Dr. Luis Miguel De Benito, een spijsverteringsarts met een Ph.D. in moleculaire biologie, presenteert een uittreksel van het onderzoek naar de mysterieuze MAC-adressen die bij gevaccineerde personen met Bluetooth-apps worden gedetecteerd.

Het is een kort verslag dat hij naar verschillende onderzoeksteams wereldwijd heeft gestuurd en dat in zijn geheel zal worden vrijgegeven op de 31e van deze maand.

In deze korte preview legt Dr. De Benito uit wat hij heeft waargenomen en wat de mogelijke oorzaken van dit fenomeen zouden kunnen zijn.

Orwell City brengt de samenvatting van zijn presentatie hieronder.

MAC-cinated: Dr. Luis De Benito on the Bluetooth phenomenon

Dr. Luis De Benito: Ik ga u vandaag de bevindingen van deze zomer vertellen, die in de richting gaan van wat er achter al deze pogingen tot vaccinatie zou kunnen zitten. Waarom zoveel belangstelling voor inenten? Wat is de reden? Dat ga ik u vertellen

De internationale organisaties die deze zaak ook onderzoeken, vroegen mij om een kort verslag van wat ik in de zomer had gedaan. En ik ga het u voorlezen zoals het is. Ik zal wat ik zeg in glansletters zetten. Maar dit is wat ik hen heb geschreven. En de verschillende teams die dit onderzoeken bekijken welk deel ervan juist is en welk deel niet. Ze zijn het in verschillende talen aan het vertalen. Ik zeg dit omdat het waarschijnlijk tegen de 31ste openbaar gemaakt zal worden op andere plaatsen of wat dan ook.

Het was moeilijk voor mij om hier te komen en het te lezen. Weet u waarom? Omdat het een beetje weegt op het feit van het wegnemen van de medische kwestie. Dit alles, weet u, begon als een kanaal om de evolutie van de pandemie te bespreken, de getroffen, de behandelingen, het virus, hoe de Intensive Care’s waren. Nou, en dit heeft geen zin meer. Dat behoort allemaal tot het verleden. En nu, waar we naartoe gaan is een erkenning van een verlangen, van de kant van de autoriteiten, om vrijheden van de mens weg te nemen.

Het kan me niet schelen of u denkt dat ik raaskal of niet. Maar omdat ik de morele plicht heb te melden wat ik heb gedaan, vertel ik het u vandaag. En wie het wil geloven, zal het geloven, en wie het niet wil geloven, zal het beoordelen, bekritiseren en vergelijken. Zoals ik al zei, ik heb het geschreven, en ik heb het al opgestuurd naar de teams die dit onderwerp in verschillende delen van de wereld bestuderen.

  Servië schenkt 25 euro aan burgers die zich met het experimentele COVID-19 'vaccin' laten injecteren

Als het medisch gezien niet nodig is om preventieve maatregelen te nemen voor een ziekte met een dodelijke dosis van 2 op de duizend, waarom dan zo aandringen om iedereen in te enten? Wat zal het vaccin mij geven dat ik nog niet heb? Welnu, uit deze overdenking is dit experiment voortgekomen.

Hoewel er veel consulten zijn, was ik in de zomer van 2021, ’s middags, de enige operateur. Er was zelfs geen administratief personeel in de namiddagen in dat gebouw. Onder mijn bureau parkeerde af en toe een ambulance van SUMA, van de spoedgevallendienst, omdat die daar een basis hebben. Dat waren de enige “storingen” die ik heb waargenomen. Het merendeel van de waarnemingen vond plaats zonder dat artefact. Ik begon de raadpleging om 15:00 uur en had elke 20 minuten patiënten op de lijst staan.

In verband met COVID-maatregelen werd hen aangeraden alleen te komen en, indien mogelijk, op de afgesproken tijd. Niet ervoor of erna. Voordat ik met het consult begon, verbond ik de Bluetooth-applicatie op mijn mobiele telefoon en controleerde steevast of er geen apparaat beschikbaar was om contact mee te maken. Er was geen elektronisch apparaat binnen bereik om verbinding mee te maken. Als er een patiënt verscheen, vaak al op de trap of aan het begin van de gang, zo’n 20 meter van de praktijk verwijderd, kon ik op mijn mobiele telefoon zien of er één of twee apparaten verschenen om met Bluetooth verbinding mee te maken. Een of twee of geen.

Op mijn telefoon kon ik controleren of de Bluetooth iets detecteerde of niets. En als het iets was, dan was het een apparaat met een MAC Adres (Media Access Control) code. Dit is een unieke identificatiecode die fabrikanten van elektronische apparaten toekennen aan een kaart of voorwerp dat in een netwerk kan worden opgenomen.

