(Public Domain)

De moderne geneeskunde heeft opmerkelijke resultaten geboekt. Het vermogen om mensen te redden van kwalen die een generatie geleden nog tot een vroegtijdige dood zouden hebben geleid, grenst aan het wonderbaarlijke. Maar als het gaat om chronische ziekten heeft de moderne geneeskunde zijn grenzen. Soms is de behandeling erger dan de ziekte. Soms biedt de behandeling slechts tijdelijke verlichting van de symptomen. Soms is er geen behandeling. Gelukkig heeft de moderne geneeskunde geen monopolie op ons vermogen om te genezen, want het lichaam bezit aangeboren krachten die veel chronische gezondheidsproblemen kunnen genezen. In deze video verkennen we het natuurlijke vermogen van het lichaam om te genezen en kijken we naar de rol die zelftransformatie speelt bij het bevorderen van dit helende vermogen, schrijft Academy of Ideas.

“. . . gezondheid en ziekte zijn geen willekeurige toestanden in een bepaald lichaam of lichaamsdeel. Ze zijn in feite een uitdrukking van een heel geleefd leven. . .”

Gabor Mate, De mythe van normaal

Ons lichaam is voortdurend bezig zichzelf te genezen. Witte bloedcellen maken wonden schoon en bestrijden infecties, fibroblastcellen maken nieuw weefsel aan om scheuren in onze huid en ons vlees te repareren, nieuwe botcellen worden aangemaakt om breuken te dichten en het immuunsysteem kan allerlei schadelijke ziekteverwekkers identificeren en neutraliseren. Maar het lichaam kan meer dan alleen genezen van wonden, infecties, breuken en virale en bacteriële ziekten, het heeft ook het vermogen om zichzelf te genezen van vrijwel alle vormen van chronische ziekte, zoals blijkt uit het fenomeen van spontaan herstel.

Spontaan herstel treedt op wanneer iemand onverwacht van een ziekte geneest op een manier die niet verklaard kan worden door het paradigma van de moderne geneeskunde. Zonder enige tussenkomst van artsen, zonder chirurgie of farmaceutische medicijnen, genezen sommige mensen van kanker, hartaandoeningen, multiple sclerose, de ziekte van Chron, reumatoïde artritis en andere vormen van chronische ziekten. Met betrekking tot kanker is het bijvoorbeeld bewezen dat tumoren kunnen krimpen of zelfs verdwijnen zonder chirurgie, chemotherapie of bestraling, of zoals werd geschreven in het medische tijdschrift Oncology Letters:

“. . . kwaadaardige tumoren en uitzaaiingen, van bijna alle histologische typen, kunnen spontaan verwijnen, hoewel bepaalde histologische typen vaker verdwijnen dan andere.”

Sante Basso Ricci & Ugo Cerchiari, Spontane regressie van kwaadaardige tumoren: Belang van het immuunsysteem en andere factoren

Een spontaan herstel hoeft niet plotseling of zonder oorzaak op te treden, eerder zoals Caryle Hirshberg en Marc Barasch uitleggen in hun boek Remarkable Recovery:

“De oorspronkelijke betekenis van het woord “spontaan” (afgeleid van het Latijnse sponte, “uit vrije wil”), heeft weinig te maken met de plotselingheid, snelheid, of onmiddellijke verandering zonder oorzaak die het hedendaagse gebruik impliceert. Het woord, zo onthult het woordenboek, had oorspronkelijk meer te maken met iets dat zich voordeed als gevolg van een “aangeboren interne neiging”, een neiging om “te handelen door zijn eigen impuls, energie of natuurlijke wet.” Het impliceert een natuurlijk proces dat van binnenuit ontstaat.”

