Eindelijk viel de stier aan, de paardenleiders renden naar de barrera, de picador sloeg te ver naar achteren, en de stier kwam onder het paard, tilde hem op, gooide hem op zijn rug.

Zurito keek toe. De mono’s, in hun rode shirts, renden naar buiten om de picador weg te slepen. De picador, nu op zijn voeten, vloekend en met zijn armen zwaaiend. Manuel en Hernandez stonden klaar met hun capes. En de stier, de grote, zwarte stier, met een paard op zijn rug, hoeven bungelend, het hoofdstel verstrikt in de horens. Zwarte stier met een paard op zijn rug, wankelend met korte benen, dan zijn nek buigend en opheffend, duwend, aanvallend om het paard eraf te laten glijden, paard glijdend naar beneden. Dan valt de stier de cape aan die Manuel voor hem heeft uitgespreid.” – Ernest Hemingway, The Short Stories

Eindelijk viel de stier aan.

Het langverwachte Oekraïense tegenoffensief is eindelijk begonnen. Na maanden van handenwringen en speculatie is de westerse investering in de Oekraïense militaire macht nu voor de hele wereld te zien – miljarden dollars aan geavanceerde wapens, afkomstig uit NAVO-voorraden, bemand door Oekraïense soldaten die zijn getraind door NAVO-instructeurs, en wier acties zijn gevormd door NAVO-inlichtingen en geleid door NAVO-planners. Laat er geen twijfel over bestaan: dit is een NAVO-offensief, een trieste weerspiegeling van de realiteit dat wat ooit een eenvoudig proxy-conflict werd genoemd, is veranderd in zoveel meer – directe krachtmeting tussen het collectieve westen en Rusland.

Voor Anne Applebaum is dit offensief een antwoord op haar gebeden. De Pools-Amerikaanse, met de Pulitzerprijs bekroonde historica roept al enige tijd op tot zo’n actie, een beslissende slag van het collectieve westen en Oekraïne tegen een Rusland dat zij als autocratisch en gevaarlijk karakteriseert. De lessen van de geschiedenis zijn aan de kant geschoven ten gunste van haar koortsachtige lust voor Russisch bloed. Volgens Applebaum is het doden van Russen de enige manier voor het beschaafde westen om de Russische natie – zowel de autocraten als de automatons – te laten zien dat de prijs voor regionale hegemonie te hoog is voor het Russische volk en zijn regering om te dragen.

Anne Applebaum (Foto: Olga Majrowska)

In een nieuw artikel dat ze voor The Atlantic heeft geschreven, schrijft Applebaum – stafschrijver voor het tijdschrift – over dingen waar ze geen kennis van of ervaring mee heeft, namelijk militaire operaties, zowel operationeel als psychologisch. Net als de dilletante die ze is, gooit Applebaum met holle frasen alsof ze door ze op papier te zetten op de een of andere manier echt worden, en de plannen die ze beschrijven mogelijk worden.

Applebaum wordt echter gehinderd door haar onbekwaamheid als militair analist en – misschien nog wel belangrijker – haar totale onwetendheid over het karakter van het Russische volk, hun leiderschap en de natie die zij collectief vertegenwoordigen. Elegant geformuleerde onwetendheid is de kracht van Applebaum, vooral als het gaat om het verdoezelen van zowel de oorzaak als de gevolgen van een conflict dat ze haar hele volwassen leven heeft gepromoot.

Applebaum heeft een lange periode in de academische wereld, inclusief een uitwisselingsprogramma van zes maanden als student in Leningrad rond 1985, omgezet in de intellectuele basis van een carrière waarin ze het afval van de Sovjetgeschiedenis doorzoekt om Stalin en de Sovjetervaring in het slechtst mogelijke daglicht te stellen. Het is niet dat iemand Stalin en het stalinisme zou willen herdenken als het gouden tijdperk van de Sovjetoverheersing.