Nadat ik aan de medische eisen van de patiënt had voldaan, vroeg ik hem of hij al dan niet was ingeënt voor COVID. Als het antwoord bevestigend was, was het meestal snel en zonder aarzeling. En als het antwoord negatief was, ging dat vaak gepaard met een zekere argwaan, zo niet woede over de vraag. Een reactie die mij uitlegde dat, in het algemeen, degenen die zich niet hadden willen laten vaccineren, in een of andere ongunstige sociale situatie waren terechtgekomen. Na de patiënt gerustgesteld te hebben, wat zijn antwoord ook was, noteerde ik op een blad papier het antwoord dat hij mij gaf.

  Wetenschapper Bill Gates geeft toe: "50% van de gevaccineerde mensen zal spoedig sterven"

Geen van de 137 patiënten die ik vroeg, weigerde te antwoorden. Als het antwoord bevestigend was, vroeg ik welk soort vaccin ze hadden gekregen, wanneer, en of ze bijwerkingen hadden gehad. Daarna vroeg ik hen of ze mobiele telefoons of elektronische apparaten zoals draadloze headsets of tablets bij zich hadden, en zo ja, vroeg ik hen om die even uit te zetten. Als ze het uitschakelden, verdween op mijn mobiele telefoon meestal een van de apparaten die zich op Bluetooth hadden geregistreerd.

Van de honderden… Hier zijn de resultaten.

Van de 137 ondervraagde patiënten, zeiden 112 dat ze gevaccineerd waren, en 25 zeiden dat ze niet gevaccineerd waren. Geen van de patiënten die zeiden dat zij niet waren gevaccineerd, registreerde op mijn mobiele telefoon een apparaat dat beschikbaar was voor Bluetooth-verbinding, nadat zij ervoor hadden gezorgd dat hun mobiele telefoon, als zij er een hadden, was losgekoppeld. Bij 96 van de 112 patiënten die zeiden te zijn gevaccineerd en die hun elektronische apparaten hadden uitgeschakeld als zij die bij zich hadden, bleef op het scherm van mijn mobiele telefoon een MAC-code staan, die ik al in mijn aantekeningen had genoteerd naast de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

Ik interpreteerde dat het een code was die de patiënt zelf bij zich droeg en dat die code, toen hij het kantoor verliet, het gebouw verliet, van mijn mobiele telefoon verdween. Met deze eenvoudige observatie gedurende de maanden juli en augustus heb ik kunnen verifiëren dat 100% van de patiënten die zeggen dat zij niet gevaccineerd zijn, geen enkel contactapparaat via Bluetooth met mijn mobiele telefoon oproepen. Maar 86% van degenen die zeiden gevaccineerd te zijn, genereerden een MAC-adres op mijn mobiele telefoon. Dit zijn de waarnemingen die zijn gedaan, en er komen veel twijfels en vragen uit voort.

De vragen die mij het belangrijkst lijken, zijn de volgende: ten eerste, is het op mijn mobiele telefoon waargenomen signaal afkomstig van de gevaccineerde persoon? Welnu, juist de geïsoleerde omgeving en het niet gestoord worden door andere signalen hebben ervoor gezorgd dat er geen andere besmettingsbron is. Toen de SUMA-ambulance arriveerde, heb ik, afgezien van andere apparaten zoals “SUMA base” en verschillende MAC-adressen die ik toeschreef aan ambulancepersoneel dat gevaccineerd zou kunnen zijn, namelijk gemerkt dat deze signalen verdwenen toen de ambulance vertrok. En als er vermoedens waren of er een ander verstorend element was, bijvoorbeeld patiëntenbegeleiders op de gang, toevallige operatoren op de gang die de bron of oorsprong van andere markers konden zijn, dan heb ik die zaak terzijde geschoven. Het valt niet binnen de 137 die ik heb bevestigd.

  Trudeau speelt met vuur

Ten tweede, detecteren alle mobiele telefoons Bluetooth-apparaten met hetzelfde vermogen? Mijn antwoord is nee. Mijn ervaring is dat ze dat niet doen.

Ten derde, staat het detecteerbare MAC-adres op een persoon interactie met hem toe? In welke mate? Ik ben in ieder geval zeker van één ding: het stelt mij in staat te weten waar hij is, omdat ik wist dat er een gevaccineerd iemand naar mijn kantoor kwam voordat hij kwam opdagen.

De vierde vraag die ik mezelf stelde: als het MAC-adres iets persoonlijks, individueels en onherhaalbaars is, hoe is het dan mogelijk dat de vijf mensen die zijn ingespoten met de inhoud van hetzelfde flesje, uit dezelfde distributie van dezelfde batch, niet 5 verschillende MAC-adressen hebben? Welnu, ik heb overleg gepleegd met enkele computertechnici, robotici en collega biologen en ingenieurs, deskundigen in computerwetenschappen en nanorobotica. En zij pleiten voor de mogelijkheid dat deze code wordt gegenereerd als gevolg van de interactie van wat is geïnjecteerd met het genetisch materiaal van de patiënt. Misschien niet zozeer met hun DNA als wel met het grotere compatibiliteitscomplex, de HLA’s, die uiteindelijk van het genoom zijn afgeleid.

