© The National Guard (CC BY 2.0)

Het alom geprezen Duitse model van het Angela Merkel-regime voor de aanpak van de Covid-19-pandemie wordt nu overspoeld door een reeks potentieel verwoestende schandalen die de kern van de tests en het medisch advies raken die worden gebruikt om draconische economische stilleggingen en vervolgens de facto verplichte vaccinaties af te kondigen.

De schandalen hebben betrekking op een professor in het hart van Merkel’s Corona-adviesgroep. De implicaties gaan ver over de Duitse grenzen heen, ook voor de WHO zelf en hun globale aanbevelingen, schrijft auteur F. William Engdahl op Europereloaded.

Op 23 januari 2020 publiceerde Dr. Christian Drosten samen met een aantal collega’s van het Berlijnse Virologie-instituut in het Charité-ziekenhuis en het hoofd van een klein Berlijns biotechnologiebedrijf, TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance van het EU-Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding een studie waarin wordt beweerd de eerste effectieve test te hebben ontwikkeld om op te sporen of iemand geïnfecteerd is met het nieuwe Coronavirus, dat slechts enkele dagen eerder in Wuhan werd geïdentificeerd. Het artikel van Drosten was getiteld “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020).

Het nieuws werd met onmiddellijke instemming begroet door de corrupte directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom, de eerste niet-medische doctorandus die aan het hoofd van de WHO staat. Sindsdien heeft de door Drosten ondersteunde test voor het virus, een real-time of RT-PCR-test genoemd, zich via de WHO wereldwijd verspreid als het meest gebruikte testprotocol om te bepalen of een persoon misschien Covid-19 ziekte heeft.

Op 27 november publiceerde een zeer gerespecteerde groep van 23 internationale virologen, microbiologen en aanverwante wetenschappers een oproep aan Eurosurveillance  [open access medisch tijdschrift over epidemiologie, surveillance, preventie en beheersing van overdraagbare ziekten, met de nadruk op onderwerpen die relevant zijn voor Europa, red.] om het artikel van Drosten van 23 januari 2020 in te trekken. Hun zorgvuldige analyse van het originele stuk is verpletterend. Die van hen is een echte “peer review” [is een collegiale toetsing, een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken, red.].

Ze beschuldigen Drosten en cohorten van “fatale” wetenschappelijke onbekwaamheid en fouten in het promoten van hun test.

Om te beginnen, zoals de kritische wetenschappers onthullen, is het document dat de Drosten PCR-test voor het Coronavirus heeft vastgesteld, dat vervolgens met onfatsoenlijke haast is aangenomen door de regering Merkel en de WHO voor wereldwijd gebruik – met als gevolg ernstige lockdowns wereldwijd en een economische en sociale catastrofe – nooit eerder peer-reviewed voordat het in Eurosurveillance is gepubliceerd. De critici wijzen erop:

Het document Corman-Drosten werd op 21 januari 2020 aan Eurosurveillance voorgelegd en op 22 januari 2020 voor publicatie aanvaard. Op 23 januari 2020 was het document online.

Ongelooflijk genoeg werd het Drosten-testprotocol, dat hij al op 17 januari naar de WHO in Genève had gestuurd, officieel door de WHO aanbevolen als de globale test om de aanwezigheid van het Coronavirus vast te stellen, nog voordat het document was gepubliceerd.

  Japan geeft het voorbeeld: Lockdown is onnodig en schadelijk

Zoals de kritische auteurs aangeven, is voor een onderwerp dat zo complex en belangrijk is voor de gezondheid en veiligheid in de wereld, een serieuze 24-uurs “peer review” van ten minste twee deskundigen op dit gebied onmogelijk. De critici wijzen erop dat Drosten en zijn co-auteur, Dr. Chantal Reusken, niet hun flagrante belangenverstrengeling hebben vermeld. Beiden waren ook lid van de redactieraad van Eurosurveillance. Verder, zoals gerapporteerd door de BBC en Google Statistics, werden er op 21 januari in totaal 6 doden toegeschreven aan het Coronavirus. Ze vragen zich af: “Waarom veronderstelde de auteurs een probleem voor de volksgezondheidslaboratoria, terwijl er op dat moment geen substantieel bewijs was om aan te tonen dat de uitbraak wijder verbreid was dan aanvankelijk gedacht?” Een andere co-auteur van het Drosten-document, die de Drosten PCR-procedure een schijnbaar wetenschappelijke geloofwaardigheid moest geven, was het hoofd van het bedrijf dat de test ontwikkelde die vandaag op de markt wordt gebracht, met de zegen van de WHO, in de honderden miljoenen, Olfert Landt, van Tib-Molbiol in Berlijn, maar Landt onthulde dat relevante feit ook niet in het Drosten-document.