Caryle Hirshberg & Marc Barasch, Opmerkelijk herstel

Hoewel slechts een klein deel van de mensen met een chronische ziekte spontaan herstelt en de meeste spontane genezingen niet gerapporteerd worden, zijn er toch veel gevallen van dit fenomeen gedocumenteerd in de medische literatuur. In Mind Over Medicine wijst de arts Lissa Rankin bijvoorbeeld op een geval van een man die leed aan alvleesklierkanker, een van de meest verwoestende vormen van deze ziekte. Deze man zou worden geopereerd, maar kreeg een hartaanval als gevolg van een voorchirurgische ingreep waardoor de operatie moest worden uitgesteld:

  Europese voedselvoorraden naar verwachting binnenkort uitgeput

“Binnen vier weken na zijn hartaanval, terwijl hij herstelde van de hartaanval, begonnen de symptomen en laboratoriumresultaten van zijn alvleesklierkanker op te lossen. Vier maanden na de eerste diagnose toonde een CT-scan aan dat zijn tumor volledig was verdwenen – zonder operatie, chemotherapie of enige andere kankerbehandeling. Vier andere casestudies in de medische literatuur maken melding van “spontane” remissies van inoperabele alvleesklierkanker.”

Lissa Rankin, Mind Over Medicine

Een artikel met de titel Notes on Spontaneous Regression of Cancer onderzoekt twaalf gevallen van spontane remissies en probeert te begrijpen welke veranderingen in het leven kunnen hebben geleid tot deze genezingen. Een van de opmerkelijkste gevallen betrof een patiënt met een hersentumor van graad vier:

“Dr. Maurice Green observeerde als stagiair de behandeling van een arts met glioblastoma multiforme [graad 4 hersentumor]. De operatie was niet succesvol. De patiënt had echter eerder een regressie dan een progressie van de symptomen… Uiteindelijk verliet hij het ziekenhuis volledig gezond, wat alleen aangaf dat hij anders over het leven dacht nadat hij de dood onder ogen had gezien …”

Charles Weinstock, Aantekeningen over spontane regressie van kanker. Tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Psychosomatische Tandheelkunde & Geneeskunde

Voorbeelden van spontane genezingen zijn niet beperkt tot kanker; ze beslaan het hele spectrum van chronische ziekten, van hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten tot neurologische aandoeningen, bloedaandoeningen en huidaandoeningen. Er is zelfs het mysterieuze Lazarus fenomeen, een spontane genezing uit een hartstilstand nadat een patiënt dood is verklaard en alle reanimatiepogingen zijn gestopt.

Als het lichaam zichzelf kan herstellen van de rand van de dood en zichzelf kan genezen van ziektes die als terminaal worden beschouwd, dan is zijn vermogen tot genezing veel groter dan de meesten van ons zich realiseren. Ons doel zou moeten zijn om deze kracht in te zetten om ons te helpen te genezen van chronische kwalen of om het ontstaan ervan te voorkomen. Want zelfs als we ons tot de conventionele geneeskunde wenden om te behandelen wat ons kwelt, als ons lichaam geoptimaliseerd is om te genezen, zal de effectiviteit van dergelijke behandelingen verbeteren.

Onderzoek naar spontaan herstel heeft nog geen universele formule of specifieke reeks stappen onthuld om het enorme genezingspotentieel van het lichaam te ontsluiten, omdat veel factoren dit vermogen beïnvloeden en individuele behoeften variëren. Degenen die talloze gevallen van spontaan herstel hebben bestudeerd, suggereren echter dat er terugkerende patronen en gedeelde bijdragende factoren zijn die mogelijk inzicht bieden in hoe we ons lichaam kunnen voorbereiden op genezing.

Aan de ene kant zijn er de fysieke factoren die bijdragen aan genezing, waaronder veranderingen in het dieet, regelmatige lichaamsbeweging, verbetering van de kwaliteit van de slaap en het doorbreken van verslavingen aan drugs of alcohol. Factoren die te maken hebben met de gezondheid van het lichaam zijn van cruciaal belang voor ons vermogen om te genezen. Maar er is een psychologische factor die in rangorde van belangrijkheid boven deze factoren staat, en dat is de bereidheid om een zelftransformatie te ondergaan.

