De recente gewelddadige aanvallen op Kellie-Jay Keen en Riley Gaines omdat zij opkwamen voor rechten op grond van geslacht, waaronder ruimten voor één sekse en alleen voor vrouwen bestemde sporten, zijn met afschuw en onbegrip ontvangen op de sociale media en in de bredere samenleving. Bij nader inzien zijn deze activisten en hun gewelddadige acties echter begrijpelijk als ze worden gezien in de context van de meute, zoals bedoeld door Hannah Arendt, de beroemdste politieke denker van de 20e eeuw. We zijn getuige van het gebruik van de meute door de heersende klasse om een totalitair regime tot stand te brengen en een tijdperk van digitaal feodalisme in te luiden, waarin de massa’s worden uitgebuit door een rijke en machtige klasse en worden ontdaan van alle zeggenschap en rijkdom, schrijft Dr. Rowena Slope.

Het baanbrekende werk The Origins of Totalitarianism van Hannah Arendt legt uit hoe de macht van de meute in de 20e eeuw werd ingezet om totalitaire regimes tot stand te brengen. De meute is afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar omvat ook degenen die traditioneel worden uitgesloten. De meute verafschuwt de samenleving, maar heeft geen specifieke doelen, behalve het genieten van de morele superioriteit die haar leden wordt toegedicht door hun scheppers, wier idealen zij weerspiegelen. Dit verklaart waarom degenen die zich tot de meute aangetrokken voelen, meestal verveeld zijn door conventionele partijpolitiek en waarom hun geweld door hun makers en aanhangers als goedaardig wordt voorgesteld. Een recent voorbeeld is de slogan “vurige maar overwegend vreedzame protesten na schietpartij van de politie” die gepaard ging met CNN-verslaggeving van protesten in Wisconsin met brandende voertuigen op de achtergrond.

De meute wordt afgeschilderd als de stem van de massa omdat de leden ervan afkomstig zijn uit alle geledingen van de samenleving, maar dat is niet waar. Deze bewegingen kunnen democratische of niet-democratische middelen gebruiken om hun doel te bereiken, namelijk de vernietiging van de democratische vrijheid, en de leiders van de meute kunnen door de heersende klasse worden omgevormd tot nationale figuren zoals Greta Thunberg of Dylan Mulvaney, maar de meute hongert altijd naar de sterke man of leider.

  Wij zijn brave schaapjes

Volgens Hannah Arendt is de meute een bijproduct van het kapitalistische systeem en door de heersende klasse gecreëerd om de expansie van het kapitalisme te bevorderen. Vandaag de dag heeft het kapitalisme grotendeels geen nieuwe markten meer, nu we via de globalisering het hoogtepunt van de consumptie en marktverzadiging bereiken. Het kapitalisme verlegt de grenzen van de commodificatie van wat voorheen heilig was: moeders en hun baby’s via draagmoederschap, gedwongen medische ingrepen via vaccinmandaten, en de ontwikkeling van nieuwe producten zoals koolstofcompensatie. Het kapitalisme eet in wezen zichzelf op. Vaak komen de agenda van de meute en die van het bedrijfsleven samen. De belangenconflicten bij het Covid-19 vaccinatieprogramma zijn goed gedocumenteerd, maar er zijn grote en machtige bedrijven die profiteren van de medicalisering van genderdysforie en klimaatverandering. Ondertussen is de goedkeuring en promotie van Black Lives Matter, het gepraat over herstelbetalingen en de vernietiging van Lady Susan Hussey door de mainstream media een poging om zwarte en Aziatische mensen volledig op te nemen in een uitbuitend kapitalistisch systeem, onder het mom van welwillendheid.

In wezen brengt de heersende klasse fundamentele sociale, economische en politieke veranderingen tot stand en gebruikt daarvoor de meute. In de twintigste eeuw werden de scheuren die samenhingen met het traditionele klassensysteem in Europese samenlevingen zoals het Verenigd Koninkrijk, oneerbiedig belicht door John Cleese en de twee Ronnies, volgens Arendt versterkt door het nationalisme. Maar de huidige elite vereist de vernietiging van het heersende klassensysteem en nationalisme, wat leidt tot een verdere atomisering van het individu en de verarming en machteloosheid van allemaal behalve een paar rijke individuen. Atomisering, een essentieel ingrediënt van totalitarisme, wordt actief nagestreefd en is waarschijnlijk een factor die bijdraagt aan de afnemende geestelijke gezondheid en het uiteenvallen van gezinnen. De crisis rond drugsmisbruik, geestelijke gezondheid en dakloosheid in de VS en elders is slechts nevenschade van deze nieuwe vorm van totalitarisme. Het neoliberalisme verkondigt vrije wil en individualisme als waarden van bevrijding, maar het enge streven naar persoonlijke voldoening heeft geleid tot het uiteenvallen van huwelijken en gezinnen, en de ineenstorting van de solidariteit in buurten en gemeenschappen. Dit totalitarisme vormt een vicieuze cirkel die de banden van liefde, verwantschap en vriendschap ondermijnt. Zonder ironie heeft de Britse regering een minister van Eenzaamheid ingesteld en is eenzaamheid als concept gemedicaliseerd in de gezondheidszorgliteratuur.

