Het Derde Rijk is nooit echt geëindigd. Hoewel Hitler zelf vernietigd werd, ging het nazi-regime van de jaren ’20/’30/’40 gewoon ondergronds en veranderde in een wereldwijde beweging van infiltratie en invloed, die zich nu als “globalisme” ontpopt.

Het Economisch Wereldforum is het oefenterrein voor de hedendaagse nazi’s, onder wie de nationale leiders Macron (Frankrijk), Merkel (Duitsland) en Trudeau (Canada). Met name de vice-premier van Canada, Chrystia Freeland genaamd, is de kleindochter van een echte nazi-collaborateur en propagandist, Michael Chomiak, schrijft Mike Adams.

Zoals The Gateway Pundit bericht, was Chomiak het doelwit van een na-oorlogse Poolse zoektocht van de inlichtingendiensten naar nazi-collaborateurs. “De Poolse inlichtingendienst verdacht Chomiak ervan dat hij in Krakau aankwam kort nadat Hans Frank (die geëxecuteerd werd wegens misdaden tegen de mensheid) gouverneur was geworden, en dat hij zich aanbood als een invloedrijke agent om de Duitsers te informeren over wat mede-Oekraïners en anti-Russische nationalisten die toen in en rond Lviv actief waren, dachten en van plan waren. Zijn werk als journalist was waarschijnlijk een dekmantel voor spionage namens de Duitsers.”

Chomiak’s dochter was Halyna Chomiak, die de moeder is van Chrystia Freeland, nu vice-premier van Canada (net onder Trudeau). Compilatiefoto via TGP:

Hier ziet u een foto van Christia Freeland, Justin Trudeau en George Soros, die elkaar ontmoeten op een evenement van het World Economic Forum in Davos in januari van 2016.

Daaronder ziet u een historische afbeelding van zwangere vrouwen die in een rij staan om door de nazi’s geëxecuteerd te worden, uitgevoerd in Oekraïne door nazi-collaborateurs. In één bloedbad dat hieronder is afgebeeld, werden op 29 – 30 september 1941 33.771 Joden geëxecuteerd. (Compilatie van afbeeldingen met dank aan The Gateway Pundit / XR Vision)

Daadwerkelijke nazi’s (globalisten) voeren de eugenetica / depopulatie agenda van Adolf Hitler uit

Begrijp dat het “vaccin” mRNA-depopulatieschema dat nu over de wereld wordt geduwd, niets nieuws is. Het is slechts de voortzetting van het eugenetica programma van de Nazi’s in de jaren ’30/’40, dat bepaalde etnische groepen wilde uitroeien in naam van de “vooruitgang” van de mensheid. Vandaag is dezelfde inspanning aan de gang in een uitgebreide context, waar de doelwitten nu overwegend door Kaukasiërs gedomineerde naties over de hele planeet zijn. Merk op dat er in Afrika heel weinig vaccins zijn gebruikt, en dat de Afrikanen niet in groten getale aan vaccins sterven. De massale vaccinsterfte vindt plaats in zogenaamde “blanke” landen in Europa, Noord-Amerika, Australië, enz., terwijl veel landen, zoals India, hun bevolking Ivermectine aanbieden als preventie (waardoor de sterfte drastisch daalt).

Merk ook op dat in de Verenigde Staten dezelfde Joe Biden die eiste dat alle Amerikaanse burgers gevaccineerd moesten worden als voorwaarde om hun baan te houden, tegelijkertijd verklaarde dat illegale immigranten helemaal niet gevaccineerd hoefden te worden.

Zelfs op dit moment is in Canada bekend geworden dat het bevel van Justin Trudeau, dat protesten tegen de regering verbiedt, specifiek vluchtelingen, immigranten en etnische minderheden vrijstelt, zie Frontnieuws Trudeau’s protestverbod stelt vluchtelingen, immigranten en etnische minderheden vrij.

Met andere woorden, het is u alleen verboden te protesteren als u blank bent. Dit is de racistische werkelijkheid van het fascistische Canada-regime, dat voor bijna 100% op één lijn staat met het Derde Rijk en Adolf Hitler.

