe ziek zijn geest is aangetast door narcisme. Ik heb 20 jaar gezien hoe hij mensen om zich heen gebruikt chanteerde via epstein om hem op te hemelen. Allemaal kunstmatig. BIll gates is een kunstmatige gemaakte man een narcist ziek en vol van zichzelf die teert op energie van andere die hij met zijn geschreeuw en geld smijten leegzuigt. Als je hem zo ziet als ik heeft hij totaal geen macht meer. Alles wat je nu aan dwang hebt ervaren komt van hem af. De narcist die buldert en schreeuwt vaxen gvdomme , ………etc.
    Alles moet naar mijn hand gezet worden gvdomme……dat is bill gates.
    Totdat ook voor hem het einde komt aan zijn lichaam . Mannen die zo zijn worden vaak geen 70 jaar. En het zal ook stoppen, hij kan nl alleen maar energie convergeren van schaapachtige mensen eens die leegzijn gezogen komt hij naar ons.
    Waar n8ks te zuigen valt. Ook niet onder dwang of straffen. Dan botst hij tegen die muur waar hij zo bang voor is en die hij altijd weg schreeuwt en buldert. Maar daar zijn wij immuun voor, de zon en onze schepper voed ons en hij zal uiteindelijk doodbloeden en dat geld ook voor zijn gastheren waar hij op parasiteert. Helaas.
    Dit alles komt tot een einde , wij samen zijn dat einde. De zon mag ons en voed ons en sterkt ons🌞

    • Zeer recent hoorde ik dat Jeffrey Epsteins hoerenmadam Ghislaine Maxwell (veroordeeld tot 20 jaar cel als medeplichtige bij o.a. kindermisbruik) duikboten kan besturen (!).

     • @Ron Swart…

      Klopt… ze heeft daar ook een bedrijfje in. Terra Mar. Epstein eiland had ook een submarine haventje. Het eiland naast Epstein is van Joe Biden en zn broer en die hebben ook een submarine haventje. Daarnaast kwamen de cruiseschepen van Disney vlakbij Epstein eiland om te snorkelen en met submarines te varen. Het is één grote smerige ranzige club van satanische monsters.

      En zoek eens op Hillary Clinton en frazzledrip voor een extreem ziek verhaal.

      • Dat van Hillary c.s. ben ik al lang op de hoogte. Deze frazzledrip (snuff movies) heeft ze gedaan i.s.m. Huma Abedin, haar campagneleider in 2016.
       Deze satanistische smeerlapperij staat o.a. op de laptop van Abedins ex Anthony Weiner, gewezen lid van het congres voor New York. Weiner noemde deze laptop zijn levensverzekering.
       Er zijn de nodige overeenkomsten met de ‘laptop from hell’ van Hunter Biden en welke gevolgtrekking kun je hieruit trekken? Nog altijd zijn de betrokkenen niet vervolgd, eh correctie want stakker & rijkeluiszoontje Hunter B. wordt slechts vervolgd voor verboden wapenbezit.
       Een duidelijker bewijs voor het faillissement van de rechtsstaat (die overigens nooit heeft bestaan) bestaat niet.

  • Het zou namelijk zo zijn dat er geen techniek beschikbaar is om aan te kunnen tonen dat iets honderden miljoenen jaren oud is. Het (blijven) publiceren van dit soort kolder draagt er dan ook uiteraard toe bij om iets als Bijbelse geschiedenis met alle inherente oude geschriften vanuit diverse culturele bronnen als getuigenissen als onzin af te kunnen doen.

  • Een mooi voorbeeld van een ander statement uit het artikel: 100% van de wetenschappers kunnen het eens zijn en toch ongelijk hebben.

   Als je een zeeroverschat vind vol met gouden dubloenen met diverse jaartallen dan bepaalt het laatste jaartal erop wanneer hij ongeveer gezonken is. Wanneer er een dop van een Cola fles tussen zit heb je een probleem. De consensus is, dan dat de vroegere Spanjaarden ook al gek op cola waren natuurlijk.

