De oorlog in Oekraïne heeft het afgelopen jaar gedomineerd. Andere wereldwijde crises van stijgende energie- en voedselprijzen zijn bijkomende schade van het conflict in Oekraïne.

Het conflict is niet zomaar een plaatselijk conflict in het centrum van Europa op de drempel van Rusland, waarbij een reactionair anti-Russisch regime in Kiev betrokken is. Het conflict is een historische krachtmeting tussen de Verenigde Staten en haar bondgenoten in de militaire NAVO-alliantie die zij leidt, en Rusland. De krachtmeting heeft lang op zich laten wachten, schrijft Strategic Culture.

Het had niet op deze gewelddadige, gruwelijke manier hoeven gebeuren.

Rusland heeft de Verenigde Staten en zijn NAVO-partners reeds lang gewaarschuwd dat de uitbreiding van het bondgenootschap naar de grenzen van Rusland een onaanvaardbare strategische bedreiging voor de veiligheid vormde. De waarschuwingen van Moskou bleven jaar na jaar onbeantwoord.

Bijna een jaar geleden bood Rusland een laatste diplomatieke oplossing om een conflict te vermijden door te pleiten voor een alomvattend veiligheidsverdrag, gebaseerd op het eerder aanvaarde beginsel van “ondeelbare veiligheid”. Dat diplomatieke initiatief werd door Washington en zijn Europese bondgenoten van de hand gewezen.

Moskou had herhaaldelijk gewaarschuwd dat het de verdere militarisering van het neonazistische regime in Kiev niet zou accepteren. Er moest een einde komen aan acht jaar lage-intensiteit oorlog tegen Russischtalige mensen in het voormalige zuidoosten van Oekraïne. De militarisering van Oekraïne door de NAVO en het aangekondigde lidmaatschap van de alliantie was Rusland’s rode lijn. Het waren de Verenigde Staten en hun NAVO-partners die ervoor kozen die lijn te overschrijden. In dat geval beloofde de Russische president Vladimir Poetin militair-technische maatregelen te nemen. De op 24 februari begonnen militaire ontmanteling van het regime in Kiev was het resultaat.

Wat is ontstaan is een quasi-oorlog tussen de NAVO en Rusland. Oekraïne is overspoeld met NAVO-arsenalen. Aanvallen worden diep in Rusland gepleegd en er wordt door westerse politici en deskundigen roekeloos en vals gesproken over het vermoorden van de Russische leiders en het aansturen op een regimeverandering in Moskou.

  Kunnen wij even stilstaan en onze emotionele reacties en verontwaardiging over wat zich afspeelt van elkaar scheiden?

Het is duidelijk dat Oekraïne een gelegenheid was om lang gekoesterde imperiale plannen van de Verenigde Staten om Rusland aan te vallen te ontketenen. De natuurlijke rijkdom van Rusland is een begeerde prijs voor Washington’s ambities van wereldwijde hegemonie. De oorlog in Oekraïne heeft Washington gedeeltelijk voordeel opgeleverd. Europa is meer dan ooit ondergeschikt gemaakt aan de Amerikaanse voogdij. De verkoop van gas en wapens aan Europa is ten goede gekomen aan de kwakkelende Amerikaanse kapitalistische economie. De Russen zijn buiten gehouden, de Amerikanen binnen en de Duitsers (de Europeanen) eronder, zoals de oprichters van de NAVO kort na de Tweede Wereldoorlog voor ogen hadden.

De geopolitieke betrekkingen tussen de VS/West en de Sovjet-Unie/Rusland werden lange tijd onderbroken door periodes van ontspanning, zoals wijlen de gerespecteerde geleerde Stephen F Cohen opmerkte in zijn laatste boek War With Russia?

In de jaren dertig was er een ontspanning nadat de VS eindelijk hadden ingestemd met de erkenning van de soevereiniteit van de Sovjet-Unie. Die ontspanning leidde tot een geschikte alliantie om nazi-Duitsland te verslaan. Maar zodra het Derde Rijk was verslagen, gingen de Verenigde Staten en hun Britse bondgenoot onmiddellijk over tot een nieuw tijdperk van vijandigheid, bekend als de Koude Oorlog.

De ontspanning werd hervat tijdens het presidentschap van John F Kennedy in de jaren 1960, vanwege de vrees voor wederzijdse vernietiging door een kernoorlog. In de daaropvolgende decennia werden verschillende belangrijke wapenbeheersingsverdragen gesloten.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 namen de Verenigde Staten echter al snel een nieuwe imperiale branie en minachting voor de Russische Federatie aan. Het arrogante idee van de enige supermacht en de dominantie van het hele spectrum kreeg vaste vorm.

