Wel, dit is fraai. Volgens het volgende bericht zegt BioNTech (de Duitse instantie van Pfizer) dat het niet kan instaan voor de werkzaamheid en de veiligheid van zijn experimentele mRNA behandeling die de gevolgen van besmetting met het Coronavirus moet afzwakken. Tot overmaat van ramp zegt het ook dat het niet in staat is financiële fraude binnen zijn eigen bedrijfsstructuur definitief te voorkomen, schrijft Baron Bodissey.

Vertaling van dit artikel uit de Duitstalige Epoch Times:

BioNTech kan de doeltreffendheid of veiligheid van de Coronavaccins niet garanderen

In een rapport beschrijft de firma BioNTech haar vaccin als onveilig. Er zijn geen studies beschikbaar; schade op lange termijn is mogelijk.

Hoewel coronavaccins vaak worden aangeprezen als onschadelijk, vrij van bijwerkingen en goed te verdragen, blijkt de werkelijkheid anders te zijn.

Zoals blijkt uit een rapport van de fabrikant van de vaccins BioNTech, verwacht zelfs het bedrijf een aantal niet te overziene risico’s voor degenen die gevaccineerd zijn.

De Securities And Exchange Commission van de Verenigde Staten eist kwartaal- of jaarresultaten op Form 20-F (SEC Filing | BioNTech). De risico’s moeten meteen aan het begin vermeld worden.

Hoewel de Europese Unie 1,8 miljard vaccindoses heeft besteld en de Duitse regering aankoopverplichtingen tot 2029 contractueel heeft vastgelegd, is het bedrijf nogal voorzichtig: “Onze inkomsten hangen voor een groot deel af van de verkoop van ons COVID-19 vaccin…,” staat er onder andere in het verslag.

Volgens dit bericht bedroegen de inkomsten van BioNTech in het vorige boekjaar €19 miljard, en de winst €10 miljard. Dit is vooral te danken aan het feit dat, naast de EU, vele landen grote hoeveelheden van het vaccin hadden besteld en ook gedeeltelijk de kosten voor ontwikkeling, logistiek en productie op zich hadden genomen.

Angst voor aanzienlijke aansprakelijkheidsclaims

Bij de beoordeling van de veiligheid van zijn eigen vaccin spreekt BioNTech de verklaringen van politici, vele artsen en de media op bijna alle punten tegen.

De verklaring luidt verder als volgt: “Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn voldoende werkzaamheid of veiligheid van ons Coronavaccin en/of variant-specifieke formuleringen aan te tonen om permanente wettelijke goedkeuring te rechtvaardigen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of andere landen waar het voor noodgebruik is goedgekeurd of waar voorwaardelijke marktgoedkeuring is verleend.”

De classificatie van mogelijke bijwerkingen is in strijd met de verzekeringen van het Ministerie van Volksgezondheid, de artsen of de commissies: “Er kunnen zich tijdens onze klinische proeven of zelfs na het ontvangen van de reglementaire goedkeuring ernstige bijwerkingen voordoen die de klinische proeven, de reglementaire goedkeuring of de aanvaarding op de markt van een van onze kandidaat-producten vertragen of beëindigen.”

BioNTech geeft duidelijk toe dat de bescherming van de vaccinatie maar kort duurt en dat er geen bewijs is uit klinische studies. Het succes van het vaccin hangt ook af van de vraag “of eerder onbekende bijwerkingen of een toegenomen voorkomen of een toegenomen ernst van bekende bijwerkingen vergeleken met de bijwerkingen die tijdens de klinische studie met ons vaccin zijn waargenomen”.

BioNTech kan ook niet “garanderen dat nieuw ontdekte of ontwikkelde veiligheidsproblemen zich niet zullen voordoen.”

In tegenstelling tot degenen die beweren dat er geen langetermijneffecten van vaccinatie zijn omdat bijwerkingen altijd onmiddellijk optreden, stelt BioNTech in het rapport: “Wanneer een vaccin door een grote patiëntenpopulatie gebruikt wordt, kunnen er van tijd tot tijd ernstige bijwerkingen optreden, die niet in de klinische proeven van het product voorkwamen of die in eerste instantie geen verband leken te houden met het vaccin zelf en pas door latere informatie herkend worden.”

Dit zou ertoe kunnen leiden dat het vaccin uit de handel moet worden genomen en dat men met “aanzienlijke aansprakelijkheidsclaims” wordt bedreigd. Volgens BioNTech hangen de toekomstige inkomsten ook af van hoe het virus zich ontwikkelt en of er eigenlijk nog wel een vaccin nodig is als het virus gewoon endemisch is.