Zeker niets verdachts of onbetamelijks hier, of? Het zou relevant zijn om te weten of Drosten, Merkel’s hoofd wetenschappelijk adviseur voor Covid-19, in feite Duitsland’s “Tony Fauci”, een percentage krijgt voor elke test die door Tib-Molbiol wordt verkocht in hun globale marketingovereenkomst met Roche.

Valse Positieven?

Sinds eind januari 2020 hebben de mainstream media over de hele wereld ons allemaal overspoeld met angstaanjagende uurlijkse updates over “het totale aantal met Coronavirus geinfecteerden”. Gewoonlijk voegen ze simpelweg elke dagelijkse toename toe aan een wereldwijd totaal van “bevestigde gevallen”, momenteel meer dan 66 miljoen. Alarmerend, maar dat in feite, zoals Pieter Borger en zijn wetenschappelijke collega’s aangeven, deze “bevestigde gevallen” een onzinnig aantal is. Waarom?

Het Borger-rapport identificeert wat zij “tien fatale problemen” noemen in het Drosten-document van afgelopen januari. Hier nemen we de meest in het oog springende problemen op die de meeste leken gemakkelijk kunnen grijpen.

Drosten & co. gaven verwarrende niet-gespecificeerde primer en probe volgordes. De critici merken op:

Dit hoge aantal varianten is niet alleen ongebruikelijk, maar ook zeer verwarrend voor laboratoria. Deze zes niet-gespecificeerde posities zouden gemakkelijk kunnen leiden tot het ontwerp van verschillende alternatieve primer sequenties die geen betrekking hebben op SARS-CoV-2… de verwarrende niet-specifieke beschrijving in het Corman-Drosten document is niet geschikt als een standaard operationeel protocol. Deze niet-gespecificeerde posities hadden ondubbelzinnig moeten worden ontworpen.

Ze voegen daar nog aan toe dat:

RT-PCR wordt niet aanbevolen voor de primaire diagnose van een infectie. Daarom is de RT-PCR-test die in de klinische routine wordt gebruikt voor de detectie van Covid-19 niet geïndiceerd voor de Covid-19-diagnose op reglementaire basis.

Maar nog meer vernietigend voor Drosten is het feit dat hij nergens heeft vermeld of een test positief of negatief is, of zelfs wat een positief of negatief resultaat definieert! Het Borger-rapport merkt op:

Dit soort virologische diagnostische tests moeten gebaseerd zijn op een SOP (Standard Operational Protocol), inclusief een gevalideerd en vast aantal PCR-cycli (Ct-waarde) waarna een monster als positief of negatief wordt beschouwd. De maximale redelijk betrouwbare Ct-waarde is 30 cycli. Boven een Ct van 35 cycli moeten snel toenemende aantallen fout-positieven worden verwacht… wetenschappelijke studies tonen aan dat alleen niet-infectieuze (dode) virussen worden gedetecteerd met Ct-waarden van 35.

De WHO en Drosten bevelen een Ct van 45 cycli aan en naar verluidt doen de Duitse gezondheidsfunctionarissen dat momenteel ook. Geen wonder dat als het aantal tests toeneemt in het begin van het wintergriepseizoen, PCR “positieven” in Duitsland en elders exploderen. Zoals de kritische auteurs aangeven, als de gezondheidsautoriteiten maximaal 35 cycli zouden specificeren, zou het aantal Corona-positieven slechts minder dan 3% van het huidige aantal bedragen! Ze merken op dat “een analytisch resultaat met een Ct-waarde van 45 wetenschappelijk en diagnostisch gezien absoluut zinloos is (een redelijke Ct-waarde mag niet hoger zijn dan 30). Dit alles moet zeer duidelijk worden gecommuniceerd”.

