Het is al een tijdje geleden dat ik bericht heb over de schokkende cijfers in het VAERS-rapportagesysteem van de regering en over sommige van de hartverscheurende verhalen die daarin staan, zoals de recente dood van een 9-jarig meisje uit Californië, twee weken nadat zij een injectie had gekregen, schrijft Leo Hohman.

Het meisje kreeg één dosis van de injectie van Pfizer-BioNTech. Zij had geen reeds bestaande aandoeningen en werd niet gehospitaliseerd.

Zij had twee tot drie dagen last van “buikpijn, keelpijn en pijn op de borst; twee weken na ontvangst van de vaccinatie,” aldus de gegevensbank.

De VAERS-gegevens van 14 december 2020 tot 22 juli 2022 laten 12.232 ongewenste bijwerkingen zien bij 5- tot 11-jarigen, waaronder 313 “ernstige” gevallen en negen sterfgevallen.

De gegevensbank vermeldt ook 24 gevallen van hartontsteking, 47 gevallen van bloedklontersstoornissen, en 101 meldingen van toevallen in dezelfde leeftijdsgroep.

Lezers van deze website weten dat VAERS nog niet eens het begin van het hele verhaal vertelt. De daar vermelde sterfgevallen en invaliderende verwondingen vertegenwoordigen slechts 1 procent van de werkelijke aantallen, vanwege de neiging van artsen om de meeste verwoestingen die zij zien aangericht door hun partners in Big Pharma niet te melden.

In alle landen van de wereld samen zullen deze sterfgevallen door injecties een genocide van onnoemelijke omvang veroorzaken, een massale slachting die de doelen vervult van een Malthusiaanse clan van globalistische elites.

Hoe kan dit gebeuren, vraagt u. En wie zijn die “elites”?

Veel van deze zogenaamde elites zijn ook Luciferiaans, maar veel anderen zijn gewoon hebzuchtig. Weer anderen zwijgen en gaan mee uit zelfbehoud. Zij willen niet het risico lopen om gecanceld te worden en hun comfortabele levensstijl in gevaar te brengen.

Dankzij de consolidatie in de gezondheidszorg die door Obamacare versneld werd, zijn de meeste dokters tegenwoordig gewoon werknemers. Zij werken voor een loonstrookje. Dat betekent dat zij gemakkelijk te controleren zijn.

En hoe zit het met de politici? Zullen de Republikeinen dit niet veranderen als zij in januari de macht overnemen?

Dat is onwaarschijnlijk.

De genocide die wij in real time zien gebeuren is zo kwaadaardig, dat ik moeilijk kan begrijpen hoe iemand in de politiek over enig ander onderwerp kan praten.

Ik typte “overleden dagen na prik Pfizer Moderna” in mijn zoekmachine en ik kreeg bladzijden vol artikelen over mensen die stierven, meestal dagen of weken nadat ze een prik hadden gekregen.

De stijgende inflatie, hoe pijnlijk ook, stelt niets voor vergeleken met de pijn en de verwarring die zovelen moeten voelen wanneer hun moeder, vader, echtgenoot, broer of zus, vriend, of hun 9-jarige zoon of dochter “plotseling” en “onverwacht” sterft, dagen of weken nadat zij geprikt zijn. De ene dag zijn ze gezond, de volgende dag zijn ze weg.

En toch is het een verboden onderwerp. Geen enkele politicus, hoe conservatief of liberaal ook, wil er echt over praten.

Hun stilzwijgen speelt de globalisten in de kaart, die achter dit duistere depopulatieschema zitten.

  Duitse politica: Pandemie was een bètatest voor de totalitaire agenda van de globalisten

Zij haten kinderen, omdat zij de mensheid haten. En het meest van al haten zij de Schepper van de mensheid.

Historisch gezien hebben deze elites de mensheid altijd gehaat, maar zij moesten ons verdragen omdat zij ons nodig hadden om hun fabrieken te laten draaien, hun oorlogen te voeren, hun herenhuizen schoon te maken, hun voedsel te oogsten, ervoor te zorgen dat de treinen op tijd rijden.

Met de vooruitgang op het gebied van genbewerking, kunstmatige intelligentie en computeralgoritmen hebben zij nu robots die al deze taken kunnen doen, vaak beter en betrouwbaarder dan wij mensen. De gewassen die vroeger op het veld geplukt werden, kunnen nu in een laboratorium gekweekt worden door CRISPR gene editing.

