Het Journal of the American Medical Association publiceerde onlangs een overzicht van vermeende “verkeerde informatie” over COVID-19 waar artsen verantwoordelijk voor waren, op sociale media en in andere nieuwsbronnen, schrijft Dr. Nigel Wilson

In het artikel geeft de corresponderende auteur, Dr. Sarah L. Goff, MD PhD, een definitie van verkeerde informatie. Ze onderzocht sociale mediaplatforms en nieuwsbronnen op alles wat geschreven was door andere artsen en dat aan haar geselecteerde voorbeelden van beide voldeed. Vervolgens stelt ze voor dat artsen die zich schuldig maken aan het schrijven van wat volgens haar desinformatie is, “gereguleerd en gedisciplineerd” moeten worden.

Dr. Goff en haar co-auteurs definiëren verkeerde informatie als “onjuiste, onnauwkeurige of misleidende informatie volgens het beste bewijs dat op dat moment beschikbaar is” en desinformatie als “met een opzettelijk kwaadwillig doel.”

Dr. Goff verklaart: “We hebben onnauwkeurige informatie voorzichtig geclassificeerd als misinformatie in plaats van desinformatie, omdat de intentie van de verspreider niet objectief beoordeeld kan worden.”

Dr. Goff identificeerde vier belangrijke thema’s van vermeende misinformatie. Deze omvatten: (1) vaccins waren onveilig en/of ineffectief; (2) maskers en/of sociale distantiëring verminderden het risico op het oplopen van COVID-19 niet; (3) andere medicijnen voor preventie of behandeling waren effectief ondanks het feit dat ze nog geen klinische tests hadden doorlopen of goedgekeurd waren door de FDA, en (4) andere misinformatie.

Dr. Goff geeft een korte bespreking van de veiligheid en effectiviteit van vaccins en de effectiviteit van maskers, maar doet geen poging om het gepubliceerde bewijs op deze gebieden volledig te herzien. In plaats daarvan lijkt ze aan te nemen dat haar lezers het ermee eens zullen zijn dat elke suggestie dat vaccins of maskers niet effectief of onveilig zouden zijn, vanzelfsprekend onjuist is.

Dr. Goff stelt dat de American Medical Association heeft opgeroepen tot disciplinaire maatregelen voor artsen die verkeerde informatie over COVID-19 verspreiden. Ze betreurt het feit dat “er maar weinig artsen disciplinaire maatregelen opgelegd lijken te hebben gekregen” voor vermeende zonden tegen de Covid orthodoxie.

Ik ben geen expert in het analyseren van gepubliceerd medisch onderzoek. Ik werk niet op een School of Public Health zoals Dr. Goff. Ik heb meer dan 40 jaar als gediplomeerd arts in Engeland gewerkt als huisarts en bedrijfsarts en ik heb meer dan 40 jaar ervaring met het lezen van de medische peer-review literatuur. In 2017 ben ik gestopt met mijn fulltime medische praktijk. Ik heb een redelijk begrip van Engels, wiskunde, logica en kritisch denken. Ik beweer niet dat ik alle gepubliceerde onderzoeken over maskers of vaccinaties gelezen heb. Ik blijf echter regelmatig toonaangevende medische tijdschriften lezen.

Ik begrijp het concept van waarheid en hoe moeilijk het is om een absolute waarheid in de wetenschap vast te stellen. Ik begrijp de verlichtingsprincipes dat alle ideeën besproken kunnen worden, dat niemand een veto heeft over ideeën en dat het belangrijk is om voortdurend aan al onze ideeën te twijfelen en ze te testen. Uit haar schrijven blijkt niet dat Dr. Goff begrijpt hoe belangrijk het is om de effectiviteit en veiligheid van interventies zoals vaccins en maskers te betwijfelen, in twijfel te trekken en te testen.

  Eerstelijns dokter: Miljoenen zullen tegen de herfst AIDS krijgen van het COVID-19 vaccin

Uit mijn lezing van de peer review literatuur heb ik, ter illustratie, de volgende vier publicaties geïdentificeerd als voorbeelden van publicaties die zorgen en vragen zouden moeten oproepen over COVID-19 vaccins en maskers.

In 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport getiteld “Niet-farmaceutische volksgezondheidsmaatregelen voor het beperken van het risico en de gevolgen van epidemische en pandemische influenza“. De WHO concludeerde: “Er zijn een aantal gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van hoge kwaliteit die aantonen dat persoonlijke maatregelen (zoals handhygiëne en gezichtsmaskers) in het beste geval een klein effect hebben op de overdracht.”

