Gaarkeuken in Amsterdam, 1945. Screenshot van YouTube video, onderaan het artikel.

De PERFECT STORM waar de mensheid voor staat – de militaire en economische confrontatie van kernmogendheden, de hyperinflatoire ineenstorting van het op de dollar gebaseerde financiële systeem, een voortdurende pandemie en hongersnood, en een culturele neergang naar een nieuw duister tijdperk.

De beurs is de laatste dagen dan ook sterk gestegen. Men zegt dit, de wereldhongersnood; de wereldcrisis is een bonanza voor Wall Street. De aandelen van de oliemaatschappijen gaan samen met die van de militaire en industriële aandelen fors omhoog. Dit is Amerika’s grote machtsgreep, en het beseft dat het een crisis kan creëren/profiteren en tegen het Zuiden of de arme landen (of ZONE B) zeggen: uw geld of uw leven. Zo zijn in de loop van de geschiedenis de meeste grote machtsgrepen en veroveringen tot stand gekomen, schrijft Sam Parker.

Dit is om tegen de rest van de wereld te zeggen, weet u, wij hebben u volledig te grazen, maar u hebt geen keus, uw geld of uw leven. “Als u ons gehoorzaamt, kunnen wij u te eten geven”. Wij hebben u in de val. En het Rockefeller Imperium haalt alles uit de kast om van deze chaos op de wereldmarkten te profiteren – niet alleen om enorme winsten op de beurzen te maken, maar over het hele spectrum van hun verschillende defensie-, voedsel-, energie-, mijnbouw- en energie-industriële bedrijven. Terwijl dit alles gaande is, dringen zij voortdurend aan op het “ICE NINE” spel-plan, door een systeem van digitale valuta in te voeren.

BlackRock- een bedrijf binnen de Rockefeller Group wil de Oekraïne-oorlog gebruiken om de digitale munt in te luiden. De CEO van BlackRock, Larry Fink, denkt dat de oorlog in Oekraïne en de gebeurtenissen eromheen gebruikt kunnen worden om de invoering van door centrale banken gecontroleerd digitaal geld te versnellen. Samen met nog twee andere bedrijven van de Rockefeller Group – Vanguard en State Street – wordt Blackrock beschouwd als een van de “Grote Drie” indexfondsbeheerders die het bedrijfsleven in Amerika, en uiteindelijk de wereld, domineren.

In november 2020 beheerden de “Grote Drie” samen 15 biljoen dollar aan activa, wat overeenkomt met meer dan driekwart van de omvang van de Amerikaanse economie, en samen waren zij de grootste eigenaar in 88% van de S&P 500 bedrijven. In januari 2021 hadden de “Grote Drie” bijna 18 biljoen dollar aan activa onder beheer. Slechts TWEE bedrijven, Vanguard en BlackRock, controleren de planeet terwijl ’s werelds rijkste 1% 82% van ’s werelds rijkdom bezit.

In een brief aan de aandeelhouders van donderdag 24 maart schreef Larry Fink dat de invoering van door centrale banken gecontroleerd digitaal geld een van de uitkomsten van de oorlog zou kunnen blijken te zijn, die momenteel grotendeels onder de radar blijven. Met het uitbreken van de oorlog voegden de VS en hun bondgenoten de centrale bank van Rusland toe aan hun lijst van entiteiten waarop sancties van toepassing zijn, en dat veroorzaakte een sterke toename van transacties op gecentraliseerde Bitcoin-beurzen in zowel Rusland als Oekraïne, en in hun beide munteenheden.

Het dreigende tekort aan diesel

De realiteit is dat het de westerse sancties zijn die verantwoordelijk zijn voor het feit dat zij de oorzaak zijn van de aanhoudende wereldwijde inflatiecrisis. Wat velen over het hoofd zien is het feit dat zij steeds meer invloed hebben op de economieën van het Westen, vooral die van de EU en de VS. Een nadere beschouwing van de toestand van het wereldwijde aanbod van dieselbrandstof is alarmerend.

Maar de westerse sanctieplanners bij het ministerie van Financiën van de VS en de EU weten heel goed waar zij mee bezig zijn. En het belooft weinig goeds voor de wereldeconomie.

Hoewel de meesten van ons zelden aan dieselbrandstof denken als iets anders dan een vervuilende stof, is zij in feite essentieel voor de hele wereldeconomie op een manier zoals weinig energiebronnen dat zijn, er is een duidelijk verband tussen diesel en BBP, omdat bijna alles wat een fabriek in en uit gaat met diesel gaat.”

