Napoleon citeerde dat God altijd aan de kant stond met de beste artillerie

Nu de Russisch-Oekraïense oorlog zijn zevende maand ingaat, leek het mij een goed moment om een uitgebreidere analyse samen te stellen dan het Twitterformaat toelaat. Wat volgt zal mijn beoordeling zijn van wat de Russische strijdkrachten precies bereikt hebben, waarom zij bepaalde operationele keuzes gemaakt hebben, en de algemene vorm van het slagveld vandaag, schrijft Big Serge.

Maar eerst zal ik mij overgeven aan een korte alinea over mijzelf. Voel u vrij om dit over te slaan en verder te gaan met de eerste rubriek hieronder.

Ik ben van nature een luddiet en heb nooit enige vorm van aanwezigheid op de sociale media gehad. Maar toen in februari de Russisch-Oekraïense oorlog begon, werd ik gealarmeerd door het amateuristische, zelfs clowneske niveau van de analyses die door de typische establishment kanalen werden versterkt. Publieke figuren die tegen de collectieve wijsheid ingingen, zoals kolonel Douglas MacGregor of Scott Ritter, werden grotendeels genegeerd. Het leek mij dat het publiek een verhaal over cartooneske Russische incompetentie werd aangepraat, terwijl ik een dodelijk en vastbesloten Russisch leger zag dat een intelligente oorlog voerde. Ik zal eerlijk bekennen dat ik russofiele neigingen heb, zoals veel Amerikaanse orthodoxe christenen. Maar ik zal ook ronduit zeggen dat als je zoveel militaire geschiedenis gelezen hebt als ik, je de dingen op een bepaalde manier begint te zien – misschien is dit opschepperij, maar ik denk het niet. Ik beweer niet dat ik slimmer ben dan wie dan ook; ik heb de laatste vijftien jaar wel uitgebreid gelezen in onderwerpen die mij een stevige basis van kennis voor het huidige moment gaven, maar het lijkt mij dat ik gewoon geluk heb gehad met het kiezen van een hobby die op een dag zo relevant zou zijn.

Ik heb dus een Twitteraccount aangemaakt in de hoop dat ik op mijn manier aan de discussie zou kunnen bijdragen, en dat ik van de huidige fascinatie voor oorlog gebruik zou kunnen maken om over militaire geschiedenis te praten. De mensen schijnen het leuk te vinden, dus ik zal proberen het te blijven doen.

Laten we het nu over de oorlog hebben. Er is al veel gezegd, en er zal nog veel gezegd worden, over de oorzaken van de oorlog en de motieven en doelstellingen van Rusland in Oekraïne, maar ik wil dit overslaan en direct overgaan tot het bespreken van de operatie zelf.

Hoe ik over oorlog denk

Wij moeten beginnen met te erkennen dat de Russisch-Oekraïense oorlog een nieuwe ervaring is voor de mensheid. Dit is de eerste oorlog van grote intensiteit tussen gelijken die in het tijdperk van de sociale media plaatsvindt. De inhoud en het tempo van de informatie die op het internet terechtkomt, is dus vanaf het eerste moment een aspect van het conflict zelf geweest. Oekraïne, dat bijna geheel afhankelijk is van buitenlandse financiering, inlichtingen en bewapening, is vanaf het begin hard bezig geweest het narratief vorm te geven van een moedige underdog die onverwachte veerkracht toont tegen een barbaarse indringer.

Alle basismotieven van dit narratief zijn vanaf het begin duidelijk naar voren gekomen, en zijn voortdurend versterkt met een onophoudelijk spervuur van foto’s van brandende voertuigen, waarvan men ons verzekert dat ze allemaal Russisch zijn.

Uiteindelijk is het vermogen van Oekraïne om het narratief vorm te geven geholpen en bevorderd door vier belangrijke facetten van de informatieoorlog:

 1. Rusland heeft weinig gedaan om Oekraïne in de informatieruimte te bestrijden. Oekraïne-enthousiastelingen propageren gretig de Oekraïense beweringen, hoe absurd ook, maar de informatie die van Russische zijde komt, neemt meestal de vorm aan van droge briefings van de MOD. Oekraïne speelt een Marvel-film, Rusland zet een webinar op.
 2. De operationele plannen van Rusland zijn een geheim. Juist dit feit stelt de Oekraïense kant in staat hun doelen te interpoleren, door Rusland als het ware woorden in de mond te leggen. Zo zijn wij gekomen tot de bewering dat Rusland verwachtte dat Kiev binnen drie dagen zou vallen, maar meer in het algemeen begunstigt de inherente onzekerheid in een oorlog de kant met de agressievere propaganda-afdeling.
 3. De mensen, om het maar eens ronduit te zeggen, weten niets van oorlog. Zij weten niet dat legers veel voertuigen verbruiken in een conflict met hoge intensiteit, en dus lijkt een plaatje van een brandende tank hun erg belangrijk. Zij hadden vóór dit jaar nog nooit van MLRS gehoord, dus lijkt de HIMARS een futuristisch wonderwapen. Zij weten niet dat munitiedepots een heel gewoon doelwit zijn, dus lijken video’s van grote explosies een keerpunt.
 4. Tenslotte heeft Oekraïne de enthousiaste medewerking genoten van westerse regeringen, door de regering gecontroleerde “denktanks” zoals het Institute for the Study of War, en westerse media.