Bekijk de video hieronder om een idee te krijgen van hoe ver de vooruitgang in de robotica in slechts de laatste 10 jaar is gekomen. Bedenk ook dat deze video van één bedrijf is, Boston Dynamics. Er zijn honderden bedrijven die aan robotica werken, en hoewel Boston Dynamics beweert dat het niet zal samenwerken met iemand die zijn robots voor militaire doeleinden wil gebruiken, zijn veel andere bedrijven wel op precies die toepassing gericht.

Kijk nu naar deze angstaanjagende robot van Sword Defense Systems, die in staat is om snel achter elkaar ballistische kogels af te vuren met een uiterste precisie tot op 2.100 meter. Zoals de verteller zegt, wordt dit beschouwd als “de toekomst van onbemande wapensystemen, en die toekomst is nu.”

Hier is een andere video over robot-spookhonden die door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt worden.

Ik heb een half dozijn van deze video’s op YouTube bekeken en vond het interessant hoeveel er op een bijna komische toon verteld worden. Dit is geen lachertje, mensen. Maar ik denk dat dit de manier is van Big Tech om ons in slaap te sussen en zelfgenoegzaam te aanvaarden dat zij machines maken om ons niet alleen te vervangen, maar ook om ons te doden.

Bovenop de technologische vooruitgang die hen in staat stelt ons te vervangen en ons te doden met machines, is in hun ogen ook de massale ruiming van de mensheid nodig, omdat zij geloven dat de snelle vooruitgang van de technologie hen in staat zal stellen veel langer te leven. Zij zijn bezig met de overgang, vertellen zij ons, van de ene soort naar de andere, van mens, naar transhumaan.

Als zij denken dat zij 125 of zelfs 150 jaar kunnen worden, betekent dat, dat zij zich zullen moeten ontdoen van degenen onder ons die zij als “nutteloze eters” beschouwen, om de waardevolle hulpbronnen voor zichzelf te behouden.

Deze Grote Reset gaat echt alleen maar over hulpbronnen.

Zoals Yuval Noah Harari meer dan eens openlijk heeft verklaard, is het probleem niet dat er te veel mensen zijn, maar dat wij te veel “nutteloze” en “onproductieve” mensen hebben, die geen waarde hebben in de nieuwe digitale economie.

  WEF "Young Global Leader" Macron introduceert digitaal ID-systeem in Frankrijk daags na verkiezingen

De noodzaak van een massale ruiming van de bevolking past perfect in de Malthusiaanse ideeën van zovele van de globalistische machtselites die onze instellingen beheersen en denken dat zij eeuwig zullen leven, of tenminste tot een leeftijd die twee keer zo hoog is als die van de rest van ons.

Deze ideeën zijn gebaseerd op de leer van de 19e eeuwse Engelse filosoof en geestelijke Thomas Malthus, die geloofde dat de bevolking van de aarde in evenwicht gebracht moest worden met de voorraad voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen.

Er zijn bewijzen te over dat “fossiele brandstoffen” zoals aardolie en aardgas zichzelf onder het aardoppervlak aanvullen. De Rockefeller-clan was de eerste om olie, gas en steenkool “fossiele brandstoffen” te noemen, waarschijnlijk omdat zij volgelingen van Malthus waren en de indruk wilden wekken dat deze hulpbronnen eindig en schaars waren.

De waarheid is dat olie en gas er in overvloed zijn en daarom goedkoop zouden moeten zijn.

Maar als ze goedkoop waren, zouden mensen als de Rockefellers en de Bushes geen miljardairs geworden zijn. Dus gaan de leugens door.

Het uitroeien van een paar miljard mensen is altijd een deel van het plan geweest.

Het Kissinger Report, dat in 1974 verscheen, was een van de eerste officiële documenten waarin een ontvolkingsprogramma werd bepleit, en sindsdien is er een onophoudelijke lawine van dergelijke rapporten, boeken en toespraken van de globalisten geweest, waarin om een veel kleinere wereldbevolking werd gevraagd. De Georgia Guidestones, die onlangs in het nieuws kwamen toen ze op mysterieuze wijze in stukken werden geblazen en vervolgens met de grond gelijk gemaakt, riepen op tot een wereldbevolking die “voortdurend in evenwicht is met de natuur” en beperkt is tot niet meer dan 500 miljoen mensen, tegenover de huidige 7,5 miljard.