Vrijwel op de eerste dag van de Russische troepenacties in Oekraïne staakten twee van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, BP en Shell, beide Britten, de leveringen van dieselbrandstof aan Duitsland, uit vrees voor tekorten in de aanvoer. Rusland leverde vóór de oorlog in Oekraïne zo’n 60 tot 70% van alle diesel in de EU.

In 2020 was Rusland de op één na grootste exporteur van dieselbrandstof ter wereld, na de VS, en verscheepte het dagelijks meer dan 1 miljoen vaten. Het grootste deel daarvan, zo’n 70%, ging naar de EU en Turkije. Frankrijk was de grootste importeur, gevolgd door Duitsland en het VK. In het Westen gebruikt zo’n 76% van alle wegvoertuigen – auto’s, vrachtwagens – diesel.

Aan het begin van de Oekraïne-crisis waren de wereldvoorraden dieselbrandstof al het laagst sinds 2008, omdat de covid-lockdowns grote schade hadden toegebracht aan de vraag-aanbodsituatie van de olie- en gasproductie. Nu is de weg vrijgemaakt voor een ongekende crisis in de dieselsector. De gevolgen zullen voor de wereldeconomie ontstellend zijn.

Wegens het grotere rendement en het grotere aantal kilometers per gallon, is diesel de brandstof voor bijna alle motoren van vrachtwagens. Het is de brandstof voor bijna alle landbouwmachines, van tractoren tot oogstmachines.

Het wordt veel gebruikt in de EU, bijna 50% voor autobrandstof, omdat het veel zuiniger is dan benzinemotoren. Het wordt gebruikt in de meeste zware mijnbouwmachines, zoals Caterpillar grondverzetmachines. Het wordt gebruikt in bouwmaterieel.

Dieselmotoren hebben de stoommachines vervangen op alle niet-geëlektrificeerde spoorwegen in de wereld, vooral goederentreinen. Diesel wordt gebruikt in sommige elektrische energiecentrales en in de meeste zware militaire voertuigen.

Een wereldwijd tekort aan dieselbrandstof, tijdelijk of op langere termijn, is dan ook een catastrofale gebeurtenis. Goederen kunnen niet van containerhavens naar binnenlandse bestemmingen worden vervoerd.

Zonder dieselbrandstof kunnen vrachtwagens geen levensmiddelen naar de supermarkt brengen, of wat dan ook. De hele bevoorradingsketen is bevroren. En er is geen mogelijkheid om benzine in een dieselmotor te vervangen zonder de motor te ruïneren. Tussen januari 2021 en januari 2022 waren de dieselprijzen in de EU bijna verdubbeld, en dat, vóór de sancties tegen Oekraïne.

Er waren verschillende redenen, maar de voornaamste waren de snel stijgende prijs van ruwe olie en de verstoringen van de bevoorrading als gevolg van de wereldwijde covid lockdowns en de daaropvolgende hervatting van de wereldhandelsstromen.

Om het probleem nog groter te maken heeft de Chinese centrale regering begin maart een verbod ingesteld op de uitvoer van dieselbrandstof, om “de energievoorziening veilig te stellen” te midden van de westerse sancties tegen Rusland.

De situatie in de VS is niet beter. Wat de zich ontwikkelende mondiale dieselbrandstofcrisis zal betekenen, als er geen grote ommekeer komt, is een dramatisch effect op alle vormen van vrachtwagen- en autovervoer, landbouw, mijnbouw en dergelijke. Het zal een catastrofe betekenen voor een toch al falende wereldeconomie. De echte industriële, onderling verbonden wereldeconomie is niet als een spelletje lego-speelgoed. Zij is uiterst complex en fijngevoelig. Die fijnafstelling wordt systematisch teniet gedaan, en alles wijst erop dat het opzettelijk is.

Welkom bij de eugenetica-agenda van de Rockefeller Great Reset.

Staat het wereldvoedselsysteem op instorten?

Het centrale doel van de Wereldbank (een Rockefeller entiteit) is te voorkomen dat andere landen hun eigen voedsel verbouwen. Dat is de voornaamste richtlijn en dat is een deel van de hoek waarin zij hen geschilderd hebben, die deze zomer zo’n wereldhongersnood gaat veroorzaken.