Ten zesde, als het MAC-adres door het vaccin wordt gegenereerd, waarom heeft dan slechts 86% van degenen die beweren gevaccineerd te zijn dit? Er zijn verschillende antwoorden overwogen om deze vraag te beantwoorden.

Het eerste: een deel van de flesjes zou een placebo kunnen zijn.

Ten tweede: sommige flesjes zouden gedenatureerd kunnen zijn.

Ten derde: een gebrek aan respons. met andere woorden, de verwachte resultaten worden niet altijd bereikt wanneer een product wordt toegepast.

En de vierde, die mij zeer belangrijk lijkt, is dat de patiënt liegt en zegt dat hij gevaccineerd is terwijl dat niet zo is om problemen of controverses te vermijden.

Ik heb veel twijfels. Dit zijn de bevindingen die ik heb gedaan. Ze vallen buiten mijn medische kennis. Ik getuig gewoon dat wanneer je in overleg bent met een persoon in een geïsoleerde omgeving, dat op mijn gsm opkomt. Wat betekent het? Ik heb geen idee. Maar ik vind het niet leuk.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gevaarlijke mRNA Covid-19 inentingen uitgelegd in lekentaal zodat bezorgde mensen het begrijpenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZuid-Afrikaanse arts: COVID injecties bedoeld om de wereldbevolking te verminderen door ‘miljarden’ te vergiftigen
Volgend artikel89% van de Covid-19 sterfgevallen onder volledig gevaccineerden – de meest recente gegevens over de volksgezondheid tonen aan dat dit een “pandemie van de volledig gevaccineerden” is en suggereren dat de gevaccineerden een grotere kans hebben om te sterven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

60 REACTIES

 1. GENIAAL !!!!!
  Ik laat me z.s.m. vaccineren want ik wil óók zo’n “computer address”” on board.
  Nooit meer verdwalen, want……..een klein rukje aan m’n linkeroor en zie daar, een plattegrond op m’n netvlies, ff aan het te vinden adres denken en…..huppeté, de hele route op m’n netvlies.
  Ik zoek de betekenis van een moeilijk woord : ik denk aan ’t woord, trek effies aan m’n neus en ik zie ’t op m’n netvlies.
  Ik geloof van het hele verhaal geen ene moer. Ik stond zojuist vlak naast een grote magneet, voelde geen aantrekkingskracht, zou dat met een “computer address” inside wél zo zijn ?

  • Gek dat de MSM dit verhaal nog niet breed opgepikt om te zorgen dat alle Millennials gelijk naar de vaccinatiestraat rennen voor nóg een spuit, met dat extra MAC adres!!! Hebben ze ook nog een versie om rechtstreeks in Bitcoin te beleggen, of is dat alleen voor booster shot nummer 4?

 2. sorry frontnieuws , ik heb het gehad met jullie ! ik ben nog altijd een CORONA-anti vaxer en volg sites die kritisch zijn omtrent de covid-hysterie en -gelukkig- tegenstemmen een podium geven , en zal die sites blijven volgen ! maar wat jullie doen is komplottheorieën verspreiden en dat ondergraaft elke wetenschappelijke basis van terechte reserves die tegen covid vaccins worden geuit! en dat is niet onschuldig !
  mijn huisarts is homeopaat , ik geloof daar in en wens dus geen corona gif vaccin in m n lijf .maar daar houdt het op voor mij !
  groet

 3. Lijkt me een broodje aap verhaal gezien de kennis die ik heb van electronica en zendapparatuur.
  Er is ook zoiets als een zender nodig om een MAC signaal te versturen.
  Ga midden op de hei staan met een aantal vaxx personen (die alle geen mobiel bij hebben)
  en kijk dan eens wat je opvangt.
  Ik denk nul komma nul.
  Maar het zou goed een Russisch troll verhaal kunnen zijn.
  Hoe dat werkt wordt dan weer hier uitgelegd:
  https://wolvex.nl/download/Blog/Documentaire/Operation_Infection.mp4

 4. Er onwaarschijnlijk.. ik denk dat de personen bv blue tooth oordopjes bij zich had i.o.d.
  Of in het geheel, meer waarschijnlijk een broodje aap verhaal.

