Santeri Viinamäki / Wikimedia (CC BY-SA 4.0 DEED)

De in TASS gepubliceerde analyse van Kirill Logvinov, waarnemend permanent vertegenwoordiger van Rusland bij de EU, is een uiterst leesbare analyse van de situatie van de EU en de oorzaken en gevolgen van haar politieke koers. Zelfs als je zijn mening niet wilt delen, is zijn artikel de moeite van het lezen waard, omdat hij als officiële vertegenwoordiger van Moskou natuurlijk ook de visie van de Russische regering weergeeft. Daarom heb ik zijn artikel vertaald, schrijft Thomas Röper.

Begin van de vertaling:

De EU is op weg naar zelfvernietiging

Kirill Logvinov, waarnemend permanent vertegenwoordiger van Rusland bij de EU, over de redenen waarom de voormalige EU niet meer bestaat en nooit meer zal bestaan

De huidige confrontatie tussen het Westen en Rusland is niet te vergelijken met de Koude Oorlog. De laatste tijd hebben we vaak vragen moeten beantwoorden over de vooruitzichten van de koers van de EU ten opzichte van Rusland. Terugdenkend aan de vroegere handels- en economische betrekkingen, culturele uitwisselingen en nauwe contacten tussen ons en de westerse landen, geloven veel mensen oprecht dat de val van het IJzeren Gordijn en het volledige isolement van de EU ten opzichte van Rusland tijdelijke verschijnselen zijn. Ze zeggen dat er zelfs tijdens de Koude Oorlog geen sprake was van een dergelijke mate van confrontatie. Dat is waar, want er was geen Europese Unie (die werd pas opgericht met het Verdrag van Maastricht, dat in 1993 van kracht werd), maar wel de Economische Gemeenschap van West-Europese Landen. En misschien moeten we hier zoeken naar het antwoord op de vraag hoe de EU tot stand is gekomen en wat we er in de toekomst van kunnen verwachten.

De eurobureaucratie begint de toon te zetten

Laat ik beginnen met het belangrijkste: Een analyse van de trends en eigenaardigheden van het huidige buitenlandse beleid van de EU in Brussel leidt tot het besef dat de vroegere EU zoals iedereen die kende en gewend was, niet meer bestaat en ook nooit meer zal bestaan. In plaats daarvan gaat het soeverein bergafwaarts met de EU. Laat me uitleggen waarom.

De pure integratieassociatie, waarvan de belangrijkste taken van oudsher het waarborgen van een hoog niveau van sociaaleconomisch welzijn van de Europeanen, de ontwikkeling van de interne markt en het vergroten van het concurrentievermogen van het blok waren, is de afgelopen jaren veranderd in een diep ideologische alliantie die de belangen van de Brusselse bureaucratie dient en, in feite, de belangen van globalistische, voornamelijk Amerikaanse, lobbyisten.

  Op het web zijn beelden verschenen van een duel tussen Russische en Oekraïense tanks tijdens gevechten in de Donbas

De supranationale instellingen van de EU, in de eerste plaats de Europese Commissie, blijven bevoegdheden verdelen (in wezen uitbreiden) in hun voordeel en ten koste van de belangen van de Europese hoofdsteden, en dragen zo bij aan de uitholling van hun soevereiniteit. Simpel gezegd probeert Brussel herhaaldelijk onafhankelijk de gemeenschappelijke EU-agenda te formuleren of zelfs af te dwingen, in plaats van deze mede vorm te geven op basis van consensusbeslissingen van de lidstaten.

De “Russische dreiging” als voorwendsel voor de transformatie van de EU

Terwijl de versterking van de invloed van de EU-structuren aanvankelijk werd gerechtvaardigd door de noodzaak om effectieve antwoorden te vinden op talrijke crises (vooral in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en de gevolgen ervan), gebeurt dit nu vooral onder het voorwendsel van de “Russische dreiging.”

De oppositie tegen Rusland wordt nu gebruikt door die krachten in de EU-structuren die er al lang van dromen om de fundamenten van het functioneren van de EU te “hermodelleren” om hun eigen opportunistische doelen te bereiken. Dit komt het duidelijkst tot uiting in het uitbreidingsbeleid, dat een geopolitieke kleur heeft gekregen die niets te maken heeft met de integratiecomponent. Het belangrijkste criterium voor het beoordelen van de bereidheid van potentiële leden is loyaliteit geworden, wat vaak in strijd is met hun nationale belangen.