  OPERATIE SANDMAN nu geactiveerd - Saoedi-Arabië kondigt het einde aan van de dominantie van de dollar in de wereldwijde oliehandel ... de dominostenen beginnen te vallen op het Amerikaanse Imperium.

Welnu, zoals president Poetin en Lavrov hebben gezegd, gaat de strijd in Oekraïne eigenlijk helemaal niet over Oekraïne. Het is een strijd over welke vorm de wereld zal aannemen en of de wereld unipolair zal zijn of, zoals het er nu naar uitziet, multipolair. De Amerikaanse oorlog in Oekraïne is dus eigenlijk een oorlog tegen Duitsland. Rusland is niet de vijand. Duitsland en Europa zijn de vijand en de Verenigde Staten hebben dat heel duidelijk gemaakt.

Dit is een oorlog om onze bondgenoten in te sluiten, zodat ze geen handel met Rusland kunnen drijven. Zij kunnen geen Russische olie kopen. Zij moeten afhankelijk zijn van Amerikaanse olie, waarvoor zij drie of vier keer zoveel zullen moeten betalen. Zij zullen afhankelijk moeten zijn van Amerikaans vloeibaar aardgas voor kunstmest. Als zij geen Amerikaans gas voor kunstmest kopen, en wij laten hen niet van Rusland kopen, dan kunnen zij geen kunstmest op het land brengen en zal de opbrengst van de oogst met ongeveer 50% dalen zonder kunstmest.

Het effect van deze oorlog is dus geweest dat de NAVO-landen afhankelijk zijn geworden van de Verenigde Staten, omdat de grote vrees van de Verenigde Staten de laatste jaren is, dat nu Amerika aan het de-industrialiseren is, deze landen naar het deel van de wereld kijken dat groeit, China, Centraal-Azië, Rusland, Zuid-Azië.

En de Verenigde Staten vreesden de controle over hun satellieten te verliezen, hoofdzakelijk in de NAVO, maar ook in Zuid-Amerika. Dus sanctioneerden en blokkeerden zij hun mogelijkheid om niet-Amerikaanse energie te kopen. Zij blokkeren hun mogelijkheid om niet-VS voedsel te kopen, blokkeren hun mogelijkheid om te investeren in of hun overschot te gebruiken om welvarend te worden door te investeren in China, Rusland, of Eurazië.

Dit is dus eigenlijk een oorlog van Amerika om zijn bondgenoten in de tang te nemen. De kunstmestbedrijven in Duitsland hebben al hun deuren gesloten, omdat ze zeggen: wij maken onze kunstmest van gas, en als we geen Russisch gas kunnen krijgen, kunnen we de kunstmest niet meer maken dat. De wereldprijzen van kunstmest gaan dus flink omhoog.

Rusland is de grootste graanexporteur. En nu de graanexport door de sancties geblokkeerd wordt, is de vraag wat Noord-Afrika en het Nabije Oosten, die voor een groot deel van de Russische graanexport afhankelijk waren, gaan doen. Hun voedselprijzen zullen sterk stijgen. Aangezien de Russische tegensancties de kunstmest voor een groot deel van de wereld hebben afgesneden, zal er waarschijnlijk overal een voedselcrisis zijn, dat is belangrijk te vermelden.

Erger nog, aardgas is nodig in het fabricageproces van de meeste stikstof/meststoffen … dus de recente stijging van de Europese NatGasprijzen tot recordhoogten zal de kosten van kunstmest van elke stopzetting uit Rusland alleen maar doen stijgen. “En nu de tarweprijzen al op hun hoogste peil staan, staat de hel op het punt los te breken, niet alleen bij de voedselproducenten, maar binnenkort ook in uw lokale levensmiddelenwinkel, zodra de consumenten beseffen dat de voedselprijzen op het punt staan te verdubbelen, verdrievoudigen en meer.

Dit is een ernstige situatie, op zijn zachtst gezegd. Veel mensen, zo niet de meesten, zien niet in hoe de mondialisering van alles een onderlinge afhankelijkheid heeft geschapen, waarbij als er één stukje uitvalt, het geheel in elkaar stort.

Een handvol Oost-Europese landen levert, samen met Rusland, een groot deel van het graan, de energie en de kunstmest die de rest van de wereld nodig heeft om te overleven. En deze laatste “dans” in Oekraïne trekt in wezen de stekker uit de bevoorradingsketen van al die dingen.

