Volgens overheidsfunctionarissen en de meeste mainstream media zijn 99% van de sterfgevallen als gevolg van COVID te wijten aan ongevaccineerden. Als onderdeel van een schaamteloze demonisering van diegenen die ervoor kiezen om af te zien van de COVID-19 injecties, volgt hier de waarheid over die grove misleidende statistiek, en wie werkelijk de oorzaak is van de pandemie, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention, het Witte Huis en de meeste mainstream media, is wat we nu hebben een “pandemie van de ongevaccineerden“.

Volgens het officiële narratief vindt 99% van de COVID-19 sterfgevallen en 95% van de COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames plaats onder de ongevaccineerden. Tijdens een persconferentie op 16 juli 2021 in het Witte Huis, beweerde CDC-directeur Dr. Rochelle Walensky dat “meer dan 97% van de mensen die nu het ziekenhuis binnenkomen, niet gevaccineerd zijn”.

Maar zoals gemeld door Fox News presentatrice Laura Ingraham in “The Ingraham Angle,” “is die statistiek schromelijk misleidend,” en in een video verklaring van 5 augustus 2021, onthulde Walensky onbedoeld hoe die 95% tot 99% statistiek tot stand was gekomen.

Grof misleidende gegevensmanipulatie

Het blijkt dat de CDC, om tot deze statistieken te komen, gegevens over ziekenhuisopnames en sterfte van januari tot juni 2021 heeft gebruikt. Er is geen rekening gehouden met recentere gegevens of gegevens over de Deltavariant, die nu de meest voorkomende stam in omloop is. Het probleem is dat de overgrote meerderheid van de bevolking van de Verenigde Staten gedurende die periode niet gevaccineerd was.

Op 1 januari 2021 had slechts 0,5% van de bevolking in de VS een COVID-prik gekregen. Medio april had naar schatting 31% een of meer injecties gekregen, en op 15 juni was 48,7% volledig “gevaccineerd”. Bedenk wel dat je pas “volledig gevaccineerd” bent twee weken na je tweede dosis (in het geval van Pfizer of Moderna), die zes weken na je eerste injectie wordt gegeven, dit is volgens de CDC.

Dus wie bijvoorbeeld in juni een eerste dosis krijgt, is pas acht weken later “volledig gevaccineerd”, ergens in juli of augustus.

Door statistieken te gebruiken van een periode waarin de VS als geheel grotendeels ongevaccineerd was, beweert de CDC nu dat we in een “pandemie van de ongevaccineerden” verkeren, in een poging om diegenen te demoniseren die nog steeds niet hebben ingestemd om deze experimentele genmodificatie-injectie te nemen.

Selectieve druk bevordert het ontstaan van nieuwe varianten

Dit is wat de Canadese virusimmunoloog en vaccinonderzoeker Dr. Byram Bridle aan Ingraham vertelde over de bewering dat we ons in een pandemie van de ongevaccineerden bevinden, en dat de ongevaccineerden broeihaarden zijn voor gevaarlijke varianten:

“Absoluut niet, het is niet waar om dit een pandemie van de ongevaccineerden te noemen. En het is zeker niet waar … dat de ongevaccineerden op de een of andere manier de drijvende kracht zijn achter het ontstaan van de nieuwe varianten. Dit gaat in tegen elk wetenschappelijk principe dat we begrijpen.

De realiteit is dat de aard van de vaccins die we nu gebruiken, en de manier waarop we ze inzetten, selectieve druk op het virus zullen uitoefenen om het ontstaan van nieuwe varianten te bevorderen. Nogmaals, dit is gebaseerd op deugdelijke principes.

We hoeven niet verder te kijken dan … het ontstaan van antibiotica resistentie … Het principe is dit: als je een biologische entiteit hebt die vatbaar is voor mutatie – en SARS-CoV-2 is, net als alle coronavirussen, vatbaar voor mutatie – en je oefent een selectieve druk uit die niet elimineert, en je doet dit over een lange periode, dan is dit het recept om het ontstaan van nieuwe varianten te bevorderen.

  Huiveringwekkende studie toont aan dat mRNA-vaccin nanodeeltjes door het hele lichaam circuleren

Dit is precies wat wij aan het doen zijn. Onze vaccins zijn gericht op een enkel eiwit van het virus, zodat het virus maar één eiwit hoeft te veranderen, en de vaccins komen niet in de buurt van steriliserende immuniteit.

