Als u al uw informatie van BBC News haalt, zou het u vergeven kunnen worden als u denkt dat de wereld momenteel een ‘Pandemie van de Ongevaccineerden’ beleeft. U hoeft alleen maar te kijken naar wat ze in Oostenrijk hebben gedaan, door de ongevaccineerden discriminerend in lockdown te zetten, om die indruk te krijgen, schrijft de Dailyexpose.uk.

Maar u wordt gemanipuleerd en voorgelogen, en we kunnen het bewijzen.

Want uit de gegevens blijkt dat de volledig gevaccineerden tot vijf keer meer kans hebben om te sterven indien zij met Covid-19 geïnfecteerd raken.

De laatste officiële Public Health gegevens uit Schotland bewijzen niet alleen dat de wereld in de greep is van een “Pandemie van de volledig gevaccineerden”, zij bewijzen ook dat degenen die er tot dusver voor hebben gekozen de twijfelachtige Covid-19 injecties te vermijden, veel beter af zijn doordat zij dat hebben gedaan.

Want uit de gegevens blijkt dat de volledig gevaccineerden tot vijf keer meer kans hebben om te sterven indien zij met Covid-19 worden geïnfecteerd.

Public Health Scotland publiceert een wekelijks verslag met statistieken over Covid-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen naar vaccinatiestatus, en hun laatste verslag werd op woensdag 22 november gepubliceerd.

Het verslag bevat gegevens over het aantal Covid-19-gevallen en ziekenhuisopnames van 23 oktober 2021 tot 19 november 2021, en het aantal Covid-19 sterfgevallen van 16 oktober 2021 tot 12 november 2021.

Hier is wat het laatste verslag onthulde in termen van de vraag of dit een “Pandemie van de Ongevaccineerden of de Volledig Gevaccineerden” is…

Covid-19 gevallen

Tabel 18 van het laatste “Covid-19 Statistical Report” toont het aantal Covid-19-gevallen per week per vaccinatiestatus tussen 23 oktober en 19 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

Bron – Pagina 41

Uit deze gegevens blijkt dat de meeste Covid-19-gevallen in de afgelopen vier weken zich hebben voorgedaan onder de volledig gevaccineerde populatie.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal gevallen per week per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal gevallen per week tot 17 december 2021 op basis van de huidige trend.

Op dit moment waren er tussen 23 oktober en 19 november 28.711 gevallen van Covid-19 onder de ongevaccineerde bevolking, waarbij de prognoses laten zien dat het aantal gevallen onder de ongevaccineerden kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 60.000 tegen 17 december.

Maar er zijn veel meer gevallen onder de gevaccineerde bevolking, met 50.222 gevallen tussen 23 oktober en 19 november, en de prognoses laten zien dat het aantal gevallen zou kunnen stijgen tot een cumulatief totaal van ongeveer 105.000 tegen 17 december.

Covid-19 ziekenhuisopnames

Tabel 19 van het laatste “Covid-19 Statistical Report” toont het aantal Covid-19 ziekenhuisopnames per week per vaccinatiestatus tussen 23 oktober en 19 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

  Dr. Peter McCullough: Verzet tegen onnodige, onverstandige en onwettige mandaten voor experimentele vaccins
Bron – Pagina 47

Uit deze gegevens blijkt dat de meeste Covid-19 ziekenhuisopnames in de afgelopen vier weken hebben plaatsgevonden onder de volledig gevaccineerde populatie.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames per week per vaccinatiestatus, alsmede het verwachte aantal ziekenhuisopnames per week tot 17 december 2021 op basis van de huidige trend.

Tussen 23 oktober en 19 november waren er 559 ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerde bevolking, en de prognoses laten zien dat het cumulatieve totaal van ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerden tegen 17 december tot ongeveer 1.000 zou kunnen stijgen.

Maar voor de volledig gevaccineerden ziet het er veel slechter uit. Tussen 23 oktober en 19 november waren er 1.564 Covid-19 ziekenhuisopnames onder de gevaccineerde bevolking. Maar de prognoses laten zien dat dit kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 3.300 tegen 17 december.

Covid-19 sterfgevallen

Tabel 20 van het laatste ‘Covid-19 Statistical Report’ toont het aantal Covid-19 sterfgevallen per week per vaccinatiestatus tussen 16 oktober en 12 november. We hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de gepubliceerde gegevens.

Bron – Pagina 53

Uit deze gegevens blijkt dat het merendeel van de Covid-19 sterfgevallen in de afgelopen vier weken zich heeft voorgedaan onder de volledig gevaccineerde bevolking.