Ivermectine is niet toegestaan in Kaukasische landen. Alle burgers in die landen worden tot de dood veroordeeld door de medische fascisten, zoals de FDA, die het Amerikaanse volk opzettelijk Ivermectine en andere levensreddende ingrepen onthoudt. Ivermectine is gemakkelijk verkrijgbaar in Afrika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en India, maar niet in Noord-Amerika of West-Europa. Het is allemaal aan banden gelegd door de fascistische regeringen die nu als biologische en medische terroristen tegen het volk optreden.

  Desinformatie klootzakken van de wereld

Een groot deel van de moderne regering van de VS wordt geleid door feitelijke fascisten, die hun filosofieën aan de nazi’s ontlenen

In het kader van Operatie Paper Clip bracht de regering van de VS nazi-wetenschappers naar de Verenigde Staten en gaf hen nieuwe identiteiten om de NASA en het Apollo-programma te leiden. Werkelijke nazi’s infiltreerden vanaf het begin in de NASA, en zij werkten zich langzaam een weg door de inlichtingengemeenschap en de regeringsregulatoren, tot het punt waarop een verrassend aantal van degenen die de FDA, NIH of NIAID hebben geleid, naadloos meewerken aan de nazi-agenda van massale uitroeiing.

Denkt u maar eens aan de laatste vijf FDA-commissarissen en hoeveel pijn, lijden en vernieling zij over de wereld hebben gebracht, als afspiegeling van de filosofie van fascistische en menselijke uitroeiing:

Stephen M. Hahn
Scott Gottlieb
Robert M. Califf
Margaret Hamburg
Andrew C. von Eschenbach

Elk van deze mensen hield toezicht op de onderdrukking door de FDA van voeding en natuurgeneeskunde, terwijl het agentschap monopoliebescherming afdwong voor dodelijke receptgeneesmiddelen, die bijna altijd onder regelrecht bedrog “goedgekeurd” werden.

Het huidige hoofd van het NIAID is natuurlijk Fauci, en het hoofd van het CDC is Walensky.

Al deze mensen nemen hun orders aan van globalisten, en de globalisten willen het grootste deel van het menselijk ras uitroeien en de planeet voor zichzelf opeisen. De globalisten zien de mens nu als “vlooien” die met een “vlooienbad” op planetaire schaal verwijderd moeten worden.

Zoals uit deze meme blijkt, heeft elke sector van de moderne maatschappij een motivatie om de ontvolking te steunen: De globalisten, de regeringen, de corporaties en zelfs Wall Street (financiën en beleggen).

De hele abortusbeweging was onderdeel van het eugenetica / depopulatie schema

De abortusindustrie in Amerika – die opgericht is door een anti-Zwarte eugenist die over Afro-Amerikanen sprak als “menselijk onkruid” – heeft lange tijd Afro-Amerikanen als doel gehad om uitgeroeid te worden via infanticide. Dit was de vroege poging om de wereldbevolking te verminderen door middel van zogenaamde “vrouwengezondheids”-initiatieven, die zelfs nu nog door progressieven verlaten zijn ten gunste van het transgenderisme, dat het bestaan van biologische vrouwen helemaal ontkent.

Wat veel mensen niet beseffen is dat Adolf Hitler geïnspireerd was door de eugenetica-beweging in Amerika, die begon in Californië, waar staatswetgevers het voortouw namen met wetten om door de overheid gedwongen sterilisatie van geestelijk gehandicapten goed te keuren, naast andere initiatieven.

Een artikel van Edwin Black, auteur van, “IBM and the Holocaust,” schreef in 2003 een artikel met de titel, “The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics.”