  Prof. Mattias Desmet: Propaganda, oprechte spraak en de intuïtie van de samoerai

Ook angst speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een nieuw totalitarisme. Het gebruik van angst voor lockdowns, vaccinmandaten, de opschorting van mensenrechten, rechtsstaat en democratie en de niet te overziene schade die dit veroorzaakte, werd briljant verwoord in het boek A State of Fear van Laura Dodsworth. De meute is een essentieel instrument om critici en andersdenkenden aan te pakken. De berichtgeving in de mainstream media over de betwisting door consultant-anesthesist Steve James aan de minister van Volksgezondheid Sajid Javid over vaccinmandaten bevatte duidelijke oproepen aan de menigte. Andrew Bridgen MP kreeg een soortgelijke behandeling van de Conservatieve Partij toen hij geïsoleerd in de kamer van het Lagerhuis werd achtergelaten terwijl hij sprak over de schade veroorzaakt door de Covid-19 vaccinatie, en ten onrechte werd afgeschilderd als een antisemiet. Dissidenten worden niet alleen gecanceld, ze lopen een reëel risico op de toorn van de meute en daadwerkelijk fysiek geweld. De boodschap is duidelijk: de meute wordt losgelaten op degenen die de machtigen uitdagen en hun doelen in de weg staan.

In mijn boek Care in the Iron Cage schets ik hoe elites in het verleden de steun van religieuze autoriteiten hebben gezocht om hun kapitalistische uitbuitingen te rechtvaardigen, waaronder slavernij, kolonialisme, kinderarbeid en oorlogsvoering. In de seculiere wereld van vandaag hebben zij dergelijke ongemakken opzij kunnen schuiven en hebben zij gekozen voor rationele efficiëntie en bureaucratische expansie om de verdere overdracht van rijkdom en macht van publieke naar particuliere handen veilig te stellen. De invoering van doelstellingen in de zorgsector was een belangrijke oorzaak van de slechte zorg en verwaarlozing in de Mid Staffordshire NHS Foundation Trust en de seksuele uitbuiting van kinderen in Rotherham. In beide gevallen werden zorgverleners gestuurd om organisatorische doelstellingen te halen in plaats van te zorgen voor ziekenhuispatiënten of kwetsbare kinderen. De elites zijn niet gehinderd door geloof of angst voor Gods toorn en streven allerlei soorten rijkdom na zonder morele of ethische zorgen, behalve voor public relations en marketingoefeningen om hun rechtvaardigheid te bewijzen.

  Dankzij PCR-test bedrog: pandemie voor de machtsuitbreiding van de elites

Propaganda en censuur zijn belangrijke instrumenten bij het creëren en in stand houden van totalitaire regimes. De BBC lanceerde in 2020 het Trusted News Initiative en een lange lijst van mediaorganisaties ondertekende om desinformatie over vaccins aan te vechten. Wijlen de koningin, vakbonden, regelgevende instanties in de gezondheidszorg en religieuze autoriteiten werden geronseld om de Covid-19 vaccinaties te promoten. Bezorgdheid over de heiligheid van het leven van de ongeborenen en het gebruik van geaborteerde foetale cellijnen bij de productie van sommige van de vaccins werd door de Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) van het Vaticaan buiten beschouwing gelaten. Hannah Arendt merkt op hoe “goedgelovigheid en cynisme” belangrijke kenmerken waren van het denken van de meute, waardoor de meute uiteindelijk moest schommelen tussen het accepteren van de meest schandalige leugens als feit, zelfs in het licht van duidelijk bewijs van het tegendeel, en het terugtrekken in cynisme in plaats van het vertrouwen in het leiderschap te verliezen. De berichtgeving in de media over de Covid-19 pandemie weerspiegelde in wezen George Orwells 1984: “De Partij zei u het bewijs van uw ogen en oren te verwerpen. Het was hun laatste, meest essentiële bevel.”