Mensen die zijn gevaccineerd raken nog steeds geïnfecteerd, naar verluidt lijkt het alleen voornamelijk goed te zijn in het afzwakken van het ziekteverloop, en dat vertelt je dus dat deze vaccins bij de overgrote meerderheid van de mensen een selectieve druk uitoefenen, nauw gericht op één eiwit, en de uitrol van het vaccin vindt plaats over een lange periode van tijd. Dat is het recept voor drijvende varianten.”

Natuurlijke immuniteit biedt veel betere bescherming

Bridle legt ook uit waarom natuurlijke immuniteit een robuuste bescherming biedt tegen alle varianten, terwijl immuniteit die door vaccins wordt opgewekt dat niet kan. Wanneer je de infectie op natuurlijke wijze oploopt, ontwikkelt je lichaam antilichamen tegen ALLE virale eiwitten, terwijl de COVID-prikken slechts antilichamen opwekken tegen één ervan, namelijk het spike-eiwit.

Zoals hierboven vermeld, wanneer je antilichamen hebt tegen slechts één van de virus-eiwitten, hoeft het virus slechts dat ene eiwit te muteren om je immuunsysteem te omzeilen. Wanneer je daarentegen een natuurlijke immuniteit hebt, zullen je antilichamen alle delen van het virus herkennen, dus zelfs als het spike-eiwit gemuteerd is, zal je lichaam andere delen van het virus herkennen en daar een aanval tegen opzetten.

Dat SARS-CoV-2 op dezelfde manier werkt als andere virussen werd aangetoond in een Nature Reviews Immunology studie van Alessandro Sette en Shane Crotty, gepubliceerd in oktober 2020. In de studie, “Cross-Reactive Memory T Cells and Herd Immunity to SARS-CoV-2”, wordt betoogd dat de natuurlijk verworven immuniteit tegen SARS-CoV-2 krachtig, langdurig en zeer breed is, aangezien je zowel antilichamen als T-cellen ontwikkelt die gericht zijn tegen meerdere componenten van het virus en niet slechts één.

Als we afhankelijk zijn van immuniteit door vaccinatie, zoals volksgezondheidsfunctionarissen ons op het hart drukken, komen we terecht in een tredmolen van eindeloze boosters. Boosters zullen absoluut nodig zijn, omdat de prik zo’n beperkte bescherming biedt tegen een enkel eiwit van het virus. Nu al blijkt uit gegevens uit de hele wereld dat de door vaccinatie geïnduceerde bescherming snel afneemt als gevolg van nieuwe varianten, en Moderna heeft publiekelijk verklaard dat de noodzaak van extra boosters wordt verwacht.

Hoe gevaarlijk is de Deltavariant?

Volgens Dr. Anthony Fauci is de Deltavariant zowel besmettelijker als gevaarlijker dan het oorspronkelijke virus en eerdere varianten. Op 4 juli 2021 vertelde hij aan NBC News:

“Het is effectiever en efficiënter in zijn vermogen om van persoon op persoon over te gaan. En uit studies die we hebben gezien waar de variant overheerst in andere landen, blijkt duidelijk dat het dodelijker lijkt te zijn in de zin van meer ernstige – meer ernstige ziekte die leidt tot ziekenhuisopname, en in sommige gevallen tot sterfgevallen leidt.”

In een interview van 29 juni 2021 noemde Fauci de Deltavariant “een spelbreker” voor ongevaccineerden en waarschuwde hij dat het de ongevaccineerde bevolking zal vernietigen terwijl gevaccineerden ertegen beschermd zijn.

De Delta is besmettelijker, maar veel minder dodelijk, veel minder zorgwekkend. In feite is het een veel zwakker virus dan zowel de U.K. [Alpha] als de Zuid-Afrikaanse [Beta] varianten. ~ Dr. Peter McCullough

Vergeet niet dat Fauci geen clinicus is en nog nooit iemand heeft behandeld die geïnfecteerd is met SARS-CoV-2. Andere gezondheidsdeskundigen en praktiserende artsen die COVID-19 patiënten behandelen zijn het niet eens met Fauci’s beweringen, en stellen dat de Deltavariant niet gevaarlijker is, en het absoluut niet gevaarlijker is voor de ongevaccineerden.

