© Unsplash

De COVID-19 lockdown veroorzaakt wereldwijde armoede. Armoede en chronische ondervoeding is een reeds bestaande toestand.

Ten eerste is er een langdurig historisch proces van macro-economische beleidshervormingen onder auspiciën van het IMF en de Wereldbank, dat heeft bijgedragen tot een verlaging van de levensstandaard wereldwijd, zowel in de ontwikkelingslanden als in de ontwikkelde landen, schrijven Prof. Michel Chossudovsky en Prof. George Kent.

Ten tweede zijn deze reeds bestaande historische omstandigheden van massale armoede nog verergerd en versterkt door het opleggen van de Covid lockdown.

Aangezien grote delen van de wereldbevolking reeds ver onder de armoedegrens zaten vóór de Covid-19 lockdown van maart 2020, zijn de recente prijsstijgingen van basisvoedingsmiddelen verwoestend.

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn niet in staat voedsel te kopen om te overleven. En dit is geenszins beperkt tot de “ontwikkelingslanden”.

Volgens de IAO (verslag 2020) zijn meer dan twee miljard mensen, die 62 procent van de wereldberoepsbevolking uitmaken, werkzaam in de informele economie. Deze bevolkingsgroep is onbeschrijfelijk verarmd, met “miljoenen mensen die een toenemend risico lopen om honger te lijden”.

De inkomens van de werknemers in de informele sector zijn naar schatting met 82 procent gedaald als gevolg van de covid lockdown, “waarbij Afrika en Latijns-Amerika met de grootste daling te maken zullen krijgen.” (IAO-gegevens geciteerd door (FAO, blz. 6).

In het verslag van de FAO van juli 2020 wordt gewezen op 27 landen die te maken hebben met zogenaamde “acute voedselonzekerheid”.

Wereldwijde hongersnood

Het verslag van het Wereldvoedselprogramma (WFP) (november 2021) wijst op Wereldhongersnood en “Acute honger in 80 landen”:

De honger in de wereld blijft in een alarmerend tempo toenemen: uit onze laatste schattingen blijkt dat 282,7 miljoen mensen in 80 landen een extreme mate van acute honger lijden. Dat is een stijging van ongeveer 110 procent ten opzichte van 2019 (toen 135 miljoen mensen in 58 landen als acuut voedselonzeker werden geclassificeerd).

Deze “schatting” van 287,7 miljoen gevallen van acute honger grenst aan spot en “nepstatistieken”. De werkelijke aantallen liggen veel hoger. Massale armoede is wereldwijd wijdverbreid. De “schatting” is gebaseerd op het volgende concept, dat door het Wereldvoedselprogramma (een orgaan van de VN) als een humanitair en medelevend criterium naar voren wordt gebracht:

Vraag het aan Bill Gates, die actief failliete familieboerderijen opkoopt: “hoeveel heeft uw lunch gekost”?

Gecombineerd met de piek in de olieprijs (die gemanipuleerd wordt), dragen de recente stijgingen van de voedselprijzen in zeer reële zin bij tot het “uitroeien van de armen” door “hongerdoden”, en tot het destabiliseren van de natiestaat.

In de woorden van Henry Kissinger:

“Beheers de olie en je beheerst de naties; beheers het voedsel en je beheerst het volk.”

In dit verband had Kissinger in het kader van het “National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests” uit 1974 laten doorschemeren dat het steeds weer uitbreken van hongersnoden een de facto instrument van bevolkingsbeheersing zou kunnen zijn. Het maakt deel uit van de eugenetica-agenda van het WEF. 

“De voordelen van honger in de wereld”

Onderstaande tekst werd oorspronkelijk gepubliceerd door de United Nations Chronicle. Hij werd later ingetrokken (hier nog te lezen via de Wayback Machine).