Kortom, we zijn getuige van de komst van een nieuwe vorm van bedrijfstotalitarisme, die staat voor de zoektocht van het kapitalisme naar nieuwe markten en resulteert in de overdracht van macht en rijkdom van de massa naar een kleine klasse van individuen. Het werk van Hannah Arendt biedt nuttige inzichten in dit nieuwe totalitarisme, zoals het gebruik van de meute om angst en isolatie aan te jagen, en de rol van propaganda om de massa te dwingen te accepteren dat 2 + 2 echt 5 is.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Globalisten willen ineenstorting: Rusland sancties om heel Europa failliet te laten gaan – Uitgehongerd, bevroren en werkloos voor de “Great Reset”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWol over onze ogen
Volgend artikelZelensky’s toekomstperspectieven worden steeds somberder
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Mooi dat er mensen zijn zoals Dr. Slope die het eea zo goed op een rijtje kunnen zetten. Goede vondst weer van FN. Ik hoop van ganser harte dat de meute dit leest en ter harte neemt.

 2. Zou jij een wezen willen kunnen creëren dat zichzelf en anderen kan uitroeien op basis van keuzevrijheid en (helaas) niet al te veel intelligentie? Dit is niet bedoeld als aanklacht tegen de Schepper, maar gewoon een poging om deze wereld te trachten te begrijpen …

 3. De meute, dat zijn dus die mensen waar je nog zo min mogelijk mee omgaat.
  Het is nog steeds het Romeinse verdeel en heers, er is ons duidelijk gemaakt tijdens de 3 dole jaren je kop te houden maar de vreugde is groot als je onder mensen waar je nooit wat mee had in een keer “dezelfde ” mening vind, en het gaat er helemaal niet om of je aan Corona gelooft of bij Oom Vladimir op schoot wilt zitten het erom de leugens te herkennen en binnen deze “bigger picture ” laten deze mensen je eigenlijk vrij in je nuance, dat wat eigenlijk normaal zou moeten zijn.

 4. Na lang afwezig geweest weer terug op het nest .
  Was er altijd maar hing boven te cirkelen.
  Vaak zwevend boven het TBoard. Soms popelend om te ageren.
  Voor mij is FN nog steeds een baken, en Rommel nog steeds bedankt voor je ongebreidelde werk 👍
  Nu zie ik wel een move naar het Godsdienst (gewauwel) lert wel dat Xander op gegeven moment de deur sloot , was ook voor seperatie van Gods zaken en aanverwante op een speciale zijtak.
  Nadat Helma waxinelicht steeds meer invloed begon te krijgen dwaalde het Xanderlicht de poort door naar oblivion. 😉.
  Nog even terug op de Gods aanhaling lijkt imo of het steeds meer gestalt begint te krijgen.
  Rommel haalde de zeis er regelmatig doorheen .
  Er is een bijna veelvuldig verwijzen naar de Liefde en zweef er eens fijn op los .
  Noem geen namen , sterker nog mag geen Naam hebben .😐
  Ook oudere reguurders die hier al lang goede bijdrage hebben geleverd en het geen ruk kunnen schelen of zei op een voetstuk geplaatst werden nu de Troll kraart toegewezen krijgen (kregen)
  Wat mij als oudere reguurder opvalt is dat er hier reguurders zijn met hun duimen onder de oksel hebben . Kijk er komen veel zinnige triades uit heel inhoudelijk en diepzinnig .
  Trouwens ik zag Lee1990 weer verschijnen ☺
  Zodoende ik ook maar weer afdaal en de euvele moed bijeen schraap om evt. weer te regageren .
  Hoop dat Rommel nog lang de luide boei mag zijn in de woelige wateren van desepie en wijdverbreid bedrog .
  Wasteland fun and broken dreams .
  Iedereen fijne dag .
  En redelijk ontopic imo (De meute, angst en het nieuwe totalitarisme) .

  • @cornietdus

   Weetje… je hebt gelijk. Ik moet maar zwijgen over liefde en eenheid en verenigen. We moeten geen eenheid vormen. En we moeten niet proberen om te doorgronden wat het leven is. We moeten gewoon lekker schoppend en schreeuwend en klagend ten onder gaan.

   Jammer dat je niet rechtstreeks op mij reageert, maar ergens onder een ander artikel over mij gaat klagen.