Door de wisselwerking van deze factoren worden de mensen overspoeld met informatie die zij niet kunnen interpreteren, en het lawaai alleen al heeft de meeste mensen ervan overtuigd dat Oekraïne, als het al niet aan de winnende hand is, op zijn minst het Russische leger zwaar op de proef stelt en de Russische incompetentie aan het licht brengt.

Ik ben niet geïnteresseerd in een foto van schroot, autowrakken, of lekke banden. Wat mij interesseert is het vermogen van legers om aanhoudende en effectieve vuurkracht te leveren, en om operaties intelligent te plannen en uit te voeren. Het hoofddoel in een oorlog is de vernietiging van de gevechtskracht van de vijand – het is niet het hijsen van een vlag in het centrum van Kiev en het is niet het opeisen van de nominale controle over een leeg gebied. Oorlogen worden gewonnen door het vermogen van de vijand om gewapend verzet te bieden te vernietigen, en ik denk dat de Russen een intelligent opgezette operatie uitvoeren die hen goed op weg zet om het Oekraïense leger te vernietigen en hun politieke doelstellingen te bereiken.

Staat u mij toe mijn interpretatie van het Russische operationele schema met u door te nemen.

De donderloop in Kiev

Niets heeft meer verwarring gesticht in de gangbare narratieven dan de snelle opmars van Rusland in de omgeving van Kiev in de eerste dagen van de oorlog. Voor de meeste mensen blijft dit een wirwar – de operatie op het vliegveld Gostomel, de colonne van 40 mijl (of was het 4, of 400? Niemand kan het zich herinneren) voertuigen op de snelweg, de Oekraïners die de bevolking bewapenden, dan beweren dat het kruisvuur dat daarop volgde een Russische poging was om de stad te bestormen, en tenslotte de Russische terugtrekking. Het is een warboel van onsamenhangende gebeurtenissen, en het fundament van de leugen die niet wil sterven – de “operatie van drie dagen” meme.

Ik zal u zeggen wat ik denk dat Rusland probeerde te bereiken, en wat ik denk dat er gebeurd is.

Laten we eerst afzien van de dwaze theorie dat Rusland Kiev wilde “veroveren”. Echt, “veroveren” is een van die modewoorden die achteloos worden rondgeslingerd zonder dat men echt nadenkt over wat het betekent. In de agglomeratie Kiev wonen bijna 3,5 miljoen mensen, en als hoofdstad is het een bolwerk van de Oekraïense veiligheidsorganen. Een stad veroveren betekent niet gewoon je een weg naar het stadscentrum knallen; dit is geen spelletje tikkertje. Veroveren betekent controleren, politiewerk, oproer tegengaan, en politieke controle doen gelden. De strijdmacht die Rusland rond Kiev op de been bracht was duidelijk onvoldoende voor deze taak. Bovendien hebben de Russische strijdkrachten in de beginfase van de oorlog de stedelijke gebieden consequent gemeden, behalve in het zuiden en het oosten – daarover zo dadelijk meer.

Het lijkt rationeel om aan te nemen dat de Russen tenminste enige hoop koesterden dat de plotselinge verschijning van een aanzienlijke Russische troepenmacht Kiev tot overgave, of misschien tot politieke versplintering, zou afschrikken. Dat is niet gebeurd – in feite heeft het politieke centrum van Oekraïne grotendeels stand gehouden dankzij de intensieve interventie van westerse sponsors, die het regime met geldinjecties en materiële hulp overeind hebben gehouden. Laten we echter verduidelijken wat dit betekent – Rusland mag dan gehoopt hebben op een zeer korte oorlog, maar deze uitkomst was altijd afhankelijk van het ontbreken van de politieke wil van Oekraïne om te vechten. Er is geen bewijs dat het Russische leger dacht dat het Oekraïne in drie dagen, drie weken, of drie maanden kon “veroveren”. Dat is zelfs een dwaze bewering.

  Financiële economie, een fabel

Wat was dan de militaire rationale voor de inval in de regio Kiev? Ik geloof dat het in de ruimste zin de bedoeling was om de Oekraïense inzet te verstoren, en dat het Russische leger in die opzet geslaagd is. Laten we eens naar de bijzonderheden kijken.

