Yuval Noah Harari, via YouTube

Yuval Noah Harari wordt door de denkende bevolking terecht beschouwd als een van de gevaarlijkste intellectuelen die er bestaan. De adviseur van het Economisch Wereldforum is al berucht geworden door zijn ontmenselijkende uitspraken, dystopische voorspellingen, en zijn rol in een organisatie die de vervulling daarvan lijkt te bespoedigen (denk aan het digitaal traceren van contacten om ziekten in te dammen), schrijft Lifesitenews.com.

Maar hoe kunnen wij weten dat de mensen niet gewoon overdreven reageren op een karikatuur van Harari?

Het antwoord komt neer op deze vraag: Als wij, in de ogen van Harari, niet hoger staan dan de dieren, en de “overgrote meerderheid” van de wereldbevolking nu overbodig is, waar blijven wij dan?

In het volle zicht heeft hij ons een voorbode gegeven van de formule voor ongebreidelde tirannie. Harari gelooft in wat opgevat wordt als een grondbeginsel van het cultuurmarxisme: Er is geen waarheid, alleen macht.

Dat wil zeggen, Harari gelooft dat er geen “waarheid” is op de meest consequente en gevaarlijk mogelijke manier. Terwijl hij erkent dat er een objectieve wetenschappelijke werkelijkheid bestaat, heeft Harari openlijk het bestaan van objectieve waarden verworpen. Hij verwerpt dus vaste waarden, zoals de heiligheid van het menselijk leven, als grondslag voor de maatschappij en haar wetten.

Hij heeft dit duidelijk gemaakt in een recent interview met Chris Anderson, hoofd van de TED mediagroep, hetzelfde interview waarin hij berucht verklaarde dat de wereld de “overgrote meerderheid” van haar bevolking niet nodig heeft.

In hun gesprek beschreef Harari op veelzeggende wijze maatschappelijke waarden als “ficties” of “verhalen,” waarbij hij de mensenrechten als één van die voorbeelden noemde. Hij zei dat de mensenrechten “geen biologisch feit zijn,” maar een “verhaal dat wij geconstrueerd hebben.”

Harari is zelfs eerder zo ver gegaan dat hij beweerd heeft dat “Homo sapiens een post-waarheidsoort is, wiens macht afhangt van het scheppen en geloven van ficties.”

De strekking van zijn overtuiging wordt verontrustend duidelijker in zijn interview met Anderson, wanneer hij zich volledig lijkt te distantiëren van de mensenrechten als een vast beginsel.

  Mensen beginnen zichzelf te identificeren als "transabled" zodat ook zij een speciale behandeling kunnen krijgen

Wanneer Anderson de mensenrechten weer ter sprake brengt, en ze ook beschrijft als een “menselijke constructie,” interrumpeert Harari en spreekt erover in de verleden tijd, waarbij hij er nadrukkelijk op wijst dat onvervreemdbare rechten geen tijdloos geldend principe zijn:

“Het was een heel goed verhaal… Het is echter ook gevaarlijk om een verhaal dat we in een bepaalde historische setting geconstrueerd hebben, te verwarren en te denken dat we het zomaar kunnen toepassen op elke andere historische periode of op elke andere politieke en geografische plaats vandaag de dag in de wereld.”

Harari (en Anderson) zijn zo geraffineerd, dat zij het idee van de mensenrechten hebben overstegen! In feite is hun geloof een natuurlijk gevolg van het atheïsme, dat elk geloof in objectieve waarden willekeurig maakt.

Harari’s cultureel marxistische bewering dat macht de waarheid heeft toegeëigend, is in zijn vroegere artikelen en interviews sterk naar voren gebracht, zoals toen hij beweerde dat het in de wetenschap om macht gaat en niet om waarheid, of toen hij schreef dat “de mens als soort macht verkiest boven waarheid.”

Deze betreffende overtuiging wordt ook gesuggereerd in Harari’s interview met Anderson, wanneer deze vraagt: “Is het niet mogelijk dat sommige van deze verhalen [lees: waarden] waarachtiger zijn dan andere?” en de wetenschap noemt als iets waarvan hij niet wil geloven dat “het gewoon een ander verhaal is.”

Onmiddellijk grijpt Harari naar het onderwerp macht, en antwoordt: “Nee, dat is de wetenschap niet. Wij moeten in de geschiedenis twee soorten macht onderscheiden. Je hebt de macht over de objectieve werkelijkheid, zoals het bouwen van bruggen, of het genezen van ziekten, of het bouwen van een atoombom. En dan heb je de macht over mensen en hun subjectieve gevoelens, hun verbeelding, waardoor ze in iets geloven.”