Ontvolking past ook in de strategie voor één-wereld-controle over alle hulpbronnen – levende en niet-levende – die in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties is vervat.

Dus waarom zouden de globalistische machtselites, de rijkste en machtigste mensen ter wereld, zich niet bezighouden met eugenetica en genocide?

Het probleem met het voeren van biologische oorlogsvoering is altijd geweest, hoe lever je het wapen op een efficiënte manier af?

Wij hebben antraxbrieven gezien en andere kleine aanslagen, maar wat als men het biowapen wilde gebruiken om een derde of meer van de wereldbevolking uit te roeien? Hoe zou u dat doen op een manier die de elites van de dood en verderf gevrijwaard hield?

Dan komt u bij de corrupte wereldmedia, die nu gecontroleerd worden door zes of zeven grote bedrijven met elkaar overlappende eigenaars, en het probleem is opgelost. U geeft uw mediaschoothondjes gewoon opdracht om de grootste propagandacampagne te ontketenen die de wereld ooit gezien heeft, en u betaalt ze daar rijkelijk voor met geld uit advertenties van de regering en van stichtingen als de Bill en Melinda Gates Foundation, en voilà, u overtuigt de onwetende massa ervan dat ze het biowapen rechtstreeks in hun lichaam moeten laten injecteren.

  In Nederland vordert de "Grote Reset" gestaag - Camera's melden voertuigen die niet in de stad thuishoren!

Iedereen die hieraan twijfelt en zijn vertrouwen stelt in de regeringen van de wereld, of hun bedrijfspartners in de media, die allemaal bewezen hebben slechts pionnen te zijn van de elites van Davos, verpersoonlijkt door Bill Gates, Klaus Schwab, Yuval Noah Harari en het World Economic Forum, heeft beslist zijn kop in het zand gestoken.

Harari heeft het heel duidelijk gezegd toen hij zei: “De voornaamste waarde van de wetenschap is macht. Zij gebruiken tot op zekere hoogte de waarheid, maar dat is niet hun hoogste waarde. De wetenschap als instelling is vooral geïnteresseerd in het verkrijgen van controle over de wereld.” (zie video hieronder)

Harari zegt dat zijn favoriete boek Brave New World is. Hoe veelzeggend. Aldus Huxley schreef Brave New World om ons te laten zien hoe een eliteklasse van technocraten op een dag zou opstaan en een centraal gepland autoritair systeem zou leiden dat alle menselijke activiteiten beheert. En wanneer de mensen in deze toekomstige dystopische maatschappij een leeftijd bereikt hebben waarop ze niet meer productief of nuttig voor het systeem zijn, krijgen ze een medicijn toegediend dat hen in slaap brengt, voor altijd. Niemand, behalve de elites, mocht ouder dan 60 jaar worden in Harari’s favoriete boek, de Brave New World.

Deze mensen zijn meedogenloos. Maar wat ik zo fijn vind aan Harari is dat hij, in tegenstelling tot de meeste globalistische elites, ons niet probeert wijs te maken dat de uitkomst van hun agenda op de een of andere manier welwillend zal zijn, of dat deze monsters een soort altruïstische motieven hebben. Hij komt er recht voor uit en vertelt ons wat hun drijfveren zijn: zij willen ons overheersen en aan slavernij onderwerpen. Het gaat om macht en controle.

Wij moeten onze vijand kennen en de diepten van verdorvenheid van de personen met wie wij te doen hebben. Als wij hen willen breken, zal het standvastig verzet vergen en moed om op te staan, zich uit te spreken, en te leren leven met de gevolgen. Wij moeten leren buiten hun systemen te leven. Dat vereist dat wij samenwerken, niet elkaar tegenwerken. Hoe meer mensen wij ervan kunnen overtuigen zich bij ons aan te sluiten, hoe beter wij af zullen zijn.

