Achtergrond van Coronavaccinatie: gezondheidskwestie of corruptie?

7

De vaccinatie tegen Covid-19: een onderwerp dat bijna niemand koud laat. Deskundigen waarschuwen steeds vaker voor mogelijke gevaren, vaccinfabrikanten remmen de verwachtingen en advocaten kondigen weerstand tegen directe en indirecte verplichte vaccinatie aan.

Steeds vaker zijn er ook stemmen te horen die openlijk vermoeden dat de Coronavaccinatie minder de gezondheid van velen ten goede komt dan veelmeer het economische welzijn van enkelen, schrijft auteur Siri Sanning op Wochenblick.

Vaccingoedkeuring als opzettelijk lichamelijke letselschade

Op de vraag wat hij vindt van het feit dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op het punt staat goedkeuring te verlenen aan het Coronavaccin dat is ontwikkeld door het bedrijf BionTech, is toxicoloog Dr. Stefan Hockertz ondubbelzinnig: “Ik beschouw dit als opzettelijk grove lichamelijke letselschade”.

Hockertz was directeur en hoogleraar van het Instituut voor Experimentele en Klinische Toxicologie van het Universitair Medisch Centrum Hamburg Eppendorf en is een van de meest gerenommeerde deskundigen in de gelederen van vaccinatiecritici en Coronamaatregelen.

Studies ontbreken

Ik heb bewijzen dat, met name op preklinisch gebied, er niet veel onderzoeken zijn uitgevoerd die betrekking hebben op de efficiëntie en veiligheid en daarmee de kwaliteit van dit vaccin. En ik heb ook aanwijzingen van bronnen uit de betrokken bedrijven dat er onvoldoende toxicologische gegevens beschikbaar zijn.

Hij is geen tegenstander van vaccinaties, maar hecht waarde aan kwaliteit. Er zou niet genoeg zijn gedaan om mensen een echt veilig vaccin te bieden.

Hockertz wordt beschouwd als een van de vroegste critici op de maatregelen en heeft zich al vele malen uitgesproken. Onlangs was hij te gast in Corona-Ausschuss, waar hij uitgebreid commentaar gaf op de voorgestelde vaccins (Sitzung 30: Unter der Lupe; vanaf min. 3:02:30).

Onvruchtbaarheid, allergische reacties, dood

Hockertz is verre van alleen in zijn zorgen. Begin december hebben Dr. Mike Yeadon, voormalig wetenschappelijk directeur van het farmaceutische bedrijf Pfizer, en Dr. Wolfgang Wodarg, internist en voormalig lid van de Duitse Bondsdag, gezamenlijk een petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle Corona-vaccinatiestudies en een overeenkomstige aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Hoewel deze petitie door meer dan 80.000 mensen is ondertekend, heeft het bureau nog niet gereageerd.

De bezorgdheid van de indieners is met name gericht op onder meer de volgende punten:

• De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antilichamen” kan leiden tot een overmatige immuunreactie, vooral wanneer testpersonen na vaccinatie worden geconfronteerd met het echte, het “wilde” virus. Deze zogenaamde antilichaam-afhankelijke versterking, ADE, is al lang bekend, bijvoorbeeld uit experimenten met Coronavaccins bij katten. In de loop van deze studies stierven alle katten die in eerste instantie de vaccinatie goed verdroegen nadat ze besmet waren met echte Coronavirussen.

• Van de vaccins wordt verwacht dat ze antilichamen tegen piek-eiwitten van SARS-CoV-2 induceren. Tot de piek-eiwitten behoren echter ook syncytin-homologe eiwitten, die essentieel zijn voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals de mens. Het is essentieel om de mogelijkheid uit te sluiten dat een vaccin tegen SARS-COV-2 een immuunreactie tegen syncytin-1 veroorzaakt, anders zou onvruchtbaarheid van onbepaalde duur bij gevaccineerde vrouwen het gevolg kunnen zijn.