 5. Jammer van de voorgaande reacties, het bevestigd dat veel mensen al geloven ze niet in het officiële narratief toch nog steeds heel veel last hebben van cognitieve dissonantie. Orwell City is zeer serieus te nemen, zij waren de eerste die het gebruik van grafeenoxide in de “vaccins” naar buiten bracht. Dat bluetooth verhaal is dan ook zeker geen complot theorie, en wordt door meerdere wat mij betreft zeker deskundig bronnen bevestigd.

  • het zeer “geloofwaardige” grafeenoxide verhaal ja …

   ik ben benieuwd wat voor zeker deskundige bronnen je hebt voor deze onzin … Mark Rutte misschien?

   • Misschien zou je zelf eens in de materie kunnen duiken? Behalve totaal niet onderbouwde kritiek komt er verder ook niet veel uit je toetsenbord.

     • Uit de op geen enkele wijze onderbouwde kritieken die je hier levert heb ik niet de indruk dat je ook maar ergens verstand van hebt. En daar ben ik 101% zeker van.

      • @blackpeat
       Idd dat figuur V en Jim hebben deze site gekaapt met hun constant negatief GeoH ..
       Mensen beledigen en voor mallot uitmaken .
       Deze gasten verzieken continue de hele beeld vorming en onderlinge gesprekken . De kijk mij een even figuren ..
       Ik ben onderlecht hoor .. jij en jullie zijn nitwitts en lager volk .
       Beledigen een persoon met kan wel aflezen hoe je soc. status is .. JIm En V doe mij ook een LOL opzouten SVP 🙁

 6. Iedereen kan deze proef zelf nemen, de waarheid van dit verhaal is dus eenvoudig te checken.
  Ik denk ook aan een broodje aap maar………

 7. Als je zelf gaat meten in de stad of winkelcentrums zie je verschillende MAC adressen voorbij komen. Meestal krijg je te zien welk apparaat het is, maar deze MAC adressen doen dat niet. Dan weet je nog niet wat het is, maar het is wel raar dat mensen een onbekend MAC adres bij zich hebben. Daar het al eens eerder werd gesuggereerd dat met die zogenaamde experimentele genetische injecties ook een trackingsysteem erin zat. Zodat de autoriteiten direct konden controleren of diegene geïnjecteerd was of niet. Met dit trackingsysteem kunnen ze iedereen niet alleen traceren, maar ook controleren en manipuleren.

  Want stel jij bent niet bij met je verplichte boosters, dat ze jouw MAC adres kunnen merken zodat bij elke controle punten alarm af laten gaan als je er langs gaat. Dat is waarschijnlijk ook de redenen van dat er nu steeds meer druk en dwang oplegt wordt voor de ongeïnjecteerde, die nog geen trackingsysteem in zich hebben gekregen. Want die kunnen door de autoriteiten dan nog niet gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Iedereen met een MAC adres kan op afstand gemanipuleerd worden en/of bij geen absolute gehoorzaamheid jouw ingespoten biowapen geactiveerd worden. Met deze ingespoten technologie is er geen ontkomen meer aan, om verdoemd te zijn voor je rest van je leven als slaaf.

  • Als ik mijn bluetooth laat zoeken in de buurt van gevaccineerde zie ik vreemde MAC adressen met veel getallen in paren van twee gescheiden door dubbelepunten, na een paar seconden wijzigt dit in een lang nummer.
   3 gevaccineerde levert 3 van die verschillende MACS op, zojuist nog getest, verbinding maken is niet mogelijk.
   Ik heb dit maanden geleden ook al eens gelezen en getest, ook toen gebeurde hetzelfde.
   Ik kan hier geen screenshots plaatsen geloof ik?

 8. Ik heb het een tijdje terug getest nadat ik op FN had gelezen dat iemand deze adressen voorbij zag fietsen. Op mijn werk heb ik naar de mac adressen gekeken, en ze waren altijd dezelfde als van de pc’s die er stonden. Ik ving nooit mac adressen op van de gevaccineerde collega’s, zelfs niet als ik vlak naast ze stond. Wel een apart verhaal weer, net zoals het magnetisme. Wie weet…het lijkt wel de bedoeling te zijn van het sinistere programma. (Trouwens, als je een video op het internet zet, krijg je dan niet betaald voor het aantal kliks, of zoiets.. iemand vertelde me dat veel van die verhalen neergezet worden om geld te verdienen dmv kliks.)

  • Dit soort technologie past echt niet in een injectiespuit hoor, het is werkelijk in alle opzichten een absurd verhaal waar echt niks van klopt.