God verhoede dat wij zouden handelen als de ouders van dat 9-jarige meisje, die onwetend hun kind aan deze demonen opofferden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Speelt Nederland een sleutelrol in de Grote Reset? Volgens gelekte documenten voert Nederland de globale WEF agenda aanVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelLevensverzekeringsclaims rijzen de pan uit na uitrol COVID prik, hetgeen verzekeraars ertoe kan aanzetten juridische stappen te ondernemen tegen vaccinfabrikanten
Volgend artikelDokter die “Geen Prik, Geen Baan” aanmoedigde krijgt plotseling een hartaanval
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

57 REACTIES

 1. Off topic maar toch actueel.

  Voormalig vicepresident van Pfizer concludeert: ‘Er bestaan geen luchtwegvirussen’

  Nieuwe informatie
  De gepensioneerde farmacoloog heeft onlangs nieuwe informatie gekregen en daaruit blijkt volgens hem dat luchtwegvirussen zoals wij ze kennen niet bestaan. “Ja, mensen worden ziek. Ze worden ‘verkouden’ en krijgen ‘de griep’, maar we weten niet waar dat door wordt veroorzaakt,” zei Yeadon. “In ieder geval niet door luchtwegvirussen.”

  Hij zei eerder dat je niet bang hoeft te zijn voor corona. “Je moet doodsbang zijn voor je overheid. Wees niet bang voor het virus. Jullie moeten je vrijheden terugpakken.”

  https://www.ninefornews.nl/voormalig-vicepresident-van-pfizer-concludeert-er-bestaan-geen-luchtwegvirussen/

  • @Adriaan W.

   Beste,

   ninefornews is m.i. volledig gecontroleerde oppositie.!!!!

   Ik had op het topic “Gisteren nog een complottheorie: Oekraïense leger gebruikt scholen en ziekenhuizen als uitvalsbasis” een reactie gegeven op Merijn Hugens inzake Oekraïne, gewoon met een link en on topic.

   Ik maakte daarbij de opmerking dat Baudet, want daar ging de reactie van Merijn over, precies weet wat er aan de hand is daar en dat het een minervaboy is met een uiltje en dus….nou jas, duidelijk toch…..en al weer voor de zoveelste keer NIET GEPLAATST…..en daarbij was het m.i. ook een erg goede link met nogal wat hete ijzers…..

   De een na de andere alternatieve mediazender gaat overstag…..

   N4N, CTSV en ga zo maar door…….

   Maar oké, wilde dit gewoon even kwijt omdat je nine for controlled news hier benoemde!!
   Fijne avond verder,

   Gladiator

   • Adriaan W. augustus 4, 2022 at 11:55
    Onomstotelijk is vast komt te staan dat virussen niet bestaan

    Virussen bestaan niet: Dr. Stefan Lanka heeft controle-experimenten gedaan
    Voormalig arts Thomas Cowan legt in een interview met Gareth Icke uit dat de viruskeizer geen kleren aan heeft. Samen met Andrew Kaufman en Stefan Lanka heeft Cowan voldoende geld ingezameld om eindelijk de controle-experimenten uit te voeren die in 70 jaar virusonderzoek nooit zijn gedaan, maar wel gedaan hadden moeten worden. Door deze controle-experimenten, die Stefan Lanka heeft uitgevoerd, is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat virussen ziekte veroorzaken niet klopt: 1. nog nooit is een virus geïsoleerd aangetoond, en 2. nog nooit is aangetoond dat besmettingen bestaan.

    lees verder >>> https://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=54

   • Gladiator. same here. Kijk naar de profielfoto van die soy boy, dan weet je genoeg.
    Ik vind frontnieuws vaak click baits plaatst en dat ook hij het niet aandurft over Israël en de duizenden jaren joodse agenda durft te praten, maar hij blokeert zover ik weet geen reacties en dat siert hem. Mag ook gezegd worden.

   • Hier hetzelfde met ningornews , die posten geen reactie van mij. Heb heel die site eruit gepleurd. Ze zijn verschrikkelijk met censureren. Een heel slechte zaak. Recht op vrije meningsuiting kent ninefornews niet.

    • @Greet,

     Datzelfde geldt voor commonsensetv, Carla in het bijzonder, die duldt geen tegenspraak of andere waarheden op feiten gebaseerd behalve die van haarzelf. Maar wel de bek vol over censuur, de pot verwijt de ketel. Misselijk mens is het.