Zoals ik zojuist al zei, hebben de Russische strijdkrachten er in de openingsfase voor gekozen de stedelijke gebieden te omzeilen, en hebben zij nooit pogingen van betekenis ondernomen om Kiev, Charkov of Sumy binnen te dringen of te bezetten. Zij drongen echter wel steden in het zuiden en het oosten binnen, waaronder Kherson, Melitoipol, Berdyansk, en natuurlijk Mariupol. Het verloop van de oorlog was radicaal verschillend in de twee strijdtonelen. In het noorden trokken de Russische troepen snel en hard op, bleven uit de stedelijke gebieden, en deden geen pogingen om de controle te consolideren over de gebieden waar zij doorheen trokken; in het zuiden waren de bewegingen methodischer, werden de stedelijke gebieden gezuiverd, en zetten de Russen daadwerkelijk de administratieve, humanitaire en politiële middelen in die nodig waren om het veroverde gebied te verteren en uiteindelijk te annexeren.

Het is heel duidelijk dat in sommige delen van Oekraïne – Donestk, Lugansk, Zaporizhia, en de oblasten Kherson – de Russen kwamen om te blijven, en in andere – Kiev, en Sumy – niet. Alles wat zich rond Kiev heeft afgespeeld moet dus gezien worden in het licht van wat er in het zuiden is gebeurd.

Op operationeel niveau was wat Rusland met zijn opmars naar Kiev bereikte de verlamming van de Oekraïense inzet, die de betrekkelijk ongehinderde inname van belangrijke knooppunten in andere gebieden mogelijk maakte. De eerste fasen van de Oekraïense mobilisatie waren hectisch en verspreid, grotendeels omdat het onduidelijk was wat het brandpunt van de Russische operatie was. Men vreesde dat Charkov zou worden ingenomen, dat Odessa onder amfibieaanval zou komen, of dat Kiev zelf op het punt stond te worden bestormd. Zelensky vertelde de wereld zelfs op dramatische wijze dat het lot van Kiev op het punt stond beslist te worden – maar natuurlijk heeft het Russische leger nooit echt geprobeerd de stad binnen te dringen.

Met meerdere assen van opmars en raketaanvallen overal in Oekraïne, was de AFU heel duidelijk verlamd in de eerste dagen van de oorlog. Maar de Russische aanwezigheid in de buurt van Kiev had één bijzonder belangrijke implicatie voor de Oekraïense mobilisatie.

Mensen die de gevechten rond Kiev in de eerste maand van de oorlog volgden, hebben waarschijnlijk drie plaatsnamen regelmatig zien opduiken – Gostomel (de plaats van de operatie op het vliegveld), Irpin, en Boetsja. Als u niet vertrouwd bent met de Oekraïense geografie, zult u zich misschien niet realiseren dat deze drie steden allemaal voorsteden van Oekraïne zijn die direct aan elkaar grenzen: van het noordelijke puntje van Gostomel tot de zuidelijke rand van Irpin is slechts ongeveer zeven mijl. Zij vormen één aaneengesloten stedelijk gebied, en toevallig liggen zij onmiddellijk ten noorden van de E40 autoweg, die de belangrijkste oost-west verkeersader van Oekraïne is. De Russische strijdkrachten hebben daar het grootste deel van maart op gestaan, waardoor de E40 verstopt raakte, Oekraïne gedwongen werd zijn troepen rond Kiev vast te houden, en waardoor het Oekraïne totaal onmogelijk werd gemaakt de verovering van belangrijke doelen te betwisten.

Laten we het even hebben over de operatie op het vliegveld van Gostomel. Het narratief dat de Oekraïense propagandamachine vertelt is dat Russische luchtlandingseenheden geprobeerd hebben het vliegveld van Gostomel te veroveren, zodat er extra eenheden door de lucht aangevoerd konden worden voor een aanval op Kiev. Verder beweren zij dat de Russische parachutisten (VDV) vernietigd werden. Dit is volslagen onzin.

Om te beginnen moet men bedenken dat de Oekraïners slechts één dag na de oorlog de wereld hebben verteld dat zij de Russische luchtlandingstroepen bij Gostomel hadden vernietigd. Toen wij deze bewering aannamen, reed een CNN-ploeg naar het vliegveld en trof daar aan… VDV, in controle van de perimeter. De VDV, die weten dat CNN niet belangrijk is, stonden de cameraploeg toe een tijdje rond te hangen om hen te filmen. Maar toch, ondanks dat CNN live uitzond dat de Russen de luchthaven volledig onder controle hadden, hebben de mensen nog steeds de indruk dat ze vernietigd zijn. Zeer vreemd.

De voorbereide scène van cnn identificeerde dit als een “Oekraïne defensieve positie”

Bovendien is het absoluut bizar te geloven dat de Russen van plan waren Kiev in te nemen door troepen op het vliegveld te laten landen. Er werd beweerd dat Rusland 18 IL-76 transportvliegtuigen geladen had om troepen op Gostomel te deponeren, maar deze vliegtuigen zouden niet eens voldoende zijn om een enkel bataljon tactische groep te vervoeren. Waarom zou men dan voor het vliegveld gaan?