In februari 2023 concludeerde een Cochrane-review naar de effectiviteit van maskers: “Vergeleken met het dragen van geen masker in alleen de gemeenschapsstudies, maakt het dragen van een masker mogelijk weinig tot geen verschil in hoeveel mensen een griepachtige ziekte/Covid-achtige ziekte kregen.”

Een studie van de Department Infectieziekten in Cleveland, Ohio, in december 2022 vond dat “het bivalente COVID-19 vaccin slechts een bescheiden effectiviteit bood”.

Een studie van de Universiteit van Queensland in september 2022 concludeerde: “Nog nooit in de geschiedenis van vaccins hebben 57 vooraanstaande wetenschappers en beleidsdeskundigen een rapport uitgebracht waarin de veiligheid en werkzaamheid van een vaccin in twijfel worden getrokken. Ze trokken niet alleen de veiligheid van de huidige COVID-19 injecties in twijfel, maar riepen ook op tot een onmiddellijke stopzetting van alle vaccinaties. Veel artsen en wetenschappers over de hele wereld hebben soortgelijke twijfels geuit en gewaarschuwd voor de gevolgen door bijwerkingen op de lange termijn.”

Deze vier publicaties zijn voorbeelden die ons een legitieme reden geven om vraagtekens te zetten bij het gebruik van maskers en de Covid-vaccins en om verder te zoeken naar bewijs. Mogen we geen vragen stellen over deze zaken zonder te worden bedreigd met disciplinaire procedures? Geen vragen stellen zou getuigen van een extreem gebrek aan nieuwsgierigheid, vooral voor praktiserende artsen die bezorgd zijn over de veiligheid van hun patiënten en de integriteit van hun advies. Deze publicaties bewijzen niets definitiefs, maar ze mogen niet genegeerd worden. Het uiten van twijfel en het stellen van vragen over de veiligheid en effectiviteit van vaccins en maskers is niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend, om de definitie van Dr. Goff te gebruiken. Als er bij mij vragen rijzen, waarom rijzen er dan geen soortgelijke vragen bij Dr. Goff en haar co-auteurs? Hoe kwam Dr. Goff tot zo’n mate van zekerheid over de effectiviteit van maskers en vaccins tegen COVID-19 dat ze elke bewering van het tegendeel kan classificeren als misinformatie die disciplinaire maatregelen tegen een collega waard is? Waarom concludeert ze dat een collega die het niet met haar eens is, niet het recht heeft om gehoord te worden? Waarom wil ze degenen die het niet met haar eens zijn het zwijgen opleggen?

  37 keer meer bijwerkingen en 76 sterfgevallen na vaccinatie in Zwitserland

Onnauwkeurige informatie die niet opzettelijk bedoeld is om te misleiden, is gewoon onnauwkeurig. In de wetenschap en geneeskunde worden veel onnauwkeurige beweringen te goeder trouw gedaan door onderzoekers die hun gegevens of theorieën zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk presenteren. Het is belangrijk dat alle theorieën en alle onderzoeksgegevens gepubliceerd kunnen worden, zelfs als de gegevens of de theorie fout zijn. Disciplinaire maatregelen voor elke uitspraak die onnauwkeurig of onjuist blijkt te zijn, zou zeker een groot deel van alle wetenschappelijke en medische discussies de kop indrukken. Is dit wat Dr. Goff wil?

Men zou kunnen aanvoeren dat de voorbeelden van misinformatie die Dr. Goff gebruikt, zelf ook misinformatie zijn. Om te suggereren dat iedereen die stelt dat de Covid-vaccins onveilig en/of ineffectief waren, schuldig is aan misinformatie, is het negeren van belangrijk bewijs dat vragen oproept over de vaccins. Om te suggereren dat iedereen die stelt dat maskers het risico op het oplopen van COVID-19 niet verminderden, schuldig is aan het geven van misinformatie, is ook het negeren van bewijs dat dit standpunt ondersteunt. Men zou kunnen stellen dat Dr. Goff onjuiste, onnauwkeurige of misleidende voorbeelden van verkeerde informatie in haar studie gebruikt om afwijkende meningen te onderdrukken.