   Zo zijn er in 2005 meerdere dinosaurusbotten gevonden met daarin zacht beenmerg met bloedvaten en rode bloedlichaampjes. De consensus is, dat de botten minimaal 60 miljoen jaar oud moeten zijn. Het was een raadsel hoe zacht weefsel zo lang goed kan blijven… Uh huh! Tuurlijk. Misschien is het dan toch maar 4500 jaar?

   Denk nu eens aan Jurassic Park. De archeoloog die een coladopje vind en zwaar teleurgesteld is. En de mug in amber die het genetisch materiaal levert voor het hele Jurassic Park (mug>Dino, hoe dan?). Terwijl het met kilo’s voor het oprapen ligt, echt Tyrannosaurus DNA.

   Wetenschappers… Hun geloof bepaalt de uitkomst. Of hun funding natuurlijk.

 3. net als de Nederlandse regering een bod voor hun harses nog stommer dan stom papagaaien alles na nadenken mogen zij niet van de USA geeft niets want zij kramen alleen maar onzin uit dat wat zal het een ramp voor ze zijn als zij het allemaal terug moeten draaien

 4. In the discussion about climate change, both camps (let’s call them ‘alarmists’ and ‘deniers’) have assumed positions that do not help. The position that helps is, in short, this:
  1. YES, there is indeed a climate change going on.
  2. YES, CO2 emissions contribute to it, but NO, they are not the main cause. The main cause in the sun activity.
  3. Today, we can easier control the impact of CO2 emissions than that of sun activity, so YES, we should care about the first.
  4. NO, CO2 emissions are not mainly caused by people (anthropogenic). Larger contributors are, for example, natural processes in oceans, and seismic activity. But, again, we can control our contribution better.
  5. It follows from the above that NO, the focus on anthropogenic emissions is not correct. It can only give a marginal effect. It is good to limit these emissions, but not at any price.
  6. If we like to mitigate the climate change, we should refocus our research and actions on: a) other than anthropogenic GHG (greenhouse gas) emissions, and b) shielding Earth from undesired sun activities.
  7. Whatever we do, must first be well investigated and not driven by hysteria and propaganda, as it is today.

  • En zijn in de geologische geschiedenis van de Aarde zelfs ijstijden geweest met 7 keer meer CO2 in de atmosfeer dan nu het geval is…

  • @krekel : Wat je brengt, is middelmatige gladstrijkerij.
   Lees het bovenstaande artikel nu eens grondig.
   Alleen al :
   CO2 gehalte in atmosfeer, is honderden malen hoger geweest.
   Er is niet eens een correlatie CO2 x gemiddelde temperatuur.

   De aarde afschermen van “ongewenste zonne-aktiviteit” is pure waanzin,
   en wetenschappelijk gezien : onbewezen idiotie : zeer gevaarlijk.

  • Nope

   CO² in the atmosphere increases as water temperatures rise. Warm water can contain less gasses than cold water. Ergo CO² levels follow the temperature, it does not cause it.

   Corellation not causation.

   Koud water bevat veel zuurstof en andere gassen. Warm water zorgt voor meer CO² in de lucht. Het CO² niveau volgt dus de watertemperatuur maar wordt er niet door veroorzaakt.

 5. Mars warmt al een poosje op volgens Nasa. Ik begin dat nu te snappen: allemaal marsmannetjes, marskoeien, marsindustrie etc.etc….. Dat kan ook niet anders want hier op aarde is hetzelfde aan de gang. Of zou het toch door zonneactiviteit komen ?