     • commonsensetv is bagger .
      Voor dat carla verscheen en nu tot prominent is verheven was commonsensetv al pure bagger met veel niet geplaatste opmerkingen. Vraag Gladiator maar wat hij daar heeft mee gemaakt . Het posten onder zijn naam en vullus berichten neerzetten.
      Ik ben al heel lang afgehaakt op commonsensetv .
      Slappen happen zooi en kijk mij eens gedoe.
      Trouwens er zijn veel namen afgehaakt.
      P.s je kunt hier in alle talen meelezen ook je draadjes .
      De halve wereld leest mee 😎

   • Bij mij hetzelfde; om de haverklap worden mijn comments niet geplaatst op n4n.
    Opvallend vaak wanneer ik opmerkingen maak verdwijnen ze al voordat ”de moderatie” ze beoordeeld heeft. Er wordt volop gecensureerd bij n4n, en ik heb zo’n vermoeden dat er meer van deze fake sites operationeel zijn
    Blackbox, Weltschmerz en BPOC zijn sites die ik ook niet vertrouw. Ik laat ze maar voor wat ze zijn. Onbetrouwbaar

    • Toch aardig om te weten dat onzereset.nl / mediacollectief.nl is opgezet door Weltschmerz. Het aardige van de collectie is dat iedere website zijn/haar eigen karakter heeft. Naast het gegeven dat er gigantisch veel informatie wordt bijeengebracht dus wat mij betreft een aanwinst. Een aantal beheerders ervan zijn niet anoniem en dus gemakkelijk op te sporen om het leven zuur te maken. Vermoedelijk ligt daar de clou.

     • V.w.b. mijn verwijderde kopij bij BLCKBX en waar ik over schreef, kan dat te maken hebben met A) de moeilijkheidsgraad en daaraan geen aandeel willen hebben of B) deze op te slaan in een dossier om er later mee aan de slag te willen en er een primeur mee te behalen of C) geen idee.

    • ´Opvallend vaak wanneer ik opmerkingen maak verdwijnen ze al voordat ”de moderatie” ze beoordeeld heeft.´

     Dat kan te maken hebben met het spamfilter en bepaalde instellingen.

     • Ik heb sterk de indruk dat ze, net zoals Greet al zei, hevig aan het censureren zijn daar. En dat die censuur ook steeds strakker werkt.
      Een site die ik wel vertrouw is bijv. Blue Tiger en ook De Andere Krant is een goed initiatief.
      Echter bij alles wat je bezoekt blijft waakzaamheid een goede vriend.

      • @aguille,

       Beste,

       Puur ter info ……en ik ga niet uitleggen waarom met 1 uitzondering die ik even zal noemen….

       Blue Tiger alsmede De andere krant (is toch van Karel van Wolferen of niet!?) zijn beiden CO!!

       Daarbij, ga er maar beter gewoon van uit dat IEDEREEN die nog steeds over een achterlijk niet bestaand virus blijft ouwehoeren ZEKER CO is!

       Er is geen virus waar men ziek van kan worden en dat is er nooit geweest.

       Als wij dat inmiddels weten dan weten zij dat ook!

       Einde verhaal. Tijd verknoeien indien deze klootzakken aandacht BLIJVEN KRIJGEN!!!!

       Dit zijn de al zo enorm vaak genoemde BROOD & SPELEN en men blijft er maar intrappen!!!!

       Laat ons informatie verstrekken onder elkaar. Daar worden we wijzer van. En zou iemand ernaast zitten, so what, netjes blijven en uitleg geven of met bronnen komen. Klaar is Kees!

       Fijne en rustige nacht gewenst allen,

       Gladiator

       • ´Blue Tiger alsmede De andere krant (is toch van Karel van Wolferen of niet!?) zijn beiden CO!!´

        De andere krant is niet van Van Wolferen. De gezond verstand krant is van Van Wolferen.

        Blue Tiger is in mijn beleving geen CO. Check de interviews en gasten.

        • @Greengo,

         Helaas beste,

         Peter Borger geloofd vast in een virus en iedereen die dat zegt zit ernaast.

         En Bhakdi blijft vast in virussen geloven….

         Daarbij is hij een fervent lid van de Rotary Club (waarbij ik hem zag lopen met zijn handjes in een piramidevorm, precies als Merkel), en die zijn per definitie vrijmetselaar en zijn zoon zit in de vaccinindustrie…..