• De mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer bevatten polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen vormt antilichamen tegen deze stof – wat betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op het vaccin kunnen ontwikkelen.

Na de spoedgoedkeuring van het vaccin van BioNTech / Pfizer, moesten Britse regelgevers een waarschuwing aanbrengen dat “mensen waarvan bekend is dat ze significante allergische reacties op medicijnen of voedsel hebben” het vaccin momenteel niet mogen krijgen.

Hoog aantal neveneffecten

Er zijn nu ook gevallen van tijdelijke gezichtsverlammingen en andere ernstige neveneffecten gemeld. Onlangs sprak een Franse expert op het gebied van infectieziekten zich erover uit dat hij nog nooit zo’n hoge frequentie van potentiële bijwerkingen heeft gezien als bij het Pfizer-vaccin.

  Braziliaanse president Jair Bolsonaro zegt dat COVID-vaccinregime zal leiden tot "bevolkingscontrole"

Over het algemeen nemen sceptici van de Coronavaccinatie geen blad voor de mond. Ze beschrijven het als het grootste menselijke experiment in de moderne geschiedenis, raden het dringend af in internationale oproepen en wijzen erop dat het kwartaalrapport van BioNTech’s Duitse “hoopbrengers” leest als de “aankondiging van een catastrofe“.

95% beschermend effect – echt waar?

Voor Dr. Wodarg is dit hoge getal duidelijk boerenbedrog. De gegevens van het door BionTech / Pfizer uitgevoerde onderzoek tonen eenduidig aan dat het vaccin een extreem slechte baten-risicoverhouding heeft.

De belangrijkste vraag bij de beoordeling en goedkeuring van een nieuw vaccin is:

Hoe hoog is het individuele voordeel ten opzichte van het subjectieve risico voor de individuele persoon wanneer een vaccin wordt toegediend?

Deze beoordeling, zei hij, wordt beoordeeld met behulp van de volgende medische parameters:

• Relative Risiko-Reduktion RRR
• Absolute Risiko-Reduktion ARR
• Number Needed to Vaccine NNV

Men moet niet alleen de relatieve risicovermindering, de “effectiviteit van het vaccin” betrachten. De absolute risicoreductie – de kans om door middel van een vaccinatie tegen een Covid 19-infectie te worden beschermd – is belangrijker. Dit zou minder dan één procent zijn.

Voor veel gevaccineerde mensen heeft het geen nut

Het Number Needed to Vaccine geeft aan hoeveel mensen gevaccineerd moeten worden om één persoon uit deze groep van gevaccineerde mensen te beschermen tegen Covid-19 infectie.

Om slechts één geval van Covid-19 te voorkomen, moeten 256 mensen worden gevaccineerd met het BioNTech/Pfizer-vaccin, legt Wodarg uit, verwijzend naar twee artikelen die in november 2020 in het British Medical Journal zijn gepubliceerd (lees hier en hier).

De overige 255 mensen hebben er geen baat bij, maar worden blootgesteld aan de ongewenste neveneffecten van het vaccin. Wat deze ook mogen zijn en of we er überhaupt iets over te weten komen, vertaalt hij uit het tijdschrift.

Voor Wodarg is het duidelijk: “We hebben zo’n vaccinatie niet nodig”.

Gedoemd om te mislukken

Dr. Sucharit Bhakdi beschreef het Corona-vaccinatieproject van meet af aan als gedoemd te mislukken (zie video van minuut 33). In het kader van een panel van experts in Saalbach Hinterglemm stelde hij vast: Voor hem als infectie-epidemioloog is het absoluut duidelijk dat een vaccin tegen Corona nooit succesvol zal worden ontwikkeld.

In tegenstelling tot daadwerkelijk effectieve vaccins, die gericht zijn tegen agentia/giffen die zich via de bloedbaan in het lichaam verspreiden, werkten vaccinaties tegen ziekteverwekkers die in hoge doses via de lucht de luchtwegen bereikten eigenlijk niet. Het aantal antilichamen op de slijmvliezen of grensepitheel van de lucht is te laag om alle ziekteverwekkers te kunnen binden.