Ondanks eerdere beloften drongen de Verenigde Staten en hun NAVO-vehikel voor Amerikaanse militaire macht onophoudelijk op aan de grenzen van Rusland, met meer dan een verdubbeling van het aantal leden in 30 jaar tijd. Oorlogsoefeningen gericht op Rusland en nieuwe raketinstallaties in heel Europa, het verscheuren van wapenbeheersingsverdragen en het doelbewust rekruteren van voormalige Sovjetrepublieken waren allemaal tekenen van één ding: Rusland moest worden veroverd op een manier die nazi-Duitsland in de voorgaande decennia niet kon bereiken.

  Video: 'Moedige' aanval van Azov-strijders bij Bakhmut

Het aan-uit patroon van ontspanning door de Verenigde Staten ten opzichte van Moskou is altijd een cynisch spel van opportunisme geweest. Nadat de Koude Oorlog zogenaamd was afgelopen, nam Washington het systematische standpunt in dat Rusland niet langer een macht was die moest worden gerespecteerd. Het was een doelwit dat moest worden onderworpen.

Maar er was een probleem. Rusland weigerde zich erbij neer te leggen. Moskou liet zijn strategische veiligheidsbelangen gelden en weigerde toe te geven aan de Amerikaanse ambities. De militaire interventie van Rusland eind 2015 om zijn Syrische bondgenoot te verdedigen tegen een door de VS geleide oorlog om het regime te veranderen met behulp van terroristische proxies was een gedurfde demonstratie.

Er was een tijd dat Moskou serieus naar diplomatie streefde om de vijandelijkheden op te lossen. Maar men beseft nu dat de zero-sum, winner-takes-all ambities van Washington om de wereld te domineren onverbiddelijk en onverzadigbaar zijn. Washington en de Amerikaanse ijdele media zijn goed in narcisme en pretenties van deugdzaamheid. Wanneer zij het hebben over een “op regels gebaseerde wereldorde”, bedoelen zij in werkelijkheid totale dominantie onder Amerikaanse hegemonie, waarvan altijd verwaand wordt aangenomen dat zij goedaardig is.

Het resultaat is dat je ofwel een vazal bent die de Amerikaanse imperiale belangen dient, ofwel een vijand die het doelwit is van agressie en uiteindelijk vernietiging.

Rusland’s aandringen op de verdediging van zijn strategische belangen heeft het lelijke gezicht van de Amerikaanse macht onder het geniale masker blootgelegd. Het is niet alleen het einde van een jaar, het is het einde van een eeuw vermeende Amerikaanse imperiale branie. De pretenties van de zelfingenomen Amerikaanse macht zijn ontmaskerd. Washington eist van de rest van de wereld onderwerping. Dat is altijd zo geweest, maar in een latente vorm.

  Geen magisch wapen van de VS meer over voor offensieve overwinning Oekraïne

De snode aard van de Amerikaanse macht blijkt nu duidelijk in zijn naakte brutaliteit uit de steeds maniakalere betrekkingen met Rusland en China.

Rusland’s lijn in het zand over Oekraïne heeft het geweld blootgelegd dat ten grondslag ligt aan de Amerikaanse macht. Die macht is onhoudbaar en onaanvaardbaar in een wereld die zogenaamd gebaseerd is op het Handvest van de Verenigde Naties. Het conflict in Oekraïne is een kruispunt. Ofwel ontstaat er een multipolaire wereld op basis van internationaal recht en rechtvaardige verhoudingen, zoals de Verenigde Naties voor ogen hadden in de as van de Tweede Wereldoorlog, ofwel is de wereld veroordeeld tot een vuurzee vanwege de imperialistische zero-sum hegemonie van Washington.

Rusland, China en een groeiend aantal landen roepen op tot een multipolaire wereld met gelijkwaardige betrekkingen op basis van het internationaal recht. De Verenigde Staten staan meer dan ooit bloot als de would-be suprematiemacht met waanideeën over uitzonderlijke voorrechten. Onder de huidige politieke omstandigheden zijn de VS niet in staat en niet bereid zich te houden aan een multipolaire wereld. Een dergelijke wereld van vreedzame betrekkingen is fundamenteel anathema voor Washington. Vandaar dat haar oorlogszuchtige staat van dienst zich onderscheidt van die van enig ander land in de geschiedenis.