   Volgende keer misschien een versie dat iemand de RNA code voor het produceren van een MAC adres generator met alle bijbehorende electronica heeft gekregen van Huawei (je weet wel, die Chinezen die de hele wereld bespioneren) en ingebouwd in de genetische code van de covid mRNA vaccins, met hulp van de Russen en Putin? Lijkt me een hele kluif, een MAC generator die helemaal uit aminozuren en wat suikers etc. is opgebouwd maar wie weet lag deze technologie al jaren op de plank zonder dat we het weten? Met wat fantasie zijn de mogelijkheden onbegrensd, dat blijkt maar weer 🙂

   En als het in de injectiespuiten past, zou het drinkwater of kopje koffie dan nog wel veilig zijn? misschien zit het allemaal wel vol met corona nanobots enzo. Boggles the mind …

 9. Meten doe je natuurlijk op een stil plekje, bijvoorbeeld in de duinen of op het strand (in de winter)
  mobiel uit en andere BT spullen en klaar.
  Heeft iemand de film Anon gezien?

  • Dat zou inderdaad kunnen, en ook kan dit MAC adres gekoppeld worden aan centrale gegevens in een database met een social credit systeem. Als dit nummer gekoppeld wordt aan je BSN dan ben je eigenlijk al de banaan.

  • Wat doen jullie hier nog als het toch allemaal onzin is wat hier vermeld wordt? Ga fijn ergens anders gelijkgesteden vervelen. Velen met mij lezen graag deze artikelen, nemen niet alles zomaar aan, maar veel wat ongelooflijk lijkt, blijkt achteraf toch de waarheid te zijn, of dicht bij de waareid te liggen. Als ik jou in 2019 had vertelt dat een jaar later om acht uur de kroegen dicht waren op straffe van een boete, mensen niet dichter dan 1,5 meter bij elkaar mochten komen en mensen vrijwillig mee zouden doen met genetische experimenten, dan had je me nooit geloofd. Mensen dood door injecties? Nee, kan niet. Kinderen moeten bij zwembaden buiten omkleden? Nee, kan niet. Niks kan en toch gebeurt het. Misschien wordt er inderdaad bij veel mensen een kill switch ingespoten. Ik zou het voor 2020 nooit geloven, maar nu? Kan zomaar. Ik sluit NIKS meer uit, echt NIKS.

   • Het zou fijn zijn als mensen niet zomaar alle onzin van het internet geloven en eens kritisch nadenken. Dat zou de geloofwaardigheid van anti-vaxxers ten goede komen in plaats van dat straks iedereen alle corona-vaccin weigeraars gaat wegzetten als doorgeslagen gekkies.

    In dat verband vind ik het trouwens prima als de site soms een broodje aap verhaal plaatst, om mensen alert te houden 😉 Maar kennelijk heeft zoiets ongewenste bijwerkingen.

 10. Ik geloof er niet zo in. Maar het is eenvoudig genoeg te controleren. Hier in de VS is het Thanksgiving, dus een simpele test met wat familieleden zou in ieder geval al aan moeten tonen of er iets dergelijks speelt of niet.

 11. Ik zocht net op “media acces control” en vond deze site.. https://www.cram.com/essay/Limitations-Of-Gait-Recognition/FCC6T6BTGU

  Het stuk wat je te lezen krijgt gaat over “gait” ,een manier om via je manier van lopen je te kunnen monitoren of zoiets.. heb het vluchtig gelezen maar het lijkt hier om een bedrijf te gaan dat een product aanbiedt. Als ik dit niet had gevonden had ik waarschijnlijk nóóit van het bestaan van die technologie afgeweten! Daarmee richt ik me op de reacties hierboven in wiens ogen dit te vergezocht is.. er bestaat zooooooo veel meer technologie dan wij als burger van af weten! Het is een self fullfilling profecy van de zelfbenoemde elite en al hun producten en strategieën zijn openbaar te vinden! Omdat ze ook nog eens gigantisch hoogmoedig en trots zijn laten ze alles openbaar zien wat ze willen bereiken. Je moet alleen wel zoeken en onderzoeken en daar haken veel mensen af. Simpel voorbeeld is films en series..laatste paar decennia zie je alleen nog maar rampenfilms, onderwerping aan de meest mensonterende en lijpe systemen (bijvoorbeeld the hunger games), kinderkanalen vol occulte tekenfilms en veel te jonge sexualiteit, perversie en ranzigheid shows, hunted house, ghost hunters enzovoorts. Wie oplet weet wat er nog komt

 12. Net als iemand hierboven zegt, het is makkelijk te controleren of het waar is of niet. Zelf roep ik liever niet waar of niet waar, want ik heb al te vaak gehoord dat het allemaal niet waar was… laat bewijs zien of anders gaat het in het laatje met “geen bewijs geleverd, nnb”.

 13. Ik geef wel toe dat een “spijsverteringsarts” waarschijnlijk meer verstand heeft van broodje aap dan ik.

  Ik denk dat ik het verder voor gezien houd hier (yippie, kunnen jullie allemaal weer er ongestoord op los fantaseren!). Bij de vaccinatie voorstanders zitten veel gekkies maar de sfeer hier slaat alles.