De bovenstaande grafiek toont het cumulatieve aantal sterfgevallen per week per vaccinatiestatus en het verwachte aantal sterfgevallen per week tot 10 december 2021 op basis van de huidige trend.

Op dit moment waren er tussen 16 oktober en 12 november slechts 54 sterfgevallen door Covid-19 onder de ongevaccineerde bevolking, terwijl de prognoses laten zien dat het aantal sterfgevallen onder de ongevaccineerden kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 95 op 10 december.

Maar als je volledig gevaccineerd bent, zijn je kansen om te sterven als je geïnfecteerd bent met Covid-19 veel erger. Omdat er tussen 16 oktober en 12 november 447 sterfgevallen waren onder de gevaccineerde bevolking, en prognoses laten zien dat het aantal sterfgevallen kan oplopen tot een cumulatief totaal van ongeveer 930 tegen 10 december.

Covid-19 Geval / Ziekenhuisopname / Sterftecijfers

De volgende grafiek toont het percentage gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen van Covid-19 per vaccinatiestatus volgens het laatste “Covid-19 Statistical Report” van Public Health Scotland.

Uit de grafiek blijkt dat de gevaccineerde bevolking tussen 23 oktober en 19 november 64% van de gevallen en 74% van de ziekenhuisopnames voor haar rekening nam, terwijl de ongevaccineerde bevolking goed was voor 36% van de gevallen en 26% van de ziekenhuisopnames.

  Ken je iemand die overweegt om nog een COVID-prik te nemen? Dring er dan op aan dat ze eerst deze korte video over vaccinatieletsels bekijken!

Tussen 16 oktober en 12 november was de gevaccineerde bevolking verantwoordelijk voor een schrikwekkende 89% van de sterfgevallen door Covid-19, terwijl de ongevaccineerde bevolking verantwoordelijk was voor slechts 11%.

De bovenstaande grafiek toont ook duidelijk iets nogal vreemds aan, aangezien we weten dat de Covid-19 injecties infectie of overdracht van het Covid-19 virus niet kunnen voorkomen (vraag uzelf af wat het nut is van vaccinpaspoorten, want ze gaan zeker niet over “het stoppen van de verspreiding”), maar er wordt wel beweerd dat ze het risico op ziekenhuisopname en overlijden met tot 95% verminderen.

Maar als dit het geval was, dan zouden we moeten zien dat het percentage ziekenhuisopnames en sterfgevallen dat wordt toegeschreven aan de gevaccineerde bevolking veel lager is dan het percentage gevallen dat wordt toegeschreven aan de gevaccineerde bevolking. Maar dat is niet zo, wat vraagt om verder onderzoek, en dit is wat we vonden –

De bovenstaande grafiek toont het percentage ziekenhuisopnamen (aantal gevallen / aantal ziekenhuisopnamen), het percentage sterfgevallen (aantal gevallen / aantal sterfgevallen) en het percentage ziekenhuisopnamen sterfgevallen (aantal ziekenhuisopnamen / aantal sterfgevallen) per vaccinatiestatus.

Dit zijn de cijfers waarnaar we moeten kijken om de doeltreffendheid van de vaccins te bepalen, want het is onmogelijk om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen of aan Covid-19 te overlijden als je niet eerst met Covid-19 bent geïnfecteerd.

Daarom worden de percentages per 100.000 van de algemene bevolking die door mensen als BBC News worden gebruikt, gebruikt om u te misleiden.

Het aantonen van de effectiviteit van de vaccins door gebruik te maken van het aantal Covid-19 sterfgevallen per vaccinatiestatus per 100.000 van de algemene bevolking, is als het aantonen van de effectiviteit van een professionele eierkraker door gebruik te maken van het aantal gebroken dooiers per 100.000 eieren in de wereld.

De professionele eierkraker kan geen dooier breken tenzij hij eerst een ei kraakt, net zoals een persoon niet kan sterven aan Covid-19 tenzij hij eerst geïnfecteerd is met Covid-19. Daarom moet de doeltreffendheid van de eierkraker worden berekend aan de hand van het aantal gekraakte eieren, en de doeltreffendheid van een vaccin tegen de dood als gevolg van Covid-19 moet worden berekend aan de hand van het aantal bevestigde gevallen van Covid-19.

Nu we dat hebben opgehelderd – Het is nogal verontrustend om te zien dat alle drie de percentages veel hoger zijn onder de gevaccineerde bevolking, we zouden toch het tegenovergestelde moeten zien als de Covid-19-vaccins het risico van ziekenhuisopname en overlijden verminderen?

