© Puddin Tain (CC BY-SA 2.0)

De vaccinatiepropaganda neemt langzaam bizarre proporties aan. Nog steeds niet wordt men eenvoudigweg geïnjecteerd door fysieke dwang, maar de druk neemt gestadig toe. Zes maanden geleden was het “gerucht” dat de ongevaccineerden tweederangsburgers zouden worden nog een “bizarre samenzweringstheorie”, net als het vaccinpaspoort dat dit mogelijk maakt. Nu wordt het een feit. De Duitse regering pleit voor vrijstellingen voor de gevaccineerden. Gegroet, tweeklassenmaatschappij. Maar het kan ook heel anders aflopen.

Voor de volledig gevaccineerden en degenen die een Covid-19 infectie hebben doorstaan, wil de regering “bepaalde vrijstellingen” van de huidige contact- en reisbeperkingen, althans volgens de kernpuntennota waarover in het laatste weekeinde van april intern in de regering is gestemd. Zij zegt dat deze “bepaalde uitzonderingen” zullen gelden voor beperkingen inzake winkelen en toegang tot detailhandelszaken en bepaalde diensten. Alle anderen die niet zijn goedgekeurd kunnen niet in de winkels komen (met een incidentiescore van meer dan 100) of alleen binnen kunnen komen met een negatieve sneltest, schrijft auteur Niki Vogt op dieunbestechlichen.com.

De vrijstelling voorrechten gelden ook voor de toegang tot verzorgingshuizen en het uitgaansverbod. Maar niet voor het bezoeken van musea en zwembaden en dergelijke. Wat mooi, een nieuwe wirwar van regels, voorrechten en restricties.

Maar omdat het zo is, en er precies zo uitziet, verzet de regering zich tegen de bewering dat dit privileges zijn.

In de eerder genoemde kernpuntennota wordt dan ook zeer krachtig betoogd dat het bij de versoepelingen niet gaat om de toekenning van speciale rechten en privileges, maar om de afschaffing van “niet langer gerechtvaardigde inbreuken op de grondrechten”. Minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) zei in een interview met het “Handelsblatt“: “Dit is geen voorrecht voor gevaccineerden, maar een eis van de grondwet”.

In het document staat verder dat “afhankelijk van de ontwikkeling van de infectiesituatie, de vaccinatiegraad en de wetenschappelijke bevindingen inzake het infectierisico van gevaccineerde, herstelde en geteste personen, verdere uitzonderingen op de beschermende maatregelen in het vooruitzicht moeten worden gesteld”.

Het Bondsministerie van Justitie, dat dit wetsontwerp in de hoeksteennota heeft opgenomen, legt het zo uit: “Als vaststaat dat een vaccinatie niet alleen tegen de ziekte beschermt, maar ook verdere overdracht van het virus kan voorkomen, moet daarmee bij de maatregelen rekening worden gehouden”.

Dus nu de regering de grondrechten van de burgers bijna anderhalf jaar lang massaal heeft ingeperkt om de pandemie te bezweren – wat niet is gelukt, zoals u kunt zien – herontdekt zij plotseling die grondrechten?

Maar niet omdat men in Berlijn beseft dat zij de bevolking op alle mogelijke manieren de mensen- en burgerrechten hebben ontzegd, het sociale leven tot stilstand hebben gebracht, honderdduizenden hebben geruïneerd, het aantal zelfmoorden en alcoholverslaving en huiselijk geweld hebben doen toenemen, de samenleving hebben verdeeld en kinderen ernstig hebben beschadigd. Het is niet omdat een ongekende golf van faillissementen van kleine en middelgrote ondernemingen als een tsunami op ons afkomt. Ook niet omdat de hele “lockdown”-waanzin de beheersingsmaatregelen hoe dan ook wordt ondermijnd door de voortdurende immigratie van ongevaccineerde en geïnfecteerde mensen uit de hele wereld te forceren. Zelfs niet omdat er veel dodelijke slachtoffers zijn die tevergeefs wachten op operaties en behandelingen voor hun ziekten, of bang zijn om naar ziekenhuizen en dokterspraktijken te gaan uit angst voor infectie.

  Wereldgezondheidsorganisatie adviseert kinderen niet te vaccineren, wijzigt richtlijn 48 uur later

Nee. Het nieuwe enthousiasme van de regering voor de grondrechten, waarvoor zij zij zich sterk maakt, zou alleen moeten gelden voor de gevaccineerden en de herstelde geïnfecteerden. Het zijn weer (bijna) volwaardige burgers. Nou, oké. Niet helemaal. Mondkapjes en afstand enz. zijn ook nog op hen van toepassing. Totdat iedereen gevaccineerd is. Dan is men weer als volwaardige burgers volledig onder elkaar. Ook de  minister van Volksgezondheid Jens Spahn flirt met ons met de grondrechten, die hij als een wortel voor de neus van de ezelburger bungelt:

“Ten eerste willen we gevaccineerden en degenen die momenteel negatief getest zijn, zeer snel op gelijke voet stellen. Bijvoorbeeld, men heeft een test nodig als men het land binnenkomt. In de toekomst (…) zal de volledige vaccinatie volstaan (…) Het gaat om grondrechten, en er valt niets te relativeren of uit te stellen”.