 14. Damn, een MAC adres en ik hoopte er zo op om een IP adres te krijgen met de injectie (geintje uiteraard)

  Maar even zonder gein. Ik weet vrij goed hoe het MAC systeem werkt. Ik deal ermee werk technisch. Ben zeker geen MAC adres engineer of zo. Ik zal het systeem zo gemakkelijk mogelijk proberen uit te leggen. Uiteraard zonder enige nuance, ook op punten waar dat wel zou moeten. Maar dan hebben jullie een idee hoe het technisch werkt.

  Het werkt eigenlijk op hetzelfde idee als telefoonnummers. Of Ip adressen. MAC adressen werken als volgt. Je hebt producenten van al die apparaten op deze planeet. Iedere producent die wil dat het appraat dat ze maakt kan communiceren moet zo een adres aanvragen. Er moet namelijk voorkomen worden dat verschillende apparaten hetzelfde MAC adres hebben gekregen.

  Producenten krijgen gewoon een block van die adressen die er zo uitzien. Kennen een nummertje toe aan zo een appraat en good to go. Uiteraard pas als dat centrale register weet welk apparaat welk nummertje heeft gekregen.

  De leveranciers geven hun klanten ook weer een nummertje range door. Vanaf dat niveau kan je op MAC adres security gaan doen. Als het bedrijf waarvoor je werkt en een bring your own device regeling heeft zonder white listing (helaas te veel nog steeds) heeft dat bedrijf een security probleem.

  Kortom, ik hoop dat je nu snapt waarom MAC adres aanmaken via een injectie en dat dat gewoon in het MAC systeem kan, no way. Los van wat er allemaal opeens technisch mogelijk moet zijn via een injectie.

  Groeten,
  Hugo

  Kom ajb niet met ja maar als ik mijn sim kaart in een nieuwe telefoon (of laptop of whatever) stop is dat toch ook gelijk geregeld? Ja dat komt omdat dat MAC adres a vrijgegeven is door de autoriteit die het ”MAC adresboek” beheert. Die de match maakt tussen dat appartaat (met zijn unieke MAC adres).

  Ik werk voor een kleine 5000 m/v bedrijf en heb te maken met MAC adressen vanuit een IT perspectief. Je dacht toch niet dat je met jouw mobiel (of desktop telefoon) door een simkaartje te veranderen nog steeds op ons telecom netwerk komt? No way. Jouw MAC adres moet geautoriseert zijn om er op te komen. Door mij en mijn team.

  Hoe MAC adressen werken is dat jouw lijf een uniek MAC adres heeft toegewezen gekregen.

  In ieder geval niet zonder de hele MAC adres technologie volledig op de schop te nemen.

  Echt, technisch gezien is dit zzover mijn kennis reikt aangezien MAC adres techneut maar werk er wel op groot zakelijk niveau vanuit IT perspectief mee en weet er heel wat vanaf. MAC technologie kan dit gewoon niet.

  Groeten,
  Hugo

  • Ahem, sorry, het deel na de eerste Groeten Hugo dacht ik gewist te hebben. Ah wel, kijkje in mijn hersenen voordat ik iets post. Vaak veranderd dat zoals jullie zien (smile). Schrijven wat ik denk helpt gedachtenen te ordenen.

   Groeten,
   Hugo

 15. Dat is wel waar. Maar alleen met Chinese smartphone. Als je een iPhone hebt, dan moet je in AppStore CZBLEControl downloaden. Dan werkt wel. Niet normaal

 16. Nou nou gezien de opmerkingen valt iedereen weer in slaap geloof ik op een paar na.
  En ik zie vele nieuwe naampjes
  Een trollen leger misschien?
  Het lijkt er wel op of ze hebben de spuit ontvangen vandaar deze reacties!
  Wees op je hoeden mensen.