  Bisschop Viganò hekelt een helse elite - "Poetin vecht tegen dezelfde globalistische elite die ons allen gegijzeld houdt"

Maar perspectief en historische nauwkeurigheid doen er wel degelijk toe, en Applebaums schrijven lijkt voorbestemd te zijn voor een bepaald soort Russofobe westerse elite die voorgeprogrammeerd is om alles wat negatief is over Stalin en zijn tijd zomaar te accepteren. Haar haat voor alles wat Russisch is, vooral voor de leider, Vladimir Poetin, druipt van elke paragraaf die ze schrijft. Ze ziet zichzelf en het collectieve westen als strijders in de grotere strijd tegen wat ze spottend “Poetinisme” noemt.

“Zolang Rusland geregeerd wordt door [Vladimir] Poetin,” schreef Applebaum onlangs, “dan is Rusland ook in oorlog met ons [d.w.z. het collectieve westen].”

Deze strijd is niet theoretisch. Er zijn legers, strategieën, wapens en langetermijnplannen voor nodig… De NAVO kan niet langer doen alsof ze zichzelf op een dag moet verdedigen; ze moet gaan werken zoals tijdens de Koude Oorlog, ervan uitgaande dat er op elk moment een invasie kan plaatsvinden.

Het besluit van Duitsland om de defensie-uitgaven met 100 miljard euro te verhogen is een goed begin, net als de verklaring van Denemarken dat het ook de defensie-uitgaven zal verhogen. Maar voor een verdergaande coördinatie op militair en inlichtingengebied zijn misschien nieuwe instellingen nodig – misschien een vrijwillig Europees Legioen, verbonden aan de Europese Unie, of een Baltische alliantie waar Zweden en Finland deel van uitmaken – en een andere manier van denken over waar en hoe we investeren in Europese en Pacifische defensie.”

De woorden van Applebaum zijn een directe weerspiegeling van het sentiment van een van haar mentoren, de Hongaarse miljardair George Soros. In 1993 schreef Soros een artikel waarin Applebaums “nieuwe instelling”-thema in directere bewoordingen werd verwoord. Soros schreef over de noodzaak van een nieuwe wereldorde “gebaseerd op de Verenigde Staten als de overgebleven supermacht en op een open samenleving als het organiserende principe.”

Het bestaat uit een reeks allianties, waarvan de belangrijkste de NAVO is en, via de NAVO, het Partnerschap voor de Vrede dat het noordelijk halfrond omspant. Er zou geen beroep worden gedaan op de Verenigde Staten om op te treden als de politieagent van de wereld. Als ze optreden, zullen ze dat samen met anderen doen. Overigens zou de combinatie van mankracht uit Oost-Europa met de technische capaciteiten van de NAVO het militaire potentieel van het partnerschap enorm vergroten, omdat het risico van bodybags voor NAVO-landen, de belangrijkste beperking op hun actiebereidheid, zou afnemen. Dit is een haalbaar alternatief voor de dreigende wereldwanorde.

De combinatie van mankracht uit Oost-Europa met de technische capaciteiten van de NAVO als mechanisme om het risico op bodybags voor NAVO-landen te verminderen, klinkt precies als wat er vandaag gebeurt in de huidige strijd tussen Oekraïne en Rusland. De beelden van vernielde Leopard tanks en Bradley infanteriegevechtsvoertuigen verhullen de realiteit dat de verkoolde lichamen die vastzitten in deze vernielde voertuigen en verspreid liggen in de velden rond de plaats van hun collectieve ondergang, Oekraïens zijn.

De technische capaciteiten van de NAVO en de Oekraïense mankracht verkleinen in feite het risico van NAVO-bodybags. Het moedigt westerse schrijvers zoals Applebaum ook aan om de Oekraïners aan te sporen tot een gevecht met Rusland dat zij noch het westen kunnen winnen. Het doel van het Oekraïense tegenoffensief, zo stelt Applebaum, is “de Russische elite ervan te overtuigen dat de oorlog een vergissing was en dat Rusland deze niet kan winnen, niet op de korte termijn en ook niet op de lange termijn”.