Het is een belangrijke fout dat het Corman-Drosten document niet de maximale Ct-waarde vermeldt waarbij een proefmonster ondubbelzinnig als positief of negatief testresultaat kan worden beschouwd. Deze belangrijke drempelwaarde voor de cyclus wordt tot nu toe ook niet vermeld in de vervolgberichten. De auteurs voegen daar nog aan toe:

Het feit dat deze PCR-producten niet op moleculair niveau gevalideerd zijn, is een andere opvallende fout van het protocol, waardoor elke test op basis daarvan nutteloos is als specifiek diagnostisch hulpmiddel om het SARS-CoV-2-virus te identificeren.

In eenvoudig Nederlands gezegd: is het hele bouwwerk van de Gates Foundation, de regering Merkel-regering, de WHO en het WEF, evenals het geval voor de facto geforceerde ongeteste vaccins, gebaseerd op de resultaten van een PCR-test voor het Coronavirus dat niets waard is. De test van Drosten en de WHO is min of meer wetenschappelijke onzin.

  De criminalisering van afwijkende meningen

Ontbreekt ook het dokters bewijs?

Deze vernietigende kritiek van drieëntwintig vooraanstaande wetenschappers in de wereld, waaronder wetenschappers met patenten op PCR, DNA-isolatie en -sequentiëring en een voormalig hoofdonderzoeker van Pfizer, is verpletterend, maar niet het enige probleem waar professor Dr. Christian Drosten vandaag de dag mee te maken heeft. Hij en de ambtenaren van de Goethe-universiteit in Frankfurt, waar hij beweert in 2003 te zijn gepromoveerd, worden beschuldigd van fraude.

Volgens Dr. Markus Kühbacher, een specialist die onderzoek doet naar wetenschappelijke fraude zoals scriptie-plagiaat, moet Dr. Drosten’s doctoraalscriptie volgens de wet op een bepaalde datum worden gedeponeerd bij de academische autoriteiten van zijn universiteit, die vervolgens een rechtsvorm, Drosten’s Revisionsschein, geverifieerd met handtekening, stempel van de universiteit en datum, met de titel en de auteur van het proefschrift, ondertekenen om naar het universiteitsarchief te worden gestuurd. Daarbij worden drie originele kopieën van het proefschrift gearchiveerd.

Kühbacher beschuldigt de Goethe-universiteit dat het zich schuldig maakt aan doofpotaffaires door ten onrechte te beweren dat Drosten’s Revisionsschein in het dossier zat. De woordvoerder van de universiteit werd later gedwongen toe te geven dat het niet was gearchiveerd, althans, men kon het niet lokaliseren. Bovendien zijn van de drie verplichte dossierexemplaren van zijn proefschrift, zeer relevant gezien het globale belang van Drosten’s Coronavirus-rol, twee exemplaren “verdwenen”, en is het resterende enkele exemplaar door water beschadigd. Kühbacher zegt dat Drosten nu waarschijnlijk gerechtelijke aanklachten zal krijgen voor het houden van een frauduleuze doctorstitel.

Of dat nu wel of niet gebeurt, het is een feit dat er in Berlijn een aparte rechtszaak is aangespannen tegen twee personen die verantwoordelijk zijn voor een Duitse mediasite, Volksverpetzer.de, voor laster en smaad, aangespannen door een bekende en kritische Duitse arts, Dr. Wolfgang Wodarg. De aanklacht eist van de verdachten 250.000 euro aan schadevergoeding voor laster en materiële schade aan Wodarg, door de verdachten op hun online site, maar ook in andere Duitse media, die beweert dat ze Wodarg vals en zonder bewijs hebben belasterd, hem een “covid-ontkenner” noemen, hem valselijk een rechtsextremist noemen (hij is een levenslang voormalig parlementslid van de Sociaal Democratische Partij) en talrijke andere valse en schadelijke beschuldigingen.