Twee jaar pest, dan oorlog, met hongersnood om de hoek, waarbij de pest de COVID-19 is en de oorlog en de hongersnood datgene zijn waarmee wij nu geconfronteerd worden met het Rusland-Oekraïne debacle – het is alsof zij een soort draaiboek volgen. Dergelijke buitengewone zetten van het Rockefeller-imperium tonen de wanhoop van David Jnr, en zijn bondgenoten.

Hun wanhoop is ontstaan door het feit dat Amerika in terminaal verval is. Om de wereldmacht te behouden, zullen deze machtsbeluste heersers alles doen. In hun geest is dit de gedachte die hen elke nacht en ochtend bezighoudt: “Ik zal liever de wereld vernietigen, dan mijn rijk verliezen”. En, dit denken van David Jnr en de Rothschilds is wat wij wereldwijd meemaken op het gebied van voedsel en energie – beide waar de familie zich de afgelopen eeuw op heeft toegelegd.

Directe sabotage

Het begint erop te lijken dat de twee families opzettelijk stappen ondernemen om een komende wereldwijde voedselcrisis te garanderen. Elke maatregel die de strategen van de regering Biden hebben genomen om de “energie-inflatie onder controle te houden” is schadelijk voor de aanvoer of verhoogt de prijs van aardgas, olie en steenkool voor de wereldeconomie.

Dit heeft een enorme invloed op de kunstmestprijzen en de voedselproductie. Dat begon al ver vóór Oekraïne. Nu circuleren er berichten dat de mensen van Biden ingegrepen hebben om de vrachtvervoer per spoor van kunstmest te blokkeren op het meest kritieke moment voor de voorjaarsaanplant. Tegen dit najaar zullen de gevolgen explosief zijn.

Nu de kritieke tijd voor de voorjaarsaanplanting in de Verenigde Staten is aangebroken, heeft CF Industries uit Deerfield, Illinois, de grootste Amerikaanse leverancier van stikstofmeststoffen en ook van een vitaal additief voor dieselmotoren, een persbericht uitgegeven waarin staat: “Op vrijdag 8 april 2022 heeft Union Pacific zonder voorafgaande kennisgeving CF Industries laten weten dat zij bepaalde verladers de opdracht geeft om het volume van particuliere auto’s op haar spoorweg met onmiddellijke ingang te verminderen.”

Union Pacific is een van de slechts vier grote spoorwegmaatschappijen die samen ongeveer 80% van alle landbouwvervoer per spoor in de VS vervoeren. De CEO van CF, Tony Will, verklaarde: “De timing van deze actie van Union Pacific kon niet op een slechter moment komen voor de landbouwers.

Niet alleen zal kunstmest door deze vervoersbeperkingen vertraging oplopen, maar extra kunstmest die nodig is om de voorjaarstoepassingen te voltooien, zal de landbouwers misschien helemaal niet kunnen bereiken. Door deze arbitraire beperking op te leggen aan slechts een handvol verladers brengt Union Pacific de oogsten van de landbouwers in gevaar en verhoogt zij de kosten van levensmiddelen voor de consumenten.”

CF Industries merkte op dat zij een van de slechts dertig bedrijven zijn die onder de strenge maatregel vallen, die voor onbepaalde tijd geldt. Zij verschepen via de spoorlijnen van Union Pacific om belangrijke landbouwstaten te bedienen, waaronder Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Texas en Californië. Het verbod zal gevolgen hebben voor stikstofmeststoffen zoals ureum en ureum-ammoniumnitraat (UAN), en ook voor dieseluitlaatvloeistof, DEF (in Europa AdBlue genoemd).

DEF is een emissiebestrijdingsmiddel dat tegenwoordig verplicht is voor dieselvrachtwagens. Zonder dit product kunnen motoren niet draaien. Het wordt gemaakt van ureum. CF Industries is de grootste producent van ureum, UAN en DEF in Noord-Amerika en zijn Donaldsonville Complex is de grootste afzonderlijke productiefaciliteit voor de producten in Noord-Amerika.

Alleen de torenhoge prijzen voor voedsel, energie, en andere grondstoffen zijn niet het gevolg van Russische acties, maar van de besluiten van Washington over groene energie om olie en gas geleidelijk af te schaffen. De inflatie van de energieprijzen zal de komende maanden ook nog enorm toenemen, vanwege de economische sancties van de VS en de EU op de uitvoer van Russische olie en waarschijnlijk gas.