Ook de antilichaam-bescherming tegen Coronavirussen is nooit absoluut veilig, maar hangt af van de numerieke verhouding. Omdat het bovendien ook niet lang duurt, is het onzin te denken aan een immuniteitscertificaat op basis van antilichamen.

Vaccinatie heeft niet altijd zin

Afgezien van het feit dat de overgrote meerderheid van de mensen al voldoende achtergrondimmuniteit (T-cel kruisimmuniteit) heeft met betrekking tot Coronavirussen, heeft vaccinatie alleen zin als

• zowel een hoog sterftecijfer / een hoge mate van ernstige kwetsingen als een
• hoge beschermingsefficiëntie

een gegeven is. Het tetanustoxine is zelfs in zeer kleine doses dodelijk. Om deze reden, omdat er zo weinig is, zouden de door het vaccin geïnduceerde antilichamen na jaren nog steeds voldoende bescherming bieden.

Aan de andere kant zou het niet nuttig zijn in het geval van een

• laag sterftecijfer / en een
• lage beschermingsefficiëntie.

In deze context rijst ook de vraag naar de verifieerbaarheid van de effectiviteit / werkzaamheid van het Corona-vaccin: “99,9% van de mensen zal niet sterven aan deze infectie. (…) Voordat een vaccin kan worden toegelaten, moet worden aangetoond dat dit vaccin levens redt. Hoe ga je dat doen?”, vraagt Bhakdi.

  Pfizer's klinische onderzoeksgegevens wijzen er sterk op dat hun Covid-19 vaccin ervoor zorgt dat de ontvanger het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) ontwikkelt

Een race in de mist

In zijn lezing “Race for Covid-19 vaccine: problem areas explained in detail”, wijst de Oostenrijkse gezondheids-ecoloog Dr. Clemens Arvay erop dat vaccins meestal jarenlang op bijwerkingen moeten worden getest voordat ze worden goedgekeurd.

Het vorige wereldsnelheidsrecord werd gevestigd door een bofvaccin, dat al na 4,5 jaar werd goedgekeurd. Alleen Pandemrix, een vaccin tegen de Mexicaanse griep, kwam destijds onder verminderde voorwaarden op de markt. Het had echter moeten worden stopgezet vanwege het optreden van auto-immuunreacties in het zenuwweefsel / de hersenen (narcolepsie).

Langetermijneffecten onduidelijk

Omdat langetermijneffecten vaak slechts met een zekere vertraging zichtbaar zijn, zijn voldoende lange observatiefasen met betrekking tot de veiligheid van het vaccin vóór de definitieve goedkeuring zeer belangrijk en tot nu toe gebruikelijk. Een feit waarvan Prof. Dr. Rolf Bass van het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, een zusterorganisatie van het Duitse Paul Ehrlich Institut, ook op de hoogte is.

We kunnen de effecten op lange termijn überhaupt niet beoordelen, geeft hij toe met betrekking tot de Corona-vaccins.

Het valt nog te bezien welke rapporten er binnenkomen:

De lange termijn gevolgen krijgen we alleen maar door observatie. En we krijgen alleen observatie als het vaccin wordt gebruikt. Als het niet wordt gebruikt, weten we het niet.

Jaarlijkse revaccinaties?

Aan de andere kant is het gemakkelijk voor te stellen dat je elk jaar opnieuw moet vaccineren vanwege virusmutaties, zegt hij tegen de Corona-commissie (Sitzung 30).

In zijn ontwapenende openheid uit zich Dr. Lothar Wieler, dierenarts en voorzitter van het Duitse Robert Koch Instituut, aan het einde van een gesprek met Phoenix TV als volgt:

Nou, we gaan er allemaal vanuit dat vaccins volgend jaar zullen worden goedgekeurd. We weten niet precies hoe ze werken, hoe goed ze werken, wat ze doen. Maar ik ben erg optimistisch dat er vaccins zijn. Ja.

