Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia (CC BY-SA 2.0 DEED)

Zo meteen België.* Wat Rusland betreft, is wat ik hieronder ga beschrijven niet veelbelovend voor een beleidsverandering in het Westen die het einde van de oorlog zou bespoedigen door de militaire en financiële steun aan Kiev te verminderen. Het komt overeen met de realistische inschatting van waar Rusland voor staat, die steeds vaker op de staatstelevisie wordt uitgezonden. De ochtendeditie van het nieuws- en commentaarprogramma “Sixty Minutes” van vandaag was daar een goed voorbeeld van. Zoals panelleden en presentatoren zeiden, belooft de uitslag van de verkiezingen van gisteren in Amerika geen snelle ommekeer in het buitenlands beleid van Washington. En West-Europa lijkt nog niet economisch of politiek in te storten. De conclusie: de oorlog zal alleen eindigen als gevolg van Rusland’s overwinning op het slagveld, niet dankzij gebeurtenissen van buitenaf, schrijft Gilbert Doctorow.

Hoe verloopt de oorlog ter plaatse? Volgens de deskundige panelleden in “Sixty Minutes” hebben de ongeveer 80.000 onlangs gemobiliseerde Russische troepen aan het front het doel bereikt om de linies te behouden, zodat ze nu al enkele dagen stabiel zijn en nauwelijks deze of gene kant op bewegen, ondanks dagelijkse Oekraïense aanvallen op bepaalde punten. De aanvallers worden afgeslagen met groot verlies aan Oekraïense zijde, maar zonder strategische gevolgen. De Russen spreken van 10.000 Oekraïense doden in de gevechtszone van Kherson gedurende de maand oktober. Tegelijkertijd zeggen de Russen dat zij zich terugtrekken uit de stad Kherson, omdat zij hebben besloten dat de logistieke uitdaging om hun troepen op de westelijke oevers van de Dnepr te bevoorraden momenteel te groot is; zij zullen de strijd voortzetten vanaf de overkant van de rivier, op de oostelijke oevers. Zij hebben al 110.000 burgers uit de stad Kherson geëvacueerd naar het oosten, dat wil zeggen naar de Krim en de zuidelijke regio’s van Europees Rusland.

Voorlopig is de oorlog dus in een impasse. Dat kan pas veranderen als de ongeveer 140.000 reservisten hun training voltooien en ten strijde worden getrokken voor het Russische tegenoffensief van 2023. Dat kan een game changer zijn, maar misschien ook niet, afhankelijk van de nieuwe geavanceerde wapens die Washington tegen die tijd naar Kiev stuurt.

  De meest nepachtige PR-intensieve oorlog aller tijden

Al het voorgaande brengt me bij een kwestie die ik eerder buiten beschouwing had gelaten: een “tactische nucleaire aanval”. In een artikel in de Financial Times van vandaag wordt het echter in een heel specifieke vorm gegoten, heel anders dan de kernwapens met lage capaciteit voor gebruik op het slagveld die de Russen zeggen niet nodig te hebben. Het gaat om een “elektromagnetische pulsaanval” om het militaire potentieel van Oekraïne in één klap uit te schakelen door het uitschakelen van alle elektronische en elektrische apparatuur op de grond in het hele land en… inclusief satellieten in de ruimte daarboven. Hier is sprake van een nucleaire bom die per hypersonische raket wordt afgeleverd en op grote hoogte tot ontploffing wordt gebracht. Er zou geen wolk zijn, geen fysieke vernietiging van gebouwen, noch doden op de grond. En de Russen zouden dit al getest hebben boven de Barentszzee.

Dit ultramoderne wapen dat tot nu toe door niemand is gebruikt, zou inderdaad in overeenstemming zijn met de uitspraak van Vladimir Poetin aan het begin van de oorlog dat Rusland over “militaire technische middelen” beschikt om te zegevieren, een uitdrukking die veel westerse analisten deed gissen toen deze werd gezegd. Het zou ook Poetin’s recente vermelding van de Amerikaanse bombardementen op Hiroshima en Nagasaki in de juiste context plaatsen. Zowel in het geval van 1945 als in het mogelijke huidige geval was en is het motief van degenen die de nieuwe wapens gebruiken, het sparen van het leven van tienduizenden eigen soldaten en het snel beëindigen van een oorlog. Het verschil is natuurlijk dat het Amerikaanse gebruik van kernwapens het leven kostte aan honderdduizenden Japanse burgers, terwijl het mogelijke gebruik door Rusland van een tactische elektromagnetische puls vrijwel geen mensenlevens zou kosten.