Applebaum zou er goed aan doen om eens na te denken over de realiteit dat de anti-Poetin Russische elite die zij fantaseert over beïnvloeding via de nexus van technische capaciteiten van de NAVO en Oekraïens bloed niet langer bestaat binnen Rusland. Liliya Vezhevatova, een anti-oorlogs- en LGTBQ-activiste uit Novosibirsk die na het begin van de Russische speciale militaire operatie in februari 2022 naar Armenië vluchtte, merkte op dat haar organisatie voor het begin van het conflict kon bogen op ongeveer 2000 activisten. Vandaag de dag is dat aantal gedaald tot ongeveer 200.

  Om erachter te komen wat er echt gebeurt in Oekraïne (en niet alleen daar), moet u geen tv kijken of westerse media lezen

“Het is een ironie van dit conflict,” betreurt Vezhevatova, “dat de vrouwelijke familieleden van omgekomen soldaten vaak de meest vurige pro-oorlog standpunten innemen.” Vezhevatova verklaart dit fenomeen door te verklaren dat deze moeders zijn opgevoed met de mythologie van de “Grote Patriottische Oorlog” (de Tweede Wereldoorlog), die de moeder van een soldaat als een heldhaftig figuur afbeeldt. “De situatie wordt gecompliceerd doordat er diepe psychologische mechanismen in het spel zijn,” merkt Vezhevatova op. “Het is moeilijk te accepteren dat een geliefde zonder reden is omgekomen.”

Vezhevatova heeft een punt – geen enkele moeder zou graag de zoon die ze baarde en opvoedde zonder reden zien sterven. Maar wat Vezhevatova en Applebaum niet zien, is de realiteit dat de moeders en vrouwen van de mannen die voor Rusland tegen Oekraïne en het collectieve westen vechten, in hun ogen vechten voor het overleven van Moeder Rusland. De monumenten in Volgograd die opgericht zijn om de heldhaftigheid van de Russische soldaat ter verdediging van zijn vaderland te herdenken (“Stand to Death”) en de ontzagwekkende aanblik van Moeder Rusland die haar mannen naar voren wenkt ter verdediging van hun vaderland (“The Motherland Calls”) is meer dan eenvoudige mythologie die gebruikt wordt voor psychologische manipulatie. Het weerspiegelt een diep patriottisme dat tegenwoordig door het bloed van de meeste Russische vrouwen stroomt.

Vezhevatova heeft haar land in de steek gelaten en ervoor gekozen om in het buitenland te gaan wonen, terwijl ze westerlingen zoals Applebaum steunt die er genoegen mee nemen om Oekraïense mannen op te offeren in naam van het bevorderen van westerse anti-Russische doelstellingen. Zij heeft haar vaderland verlaten. Dat geldt niet voor de vrouwen van Rusland die zijn gebleven. Zij weten wat er op het spel staat. Zij weten, net als hun grootmoeders voor hen, wat er gedaan moet worden, inclusief de afschuwelijke offers die dat met zich meebrengt.

De standbeelden “Stand to Death” (voorgrond) en “The Motherland Calls” (achtergrond), Volgograd

Ondertussen zit Applebaum in de relatieve veiligheid van haar schrijversplaats en beweert ze een vriend van Oekraïne te zijn, terwijl ze de mannen van Oekraïne allemaal aanspoort tot de afslachting.

De bloeddorst van Applebaum doet denken aan een passage uit de klassieke roman van Ernest Hemingway uit 1926, The Sun Also Rises. Hemingway stipt de dichotomie van het doden van je vrienden aan in een kort gesprek tussen Romero, een Spaanse stierenvechter, en Lady Brett Ashley, een Britse weduwe.

“De stieren zijn mijn beste vrienden,” zegt Romero in het Spaans. Zijn woorden worden in het Engels vertaald door Jake, een Amerikaanse expat en vriend van Lady Ashley.

“Vermoord jij je vrienden?” antwoordt Lady Ashley.

“Altijd,” zegt Romero lachend in het Engels.

Het is de beeldspraak van het stierengevecht die het best de wens van Anne Applebaum beschrijft om Oekraïners te zien sneuvelen in de strijd tegen de Russen. Ze behandelt het Oekraïense tegenoffensief als een bloedsport, een dans op leven en dood tussen een matador en een vechtstier.

