Een brief van het Staatsministerie van Cultuur van de Vrijstaat Saksen bedreigt ouders met onttrekking van ouderlijk gezag over hun kinderen als zij zich niet aan de Corona-regelgeving houden. Het Merkel-regime blijft zich ontwikkelen tot een dictatuur.

In de nasleep van de Corona-crisis moeten ouders in Saksen zich nu aan strenge regels houden als het gaat om het schoolbezoek van hun kinderen. Zo moeten ze het kind bijvoorbeeld elke dag een gezondheidscertificaat geven waarin ze een met een handtekening informatie geven over de gezondheidstoestand van het kind. Als dit formulier wordt vergeten, moeten de ouders hun kind onmiddellijk van school halen. Ouders zijn ook verplicht om te bevestigen dat er door andere familieleden geen symptomen van een verkoudheid werden waargenomen, schrijft Ernst Fleischmann op Anonymousnews.

De staat dreigt met ontheffing van het ouderlijk gezag

In de brief aan de ouders (hier te vinden), waarin deze richtlijnen worden beschreven, staat echter ook de passage: “Als men zich hier niet aan houdt, is de school verplicht om het openbare orde RDW-kantoor in te schakelen – tot en met het onmiddellijke ondertoezichtstelling en de plaatsing van een kind buiten zijn eigen gezin” (Inobhutnahme). Waarschijnlijk de ergste bedreiging voor alle ouders.

Want de Inobhutnahme is niets anders dan een tijdelijke plaatsing van het kind in een tehuis of pleeggezin, die door de autoriteiten in acute crisissituaties of wanneer het welzijn van het kind in gevaar is, kan worden bepaald. Is dit bedoeld om eventuele demonstranten te onderwerpen aan de Corona-maatregelen door dreiging hun kinderen te ontnemen?

Infectiearts beschuldigt Zweedse regering van doodslag

De procedure doet denken aan donkere tijden

Niet alleen ten tijde van het nationaal-socialisme, maar ook in de Sovjet-Unie of andere totalitaire staten zoals de DDR werden kinderen door de staat bij hun ouders weggehaald of als pressiemiddel gebruikt. Zo bepaalde de gezinscode van de DDR dat ouders hun kinderen moesten opvoeden “tot actieve bouwers van het socialisme”, die dan als socialistische persoonlijkheden “de arbeid moesten respecteren”, “van de Sovjet-Unie moesten houden” en “de grenzen moesten verdedigen – desnoods ook met wapengeweld”. Als ouders zich niet aan deze richtlijnen hielden, had de staat de macht om hen het recht op ouderschap te ontnemen.

Maar ook “onhandelbaar gedrag” of “staatsvijandige hetze” kan een reden zijn. Degenen die dissident is, zich verzetten tegen het regime of de buitenlandse pers lezen, riskeren de toegang tot hun eigen kinderen door de staat. De staat gebruikte deze maatregel van staatscontrole om te garanderen dat de desbetreffende politieke ideologie ook in de families werd nageleefd.

Het valt nog te bezien of demonstranten binnenkort het recht zal worden ontzegd om kinderen op te voeden als “complottheoretici” en “gekken”. In ieder geval is de Inobhutnahme van kinderen een duidelijk teken van een dictatuur.

Drie jaar gevangenisstraf voor het verbranden van de EU-vlag

6 REACTIES

  1. Dat de neuzen werkelijk achter dit nieuwe communisme zitten, staat als een paal boven water! Kinderen bij ouders weghalen, is een communisten streek! De NS wilden juist de gezinnen in stand houden! Alles wat de media nu en al sinds 75jaar over ons uitbraalt is gewoon communistische leugenpropaganda! Hitler hield om de zoveel tijd referenda, waarin het volk kon meebeslissen! Wat deden Lenin en Stalin? Terreur zaaien! Pas op voor die communistische antifa terroristen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here