De operationele doctrine van het Rode Leger schrijft klassiek gerichte parachutistenaanvallen voor op operationele diepte, met het doel de verdediging te verlammen en hun reserves vast te leggen. Als, zoals ik denk, het hoofddoel van de opmars naar Kiev was de stad vanuit het westen te blokkeren, de E40 te versperren, en de Oekraïense inzet te verstoren, dan is een aanval van parachutisten op Gostomel volkomen logisch. Door troepen bij het vliegveld in te zetten, verzekerde de VDV zich ervan dat de Oekraïense reserves rond Kiev zelf zouden worden vastgepind. De Russische grondtroepen moesten een sprint van 60 mijl naar het zuiden maken om hun doelen in de westelijke buitenwijken van Kiev te bereiken, en de operatie van de VDV op het vliegveld verhinderde dat Oekraïne troepen kon inzetten om die opmars naar het zuiden te blokkeren. Het werkte; de VDV hielden het vliegveld in handen totdat zij werden afgelost door Russische grondtroepen, die zich op 25 februari bij hen aansloten. Als extra bonus slaagden zij erin het vliegveld zelf te vernietigen, waardoor het belangrijkste vrachtvliegveld van Oekraïne in de regio Kiev onbruikbaar werd.

In de loop van de maand maart, terwijl de wereld gefixeerd was op Kiev, veroverde Rusland de volgende belangrijke doelstellingen, die tezamen enorme gevolgen hadden voor het verdere verloop van de oorlog:

 • Op 2 maart gaf Kherson zich over, waardoor Rusland een stabiele positie kreeg op de westoever van de Dnjepr en de controle over de delta van de rivier.
 • Op 12 maart werd Volnovakha veroverd, waardoor een veilige wegverbinding met de Krim ontstond.
 • Op 17 maart werd Izyum veroverd. Deze stad is van cruciaal belang, niet alleen omdat zij een positie aan de overkant van de Severodonetsk-rivier biedt, maar ook omdat zij de E40-autosnelweg en de spoorlijnen die Charkov en Slavjansk verbinden, onderschept. Izyum is altijd voorbestemd om een kritiek knooppunt te zijn in elke oorlog om Oost-Oekraïne – in 1943 hebben de Sovjets en de Duitsers niet voor niets hele legers op de smalle sector rond Izyum en Barvenkovo geworpen.
 • Op 28 maart waren de Russische troepen diep in Mariupol doorgedrongen, waardoor het voortdurende Oekraïense verzet gebroken werd en de weg vrijgemaakt werd voor het uithongeren van de Azovmannen in de Azovstal-centrale.

Met andere woorden, eind maart hadden de Russen hun potentiële Krim-problemen opgelost door de weg- en spoorwegverbindingen met het schiereiland veilig te stellen, en de verbinding met de Krim te stabiliseren met een robuuste landcorridor. Intussen werd door de inname van Izyum en Kupyansk de noordelijke “schouder” van de Donbas gevormd. Zij bereikten dit alles tegen betrekkelijk zwakke weerstand (met uitzondering van Mariupol, waar Azov fel heeft gevochten om gevangenneming en aanklachten wegens oorlogsmisdaden te voorkomen). De AFU had Rusland zeker graag de inname van het kritieke doorgangsknooppunt Izyum ontzegd, maar zij konden weinig doen om de inname van de stad te betwisten, omdat de E40 snelweg geblokkeerd was, hun strijdkrachten rond Kiev en Charkov vastgepind waren, en hun besluitvorming verlamd was door de octopus tentakels die vanuit alle richtingen het land binnen reikten.

Terwijl dit alles aan de gang was, waren de Russische strijdkrachten in de buurt van Kiev in een reeks gevechten van hoge intensiteit verwikkeld met eenheden van het AFU-commando Noord, die extreme straffen uitdeelden. Een voorbarige poging om de Russen uit Irpin te verdrijven werd zwaar verpletterd. De Russische strijdkrachten konden met uitstekende verliesratio’s handelen rond Kiev, terwijl zij het bredere operationele doel dienden om de mobilisatie en inzet van Oekraïne te verlammen, zodat de kust van Azov en de noordelijke schouder van de Donbas konden worden veiliggesteld.

  One flew over de Groenen nest

Ik ben van mening dat dit een fantastisch geslaagde operatie was, die het logistieke probleem van een landbrug naar de Krim oploste en tegelijk de Russische strijdkrachten goed positioneerde voor verder succes in het oosten. Toen op andere fronten belangrijke doelstellingen bereikt waren, was de vastpinnen-operatie niet meer nodig en trokken de Russische strijdkrachten zich terug om uit te rusten en zich te hergroeperen. Het is geen toeval dat het begin van de Russische terugtrekking samenviel met de inname van Izyum en het begin van het eindspel bij Mariupol.