De stellingname van Rusland in Oekraïne heeft ’s werelds oorlogshitser ontmaskerd. En die uitdagende houding markeert het einde van de veronderstelde Amerikaanse hegemonie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Kiev zegt dat Oekraïners zuiverbloed Slavische mensen zijn, Russen zijn vuile rasmengersVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussische “Sparta”-troepen veranderen de loopgraven van Oekraïners in graven – Video’s
Volgend artikelDrs. E. Michael Jones: “De oorlog in Oekraïne eindigt in 2023 en de Russen gaan winnen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Het Angelo Zionisten Rijk moet met fundament en al vernietigd worden. Dat is niet alleen Amerika en Canada, maar ook de EU met haar lidstaten, Israël, Zuid-Korea, Japan, Australië en Nieuw Zeeland. Daarin zitten ook De Wereldbank, IMF, VN, WHO, DAVOS praatclubje met hun corrupte medespelers die via vervalste verkiezingen aan de macht zijn gezet in diverse landen, de BIS-bank en alle centrale banken ter wereld. Doen ze dat niet, dan steekt de kop van de slang opnieuw op en woekert het NAZI kwaad weer verder. Totdat het weer sterk wordt en alles weer wil onderwerpen aan hen.

  Zodat er geen weersmanipulatie meer plaats kan vinden en het 3/4/4+/5/6G en WIFI en Bluetooth netwerken afgebroken kunnen worden, deze verstoren de natuur, mens,dier en planten. Tevens de muziekstandaard weer op 432hz. i.p.v. 440hz. Geen GMO meer voor dier en planten meer. De gezondheidszorg weer terug naar geneeskunde op natuurlijke wijze. Stoppen met chemische/synthetische vergiftigde ingrediënten wat de farmaceuten medicijnen en vaccins noemen. Etcetra etcetra.

  • je begrijpt niet dat deze ondergang ‘de ondergang van de westerse cultuur’ is . Deze cultuur bestaat al minstens 3000 jaar en is een soort ‘Lebewesen’ , een “macht in de lucht” die “het bewustzijn van het westen” aanstuurt. In principe ‘een kwade macht’ dus . Deze macht heeft vele maskers gehad – van de Romeinse keizers werd het ‘het vaticaan’ , toen ‘het naturalisme’ cq ‘de wetenschap’ en sinds kort ‘de NWO’ : maar haar NATUUR BLEEF DEZELFDE .
   met maar 1 doel : het uitroeien van het (nu post-) christelijke Westen .
   De laatste fase van dat is begonnen.
   dat hele ‘ukraine’ circus is slechts de katalyzator .
   en let op wat je terugkrijgt :
   slaven-socialisme a la China waar die robot-mensen het westen over zullen nemen.

   • ..er is jammer genoeg geen hond die je ‘bluetooth netwerken’ af gaat breken , noch iets gaat doen tegen GMO – etc . Het wordt alles alleen maar rampzaliger . Zoals gewoonlijk moet er eerst een totale ineenstorting komen voordat er mensen echt opstaan — maar in dit geval zal het TE LAAT zijn .
    we hebben hier niet te maken met slechts die paar WEF clowns
    maar met een werkelijke , en Kwade , dimensie
    waar het grootste gedeelte van de Overlords voor werkt .

  • https://t.me/deguldenmiddenweg/55593

   In Brazilie slopen de mensen de H.A.A.R.P installatie´s al . Denk dat dit soort dingen meer gaan gebeuren dit jaar . Zo gauw meer mensen door hebben wat ze doen zijn hun controle middelen snel verdwenen het zijn maar velden met dunne metalen sprietjes een paar man en 20 minuten en het is verwoest.

 2. Het heeft lang geduurd, maar het is nu toch wel bekend over de hele wereld dat USA (+NATO) oorlogszoekers zijn, en constant bezig waren/zijn macht uit te breiden met leger en met proxy oorlogen.

  ook dankzij electronica–internet, video’s en zo is de realiteit toegankelijk voor iedereen.
  Dat geeft een mogelijkheid om de realiteit te zien zoals die is.

  helaas geldt dat kennelijk niet voor politici; wij zitten nog steeds in de Nato en helpen ons eigen land naar de filistijnen door USA te steunen met sancties tegen o.a. Rusland.

  Zou een goede zet zijn olie en gas te nemen van Iran….(en RU aan Iran te laten leveren)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in