  De ineenstorting van Europa zal het begin zijn van de Grote Reset

Zelftransformatie is om twee belangrijke redenen cruciaal voor het proces van fysieke genezing. Ten eerste is het vaak pas als we ons zelfgevoel transformeren, dat we de moed, de discipline en het verlangen ontwikkelen om de lichamelijke gewoonten te veranderen die ons vermogen tot genezing in de weg staan. Ten tweede helpt zelftransformatie bij het corrigeren van ongezonde denk-, geloofs- en emotiepatronen die ons via de lichaam-geestverbinding gevangen houden in een toestand van ziekte. Veel van deze denk- en emotionele patronen werken onder de drempel van het bewuste bewustzijn en zijn het product van onze conditionering, of het nu een opvoeding is in een ongezonde omgeving of jaren van conformeren aan de ziekelijkheid van de moderne samenleving. Als we onszelf bevrijden van deze conditionering door zelftransformatie, bevrijden we onszelf van de schadelijke fysiologische reacties die worden gedicteerd door onze onaangepaste gedachten, gedragingen en emoties.

De literatuur over spontaan herstel ondersteunt de bewering dat zelftransformatie genezing vergemakkelijkt, bijvoorbeeld in het boek Cured schrijft Jeffrey Rediger, die honderden gevallen van spontane genezingen onderzocht:

“Mensen die spontane genezingen ervoeren, verstoorden de standaardmodus, stapten uit die sleur, zagen en ervoeren zichzelf op een geheel nieuwe manier. . .”

Jeffrey Rediger, Genezen

Of zoals Caryle Hirshberg en Marc Barasch schrijven in Remarkable Recovery:

“. . . het is opgemerkt door een aantal onderzoekers dat buitengewone genezing vaak voorafgegaan wordt door een diepgaande persoonlijke verandering, soms zelfs wat lijkt op een verrassend andere persoonlijkheid.

Verschillende onderzoekers hebben plotselinge psychologische keerpunten [of wat men noemt] “existentiële verschuivingen” opgemerkt die voorafgaan aan opmerkelijk herstel. Dr. Marco DeVries en zijn medewerkers ontdekten dat een groep spontane remissiegevallen die ze bestudeerden allemaal een relatief plotselinge verandering vertoonden in de richting van toegenomen autonoom gedrag en significant veranderde houdingen ten opzichte van ziekte, behandeling, relaties en spirituele overtuigingen.”

Caryle Hirshberg en Marc Barasch, Opmerkelijk herstel

In een artikel met de titel “Psychological Changes Preceding Spontaneous Remission of Cancer” (Psychologische veranderingen voorafgaand aan spontane genezing van kanker) ontdekten verschillende onderzoekers dat degenen die spontaan van kanker genazen, het volgende gemeen hadden:

“… een verhoogde dystonische reactie op beperkte aspecten van de persoonlijkheid en een verhoogde syntonische reactie op een bredere set kenmerken dan normaal toegankelijk is.”

Schilder, J. N., de Vries, M. J., Goodkin, K., & Antoni, M. (2004). Psychological Changes Preceding Spontaneous Remission of Cancer. Klinische casestudies

In lekentaal komt dit neer op een afwijzing van de beperkende aspecten van iemands persoonlijkheid en een openstelling voor en acceptatie van een groter zelfgevoel.

Aangezien zelftransformatie in vele richtingen kan leiden, sommige goed en sommige slecht, welke vorm ervan maakt het lichaam klaar voor genezing? De etymologie van het woord helen geeft een aanwijzing, omdat dit woord in de grond een terugkeer naar heelheid betekent. Een beweging in de richting van psychologische heelheid, die Carl Jung identificeerde als de belichaming van psychologische gezondheid, is de vorm van zelftransformatie die genezing bevordert. Psychologische heelheid is een ideale staat die alleen benaderd kan worden, nooit volledig bereikt, en het houdt een verhoogd bewustzijn in van alle aspecten van wie we zijn en de integratie van deze aspecten in ons bewuste zelfbesef. In deel 16 van zijn Verzameld Werk schreef Carl Jung dat:

  Dr. William Deagle: Chemtrails bevatten mycobacteriën, virussen, Pseudomonas bacteriën en menselijk plasma

“…geen enkel vorig tijdperk heeft ooit zoveel behoefte gehad aan heelheid. Het is overduidelijk dat dit het voornaamste probleem is waarmee de kunst van het psychisch genezen in onze tijd wordt geconfronteerd.”