         Dat zijn voor mij toch een beetje teveel rode lantaarns.

         Maar ieder zijn ding zou ik zeggen, want zoals ik al eerder aangaf,

         Het heeft geen zin om telkens mensen te wijzen op CO. Ik deel het mede en wat eenieder ermee doet zal me worst wezen. Ik heb in het begin geloof gehecht aan Bhakdi maar helaas ben ik inmiddels echt een andere mening toegedaan!

         Maar no hard feelings, ieder zijn dib=ng.

         Groet,

         Gladiator

        • @Gladiator – dank voor deze informatie. Veel kaf onder het koren. Het wordt er niet gemakkelijker op..

        • @Gladiator – een bezoeker van FN deelde mee dat een ieder die een beetje een positie krijgt in de USA een Vrijmetselaarsloge dient te bezoeken.. Die had ik nog niet eerder vernomen.

       • @Greengo
        Dt is in Nederland, Duitsland ook het geval.
        Ik durf er vergif op te nemen dat voor de EU in Brussel er de deur ook voor open staat…

        • EU Brussel is welzeker. Alle functies voor burgermeester imo ook zeker. Wooncorporaties, Gemeentehuischefs.. inderdaad.

   • Grappig dat je dit noemt. Ik heb verre van goede belevenissen bij die site. Reacties laten ze weg èn nog veel erger:
    Als ik hun site geopend heb en daarna Frontnieuws of Niburu wil checken blijft NvN hangen!!!!
    Dat gebeurt tussen andere willekeurige sites niet.
    En dit gebeurt bijna continu. Ook de zoekmachine ducksgogo laat soms googlechrome zien. We worden simpelweg continu in de gaten gehouden. Internet blijft hoe dan ook het wapen van de amerikanen.

    Èn eindelize reclames waar die homo flink aan verdient.

 2. Dat ruimen gaat niet heel voorspoedig wanneer je als voorbeeld 1 geval van de andere kant van de wereld moet nemen. Ik vrees dat Dutroux nog hoger in aanzien staat.

 3. Ondertussen wel beter nieuws uit Israël, vax voor kinderen wordt niet alleen massaal geweigerd, maar ook niet meer toegestaan.
  “Israel now says NO to Pfizer & Moderna, no vaccine for our babies! ‘0.04% compliance as Israelis wholly reject Pfizer’s baby & toddler mRNA shots campaign’; we await more intel but great so far!
  Dus het “wakker worden gaat sneller en sneller en dat is goed! Nu is het aan de lage landen om de regeringen te dwingen en vergeet…wij luisteren niet meer naar die WEF-Clowns YGL..basta!!!

  • @Jerome,
   Beste,

   De vader van mijn beste vriend was gespoten en wel 2x en daarna nog ff een boostertje……kort daarna kankerexplosie en binnen 1 maand dood. We hebben hem 2 maanden geleden gaan cremeren.

   En dan nog iemand die hier ook vaak een reactie geeft, hij leest dit misschien maar ik noem nooit namen. Zijn moeder is recent overleden ivm enkele hersentumoren……ook zij is inmiddels gecremeerd.

   En dan nog 3 maanden geleden mijn ex-overbuurman, een hele fijne kerel welke ik nog gewaarschuwd heb na zijn eerste prik…..dat was op een dinsdag en hij zei dat hij toch maar liever de vrijdag daarna ging voor zijn 2e prik. Dat was begin van dit jaar……….

   Ben er ongeveer 3 maanden geleden weer geweest, voor een fles butagas…….

   Daar aangekomen, weer op een dinsdag, was de poort gesloten maar ben er toch doorgegaan want ik ken deze superfijne mensen al meer dan 40 jaar……..

   Even op een raampje getikt en toen kwam zijn broer naar buiten….waar ik aan vroeg of ik een fles gas kon meenemen…..die waren op deelde hij me mede….en er kwamen ook geen nieuwe meer…..zijn broer was namelijk de week ervoor overleden aan een HARTSTILSTAND…….hij is 49 jaar geworden en was een enorme fijne kerel…..en oh ja, heb nog kunnen vernemen dat hij ook nog een booster heeft gehad wat zijn kans op sterven opschroefde naar 75% volgens Dr. Young!!!!!