Dr. Goff lijkt erg weinig bescheidenheid te hebben. Ze lijkt er niet aan te twijfelen dat zij en haar co-auteurs onfeilbaar zijn wat betreft maskers en vaccins. Ze lijkt te denken dat zij de ultieme arbiter van de waarheid is, en dat ze gevrijwaard is van regels of disciplinaire maatregelen voor haar standpunten op de manier waarop ze die voor anderen promoot. Ik zou niet voorstellen om Dr. Goff of haar collega’s te disciplineren of wettelijke sancties op te leggen als haar publicatie onjuiste, onnauwkeurige of misleidende beweringen bevat. In plaats daarvan zou ik een respectvolle dialoog met haar willen aangaan om over haar voorstel te debatteren en argumenten aan te dragen die het tegendeel bewijzen, om haar en mijzelf op te leiden.

In Engeland zijn artsen verplicht om de vaardigheden en bijdragen van collega’s te respecteren en collega’s eerlijk te behandelen. We moeten een werkomgeving creëren waarin het veilig is om vragen te stellen en zorgen te uiten. Ik geloof in deze principes. Het niet naleven van deze normen kan leiden tot disciplinaire maatregelen tegen artsen. Ik begrijp dat soortgelijke professionele verplichtingen gelden voor artsen in de Verenigde Staten. Dr. Goff lijkt de vaardigheden en bijdragen van collega’s die het niet met haar eens zijn niet te respecteren. Ze lijkt een werkomgeving te bevorderen waarin het niet veilig is voor degenen die het niet eens zijn met wat op een bepaald moment de orthodoxie binnen de medische professie is, om vragen te stellen en zorgen te uiten. Realiseert ze zich niet dat dit het voor haar onveilig kan maken om te zijner tijd vragen te stellen en zorgen te uiten?

  Een Australische actrice klaagt een Big Pharma bedrijf aan nadat haar Covid-injectie haar verwoestende gezondheidsproblemen opleverde - Nog steeds een "trouwe en trotse" voorstander van vaccinatie

Dr. Goff erkent in haar laatste zin dat “een gecoördineerde reactie van federale en staatsoverheden en de beroepsgroep nodig is die zorgvuldig rekening houdt met de vrijheid van meningsuiting”. Deze kleine knik naar de vrijheid van meningsuiting wordt enigszins ondermijnd door haar pogingen om het recht van haar collega’s om het met haar oneens te zijn te censureren. Vrije meningsuiting is niets als die niet wordt toegekend aan degenen met wie we het oneens zijn.

Frederick Douglass, de Amerikaanse sociale hervormer, zei: “De vrijheid van meningsuiting onderdrukken is dubbel verkeerd. Het schendt zowel de rechten van de hoorder als die van de spreker.” Als Dr. Goff de machthebbers overhaalt om degenen die het niet met haar eens zijn te reguleren of te bestraffen, dan wordt hun recht op vrije meningsuiting geschonden en ons recht om hen te horen. Heeft Dr. Goff geen sprankje twijfel over haar alwetendheid? Denkt ze niet dat er ook maar een kleine mogelijkheid is dat artsen die het niet met haar eens zijn, iets zinnigs te zeggen hebben?

Waarom denken sommige artsen dat de beste reactie wanneer een andere arts het niet met hen eens is, is om hun collega te censureren? Hoe hebben artsen zo’n onwankelbare zekerheid in hun eigen alwetendheid kunnen bereiken? Wanneer zijn ze de fundamentele principes van de verlichting vergeten, namelijk dat alle ideeën besproken kunnen worden en dat niemand een veto heeft over welke ideeën dan ook? Hoe zijn de principes van het met respect behandelen van collega’s en het respecteren van de vrijheid van meningsuiting van degenen met wie we het oneens zijn, zo gedegradeerd?

Dr. Goff en haar medeauteurs zouden voorzichtig moeten zijn met wat ze wensen. Ze willen collega’s straffen omdat ze het niet eens zijn met hun orthodoxie. Als ze daarin slagen, komt de cancelpolitie hen misschien wel halen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Eerste grote politicus ter wereld verontschuldigt zich tegenover de ongevaccineerden: “Jullie hadden gelijk, wij hadden het fout”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïense aanvalsgroep werd afgeschrikt door toerist met geweer op de Krim (Video’s)
Volgend artikelOnze “leiders” worden gekozen, niet verkozen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Laten we eerlijk zijn artsen en ziekenhuizen zijn gechanteerd. Ze willen hun “licentie” niet kwijtraken. Hun titel, aanzien” en verkregen rijkdom wegen zwaarder dan hun ede om voor de gezondheid van hun patiënt te gaan!