Maar helaas suggereren de bovenstaande cijfers niet alleen dat de vaccins ondoeltreffend zijn, ze suggereren zelfs dat ze de ontvanger verergeren.

  Blind als een Coronavleermuis

Een vaccinatie-effectiviteit van +95% tegen de dood door Covid-19 zou betekenen dat de ongevaccineerde bevolking 95% meer kans heeft om te sterven bij infectie met Covid-19 dan de gevaccineerden.

Een vaccineffectiviteit van 0% zou betekenen dat de vaccins niet effectief zijn en dat de gevaccineerden en de ongevaccineerden evenveel kans hebben om te sterven als ze met Covid-19 worden geïnfecteerd.

Maar een vaccineffectiviteit van -95% zou betekenen dat de vaccins de ontvanger daadwerkelijk slechter maken, door bijvoorbeeld het immuunsysteem van de ontvanger te decimeren, of een reactie op te roepen zoals antilichaam-afhankelijke-versterking. Dit maakt de volgende cijfers uiterst verontrustend.

Bovenstaande grafiek toont het verhoogde risico op ziekenhuisopname bij infectie met Covid-19, het verhoogde risico op overlijden bij infectie met Covid-19, en het verhoogde risico op overlijden bij ziekenhuisopname met Covid-19, onder de gevaccineerde populatie. De percentages zijn berekend op basis van de ‘Rates by Vaccination Status’ berekend in de vorige grafiek.

De grafiek toont aan dat de gevaccineerden 63% meer kans hebben om met Covid-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen indien ze geïnfecteerd zijn, dit toont dus aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccinatie-effectiviteit hebben van min-63% tegen ziekenhuisopname.

Maar het meest verontrustende cijfer uit de bovenstaande grafiek toont aan dat de gevaccineerden 394% meer kans hebben om met Covid-19 te sterven indien ze besmet zijn. Dit toont aan dat de Covid-19 vaccins een gemiddelde vaccineffectiviteit hebben van -394% tegen overlijden, wat suggereert dat de injecties het immuunsysteem van de ontvangers volledig decimeren.

Pandemie van de Volledig Gevaccineerden

Dus daar heb je het. De laatste gegevens die zijn gepubliceerd door Public Health Scotland bevestigen dat 64% van de gevallen, 74% van de ziekenhuisopnames en 89% van de sterfgevallen in de afgelopen vier weken zich hebben voorgedaan onder de gevaccineerde bevolking, en dat dit geen ‘pandemie van de ongevaccineerden’ is, maar in plaats daarvan een ‘pandemie van de volledig gevaccineerden’.

Maar dat niet alleen, de gegevens tonen ook aan dat de Covid-19-injecties niet alleen niet werken, maar de ontvanger ook verslechteren, met een sterftecijfer dat vijf keer hoger ligt onder de gevaccineerde bevolking dan onder de ongevaccineerde bevolking.

Voor het welzijn van de mensheid is het tijd om het BBC News uit te zetten en te beseffen dat ze u hebben gemanipuleerd en voorgelogen, want het afgelopen anderhalf jaar had absoluut niets te maken met een virus, maar alles met controle.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Big Pharma klokkenluider: “97% van de Corona-vaccin ontvangers zullen onvruchtbaar worden”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie: Covid vaccins lijken een “MAC COMPUTER ADDRESS” te installeren in de gevaccineerden
Volgend artikelNeurenberg II in 2022?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. TOLD YOU FUCKING SO!
  Ik heb het ook helemaal gehad met hen die nog ontkennen dat de boel is besodemieterd.
  Zij zijn de genenen geweest die nu steeds meer hoofdschuldig zijn. Als zij beter hadden opgelet hadden de regeringen never nooit zo ver kunnen komen.
  En bedankt, hè?

 2. Het beeld klopt niet. De gemiddelde leeftijd van de ongevaccineerde t.o.v. de gemiddelde leeftijd van de gevaccineerde zou je ook moeten meenemen hierin. Ik ben zelf tegen het vaccin maar dit beeld klopt niet.

  • U vermoed dat het hoger ligt bij niet gevaccineerde risico-patiënten, ouderen en met verminderde immuniteit en/of onderliggende aandoeningen ?

   Tja, als je alle werkende gekendemedicijnen verbied verbaast dat toch niet ?