Dat artikel is gepubliceerd op HistoryNewsNetwork.org en stelt:

Eugenetica was de racistische pseudowetenschap die vastbesloten was om alle mensen die als “ongeschikt” werden beschouwd weg te vagen, en alleen diegenen te behouden die voldeden aan een Scandinavisch stereotype. Elementen van de filosofie werden tot nationaal beleid verheven door gedwongen sterilisatie en segregatiewetten, en door huwelijksbeperkingen, die in zevenentwintig staten werden uitgevaardigd. In 1909 werd Californië de derde staat die dergelijke wetten aannam. Uiteindelijk hebben de beoefenaars van de eugenetica ongeveer 60.000 Amerikanen gedwongen gesteriliseerd, het huwelijk van duizenden verboden, duizenden onder dwang afgezonderd in “kolonies”, en onnoemelijk veel mensen vervolgd op manieren die wij nu pas leren. Voor de Tweede Wereldoorlog vond bijna de helft van de sterilisaties onder dwang in Californië plaats, en zelfs na de oorlog nam de staat een derde van al die operaties voor zijn rekening… In de eerste vijfentwintig jaar van de eugenetische wetgeving heeft Californië 9.782 personen gesteriliseerd, vooral vrouwen. Velen werden geclassificeerd als “slechte meisjes”, gediagnosticeerd als “hartstochtelijk”, “oversekst” of “seksueel eigenzinnig”. In Sonoma werden sommige vrouwen gesteriliseerd vanwege wat men een abnormaal grote clitoris of schaamlippen vond.

Zoals Edwin Black onthult, waren bij de financiering van de eugenetica-beweging veel van de gebruikelijke verdachten betrokken die nu bezig zijn met het pushen van vaccins en depopulatie in de 21e eeuw:

  Zul je je slaafsheid liefhebben?

Eugenetica zou een bizar gezelschapsgesprek geweest zijn, als het niet op grote schaal gefinancierd was door filantropische ondernemingen, met name de Carnegie Institution, de Rockefeller Foundation en het spoorwegfortuin van Harriman. Zij spanden allen samen met enkele van Amerika’s meest gerespecteerde wetenschappers, afkomstig van prestigieuze universiteiten als Stamford, Yale, Harvard, en Princeton. Deze academici omhelsden de rassentheorie en de rassenwetenschap, en vervalsten en verdraaiden vervolgens de gegevens om de racistische doeleinden van de eugenetica te dienen.

De Rockefeller Foundation hielp bij de oprichting van het Duitse eugenetica-programma en financierde zelfs het programma waar Josef Mengele aan werkte voordat hij naar Auschwitz ging.

Belangrijk is dat eugenetica gerechtvaardigd werd onder het etiket “wetenschap”, op dezelfde manier als vaccins vandaag de dag gerechtvaardigd worden. Uit het artikel:

In 1863 theoretiseerde Sir Francis Galton, een neef van Charles Darwin, dat als getalenteerde mensen alleen met andere getalenteerde mensen zouden trouwen, het resultaat een meetbaar beter nageslacht zou zijn. Rond de vorige eeuwwisseling werden de ideeën van Galton in de Verenigde Staten ingevoerd, net toen de erfelijkheidsbeginselen van Gregor Mendel herontdekt werden. Amerikaanse eugenetische voorstanders geloofden met godsvrucht dat dezelfde Mendeliaanse concepten die de kleur en grootte van erwten, koren en vee bepaalden, ook het sociale en intellectuele karakter van de mens beheersten.

In een Amerika dat demografisch wankelde door de immigratie en verscheurd werd door de chaos van na de wederopbouw, was rassenstrijd in het begin van de twintigste eeuw alomtegenwoordig. De elite, de utopisten en de zogenaamde “progressieven” smolten hun smeulende rassenangst en klassevooroordelen samen met hun verlangen om een betere wereld te maken. Zij vonden de eugenetica van Galton opnieuw uit tot een repressieve en racistische ideologie. De bedoeling: de aarde bevolken met veel meer van hun eigen socio-economische en biologische soortgenoten, en minder of geen van alle anderen.

In Amerika werden dodenkampen gebouwd met functionele gaskamers, terwijl deskundigen van het Amerikaanse leger openlijk spraken over het gebruik van biowapens voor bevolkingsbeheersing… in 1918

Om dit uit te voeren werden in Amerika vernietigingskampen gebouwd met functionele gaskamers. Deze lijken bijna precies op de covid-concentratiekampen die momenteel in Washington State en andere streken in Amerika gelanceerd worden.