Carl Jung, Verzameld werk Deel 16

Heelheid wordt bereikt door zelfacceptatie, gekoppeld aan zelfkennis en uitgedrukt in daden van moed. Zonder zelfacceptatie hebben we de neiging om aspecten van wie we zijn te ontkennen en te onderdrukken, waardoor we hun gezonde expressie blokkeren. Zonder zelfkennis ontdekken we nooit ons ware potentieel en wat we belangrijk vinden in het leven. Zonder moed drukken we onze mogelijkheden nooit uit in dienst van waardevolle doelen. Of zoals Mate schreef:

“Als we genezen, zijn we bezig met het terugvinden van onze verloren delen van onszelf, niet met het proberen te veranderen of te “verbeteren”. Zoals de dieptepsycholoog en wildernisgids Bill Plotkin me vertelde, is de kernvraag “niet zozeer kijken naar wat er mis is, maar waar is de heelheid van de persoon niet volledig gerealiseerd of geleefd?””

Gabor Mate, De mythe van normaal

Hoewel zelftransformatie het herstellend vermogen van het lichaam kan versterken, blijft het een feit dat we nooit volledige controle hebben over een ziekte, noch over zaken van leven en dood. We kunnen alle stappen nemen die nodig zijn om te genezen en toch ziek blijven. Maar dit doet niets af aan de voordelen van zelftransformatie als reactie op ziekte. Want het streven naar heelheid is een verrijkende en zinvolle ervaring die ons zal helpen het leven te doorstaan, ongeacht de gezondheid van ons lichaam. In feite worden veel mensen pas wakker tot hun meer authentieke zelf wanneer ze geconfronteerd worden met hun sterfelijkheid en dus kan er te midden van het grote lijden dat gepaard gaat met ziekte, een zilveren randje worden gevonden. Een ziekte kan de noodzakelijke vonk zijn die ons inspireert om te ontdekken wie we werkelijk zijn en die ons de moed geeft om te leven op een manier die meer in overeenstemming is met ons authentieke zelfgevoel.

“Alleen in het aangezicht van de dood wordt het zelf van de mens geboren.”

Sint Augustinus

Of zoals Martin Heidegger schreef:

“Als ik de dood in mijn leven opneem, hem erken en hem recht onder ogen zie, bevrijd ik mezelf van de angst voor de dood en de kleinzieligheid van het leven – en alleen dan ben ik vrij om mezelf te worden.”

Martin Heidegger, Zijn en tijd


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Dr. Coleman – Bodypower: Het geheim van zelfgenezingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHamas heeft Israël al verslagen, maar de VS noch Israël kunnen dat toegeven
Volgend artikelPoetin en westerse waarden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

  • Ik ontmoette tal van mensen die kanker kregen, niet 1 hiervan rookte.

   Ik had hierover een gesprek met Benjamin Creme, over Rudolf Steiner die zegt dat roken het etherlichaam dieper in het louter fysieke lichaam trekt. Dat was een probleem voor mij, want ik was meer etherisch en iedereen wilde me meer materieel krijgen; dat is de fobie van de tijd, materialisme.

   Ik lees trouwens de nieuwsbrief van Gabor Maté, hij zegt goede dingen die ik niet probeer te verbeteren.

   God is een energetische drie-eenheid net als ieder mens: lichaam, ziel en geest, waaraan 7 stralen ontspruiten. 3 tot en met 7 zijn Brahma (3).

   1 wil-macht (Shiva), 2 liefde-wijsheid (Vishnu), 3 actieve intelligentie.

   1. wil-macht, 2. liefde-wijsheid, 3. actieve intelligentie. De zeven krachtcentra in het lichaam, de 7 chakra’s, zijn etherisch. Hun werking kan van mens tot mens verschillen. De drie centra boven het hart zijn spiritueel, de drie daaronder meer materieel. Door spirituele evolutie verandert hun onderlinge relatie.

   Er zijn drie typen ziekten naar de aard van de stralen, 3 = syfilis, 2 = tbc, 1 = kanker die een reactie is op de 1e straal die tot overdreven groei, uitwassen, kan leiden. Landen als Duitsland en Engeland hebben een 1e straals persoonlijkheid.