  Wetenschappers schrijven hoge hoeveelheden aluminium in de hersenen van autistische kinderen toe aan vaccins

Het centrale punt is echter dat elke hectare landbouwgrond in de VS die bestemd is voor de teelt van maïs voor biobrandstoffen, die voedselproductie aan de voedselketen onttrekt, om als brandstof te worden verbrand. Sinds de goedkeuring van de Amerikaanse Renewable Fuel Standards Act van 2007, die jaarlijks stijgende streefcijfers oplegde voor de productie van maïs voor ethanolbrandstofmengsels, hebben biobrandstoffen een enorm deel van het totale maïsareaal in beslag genomen, meer dan 40% in 2015. Die bij wet voorgeschreven verschuiving naar het verbranden van maïs als brandstof had een grote prijsinflatie voor levensmiddelen toegevoegd, ruim voordat de covid inflatiecrisis begon.

De VS is veruit de grootste maïsproducent en exporteur ter wereld. Nu een aanzienlijke toename van maïsethanol als brandstof verplicht stellen in een tijd van astronomische kunstmestprijzen, en het verschepen van kunstmest per spoor naar verluidt door orders van het Witte Huis wordt geblokkeerd, zal de maïsprijzen door het dak doen gaan. Washington weet dit heel goed. Het is opzettelijk.

Wereldwijd wordt de situatie dramatisch verergerd door de eisen van het USDA aan kippenboeren om miljoenen kippen af te maken, naar verluidt wegens tekenen van Vogelgriep-besmetting. Het H5N1 Vogelgriep “virus” werd in 2015 ontmaskerd als een complete hoax. De tests die de inspecteurs van de Amerikaanse regering nu gebruiken om vogelgriep vast te stellen, zijn dezelfde onbetrouwbare PCR-tests die gebruikt worden voor COVID bij mensen. De test is daarvoor waardeloos. Alleen al in de VS zijn ten minste 23 miljoen kippen en kalkoenen geruimd, over de hele wereld nog eens tientallen miljoenen.

Het gevolg is een sterke stijging van de eierprijzen met ongeveer 300% sedert november en een ernstig verlies van kippeneiwitbronnen voor de Amerikaanse consument op een ogenblik dat de totale inflatie van de kosten van levensonderhoud op een hoogtepunt van 40 jaar is.

Tot overmaat van ramp roepen Californië en Oregon opnieuw de noodtoestand over het water af te midden van een meerjarige droogte en beperken zij sterk het irrigatiewater voor de boeren in Californië, die het grootste deel van de verse groenten en fruit in de VS produceren.

Die droogte heeft zich inmiddels uitgebreid tot de meeste landbouwgrond ten westen van de Mississippi, wat neerkomt op een groot deel van de landbouwgrond van de VS. De voedselzekerheid van de VS wordt bedreigd als nooit tevoren en Washington doet er alles aan om de gevolgen voor zijn burgers te verergeren.

Met welk doel? Om de beschikbaarheid van voedsel te verminderen, en het voor het Imperium gemakkelijker te maken de val te sluiten om de mensheid in een elektronisch gevangenenkamp te stoppen.

Met welk doel? Zodra een mens voorzien is van biometrische gegevens en een digitaal paspoort, gaat die mens over van een vrij mens in een slaaf. De volgende stap is het “bevriezen” of “stelen” van hun geld.

Met welk doel? Om de banksector van een faillissement te redden. Daar is de Covid hoax mee begonnen. En het volk werd schaap.

In recente commentaren merkte de Amerikaanse president Biden zonder uit te weiden op dat de voedseltekorten in de VS “echt zullen zijn.” Zijn regering is ook doof voor pleidooien van boerenorganisaties om het verbouwen toe te staan van zo’n 4 miljoen acres landbouwgrond die om “milieuredenen” buiten gebruik waren gesteld.

Dit is echter niet het enige deel van de wereld waar zich een voedselcrisis ontwikkelt.