  • Iedereen werd in die periode gechanteerd. Maar sommige zeiden fuck You, en die kom ik hier op het forum tegen. En dat is een verademing. Met de geprikte valt niet veel meer te lachen als je een beetje plaag.
   Jaja, mag niet maar kan het ook niet laten. Dan gaan de lipjes op zuinig. Zo mooi om te zien.en ja laten ze zich maar kapot schamen, dan laten ze het de volgende weer wel uit hun hoofd om blind de overheid te volgen en mensen uit te sluiten.

   • @Gijp…

    Mensen die, bewust of onbewust, tegen zichzelf liegen worden heel ongezellig omdat ze het gevoel hebben dat iedereen er op uit is om ze te ontmaskeren. Daar worden mensen achterdochtig en paranoïde van en dan verdwijnt humor en spontaniteit.

    Alleen via je hart kan je ze nog ontdooien en bereiken.

  • Levi Patty augustus 25, 2023 at 12:09

   Artsen/specialisten werden er rijkelijk voor beloond, herinner de verdwenen miljarden (zonder bonnetjes) van Hugo de Jonge zijn departement, huisartsen waren moeilijk bereikbaar in de ‘gechanteerde’ periode omdat ze in een anders gemeente/stad aan het prikken waren voor €20,- per prik, slapen doen we nachts, met 1 oog open.

  • Het zijn gewoon smeerlappen en moeten stuk voor stuk gaan boeten voor hun misdaden die ze gepleegd hebben en wel genocide , maar ik hoor nu al dat zelfs de wappies hun willen vergeven maar ik zal dat nooit doen zij hebben drie jaar van mijn leven ontnomen en dat is niet met geld goed te maken maar kan alleen met de hoogste straf wat er op staat en dat is ophanging.

 2. Ziekenhuizen worden gerund door aandeelhouders, hun “medische specialisten” hebben hun ziel aan de duivel weg gegeven. Zij moeten inderdaad oppassen. Zij hebben geen bodyguards, een klap tussen de ogen zullen ze nooit af kunnen weren. Security zal altijd te laat zijn voor dit soort…..schoften.

  Idd.. pas maar op wat je roept in deze toch al zo boze wereld.

 3. Inderdaad Gijp…ik ben nog steeds verbijsterd als ik de weinige views zie soms eens rond de 3000,5000…er zouden 100duizenden moeten staan, ik krijg het niet in mijn hoofd dat ze zo geïndoctrineerd zijn door de msm en daar hun info blijven halen, anyway beste groeten uit het zonnige Griekenland ik ga vissen

 4. Gaan ‘we’ wéér, 86% van de mensen die aan de beademing werden gelegd stierven, de rest hield er ernstige complicaties eraan over

  Anthony Fauci promoot het gebruik van beademingsapparatuur (Patent heeft Diederik Gommers op zijn naam staan) om covid te behandelen; ondanks dat ze meer dan een jaar geleden hebben toegegeven dat ze meer kwaad dan goed doen

  Rhoda Wilson

  Iets meer dan een week geleden, tijdens een sessie waarin de geleerde lessen uit de pandemie werden besproken, werd aan Anthony Fauci gevraagd of er weer een pandemie van ziekte X was: zou het sluiten van scholen en bedrijven deel uitmaken van de reactie daarop? Zijn reactie is verbazingwekkend. Het bewijst dat hij niets heeft geleerd en dat het gezegde ‘eens een leugenaar, altijd een leugenaar’ een kern van waarheid bevat. >>>

  https://www.2ndsmartestguyintheworld.com/p/anthony-fauci-promotes-the-use-of

  • @Adriaan

   Toen ze met ventileren begonnen dacht mijn boerenverstand dat longen die onder druk staan van schade of ziekte nog verder kapot zouden gaan als ademhaling geforceerd word.

   Waar boerenverstand al niet goed voor is. Ik zocht naar medische verklaringen en ik zat er niet ver naast, buiten wat fancy medische termologie.