Het is vermeldenswaard dat minder dan een week voordat Rusland zijn terugtrekking uit de voorsteden van Kiev begon, het hoofd van het regionale militaire bestuur van Kiev uitdrukkelijk had verklaard dat er geen offensieve acties konden of zouden worden ondernomen om het Russische leger uit Boetsja te verdrijven. Oekraïne bevond zich nog steeds in een defensieve houding rond Kiev toen de Russische terugtrekking begon. Dit was een vrijwillige terugtrekking, ingegeven door de voltooiing van belangrijke doelstellingen elders in het land – het was geen terugtrekking gedwongen door Oekraïense tegenaanvallen.

Samenvatting: Rusland was niet van plan Kiev te “bestormen”, te “veroveren”, of te “omsingelen”. Het doel van deze eerste fase was Kiev vanuit het westen te blokkeren, met name de E40-autosnelweg, de mobilisatie van Oekraïne te verstoren en de inzet van strijdkrachten te verhinderen om de verovering van de noordelijke knooppunten van Donbas (Izyum) en de landbrug naar de Krim te betwisten. Zij slaagden daarin en brachten de AFU daarbij ernstige slachtoffers toe, alvorens zich terug te trekken wegens de voltooiing van de doelstellingen van fase 1.

De vermaling van Donbas

Na de voltooiing van de eerste operationele fase, die gekenmerkt werd door de succesvolle consolidatie van een landcorridor naar de Krim en de verovering van de noordelijke rand van de Donbas salient, genoot Rusland van een operationele pauze om uit te rusten, bij te tanken, en zich voor te bereiden op de tweede fase van de oorlog, die vooral gericht was op de bevrijding van het grondgebied van de LNR en de DNR en – vooral – het vermalen van de Oekraïense mankracht.

Laten we een korte opmerking maken over de aard van de Donbas zelf. Dit is een regio die rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, en tijdens het Sovjettijdperk heeft het aanzienlijke investeringen genoten die het tot een industriële krachtcentrale hebben opgebouwd. Als gevolg daarvan is dit veruit de meest verstedelijkte en bevolkte regio van Oekraïne. De oblast Donetsk is niet alleen de dichtstbevolkte oblast van Oekraïne, hij is maar liefst 33% dichter bevolkt dan Dnipropetrovsk, dat de volgende op de lijst is. Het is ook verreweg de dichtstbevolkte oblast. Het is een dicht web van steden, middelgrote steden, fabrieken, mijnen, en bossen – helemaal niet zoals de open velden die Oekraïne kenmerken.

De verstedelijkte aard van de Donbas maakt een tactische, positionele aanpak noodzakelijk. De Oekraïense strijdkrachten hebben een groot deel van de laatste acht jaar besteed aan het veranderen van de steden rond Donetsk in forten – veel van deze steden zijn al lang ontdaan van burgerbewoners en zijn veranderd in betonnen bolwerken. De Russische operationele logica heeft altijd gedicteerd dat de voortgang door de Donbas langzaam en methodisch zou zijn, en wel om een paar redenen.

In de eerste plaats voert Rusland een “economy of force”-operatie uit, wat betekent dat het zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van infanterie – verreweg het schaarste middel in het Russische arsenaal. Zij hebben de infanterietroepen aangevuld met Wagner Private Military Contractors, DNR- en LNR-troepen, en Tsjetsjenen, en gebruiken de gewone Russische infanterie slechts mondjesmaat. In plaats daarvan geven zij er de voorkeur aan te leunen op hun enorme voorsprong in artillerie om de Oekraïense stellingen te verbrijzelen voordat die zelfs maar een nadering overwegen.

De meest levendige beschrijving van de Russische methodologie in de Donbas kwam van de Oekraïense oorlogsverslaggever Joeri Boetoesov, die de volgende beschrijving publiceerde van de verdediging van Piski – een belangrijk versterkt bolwerk in de buurt van Donetsk:

“Peski. De vleesmolen… Zoals ik al eerder schreef, 6.500 granaten op één f**king dorp in minder dan 24 uur. Het is nu al zes dagen zo, en het is moeilijk te doorgronden hoe een aantal van onze infanterie in leven blijft in dit spervuur van vuur…. Wij reageren bijna niet. Er is helemaal geen tegenvuur, de vijand legt zonder problemen voor zichzelf artilleriegranaten in onze loopgraven, haalt zeer sterke, betonnen stellingen in luttele minuten uit elkaar, zonder een pauze en minimale rust knijpt onze verdedigingslinie dicht… Het is een f**king vleesmolen, waarbij het bataljon de aanval gewoon met zijn eigen lichamen tegenhoudt … enorme aantallen van onze infanterie worden in één dag vermalen… Alle reserves gaan uiteen, het militair materieel gaat in vlammen op, de vijand nadert en neemt na weer een spervuur van artillerie zonder problemen in onze stellingen.”

