Pixabay

De transformatie is begonnen nu de wereld niet langer het Westen volgt op de weg naar een wereldregering door menselijke vernietiging. Het begon allemaal met de pandemische oorlog. Miljoenen en miljoenen zullen overal sterven. De jongeren zullen niet meer vruchtbaar zijn, wat nu al blijkt uit de daling van het geboortecijfer, schrijft NJ.

De ouderen zullen de injectie niet overleven, want voor de globalisten is het “nutteloze leven” (gepensioneerden) de financiering niet waard.

Een sterk gereduceerde, uitgehongerde mensheid is voor deze monsters de voorwaarde om hun grote plan van wereldregering te verwezenlijken.

David Rockefeller bekent in zijn memoires “Memoirs” (uitgegeven door Random House in 2002, in hoofdstuk 27, “A Proud Internationalist”, op blz. 405:

“Sommigen geloven zelfs dat ik en mijn familie deel uitmaken van een geheime intrige die tegen de vitale belangen van de Verenigde Staten werkt. Wij zouden samenspannen met andere machtige mensen van de wereld om een wereldwijde structuur van politiek en economie te creëren – DE ÉÉN WERELD, zo u wilt. Wel, als dat de aanklacht is, dan pleit ik met trots schuldig.” (Amazon)

Wat wij vandaag meemaken, de oorlog die met Rusland werd uitgelokt om een wereldwijde hongersnood te veroorzaken, was door de Rockefeller Stichting al in 2020 voorspeld – of gepland?

Zij proberen ons ervan te overtuigen dat het dreigende voedseltekort in de eerste plaats te wijten is aan de klimaatverandering en het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Maar op 28 juli 2020 publiceerde de Rockefeller Foundation een strategiedocument, Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System, waarin een wereldwijde hongercatastrofe werd voorspeld.

Het stelde uitdrukkelijk dat de “pandemie in de V.S. een honger- en voedingscrisis zou ontketenen van een omvang die het land in generaties niet heeft gekend”. (blz. 25)

Voor de satanisten van deze wereld is de uitgelokte oorlog tegen Rusland alleen maar de voortzetting van de pandemische oorlog, want het gaat hen alleen maar om de vermindering van de mensheid, zodat zij eindelijk met de middelen van de geldmacht de wereldregering kunnen oprichten, waarnaar zij al sinds de Bijbelse tijden streven (Deuteronomium 15:6).

Deze wereldgeldmacht jaagt aan tot de waanzin van een wereldregering en daardoor tot de catastrofe op aarde

Als wij willen doorgronden waarom het kwaad zo machtig en dodelijk is, waarom het elke menselijkheid planmatig vernietigt, uiteindelijk zelfs de mensheid zelf, dan kunnen wij er niet omheen ons bezig te houden met de aard van het geld.

De sleutel tot de macht over de mensheid is het geld, want de heersers over het geld staan hun blinde slachtoffers altijd toe dit waardeloze medium slechts tijdelijk als illusie van waarde te gebruiken, totdat zij de totale ineenstorting van de geldillusie weer hebben voltooid.

Hun menselijke slachtoffers worden daardoor telkens weer in totale armoede en hongersnood gestort, terwijl zij zelf in deze processen dikker, rijker en machtiger worden.

  Niet met mijn zoon!

Terwijl de massa’s niet alleen hun spaargeld, maar ook hun materiële bestaansmiddelen verliezen, omdat zij hun schulden van de geldillusie niet kunnen betalen, eigenen de meesters van deze illusie zich – zonder enige echte materiële inbreng – deze waarden toe, omdat zij de scheppers zijn van deze papieren illusie.

Rothschild en zijn mensen in het FED-systeem, de markten genaamd, controleren bijna alle centrale banken in de wereld via het BIS-systeem. Veel centrale banken, zoals de Griekse centrale bank, zijn zelfs officieel eigendom van Rothschild.

Deze macht, liefkozend haute finance genoemd, fabriceert dus zelf het geld en leent het uit aan de regeringen tegen rente, vandaag tegen de kredietverzuimswaps (CDS). En zo vallen bij elke georganiseerde ineenstorting productiemiddelen, land, bedrijven, tot aan de huizen van de massa’s toe, in hun hebzuchtige klauwen door de onteigeningen die zij organiseren.

Dit wordt zelfs bevestigd door Focus van 17.07.2014:

“Decennialang werd het reilen en zeilen van de centrale bank min of meer stilzwijgend aanvaard. Slechts een paar mensen doorzagen de constructie, zoals Henry Ford”:

“Het is eigenlijk maar goed dat de mensen van de natie ons monetair stelsel niet begrijpen. Want als zij dat deden, zouden wij voor de volgende ochtend een revolutie hebben. Zoals in Las Vegas, zo ook op Wall Street: de bank wint altijd.