 6. 1 The climate changes all the time , since as long as the Earth(’s atmosphere) existed.
  2 Sun activity is indeed the main driving factor of the climate on this planet.
  -There have been Ice ages when there was (lots) more CO2 in the atmosphere.
  -The CO2 level on this planet has been in the thousands of ppm , while meanwhile life flourished and the planet wasn’t in a mode of ‘global boiling’ as idiots and grifters claim of the climate today..
  – All the planets in the solar system are warming up.
  – It is stated that global warming began with the beginning of the Industrial Revolution ca 1850 , which is coincidently also the time Earth was coming out of the period called the Little Ice age. Since then CO2 level has been rising while the Earth had warming and cooling periods , another indication CO2 levels don’t contribute to the temperature.
  – re-emerging treestumps and bronze- /iron age hunter sites from under melting gletsjers , the fact that Hannibal was able to cross the Alps with elephants , times with extensive wine production in England , the settling of Greenland by the Vikings are some indications previous warming periods were warmer than today.
  The above are some indicators that CO2 has no or a negligible effect on the climate.
  -3-5 Todays level of CO2 is about 415 ppm , man’s contribution to this is about 3-5 % , that’s about let’s round it up to 20 parts per million. To claim reducing those 20 ppm will have any measurable influence , if any , on global temperatures is a bit far fetched to say the least.
  6 Let’s forget the idea that man has to do anything about , for billions of years occuring , climate change except to adapt to new arising situations ,like the rest of nature does.
  Our knowledge about climate is still very limited , so let’s not play with foolish ideas like blocking the Sun and other measures of which we don’t know exactly the processes and outcomes , for sure about the long term effects such measures could have.
  Climate is a non-linear coupled chaotic system, so it’s impossible to predict what effect a taken action will have.
  7 Agree with that

 7. Ik las eens dat Christus de zon dichter bij de aarde heeft gezet waardoor het klimaat zal veranderen.
  Mensen hebben zeer kinderlijke opvattingen over dit soort dingen.
  Er wordt door dezelfde bron wel gewaarschuwd dat de opwarming van de aarde een feit is veroorzaakt door alleen de mens. Het is een kwestie van de dampkring. Dit wil nog niet zeggen dat de aangedragen oplossingen zinvol zijn.
  Maar politiek concentreert zich in welles nietes.

 8. vanavond gezien een kronkele streep door de lucht boven grenoble en nog eens haaks er op get vormde een net in de lucht ,maar je ziet geen vliegtuig.
  de strepen ontwikkellen zich als het vliegtuig verdwenen is.

  • @pipodirus : Wat vliegtuigen [ altijd ] achterlaten, zijn condens-strepen;
   die blijven [ soms lang ] hangen en vervormen.

   Los daarvan : er wordt door overheden aan weers-engineering gedaan :
   stoffen in de lucht brengen, om buien op te wekken, e.d.

 9. Als je de echte statistieken bekijkt zie je CO2 volgt perfect ACHTEROP met de temperatuurstijging dus niet VOOROP. Wat die zo gezegde zelf benoemde experten beschrijven is een waarneming van het symptoom en wat doet de aarde om zich te beschermen? Meer CO2 is een groenere aarde = een koelere aarde. Groen en links vernietigen in feite de aarde op een versnelde manier.

 10. Het KNMI houdt nog maar 170 jaar het weer bij (zal voor andere weerobservaties weinig anders zijn). En dan meent men op basis van 170 jaar waarneming al zaken te kunnen verklaren? Ooit was er een ijstijd; Nederland onder een dikke laag ijs, tot het begon te smelten, vandaar dat Nederland zo plat is al een pannekoek. Ooit was er in Nederland een subtropisch klimaat, vergelijkbaar met de bahama’s, kijk naar de mergelgrotten in Limburg. Twee extremen die laten zien dat bijna alles (!) mogelijk is

 11. Dat er een CO2 klimaat opwarming zou zijn, is mijn inziens niet correct, dat er een klimaat verandering aan de gang is, wil ik bevestigen, door te stellen dat deze, door de mens met behulp van W.A.A.R.P zelf gekeerd worden, om ons bang te maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in