Al wekenlang protesteren boeren in Nederland heftig tegen het plan van hun regering om de stikstof- en ammoniakvervuiling van het land tegen 2030 te halveren. Geschat wordt dat dit plan – dat in sommige provincies emissieverminderingen van 95% voorschrijft – een vermindering van de veestapel met 30% zal vergen en veel van de boeren in het land failliet zal doen gaan.

De protesten waren opmerkelijk heftig, met tienduizenden die de straat opgingen om de snelwegen van het land te blokkeren, hooibalen in brand te steken en mest uit te strooien voor de huizen van politici. Bij één incident heeft de Nederlandse politie zelfs met scherp geschoten op één van de demonstranten, toen hij met zijn tractor om de politieafzetting heen reed.

Ja, de taferelen die zich afspelen in het anders zo rustige Nederland zijn schokkend. Maar dat zouden zij niet moeten zijn. Zij zijn slechts het begin van een grote wereldwijde strijd die op til is tussen de vrije mensen van de wereld en de technocraten die zich in naam van  Agenda 2030 voor Duurzame Slavernij tegen hen keren

Vergist u zich niet: wie u ook bent, waar u ook woont, wat u ook doet, deze machtsbeluste elites zullen het hierna op uw levensonderhoud gemunt hebben. Wij zijn nu allemaal Nederlandse boeren.

Dit is het verhaal van hoe wij hier gekomen zijn, waar wij heen gaan en wat dat betekent.

DE STRIJD IS BEGONNEN

Herinnert u zich de Gele Hesjes-beweging? Weet u nog hoe in 2018 in Frankrijk een populistische beweging opstond die de gilets jaunes droegen, die bestuurders volgens de Franse wet in hun voertuigen moeten dragen en in noodsituaties moeten dragen? Weet u nog hoe zij week na week de straat opgingen in een escalerende reeks protesten die de regering Macron ten val dreigden te brengen? Natuurlijk weet u dat.

Maar herinnert u zich ook waarom deze beweging is ontstaan? Waarschijnlijk niet, want het antwoord past niet gemakkelijk in het MSM propaganda verhaal. Koolstofbelastingen. De oorspronkelijke protesten gingen over koolstofheffingen.

Het Franse Ministerie van Ecologische Overgang (dat blijkbaar echt bestaat) heeft in zijn oneindige wijsheid besloten dat de “ecotaks” op benzine en diesel (die ook werkelijk bestaat) te laag was, en heeft die verhoogd. Dit wekte de woede op van het publiek, dat toch al te lijden had onder de stijgende benzineprijzen. En een nieuwe landelijke (en uiteindelijk wereldwijde) protestbeweging was geboren.

Natuurlijk trokken de meeste van deze demonstranten de grote zwendel van de opwarming van de aarde zelf niet in twijfel. Zij legden geen verband tussen het bedrog in verband met de klimaatverandering en de koolstof-eugenetica-agenda en de malthusiaanse ontvolkingsplannen van de wereldelites. Zij waren alleen bezorgd om hun eigen portemonnee.

Maar misschien is dat nu juist het punt. Naarmate het masker van de groene agenda valt en de mensen beginnen te zien wat het is – een aanval op het leven en de bestaansmiddelen van de doorsnee burger uit de arbeidersklasse – zullen steeds meer mensen in deze strijd worden meegesleurd, of zij de ware aard ervan nu begrijpen of niet.

Zoals ik al eerder heb gedocumenteerd, kwam deze grote strijd tussen de ongewassen massa’s en hun toekomstige neo-feodale opperheren eind 2019 tot een hoogtepunt… maar deze grote confrontatie werd afgewend door het verraad van de democratie. Plotseling werden miljoenen mensen die op straat zouden hebben geprotesteerd tegen de nieuwste koolstofbelastingen en groene waanzin, door hun regeringen in hun huizen opgesloten – velen van hen vrijwillig. Maar nu de televisie de mensen niet meer vertelt dat zij zich in hun huizen moeten opsluiten in doodsangst voor de Coronaluizen (tenzij zij in China wonen), is de tijdelijke wapenstilstand voorbij. De volgende schoten in deze oorlog zullen afgevuurd worden door boeren in Nederland.

  WEF-lid vergelijkt vrije meningsuiting met 'fascisme' en eist censuur van X

Maar de strijd wordt natuurlijk niet alleen in Nederland gestreden. In 2020 heeft Canada zich tot een soortgelijk programma voor stikstofvermindering verbonden, met de belofte de uitstoot van stikstofoxide uit meststoffen tegen 2030 met 30% te verminderen. En wij weten al hoe de Canadese regering zal reageren op de onvermijdelijke protesten van de boeren in Canada. Kijk maar naar wat zij de vrachtwagenchauffeurs hebben aangedaan.