 1. De meeste mensen; ‘meditatie en liefde zijn nutteloos, je moet strijden en lijden en vechten en tegenwerken.’

  DIT is waarom we zwak en ziek zijn, omdat onze vibratie met angst (ego) laag wordt gehouden. Angst vernietigd, alles in onze levens draait om angst. Transformatie van angst in liefde/waarheid/licht/rust/vertrouwen/God (DNA) zullen ons redden.

 2. ik heb nog geen enkele weten kanker verslaan zonderingrijpen je krijgt het van al het gif dat ze in onze voeding mengen. het voedselagentschap laten door omkoping allerlei gif binnen.

  • Straling speelt waarschijnlijk ook een rol, die van kerncentrales vervuilt etherische lagen van de materie. Als we het hebben over materie, bedoelen we aarde, water, lucht (3). Er zijn nog 4 ethers die de werking van het stoffelijk lichaam beïnvloeden, samen 7.

  • Met de codex alimentarius hebben ze voeding tot wetenschap gemaakt… en met die wetenschap experimenteren ze op ons hoe en hoe snel ze ons kunnen manipuleren en doden.

   We leven in een ‘killroom’ van een groep Khazarische psychopaten die na duizenden jaren van moorden, roven, identiteits diefstal, complotten en agenda’s, rond 1200 de totale macht hebben gegrepen in het westen. De westerse mens wordt dus al 2000jr stelselmatig gehersenspoeld, en anno 2024 worden we dus totaal voor 200% constant gehersenspoeld.

   • ”anno 2024 worden we dus totaal voor 200% constant gehersenspoeld.”

    Dit klinkt zeer beangstigend Theme.
    Hoe kunnen we hier aan ontsnappen?
    Heeft het leven voor ons nog wel zin.
    Als dit al 2000 jaar zo is zal het dit jaar of over 20 jaar niet veranderen.

    Mensen die tegen zijn zullen wel systematisch verdwijnen.

    • Beste Piet,
     Het is veelal terug te voeren op wat wij onbewust denken.
     Je kunt jezelf tegen veel beschermen door je overtuigingen te veranderen.
     Uit veel van jouw reacties hier op FN, blijkt dat je angst uitstraalt en bevreesd voor de hedendaagse gebeurtenissen.
     Uiteindelijk zal de realiteit jou gaan bevestigen in jouw angst.Daardoor zou jij kunnen zeggen;” zie je wel dat ik terecht bang was”.

     Iemand die bang is voor honden zal op straat regelmatig honden tegen komen die gaan blaffen en/of grommen.
     Deze honden gaan de persoon bevestigen in wat hij van honden vind.
     Het heeft te maken met uitstraling van energie en/of persoonlijke overtuiging

     Stap over op een andere ‘ mindset’ en je krijgt iets van jezelf te bemerken wat je nu de kans niet geeft uit angst en vrees.

     Een voorbeeld:
     Kijk eens naar Wim Hof. ( de ice man )

     Hier een oud gedicht om over na te denken, niet alleen voor jou, maar voor velen met angst en onzekerheid in hun hoofd:

     Als je denkt; “ik ben verslagen”,
     is de nederlaag een feit.
     Als je denkt; “ik zal niet versagen”,
     win je op den duur de strijd.
     Als je denkt;”ik kan het niet halen”,
     is de tegenslag op til.
     Want het overslaan der schalen,
     hangt voornamelijk af van wil.
     Moedelozen gaan ten onder, door hun twijfel, door hun vrees.
     Vechters winnen door een wonder telkens weer de zwaarste race.
     Denk; “ik kan het”, en dan gaat het.
     Iedereen vindt bij wilskracht baat,
     en in zaken wint de daad het van het nutteloos gepraat.
     Als je jammert; “ik ben zwakker dan mijn grote concurrent”,
     blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld bent.
     Niet de Goliaths en de rijken tellen in de kamp voor zes,
     maar de fermen die niet wijken, hebben vroeg of laat succes.

     • Tigron, bedankt voor je bemoedigend woorden.
      Maar aan de harde realiteit die hier op FN dagelijks beschreven staat ontkomen we niet .