Harari geeft hier aan dat hij het hele spectrum van de werkelijkheid door de lens van de macht ziet in plaats van de waarheid, zelfs zijn “objectieve” rijk van de wetenschap. Onthullend is ook het belang dat hij hecht aan macht over de menselijke wil, via de “gevoelens” en de “verbeelding.”

Als men zijn ideeën hier samenvoegt, ziet men Harari’s cultureel marxistische wereldbeeld naar voren komen: de machthebbers kunnen de waarden van de samenleing naar hun hand zetten, en zonder objectieve waarden – waaronder mensenrechten – is de maatschappij slaaf van de willekeurige ideeën en grillen van haar heersers.

  World Economic Forum houdt verontrustend heidens 'bos'-ritueel op podium

In 2018 schreef Harari: “Waarheid en macht kunnen maar tot op zekere hoogte samen reizen. Vroeg of laat gaan ze hun eigen weg. Als u macht wilt, zult u op een gegeven moment ficties moeten verspreiden. Als u de waarheid over de wereld wilt weten, zult u op een gegeven moment afstand moeten doen van macht. U zult dingen moeten toegeven – bijvoorbeeld over de bronnen van uw eigen macht – die bondgenoten boos zullen maken, volgelingen ontmoedigen of de sociale harmonie ondermijnen.”

“Als soort verkiezen de mensen macht boven waarheid. Wij besteden veel meer tijd en moeite aan pogingen om de wereld te beheersen dan aan pogingen om haar te begrijpen – en zelfs als wij haar proberen te begrijpen, doen wij dat meestal in de hoop dat het begrijpen van de wereld het gemakkelijker zal maken haar te beheersen. Als u dus droomt van een maatschappij waarin de waarheid hoogtij viert en de mythen worden genegeerd, hebt u weinig te verwachten van de Homo sapiens. U kunt uw geluk beter bij chimpansees beproeven.”

Gezien Harari’s positie als adviseur van het hoofd van het World Economic Forum, dat enorme invloed heeft op regeringen en bedrijven, moeten wij ons verder afvragen: Wat zegt deze uitspraak van Harari over hemzelf, en over het WEF?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

YUVAL HARIRI DOSSIER

Het ruimen van de mensheid versnelt, waarbij veel kinderen en jonge volwassenen worden gedood, terwijl de artsen en politici zwijgenVolg Frontnieuws op Telegram

  Bill Gates hoopt dat "samenzweringstheorieën" over zijn globalistische agenda "beginnen te verstommen"

Lees meer over:

Vorig artikelGeneesmiddelenbedrijven – Gewoon een beetje vals of door en door slecht?
Volgend artikelDe geplande plundering van Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. Typische communist, macht is belangrijker dan de mens. Nu is waarheid altijd wel iets geweest waar mee gesjoemeld werd, ook nu zie je dat heel duidelijk naar voren komen. Hij vergeet alleen dat hijzelf ook niet nodig is, al denkt hij van wel, de sukkel.

 2. Ondertussen worden alle trawanten van Schwab uit de belastingkist betaald, over onrendabelen gesproken. Al die nutteloze uitvreters inclusief de miljardairs, die hun geld gestolen hebben van de massa’s, kunnen naar hun eigen ideologie worden ausradiert. Harari voegt niets toe, hij bouwt geen huizen, hij kweekt geen voedsel, dom lullen is zijn vak.
  Die satanisten theorie, begint zich steeds meer te tonen. Werkelijk alles wat ze op tafel gooien, is er om de schepping van God kapot te maken. Het gaat er niet om of God bestaat, of satan bestaat. We hebben te maken met vol idioten die denken van wel. Om hun te doorgronden moet je het enigzins religieus bekijken.
  CO2, stikstof etc. zijn allemaal natuurlijke producten van moeder aarde. Die moeten worden bevochten volgens deze debielen. Nitraten, chemische verbindingen etc., hoor je ze niet over.
  De mens is verantwoordelijk voor klimaatverandering, hoe dan?
  Pharmaceutische medicijnen ipv natuurlijke medicijnen.
  Windmolens op zee, visbanken weg, vogels weg, leefomgeving van vis en vogels vernietigd. hoezo milieu schoon?
  Zonnepanelen op land. Hele landgoederen worden daardoor vernietigd, door de schaduw van deze platen op de landgoederen waar die krengen staan.
  Alles wat ze zeggen is precies het tegenovergestelde, leugen en bedrog, satan waardig.
  Tijd dat ze de planeet worden afgetrapt. Kutvolk.