Wereldwijde ramp

Deze doelbewuste acties van Washington vinden plaats op een ogenblik dat een wereldwijde reeks voedselrampen de ergste situatie op het gebied van de voedselvoorziening in decennia veroorzaakt, misschien wel sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Rusland is de grootste graanexporteur. En nu de graanexport geblokkeerd wordt door de sancties, is de vraag, wat Noord-Afrika en het Nabije Oosten gaan doen, die voor een groot deel afhankelijk waren van de Russische graanexport. Hun voedselprijzen zullen sterk stijgen.

In de EU, die voor voedergranen, kunstmest en energie sterk afhankelijk is van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, maken de sancties de door covid veroorzaakte voedseltekorten dramatisch erger. De EU gebruikt haar dwaze Groene Agenda als excuus om de Italiaanse regering te verbieden de EU-regels inzake de beperking van staatssteun aan boeren te negeren.

In Duitsland heeft de nieuwe minister van Landbouw van de Groene Partij, Cem Özdemir, die de traditionele landbouw geleidelijk wil afschaffen, zogenaamd vanwege de “broeikasgas”-uitstoot, boeren die meer voedsel willen verbouwen, een kille repliek gegeven. De EU wordt geconfronteerd met veel van dezelfde rampzalige bedreigingen voor de voedselzekerheid als de VS en met een nog grotere afhankelijkheid van Russische energie, die op het punt staat suïcidaal door de EU gesanctioneerd te worden.

De grote voedselproducerende landen in Zuid-Amerika, vooral Argentinië en Paraguay, zitten midden in een ernstige droogte die wordt toegeschreven aan een periodieke La Niña Pacific anomalie die de oogsten daar heeft lamgelegd. Sancties tegen meststoffen uit Wit-Rusland en Rusland vormen een bedreiging voor de Braziliaanse oogsten, nog verergerd door knelpunten in het vervoer over zee.

China heeft zojuist aangekondigd dat de wintertarweoogst van dit jaar door de hevige regens in 2021 de slechtste uit zijn geschiedenis zou kunnen zijn. De CCP heeft ook strenge maatregelen ingesteld om de boeren ertoe te brengen de teelt uit te breiden tot niet-landbouwgronden, met weinig gemeld effect. Volgens een verslag van China-watcher Erik Mertz, “hebben ambtenaren gemeld dat in de Chinese provincies Jilin, Heilongjiang en Liaoning een op de drie boeren onvoldoende zaad en meststoffen heeft om te kunnen beginnen met planten voor het optimale voorjaar… Volgens bronnen in deze gebieden zitten zij vast in afwachting van zaad en meststoffen die van overzee naar China zijn geïmporteerd – en die vastzitten in de vrachtschepen die voor de kust van Shanghai liggen.”

Shanghai, ’s werelds grootste containerhaven, staat al meer dan vier weken onder een bizarre totale quarantaine “Zero Covid”, zonder dat het einde in zicht is. In een wanhopige poging van de CCP om een grotere voedselproduktie te “bevelen”, zijn plaatselijke CP-functionarissen in heel China begonnen met het omvormen van basketbalvelden en zelfs wegen tot akkerland. De voedselsituatie in China dwingt het land veel meer te importeren in een tijd van wereldwijde tekorten, waardoor de wereldgraan- en voedselprijzen nog hoger worden.

Afrika wordt ook zwaar getroffen door de door de VS opgelegde sancties en de oorlog die een einde maakt aan de uitvoer van voedsel en meststoffen uit Rusland en Oekraïne. Vijfendertig Afrikaanse landen krijgen voedsel uit Rusland en Oekraïne. Tweeëntwintig Afrikaanse landen importeren daar kunstmest vandaan. Er is een ernstig gebrek aan alternatieven nu de prijzen de pan uit rijzen en het aanbod instort. Hongersnood wordt voorspeld.

David M. Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN, verklaarde onlangs over de wereldvoedselvooruitzichten: “Er is geen precedent dat ook maar in de buurt komt van dit sinds de Tweede Wereldoorlog.”

  Oekraïense "vluchtelingen" branden huis af wegens Russische vlag

Het was met name het ministerie van Financiën van Biden dat een lijst van de meest uitgebreide economische sancties tegen Rusland en Wit-Rusland opstelde, en een meegaande EU onder druk zette om plichtsgetrouw te volgen, sancties waarvan het effect op de mondiale graan- en meststoffen- en energievoorziening en -prijzen volkomen voorspelbaar was. Het was in feite een sanctie tegen de VS en de wereldeconomie.