   Laten we God (niet de God zoals jij dat DENKT) inwisselen voor satan, dat is precies wat de vijand wil. Zodat wij bange liefdeloze wezentjes worden. Onze gemeenschappelijke vijand is helemaal into satanisme, alles draait bij hun om satanisme. Om tegen hen op te staan is het toch niet zo’n gek idee dat wij dan ons team God noemen? God zijnde liefde voor het leven, liefde voor elkaar, liefde voor vrijheid, liefde voor al het moois. Als het nodig is strijd ik tot de dood voor vrijheid en liefde. Schiet niet meteen in een stuip man… satan is een ander woord voor angst, liefde is een ander woord voor God. Ik wil in een wereld obv liefde leven en daar wil ik uit liefde voor vechten. Ik reageer niet overal, alleen onder artikelen waar ik wat in probeer bij te dragen. FN is een geweldige plek en Rommel is een held. Ik ben geen doorgedraaide bijbelse bronnen/psalmen generator.

   Ennuh… die Disciplus Simplex is de eerste die over trollen begint te schreeuwen. Ere wie ere toekomt. Ik ga me niet door jullie twee laten censureren. Als Rommel mij zegt dat ik moet dimmen of zwijgen, dan doe ik dat, het is immers zijn platform. Als je een andere mening reageer dan of scroll gewoon verder. Dat jij hier al langer dan mij leest, dat is mooi voor je, maar dat maakt jou niet ineens een autoriteit toch? Laten we bruggen bouwen ipv elkaar aanvallen. We willen allemaal dat er dingen veranderen omdat de westerse wereld wordt aangevallen door een groep psychopaten die in alle openheid totale satanisten zijn. We willen allemaal dat ze worden vernietigd zodat WIJ een LIEFDEVOLLE wereld kunnen creëren. Ik begrijp oprecht niet dat jij en anderen niet snappen wat ik heel duidelijk zeg. We zitten in een oorlog. De Russen vechten uit LIEFDE voor LIEFDE… voor God. Putin is openlijk voor de christelijke normen en waarden. Dat is precies waar ik voor sta. Maar mensen als jij leggen het steevast anders uit. Begrijpend lezen is voor velen kennelijk een brug te ver doordat er alleen maar angst is ofzo. WIJ kunnen alleen verenigen als we angsvrij worden… als we LIEFDE worden en ons leven willen gaan geven om LIEFDE te beschermen.

   Demoralisatie… God = slecht, liefde = knuffelen en neuken. Dan snap je er niks van Cor. We zitten in hetzelfde leger Cor en we willen allebei de satanisten stoppen en een wereld obv vrede en liefde maken.

   • Vorige week stond in de krant dat niet China de meeste bevolking staat in de wereld is maar dat zij voorbij zijn gegaan door India Ja u leest het goed India heft armste land ter wereld daar waar mensne sterven in de goot met de bosjes!!!!!! Maar het volk neukt er als waanzinnige op los en zien niet dat de overlevingkans voor het grootste deel van de 1,4 mailjard mensen zeer fragiel is….De regering doet er niets aan om de fokkende beren aan banden te leggen en vinden het de norrmaalste zaak van de wereld De vervuiling is daar het meest van de wereld omdat het volk alle troep gewoon naast zich neergooid en leeft in hun eigen troep!!!!! In brussel zijn bezig dat de mens aangepast moet eten om zo weinig mogelijk stikstof uit te produceren en dat terwijl daarginds geen mens erover nadenkt om dat zelfde te gaan doen In europa is de pil allang toegepast om de bevolkingsgroei af te remmen Maar de vluchtelingen van landen zoals Afrika en AZIE zorgen ervoor dat de EU bevolking ondanks dat voornemen verder zal groeien!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Hahahaha! gelukkig valt er af en toe ook nog te lachen hier…

     “De regering doet er niets aan om de fokkende beren aan banden te leggen en vinden het de norrmaalste zaak van de wereld”

     Moet de regering die fokkende beren aan banden leggen?? Wie stopt er zijn piemeltje in het gaatje? Wil jij dat de regering jou gaat vertellen dat je dat niet mag doen? Die regering vertelt al veel te veel.

     Maar ik ben het verder helemaal met je eens; dat fokken als konijnen mag wel eens verminderd worden. Ik bedoel, je mag je piemeltje best in allerlei gaatjes stoppen, maar dan wel zonder dat er ook nog gewelpt wordt. (De vrouwtjes lijken voornamelijk toch alleen maar genotsgereedschap te zijn voor het piemeltje en het welpen.)