  • Helemaal mee eens. Het is een gevaarlijke en satanische gek, die met z’n monotone praatjes zichzelf gelooft.deze idioot is een fuik in gezwommen onder dwang van Claus Schwab en zijn trawanten. Ongelofelijk dat een mens zover kan komen!! Dat al het menselijke in hem is weg gevloeid.

  • Actueler dan óóíít :

   ” Mijn schild ende betrouwen
   zijt Gij, o God mijn Heer,
   op U zo wil ik bouwen,
   Verlaat mij nimmermeer.

   Dat ik doch vroom mag blijven,
   uw dienaar t’aller stond,
   DE TIRANNIE VERDRIJVEN
   DIE MIJ MIJN HART VERWONDT. “

 3. Wat een stumper, hij beseft zijn lot niet.

  2Thess.1
  6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).

 4. Je hebt de macht over de objectieve werkelijkheid, zoals het bouwen van bruggen, of het genezen van ziekten, of het bouwen van een atoombom. En dan heb je de macht over mensen en hun subjectieve gevoelens, hun verbeelding, waardoor ze in iets geloven.”

  Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Kijk eens naar het wereldbeeld om u heen?

  Er is alleen macht.
  Hij is zo, dat is zijn natuur en is zich van geen kwaad bewust.

 5. Ja, hij is onbetwijfelbaar een monster, maar wel een dat de waarheid zegt. Hij heb groot gelijk dat bv mensenrechten een verhaal is wat wij gekonstrueerd hebben. Maar dat geld natuurlijk ook voor al die regels en wetten waarmee we van overhand voortdurend gekonfronteerd worden en die we moeten bevolgen als was het een onomstotelijke en onaanvechtbare waarheid. In principe is alles een uitgevonden werkelijkheid. En na bijna drie jaar van een uitgevonden gezondheitscrisis zou dat nu wel voor iedereen klaar moeten zijn. De enige waarheid is deze die we van de natuur meekrijgen. En alleen de natuurwetten zijn echt en niet te corrumperen.

  • Hoi Dominique,

   Ik ben het met je eens. Ik vind hem niet eens een monster.Hij zegt zoals het is. Niets meer niets minder. Macht, daar gaat het om. Al het andere zijn fabels. geld, pfff, degene met echte macht maken het geld. Mensenrechten pfff, doet er alleen toe als iemand anders dan jij die schend. Etc etc.

   Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. Wij zijn in een eind fase van een cyclus beland waardoor dat hele ”macht kaartenhuis” ineen stort. Zoals altijd. Dan gaan we de natuurwetten die jij terecht noemt weer gelden en zo gaan we weer een volgende cyclus in….

   History does not repeat but it surely rhymes (Mark Twain en goed uitgelegd in het boek ”the fourth turning” We zitten nu in een fourth turning. In plaats van jammeren kan je je beter nu voorbereiden om goede plek te krijgen in de crisis die komt om zo in bijvoorbeeld een instituur een verschil te kunnen maken.

   Groeten,
   Hugo

  • Ook het objectieve bestaan van natuurwetten wordt al ontkend sinds vele eeuwen. Bv. door het nominalisme uit de late middeleeuwen (Willem van Occam). Die filosofische stroming heet subjectivisme en is tot in onze grondwet doorgedrongen, doordat grondrechten niet absoluut gelden maar door overheidsmacht bij wet kunnen worden terzijde gesteld, bv. in het kader van bestrijding van een ziekte. Harari zegt niks nieuws, sinds de mens zelf i.p.v. zijn God de maat wilde zijn van alle dingen en zelf wilde bepalen wat goed en wat kwaad is. Nietzsche’s Wille zur Macht regeert, niet het recht. Er bestaat geen recht volgens dat soort mensen, alleen macht in Darwins strijd om het bestaan. Macht = recht. Tussen Harari en het Humanistische Verbond bestaat geen principieel onderscheid. Als God niet bestaat, is alles toegestaan (Dostojewski, dacht ik). Misschien iets om morgen, op de zondag, over door te denken. Vergeet ook niet hierbij zelfkritisch in de spiegel te kijken.