      Of je moet je hoofd een meter in het zand steken.
      De oorlog in Oekraïne, chemical trails, nanochips noem maar op.

      Dat is de wereld waarin wij allemaal leven.

      • Beste Piet,
       Geen goede beredenering.
       Richt jouw kijken op positieve dingen in het leven, die zijn er ook.
       Je moet ze wel willen zien en (h)erkennen.
       Zodra je slechts kijkt naar voornamelijk ellende en negativiteit, er veel moois aan je voorbij gaat.
       Dat is zonde van jouw leven.

       Uiteindelijk gaan we op het einde dit leven verlaten.
       Het is van belang welke invulling je daaraan hebt gegeven.

       ” van alle woorden in boek, gedicht of lied,
       Geven de woorden, had ik maar… als ik toen…waarom…
       op het sterfbed, het meeste verdriet”

       Maak iets moois van jouw leven Piet.
       Anderen doen dat niet voor jou.

       • @Piet…
        Wat Tigron zegt…

        Dat er overal shit en leugens en narigheid is, dat is gewoon zo. Zie het als een seizoen, de winter kan je eng en kwaadaardig noemen omdat alles dood gaat of slaapt, maar het is gewoon winter.

        Het wordt angst als jij er in je gedachten angst ipv informatie van maakt. In het begin is het ook angstig om te realiseren hoe diep het allemaal gaat, maar met begrip komt rust, dus zie het als een achtbaan van angst naar vrede. Onderweg is het soms erg eng, maar we kunnen niks anders doen dan de rit uitzitten en de angst voor alle bochten en loopings los te laten en gewoon met de achtbaan mee te bewegen ipv tegen te bewegen.

        De mensheid is onderweg om door trauma te leren en te groeien en te herinneren wie we zijn en daardoor komen we terug bij ons hart en ons ZELF… en dat brengt weer balans en vrede. Maar eerst dus nog deze film/show/achtbaan/stress/oorlog/trauma. We zitten in een storm, niet bang zijn Piet, maar rustig blijven zodat je gezonde verstand blijft werken.

    • @Piet…

     En hoe we kunnen ontsnappen?

     Zelfrealisatie. Dat is het enige doel van het leven. Als je dat realiseert doorzie je dat alles een illusie is en dan is er geen angst meer en dan kom je in de realiteit. Maar bijna niemand (ik ook niet) realiseert zichzelf en dus leeft bijna niemand in de realiteit. De Great Reset wordt een Great Awakening en dan komt (bijna) iedereen in terug de realiteit waar we van zijn ontkoppeld.

     Weet dat alle mensen op aarde in hun hoofd/gedachten wat anders verlangen, maar in het hart verlangen we ALLEMAAL naar hetzelfde. Ontdek voor jezelf wat dat is, dat is namelijk wat jij zelf bent, wat wij allemaal ZIJN, dat is wat ons één maakt.

 3. Goed artikel! Ik mis wel een heel belangrijk aspect van genezen en dat is vasten. Door een paar dagen vasten kunnen we wonderen in ons lichaam laten gebeuren. Na 24 uur vasten begint er een proces dat autofagie heet. Eigenlijk zou iedereen moeten weten wat autofagie is! Het is het proces waarbij gezonde cellen slechte cellen gaan “opeten” Dit proces gaat dus beginnen na 24 uur vasten (alleen schoon water). Na 48 uur is dit proces op z’n top, dus 2 á 3 dagen vasten is voldoende om veel troep uit je lichaam op te ruimen. Als je dit regelmatig herhaalt voorkom je veel narigheid en vertraag je het verouderingsproces van je lichaam. Ik heb dit 2 jaar geleden ontdekt via een natuurgenezer en vast elke maand 3 dagen en heb me nooit beter gevoeld. Je hoeft me niet op m’n woord te geloven, Google op autofagie en lees wat een wonder dit is. Graag meer van dit soort artikelen, ik hou ervan 😉

  • Vasten is een van de manieren om jezelf te genezen. Na 3 dagen wordt je DNA gerepareerd, human growth hormone gaat fors omhoog tot meer dan 1000%. Meestal na het vasten voelt het alsof ik weer helemaal als nieuw ben. Je merkt ook dat je meer helder kan denken en je zintuigen helemaal 100% werken, je ruikt ineens alles. Heb ook minder de neiging om dan weer te beginnen met suiker, zuivel en andere troep. Maar weet je men moet nog eens een pilletje hier en een pilletje daar en we zijn weer helemaal klaar, nemen. Het geloof in de farmaceutische industrie is net zo groot als in de mainstream media. Het is toch onmogelijk om jezelf te genezen zonder de farmacie hé?