Een dokter van het Amerikaanse leger heeft zelfs een boek geschreven, genaamd, “Toegepaste Eugenetica” (in 1918), waarin hij betoogde dat biologische wapens gebruikt konden worden om een selectieve ontvolking te bereiken:

De meest voorgestelde methode van eugenicide in Amerika was een “dodelijke kamer” of openbare, plaatselijk bediende gaskamers. In 1918 schreef Popenoe, de specialist in geslachtsziekten van het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, mee aan het veel gebruikte leerboek, Toegepaste Eugenetica, waarin hij stelde: “Vanuit historisch oogpunt is de eerste methode die zich aandient de executie… De waarde daarvan voor het op peil houden van het ras mag niet onderschat worden.” De toegepaste Eugenetica wijdde ook een hoofdstuk aan “Dodelijke Selectie,” die werkte “door de vernietiging van het individu door een of ander ongunstig kenmerk van de omgeving, zoals overmatige koude, of bacteriën, of door lichamelijk tekort.”

Vergeet trouwens niet dat de zogenaamde “Spaanse griep” epidemie van 1918 begon op een militaire basis in het Midwesten. Volgens sommige bronnen was het allemaal een biologisch wapenexperiment dat door het leger zelf werd geleid.

  Ga niet ten onder met de linkse vaccinzelfmoordsekte 

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft in een baanbrekende beslissing in 1927 zijn goedkeuring gehecht aan eugenetica / ontvolkingsprogramma’s, waarmee bewezen is dat zelfs het Hooggerechtshof de kant van massamoord kiest als dat politiek goed uitkomt:

Zelfs het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft aspecten van de eugenetica goedgekeurd. In zijn beruchte beslissing van 1927 schreef Oliver Wendell Holmes: “Het is beter voor de hele wereld, dat in plaats van te wachten met het terechtstellen van ontaarde nakomelingen wegens misdaad, of hen te laten verhongeren wegens hun imbeciliteit, de maatschappij kan voorkomen dat zij die duidelijk ongeschikt zijn, hun soort voortzetten…. Drie generaties imbecielen zijn genoeg.” Dit besluit zette de sluizen open voor duizenden die gedwongen gesteriliseerd of anderszins als onmensen vervolgd werden. Jaren later citeerden de nazi’s tijdens de processen van Neurenberg de woorden van Holmes in hun eigen verdediging.

Tenslotte beriep Adolf Hitler zich op “wetenschap” en “geneeskunde” (net als Fauci vandaag) om zijn eugenetica / Holocaust programma’s te rechtvaardigen. Van Edwin Black:

Hitler bestudeerde de Amerikaanse eugenetica-wetten. Hij probeerde zijn antisemitisme te legitimeren door het te medicaliseren, en het te verpakken in de smakelijker pseudowetenschappelijke façade van eugenetica. Hitler kon meer aanhangers werven onder redelijke Duitsers door te beweren dat de wetenschap aan zijn kant stond. Terwijl Hitlers rassenhaat aan zijn eigen geest ontsproot, werden de intellectuele contouren van de eugenetica die Hitler in 1924 goedkeurde, in Amerika gecreëerd.

De eugenetica van de nazi’s zou uiteindelijk dicteren wie er vervolgd zou worden in een door het Reich gedomineerd Europa, hoe de mensen zouden leven, en hoe zij zouden sterven. De nazi-artsen zouden de onzichtbare generaals worden in Hitlers oorlog tegen de Joden en andere Europeanen die als minderwaardig werden beschouwd. De artsen zouden de wetenschap scheppen, de eugenetische formules uitwerken, en zelfs de slachtoffers met de hand selecteren voor sterilisatie, euthanasie en massale uitroeiing.