Ik laat het aan de lezer over om te beslissen of dit neerkomt op het openen van de doos van Pandora van nucleaire verschrikkingen zoals Washington laat doorschemeren.

Naschrift: Een lezer heeft terecht opgemerkt dat een EPM-aanval ook kan worden uitgevoerd met een niet-nucleair explosief, waarover de Russen naar verluidt ook beschikken. Deze kwestie verdient bijzondere aandacht. En ik benadruk verder dat de mogelijke overgang van Rusland naar totaal nieuwe methoden van oorlogvoering, waarin het samen met de Verenigde Staten wereldleider is, alleen zal plaatsvinden als reactie op de escalatie van de capaciteiten van het door de VS en de NAVO aan Oekraïne geleverde wapentuig. Rusland blijft een “reactieve” macht.

  Rusland maakt drie keer meer munitie dan het Westen aan Kiev heeft beloofd - Poetin

Noot *: Hier is de discussie over België.

Na mijn recente uitleg over de manier waarop de Europese energiecrisis de huishoudfinanciën van de overgrote meerderheid van de Belgen elke maand in de rode cijfers duwt, en na het speculeren over de vraag of en wanneer deze onhoudbare situatie zal leiden tot burgerlijke onrust, voel ik me verplicht verslag uit te brengen over de “nationale staking” in België: namelijk wat waren de eisen van de vakbondsleiders die de staking uitriepen, welke impact heeft hun actie gehad op het dagelijkse leven hier en, het allerbelangrijkste, of dit op enigerlei wijze een voorbode is van veranderingen met betrekking tot de Belgische steun voor het EU-beleid van sancties tegen Rusland en militair-financiële hulp aan Oekraïne.

Dit werd een “nationale staking” genoemd in plaats van een “algemene staking” omdat de staking werd uitgeroepen door de twee grootste vakbonden van het land die op eigen houtje optraden en verschillende duidelijk omschreven economische sectoren vertegenwoordigden, waaronder de transportsector. De Belgische spoorwegen werden nagenoeg stilgelegd, evenals de meeste gemeentelijke openbare vervoersnetten, dat wil zeggen metro’s, trams en bussen, hoewel sommige lijnen een sterk verminderde dienstverlening kregen. Van de twee nationale luchthavens voor commerciële vluchten werd Charleroi volledig gesloten, terwijl Zaventem buiten Brussel 60% van zijn vluchten annuleerde. In de detailhandel werden de belangrijkste supermarktketens gesloten. Postkantoren, ziekenhuizen, gevangenissen en vele andere openbare diensten werden gehandhaafd op het minimale niveau dat typisch is voor zondagen. De scholen bleven echter open. Overigens bleven de meeste winkels, eetgelegenheden en andere particuliere ondernemingen open.

De vakbondsbazen noemden de dag-actie een succes. Het was een schot voor de boeg van de regering om te waarschuwen voor de eisen die de vakbondsmensen de komende weken ingewilligd willen zien. Deze eisen zijn strikt economisch: de regering moet de energierekening voor huishoudens aan een maximum binden en de bij wet vastgelegde controle op toegestane loonsverhogingen afschaffen, zodat werknemers kunnen onderhandelen over nieuwe contracten die de lonen voldoende verhogen om de aanhoudende hoge inflatie te compenseren. Premier De Croo zegt op zijn beurt dat de geldende loonindexeringsbepalingen de Belgische werknemers beter beschermen dan in de meeste andere landen en hij heeft de bevolking opgeroepen de rijen te sluiten en onenigheid te voorkomen.

  Von der Leyen in toespraak: Solidariteit met Oekraïne zal onwrikbaar zijn

Wat moeten we hiervan denken? De belangrijkste conclusie is dat beide partijen in deze kwestie opzettelijk de olifant in de kamer negeren, namelijk de sancties tegen Rusland die de energiekosten dit jaar zo dramatisch hebben opgedreven. Waarschijnlijk met opzet hebben de vakbonden besloten geen inbreuk te maken op de prerogatieven van de regering door politieke eisen te stellen. Dus, om een zin te lenen uit de BBC Business News programma’s, ze leggen niet “het verband” tussen het buitenlandse beleid van het land en de stijgende kosten van levensonderhoud.