Onnodig te zeggen dat de Oekraïners Peski verloren hebben. Het is nu in Russische handen. Dit is het proces dat zich in de Donbas tot in het oneindige herhaalt. De voordelen van Oekraïne als zodanig zijn een enorme voorsprong in menselijke hulpbronnen (de Oekraïense mankracht heeft waarschijnlijk minstens een voorsprong van 4 tegen 1 op de Russen) en het vermogen om in opgebouwde verdedigingslinies te zitten. Rusland doet dit teniet met geduld en een enorme voorsprong in alle soorten vuurkracht, waaronder artillerie, raketten, en luchtmacht.

Het laatste argument van de Oekraïners is altijd, dat zij weliswaar sleutelposities en zelfs belangrijke steden verliezen – Mariupol, Severdonestk, Lysychansk, enzovoort – maar dat de Russen vreselijke verliezen lijden. Dit slaat gewoon nergens op – niet om bot te zijn, maar het is onduidelijk hoe precies de Russen op dit moment in groten getale zouden moeten sterven. De Oekraïense artillerie is zwaar onderbewapend, en de Oekraïense luchtmacht is onbestaande boven de Donbas. De enige manier waarop Rusland zware verliezen zou kunnen lijden, zou zijn als het de aanval op ongeschonden bolwerken zou overhaasten, maar het is inmiddels duidelijk dat dit niet het geval is – Oekraïense verslaggevers en soldaten die aan de censuur weten te ontkomen, beschrijven dat zij dagenlang door artillerie worden platgewalst voordat de Russen op hen afkomen.

Rusland zal de Oekraïners blijven vermalen met artillerie, en hen langzaam maar zeker uit de Donbas verdrijven. Dit is positionele, atletische oorlogvoering, en daardoor kan Rusland handelen tegen absoluut absurde verliespercentages. Het is een eenvoudige transactie: Oekraïense mankracht in ruil voor tijd en Russische artilleriegranaten. Dit is een ruil die Rusland graag zal blijven doen.

Langzaam verbranden en de economische berekening

Een methodische, vuurkrachtige aanpak in het oosten komt Rusland goed uit, om redenen die verder gaan dan de brute militaire logica. Een van de interessantere aspecten van de oorlog is de mate waarin de economische en financiële calculus in het voordeel van Rusland is uitgevallen. Dit heeft twee aspecten: één in verband met Oekraïne, en één in verband met Rusland en de sancties tegen dat land.

Laten we beginnen met de Oekraïners, en laten we meer in het bijzonder beginnen met ons te herinneren dat het niet Rusland was, maar westerse agentschappen die een snelle ineenstorting van Oekraïne voorspelden. Ironisch genoeg was dit het goedkope scenario voor het westen. Bij een snelle Oekraïense nederlaag zou het westen een opstand blijven steunen – zoals de Taliban hebben aangetoond, is dat een zeer kosteneffectieve manier om een grote mogendheid te kwellen en te schaden. In plaats daarvan is Oekraïne voorlopig overeind gebleven en zit het vast aan een kostbare uitputtingsoorlog die het niet kan winnen.

Dit is heel belangrijk – in plaats van goedkoop een opstand te financieren en te bewapenen, te helpen bij de coördinatie van sabotagedaden en dergelijke (iets waar de westerse inlichtingendiensten in uitblinken), zit het westen (vooral de Verenigde Staten en in mindere mate het Verenigd Koninkrijk) opgescheept met de financiering van een bloedende Oekraïense staat en pogingen om zijn legers overeind te houden. Dit is veel duurder dan een opstand, zowel in zuivere dollarbedragen als in het niveau van de munitie en het materieel dat in Oekraïne wordt gestort.

  Scott Ritter: Als u echt vrede wilt, kom dan naar de dark side. Omarm de oorlog

Wij hebben reeds voldoende bewijzen gezien dat de pogingen om Oekraïne te bevoorraden de westerse voorraden uitputten. Kleinere NAVO-leden hebben al veel van de capaciteit van hun beperkte arsenalen gestuurd, maar nog verontrustender is de erkenning dat de Amerikaanse voorraden uitgeput raken. Uitgelekte teksten hebben onthuld dat eenheden in actieve dienst worden ontdaan van wapens voor verzending naar Oekraïne, terwijl een recent artikel in de Wall Street Journal beweerde dat de Amerikaanse voorraden houwitsermunitie “onaangenaam laag” zijn.

Intussen kwam een analyse van het Royal United Services Institute (een Britse denktank op het gebied van defensie) tot de ontnuchterende conclusie dat de productie in het westen te verwaarloosd en te duur is om stand te houden in een oorlog zoals die nu in Oekraïne gevoerd wordt. Een paar hoogtepunten uit dat rapport:

 • De jaarlijkse Amerikaanse productie van artilleriegranaten is voldoende voor slechts twee weken strijd in Oekraïne.
 • De jaarlijkse productie van Javelin anti-tankraketten is in het beste geval voldoende voor 8 dagen strijd.
 • Rusland heeft in de eerste drie maanden van de oorlog vier jaar Amerikaanse rakettenproductie opgebrand.