  Schapenkanonnenvoer

Niet in staat om fraude te voorkomen

BioNTech schijnt ook moeilijkheden te hebben met zijn financiële balansen. In het rapport geeft het bedrijf toe “dat wij in het verleden een materiële zwakte hebben vastgesteld in ons interne controlesysteem voor de financiële verslaglegging”.

In de toekomst kunnen andere “materiële kwetsbaarheden” aan het licht komen die ertoe kunnen leiden dat wij niet aan onze verslagleggingsvereisten voldoen of materiële onjuistheden in onze financiële overzichten aanbrengen. Als deze kwetsbaarheden niet worden aangepakt, “zijn wij misschien niet in staat om onze financiële resultaten nauwkeurig te rapporteren of fraude te voorkomen.”

Nawoord van de vertaler:

Ik ben er bijna zeker van dat er met deze monsters niets zal gebeuren! Ik herinner u aan – of verwijs naar, voor degenen die het niet weten – het OxyContin-schandaal in de VS. Daar hebben verschillende farmaceutische bedrijven (waaronder Pfizer) de sterke pijnstiller OxyContin op de markt gegooid en miljarden winst gemaakt. Als gevolg van een enorme reclamecampagne werd het middel aangeprezen en verkocht/voorgeschreven… Het gevolg van het innemen van het middel was een extreem hoog risico op verslaving en afhankelijkheid, met als gevolg 100.000 doden! Onder andere door de daaruit voortvloeiende exploderende aankoopcriminaliteit. Wat gebeurde er daarna? Niet veel, nadat dat uitkwam werden ze aangeklaagd, betaalden een hoge boete (zelfs in de miljarden) en dat was het dan. Geen van deze misdadigers werd ooit gestraft met gevangenisstraf en/of iets dergelijks; zij gingen vrolijk verder zoals voorheen. Tik in uw zoekmachine OXYCONTIN in en lees erover – het opent een afgrond die groter is dan de Mariana zeediepte!

In verwant nieuws, dit artikel van Report24 verzamelt talrijke voorbeelden van een overvloed aan ernstige en vaak zeldzame aandoeningen die patiënten onmiddellijk na hun “vaccinatie” hebben getroffen.

De redactionele opmerkingen tussen vierkante haken:

Gevaccineerd, ziek, gestorven: Een intensive care verpleegster doet verslag van haar dagelijkse werk

Een enorme toename van auto-immuunziekten, vasculaire occlusies en infecties. Jonge, vroeger gezonde mensen die aanzienlijke schade aan hun gezondheid hebben opgelopen. Toen zorggevallen werden overgebracht. Die ’s morgens thuis dood in bed liggen. Ze hebben allemaal één ding gemeen: vaccinatie tegen Covid-19. Verpleegster Daniela is er onvermurwbaar van overtuigd dat er een einde moet komen aan het zwijgen.

  Duizenden meer sterven terwijl het EU-onderzoek naar de alarmerende toename van oversterfte bij kinderen voortduurt

Gevaccineerd, ziek, gestorven – De vergetenen van de pandemie” is een nieuw project van Pfegefueraufklaerung. Het is gericht tegen het taboe en het vergeten van de mensen die schade aan hun gezondheid hebben geleden of zelfs gestorven zijn ten gevolge van hun vaccinatie tegen Covid-19. Er worden verklaringen verzameld van artsen, verplegend personeel en andere mensen die in de medische sector werkzaam zijn en die tijdens hun werk complicaties bij vaccinaties waarnemen en daarover relevante uitspraken kunnen doen. Bijvoorbeeld de gynaecoloog Dr. Ronald Weikl over een ernstige toename van vroegtijdige zwangerschapsverliezen en tumorziekten sinds de invoering van de Covid-vaccinatie:

Gynaecologe: Aanzienlijke toename van foetusverliezen sinds het begin van de Covid-vaccinaties

Het staat vast: politici liegen tegen het volk. Pflegefueraufklaerung meldt feiten uit het dagelijks leven over de Covid-vaccinatie: “Wij zien wat er werkelijk aan de hand is in het ziekenhuisbed. Wij zwijgen niet!”

Daniela werkt al 30 jaar met patiënten, waarvan 27 jaar als gespecialiseerd verpleegster op de intensive care. De laatste twee jaar heeft zij talrijke Covid-lijders verzorgd, de meesten van gevorderde leeftijd of met reeds bestaande aandoeningen. Hun waarnemingen met betrekking tot de Covid-vaccinatie zijn volkomen tegengesteld. Sinds de invoering ervan zijn mensen die niet alleen jong zijn, maar vroeger gezond waren, patiënt geworden – de problemen strekken zich uit tot ernstige ziektebeelden. Op grond van deze waarnemingen heeft verpleegster Daniela zelf tegen een Covid-19 vaccinatie besloten en zal zij eventueel haar baan verlaten als de vaccinatie verplicht wordt. Uit persoonlijke belangstelling heeft zij privé-statistieken bijgehouden voor de periode van mei/juni 2021 tot december 2021, waaruit zij enkele bijzonder opmerkelijke gevallen beschrijft.