Ondanks de economische kosten op lange termijn voor de hele Unie en de Europese hoofdsteden, is het proces om Kiev in de EU te dwingen in volle gang. Het irrationele besluit van de EU om pretoetredingsonderhandelingen met Oekraïne te beginnen heeft een duidelijke logica voor de EU-Commissie, die op deze manier haar macht aanzienlijk hoopt te vergroten.

Daartoe bereidt de EU-Commissie de EU-landen voor op de zogenaamde “interne hervormingen die nodig zijn voor een nieuwe uitbreiding van de EU”, wat ook inhoudt dat de EU-landen afzien van hun vetorecht in de Europese Raad. Dit ontneemt de individuele Europese staten de mogelijkheid om beslissingen uit Brussel te blokkeren die voor hen onacceptabel zijn.

Slecht einde, alles slecht

Als gevolg van de afwijzing van Russische energiebronnen is de EU een fase van economische stagnatie, industriële achteruitgang en sociale spanningen ingegaan. Tegen deze achtergrond blijft de onevenwichtigheid in de EU-economie, veroorzaakt door militarisering, groeien. De versnelde militaire opbouw dient de belangen van het militair-industrieel complex, maar niet die van Europa.

  De boodschap dat de VS en Europa Kiev zullen blijven steunen - wat er ook gebeurt - begint hol te klinken

Tegelijkertijd heeft de EU de “taakverdeling” met de NAVO van de afgelopen decennia losgelaten. Veiligheidskwesties zijn altijd het prerogatief van de NAVO geweest. Met de feitelijke fusie van de twee blokken heeft de EU de verantwoordelijkheid voor zuiver NAVO-taken op zich genomen.

De groeiende onzekerheid rond de komende verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024 en de daaropvolgende presidentsverkiezingen in de VS leiden nu al tot een ongekende zuivering van de Europese informatieruimte om kiezers af te leiden van politieke en economische misstappen.

Deze en andere trends dragen onvermijdelijk bij aan het onschadelijk maken van de oorspronkelijke kern van het Europese project.

De drang om te leven ten koste van anderen

Een van de redenen dat de EU in haar existentiële crisis is beland, is het feit dat de Europese integratie zich niet meer in de diepte heeft ontwikkeld. Het verlangen naar mondiale dominantie door het opleggen van uniformiteit volgens Brusselse sjablonen en het overal kunstmatig opleggen van neoliberale ideologie heeft de overhand gekregen. Dit beleid wordt vooral gedicteerd door een neokoloniale en consumentistische houding ten opzichte van de buitenwereld. Dit alles wordt echter gepresenteerd door het plausibele prisma van het proces van het creëren van een “geopolitiek Europa” dat zichzelf ziet als een weldoener van derde landen.

In werkelijkheid willen de EU-leden anderen laten betalen voor hun eigen ontwikkeling, vooral voor investeringen in de ‘groene’ en digitale transitie. Een bijzondere focus ligt op de (in het beste geval protectionistische) sanctie-instrumenten die – zelfs buiten de “Russische context” – een universeel middel voor de EU zijn geworden om relaties met derde landen op te bouwen.

Dit is de laatste en beslissende strijd van de EU

Met de militaire operatie heeft Brussel Rusland in het middelpunt geplaatst van zijn agressieve neo-imperialistische expansie. Het doel om ons te verslaan en onbeperkt toegang te krijgen tot onze grondstoffen was een strategische fout van de EU. De EU misrekende zich op het belangrijkste punt, omdat ze niet verwachtte dat Moskou zo’n houding tegenover zichzelf en zijn vitale belangen niet alleen niet zou tolereren, maar ook hard zou reageren. Ze vergaten hoe triest elke nieuwe “push naar het Oosten” voor het Westen afliep.

Toen Brussel zich realiseerde dat de geplande “economische blitzkrieg” tegen Rusland mislukte, begon het zijn realiteitszin te verliezen, ondermijnde het de fundamenten van integratie en overreageerde het in zijn contacten met de buitenwereld. Als gevolg hiervan heeft de EU, die letterlijk al haar beschikbare middelen – politieke, economische, diplomatieke, militaire, media – in de confrontatie met ons land heeft gestoken, zichzelf in een staat gebracht waarin ze haar lot verbindt aan de uitkomst van de militaire operatie.