Rusland heeft tot nu toe laten zien dat het zijn operaties in Oekraïne met gemak kan volhouden; de artillerie-activiteit in het oosten blijft onophoudelijk (zelfs met HIMARS-systemen die hier en daar wat munitiedepots raken), en de Russen hebben speciaal de spot gedreven met de onophoudelijke voorspellingen dat zij bijna door hun raketten heen zijn. Op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag (24 augustus) hebben de Russen de grootste en langdurigste raketaanvallen van de oorlog gelanceerd, als om opzettelijk de spot te drijven met degenen die voorspelden dat zij tegen het begin van de zomer door hun raketten heen zouden zijn.

Kortom, omdat Oekraïne weinig eigen productie en logistiek heeft, draagt het westen de eigenlijke industriële en financiële last van de oorlog voor hen, en die last wordt veel zwaarder dan de westerse planners hadden verwacht. De logica van de proxy-oorlog is omgedraaid; Oekraïne is een vampirische macht geworden, die het westen van materieel en munitie leegzuigt.

Aan de andere kant van de medaille keerde de logica van de sancties zich sterk tegen het westen. De westerse regeringen hoopten dat een snelle, allesomvattende sanctieregeling tegen Rusland de Russische economie zou vermorzelen en het Russische volk tegen de oorlog zou keren. Het tweede deel van deze veronderstelling was altijd al dwaas – de Russen geven het westen, en niet Poetin, de schuld van de sancties. Wat echter nog belangrijker is, is dat de economische planning van Rusland voor deze oorlog enorme vruchten heeft afgeworpen.

Op het gevaar af de economie sterk te simplificeren, is de economische kloof tussen Eurazië en het Westen die aan het ontstaan is, een wedstrijd tussen een blok dat rijk is aan materialen en een blok dat rijk is aan dollars. Pogingen om Rusland financieel te wurgen zijn tot nu toe mislukt, zowel door de bekwaamheid van Ruslands centrale bank, als door het elementaire feit (dat triviaal voor de hand zou moeten liggen) dat een land dat zijn eigen energie, voedsel, en wapens maakt, altijd moeilijk onder druk te zetten zal zijn. Het westerse sanctieregime was van meet af aan grotendeels gedoemd te mislukken, omdat Europa eenvoudigweg geen embargo kan leggen op de energieproducten die de voornaamste bron van Russische inkomsten zijn.

Het energiewapen van Rusland blijft de bom in het hart van de EU. Met al die “winter is coming” memes die rondzweven, is het gemakkelijk om dit af te schrijven als een hersenspinsel van het internet. Verre van dat – kleine bedrijven in de hele EU sluiten nu al hun deuren vanwege de torenhoge energierekeningen, energie-intensieve industriesectoren zoals smelterijen sluiten hun fabrieken helemaal. Europa staat voor een perfecte economische storm, nu de Federal Reserve de rente verhoogt, wat tot een algemene verstrakking van de financiële voorwaarden leidt, de energieprijzen in de stratosfeer exploderen, en de exportmarkten opdrogen te midden van een wereldwijde economische vertraging.

Dit alles zal in de loop van de winter waarschijnlijk omslaan in een cataclysme. Het zou mij niet verbazen als er een financiële ineenstorting komt en de werkloosheid in de EU meer dan 30% zal bedragen. Gezien het feit dat de EU notoir slecht is in het oplossen van problemen van welke aard dan ook, is er een niet te verwaarlozen kans dat meer landen proberen de EU te verlaten. Spexit anyone?

Puur op basis van het economische traject geloof ik dat Rusland er absoluut geen belang bij heeft om de oorlog dit jaar te beëindigen. Zij zijn bezig Oekraïense mankracht af te snoepen en slepen de EU naar de afgrond van de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie. Amerika zal veel beter af zijn, eenvoudig omdat het zijn eigen inheemse energievoorziening heeft en over het algemeen in alle opzichten rijker en robuuster is dan Europa. Maar ook al zullen de Amerikanen niet bevriezen en verhongeren, de besmetting door de Europese ineenstorting belooft economische moeilijkheden voor de Amerikanen die reeds onder de inflatie gebukt gaan. En omdat Oekraïne op dit ogenblik volledig afhankelijk is van het westen voor financiële en materiële steun, zou een grote economische klap voor het westen uiteindelijk ook catastrofaal zijn voor de Oekraïense pseudo-staat.

Wat komt er daarna

Mijn algemene prognose is heel eenvoudig: Ik denk dat Rusland de militaire capaciteiten van Oekraïne voorbij het omslagpunt heeft gedegradeerd, en nu methodisch bezig is de rest weg te slijpen, terwijl het westen gedwongen wordt de onverwachte last te dragen van het overeind houden van de Oekraïense staat en het Oekraïense leger.