  Analyse: Rusland is aan de winnende hand, het Westen is zichzelf aan het vernietigen... bereid u voor op EXTREME ARMOEDE nu 50-jarig economisch sprookje implodeert

Eindelijk viel de stier aan…

De hedendaagse Libanese schrijfster Malak El Halabi schreef over haar ervaring bij het zien van een stierengevecht.

Kijken hoe de stier de arena binnenkomt… Kijken hoe een stier omringd wordt door een matador en zijn zes assistenten. Om te zien hoe de matador de stier confronteert met de capote en een reeks passen uitvoert, net voordat de picador op een paard de nek van de stier doorsteekt, waardoor de nekspieren verzwakken en het dier voor het eerst bloed verliest… Om een spel te beginnen waarbij slechts één partij besloten heeft om er volledig aan mee te doen, terwijl ze er zeker van is dat alle kansen in het voordeel van de winnaar zijn. Het was precies dit moment dat me het gevoel gaf dat ik deel uitmaakte van iets immoreels. De oneerlijke regels van het spel. De onverschillige stier die gesmeekt werd om te reageren, die naar de rand van razernij werd geduwd. De stier, moe en vredig. De stier die meedogenloos geplaagd wordt. De stier die geduwd wordt tot een spel waarin hij niet geïnteresseerd is. En de matador die credits krijgt voor een oneerlijk spel dat hij heeft opgezet.

Ja, ik ben naar een stierengevecht gaan kijken en ja, het kleurenspel is prachtig. Het kostuum van de matador is adembenemend en om in een arena te zitten vult je longen met het zand van de tijd. Maar om het aantal geklap te zien dat het gemorste bloed krijgt, was meer dan ik kon verdragen. Het is verbazingwekkend om het applaus te horen dat onrechtvaardigheid oplevert. Je begrijpt veel over de menselijke natuur, over de oorlogen die elke dag plaatsvinden, over armoede en honger… Je begrijpt veel over de zucht van mensen naar onrecht en geweld als een manier om verborgen onzekerheden kracht bij te zetten. Vervang de stier en vervang de matador. En de arena zal er nog steeds zijn. En u zult het geklap horen. U hoort ze al sinds u uw ogen opendeed. – Finally the bull charged…

Ja, het grote Oekraïense tegenoffensief is eindelijk begonnen. De Oekraïense stier is in de arena geduwd door het collectieve westen. De Oekraïense stier, verzwakt door de levering van inadequate wapens en vervuld van de valse belofte van westerse steun, begrijpt niet dat hij slechts een pion is in een groter spel, Oost-Europese mankracht die moet worden gehuwd met NAVO-technologie in een poging om Rusland te verzwakken. Gekweld door de pijn, verblind door woede, ziet de Oekraïense stier de rode cape…

Eindelijk viel de stier aan…

Sluit uw ogen en u hoort het applaus van het collectieve westen dat de Oekraïense stier aanspoort.

Open uw ogen en u zult Anne Applebaum en haar soortgenoten zien genieten van het bloed dat vergoten wordt, de slachtpartij toejuichen en onverschillig staan tegenover de lijdensweg van de Oekraïense stier terwijl de Matador het lemmet in zijn vlees laat glijden.

Eindelijk viel de stier aan…

Deze oorlog zal op een dag eindigen, en wanneer dat gebeurt, zullen Anne Applebaum en het collectieve westen zich moeten verantwoorden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Scott Ritter: Hoe een rondreis door Rusland me liet zien dat propaganda de werkelijkheid in de hoofden van Westerlingen verdraaitVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Hegemon zal een volledige hybride oorlog voeren tegen BRICS+
Volgend artikelDuitslands toptank Leopard 2A6 vernietigd aan Oekraïense frontlinie, heeft belangrijke gevolgen die veel verder reiken dan Oekraïne zelf
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Klinkt als een Joodse achternaam, zo ja gezien de geschiedenis waarom zo haatdragend je mening in de media verspreiden?