Enorme stijging van auto-immuunziekten

Een 36-jarige patiënt kwam voor het eerst in de kliniek met een middenoorontsteking. Tijdens zijn behandeling kreeg hij zo’n ernstige longbloeding dat ingrijpen op de intensive care met intubatie en beademing nodig was. Uit de diagnose bleek uiteindelijk granulomatosis/polyangiitis. Omdat hij niet in staat was voldoende zuurstof op te nemen, moest de patiënt een longvervangende procedure (ECMO) ondergaan. “Het enige wat hij in zijn geschiedenis had, was een dubbele vaccinatie,” meldt zuster Daniela. “Geen andere reeds bestaande aandoeningen.”

Bij een 17-jarige patiënt werd het Good Pasture Syndroom vastgesteld, een auto-immuunziekte die vooral de nier- en longfunctie aantast. Hij had ook last van longbloedingen en moest korte tijd beademd worden. Bovendien was dialyse nodig, evenals behandeling voor diep-veneuze trombose in het been. Deze patiënt was ook dubbel gevaccineerd.

Occlusies van bloedvaten

Een 44-jarige patiënt kreeg vijf dagen na zijn tweede dosis AstraZeneca meerdere arteriële occlusies in zijn benen. Hij zei zelf dat deze problemen met de vaccinatie te maken konden hebben en was zeer bezorgd over een nieuwe injectie.

Een atletische man van 38 jaar met een normaal gewicht en zonder vroegere ziekten, die altijd veel gefietst had, kreeg een zware hartaanval die gereanimeerd moest worden. Het zuurstofgebrek (hypoxie) leidde tot hersenbeschadiging, reden waarom de patiënt als verpleeggeval werd overgebracht. De enige afwijking in de voorlopige diagnose, volgens zuster Daniela, was de dubbele Covid-19 vaccinatie.

  "Ik maak me zorgen om jou" - Een covidioot geeft 10 argumenten aan een gevaccineerde

Bij een 48-jarige patiënt met hemiplegie na een beroerte – twee bloedvaten waren afgesloten – waren eerder geen risicofactoren bekend. De man had echter een dubbele Covid-vaccinatie gekregen.

Tegelijkertijd verzorgde verpleegster Daniela op de afdeling twee vrouwen van 40 en 43 jaar, die elk kort na hun Covid-vaccinatie met AstraZeneca een cerebrale trombose kregen. Beiden werden als verpleeggeval overgeplaatst. [Mijn nicht overleed daaraan op 14 januari 2021- Astra Zeneca].

Een 25-jarige moest na zijn 2e Covid-19 vaccinatie (BioNTech) geïntubeerd en gereanimeerd worden wegens ventrikelfibrillatie. “Voordien was hij een gezonde man,” meldt Daniela. Zijn vriendin, ook verpleegster, is er zeker van dat de vaccinatie de oorzaak is van wat er gebeurd is. Het lange QT-syndroom dat in de diagnose van de patiënt gevonden werd, kan erfelijk zijn, maar het kan ook door medicijnen veroorzaakt worden.

Talrijke infecties

Een 30-jarige patiënt liep Covid-19 en een bijkomende bacteriële superinfectie op na zijn dubbele BioNTech vaccinatie. Hij moest op de intensive care behandeld worden. In januari 2022 moesten vier patiënten tussen de 50 en 60 jaar tegelijk op de afdeling behandeld worden voor ARDS (acuut ademnoodsyndroom). Op de röntgenfoto’s van de borstkas waren geen sporen van ziektekiemen te zien. Allen waren dubbel ingeënt tegen Covid-19.

Een 34-jarige kwam naar het ziekenhuis met een onverklaarbare longontsteking. Deze werd voorafgegaan door verlies van gezichtsvermogen; de man was volledig blind. Gelukkig kon hij, na een therapie met beademing en niervervangende procedures, in goede gezondheid ontslagen worden. Zijn vorige diagnose had alleen een dubbele Covid-vaccinatie aangetoond.

Verpleegster Daniela heeft ook in haar directe kennissen- en vriendenkring veel meegemaakt dat zij oorzakelijk in verband brengt met de Covid-19 vaccinatie. Het ernstigste geval was dat van een 35-jarige vrouw die ’s avonds na haar boostervaccinatie naar bed ging en ’s morgens nooit meer wakker werd. De huisartsen ontkennen elk verband tussen de inenting en haar dood. Daarvoor was de dame gezond. Een andere vriendin kreeg zenuwproblemen na haar vaccinatie. Zij had last van paresthesie en een kortdurende verlamming aan één kant. Ook hier ontkennen de neurologen een verband, zoals in het geval van een vrouw die een gezichtsverlamming kreeg nadat zij haar booster had gekregen. Zij was dubbel gevaccineerd.