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert sluit zich ook aan bij het koor van de engelentongen: ze werken met “grote druk en grote tijdambitie” aan een verordening die “bepaalde basisrechten zal teruggeven” aan gevaccineerde en herstelde mensen. “Teruggeven” is al de bekentenis dat ze het van ons hebben gestolen. Want vrijwillig en door het volk gesteund was dat niet.

Nee maar, hoe genadig, barmhartig en welwillend.

Nadat Berlijn consequent alle bezwaren heeft genegeerd die door juristen, rechtsfilosofen, constitutionele juristen, burgerverenigingen, demonstranten en medici van de hoogste orde zijn ingebracht tegen de brute verkrachting van al deze in de grondwet vastgelegde rechten, nadat de Berlijnse regering protesten daartegen met geweld heeft neergeslagen, critici op inquisitoire wijze heeft gebrandmerkt en vervolgd als Covidioten, nazi’s, wappies, enzovoorts, en de media tegen hen heeft opgehitst … gedragen zij zich nu plotseling als verdedigers van onze burgerrechten?

Maar nee, dat is alleen vanwege die vreselijke pandemie waartegen ze ons proberen te beschermen. En de gevaccineerden en herstelden zijn alleen vrijgesteld van de beperkingen omdat zij niet langer een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

  Dr. Mark Trozzi: De Wereldgezondheidsorganisatie moet gestopt worden! Deze schurken zijn diep begaan met het met voorbedachten rade en georkestreerd, vergiftigen en tot slaaf maken van ons allen

Het probleem is dat dit zeer waarschijnlijk niet het geval is. Het wordt nu al duidelijk dat de doeltreffendheid van de vaccins niet zo groot is als wordt beweerd. Die weinige wetenschappers die de moed hadden om erop te wijzen dat de beweerde hoge succescijfers van de vier grote vaccins te danken waren aan slimme rekentrucs van de fabrikanten, lijken gelijk te hebben gekregen.

Nu het vaccin iets meer dan drie maanden is gevaccineerd en de volledige vaccinaties een paar weken oud zijn, wijst de ervaring uit dat de doeltreffendheid van de vaccinatie veel lager is dan 90 procent bescherming en dat de bijwerkingen veel vaker en ernstiger zijn dan aangegeven.

De berichten over sterfgevallen die rechtstreeks verband houden met de vaccinaties stapelen zich op vanuit verpleeghuizen waar zich plotseling massale uitbraken van Covid-19 voordoen na vaccinaties. Dit nieuws dringt echter slechts ten dele en alleen in de lokale media door. Verzorgingshuis leidinggevenden worden onder druk gezet om niets te laten uitlekken.

Het wordt nog erger: een Amerikaanse hoogleraar epidemiologie en infectiewetenschappen aan de gerenommeerde Yale-universiteit onthult in een interview dat de meerderheid van de mensen die nu Covid-19 oplopen, de volledig gevaccineerden zijn.

Dus als volledig gevaccineerd persoon ben je niet echt betrouwbaar beschermd tegen Covid-19. Bovendien ben je nog steeds erg infectieus. En het is ook niet waar dat als je gevaccineerd bent je niet bang hoeft te zijn voor een ernstig ziekteverloop. Zelfs als je volledig gevaccineerd bent, kun je nog steeds ernstig ziek worden en sterven aan Covid. De Zuid-Afrikaanse Corona-variant, bijvoorbeeld, is veel gevaarlijker voor gevaccineerden dan voor ongevaccineerden:

Zoals gemeld door de “Frankfurter Rundschau“, is het mogelijk dat gevaccineerde mensen acht keer meer kans hebben om dit virus op te lopen dan mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Voorlopig gaat het om de Zuid-Afrikaanse Corona-variant, die bovendien nog niet uitvoerig is onderzocht. Welke mutanten er nog meer zullen opduiken die de vaccinaties niet kunnen bestrijden, valt nog te bezien.

Focus schrijft:

“Drie weken na de eerste vaccinatie is volgens de wetenschappers van Oxford de kans op infectie met Sars-CoV-2 met 65 procent afgenomen, en de kans op het oplopen van de ziekte met 72 procent. Volgens nieuwe studies minimaliseert de eerste vaccinatie het risico op besmetting in het huishouden met ongeveer de helft”.

Dit is geen goed nieuws. Je bent gewoon helemaal niet beschermd tegen infectie.