 6. Beste Mensen

  Over het algemeen gezien
  Heer dhr. Harari gelijk
  Helaas de aanpak is alleen verkeerd om tot indammen van overpopulatie dieren genaamd Mensen te dimmen te neutraliseren

  Immers Hij hoort bij dat clubje Rijken
  Als men Rijkdom bezit dan raakt men een groot deel van het verstand kwijt

  Het woord zegt het al rijkdom
  Met de nadruk op Dom
  Men raakt intelligentie kwijt
  Geld doet het denkwerk voor Rijkdom bezitters
  Inhaligheid doet de das om
  Hoe meer hoe beter gaat bij zulke gierigaards geesten hoog door de toren bekend als het hoofd blazen
  Immer denken kunnen die al niet meer
  En liefde is helemaal afgestompt weg

  Laat staan Universele liefde
  Hmmm….
  Wat is dat ??

  Dank U

  • @ Ringo Dada augustus 26, 2022 at 11:16,
   Dat fenomeen komt, omdat vele mensen denken dat wanneer iemand rijk is, dat dat komt omdat die persoon intelligent is. Daarom denken ook de rijkere mensen dat ze intelligent zijn. En dat deze rijken mensen dan macht over andere mogen hebben en daarvoor ook geweld mogen plegen om de afvallige bij de les te kunnen behouden. Want zij zelf zijn ervan overtuigt dat zij het beste en wijste zijn, maar doen dat alleen omdat macht verslavend werkt. Maar macht corrumpeert altijd, want ijdelheid begint dan een steeds grotere rol te spelen. En dan verkrijg je de meest onlogische beslissingen, die juist altijd ten nadelen zijn voor de gemeenschap. Dan werkt alleen nog een overdreven angst troefkaart, om de massa weer in de angstwaan te manoeuvreren en zo de absolute macht terug te winnen van de gemeenschap.

   Spelen met woorden is hun sterkste eigenschap, op die manier verwordt wetenschap en waarheden verward met wensdenken, omdat het financieel meer opbrengt voor hen. Zodat zij kunnen parasiteren op de gemeenschap, zonder dat de gemeenschap dat eigenlijk in de gaten heeft. Zolang de grote massa dat denkt, behouden zij de macht over de gemeenschap.

   Want de gemeenschap wordt via het onderwijssysteem geïndoctrineerd dat zij de autoriteiten altijd moeten gehoorzamen. Zo ontstaat het slaven systeem van de dag van vandaag. De fictie dat we vrij zijn en in een democratie leven, is de ergste vorm van slavernij, waar al onze rechten niets anders zijn dan betaalde privileges. Die de gemeenschap verward met onvervreemdbare rechten.

   De gemeenschap werkt voor de zogenaamde wijze mensen, die de gemeenschap leiden en die bepalen wat de waarheid is, door hun macht over de gemeenschap. Dit fenomeen zien we heel duidelijk met het zogenaamde coronavirus. De massa gelooft nog steeds heilig in het ziekmakende virus en gehoorzamen aan al die onzinnige maatregelen. Die het in werkelijkheid het alleen maar juist de ziekte versterken, maar omdat de angst troefkaart is getrokken, zijn vele geïndoctrineerde niet meer in staat om zelf na te denken (van hoe hoger je bent opgeleid, hoe langer je geïndoctrineerd bent) en gaan klakkeloos ervan uit dat de autoriteiten het beste met de gemeenschap voor hebben.

   Zodat de massa in de rij gaat staan om vrijwillig het experimentele euthanasie injectie in zich te laten spuiten, maar doordat het via geweldige P.R. de illusie voor de gemeenschap is wijs gemaakt dat het voor ons eigen bestwil is. Heeft de massa totaal geen argwaan en zijn de meeste nog steeds in hun overtuiging dat zij het juiste hebben gedaan.

 7. Het is zelf een nutteloze eter, zo zitten narcisten in elkaar, die zitten vol zelfhaat en projecteren dat naar hun omgeving. Tja, zielige vent met waarschijnlijk klein pikkie dat hij overcompenseert.