  Het nieuwe normaal: TV-presentatoren in Brazilië en Argentinië storten in tijdens live-uitzendingen (Video's)

Zoals gerapporteerd door Ingraham in juni 2021 (video hierboven), is er een evolutionaire genetica theorie genaamd Muller’s Ratchet, die stelt dat wanneer een uitbraak begint af te zwakken, het virus de neiging heeft te muteren in een meer overdraagbare vorm, maar tegelijkertijd wordt het zwakker, waardoor het veel minder ernstige infecties veroorzaakt. Volgens epidemioloog en cardioloog Dr. Peter McCullough, is dit precies wat we zien. Hij vertelde Ingraham:

“Het goede nieuws is dat het Verenigd Koninkrijk op 18 juni hun 16e rapport over de mutaties presenteerde – en ze doen het geweldig, veel beter dan onze CDC – en wat ze aantoonden is dat de Delta besmettelijker is, maar het is veel minder dodelijk, veel minder zorgwekkend. In feite is het een veel zwakker virus dan zowel de Britse [Alpha] als de Zuid-Afrikaanse [Beta] varianten.”

Spike-eiwit mutaties maken gevaccineerden kwetsbaar voor Delta

Belangrijk is dat de Deltavariant drie verschillende mutaties bevat, allemaal in het spike-eiwit. Hierdoor, legt McCullough uit, kan deze variant de immuunreacties omzeilen van degenen die de COVID-vaccins hebben gekregen – maar niet van degenen die een natuurlijke immuniteit hebben, die, nogmaals, veel breder is. In een optreden op 30 juni 2021 op Fox News (video hier), verklaarde McCullough:

“Het is heel duidelijk uit de Britse technische briefing die op 18 juni werd gepubliceerd, dat het vaccin geen bescherming biedt tegen de Delta-variant. Het is een zeer milde variant.

Of je het vaccin nu krijgt of niet, patiënten zullen een aantal zeer milde symptomen krijgen, zoals een verkoudheid, en die kunnen gemakkelijk worden behandeld … Patiënten die ernstige symptomen hebben of een hoog risico lopen, kunnen we thuis eenvoudige medicijncombinaties laten gebruiken om ze door de ziekte heen te helpen. Dus er is nu geen reden om vaccinaties aan te dringen.”

Brian Hooker, Ph.D., hoofd wetenschappelijke staf van Children’s Health Defense, heeft McCullough’s gevoelens herhaald. The Defender citeert Hooker:

“Wat we zien is virus evolutie 101. Virussen willen overleven, dus het doden van de gastheer (d.w.z. de mens die geïnfecteerd is) dient tot niets, omdat het doden van de gastheer ook het virus doodt. Daarom hebben nieuwe varianten van virussen die op grote schaal onder de bevolking circuleren de neiging om meer overdraagbaar maar minder pathogeen te worden. Met andere woorden, zij verspreiden zich gemakkelijker van mens tot mens, maar richten minder schade aan bij de gastheer.

Het vaccin richt zich op het spike-eiwit, terwijl de natuurlijke immuniteit zich richt op het hele virus.

De natuurlijke immuniteit – met een gevarieerder scala van antilichamen en T-celreceptoren – zal over het geheel genomen een betere bescherming bieden omdat zij meer doelwitten heeft om het virus aan te vallen, terwijl de van het vaccin afgeleide immuniteit zich slechts op één deel van het virus richt, in dit geval het spike-eiwit. Zodra dat deel van het virus voldoende is gemuteerd, is het vaccin niet langer effectief.”

  Het aantal Engelse vrouwen dat hun ongeboren kind verliest na het Covid-vaccin stijgt met 2000% in slechts veertien weken

Gegevens uit de echte wereld tonen aan dat de meeste geïnfecteerden volledig ‘gevaccineerd’ zijn

COVID-vaccins laten het tegenovergestelde zien van wat de media, gezondheids- en overheidsfunctionarissen ons vertellen. Naast de hierboven geciteerde Britse technische briefing, hebben we aanvullende gegevens uit Israël, Schotland, Massachusetts en Gibraltar:

Op 1 augustus 2021 kondigde de directeur van de Israëlische volksgezondheidsdienst, Dr. Sharon Alroy-Preis, aan dat de helft van alle COVID-19 besmettingen zich voordeed onder volledig gevaccineerden. Er zijn ook tekenen van ernstiger ziekte onder volledig gevaccineerden, zei ze, vooral bij mensen boven de 60 jaar.

Enkele dagen later, op 5 augustus, verscheen Dr. Kobi Haviv, directeur van het Herzog Ziekenhuis in Jeruzalem, op Channel 13 News en meldde dat 95% van de ernstig zieke COVID-19 patiënten volledig gevaccineerd zijn, en dat zij 85% tot 90% van alle COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames uitmaken. Op 2 augustus 2021 had 66,9% van de Israëli’s ten minste één dosis gekregen van de injectie van Pfizer, die uitsluitend in Israël wordt gebruikt; 62,2% had twee doses gekregen.