  Canadese regering vertelt kinderen dat ze zonder COVID-vaccin en maskers op de "stout" lijst van de Kerstman komen te staan

Het probleem is dat gevaccineerden vaak een milder ziekteverloop hebben wanneer zij geïnfecteerd zijn, en het misschien niet eens merken, maar desondanks besmettelijk zijn, zodat zij vrij gevaarlijke verspreiders zijn. Want zij zullen dan zowel andere gevaccineerden als ongevaccineerden besmetten. Hoe meer varianten er worden gecreëerd, hoe meer vaccin-resistente varianten er zullen zijn en hoe sneller ze zich zullen verspreiden. En aangezien de gevaccineerden het recht hebben om bijna overal heen te gaan, zullen zij dit alles versnellen. Met dit beleid dreigt de Coronapandemie voor altijd voort te duren. Maar dat kunnen ze niet openlijk zeggen, want dan zou men een vreselijke mislukking toegeven.

Een document van de Britse regering zet de kers op deze giftige taart. Voor de derde golf van Covid in het najaar voorspelt het document dat de dubbel (d.w.z. volledig) gevaccineerden verreweg het grootste deel van de ziekenhuispatiënten en -doden zullen uitmaken:

The resurgence in both hospitalisations and deaths is dominated by those that have received two doses of the vaccine, comprising around 60% and 70% of the wave respectively. This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-risk age groups, such that immunisation failures account for more serious illness than unvaccinated individuals. This is discussed further in paragraphs 55 and 56.

Vertaald: De heropleving van zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal sterfgevallen wordt gedomineerd door degenen die twee doses van het vaccin hebben gekregen, die respectievelijk ongeveer 60% en 70% van de golf uitmaken. Dit kan worden toegeschreven aan de hoge niveaus van inenting in de meest risicovolle leeftijdsgroepen, zoals iimmuundeficiënties die tot ernstiger ziekteverlopen leiden dan bij de ongevaccineerden. Dit wordt verder besproken in de punten 55 en 56.

Als weldenkend mens vraag je je dan af waarom juist de vaccinaties van de risicogroepen zo sterk worden gepromoot. Nu blijkt dat juist deze mensen de meerderheid van de slachtoffers zullen uitmaken in de volgende golf door de “reddende” vaccinatie?

Weten de verantwoordelijke politici dit allemaal? Als dat zo is, waarom blijven zij dan aandringen op vaccinatie en “belonen” zij de gevaccineerden en “straffen” zij de ongevaccineerden? En zo nee: hoe en waar informeren de verantwoordelijken zich eigenlijk? Informatie is een schuld die geïnd moet worden, vooral voor hen die zo’n grote verantwoordelijkheid dragen.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bill Gates over zijn aanstaande Covid-19 vaccinatie: “Je hebt geen keuze” – en kan nauwelijks zijn lachen inhouden

Vorig artikelBritse vaccinatiecommissie raadt mensen onder de veertig het AstraZeneca ‘vaccin’ af
Volgend artikelOrgaandonatie: Kijk uit, moord!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Alles draait om de totstandkoming van de totalitaire staat volgens Agenda2030.

  Het virusje is slechts een middel om dat tot stand te brengen en de bange meerderheid trapt er in.

 2. Er is nog nooit een medicijn uit gevonden of ontwikkeld waardoor je langer zou leven ik zou zeggen in tegendeel, wat het wel doet is je afhankelijker maken van de medicijnen en ja bepaalde medicijnen zijn op en voor een kort termijn een onder steunend maar zullen naar een tijdje niet meer werken en het volgende middel zal daarom steeds heftige bijwerkingen vertonen en korter werken en dat gaat zeker ook voor corona spuit gelden en dat is ook begrijpelijk totaal geen onderzoek naar gedaan of ze wel helpen of dat ze meer schade aanrichten een milde griep wat corona ook maar is al met zo een gewelddadig injectie te lijf te gaan gaat uit eindelijk fout aflopen en waarom laat Merkel en nog meer kopstukken niet er mee vaccineren ze zijn nog al wat gek eerst de zwakkeren en dan maar kijken hoe het loop.

 3. Het gaat er om spannen, wie wint, de boze overheid of de vrijheidslievende burger?
  Extreme propaganda door overheid en media voor vaccinatie spreekt boekdelen. Ze staan met de rug tegen de muur. Ze hebben gewed op de vele pro-vaccins slappelingen. Maar er vormt zich een meerderheid van gevaccineerden die spijt hebben, nu de 3e ‘boost’ en wellicht 4e, 5e of half jaarlijkse injectie verplicht wordt en ongevaccineerden. Gezonde kinderen injecteren met een experimenteel prutje waarvan de gevolgen niet bekend zijn en die zowiezo helemaal nooit ziek zullen worden. De foute vergelijking maken met het polio vaccin…
  De overheid met de voormannen Rutte en de Jonge staan met de rug tegen de muur.
  Hoeveel geweldsmaatregelen zijn deze misdadigers bereid toe te passen? Het worden interessante tijden. Maar ik denk dat uiteindelijk de mensen met gezondverstand zullen zegevieren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in