En zoals Kit Knightly op Off-Guardian opmerkt, “overwegen Denemarken, België en Duitsland reeds soortgelijke stikstofverminderende maatregelen”, en zowel het VK als de VS hebben reeds programma’s ingevoerd waarbij boeren betaald worden om niet te boeren.

Zoals Kit terecht opmerkt:

“In een wereld die te kampen heeft met een tekort aan meststoffen als gevolg van de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland, lijkt het ronduit krankzinnig om te klagen over een overschot aan meststoffen, laat staan te proberen het te verminderen. Wij zijn toch allang voorbij het punt waar dit een toeval genoemd zou kunnen worden, nietwaar? Laat ik het zo zeggen: als de regeringen van de westerse wereld hun eigen burgers zouden willen verarmen en uithongeren, wat zouden zij dan precies anders doen?”

Over dit punt kan geen twijfel bestaan: met hun koolstofheffingen en beperkingen op de landbouw laten de would-be wereldheersers de wereldeconomie opzettelijk crashen. De vlammen van protest zijn slechts het volkomen voorspelbare resultaat van deze gecontroleerde vernietiging.

En hoe erg dit alles ook is, wij hebben nog niets gezien…

WAAR WE NAARTOE GAAN

Er is iets vreemds aan deze opkomende oorlog tussen de “elites” en de arbeidersklasse: deze psychopathische oplichters maken er geen geheim van dat zij positief verheugd zijn over het vooruitzicht om van de gemiddelde arbeider een miserabele horige te maken.

Zo beweerde de liberale kandidaat van Ontario, Granville Anderson, onlangs dat de stijgende benzineprijzen een “zilveren randje” vormden: Minder gepeupel zou het zich kunnen veroorloven om te rijden, waardoor zij gedwongen zouden zijn om “andere vormen van vervoer te zoeken”. (Met andere woorden: “Laat ze elektrische auto’s eten!”).

Of kijk hoe het Wereld Economisch Forum (samen met talrijke anderen) verklaart dat lockdowns “steden stilletjes verbeteren” door mensen te verhinderen hun normale dagelijkse bezigheden te doen. Voor de gemiddelde werknemer is het duidelijk dat de lockdowns een tegen hem gebruikt wapen waren, dat hem belette in zijn levensonderhoud te voorzien, dat bijdroeg tot toenemende armoede, sociaal isolement en depressie, en dat velen aanzette tot drugsmisbruik of, in sommige gevallen, zelfmoord.

Nogmaals, het is belangrijk eraan te herinneren dat noch deze aanvallen op de werkende armen, noch de woedende reactie die zij uitlokken, het resultaat zijn van incompetentie of gebrek aan bewustzijn van de kant van de agendastellers. Nee, het maakt deel uit van het plan.

Herinnert u zich “Absolute Zero?” Dat was de titel van een rapport van UK FIRES – een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath en Imperial College London – dat tot doel heeft de industriële groei in het VK snel overgaat naar Nul-emissies te bevorderen en aan te moedigen. Zoals u zich zult herinneren uit mijn verslag over dit onderwerp, voorziet hun plan in de afschaffing van de luchtvaart, de vrachtvaart, de bouw en eigenlijk alle andere productieve menselijke activiteit tegen 2050, in naam van deze anti-menselijke “groene” agenda.

Over één ding moeten wij hier duidelijk zijn: dit is geen loos dreigement. Als de eugenetici die aan de touwtjes trekken in de wereld hun zin krijgen, zullen zij hun aanvalshonden – de gekochte en betaalde lakeien in de VN-bureaucratie en het WEF, en de politieke miskleunen in vrijwel elk land – loslaten om deze agenda te verwezenlijken.

  FAA begint ernstig mentaal gehandicapten in te huren om vliegtuigen te besturen

Deze agenda houdt in dat de productieve economie wordt stilgelegd (in naam van de redding van Moeder Aarde, natuurlijk) en dat daarbij de wereldbevolking wordt ingekrompen. Dat de bevolking zich uiteindelijk tegen deze economische aanval zou verzetten, is geen verrassing; vandaar de oprichting van de binnenlandse veiligheidsstaat en de bioveiligheidsstaat in de afgelopen twee decennia. Wij zijn nu op een punt gekomen waarop elk protest beschouwd kan worden als een “opstand” door “binnenlandse terroristen” en elke vorm van straf kan rechtvaardigen, tot en met de regelrechte uitsluiting van mensen uit het financiële stelsel.