Het probleem hier is dat indexering of nog hogere lonen in de komende maanden de inflatie alleen maar zullen verergeren, waardoor deze hardnekkiger en langduriger wordt. Aangezien zo velen van degenen die vandaag staken, overheidspersoneel zijn, zullen hun loonsverhogingen in de komende maanden bovendien de federale begroting in een nog groter tekort duwen, waardoor de financiële regels van de EU worden overtreden en er een of andere sanctie dreigt. Ondertussen zullen particuliere werkgevers zich waarschijnlijk verzetten tegen grote loonsverhogingen boven de wettelijk vastgestelde niveaus, omdat dat de kosten en hun eigen verkoopprijzen zou opdrijven tot een niveau dat niet concurrerend is op de wereldmarkten. We kunnen verwachten dat het armworstelen nog enige tijd zal voortduren, mogelijk met wilde stakingen en andere arbeidsonrust tot gevolg.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De winter komt eraan, maar het politieke Westen en zijn marionetten in Kiev zijn erbarmelijk onvoorbereidVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelU bent gaslighted – De Democraten hebben zojuist weer een verkiezing gestolen
Volgend artikelDoor Rusland geleide troepen claimen nieuwe overwinningen aan Donbass frontlinies (Video’s)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Gilbert, tijdens zijn “derde carriere als ‘public intellectual’ ” is er nu ook achter dat er geen nukes komen. Maar let op, schaapies, de EMP kan ook boven EU gebruikt worden. Dus, haaaaaaaaaaaamsteren!!!!

 2. Immortal november 13, 2022 at 11:02

  Goed opgemerkt Immortal een bijna vergeten feit is dat de krachtcentrale in de Flevopolder een grote “storing” ondervond begin september dit jaar n.m.m. was het moedwil en de centale wordt nu gesloopt en een waterstof centrale komt er voor in de plaats.

  https://www.gelderlander.nl/binnenland/grote-stroomstoring-flevoland-opgelost-maar-de-chaos-nog-niet-grote-hinder-a6-en-spoor-op-slot~a168e174/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 3. De storing in de Flevocentrale bij Lelystad op 02.09 was natuurlijk geen toeval. Net zo min als het neerstorten op die betreffende dag van een 380 kV-hoogspanningskabel van TenneT bij Biddinghuizen, waardoor de treinenloop op de Hanzelijn tussen Lelystad – Dronten ernstig is ontregeld. Pas op 15 december denkt ProRail de reparatiewerkzaamheden gereed te hebben.
  Reizigers tussen de noordelijke Randstad en het noorden van het land moeten nu weer reizen via Amersfoort, zoals dat voor de opening van de Hanzelijn in 2012 gebruikelijk was.
  Pas na felle protesten van reizigers is de NS overstag gegaan en zijn de treinen tussen Amersfoort en Zwolle versterkt, voor zover ziek personnel geen roet in ’t eten gooit.

 4. Wat moeten we hiervan denken? Dat in België, net als na de energieschok van 1973, de echte klap met vertraging komt dankzij de automatische indexering. Iets oudere Belgen herinneren zich nog wel “het licht aan het eide van de tunnel” onder de regeringen Martens. Een decennium van bezuinigingen en sociale onrust in de jaren ’80.
  EMP als wapen is niet zo eenvoudig. Als je zo heel Oekraïne wil afschakelen is de kans groot op black-outs in Rusland zelf, Wit-Rusland, Turkije, Polen, Hongarije en andere landen.

 5. Beste Mensen

  Mensen proberen in kleine doolhofjes hokjes sekten vormende uiterlijk hunzelf te beschermen zoals bijvoorbeeld : allerlei Kerken Moskeeën Synagogen en veel meer

  Vergetende het Innerlijke Zelf
  Gaat Alstublieft niet suggereren verbeelden
  Immers zowel de Amerikaanse Beulen Satanisten beter gezegd de SSsers als de Russen beter gezegd de UDSSR hebben elkander al door en door bestudeerd
  Net als twee personen tegenover elkaar met een Schaakbord er tussenin

  Zure Tong gedeelte enerzijds wil alles gedaan hebben op de eigen manier
  Zoete Tong gedeelte anderszijds wil alles gedaan hebben op de eigen manier

  Het blijft altijd èèn en dezelfde Tong Sliss de Slang
  Vergift blijft vergift
  Linksom of Rechtsom vermoord word men toch
  Dood gaat men