  • Cru???? Zulke mensen verdienen de strop, het zijn deze viezerikken die de oorlog aanwakkeren en alleen maar dood en verderf zaaien Oekraïnse mensen, Russische mensen, en straks ook de jongeren uit die zg. Europese Unie.
   U denkt toch niet dat al die vluchtelingen ook mee gaan doen he. NEE, DIT IS OMVOLKING OP VOLLE TOEREN!!!
   WE MOETEN VAN DEZE IDIOTEN LEIDERS AF, EN SNEL OOK.

 2. Even terzijde, voor de liefhebbers, de 11:11 luidde vandaag hard en ik vond deze link:
  Je digitale gifspuit paspoort komt er aan.

  https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/eus-digital-covid-19-certification-system-scaled-up-to-global-level/

  ” Thierry Breton, the EU commissioner for internal market, said he was “pleased that the WHO will build on the privacy-preserving principles and cutting-edge technology of the EU certificate to create a global tool against future pandemics”. “

  • De natuurlijk rechtsgeldige persoon is en dode en zielloze entiteit , object , lichaam
   Of een Corp-oratie.
   Je vermeende achternaam gebruiken plaatst je in de categorie corporatie en hun spelregels.
   Het de gegeven naam noemen ipv je achternaam is een manier je levende zelf van je fictieve stroman te onderscheiden.
   Onder deze fraude en mis-handeling gaat dit plaats vinden.
   De centrale bank/baal/ball and chain komt er aan.
   Net als de digi vaxiNazi ausweis.

   Reizen en vakantie , boeien.
   Kroeg boeien , bios boeien , voetbal boeien.
   Eten en drinken onderdak werk auto daar zie ik geen oplossing voor.
   Uitkeringen zijn service contracten en eigen-domsbewijzen , de bsn.
   behalve massale burgerarestaties van vermeende overheden en verraders door inwoners van dit land,
   Op mn eigen werk rondkijkende , gaat dat niet gebeuren , zijn we foked.
   Het gezappige volk viert rustig de zomer en vakantie
   Geen protest geen proces geen rechts bank geen federale neprechter geen massaal NEE roepen op internet ,
   niets zal (((hun))) stoppen met doen alsof er grondslag van het electoraat bestaat.
   Ze lopen op water en wanen zich verheven boven alles en iedereen.
   Er komen zware tijden voor de wappies en verzetsstrijders.
   De laffen en wegkijkers zullen laf blijven wegkijken.
   Hier start het einde en de winter zal zwaar zijn.

   • @J.R.
    Je hebt gelijk het gaat met een niegus gang de andere kant op.
    Quote”Er komen zware tijden voor de wappies en verzetsstrijders.”
    Laat maar komen, ik verander mijn mening nimmer.
    De dissidenten krijgen geen voedsel meer en en de daarmee gepaarde ontmenseling gaat gestalt krijgen . Roerige tijden in het verschiet .
    “De laffen en wegkijkers zullen laf blijven wegkijken.”
    Duidelijk .! groeten . Cor

   • @ J.R. juni 11, 2023 at 13:02,
    Je kunt bij je gemeente een Attestatie de Vita halen. Dit is een bewijs dat jij leeft. Een natuurlijke persoon met een BSN moet een (fictief) bedrijf voorstellen, die ondergeschikt is aan een coöperatie zoals de Staat der Nederlanden. Maar alle coöperaties ter wereld staan geregistreerd in Delaware (USA) Dit is een belasting paradijs. Die is failliet verklaard en daarmee ook alle coöperaties die zich een Staat noemen. Het zijn alle lege BV’s er is geen rode cent in geïnvesteerd in die coöperaties. Alle gelden komen van die natuurlijke personen met hun registratie nummers. Maar als jij als een levende gemeld hebt, is jouw status van dood en verloren op zee gecorrigeerd.