“… hoeveel van ons zouden onze diensten zo goedkoop verkopen als de dreiging van honger er niet was geweest? Wanneer wij onze diensten goedkoop verkopen, verrijken wij anderen, zij die de fabrieken, de machines en de landerijen bezitten, en uiteindelijk de mensen bezitten die er voor werken. Voor hen die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten, is honger de basis van hun rijkdom.” (bold toegevoegd)

Is deze tekst een zorgvuldig geformuleerde satire?

Hoewel de (satirische?) uitspraken in dit door de VN gepubliceerde artikel verwerpelijk lijken, onthullen en documenteren zij de neoliberale consensus die bestaat in het wereldwijd minimaliseren van de arbeidskosten.

Honger is de bron van verrijking door een maatschappelijke minderheid.

Het is de Globalisering van de Armoede.

Armoede en goedkope arbeidskrachten zijn goed voor de zaken.

En de Covid-19 mandaten dragen bij tot de wereldwijde verspreiding van de armoede.

  Ze willen ons veranderen in "mooie, rijke, donkere chocoladeachtige grond" als we sterven voor het welzijn van het milieu

– Michel Chossudovsky, Global Research, 19 juli 2022.

***

De voordelen van honger in de wereld
door professor George Kent
United Nations Chronicle (Hier nog te lezen via de Wayback Machine)

Bold toegevoegd

Wij spreken soms over honger in de wereld alsof het een plaag is die wij allen willen afschaffen, en zien het als vergelijkbaar met de pest of aids. Maar die naïeve visie verhindert ons greep te krijgen op wat honger veroorzaakt en in stand houdt. Honger heeft voor veel mensen een grote positieve waarde. Het is zelfs fundamenteel voor de werking van de wereldeconomie. Hongerige mensen zijn de meest productieve mensen, vooral wanneer er behoefte is aan handenarbeid.

Wij in de ontwikkelde landen zien soms arme mensen langs de kant van de weg borden omhoog houden met de tekst “Will Work for Food”. Eigenlijk werken de meeste mensen voor voedsel. Het is vooral omdat mensen voedsel nodig hebben om te overleven dat zij zo hard werken, hetzij door voedsel voor zichzelf te produceren op bestaansniveau, hetzij door hun diensten aan anderen te verkopen in ruil voor geld. Hoeveel van ons zouden onze diensten verkopen als er niet de dreiging van honger was?

En nog belangrijker, hoe velen van ons zouden hun diensten zo goedkoop verkopen als de dreiging van honger er niet was? Wanneer wij onze diensten goedkoop verkopen, verrijken wij anderen, zij die de fabrieken, de machines en de landerijen bezitten, en uiteindelijk de mensen bezitten die voor hen werken. Voor hen die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten, is honger de basis van hun rijkdom.

De conventionele gedachte is dat honger veroorzaakt wordt door laagbetaalde banen. Zo bericht een artikel over “Braziliaanse ethanolslaven: 200.000 migrerende suikerhouwers die de hausse van hernieuwbare energie ondersteunen”.1 Hoewel het waar is dat honger veroorzaakt wordt door laagbetaalde banen, moeten wij begrijpen dat honger er tegelijkertijd toe leidt dat laagbetaalde banen gecreëerd worden.

Wie zou in Brazilië massaal biobrandstoffen gaan produceren als hij niet wist dat er duizenden hongerige mensen wanhopig genoeg waren om de vreselijke banen aan te nemen die ze zouden bieden? Wie zou eender welke fabriek bouwen als hij niet wist dat er veel mensen beschikbaar zouden zijn om de banen tegen lage lonen aan te nemen?

In een groot deel van de hongerliteratuur wordt gezegd dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de mensen goed gevoed zijn, zodat zij productiever kunnen zijn. Dat is onzin.

Niemand werkt harder dan hongerige mensen. Ja, mensen die goed gevoed zijn hebben een groter vermogen tot productieve lichamelijke activiteit, maar goed gevoede mensen zijn veel minder bereid om dat werk te doen.