   En Christine Anderson, het Duitse EU lid zei letterlijk tijdens haar recente statement…..”……en zeg niet dat jullie DIT niet geweten hebben want dat hebben jullie….”……..

   Deze vuile teringlijders uit theater den Haag zal ik dit NOOIT vergeven en ben me aan het beraden wat te doen….

   Typen op een site zet namelijk zelfs na bijna 3 jaar geen zoden aan de dijk, helemaal geen!

   Er moet iets gaan gebeuren en dat gaat het ook, zo zeker als ik hier nu schrijf, zo zeker zal ik actie ondernemen en wel heel erg zeker.

   Degene die dit leest en zichzelf OVERHEIDSRAT noemt, be my guest, ik ben dat namelijk ook geweest en wel ruim 25 jaar…..en gewerkt voor 5 verschillende ministeries……en dus zullen jullie nooit ook maar een beetje indruk op me kunnen maken……lust jullie rauw namelijk!

   Ik zou maar beter op tijd wisselen van zijde…..dat gaat namelijk met 100% zekerheid niet meer goed komen………CAPICHE…!!!

   En @Jerome, sorry dat ik zo doordraafde maar het moest gewoon ff!!! Is niet aan u gericht!

   Gladiator
   A Warrior doesn’t take Orders!!!!

   • @Gladiator – Hoe dan ook het is fijn wanneer een mens ergens z´n gal kan / mag spuwen.

    Er zou ergens een Poll mogen komen om de diverse motivaties om zich te laten prikken inzichtelijk te maken. Meer dan een Poll eigenlijk omdat een meerkeuze vraag met respectievelijke antwoorden dat inzicht nooit zal kunnen weergeven.

    Zo vernam ik van iemand dat hij z´n tweede prik MOEST gaan halen voordat zijn makelaar verder in zee zou gaan met hem aangaande het verkopen van zijn huis. Daar is hij goed ziek door geworden en toen werd hij wakker. Er zit nog een triest verhaal aan vast, maar dat houd ik maar even voor mezelf. Ik bid voor hem dat hij het mag overleven.

    • Van imbicielen die idioten met de reputatie van 2e hands autohandelaar gebruiken im een huis te verkopen….tja, er is inderdaad een teveel aan idioten.

     Verder snap ik echt niet waarom je zou willen weten wat de motivatie van de (hopelijk snel) stervende massa is. (want als dat niet opschiet wordt het knap lastig voor ons)

     Voor mij zijn ze zonder uitzondering zwak begaafd.

     Geen enkele aanvaardbare reden om een onbekend expetimenteel goedje waarvan de effecten op (middel)lange termijn niet bekend zijn in je ader te laten spuiten.

 4. Ach, daar hebben we onze cybertrol weer. Vragend om opnieuw de zak te krijgen. Anne heet het ditmaal.

  Overigens een goed artikel Frontnieuws. Zoals vaker het geval is.

 5. Op mij laat ze de indruk achter dat ze compleet bezeten is…Met de blik van krankzinnigheid en verbetenheid alleen al zou ik haar niet in m’n buurt willen hebben. Zou constant omkijken

 6. Dit alles gebeurt door de weerloze laffe houding van de bevolking, Dank aan allen die door lafheid alles weg laten nemen wat onze ouders hebben opgebouwd. Ik kots van mijn landgenoten.

 7. Als ik die afgrijselijk stomme mislijk makende kop van die zak zie, vergaat me de zi om te lezen wattie nou weer in zijn zieke kop heeft gefantaseerd.
  Als zijn IQ boven de 50 uitkomt, zal ik eens iets van hem lezen; tot dan: niet dus.

 8. Kinderen zijn wederom het slachtoffer van hun ouders zij zijn schuld dat hun kind vermoord is zij hebben er zelfs toestemming voor gegeven je zal zo een ouder maar zijn dus de ouders behoren ook bij deze sekte van het WEF.

 9. Artsen, tandartsen, burgemeesters, etc zijn lid van de rotaryclub.
  Mijn tandarts in Duitsland is/was lid van de rotaryclub. Kon ik jaren geleden zomaar op Internet vinden.
  Een tijdje geleden een overlijdensadvertentie van een kinderarts, ook lid van de rotaryclub.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in