 4. Sarcarcasme aan. Wat een gevaarlijk stuk is dit. Echt, moet verboden worden. Als mensen blij zijn met zichzelf zijn ze veel minder gevoelig voor reclame en verliest het zijn kracht. Aan wie gaan we anders die nutteloze dingen verkopen om ze beter te laten voelen? Moet je nagaan hoeveel werklozen erbij komen! Wat dacht je hoeveel minder al die pensioenen waard worden (lees hoeveel minder rijk de rijken zouden zijn)?

  Dan is er ook nog eens die hele medische industrie die grotendeels overbodig wordt, de horror, nog meer werklozen. Stel je voor, dan hoeft nog maar 1 persoon per huishouden full-time te werken. Of beide part-time.

  Weet je wel hoe erg dat is? Dan hebben mensen tijd om na te denken en kunnen veel meer dan nu zich realiseren hoe hard ze genomen worden hun hele leven en hebben dan ook nog eens tijd om er wat aan te doen.

  Heel gevaarlijk dit alles, nu is het perfect, als dit waarheid wordt niet meer. Verbieden dit soort zaken. Sarc off.

  Geweldig stuk dit. Dank je Rommel.

  Groeten,
  Hugo

  • Beste Hugo, de sinds 2010 versnelde afbraak van de gezondheidszorg heeft ertoe geleid dat door sluiting van bejaarden- & verzorgingstehuizen en een veel korter verblijf na een operatie in een ‘ziekenhuis’ veel mensen de taak van mantelzorger opgedrongen hebben gekregen.
   Als je veel tijd kwijt bent aan mantelzorgtaken, heb je veel minder de gelegenheid om je te verdiepen in de in de loop der eeuwen ​door de cabal ontwikkelde dystopische plannen om ons werkelijk alles te ontnemen​ en tot slavernij te brengen.

   • Hoi Ron,

    Helemaal eens met je commentaar qua tijd en moeite dat het kost. Echter, ik ben van mening dat het idee van ouderen wegstoppen in ”verzorgingstehuizen” om te sterven geen goed model was & is.

    Ik heb dat altijd, zelfs al tiener toen ik nog niet echt nadacht over ”de dingen die er toe doen” (voor mij iig), vreselijke instituties gevonden. Waarom? De meeste mensen halen vreugde uit het leven door iets bij te dragen. In een ”verzorginstehuis” wordt er voor gezorgd dat mensen echt niets meer kunnen bijdragen en wordt ze basically verteld dat ze nutteloos zijn en dat ze maar moeten sterven en dat de samenleving (inc familie) het aftakelen en uiteindelijk sterven niet wil zien want te confronterend mbt eigen stervelijkheid.

    Ook genezen in een ziekenhuis is geen goed idee in mijn optiek. Ziekenhuizen zijn dodelijke plaatsen. Al was het alleen maar voor vreselijk slecht eten. Uiteraard ook alle ziekmakers in de lucht. Bijvoorbeeld die anti-biotica resistente bacterien.

    UIteraard heeft ”men” gekozen voor de slechtste oplossing (dus nog slechter makende) oplossing gekozen. Te weten mantelzorg.

    Wat, zover ik heb kunnen achterhalen, wel werkt is generationeel wonen. Uiteraard als een familie in harmonie met elkaar is. Er zijn vele varianten mogelijk maar laat me er eentje noemen.

    Opa en oma zorgen voor de kleinkinderen terwijl de ouders voor inkomen zorgen. Toen ik kind was ging ik elke zomer vakantie 2 weken bij opa en oma logeren. Vond ik de mooiste weken van het jaar (beide ouders werkte). Opa kende een boer en was basically boeren knecht want haatte niets doen. Zijn pernsioenering was het grootste drama in zijn leven.