In Schotland blijkt uit officiële gegevens over ziekenhuisopnames en sterfgevallen dat 87% van degenen die zijn overleden aan COVID-19 in de derde golf die begin juli begon, waren gevaccineerd.

Uit een onderzoek van de CDC naar een uitbraak in Barnstable County, Massachusetts, tussen 6 juli en 25 juli 2021, bleek dat 74% van degenen die een diagnose van COVID19 kregen, en 80% van de ziekenhuisopnames vormden, tot de volledig gevaccineerden behoorden. De meesten, maar niet allen, hadden de Delta-variant van het virus.

De CDC stelde ook vast dat volledig gevaccineerde personen die de infectie oplopen een even hoge viruslast in hun neus hebben als ongevaccineerde personen die besmet raken. Dit betekent dat de gevaccineerden even besmettelijk zijn als de ongevaccineerden.

-In Gibraltar, waar de COVID-vaccinatie 99% bedraagt, is het aantal COVID-gevallen sinds 1 juni 2021 met 2.500% gestegen.

Hoewel degenen die er baat bij hebben de pandemie in stand te houden, willen dat u van angst ineenkrimpt bij de gedachte aan de Deltavariant, is er echt geen bewijs dat die erger is dan het origineel. Hij is weliswaar besmettelijker, maar veel minder gevaarlijk, omdat de voornaamste symptomen die van een gewone verkoudheid zijn.

Volgens professoren van Harvard en Stanford is het werkelijke aantal Amerikanen dat sterft aan of met COVID-19 eigenlijk op een historisch dieptepunt, dus paniek zaaien is niet nodig.

En wat betreft de virale social media posts van artsen en verpleegkundigen die beweren dat ziekenhuizen overspoeld worden met ongevaccineerde COVID patiënten, geloof ze niet. De meeste zijn bots. We hebben herhaaldelijk bewijs gezien dat de angstzaaierij niet door echte mensen wordt verspreid, maar door nepaccounts die door kunstmatige intelligentie worden bestuurd. Dit omvat ook blue check accounts. Hier is een voorbeeld van recente bot farm tweets die iedereen bang proberen te maken:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Italiaanse actrice waarschuwt dat 18 maanden na inname “vaccin” mensen als vliegen zullen sterven (UPDATE)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMet COVID-19 is de val uit de gratie van de Wereldgezondheidsorganisatie compleet
Volgend artikelVaccindictatuur Duitsland: Verhongeren of de prik – Ongevaccineerden worden verbannen uit supermarkten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

11 REACTIES

 1. Misschien een idee voor Frontnieuws om alle artikelen waarin er nog serieus vanuit gegaan wordt dat er zoiets bestaat als een coronavirus/ sars-cov-2 of iets in die richting, om dat gewoon niet te plaatsen? Er is vanaf dag 1 GEEN “virus” geweest! Alles is verzonnen, gemanipuleerd en alles rondom virussen bestaat enkel in foute modellen, op tv en in kranten. Bedankt.

 2. Al het nieuws over migratie , vijheidsberoving door wetswijzingingen etc komt niet meer aan bod. Tussen septermeber 2020 en augustus 2021 is er een hoop veranderd in wetten en voor ons relevante zaken zonder dat we het weten…we worden er ineesn mee geconfronteerd als zijnde een vast gegeven….

  Nieuws is ook de samenleving bewaken, bneschermen en informeren. De hele reden dat we nieuws lezen/bekijken is veiligheid/angst. We willen het gevaar kennen voordat het ons confronteerd.
  Door de massale Covid berichtgeving is dat stukje dus weg….ideaal voor de dictatuur die aan het groeien is.

  …onwetendheid, desineresse door apathie en misinformatie zijn de pijlers voor slavernij.
  Als mer word gezeghd dat we in 2030 niets bezitten en gelukkig zullen zijn, dan is dat een andere benaming voor leeggeplukt en ingesloten. Een gevangene is na enige tijd gewend aan de gevangnis en zal de regels daar als leidraad voor zijn of haar leven zien. We worden nu massaal gevangn in onze eigne levensruimte, mety mede burgers als bewakers, en kliklijnen als hun wapenstok.
  Als je wil spreken over aftakeing van de mensheid, uw overheid faciliterrd in het kwadraat.