Wordt het gezondheidssysteem overbelast door vaccinatiekwetsuren?

Dr. Viviane Fischer, advocaat en econoom, vertelt in Corona-Ausschuss dat er in verband met de vaccinatie problemen met de civiele bescherming zeer snel kunnen ontstaan. Nooit eerder was verwacht dat zoveel mensen tegelijk met deze tijd zouden worden gevaccineerd. Dit zou mogelijk een “enorme hoeveelheid kwetsuren in één keer veroorzaken”.

We hebben te maken met een nieuw fenomeen en afgezien van de vraag hoe de ouderen en verzwakten zullen reageren op het Coronavaccin, moeten we ons afvragen of het wel zin heeft om ons te richten op mensen in de zorgberoepen: als die ons gaan ontbreken… dan zijn we weerloos. Dan hebben we niet eens meer de medische professie, voegt advocaat Fuellmich toe.

Massale schade verwacht

Dat dit een realistische voorstelling is, kan worden geconcludeerd uit een aanbesteding van de Britse regering. Er wordt gezocht naar kunstmatige intelligentie-bedrijven om de verwachte massale schade op te vangen.

In de VS is hetzelfde in het verschiet en ook vanuit Duitsland is te horen dat in ieder geval de universitaire ziekenhuizen ervan uitgaan dat de Corona-vaccinaties ernstige bijwerkingen zullen hebben voor alle mensen. Het is de bedoeling om afdelingen niet volledig te vaccineren, maar slechts een derde van het totaal.

Twijfelachtig voordeel

Tal Zaks, chefdokter bij vaccinmaker Moderna, probeert de publieke verwachtingen te temperen. Een Coronavaccin is geen wondermiddel, beperkingen moeten worden verwacht. Getroffen mensen zouden worden beschermd tegen een ernstig beloop van de ziekte, maar het kon niet worden uitgesloten dat gevaccineerde mensen gedurende korte tijd besmet zouden kunnen raken en het virus kunnen overdragen.

De Duitse politicus Karl Lauterbach, SPD, trekt hieruit de juiste conclusies en benadrukt dat zelfs gevaccineerde mensen zich moeten blijven houden aan de hygiënevoorschriften voor Corona: “Daarmee beschermen ze anderen. Zo moet het blijven”.

Waar gaat het echt om?

  STUDIE: COVID-prikken vormen spike-eiwitten in hartcellen, die onregelmatige hartcontracties en volledige cardiomyopathie veroorzaken

Het feit dat de Duitse autoriteiten al in februari 2020 door deskundigen zijn geïnformeerd dat het nieuwe Coronavirus geenszins een zeer gevaarlijk dodelijk virus is dat wereldwijde paniek rechtvaardigt, kan als bewezen worden beschouwd (Wochenblick meldde dit).

Dr. Reiner Fuellmich, een advocaat gespecialiseerd in consumentenbescherming en ervaren in de strijd tegen frauduleuze bedrijven, vindt het “heel vreemd dat alle beschikbare middelen – mediamiddelen en financiële prikkels – worden gebruikt om zoveel mogelijk COVID te produceren”.

Dit, zegt hij, is een “overtuigend teken dat er hier iets mis is”. Hij zegt dat er eerder sprake is van een buitengewone invloed van politici en van eenzijdige berichtgeving door de toonaangevende media.

Business elites controleren de politiek

Intussen is er enorm veel bewijs dat “zelfbenoemde bedrijfselites” de politiek in handen hebben gekregen: de grote investeerders die in de farmaceutische en technologische industrie hebben geïnvesteerd, hebben waarschijnlijk ook op veel grotere schaal in de mainstream media geïnvesteerd om de berichtgeving in de gewenste richting te sturen.