 17. Zucht, toch maar weer reageren terwijl ik zo moe wordt van dit soort verhalen. Willem Engel (die ik overigens zeer waardeer voor al z’n inspanningen) begon er ook al over.
  Laat het duidelijk zijn dat dit fantasie verhalen zijn. Als electrotechnicus met ruime ervaring en kennis van o.a. bluetooth en andere draadloze communicatie standaarden weet ik dat dit absoluut onmogelijk is.
  Een draadloze communicatie opzetten vergt diverse componenten, microcomputer, radio circuit, antenne en een elektrische voedingsbron. Dat past niet in een spuitje van 0,3 ml en kan ook niet worden ”gevormd” in je lichaam met b.v. grafeenoxide (daarover verderop meer).
  Verder bluetooth werkt op een tamelijk hoge frequentie, als je op een of andere manier in je lichaam een antenne had kunnen vormen, komt dat signaal niet naar buiten want voor dat soort frequenties is de demping van het signaal door ons best wel goed elektrisch geleidend lichaam veel te groot.
  Wat oneindig meer plausibel is, is dat of dit gewoon een prank is van iemand die aandacht wil of dat bewust dit soort broodje aap verhalen de wereld in worden gestuurd om later de ”wappies” belachelijk te maken. Over grafeenoxide, vergelijkbaar verhaal, het meest plausibele is dat de gedetecteerde grafeenoxide in enkele van de flesjes met de bloedklonterprik restanten zijn van het productieproces van de mRNA rommel. Dit proces is geheim maar is het is zeer aannemelijk dat ze zoiets als grafeenoxide gebruiken als b.v. filter, drager, katalysator o.i.d. Door de grote haast in de productie kunnen dan losgeraakte deeltjes in het product terecht komen, zoiets als stukjes glas in een jampot.
  Laten we alstublieft ons verstand blijven gebruiken en niet in die -al dan niet bewust- in de wereld gezonden fantasie verhalen gaan geloven en verspreiden, des te gemakkelijker is het dan om ons als complotgekkies weg te zetten.
  Om dit te illustreren: een collega zei gekscherend tegen mij: Gisteren heb ik weer een nieuwe lading chips in m’n lichaam laten spuiten (hij doelde op de griepprik). Zo worden worden de mensen die dat geloven belachelijk en ongeloofwaardig gemaakt.
  Frontnieuws, zeer gewaardeerd door mij zou beter niet hier in mee kunnen gaan want dan krijg je de stempel complot-wappie-website en wordt er NIETS meer serieus genomen. Dit straalt (niet via bluetooth) uit naar de andere artikelen. Net als vertrouwen komt geloofwaardigheid te voet en gaat te paard.

 18. ” … of DE Bluetooth iets detecteerde … ”

  Je merkt al gauw dat mensen niet weten waar ze het over hebben doordat ze termen niet op een correcte manier in de juiste context kunnen plaatsen. Bluetooth is bovendien toch een communicatieprotocol?

 19. Voor die mensen die denken die alles weten over technologie… heb je gehoord over 5g? Weinig ervaring zeker. Heb je gehoord over kwantumcomputers? Waarschijnlijk niet! Wij denken dat wij alles weten.. maar dat is niet zo

 20. Het klinkt idioot, maar men vergeet vaak dat hedendaagse technologie vaak al vijftig jaar bestaat voordat het op de consumentenmarkt komt.
  Test het maar eens uit, en doe dat dan ook precies op die wijze zoals verteld en beschreven is.
  De juiste afstand en zo, en wijk daar dan niet vanaf. Werkt dit niet, probeer dan op een andere manier die
  waarden/connectie te vinden. Zo mij persoonlijk enorm interessant lijken als ik zou zijn geprikt met deze ziekespuit.
  Net als dat magneetverhaal, die je overigens schijnbaar ook goed moet uitvoeren. Met een hele sterke magneet en binnen een kwartier voordat al die deeltjes door lichaam reizen en daar overal blijven plakken.

  Wat voor broodje-aap artikel dit verder ook mag zijn……goed onthouden dat de coronaspuit sowieso op vele fronten foute boel is.

 21. Het zijn geen MAC Adressen, maar UUID’s.

  Nederland heeft Pfizer batches besteld zonder UUIDs denk ik.. want ik heb ze nog nooit gevonden.

   • Ja, ik heb een wireless adapter die ik op monitor kan zetten met een bereik van 300 meter. Wanneer ik netwerken scan dan vind ik allerlei apparaten. Computers, tv’s, bij mij in de buurt heeft iemand een slimme wasdroger. 🙂 Maar ik zie geen personen voorbij komen. Ik ga komend voorjaar eens op een bankje in het park zitten met mijn laptop op schoot. (trek ik mijn zwarte hoodie aan) :p

 22. Voor zover als ik weet en ik kom uit de electronica research bestaat een dergelijke technologie niet.
  Hoewel als je nadenkt worden er misschien wel 12 personen uit een enkel ampul gevaccineerd.
  Als er dan een code drager in deze ampul zit, krijgen al deze personen dezelfde code.
  Overigens met de uitgebreide versie van 5G tot zo’n 90GHz zou het mogelijk moeten zijn zeer kleine codedragers van energie te voorzien die dit signaal moduleren en dus kan worden opgevangen. Maar deze zouden door je lichaam worden afgestoten en dus voor zware problemen zorgen.
  De QR linkt vanzelf de code aan je persoon dus dit hoeft niet tevoren bekend te zijn.
  Ik denk dus dat dit een broodje aap verhaal is…. maar toch kan ik me voostellen dat de ongeremde vaccinatie drang die volkomen onnodig blijkt je aan het denken zet.