Wat wij vandaag allemaal meemaken met Fauci, Big Pharma, “vaccins”, ziekenhuismoord en abortus is niets anders dan het Derde Rijk dat herboren is als het VIERDE Rijk, met een nieuw etiket “de wetenschap”

Begrijp dat Fauci slechts de hedendaagse weergave is van de nazi-eugenetisten van het Derde Rijk. Hij is niets nieuws, alleen maar kwaad dat gerecycleerd wordt onder de vlag van “de wetenschap”.

“De wetenschap” staat al lang op één lijn met uitroeiing, massamoord, genocide / democide en ontvolking. mRNA injecties hebben diezelfde anti-menselijke “wetenschappers” gewoon een nieuw wapen gegeven om het menselijk ras aan te vallen door middel van naalden, in plaats van door ze met kogels te beschieten en hun lichamen in massagraven te dumpen.

Nu kunnen zij miljarden mensen vermoorden, terwijl zij beweren met de “volksgezondheid” bezig te zijn. De ziekenhuizen zijn veranderd in moordfabrieken, en de gewone artsen zijn nu medeplichtig aan genocidale misdaden tegen de mensheid. Maar zij blijven doorgaan, omdat zij, net als de nazi-artsen in de Tweede Wereldoorlog, geloven dat zij “superieure” mensen zijn, die mogen beslissen wie leeft en wie sterft.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het ruimen van de kudde: Eugenetica, ontvolking en de uitroeiing van de lagere klassen  Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBREAKING: Bejaarde vrouw vertrapt door bereden politie bij vrijheidsprotest in Ottawa
Volgend artikelHet bevriezen van het geld van de truckers – het grote verraad van dictator Trudeau
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Vergeet ook niet dat de VS Hitler tot midden 1943 hebben gesteund met wapens. Hitler mocht niet verliezen van Rusland. Toen dat toch dreigde is de VS door middel van false flag Pearl Harbor deel gaan nemen aan de oorlog.

  • (((jdub((( pearl harbor was in dec 41 toen de duitsers nog aan het winnen waren

   vs hebben nooit duitsland met wapens gesteund, als je ‘stalins war’ leest zie je juist dat de vs en engeland massaal de sovjetunie met wapens gesteund hebben, de reden waarom ze van de duitsers gewonnen hebben.

   ga lekker terug aar tel aviv jdub

   • trap niet in nazi gelul, dom volk geeft de joden en christenen de schuld ,de volgers van jezus die ( gaf de geboden ook aan mozes ) dus, en laat zich voor het karretje spannen terwijl juist aanbidders van de mamon de satan en ariers de daders zijn.

    • Goed, jij durft mensen die het standaard narratief niet geloven als dom volk te bestempelen, have it your way:

     Wat een breindode opmerking, donder op met dit soort achterlijk gebrabbel. Je durft de echte waarheid niet te aanvaarden, zoals zovelen van jullie verdoken volksverraders.
     Ja ik heb het gezegd, want dit soort mensen beschuldigen ons van verraad te plegen, terwijl zij de eersten zouden zijn die hun buurman/vrouw zou aangeven als ze sympathieën zouden hebben voor het NS, corporatisme, integralisme of welke ideologische overtuiging die er naar lonkt dan ook.

     Peter durft de Arische mens (afstammelingen v/d Indo-Europeanen) of anders gezegd, de voornamelijk blanke mens uit het Midden Oosten, als aanbidders van het Mammon monster te beschuldigen, om nog maar te zwijgen van de duivel!

     Nou nou, als er iemand zwaar gebrainwashed is door de typisch kansloze lolbertariërs en ‘fake’ nationalistische grifters, dan is deze man het wel.

     Vertel eens Peter, welke ideologie heeft het wereldwijde bankiersysteem in handen? Zijn het ‘echte blanken’, of beschouwen ze zich liever als een ras apart, vraag het hen Petertje!
     Welk volk is de ontwerper van het “open grenzen” beleid, maar doet juist het tegenovergestelde voor hun eigen soortgenoten? M.a.w. niemand komt er in zonder DNA bewijs of getrouwd te zijn met…
     Wie heeft de meeste mainstream media in handen?
     Welke religie heeft zich vermengd en heeft een grote invloed in de vrijmetselarij?
     Wat stond er in de Bijbel geschreven? Wie wordt er omschreven als huichelaars, woekeraars, hypocriet,… “Een nest van serpenten”, was het een kerk, moskee of synagoge van Satan?