  World Economic Forum: er komt een globale covid cyberpandemie aan - erger dan Covid-19

De advocaat van Dr. Wodarg is een bekende Duits-Amerikaanse advocaat, Dr. Reiner Fuellmich. In zijn aanklacht tegen de verdachten haalt Fuellmich de bezwaren tegen de Drosten-test voor het Coronavirus van Dr. Pieter Borger aan. Dit dwingt de verdachten in feite om het Borger-document te weerleggen. Het is een belangrijke stap op weg naar het weerleggen van de gehele WHO Covid-19 PCR-testfraude. Al eerder heeft een hof van beroep in Lissabon, Portugal, op 11 november geoordeeld dat de PCR-test van Drosten en de WHO niet geldig was om Coronavirus-infectie op te sporen en dat het geen basis was om landelijke of lokale lockdowns te gelasten.

Als de inzet niet zo dodelijk zou zijn voor de mensheid, zou het allemaal materiaal zijn voor een absurde komedie. De wereld gezondheid tsaar, WHO baas Tedros, is geen medische dokter wiens WHO massaal wordt gefinancierd door een college dropout miljardair computer manager, Gates, die ook de Merkel-regering adviseert over Covid-19 maatregelen.

De Merkel-regering gebruikt de Drosten PCR-test en Drosten zelf als een “alwetend” expert om de meest draconische economische implicaties op te leggen buiten oorlogstijd. Haar minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, is een voormalige bankier die geen medische graad heeft, alleen een tijdsbestek als lobbyist voor Big Pharma. Het hoofd van de Duitse overheidsinstelling voor infectieziekten, genaamd het Robert Koch Instituut, Lothar Wieler, is geen viroloog maar een dierenarts, Tierarzt.

Met deze bemanning zien de Duitsers hun leven vernield worden door lockdowns en sociale maatregelen die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Er is wetenschap, en dan is er nog wetenschap. Niet alle “wetenschap” is echter geldig.

30 onweerlegbare citaten en feiten dat de PCR-test een grote leugen is

Vorig artikelHet rode verleden van de groenen
Volgend artikelTrump waarschuwt alle kantelstaten om morgen niet het frauduleuze verkiezingsresultaat te certificeren – plegen een ernstige strafbare misdaad
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Er is nou al zoveel bekend over alle schandalen en het pcr bedrog, daar kan je boeken vol mee vullen.
  En toch gaan ze overal gewoon mee door en zetten het weg als nep nieuws.
  Nooit gaan ze het toegeven dat het 1 grote hoax is met geheel andere bedoelingen dan een zogenaamd virus bestrijden.

 2. Dit kreeg ik net op telegram ik weet niet of t waar is. Verslag van iemand die bericht uit Duitsland kreeg:
  kopie, het Nederlands is wel iets verbeterd…
  “Attentie!
  Net een voice bericht uit Duitsland ontvangen waar je denkt het kan niet crimineler!
  Iemand werkend in een apotheek kreeg opdracht dozen uit te pakken .. en wat zij dan vind : dozen MET POSITIEF TESTS EN dozen met NEGATIEF TESTS !
  – zij maakte haar baas hier alert op en geloofde haar ogen niet. Hij zei ‘alleen de dozen openen, en niet Lezen’ !!!
  Dus … hiermee worden mensen besmet en krijgen random positief of negatief testresultaten. !! En mensen die een positieve tester kregen, werden ziek !!
  BESEFFEN JULLIE wat er gaande is!?!
  De testers worden voorbereid
  aangeleverd. Komen uit China of uit het land zelf.
  Ze doen er alles aan om de cijfers hoog te houden .. En, wat in Duitsland kan komt hier zeker ook !

  RT Dutch vertelt dit. Dit moet je delen. Dit alles is zwaar crimineel en het hoogste bedrog ooit tegen de mensheid !? helaas heb ik alleen een voice bericht waar het verhaal gedeeld wordt ” .?. Als dit waar is om het er doorheen te drukken het vaccin dat zou wel erg zijn…. En let op mijn woorden . Ned tot 19 jan dicht.. alles en iedereen wordt paniekerig. En dan zeggen .iedereen die zich vaccineert mag vanaf 19 jan weer meedoen aan t gewone normaal .

 3. De bewijzen stappelen zich op waar blijft het van recht van de mens waarom zitten deze figuren inclusief Merkel Rutte en Macron nog niet achter de tralies waar zijn de recht systemen in zijn geheel , het zijn allemaal criminelen die van ons belasting geld en van het vele corrupte elite geld krijgen toe geschoven e het volk slaap maar verder.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in