 5. Er zijn ruim 150 wetenschappelijke artikelen naar de effectiviteit van maskers voor het voorkomen en doorgeven van infecties gedaan en deze laten allemaal zien dat er geen effect is van mondmaskers of dat het effect gewoon niet statistisch signitificant is (wat wetenschappelijk gewoon betekent dat het superkleine effect verklaard kan worden door toeval). Maskers werken dus gewoon NIET. En dat zou ook vreemd zijn, want maskers kunnen deeltjes van 4 micron of groter tegenhouden, terwijl corona-virus deeltjes ong. 0.4 micron groot zijn. Dat zou betekenen dat je vliegjes en andere insecten met kippengaas probeert tegen te houden, en dat is ook grote onzin. Medische maskers zijn bedoeld om de drager en anderen te beschremen tegen bloedspatten, speeksel, en ander lichaamsvocht (etter, etc.), maar geen virussen. Dat is ook de reden dat wetenschappers in de biologische laboratoria ingepakt zijn in overdruk-pakken, en niet een mondkapje dragen. Precies dezelfde conclusie wordt overigens ook gegeven in het review-onderzoek van 78 peer-reviewed studies naar “face-masks”, gedaan door het toonaangevende Cochrane Instituut. We mogen er dus gewoon vanuit gaan dat mondkapjes NIET werken, wat door de Farma gekochte “wetenschappers” ook bij hoog en laag proberen vol te houden.
  Ten tweede is er een (geheime) brief naar boven gekomen in de media die was gestuurd door 8 top-wetenschappers naar de amerkaanse CDC, waarin ze de CDC waarschuwen dat de CDC onjuiste informatie naar buiten brengt over mondkapjes. Het zou het publiek onjuist voorlichten, hen onjuist vertrouwen geven in mondkapjes, en de geloofwaardigheid van het CDC (en de medische wereld in het algemeen) ernstig aantasten
  Tenslotte geldt dat er in maart 2023 een belangrijk artikel is gepubliceerd door Kisielinski et. al. waarin werd aangetoond dat het dragen van mondkapjes erg toxisch is, want na 5 minuten adem je met een mondkapje al tusse de 1.4% en 3.2% CO2 in, terwijl in gewone lucht 0.004% CO2 zit. En die verhoging is extreem toxisch, omdat 0.8% een niveau is waarbij de kans op doodgeboortes bij zwangere vrouwen toeneemt, terwijl een chronische inademing van 0.3% neuronaal afsterven oplevert, verminderd ruimtelijk leren en allerlei andere negatieve gevolgen.
  Dus ja, blijf maar lekker geloven dat mondkapjes je wel zullen beschermen, want de overheid heeft het immers zo goed met ons voor.

 6. we wisten dat het er zat aan te komen en dat er weer een hele hoop mensen door angst of om bij de groep te horen en geen buitenbeentje te zijn zich weer vrijwillig naar deze droomlocatie zullen gaan “doch in hun binnenste hopen dat ze een zoutoplossing zullen krijgen” dus ze doen maar het zal me zeker niet meer storen als de vorige keer en ik bekijk het nu van op een afstand. Dan voorts dat klimaatgedoe hou je dus maar vast aan je bretellen dat ze de volgende maanden alles uit hun hoge hoed gaan toveren zoals aardverschuivingen plotseling zeer hevige branden of sneeuw in de sahara dus noem maar op wat ze nog in hun duivelse psycjopatisch bein kunnen verzinnen. Zeker voor europa hou het kraantjeswater in het oog

 7. Het grote bedrog.

  ´Waren de Covid-maatregelen en vaccins een medische aangelegenheid, waarbij enkel wetenschappers, artsen en de farmaceutische industrie betrokken waren? Uit overheidsdocumenten blijkt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD) de eigenaar van het Covid-19 vaccinatieprogramma was. “Het was (en is nog steeds) een militaire operatie die volledig aangestuurd en gecontroleerd wordt door DARPA en het Amerikaans ministerie van Defensie, ´

  HET GOEDKEURINGSPROCES VOOR HET VACCIN WAS EEN TONEELSTUKJE

  Uit overheidsdocumenten blijkt dat het ministerie van Defensie de eigenaar van het Covid-19 vaccinatieprogramma was, dit uitvoerde en toezicht op het programma hield, als een “tegenmaatregel” tegen buitenlandse aanvallen. Terwijl het publiek werd gebombardeerd met een georkestreerde angstcampagne, behandelde de Amerikaanse regering de Covid reactie als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

  Het onderzoek en de documenten zijn verkregen via de Freedom of Information Act (FOIA, de Amerikaanse variant op WOO, wet open overheid), ´

  https://stichtingvaccinvrij.nl/het-grote-bedrog/
  https://anamihalceamdphd.substack.com/p/breaking-dod-controlled-covid-vaccines

 8. Het volk zijn bruikbare idioten en zeker als het om de schaapjes gaat zij willen gewoon niet weten wat er al jaren speelt en zullen dat naar mijn mening ook nooit willen begrijpen het zijn gewoon angsthazen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in