   • Geachte Naam:*
    Ik had in het verleden een maat die een bootje had dat bootje heete : mag geen naam hebben: wij en anderen hebben veel door de grachten van Adam gevaren onder het genot van stevige joint’s . Je moest op passen wel af en toe te bukken bij lage bruggen . Ik heb je tegen bericht gelezen .
    ietwat stekelig 😁
    Moet kunnen >!
    Ik zou kunnen zeggen dat je bekant in levitatie gaat door de aandacht en devote aandacht die je krijgt op je bericht geving . Als je de ballen niet bezit om ook te nuanceren en eens niet van de toren blaast dan ben je imo een heel welbespraakt en goed weergegen in je text en bewoording . Je valt ietwat te vaak in de zelfde schrijfstijl en inhoud . En dat knaagt dan weer aan je inbreng .
    Leuk dat je meteen in de Verdediging springt 😎
    Uiteraard wens ik je een fijne dag 👍

 5. Toch zie ik positieve kanten. In mijn jeugd, voor er TV was, zaten de mensen op café. Drie cafés in elke straat. Daar zaten meestal dezelfde mensen te brallen tegen elkaar, hun stamcafé onder een tabakswolk. Het stamcafé is nu vervangen door de commentaar-rubrieken op sociale media “laat een reactie na”. Wat je daar leest is toch een lakmoesproef over het denken van de mensen. Ik ervaar dan dat er toch een kloof is dus het haat-gedram in de media en wat de mensen echt denken. Dat is positief alhoewel dat gepaard gaat met een gevoel van machteloosheid.

  • In uw en mijn tijd was het normaal dat mensen bij elkaar kwamen in de vele cafe’s in de stad of op het dorp Maar vandaag de dag zijn er alleen nog maar eetcafe’s waar men niets tegen elkaar kan zeggen omdat de mond vol hebben en daar snel moeten oprotten om voor de volgende eters plaats te maken Maar vroeger in de vorige eeuw zaten mensen nog s’nachts aan het buffet te praten met elkaar en om iets te organiseren in de stad of dorp en zo ontstonden veel verenigingen waar mensen nog iets organiseerden om de stad of het dorp mee op te vrolijken!!!!!!!!!

 6. De Australische geoloog Ian Plimer zegt:

  “Wat wij nodig hebben, is bv. juist méér CO2, niet minder. In een satanische wereld wordt alles omgedraaid en zo kan het zijn dat elementen die onontbeerlijk zijn voor leven worden verklaard tot vijand van dat leven.”

  • In mijn jeugd verdrongen de wetenschappers elkaar met de stelling dat de luchtvervuiling een trigger ging zijn voor een nieuwe ijstijd, omdat de zonnestralen door de uitlaatgassen moeilijker de aarde konden bereiken.

 7. Straks komen er nieuwe wetten dat de politie komt controleren hoe laat je naar bed moet, alles voor je eigen bestwil, want daar wordt de nadruk op gelegd. Zodra dat wordt beweerd weet je dat er corruptie in het spel is. Onnozele zielen maken quasi verstandig en dubbelzinnig steeds flauwe grappen over dat soort dingen en ze zijn er vaak de oorzaak van. Zelfs debielen willen een beetje messias zijn.

  • In mijn geval hebben zich ideeën mondiaal gemanifesteerd doordat ze op die manier terloops door mijn aura gingen. Daarom moet je er steeds rekening mee houden dat 1. energie volgt de gedachte. 2. de politici zijn gewend geraakt aan een kindniveau. Alles is angst en achterdocht, en draait om uw veiligheid bij hen die niet te vertrouwen zijn. Hoe minder je leven waard is hoe harder ze zich ervoor uitsloven dat je er geen dag van verliest! Let op wat je zegt, want wat je denkt is even effectief en kan even schadelijk zijn.

  • Ik ken een zwerver die extreme conclusies trok voor zichzelf uit ervaring, kennis en gewaarwording. Dit is het tegendeel van de lafhartige eenlingen die om origineel te doen met hun benepen statistiek het leven van de hele mensheid willen regelen, en iedereen afzonderlijk want (rekenkunde) iedereen is gelijk. Net zoals 10 maal 1 10 is. Overal moet alles veilig zijn, zodat karma enkel nog een uitweg kan vinden in massapsychose of een epidemie. Want dat is wat gebeurt.

 8. Heel belangrijk artikel, over totalitarisme.
  Met o.a. de geweldige Hannah Ahrendt.

  Een grote overheid, is je grootste vijand.
  Een totalitaire overheid, is totale knechting en volledige diktatuur.
  Totalitarisme is ‘links’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in