  Met het blinde volgen en het consante indoctrineren kweekt de eigen regerging een volk van slaven en lamme takken. Die zijn eenvoudig te sturen. Of deze lamme takken en slaven elkaar afmaken is niet echt interresant voor die overheid, enkle dat de macht niet word ondermijnt telt. Uw “geluk” of de geluksbeleving van de burger, eigenlijk de maatstaf voor welvaart, is niet op hun agenda. Het zou het uitgangsunt van iedere regering moeten zijn.

  We worden eerst in de zee gegooid, en vervolgens krijgen we lucifers om te blijven drijven….en gelukkig enn dankbaar dat we zijn.

  Word wakker !

  En de ellende is dat lezers hier het grotendeels wel begrijpen, maar de alles bepalende massa gaat liever dansen met Jansen…op dit niveau functioneerd de regering van Nederland….

  Ooit ergens gelezen:
  Democratie : de meerderheid bepaald.
  Kees, Jan en Klaas zitten aan tafel.
  Wat zullen we eten zegt Klaas.
  Varkenswors met broccoli zegt Jan.
  Ik lust geen van beide zegt Kees.
  We eten dus varkensworst met broccoli.
  Na het eten willen Jan en Klaas sex.
  Kees zegt dat hij geen homo is.
  Klaas zegt dat Kees gheen eten meer krijgt als hij geen sex wil.
  Jan en Klaas pakken Kees vast en Kees word geboord.

  Dit is precies zoals het werkt met “vaccineren”.
  Zodra de meerderheid is ingespoten komt de dwang in vele vormen om iedereen te verkrachten.
  Want dat is het, die zogenaamde vaccinatie, het is lichamelijke EN geestelijke verkrachting met alle middelen en mogelijkheden uitgevoerd.
  Daar moeten WIJ als burgers nooit mee instemmen en lieden die ons dit opleggen horen niet mahct over anderen te hebben, niet in een democratie, niet wanneer vrijheid en gelijkheid onze basis principes zijn vastgelegd in een grondwet.
  Dan moeten wij strijden, of ons licht dooft.

  • Er moeten huizen leegkomen t.b.v. het Marrakesh Akkoord.

   Atheïsten; boeddhisten; Hindoeisten; New Agers; Joden; Christenen; alcoholisten; grootbekken; vrijdenkers; name it, moeten sterven.

   Dan pas wordt ut eindelijk eens ‘Vrede op Aarde en waarin U niets zult bezitten – en ontdaan bent van uw minderwaardig Mens-zijn – en gelukkig zijn.’

   Met de venijnige groet van de Hooggeplaatsten;
   een nederige groet van diens puppets en volgelingen
   en een Big Smile van Lucifer.

   • Ja, ook de sjamanen; wicca aanhangers; voodoo praktijkers, runen- en I Tjing werpers. Gewoon alles. Weg met alles. Och, wat zal het rustig worden … soort van. Houd vol, nog even.

 3. Biden – trekpop van de Pharmaceutische Maffia / VN / WEF / Zaaiers van Angst & Agressie.

  ‘Net zoals we herhaaldelijk hadden gewaarschuwd dat het zou gebeuren, heeft de corrupte, door criminelen geleide federale regering zojuist de oorlog verklaard aan het Amerikaanse volk. In een wijdverspreide waarschuwing van de Homeland Security verklaarde de federale regering dat iedereen die zich verzet tegen vaccins, maskers, sociale afstand of lockdowns een “potentiële terreurdreiging” vormt voor de samenleving als geheel. De waarschuwing, die door het door de CIA gerunde NBC News een “National Terrorism Alert” wordt genoemd, benadrukt ook dat iedereen die denkt dat er bij de verkiezingen van 2020 sprake was van fraude, ook een terrorist zou kunnen zijn.

  Het maakt niet uit dat de Democraten en de linkse media de afgelopen vier jaar de totale fraude tijdens de verkiezingen van 2016 hebben afgekeurd en beweerden dat “de Russen” de verkiezingen hadden gestolen. Destijds werden dergelijke verklaringen als patriottisch verklaard… maar tegenwoordig worden ze als terrorisme beschouwd.

  Volgens de crimineel geleide regering die biologische wapens heeft ingezet tegen haar eigen mensen, is het niet “extreem” om massale injecties te eisen met experimentele, dodelijke spike-eiwit biowapenschoten, maar het is totaal extreem om weerstand te bieden aan zelfmoord via een vaccin. De memo waarschuwt zelfs dat er nieuwe lockdowns en beperkingen komen, en dat iedereen die zich daartegen verzet, standaard een terrorist is’

  https://www.naturalnews.com/2021-08-15-feds-unveil-90-day-plan-to-wage-false-flag-violence-blame-on-anti-lockdown-extremists.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in