Fuellmich vindt vertrouwen in het systeem, de procedure, niet passend:

Natuurlijk is het systeem dat waar je je aan vastklampt. De puur formele procedure zegt echter niets over wat er kwalitatief gezien achter zit. We hadden een rechtssysteem in het Derde Rijk dat er formeel nog steeds uitzag als een rechtssysteem. Daarachter vond uitsluitend rechtsverkrachting plaats, stelt Fuellmich.

Overheden houden van pandemieën

In dezelfde mate slaat de Hamburgse arts en oprichter van de buitenparlementaire Corona onderzoekscommissie ACU, Dr. Heiko Schöning, toe. In maart van dit jaar sprak hij al over de resultaten van zijn nauwgezet onderzoek.

Robert F. Kennedy Jr., neef van de legendarische Amerikaanse president JFK, suggereerde ter gelegenheid van zijn bezoek aan Berlijn in augustus ook een diepere aanpak:

Regeringen houden van pandemieën om dezelfde reden dat ze van oorlog houden. Omdat het hen de mogelijkheid geeft om de bevolking te controleren die dit anders nooit zou accepteren. Om instellingen en mechanismen te creëren om de gehoorzaamheid te orkestreren en af te dwingen.

Er zijn veel aanwijzingen dat de Coronavaccinatie uiteindelijk niet zal worden gezien als het heilselement waar het wordt voor geadverteerd. Het aantal mensen dat zich de Mexicaanse griep in 2009 herinnert en in de actualiteit een nieuwe editie van de toenmalige agenda’s ziet, neemt toe.

De ARTE-documentaire “Profiteure der Angst – Das Geschäft mit der Schweinegrippe” uit 2009 biedt een vergelijking.

De Universiteit van Erfurt concludeert in een studie, waarin de gegevens regelmatig worden geactualiseerd, dat de laagste vaccinatiebereidheid te vinden is onder de groep van medisch personeel, met een voortdurend dalende trend.

Medisch personeel bijzonder kritisch over vaccinatie

Vanuit Nederland meldt Dr. Elke de Klerk, medeoprichter van de World Doctors Alliance, dat 87.000 artsen en verpleegkundigen de Corona-vaccinatie zullen weigeren. Ze zijn niet van plan om proefkonijnen te zijn.
De Süddeutsche Zeitung meldt ook slechts een geringe bereidheid om te vaccineren.

Uit voorzorg stellen de Advocaten voor de Grondrechten in hun nieuwsbrief van 5 december:

Er is geen wettelijke basis voor verplichte vaccinatie in Oostenrijk. Mocht er een wettelijke basis voor directe of indirecte verplichte vaccinatie worden gecreëerd, dan zal deze door ons advocaten worden aangevochten.

Het feit dat de registratieweek van het Oostenrijkse referendum over de vrijheid van vaccinatie precies op het moment van de volgende lockdown zal vallen, suggereert dat de controverses rond Corona en zijn vaccinatie waarschijnlijk nog wel even zullen voortduren. (Om de petitie voor het referendum te ondertekenen, zie de informatie over de ondertekening per mobiele telefoon hier!)

“Bill Gates is het kwaad” –  Petitie om Bill Gates te onderzoeken voor ‘Misdaden tegen de Mensheid’ heeft inmiddels ruim 670.000 handtekeningen

Vorig artikelDeugmensen in Syrisch vluchtelingenkamp bekogeld met stenen en uitgescholden
Volgend artikelGriekenland’s gezondheidswerkers twijfelen aan het Covid-19 vaccin en zullen het niet nemen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Iedere inspuiting met een “antivirus” vaccin is een inspuiting met een ziektekiem. Bij de meeste mensen gaat het lichaam antilichamen maken, maar bij sommige mensen lukt dat niet. Die gaan dan dood of zijn levenslang ziek.
  Een “vaccin” is pas relatief betrouwbaar na jaren van controle en hercontrole. En dan nog is de positieve werking relatief en persoonsafhankelijk.