Dit zijn maar de laatste voorbeelden van opzettelijke sabotage van de voedselketen door de regering van de VS, als onderdeel van de groene agenda van Biden, van het WEF van Davos, Bill Gates en de Rockefeller Foundation, als onderdeel van hun dystopische Grote Reset eugenetica agenda. De traditionele landbouw moet vervangen worden door een synthetisch, in laboratoria gekweekt dieet van nep-vlees en eiwit uit sprinkhanen en wormen, wereldwijd, en dat alles ter meerdere eer en glorie van de beheersing van het wereldklimaat.

Dit is werkelijk waanzin.

ZEER VEEL grote fabrieken voor voedselverwerking en -distributie zijn onlangs geëxplodeerd of afgebrand

Terwijl de voedselonzekerheid aan de horizon blijft hangen, dankzij de sancties van de VS en de decimering van de economie door de regering in de afgelopen twee jaar, is er nog een andere factor die bijdraagt tot het probleem. Sinds het begin van het jaar zijn er in de hele V.S. verscheidene zeer grote voedselverwerkende installaties ontploft of tot de grond toe afgebrand.

Deze maand is een verwerkingsbedrijf voor groenten en noten in Darfur, Oregon, om onbekende redenen in vlammen opgegaan. De onafhankelijke distributeur van natuurlijke, biologische en niet-GGO-voedingsmiddelen, waar ongeveer 150 mensen werken, brandde tot de grond toe af.

Een week voor die brand in Oregon heeft een enorme brand een vleesverwerkingsbedrijf in Conway, New Hampshire, in de as gelegd. Na 16 uur brand hebben meerdere brandweerploegen het vuur bij East Conway Beef and Pork uiteindelijk geblust, maar de fabriek is volledig verwoest.

Diezelfde week leidde in Salinas, Californië, een enorme brand in de verwerkingsfabriek Taylor Farms tot de evacuatie van de bewoners, terwijl het meer dan 17 uur lang brandde. Taylor Farms is een groot landbouwbedrijf dat veel van de saladekits die men in kruidenierswinkels ziet verwerkt en levert. De oorzaak van deze brand wordt momenteel onderzocht.

Feit is dat er sinds vorig jaar meer dan een dozijn van deze branden en explosies hebben plaatsgevonden in voedselverwerkende en distributiecentra. De belangrijkste oorzaak van deze branden is echter brandstichting.

Bovendien zijn branden in voedselverwerkende bedrijven niet zo gebruikelijk en komen ze veel minder vaak voor. Beweren dat al deze incidenten verband met elkaar houden, zou pure speculatie zijn.

Maar gezien de huidige situatie in de toeleveringsketen en de dreigende voedseltekorten, is het idee alleen al dat kritieke infrastructuur om welke reden dan ook tot de grond toe afbrandt, op zijn zachtst gezegd verontrustend.

Dus wie wint er? Het korte antwoord is, de nieuwe door Rusland geleide Bretton Woods III economie & financieel systeem, met inbegrip van China en de BRICS.

Wie verliest er? Nogmaals, het korte antwoord lijkt te zijn: de Westerse economieën & hun financiële systemen in het algemeen, met name Europa.

Vanaf de planning hebben de diplomatieke strategen van de V.S. de dreigende Derde Wereldoorlog gezien als een oorlog van economische systemen. Welke kant zullen de landen kiezen: hun eigen economisch belang en sociale samenhang, of onderwerping aan plaatselijke politieke leiders die door de V.S. geïnstalleerd zijn.

Hoe lang zal het, bij al deze politieke bemoeienis en propaganda in de media, duren voordat de rest van de wereld beseft dat er een wereldoorlog aan de gang is, met de Derde Wereldoorlog in het verschiet? Het echte probleem is dat tegen de tijd dat de wereld doorheeft wat er aan de hand is, de wereldwijde breuk Rusland, China en Eurazië al in staat gesteld zal hebben om een echte Nieuwe Wereldorde te creëren, die de NAVO-landen niet nodig heeft en waarmee het vertrouwen en de hoop op wederzijds economisch gewin verloren zijn gegaan. Het militaire slagveld zal bezaaid zijn met economische lijken.

Rusland is de grootste graanexporteur. En nu de graanexport door de sancties geblokkeerd wordt, is de vraag, wat Noord-Afrika en het Midden-Oosten gaan doen, die voor een groot deel van de Russische graanexport afhankelijk waren. Hun voedselprijzen zullen sterk stijgen.