    Opa leerde me hoe je groeten verbouwde, pruimen plukte, koeien voerde, eieren raapte en natuurlijk die geheime plek waar je goed kon vissen. Uiteraard ook de zolder, daar werden dingen gerepareerd of gemaakt, zoals een hondenhok voor in de tuin (waar de hond nooit in wilde gaan en liever nat regende (smile))

    Oma liet me, helaas, nooit in haar keuken, was geen mannen ding volgens haar. Ik kan daarom nog steeds niet zo een lekkere botercake of appeltaart maken als zij kon.

    Qua genezen na een operatie is het hetzelfde denk ik. In zo een multi genationele huisvesting denk ik zeker te weten dat genezen veel beter gaat.

    Andere levenslessen worden geleerd door kinderen. Alles is eindig (iig op deze aardkloot) en is niet eng. Hoort erbij. Ipv het te negeren, ik zie die angst voor de dood extreem bij mijn vader. Zeker omdat oma dood wilde nadat opa was gestorven. Er was niets meer behalve af en toe een bezoek van familie. Niets meer om bij te dragen. Als je in een generationeel huishouden woont is dat er wel.

    Helaas is mijn familie nogal conformitisch en is bovenstaande onbespreekbaar. Want onafhankelijk terwijl ze totaal afhankelijk zijn van de staat. De staat is hun ogen de nieuwe god. Geeft ze alles en meer dan dat ze nodig hebben. De moraliteit van dat alles willen ze niet eens over praten. Ze hebben het verdiend want voor betaald in het verleden.

    Het resultaat van dit alles? Gefractureerde familie (want wonen ver weg van elkaar) bang voor de dood, geen benul en vatbaar voor ziekenhuis ziekmakers. Kleinkinderen die geen zak van geschiedenis weten noch hoe je dingen maakt, repareerd, groeit etc.

    Ik zie het dus iets anders maar beschouw dit onderdeel van het distopische plan van de ”elites”. Verdeel en heers is zo krachtig en machtig helaas.

 5. Het belangrijkste geneesmiddel van de natuur, goed voedsel, wordt continue en opzettelijk overgeslagen.

  Voedsel heelt het lichaam, het groeit ervan en heeft de stoffen nodig om nieuw leven te kunnen maken. Maar helaas, goed en veilig voedsel bestaat niet meer sinds de hele voedselketen systematisch wordt vergiftigd en vernietigd. Met de goedkeuring van de politiek, hun vriendjes van de kankerverwekkende industrieën en natuurlijk niet te vergeten, de medische mindphuckers en hun “wetenschap” die zo bezorgd zijn over onze gezondheid en de natuur… NOT!

 6. Ik sta niet achter de reguliere gezondheidszorg.
  Bij mij( endometriose) werd zonder consensus besloten mijn eierstokken te verwijderen. Die weg..endometriose weg. Totaal niet gekeken , of overlegd, wat de gevolgen daarvan zouden zijn..
  Bij mijn Kids toen ze klein waren.. amandelen verwijderd..nu, 30 jaar later, weet ik dat die amandelen ook genezen hadden kunnen worden dmv bijvoorbeeld homeopathie. En dat de amandelen dan hun functie ook hadden behouden.
  De reguliere “geneeskunde” kijkt niet naar lange termijngevolgen…als het probleem ter plekke maar verholpen wordt..

 7. Op mijn 75ste denk ik het ‘geheim’ te hebben ontrafeld, echt waar! Ik genas van een dubbel rugfractuur, werd wakker na hersendood te zijn verklaard en rijd weer motor, nadat ik 4jaar terug mijn bekken meervoudig verbrijzelde. Allemaal zonder één operatie en door flink eigenwijs te zijn. Ik maakte er eerst een Nederlandse video over: https://vimeo.com/846160958 en daarna een Engelse versie, waarin ik ook een MRI van mijn lege hoofd laat zien, waardoor ik hersendood werd verklaard. Na drie maanden ziekenhuis begon ik met ontdekken wat het is dat ons ‘fysiek’ afhoudt van verbinding met onze bron. https://rumble.com/v30okag-consciousness-and-health.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in