  Wat er nu gebeurd is puur geld en machtsgericht, en totaal niet gericht op het welzijn van de burgers.
  Als je daarbij nog de uitspraken van een van de ontwikkelaars van een “vaccin” laat inzinken, namelijk de uitspraak van Bill Gates dat 500 miljoen burgers op deze planeet meer dan genoeg is…..

  …..dan zou je jezelf kunnen afvragen waarom deze man uberhaupt een vaccin ontwikkeld….

  Alleen dat samen al zou elke alarmbel moeten laten afgaan….zwijgen we nog over de absurditeiten en de totale onnozelheid van het afgelopen jaar van al die experts en politici….

  Succes met het spuitje.

 2. Logica.

  NWO maakt een virus; zet dat uit
  Werkt niet goed.
  Pharma industrie komt in no time met een vaccin aanzakken;
  –beschermt dat vaccin tegen het Covid virus? Nee
  –is het veilig? nee, levensgevaarlijk
  –is er een rationelereden om dat te nemen? Absoluut niet.
  –wat is de bedoeling van vaccinatie? Ongewenste dingenin je lichaam brengen
  –doel? Via crowdcontrol ook 80% van bevolking op gewenst tijdstip uitroeien
  –is dat met vaccinatie mogelijk? ja
  –hoe nog meer? met 5G in combinatie met chemtrails
  –Gebeurt dat al? Ja in sommige ziekenhuizen komen mensen met barium of aluminium partikels in ziekenhuizen met 5G. Diemensen gaan de pijp uit.

  Wat kunnen we doen om dit soort rampen(great reset, NWO) te voorkomen?
  Links er uit trappen. Mooiste: met een militaire junta.
  Kabinet vervolgen en executeren. Zij zijn verantwoordelijk voor heel veel doden.Ook door verbieden van al 70 jaar toegelaten medicijnen. Door het onthouden vanmedische behandelingen aan ouderen, door actieve moord opouderen

  Dan:
  –uit EU, grenzen dicht en bewaakt, grondwet wijzigen, vluchtelingen zonder werkdeporteren, ander politiek systeem, beslissingen via electronisch referendum; nep koninkje met familie eruit envervangen door een president(e)

  • Hoy Pierre
   Een elektronisch referendum lijkt me niet geschikt er moet iets op papier zijn om het te controleren. Ook geen burger heksenjacht gewoon een goed systeem opzetten waarbij de politieke spelers geen neventaken mogen hebben of lid van een verborgen club. Indien aantoonbaar de laan uit. Haat en wraak brengt ons verder van huis dan we al zijn . Beter goed oordelen en bijstellen maar niet veroordelen. Indien een oordeel moet komen dan wel via de normale gang of via een volkstribunaal maar wel een kans op verdediging geven.

 3. Liegen nee dat is weg gelegd voor de linkse kliek en onze eigen niet gekozen regering en de gekochte media, maar er is ook goed nieuws, neem vooral de boostershot en 4 en de 5 prik, ik zeg dat ruimt lekker op geen klimaat problemen en woning te kort de zorg word weer gratis en zo veel meer , geen files altijd plaats in een resturant en word weer betaalbaar, en de gulden terug elk land weer hun zelfbestuur, heerlijke vooruitzichten dus waar wacht het schaap nog op want wakker worden toch niet, lang leve de gevaccineerde.

  • Is de klok terugzetten wel verstandig gaan we dan niet terug in onze kleine schulp. We zijn te globaal geworden. In feite zijn de burger meerglobaal dan de regeringen die willen je in je eigen land gevangen houden. We hebben zelf ons laten polariseren als afleidingsmanoeuvre alle wereldburger hebben elkaar nodig als een organisch geheel. Juist door chauvinisme zien we door een gekleurde bril. Er is geen beter of best land of systeem. Niets is perfect anders zouden we al eeuwen een goed systeem hebben. We worden nu gedwongen om te veranderen en ik hoop dat we juist nu goed nadenken en hoop wijze besluiten nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in