BlackRock President Rob Kapito zei in Texas: “Voor de eerste keer zal deze generatie een winkel binnengaan en niet kunnen krijgen wat ze willen”; boeren in Afrika kunnen zich dit jaar helemaal geen kunstmest veroorloven, waardoor de landbouwproductie daalt met een hoeveelheid waarmee 100 miljoen mensen gevoed kunnen worden.

Oorlogen worden, historisch gezien, gewonnen door degenen die meer voedsel- en energievoorraden hebben, vroeger om paarden en soldaten aan te drijven, vandaag om soldaten te voeden en tanks en straaljagers van brandstof te voorzien. China heeft overigens grote voorraden van vrijwel alles aangelegd. De provocaties van de NAVO zijn zo extreem dat Rusland zijn kernraketten in paraatheid heeft moeten brengen. Dit is een zeer ernstige zaak. Maar de VS negeerden het.

boeren in Afrika kunnen zich dit jaar helemaal geen kunstmest veroorloven, waardoor de landbouwproductie daalt met een hoeveelheid waarmee 100 miljoen mensen gevoed kunnen worden.

“De Strategische Driehoek” – India, China, Rusland – deze naties hebben samen 38 % van de wereldbevolking, produceren 42 % van het graan en 66 % van het staal. Het punt is, dat deze naties goederen PRODUCEREN, die veel westerse naties hebben ge-outsourced, ten nadele van henzelf.

Bovendien heeft de natuur Rusland begiftigd met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen in olie, gas, goud, zilver, platina, ijzererts, steenkool diamant, hout, zoet water, miljoenen landbouwgrond, en nog veel, veel meer. Russische grondstoffen zijn in trek. Ze van de wereldmarkten verbannen betekent de doodsteek voor de westerse economieën. Wat Covid voor de familie Rockefeller niet heeft bereikt, zullen sancties op Russische goederen wel doen. Dat is hun hoop. Veel geluk daarmee.

Er is een oud gezegde in mijn familie, traditionele zakenmensen: – “als we goederen hebben, kunnen we handel drijven” het omgekeerde geldt ook – “geen goederen, dan kunnen we geen handel drijven”. Het Westen bevindt zich nu in die positie.

Het grappige hieraan is dat de twee families de wereldeconomie twee jaar lang hebben stilgelegd, in de hoop hun plannen te versnellen om de mensheid in een elektronisch gevangenkamp te drijven, hun geld te stelen, en een nieuwe wereldslavenstaat in te luiden.

De stoutmoedige inval van Poetin in Oekraïne heeft hun plannen overhoop gehaald, en bedreigt ook het voortbestaan van de wereldrijken. De rede schijnt hen in de steek gelaten te hebben. De voortdurende sancties en financiële oorlog tegen Rusland, China en Iran heeft een terugslageffect gehad op het Westen.

Rusland wordt met de week sterker, en het Westen wordt met de week zwakker. Het kan een kritiek punt bereiken – en nucleair worden.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Duitsland waarschuwt voor “ergste hongersnood sinds de Tweede Wereldoorlog”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussisch Ministerie van Defensie onthult gegevens over buitenlandse huurlingen in Oekraïne
Volgend artikelOekraïense militaire eenheden blijven in opstand komen tegen hun bevelhebbers (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. …vandaag gezien dat in Limburg de windmolens voor energie stilstaan, allemaal….kunnen ze de prijs opdrijven. Het is een grote bende smeerlapperij wat er gebeurd, maar ales alles instort is ook het bezit van deze lui in dubio….immers, wat ga je je persojneel geven om te werrken als geld waardeloos is, en als alles instort, hoe hou je dan jou bezit van jou…..

  …we gaan het zien.

 2. Niet zo zwart zien.
  Als er geen auto meer kan rijden dan gaan we gewoon weer zoals in 1943-1945 met de fietsenkar of kinderwagen de boer op want die kan zijn aardappelen ook niet meer kwijt omdat er geen auto’s meer rijden.
  De boer krijgt nu 6-10 ct per kilo en krijgt dan weer een goede prijs die nog onder de 60 ct ligt die je nu in de winkel betaald

  • Wow, Eelke you never made the trip to farm country in the years 1943-1945 it seems.
   My brothers and sisters did it many times, it was no pick-nick, cold miserable, tired, often no place to sleep. Nothing to look forward too.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in