  Vergeet M.A.D., kan Rusland de Verenigde Staten verslaan in een nucleaire oorlog?

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de extreem agressieve reactie van de EU op de militaire operatie geen opportunistische “overreactie” is. Helaas is de confrontatie met Rusland voor velen in Brussel de eerste en laatste kans om onszelf te valideren, om de Europese hoofdsteden te dwingen het anti-Russische systeem in stand te houden (naar het voorbeeld van hoe Duitsland de Nord Stream 2 explosie “slikte”) en om derde landen bang te maken.

De woede dat we niet zijn wat we volgens het Westen hadden moeten zijn na de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft zich decennialang opgebouwd en werd de rechtvaardiging voor Brussel om te kiezen voor een wereldwijde confrontatie met Rusland. Natuurlijk gebeurde dit niet zonder de invloed van de VS. Ik denk echter dat het verkeerd is om alles alleen te wijten aan het feit dat de Europeanen gek zijn geworden door de “demon van Washington.”

Dit alles leidt naar mijn mening tot de belangrijkste conclusie: de koers die Brussel ten opzichte van Rusland volgt is een bewuste keuze en een direct gevolg van de neo-imperialistische reorganisatie van de EU, waarvan het einde niet snel te verwachten is. De uitkomst van dit proces is ook niet duidelijk. Dit geldt des te meer omdat een van de scenario’s de zelfvernietiging van de EU zou kunnen zijn.

Het einde overwegen

De Europese elites voelen deze dreiging, maar willen niet van hun gekozen pad afwijken. Anders zouden ze publiekelijk de fout van hun anti-Russische beleid moeten toegeven. In plaats daarvan geven ze Rusland de schuld van al hun problemen en blijven ze “hun eigen kuil graven.”

Einde vertaling


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Grote opiniepeiling: Een op de drie Europeanen denkt dat de EU tegen 2043 uit elkaar zal vallenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBiden maakt NAVO’s medeplichtigheid duidelijk – en het recht van Rusland op vergelding – na het neerschieten van de IL-76
Volgend artikelSubtiele verandering in schuld Oekraïne betekent dodelijk probleem voor Amerikanen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. De meerderheid van de westerse bevolking wil geen oorlog.

  Dus moeten mensen eens lef gaan tonen en massaal de straat op gaan en blijven gaan om tegen oorlog te demonstreren en voor vrede met Rusland.

  Maak de debiele regering duidelijk dat we massaal dienst zullen weigeren en dat we vrede willen en geen oorlog !

  Europa heeft het volk altijd voorgelogen dat de EU zorgt voor vrede maar dat is de grootste leugen. Onder de vlag van NATO die het hoofdkwartier in Brussel heeft de EU samen met NATO diverse oorlogen gestart : Joegoslavië, Iran, Afghanistan, Libië, Syrië, Somalië, Mali en nu Oekraïne.

  Amerika, NATO, England, EU, Canada, Australië zijn het kwaad op aarde, zij zijn de warmongers die niet stoppen voordat ze iedereen tot hun slaaf hebben gemaakt.

  De EU moet of hervormd worden tot alleen een handelsplatform of anders tot de grond afbreken.

  VERDRAGEN MOGEN NIET EERDER ONDERTEKEND WORDEN NADAT EEN BINDEND REFERENDA HEEFT PLAATS GEVONDEN, WAARBIJ HET VOLK BESLIST.

  Wij met zijn allen moeten onze stem duidelijk laten horen : WIJ WILLEN VREDE EN WEIGEREN DIENSTPLICHT !!!

  ZONDER SOLDATEN GEEN OORLOG !!!!!!

 2. Kaalgevroten tbv Ziomerica en zijn meevreters. Tenminste, bijna kaalgevroten. Nog een beetje te plukken van deze zielige EU ontplof kip. Ziomerica is er weer in geslaagd een continent leeg te roven, deze keer mbv Trutsula von der Lijken en het EUnuch Knapenkoor, maar Rusland krijgen ze niet.