De werkelijke details van Ruslands operationele plan blijven natuurlijk geheim, maar ik denk dat de kans groot is dat het grootste deel van Oekraïne ten oosten van de Dnjepr geannexeerd zal worden, evenals het hele kustgebied van de Zwarte Zee.

De grote Serge Annexatiekaart

De grote Serge Annexatiekaart

Op een gegeven ogenblik zullen er twee dingen gebeuren die het tempo van de Russische aanwinsten zullen versnellen. Ten eerste zal het Oekraïense militaire vermogen zozeer worden aangetast dat het geen effectieve statische verdediging meer kan bieden, zoals nu in de Donbas. Ten tweede zal de westerse steun voor Oekraïne beginnen op te drogen, en op dat ogenblik zal Oekraïne ontmaskerd worden als een mislukte staat die niet onafhankelijk kan functioneren.

Ik heb mijn mening uitgesproken dat Oekraïne op een gegeven moment een soort tegenoffensief zal beginnen, gewoon omdat de politieke logica dat dicteert. Oekraïne staat onder zware druk om te bewijzen dat het grondgebied kan terugwinnen; als het dat niet kan, dan is deze hele oorlog in het beste geval een poging om een soort patstelling te forceren en de omvang van de territoriale verliezen te beperken. Westerse sponsoring eist dat Oekraïne grondgebied terugneemt, en op het ogenblik dat ik dit schrijf, proberen zij dat rond Kherson te doen.

Oekraïne heeft gewoon geen hoop op een succesvol, grootschalig offensief. Ten eerste zijn offensieve acties moeilijk. Het is moeilijk om multi-brigade acties met succes te coördineren – tot nu toe hebben zij in Kherson moeite om meer dan een bataljon op kritieke punten te concentreren. Rusland heeft gecombineerde gewapende reserves, artillerievoordelen, en een enorme voorsprong in luchtmacht. Oekraïne kan geen strategische doelen bereiken – het enige wat zij kunnen doen is het leven van hun manschappen ruilen voor tijdelijke tactische successen, die door hun propaganda-afdeling tot overwinningen kunnen worden gesponnen.

De mislukking van het tegenoffensief in Kherson zal de twee omslagpunten versneld dichterbij brengen, zowel door het Oekraïense leger verder te degraderen, als door de westerlingen te doen verzuren dat zij Oekraïne niet langer zullen steunen. De winter en de daaruit voortvloeiende economische chaos zullen de rest doen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Westerse Leiders creëren voedseltekorten en manipuleren u om Rusland de schuld te gevenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDit is het moment van het grootste gevaar
Volgend artikelDonkerder en kouder: Europeanen gewaarschuwd voor “ongekende” stroomonderbrekingen deze winter
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Het Westen kan Oekraïne niet helemaal inlijven maar misschien wel de RF integreren in een Europese veiligheidskader waarin geen plaats is voor een Angelsaksische dominatie.

  • Ondertussen in België: zaterdag 10.09 trouwt een nichtje van de koning der Belgen Maria-Laura met haar William in de kathedraal van Brussel. Haar broer Joachim reisde tijdens de eerste lockdown-periode in 2020 doodleuk naar Spanje.
   Zijn moeder Astrid en de minster van Binnenlandse Zaken weigerden consequent persvragen over deze onverkwikkelijke affaire te beantwoorden.

 2. Nederland is natuurlijk helemaal niet voorbereid op de komst van van de Oekraïense nazi’s, feitelijk zijn deze nooit weggeweest.

  Neo-nazi’s keren vanuit Oekraïne terug naar Duitsland: paniek in budestag

  Een stroom rechtsextremisten stroomde Duitsland binnen vanuit Oekraïne, dat begon terug te keren naar hun land met de start van een speciale militaire operatie van het Russische leger.

  RND schrijft dat alleen al volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land de afgelopen maanden 26 neonazi’s zijn teruggekeerd.

  Volgens de plaatsvervanger van de Bondsdag, Martina Renner, overtreft hun werkelijke aantal echter wat in de officiële gegevens staat.

  “In Duitsland is er een bedreiging voor de openbare veiligheid als neonazi’s terugkeren uit Oekraïne met gevechtservaring en mogelijk wapens en munitie”, zei Renner.

  De linkse groepering in de Bondsdag maakt zich grote zorgen dat extremisten die terugkeren uit Oekraïne de openbare veiligheid bedreigen. De plaatsvervangende vereniging heeft hierover een speciaal verzoek ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Bron: https://rusvesna.su/news/1662200308

 3. Die neo’s zijn niet gevaarlijk, toen ze een schot hoorden, scheten ze in hun broek en vluchtten huilend om mammie weg….

  De linksen zijn het op de eerste plaats die de veiligheid in westeuropa bedreigen; op de tweede plaats de vluchtelingen….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in