 3. Tuurlijk mensen het vaccin is ” veilig. ”
  Daarom wordt iedere burger GEDWONGEN het vaccin te nemen!
  Velen zijn inmiddels gevaccineerd maar de maatregelen worden alsmaar strakker en strakker….
  Met nu de forse dwang van vaccinatie worden de schapen nog steeds niet wakker maar popelen om de ” booster- vaccins ” te kunnen krijgen.
  Kleine geesten in meerderheid aanwezig, zien maar niet dat de hele covid-uitrol niets maar dan ook niets met gezondheid heeft te maken.
  Want wereldwijde genocide en terreur kan de hersenloze kudde schapen niet bevatten!

 4. C ertificate O f V accination ID

  Covid-19 is geen ziekte.
  Het is een project gestart in 2015 en staat voor Certificate Of Vaccination ID.
  Dit project is gekoppeld aan een project van Bill Gates genaamd ID 2020.
  Het houdt in dat je lichaam je paspoort wordt.
  That is the plan.
  In de eerste plaats zijn virussen geen levende organismen of levende microben zoals bacterieen. Ze hebben geen ademhalingssysteem en ook geen kern of voedselverterend systeem. Virussen zijn niet levend en daarom ook niet besmettelijk.

  Moeten wij daarom nog steeds over covid-19 infecties hebben?

 5. Interview met Harry Mens

  Over de dood gesproken: hoe gaat het met uw crematorium?

  ‘Dat gaat heel goed, dankzij de vergrijzing. Ik moest mijn vaccin halen bij een Holiday Inn in Leiden. Van mijn leven heb ik niet zo veel oude mensen bij elkaar gezien. Ik heb dit jaar 65 procent meer omzet gedraaid. Dat zal de komende tien jaar wel zo blijven.’

 6. ‘In deze 8e aflevering van de serie besprekingen van de situatie rondom de injectie-campagne met de experimentele substanties van AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Janssen, laat Erik Boomsma ons tot in detail zien, hoe omvangrijk en schokkend de cijfers uit het bijwerkingen-meldsysteem EudraVigilance van het Europese Medicijnen Agentschap daadwerkelijk zijn. Erik toont ons ook het bewijs, dat er daadwerkelijk sprake is van een onvoorstelbare onderrapportage in dat meldsysteem, waar ook het Nederlandse bijwerkingen-meldsysteem LAREB bij aangesloten is. Ook de wekelijkse sterftecijfers vanuit de Open-Data-Source van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) laat inmiddels een structurele stijging van overlijdens in Nederland zien, die niet te verklaren is uit overlijdens ten gevolge van Corona. Het bevestigt veeleer de ernstige gevolgen van de bijwerkingen van de injecties met de experimentele Covid-19 substanties. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zorgen deze injecties voor een substantiële afbraak van het natuurlijke afweersysteem van de mens. En dit wordt ook door artsen uit hun eigen praktijkervaring onderschreven. Er worden tot meer dan 20 x meer aandoeningen waargenomen bij geïnjecteerden met de experimentele Covid-19 substanties, die direct toe te wijzen zijn aan de substantiële afbraak van het natuurlijke afweersysteem. Elke nieuwe injectie wordt het natuurlijke afweersysteem zwakker gemaakt. Erik eindigt zijn betoog vooral met een dringende oproep aan iedereen: “Zeg NEE tegen deze gevaarlijke injecties en NEE tegen het gebruik van een QR-code!”.’

  De volledige Powerpoint presentatie is te downloaden op de onderstaande link:
  https://www.dropbox.com/s/dtrw4brrejw4eof/De%20cijfers%20van%2020%20NOVEMBER%202021%20-%20Wij%20gaan%20dit%20winnen%21.pptx

  Het EudraVigilance bijwerkingen-meldsysteem is bereikbaar op onderstaande link:
  https://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#

  De “vaccinatie”-graad per land is terug te vinden op onderstaande link:
  https://www.laenderdaten.de/gesundheit/corona-impfungen.aspx

  https://www.bitchute.com/video/28J6gxwVksaK/

 7. You have to consider the age standardized mortality rate. See notes on page 47 of the Scottish report.

  Age-standardised mortality rates for COVID-19 deaths shown in Table 20 are lower in three of the last four weeks for people who have received two or more doses of a COVID-19 vaccine compared to individuals that are unvaccinated or have received one dose of a COVID-19 vaccine. This is comparable with data published by the Office for National Statistics which showed the risk of death involving COVID-19 was consistently lower for people who had received two vaccinations compared to one or no vaccination, as
  shown by the weekly age-standardised mortality rates for deaths involving COVID-19.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in