De niet-gouvernementele organisatie Free the Slaves definieert slaven als mensen die niet van hun werk mogen weglopen. Zij schat dat er ongeveer 27 miljoen slaven in de wereld zijn,2 met inbegrip van degenen die letterlijk in werkruimten worden opgesloten en als slavenarbeiders in Zuid-Azië worden gehouden. Daaronder vallen echter niet de mensen die men zou kunnen omschrijven als hongerslaven, d.w.z. zij die vrij zijn om van hun werk weg te lopen, maar niets beters hebben om naartoe te gaan. Misschien zijn de meeste mensen die werken wel hongerslaven?

Voor degenen onder ons die hoog op de sociale ladder staan, zou een einde maken aan de honger in de wereld een ramp zijn. Als er geen honger was in de wereld, wie zou dan de velden ploegen? Wie zou onze groenten oogsten? Wie zou er in de destructiebedrijven werken? Wie zou onze toiletten schoonmaken? Wij zouden ons eigen voedsel moeten produceren en onze eigen toiletten schoonmaken. Geen wonder dat de mensen aan de top zich niet haasten om het hongerprobleem op te lossen. Voor velen van ons is honger geen probleem, maar een troef.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

Neem NU voorzorgsmaatregelen: De winter van ellende staat voor de deur!Volg Frontnieuws op Telegram

  Verwoesting van de 4e Generatie: Het Westen is het doelwit van een laffe, globalistische geestesoorlog

Lees meer over:

Vorig artikelStijging van plotselinge sterfgevallen: Neurologen waarschuwen voor schade door vaccins en eisen verplichte autopsie
Volgend artikelOekraïne versus Rusland: De gevaren van lik op stuk
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Misschien dat door een artikel als deze bepaalde mensen gaan inzien dat het niet voor een ieder is weggelegd om weg te blijven van ´kilo-knallers´ en de goedkopere met toxines gevulde producten. Alsof kwalitatief leven voor een ieder een keuze is…

 2. VN-tijdschrifft ‘The Benefits of World Hunger’ – ‘Honger heeft grote positieve waarde… Hongerige mensen zijn de meest productieve mensen’ – VN schrapt essay na verontwaardiging.

  VN haalt het essay op 6 juli 2022 van haar website!

  De UN Chronicle gaf deze verklaring uit via Twitter: “Dit artikel verscheen 14 jaar geleden in de UN Chronicle als een poging tot satire en was nooit bedoeld om letterlijk te worden genomen. We zijn op de hoogte gebracht van de mislukkingen, zelfs als satire, en hebben het van onze site verwijderd.”

  Volledige artikel hier: https://www.climatedepot.com/2022/07/06/un-journal-article-explains-the-benefits-of-world-hunger-ending-hunger-globally-would-be-a-disaster-who-would-clean-our-toilets/

 3. Wie gaat die beestachtige ,is nog een te mooi woord voor water achter de WEF zit nu eindelijk stoppen ,er zijn zoveel hoog opgeleide mensen die toch duidelijk moeten zien wat er gaand is

 4. Armoede is een keuze, een keuze die bewust gemaakt wordt voor jou, hetzelfde geld voor domheid. Moet je “hoogopgeleid” zijn om dit in te zien en te doorbreken? Vergeet alles wat zogenaamde “hoogopgeleide wetenschappers en experts” je vertellen. Een oude boer weet meer van natuur en klimaat als een overgestudeerde eikel net zoals een gepassioneerde automonteur meer over autotechniek weet als automotive studenten. Leer de lessen uit het leven en help elkaar ongeacht zogenaamde rang of stand en laat geen tweedracht zaaien tussen ons zoals nu gebeurt. De regering en de superrijke elite die hen in de zak heeft zijn onze doodsvijanden. Zij houden ons arm, dom en angstig en het is onze eigen keuze daarin mee te gaan of ons hiertegen te verzetten met iets dat zij niet hebben; Eer, Plichtsbesef en Doorzettingsvermogen.