     Ik kan zo nog wel even doorgaan!

     Volgens u Ariërs, ja vast… Droom lekker verder kneus.
     Shill nog wat meer voor jouw “heilige land”, je beseft niet wat er daar zelfs gaande is. De Christenen worden daar net zo goed onderdrukt en van eigendommen ontdaan.

     Je bent hierzo te zien om elke vorm van échte samenhorigheid van Europeanen te ondermijnen, voor jou kan het niks schelen dat het blanke ras van de aardbodem zou verdwijnen; nou het zal niet in jouw leven gebeuren, ik denk zelfs NOOIT NIET! Deal with it.

     We Are Everywhere…

   • de vs en engeland massaal de sovjetunie met wapens gesteund hebben, de reden waarom ze van de duitsers gewonnen hebben.

    en dat is een fabeltje van het westen

 2. mike adams is een een leugenachtige buttgoy, die alles bijmekaar liegt.

  wat zijn dit voor een schijtartikelen? lol dit is niveautje cnn

  • Dit artikel is idd te achterlijk voor woorden. Wat een extreme bullshit. Ik krijg gewoon hoofdpijn van de kronkels en leugens. Mike Adams is gecontroleerde oppositie. Mercola ziet ze tegenwoordig ook vliegen. En ik vraag me af waar Rommel eigenlijk voor staat en mee bezig is, als hij deze waanzin publiceert.

  • U heeft gelijk, ik kwam dit laatst nog tegen, je zou denken dat hij mensen zijn ‘grift’ beginnen door te hebben, maar helaas, men denkt niet verder na en ieder figuur dat zich voordoet als “dissident” wordt dan opgehemeld door tal van ‘fanboys/girls’.

   Dit gebeurt al jarenlang en nu is het nog veel intenser met alle psy-op BS zoals ‘Q’ en weet ik veel wat voor valse hoop berichten. Het hele virus gebeuren heeft dit nog vele malen verergerd.

   Sommigen doen het puur en alleen om zichzelf te verrijken, anderen worden dan weer betaald door onze tegenstanders, anderen voeren naar hun inzien een morele strijd, maar gooien daarbij hun eigen volgelingen onder de bus, nog anderen hebben hun eigen agenda die deels in lijn is met de vijand, maar ook een aantal standpunten van ons innemen om de hele bevolking “lam” te houden. America First is zo een fenomeen bijvoorbeeld.

   Zelfs onze vijand opperde het nog ooit eens: Dat simpelweg een individu het ‘besef’ heeft dat het hele verhaal niet klopt (ook al denken de useful idiots dit zelf niet), dan is de kans dat ze verzeild raken in een andere spiraal van nonsens ook niet te onderschatten!

   https://healthwyze.org/reports/616-special-report-the-legend-of-mike-adams-and-the-reality

   Ik weet niet of iemand anders dit had gedeeld, maar het zit tjokvol met belangrijke onthullingen. Ik dank in ieder geval de mensen die het licht werpen op deze ‘schijnhelden’.

 3. Kijk maar eens goed naar het logo van NATO en bedenk dan wat je echt ziet. Je zukt de swastika herkennen. Want daar komt het straks vandaan. Rusland en China zijn slechts de triggers die in dat domein de omwenteling zullen veroorzaken, niets meer. Beide zijden worden gecontroleerd door dezelfde boeven. These, antithese, synthese. En dat moment lijkt nabij.

 4. Fantastisch hoor al die artikelen van frontnieuws > ik zie echter nog steeds zeer weinig verandering in de samenleving plaatsvinden ik maak zelfs enkele politici en hoofden van IC’s er op attent> nog steeds weinig tot nul effekt

 5. Verontrustend is ook de toenemende verstrekking van Oxycodon en Midozalam door artsen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Vooral bij wat oudere patienten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in