 23. Dit is een grappig broodje-aap verhaal.
  Ik neem aan dat er mensen zijn zonder technische background die zich zoiets laten wijsmaken. Bovendien als zoiets werkelijk waar zou zijn, zou het onmiddellijk door de meerderheid van technici en wetenschappers worden ontdekt en bevestigd en zou het “kot” te klein zijn.
  Bovendien zijn MAC adressen geformatteerd volgens een bepaald stramien. Er zijn globale en lokale MAC adressen. De voorlaatste bit van het eerste octet bepaalt of het om een lokaal of globaal address gaat.
  Als de overheid er iets mee wil doen om te communiceren zou het om een globaal address moeten gaan en de eerste 3 octets van het MAC address bepalen om welke organisatie het gaat.
  Globale MAC adressen staan dus geregistreerd op naam en men zou dus onmiddellijk de eigenaar of bedrijf of organisatie kunnen nagaan. De fameuze dokter Luis De Benito in kwestie spreekt daar bij mijn weten niet over. Er zijn websites waar je de vendor kan opzoeken op basis van de eerste 24 bits (3 octets): bv. http://www.base64online.com/mac_address.php
  Waarom heeft de dokter dit niet opgezocht en vermeld?

  De huidige stand van techniek laat niet toe dat zo’n compact apparaat op verre afstand kan communiceren via bluetooth of wifi of 5G etc en over voldoende batterijcapaciteit beschikt en past door de smalle naald van een injectiespuit. Om te “zenden” heb je ook een antenne nodig, die op zo’n kleine schaal niet mogelijk is. Een RFID zou wel mogelijk zijn, maar dat werkt niet met MAC adressen (vgl. chips in katten, honden). Deze werken doordat een apparaat dat in de nabijheid wordt gehouden zijn elektromagnetische energie door een passief RFID tag stuurt en daardoor een signaal (RFID-id) terugkrijgt via inductie (zoals je tandenborstel oplaadt).
  Er zijn ook actieve RFIDs maar die hebben ook weer een batterij nodig en passen niet door een naald.
  Stel dus dat het om een passieve RFID zou gaan, dan zijn de mogelijkheden vrij beperkt: je kan dan enkel de persoon in kwestie gaan taggen als je een leesapparaat zeer dicht in de nabijheid houdt. Wat zou de overheid daaraan hebben? Ze zouden je eventueel kunnen volgen als je voorbij een “leespaal” zou lopen, maar als ze dat zouden willen doen, kunnen ze beter onze gsm-signalen traceren (wat ze nu ook reeds doen). Die geven veel nauwkeuriger aan waar iemand zich bevindt.

 24. Prachtig,deze discussie ! Laat het broodje aap zijn, er komt toch genoeg degelijk weerwoord op ? Deze arts is uiteraard ook niet op dit vlak deskundig genoeg…Ik ‘geloof’ persoonlijk al vanaf mijn 15e helemaal níets !
  Heb geleerd altijd in te zetten op bewijs, waarschijnlijkheidsberekening of althans zo sluitend mogelijk beredeneren. Kom je al ver genoeg mee. Van meet af aan gezien dat de hele covid-hysterie pure nonsens was, gewoon simpel op basis van het gegeven van de onmogelijke tegenstrijdige beweringen van RIVM en mainstreammedia zélf (voor íedereen lévensgevaarlijk, íedereen kan het krijgen, maar 80% tot meer dan 98% zal er niets van merken, zelfs a-symptomatisch blijven..en meer nog zo, hahahahahaha !!!!) en op basis van het simpele feit dat ik door simpel gezond te zijn gaan leven al 21 jaar nog geen hoestje of verkoudheid of iets anders meer gehad heb…Proefondervindelijk, ‘empirisch’ noemen ze dat, haha ! Hoeveel hebben mensen eigenlijk nodig om kwakzalverij te herkennen ? Kijk gewoon altijd al maar wat aan iets verdiend wordt en door wie..helpt vaal al veel..Ben nergens echt deskundig in, maar het beetje gezond verstand van deze sukkelaar is blijkbaar meer dan genoeg om met de meeste nonsens vrij snel af te rekenen ! Overigens, blijf in principe overal voor open staan, vind deze discussie juist heel goed…Heb die 4 links nog niet nagetrokken, dus weet niet of die voor mij nog iets echt nieuws zouden brengen ! Groeten, Rudolf

 25. Overigens, mijn opstelling om níets te ‘geloven’ en bij álles te vragen “waar baseer je dat op ?” maakt veel mensen ook al boos, want dat kán zogenaamd niet…Denk je eerlijk te zijn en waarheidslievend..Het is ook nooit goed, haha !! De wereld is gewoon één groot gekkenhuis mensen ! Wat doe je eraan ? Bijven lachen…tot de laatste snik ! Aan alles komt een eind! Haha !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in