 3. Er staat “mogelijk vernietigd”….
  Laat het woord “mogelijk” maar weg. De bewust gewilde en geplande vernietiging van Europa / EU door de usa 1% elite/WEF bende/ECB/Who, is in volle gang. Kijk alleen maar wat er in Duitsland gebeurt. Daar is de deindustralisatie al in volle hevigheid losgebarsten. Diverse ontslagen en een aantal grote bedrijven verplaatsen de productie naar elders. D. Betaalt ca. 30 miljard aan Brussel. Wat zou het mooi zijn als dat niet meer zou kunnen…..
  Onthoudt de uitspraak van de denktank Statfor onder Obama: een alliantie tussen Duitsland en Rusland moet ten allen tijde voorkomen worden. En daar ligt m.I. de basis voor wat er nu in Europa gebeurt. Daar is het usa gedonder in dat in en in corrupte Oekriland een onderdeel van. De bende in Brussel gaat 50.000.000.000 pleuro,s aan dat land geven. Knettergek ! Waarom doet usa dat niet? Usa wil zo graag de gas, olie en grondstoffen in Rusland inpikken. Usa laat EU voor de “herstel” kosten opdraaien. En de bende in Brussel volgt slaafs, als schoothondjes, de opdrachten van usa om dat te doen. Blijkbaar zijn er in EU geen andere problemen????? En is er geen armoede???? Woningnood, honger, financiële problemen?
  Daarnaast nog de rotprik en de immense toestroom vanuit buiten EU ( het Coudenhoven Kalergi plan) en de vernietiging gaat gewoon door.
  Europa heeft (bijna) geen eigen grondstoffen. Wat kun je dan als continent produceren zonder dure invoer? Flikker de yankees eruit en bepaal een eigen strategie als continent. En waarom niet samen met Rusland? Dat is toch ook een deel van Europa.
  Wat een toekomst? Vooral voor mijn kinderen en nog meer voor mijn kleinkinderen.
  Als ik jong was dan was ik allang opgedonderd en weg uit dit in en in verrotte Europa.

  • Ik heb dit al zo vaak geschreven hier dat Ziomerica de EU leeg zuigt. Ik zag ze in 2014 nog letterlijk op en neer springen op het avond nieuws daar, jubelend dat EU ten gronde gaat. Al die nieuws kanalen, ABC, CNN, you name it. Ook Bitch Nudelman zei het toch “fuck europe”. Het enige dat we hebben in EU is dienstverlening en adviesburootjes, behalve de vlees export. En de rest is poen. En dat wordt nu geroofd. De Oekrie was een methode. Boeren pesten obv klimaat hysteria is er nog een. En zo krijgt Ziomerica olv het Zionazi bewind in BXL zijn buit. NL is mss het zieligste landje in EU als je het vergelijkt met de andere landen, vooral die empires zoals FR en Spanje. Wow. Wat een leven. Cash machines overal. Schappen vol met prachtig voedsel, hele tentoonstellingen van rib eye en cote de boeuf en weet ik wat en allerlei vissoorten, olijven, fantastisch vers en knapperig brood, bakken vol glimmend fruit en avocado en sla etc en iedereen heeft joie de vivre. De tent zit vol hier, aan de bordeaux wijn, keuvelen en vrolijk. Niemand heeft ergens last van. Wat hangt ze boven het hoofd… Het zwaard van de zottin von der Lijken.

 4. Ze weten allen waar ter wereld ook dat de bobo’s (rijken der aarde) uitdunning van de wereldbevolking bedoelen Van morgen stond in de krant dat een Baby een donor hart krijgt om in leven te blijven maar dagelijks sterven mensen van de honger waar geen geld voor is om die hongerende mensen met voedsel te voorzien omdat eer zogenaamd geen geld of voedsel ter beschikking is Het pasgeboren kind dat geen overlevingskans had wordt nu in leven gehouden door prestige van een medisch team die denken dat ze een mensje moeten redden van de dood terwijl er aan de andere kant duizenden soldaten worden opgeofferd en moeten sterven omdat de EU maar liefst 50 miljard uittrekt om dagelijks doden te laten vallen en oorlogstuig financieren om hun ideaal na te streven dat de Oekraine bij de EU/Nato/NAVO moet!!!!!!

 5. Grappig hoe mensen op basis van een paar zinnetjes in een forum op internet denken te kunnen weten dat wildvreemden iets niet zouden snappen :-). Misschien doet het er ook niet echt toe of zo. Het universum functioneert namelijk nog steeds. Wat maakt het ook allemaal echt uit? Och-och-och: iemand is geïdentificeerd als een vermeende iets-niet-snapper. Nou en?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in