En wanneer het kaartenhuis weer instort, verliest iedereen. Alleen de banken worden gered. Daar hebben ze tenslotte de Fed voor.”

En mocht iemand roepen dat het een leugen is dat Rothschild het mondiale financiële systeem controleert, dan is het artikel uit FOCUS-Money van 17.07.2014 (alleen nog te bekijken in het webarchief) aan te bevelen, waar staat:

“De Amerikaanse Federal Reserve controleert de dollar – en heeft die in handen om hele economieën naar de ondergang te drijven. … Geld regeert de wereld. Niet helemaal. Er is nog een ander geval van macht boven louter rijkdom. Want hij die het geld regeert, kan heel onverschillig staan tegenover de rest.

Bijna niemand heeft het directer gezegd dan Mayer Amschel Rothschild (1744-1812): “Geef mij de zeggenschap over de munteenheid van een volk, en het zal mij om het even zijn wie de wetten maakt”. De stichter van de Rothschild bankdynastie wist waar hij het over had.

Want hij was iemand die het voorrecht van deze controle had. De meest liquide munt ter wereld wordt niet door de staat gecontroleerd. Het monopolie op het drukken van bankbiljetten, de soevereiniteit over de geldhoeveelheid en de macht over de rentevoeten is in handen van een particuliere instelling.

Gesticht door waarschijnlijk het machtigste bankkartel aller tijden. Een gigantische bluf. Democratisch gelegitimeerd. De dollar is particulier eigendom van het Federal Reserve System.

  Piloot onthult: De Davos elite wil door ongevaccineerde piloten worden rondgevlogen

Hoe weinig invloed de regering heeft op wat de Fed doet, werd eens heel duidelijk uitgelegd door de langjarige voorzitter van de Federal Reserve, Alan Greenspan, in een televisie-interview: “Er is geen enkele overheidsinstantie die onze acties kan overrulen”.

De naam Federal is één grote leugen. De Federal Reserve is immers particulier, maar Federal betekent regering. En het had ook geen reserves.”

Nog meer vragen over samenzweringstheorieën? Misschien nog een vraag. Wanneer hebben de echte “samenzweringstheoretici”, en niet degenen die namens de staat opereren om te belasteren, zich ooit vergist? Antwoord: Nooit!

Van profijt, risico’s en leugens – de geplande vernietiging van de mensheid!

Het hoofd van het EMA, Emer Cooke, als lobbyist voor Pfizer in de EU verantwoordelijk voor de goedkeuring van de dodelijke injectie, op 18.03.2021: “Het vaccin is veilig en doeltreffend tegen Covid-19 en de voordelen zijn veel groter dan de risico’s.”

De handlangers van de STIKO (Permanente Commissie voor Vaccinatie) onder de snode dader Thomas Mertens op 16.08.2021: “Uit de evaluatie van nieuwe wetenschappelijke gegevens is gebleken dat de voordelen van vaccinatie duidelijk groter zijn dan de risico’s.”

Gezondheidsminister Lauterbach op 01.04.2022: “Het risico van een ernstige bijwerking als gevolg van een vaccinatie tegen het coronavirus SARS-CoV-2 is slechts 0,02%. Het risico om ongevaccineerd met het virus in aanraking te komen is onvergelijkelijk veel groter.”

Lauterbach schrok er immers niet voor terug om op 14 augustus 2021 de dodelijke injectie aan te prijzen als volkomen vrij van bijwerkingen. “En daarnaast gaat het erom waarom een minderheid van de samenleving geen bijwerkingvrije vaccinatie wil, ook al is die gratis.”

En het federale INFECTIEBESCHERMINGSBUREAU zelfs nog op 24/06/2022: “Vaccins tegen het SARS-CoV-2 coronavirus zijn goed werkzaam en de voordelen ervan wegen veel zwaarder dan de mogelijke risico’s.”

Maar een onlangs gepubliceerde studie van ’s werelds meest gerenommeerde wetenschappers en ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten – waaronder Robert M. Kaplan van de Stanford University’s School of Medicine – komt tot de conclusie:

De risico’s van covid-vaccinatie zijn veel groter dan de zogenaamde voordelen. In de inleiding staat ook:

“Het verhoogde risico op ernstige uitkomsten (voorvallen) was groter dan de risicovermindering voor COVID-19 ziekenhuisopname in de gevaccineerde groep vergeleken met de placebogroep in zowel de Pfizer- als de Moderna-studie. Namelijk 6,4 tot 2,3 per 10.000 deelnemers).”

In gewone taal betekent dit dat de gevaccineerden een bijna 300% groter risico hebben om ernstiger ziek te worden dan de ongevaccineerden.

Bovenal moet er steeds weer op gewezen worden dat de injectie niet eens 1% bescherming tegen infectie kan bieden.