  Wat gebeurt er
  De Domme Massa
  De Pionnetjes moeten en zullen op wat voor een manier dan ook worden afgeruimd van het bord

  Als men niet wil luisteren naar het INNERLIJKE stem dan moet het maar op de uiterlijke manier

  Wat zegt het innerlijke stem ??
  Mensen mensen mensen Alstublieft
  Neuk niet zoveel zonder of met voorbehoeds middelen
  Gewoon het Neuken laten
  Als U tenminste niet zou willen worden opgegeten of vermoord en door de wurmen opgegeten of verbrand om niks

  Leef zolang U te leven hebt en sterf een natuurlijke dood op een liefdevolle Manier
  Dit kan maar op èèn manier
  Dat is :
  Door te Leven en te laten Leven
  Genieten en Alle Anderen te Laten Genieten
  Alle Bloed houdende Levende Wezens
  Immers die zijn allen Famillie van Elkander

  Zie de Cloningen die er plaats vinden tussen allerlei soorten en maten van Dieren
  Inclusief het verschrikkelijkste afschuwelijkste Dier te weten de Mens
  De enigste wezen die vergiftigd begiftigd is met het Ego ik
  Waarom kan dit …
  En lukken die Cloningen ook ?
  Jazeker die lukken
  De Bijbelse Slangenkop is geen verzinsel
  Zo ook alle andere zogenaamde afwijkings belichamingen
  Omdat wij allen aan elkander verweven verbonden zijn met elkander

  Het Ego ik vormt een hinderpaal om deze verbinding te kunnen zien

  Laat varen die Ego

  We all the World ,
  We all the Children ,
  We are the One ,
  Who can make the Sun ,
  Shine come to Us ,
  Like never before ,
  Know that you are

  Nu ontstaan er toch ook steeds maar weer nieuwere benamingen onder de mensen
  Zoals : lgbtq++++++ en die plussen staan er niet voor niets maar voor nog meer verdeeldheid
  Hoe meer hoe beter
  Hoe sneller de vernietiging zal plaats vinden
  Des te beter
  Amen Homo Flikker Lesbie Dillie Pedo Bie
  Holbewoners
  Halleluya lang leve de Sekten Doolhoven Labyrinten Kwekerijen
  De gestoorden LoL

  Dank U

 6. Quote: “En ik benadruk verder dat de mogelijke overgang van Rusland naar totaal nieuwe methoden van oorlogvoering, waarin het samen met de Verenigde Staten wereldleider is, alleen zal plaatsvinden als reactie op de escalatie van de capaciteiten van het door de VS en de NAVO aan Oekraïne geleverde wapentuig. Rusland blijft een “reactieve” macht.”

  En zo lang dat het geval is zal Rusland altijd met 10-0 achter lopen in deze proxy oorlog. Sterker: ik denk dat als Rusland direct een EMP boven Kiev had afgeworpen toen Boris Johnson er op bezoek kwam om het in de maak zijnde vredes akkoord te saboteren dat de oorlog al lang geleden afgelopen zou zijn, met een fractie van het aantal slachtoffers dat er nu zijn te betreuren. Een EMP in combinatie met het vernietigen van de verbindigsroutes tussen West-Oekraine en Polen en Roemenie zou al veel kunnen doen, met name als ze dat in april hadden gedaan.

 7. Iko schreef in het eerste begin al: RU moet de infra structuur aanvallen, de satelieten (van USA) vernietigen, internet en mobiele telefoon blokkeren.
  Daarmee was oekieland vleugellam.

  Aan de andere kant: het begin was formeel geen “oorlog” en dus gedroeg RU zich als een braaf jongetje. De oekies niet.

  Ik denk dat nu RU op hun grootste bondgenoot wacht; de winter. Kost niks, en is heel effectief.
  het risico is echter, dat er meer zwaar matereaal wordt ingevoerd door de Oekies, en meer mensen; Polen b.v.

  Maar allez; ondertussen zitten er ook wat soldaatjes achter een computer kamikaze drones en Lancets te besturen…..

  Die oekies moeten wel in hun broek pissen van angst als ze een veld oversteken…

 8. Zelf kun je EMP-wapens maken ter verdediging tegen 5G en het tijdelijk uitschakelen van ME-ers; Bouwtekeningen ten overvloede en occammers zijn al voorzien!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in