Verpleegster Daniela zegt, dat zij van nog veel meer mensen zou kunnen vertellen, die ernstige schade aan hun gezondheid hebben opgelopen na hun Covid-vaccinatie. Noch in de kliniek, noch in haar persoonlijke omgeving waren er dergelijke gebeurtenissen in de loop van de Covid-pandemie. Voor hen is het duidelijk: het zwijgen moet doorbroken worden; de feiten moeten naar voren gebracht worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuwe schokkende studie bewijst dat het mRNA-vaccin van Pfizer het menselijk DNA blijvend verandertVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEva Bartlett ontmaskert de leugens van de Westerse media over het “massagraf”
Volgend artikelFvD vraagt waar de $ 850 miljoen van Zelensky voor is
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Opvallend is telkens weer dat artsen met stelligheid weten te beweren dat het overlijden of bijwerkingen niks te maken hebben met dit zogenaamde vaccin zonder dat er autopsie gedaan is.
  De eerste vraag zou dan moeten zijn waar zij hun wijsheid vandaan halen.
  Waar ze hun wijsheid vandaan halen kan Ik hier enige redenen voor opgeven, maar dat laat Ik liever over aan juristen.
  Dat het in ieder geval niet deugd staat als een paal boven water

  • Tsja, die zakken geld hè…… Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Maar enige empathie hebben ze bijna geen van allen. Hebben zij geen geweten. Geld geld geld.
   Vroeger was arts een roeping. Tegenwoordig kijkt men hoe je het snelst binnen kunt lopen. Bij velen is er niets menselijks aan. Ik spreek uit ervaring.

    • Zo wie zo staat er in veel bijsluiters van gewone giftige medicijnen, zoiets als leverfalen als bijwerking, ik noem dat een doodsoorzaak.
     Een bijwerking is zo gauw je stopt met het giftige medicijn, deze ook stopt uiteindelijk.
     Denk aan huiduitslag.
     Prettige dag nog.

 2. Geen autopsie op aan c- 19 overledenen, in 2020 omdat deze besmettelijk zouden zijn.
  Dit kwam van overheidswegen.

  Echter een overledene is nooit besmettelijk.

  Alleen dat had bij de eerste c-19 overledenen al achterdocht bij iedereen die in het vak thuis is op moeten roepen.

  Inderdaad geld verblind.
  Verblinding maakt onverantwoord.

  Het doorzetten van deze enorme farce, zoals dat in Italië, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk met hun prikmanie.

  Het is ongeloofwaardig dat er zoveel, onverschilligheid in de sectoren v.d. volksgezondheid zijn, dat wat er gebeurd
  word voortgezet of er niets aan de hand is.

  Wettelijk, wetten die onze soevereiniteit met voeten treden.

  50% of meer v.d. Franse kiezers kwam niet opdagen bij de verkiezingen.
  Duidelijk, dat ze de gekozene niet erkennen.

  Zo moet dat, niets erkennen dat je soevereiniteit, niet respecteert.

  Naar mijn gevoel, loopt alles niet naar wens, van deze respectlozen.
  Zouden anders dit soort rapporten publiek worden gemaakt?

  Dus “hold the line”.

 3. Op pagina 6 van het ANNUAL “REPORT” (=jaarverslag) staat een lange lijst van zaken (aangeduid als “Risk Factors”) die de resultaten van het bedrijf kunnen beïnvloeden. Waarschuwingen voor beleggers dus. Verplichte kleine lettertjes. Onder andere:

  •competition from other COVID-19 vaccines (…);
  •the extent of the spread of COVID-19 infection;
  •the extent to which a COVID-19 vaccine continues to be necessary (…);
  •the durability of immune response generated by our COVID-19 vaccine, which has not yet been demonstrated in clinical trials;

  De opening van jullie artikel is ZEER suggestief.
  We weten allemaal wat voor troep die vaccins zijn, maar dit artikel is OOK bagger.
  Ik had nog wel vijf andere artikelen kunnen schrijven van dit “niveau”.
  Check de feiten Frontnieuws!! LEES wat je publiceert!! Dit doet jullie reputatie geen goed.

  • “Bagger” is niet het juiste woord hier. De disclaimers (de verplichte kleine lettertjes voor de beleggers) spreken voor zichzelf. Wat Baron zegt is feitelijk waar. Ik zou FN er niet over aanvallen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in