Zelfs in de leveringscontracten van Pfizer, en in de gegevens van de klinische proeven die openbaar zijn gemaakt, wordt erop gewezen dat de vaccins geen bescherming tegen infectie kunnen garanderen, maar dat men ernstige bijwerkingen moet verwachten (leveringscontracten).

  Zal de connectie van het Rothschild Banking Empire Global Pedophile Network met Israël binnenkort worden ontmaskerd?

Dat vaccinatie de covid-infectie nog gevaarlijker maakt, kwam aan het licht in de testgegevens die door een Texaanse rechtbank waren opgevraagd. Maar de wetenschappers durven dat niet te zeggen.

Ook de Corona Commissie weet van het moordproject

Ook de zogenaamde Corona Commissie, die moest rapporteren of de Coronamaatregelen juist, onjuist of schadelijk waren, kon geen duidelijke uitspraken doen.

Wat betekent dat het een terreuronderneming was om mensen en de economie te vernietigen – in opdracht van de globalistische mensenmoordenaars (bevolkingsvermindering).

Zelfs de in opdracht werkende en liegende media konden of wilden nauwelijks verdoezelen wat ons werd aangedaan. ARTE, 01.07.2022 over de presentatie van het Corona-rapport:

“De Coronamaatregelen werken, maar slechts in beperkte mate – dat is de conclusie van de commissie van deskundigen die belast was met de evaluatie ervan in haar vrijdag gepresenteerde verslag. Volgens het rapport helpen maskers alleen als ze goed gedragen worden – en een lockdown alleen zolang de mensen daartoe bereid zijn.

Bij de presentatie klaagden de wetenschappers over een ontoereikende gegevensbasis. “Een algemene aanbeveling om FFP2-maskers te dragen kan echter niet uit de gegevens tot nu toe worden afgeleid,” zei viroloog Hendrik Streeck.

“In de eerste weken na de boostervaccinatie of na het herstel is de bescherming door het vaccin hoog. Bij de Omikron-variant echter ebt het effect van de inenting met de eerdere vaccins weg.”

Vervolgens voegde viroloog Streeck eraan toe: “Wij hebben een slechte gegevenssituatie.” (Bron)

Als daders die door het systeem gemandateerd zijn, is het nogal een wonder dat in het rapport heel duidelijk staat dat de Corona-onderneming, met haar onverantwoordelijke maatregelen, van lockdowns tot het sluiten van scholen tot “vaccinaties” een grondwettelijk misdrijf was:

“Er is een aanzienlijke behoefte aan hervorming van de IfSG (wet op de bescherming tegen infecties) als rechtsgrondslag voor de bestrijding van pandemieën. Zo is de “vaststelling van de epidemische situatie van nationaal belang” (§ 5, lid 1, IfSG) een juridisch twijfelachtige constructie.

De verschuiving van essentiële beslissingsbevoegdheden naar de uitvoerende macht in § 5 lid 2 IfSG wordt door de grote meerderheid van rechtsgeleerden als ongrondwettig beschouwd.” (Evaluatie van de rechtsgrondslag en van de maatregelen van het pandemiebeleid – Comité van deskundigen – 30.06.2022)

Dit systeem zal nog veel, veel meer van ons doden, maar het heeft geen kans om te overleven. Wat er met de verantwoordelijken zal gebeuren, daar denken wij liever niet over na. Het zal een bloedige maar verdiende overwinning worden die wij zullen behalen. Heil aan u allen!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Men begint te vermoeden dat het misschien de vaccins zijn die de infectie-explosie veroorzakenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPolen’s ex-president Walesa eist opsplitsing van Rusland en bevolkingsafname tot 50 miljoen
Volgend artikelHet begint: Nieuw-Zeelandse artsen sturen brief met verzoek aan politie om sterfgevallen na COVID-vaccinatie te onderzoeken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

10 REACTIES

 1. Blijf bij jezelf, laat het langs je glijden en neem al die ellende niet tot je.
  Dat is de truck, al die neg. berichten en toekomst voorspellingen moeten in je energie systeem, als een virus zeg maar.

  Er komt geen virus scanner van Bill Gates hoor.
  Dus is het zaak om het virus niet binnen te laten.

  • Precies ook alternatief nieuws klopt niet altijd en is vaak ook angst porno.
   Van beide zijden zaait men angst.

   Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

 2. De stommelingen denken echt dat wij ons zo laten piepelen . En dat we zelfs hen vragen om een oplossing???
  Steeds meer mensen zien wat er gebeurt en zullen zelf oplossingen gaan zoeken. dit proces is al ingezet.

 3. Nu wil ik kijken wat er op pag. 25 staat van dat Rockefeller Foundation “strategiedocument”, maar dit rapport gaat maar tot 24 pagina’s!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in