De druk neemt toe. Het sleepnet is gelanceerd. De strijd zal spoedig in alle ernst beginnen… En hoe gaan wij nu verder?

WAT BETEKENT HET?

Of wij het nu weten of niet, wij zijn in oorlog. En, of wij het nu weten of niet, deze oorlog is een strijd tussen de overweldigende meerderheid van de menselijke bevolking en de weinigen aan de top die proberen die bevolking te controleren (en uiteindelijk te verminderen). De gevechtslinies zijn misschien niet altijd zo duidelijk – er zijn veel onwetende dwazen die de systemen van technocratische controle steunen zonder te weten wat zij doen. En er zijn er die nog steeds de kernleugens van de mondiale elites geloven – bijvoorbeeld de klimaatveranderingshoax – en zo ongewild hun Agenda 2030 meespelen.

Maar nu de raderen van het mondiale financiële systeem beginnen te haperen en de economische goederentrein begint te ontsporen, worden steeds meer mensen zich bewust van de fundamentele waarheid: dit is een oorlog om ons levensonderhoud. Dit is een oorlog voor het recht om ons leven te leiden zoals wij dat willen, vrij van de bemoeienis van deze zelfbenoemde heersers die ons durven te vertellen wat wij mogen eten, waar wij mogen reizen en of wij landbouw mogen bedrijven. Dit is een oorlog voor onafhankelijkheid van de elitaire parasieten die proberen de economie lam te leggen en ons naar een tijdperk van neo-feodalisme te leiden.

In het licht van deze wereldwijde onafhankelijkheidsoorlog lijkt de beroemde toespraak van Patrick Henry voor de Tweede Conventie van Virginia even relevant als altijd.

Het is tevergeefs, mijnheer, om het punt te verzachten. Heren mogen uitroepen: Vrede, vrede – maar er is geen vrede. De oorlog is inderdaad begonnen! De volgende storm die uit het noorden komt aanwaaien, zal het wapengekletter in onze oren doen klinken! Onze broeders zijn al in het veld! Waarom staan wij hier stil? Wat is het dat de heren verlangen? Wat willen zij? Is het leven zo dierbaar en de vrede zo zoet, dat het gekocht wordt met ketenen en slavernij? Verbied het, almachtige God! Ik weet niet wat anderen doen, maar wat mij betreft: geef mij vrijheid of geef mij de dood!

Even relevant voor onze strijd vandaag als hij was voor de strijders van de Amerikaanse Revolutie is een belangrijke opmerking over al dergelijke conflicten: “Wij moeten allen samenhangen, of wij zullen zeer zeker allen afzonderlijk hangen.”

Het is natuurlijk waar dat de heersende klasse veel van haar tijd heeft geïnvesteerd en veel van haar aanzienlijke middelen heeft besteed aan de atomisering van de maatschappij. De heersende klasse en haar marionetten hebben de aandacht gevestigd op alle mogelijke breuklijnen – klasse, ras, geslacht, godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid en elk ander onderscheid dat u maar kunt bedenken – als onderdeel van een doelbewuste strategie om de massa’s bij elkaar de keel vast te houden en te voorkomen dat zij in opstand komen tegen hun echte vijand: de globalisten zelf. Evenmin kan ontkend worden dat deze would-be wereldheersers opmerkelijk succes hebben gehad met deze verdeel-en-heers strategie.

  Tijd om aan deze waanzin een eind te maken 

Het is duidelijk dat wat de globalisten het meest vrezen, een massa mensen is die samenkomt om zich te verenigen tegen hun zeer impopulaire onzin. Daarom besteden de schoothondjes van het establishment in de mainstream media en de academische wereld nu zoveel tijd en energie aan het demoniseren van het “populisme” van de huidige tijd. Voor het geval u het nog niet gemerkt had, alle gemeenplaatsen die politici over “vrijheid” en “democratie” spuien, zijn precies dat: gemeenplaatsen om de mensen zo nodig achter hun politieke agenda te krijgen, en dan afgedankt en geherinterpreteerd als “grof populisme” wanneer de mensen de dictaten van de heersers verwerpen.

Ja, het is tijd om de dwaze, kunstmatige scheidslijn tussen links en rechts en andere wiggen die ons zo lang verdeeld en geregeerd hebben, weg te gooien. Het idee dat groepen die het niet met elkaar eens zijn, zich kunnen verenigen rond de existentiële bedreigingen waarvoor zij staan, is geen utopie. In Frankrijk hebben populistisch rechts en populistisch links de handen ineengeslagen om het COVID-paspoort van het land tegen te houden.