  • Twee stellingen waarmee ik het niet eens ben – ´Armoede is een keuze´ / ´iets dat zij niet hebben; Eer, Plichtsbesef en Doorzettingsvermogen´.

   • Ik ben blij met je reactie. Naar mijn mening proberen deze z.g.n. elite ons arm en dom te houden. dat is dus hun keuze. Mischien heb je ook gelijk en hebben zij wel dgelijk doorzettingsvermogen maar eer hebben ze zeker niet

    • De wereld is meer dan alleen ons kikkerlandje en zie hoeveel aardbewoners in pure armoede leven. Vooral op die locaties waar het Beest Systeem (oorlog en economie) hun sporen hebben achtergelaten of dat aan de dag van vandaag nog doen. Aangaande Hol-land zijn er massa´s mensen die zich kapot werken tegen een minimum salaris terwijl de lasten stijgen.

     Voor wat betreft de Vrijmetselaars / Jezuïeten Orde – welke bestaat uit diverse niet meer zo geheime sekten – hanteren zij een bepaalde mentaliteit en hun moreel kompas ook aangaande iets als ´eer´ is in lijn met de eed die zij hebben afgelegd. Het woord ´eer´ is de eerste lettergreep van het woord ´eerlijk´, maar daar doen zij specifiek niet aan.

 5. De armen, degenen die alleen door God gekoesterd worden.
  Die hele kliek is anti-God.
  Het is het eindspel van Goed tegen kwaad.

 6. Armen uitroeien? Er zijn zo van die armen die na een tocht door de tropische jungle, de Sahara oversteken om vervolgens in een rubberbootje de Middellandse Zee te overvaren. Zie je dat zo’n vadsige rotverwende rijkeluis die met de privé-jet naar Davos vliegt het al doen? Gevlogen wordt want zelf vliegen kunnen ze ook niet.
  De gemiddelde Favela-bewoner heeft betere overlevingsskills dan de meeste getrainde preppers.

  • Zelfs die armen die zo´n reis maken op zoek naar een beter leven, zullen uitgeroeid worden. De Vrijmetselarij / Jezuïeten Orde werkt altijd op twee fronten om hun doelen te bewerkstelligen. Ook wanneer het gaat om het binnen halen van de minder armen.

   Ik las vandaag in één van de artikelen van F.N. dat het in Brazilië goed toeven is, maar dat ook is afhankelijk van de locatie waar je je bevindt. Als toerist kun je beter niet afdwalen en in een Favela terecht komen. Dat kan je gemakkelijk het leven kosten. Is het niet door de bewoners van die wijken dan wellicht door de militairen die je een automatisch geweer op je kop zetten terwijl men je ondervraagt. Want wanneer je daar per ongeluk rondloopt, zit je vast in de drugshandel en dat is voor dit soort typen kaas op het plankie om je even goed te doen zweten wanneer je dat al niet deed door de temperatuur. En voor de rest heb je natuurlijk volledig gelijk – Davos klantjes betalen een giga prijs voor een ticket (daarom moeten natuurlijk de salarissen van politiekers en betaald van belastingcenten omhoog, maar hun eigen broek ophouden lukt ze al niet).

 7. Alle mensen die niet geld hebben waaronder ik zelf zullen de planeet moeten verlaten ondertekend door Rutte VVD door D66 Kaag door CU Gert Jan Seegers en CDA en de rest van het links tuig.
  Ja arme donders Rutte heeft nog zo gezegd stelen en liegen en bedriegen dan wordt je van zelf een WEF lid je moet minimaal een bank beroofd hebben en kleine kinderen verkracht hebben en zo corrupt zijn als de pest of zeker het niveau van Rutte en een VVD er hebben en nu zie je wat het braaf zijn heeft gebracht jullie wij worden langzaam de keel dicht geknepen ja ook jullie ja knikkers ,angst hazen geen voldoende geld dan zijn jullie ook het haasje.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in