   • Dit is de eerste opmerking tussen de honderden die ik heb gelezen en die gaat over wraak. Mijn indruk is ook dat Harari door wraak wordt gedreven over wat de joden werd aangedaan. Ik heb zijn boek Homo Sapiens in 2019 gelezen. De eerste 100 bladzijden vond ik nog intrigerend, een heel andere benadering dan traditionele geschiedschrijving. Maar zodra hij bij de late middeleeuwen aankomt, gaat hij echt de mist in, waar hij ontkent dat in Europa “geen wetenschap” bestond. Ik denk dan aan de vele geleerden die Europa heeft voortgebracht, ook de ontwikkeling tot de industriële revolutie en wat allemaal is gevolgd, tot aan de massale ontwikkeling van Articificiele Intelligentie waar hij zo’n verblinde gelover van is. Waar hij mens en machine tot een geheel wil maken met chips etc. Al zijn gedachten zijn te vinden in de talloze geschriften en interviews van de afgelopen 2 jaar. Maar nu over wraak voor aangedaan leed. Er is mij niet veel bekend over de persoon, de jeugd van Harari. Hij draagt zijn boek Homo Sapiens op aan zijn vader voor wie hij veel bewondering heeft. Hij is getrouwd met een homo die als het ware als zijn kennis encyclopedie functioneert, geen menselijk woord over deze partner. Hij woont of woonde in een collectieve boerengemeenschap, een moshav, in de buurt van Jeruzalem en zal nu vast meer de wereld rondreizen om zijn hersenspinsels rond te balken. Als hij tot een publiek spreekt, schieten zijn ogen heen en weer over de aanwezigen, en praat met een fanatisme wat regelrecht van kon Goebbels komen. Hij praat zo overtuigd van zijn gelijk dat de mensheid niet ontkomt aan het transhumanisme, en dat al het gesleutel aan mensen mensheid bijna het eeuwige leven zou kunnen geven. Tja de mensheid….. wie heeft hij daarbij voor ogen: dit soort waanbeelden zijn alleen maar bedoeld voor de superrijken, de wereld elite, want wie anders zou dat kunnen betalen. De wereld elite die “de overgrote meerderheid van de bevolking niet nodig heeft”. Hij vroeg zich af hoe “nutteloze mensen “bezig gehouden konden worden nadat zij vervangen waren door Artificiële Intelligentie en hij stelde voor on ze te bedwelmen met drugs en videospelltjes (citaten ontleend aan Nationalfile.com genoemd in Frontnieuws 25-8 en 26-8 2022)
    Yuval Noah Hrari wordt gedreven door een diepe haat en zijn waanidee om de wereld te moeten redden. Nee, niet met de Ark van Noah, die overigens wel over selectie van mensen en dieren ging om ze te redden van een watersnood. Nee, slimmer, met AI, met QR codes, met plandemieën, met infiltratie van Westerse regeringen door de Young Leaders of de WEF. Harari als futuristische bijwagen van Klaus Schwab, de zoon van een nazi-industrieel, die zijn fabriek zag opgaan in een groter bedrijf en zijn droom verloor van ooit een bekende macht te zijn.
    Er zijn helaas veel mensen in deze wereld die anderen uit persoonlijke wraak een hak willen zetten, het menselijke leven onmogelijk willen maken. In Nederland zijn er talloze voorbeelden van politici die werkelijk op niets anders uitkomen dan hun eigen gevoel van genoegdoening als ze de bevolking weer een oor hebben aangenaaid: “Hoe was het voor u om minister van Volksgezondheid te zijn in de Coronahoogtijdage? “Nou ik had het voor geen goud willen missen!? Dat was HdJ in het kielzog van de gave premier van Nederland.
    Harari heeft 3 boeken geschreven die hem bekendheid gaven als futuristisch denker, maar hij is pas werkelijk aan de bak gekomen door als handlanger de nog algemene opvattingen van Klaus Schwab over de Great Reset te gaan uitwerken en onderbouwen: hij is als “his Masters Voice”!! Net zo vals en slecht.

 8. Wat een kortzichtige stomme lul is die gast eigenlijk…Ónbegrijpelijk dat zovelen erin trappen in die bekrompen filosofie…Maar ja, zo heb je er ook zat die zwéren bij Machiavelli als een soort superwijze, niet omdat hij beschrijft hoe een en ander vaak wérkt, maar omdat het dan dús zo zou móeten en het beste en enig mogelijke zou zijn…Tjaaa… En jezelf dan als simme intellectueel en een hele ‘filosoof’ zien…

 9. Harari is een zionist die zijn tong heel diep in de endeldarm van het wef heeft zitten.
  Ze moeten stuk voor stuk worden uitgeroeid. Nee,..niet opgesloten maar vernietigd.

  Zij zijn al jaren geleden begonnen met hun machtstrijd tegen de wereldbevolking.
  Mensen vallen bij bosjes dood neer en de bevolking heeft niet eens door hoever deze monsters hun agenda al hebben uitgevoerd.
  Het is nu of nooit..
  We moeten NU vechten voor ons bestaansrecht. Niet afwachten maar NU.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in