Het kan slagen. Dat moet gebeuren. Er is geen alternatief. Wij moeten een massabeweging tegen Agenda 2030 beginnen op te bouwen, voordat de strop zich om onze nek spant en wij in de klauwen van dit technocratische controlesysteem terechtkomen. Of het ons nu treft of niet, wij moeten beseffen dat als wij nu niet massaal terugvechten, het ons spoedig zal inhalen.

En dat is precies wat er nu gebeurt.

In heel Europa staan de mensen op uit solidariteit met de Nederlandse boeren. Duitse boeren helpen Nederlandse boeren om de Duits-Nederlandse grens te blokkeren. Italiaanse boeren demonstreren onder de slogan “Wij zijn geen slaven, wij zijn boeren!”. Poolse boeren komen in opstand in Warschau. Zelfs de Canadezen doen mee en dragen borden met de tekst “Ik sta aan de kant van de Nederlandse boeren” op hun eigen vrijheidsbijeenkomsten.

En juist deze week is er een nieuwe video opgedoken waarin wordt opgeroepen tot wereldwijde protesten ter ondersteuning van de Nederlandse boeren. Onder de slogan “The World is Going Dutch” wordt in de video de huidige verzetsbeweging vergeleken met de geweldloze verzetsbewegingen van de 20e eeuw en worden mensen over de hele wereld opgeroepen om op 23 juli solidair te zijn met de boeren in Nederland in een wereldwijde dag van protest.

Er vindt een groot ontwaken plaats. De barrières tussen de mensen vallen naarmate het besef groeit dat dit een mondiale agenda is en dat het onrecht dat wij mensen halverwege de wereld zien ondergaan, binnenkort ook ons zal treffen. Velen beseffen nu dat er een lijn getrokken is en dat het tijd is om op te staan.

Wij zijn nu allemaal Nederlandse boeren.

Via Corbettreport.com.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

“Daarom wordt er selectief in de media gemeld wat er in Nederland gebeurt”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOorlog op komst, meer “onverwacht” gestorvenen, record inflatie, droogteramp
Volgend artikelNederlandse boeren roepen arbeiders over de hele wereld op voor een Dag van Internationale Demonstraties
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Waarom extra chemische kunstmest maken? Poep en pies van mens en dier weer het land op net als vroeger. Bacteriën zetten het om in biogas, waar energie mee kan opgewekt worden en de rest wordt verwerkt in korrels voor het land. Laat elk land zijn eigen poep recycleren. En de doden verassen, is ook goede mest.

 2. super goed verhaal. ben ook ex Nederlandse boer maar ze hebben de keutel echt bij het schone end. geweldig dit verzet van ze.

 3. Mooi. Iedereen nu ook de rode boeren zakdoek als vaandel. Dat is de enige vlag die ik zelf ooit zal wapperen. (Maar wacht maar tot de parasieten straks met je geldbuidel gaan rotzooien…laat het niet zo ver komen schapen!!)

 4. Het gevaarlijke van propaganda is dat de werkelijkheid er ergens in rondzwerft.

  Er zijn/komen klimaat veranderingen.
  Die waren er altijd al, en zullen er altijd komen.
  NIETS wat de mens doet of laat heeft enige invloed erop.

  Vandaar dat deze wetgeving pure oplichting is.

  De oorzaken van klimaat verandering:
  –standaard: activieiten op de zon. Zijn al 400 jaar geregistreerd in NL
  –uitzonderlijk: meteoor inslag; zware aardschok, vulkanische uitbarsting.

  In de 6de, 16de, 12de eeuw waren er klimaat veranderingen.
  Uhhh…….waren er toen al mega veehouders? Auto’s wellicht?

  “Klimaat ïs de knuppel voor landonteigening, om die gronden vol te zetten met huizen voor een kudde geitenneukers.
  Bewijs: boer die stopte met dieren, en met pensioen ging: daarvan wordt nogsteeds grond onteigend…

 5. Trouwens: waarom is in DE de norm zo enorm veel hoger van de max toegestane uitstoot?
  Als die ook in NL zo hoog zou zijn, is er niets aan de hand…

 6. Mijn steun is met de boeren; wat die linksen doen is puur nazi gedrag.

  maar ik ben bang dat de boeren verliezen.
  De protestanten stemmen op links–macht is van god en zo..de jongeren stemmen op links..die willen alles anders doen; dan is er nog een kudde stommelingen en globalisten; stemmen ook links.

  Linkse fascistische landverraders hebben “gewonnen”.
  Tenzij…..als rede stilzwijgt begint de knuppel te spreken…
  We moeten weer een heel actieve RAF krijgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in