    Het enige probleem waar je nog tegen aan loopt, is dat alles bij de overheden al geautomatiseerd is via een A.I. Dus je krijgt nog steeds post voor de natuurlijke persoon, deze kun je ongeopend retour sturen met de tekst “Handelsvoorstel afgewezen” De brieven zul je 3x ontvangen i.v.m. 3 verschillende rechtssystemen die ze hanteren, je moet ze alle 3x het zelfde behandelen en dan stopt het. Want het westen hanteert het Piraten recht = zeerecht = handelsrecht = contractrecht. Al die brieven t.n.v. de natuurlijke persoon staan enkel jouw initialen op met een achternaam hebben alle een onderliggende UCC. (De handelswijze voor een UCC kun je overal op internet terug vinden, hoe je ermee om moet gaan)

  • Dat was toch al duidelijk! Alles is met elkaar verbonden dankzij die zionistische joden wat eigenlijk niet echte Joden zijn maar Chazaren. Dit is al duizenden jaren aan de gang. Dat volk werd overal verbannen tot ze de keuze hadden dankzij koning Solomon een religie aan te nemen en ook te houden. Ze kozen voor de jodendom. Zo is het begonnen. Ook reden dat de Tsaren familie vermoord werden. Ze waren orthodox christelijk. En je raad het al ‘ het waren Joden’ en toevallig ook intellectueel. Net als nu ‘ hoog opgeleiden zoals universitaire weer de dienst uitmaken. In Washington de leidinggevenden zijn 70% joods. En je mag er niets over zeggen want dan ben je een antisemiet. Dat kaart trekken ze altijd. Met de 2de wereldoorlog altijd weer die Joden. Maar hebben niet over gewone mensen die gestorven zijn. Of ook Russen hebben geholpen om Europa te bevrijden. Weet je hoeveel Russen er gesneuveld zijn miljoenen. Trouwens Zelensky is ook een Jood. Geschiedenis zeer belangrijk hierin. Ze haten blanken vooral Russen.

 3. Dat mens is een zionistische joodse! Niet echt Joods trouwens. Deze mensen haten blanken Christenen diep. Ik hoop dat Appel vrouwtje voor een tribunaal komt te staan. Dat mens is ziek in haar hoofd.

 4. De NAVO heeft helemaal geen bodybags nodig. Er blijft namelijk niets over. Alles verpulvert door de Russische bombardementen. Europa wordt door de Russische bombardementen een gatenkaas en dat ie precies wat de VS wilt. Alleen hebben die schapen het niet door. Het is niet voor niets dat de EU is opgericht.

 5. …er komen barre tijden aan en ik beschik zelfs niet over een wapen om me te verdedigen….het is een heel administratief gedoe om legaal eentje vast te krijgen, tenzij men contacten heeft met bepaalde mensen, heb ik dus niet ….Iemand ?

  • Al die gasten zitten veilig achter een bureau de meest waanzinnige strategieën te bedenken. Maar zodra ze zelf in de frontlinie zich begeven, dan zijn het de grootste angsthazen. Kunnen zelf niets, alleen een grote bek hebben hoe andere voor hun het moeten opknappen.

 6. Immortal…ik heb je link gelezen.

  Dat is inderdaad gaande. Al jaren. Maar Amerika gaat onderuit……hoe dan ook……. en daarmee stort het kaartenhuis van de hele rotbende in.

 7. Inhetmeer juni 11, 2023 at 17:14
  Ik hoop het.. Inhetmeer. Een kennis zei dat die NGO’s eigenlijk geen zak te zeggen hebben. NGO’s zoals het WHO. Dat Kutte en het Kaagdier e.d. die NGO’s zoveel macht toekennen. Maar in feite hebben ze werkelijk niks te zeggen over geen enkele persoon. Niks is wettelijk aan die NGO’s. Wat we kunnen doen is onze eigen NGO opzetten. En paspoortjes verzinnen, en weet ik wat voor andere waanzin die het leven van anderen verzuurt, maar heel veel geld oplevert voor ons.

 8. Deze muts Applebaum zit lekker achter haar bureautje allerlei nonsens uite kramen ze moet eens naar het front gaan en een paar van fia nazi ukranische malloten apart in een kamertje zitten dan wordt ze tegelijkertijd uitgewoond🧐😜😂😂😂😂🖕💉

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in