De aardbeving in Turkije en Syrië heeft opnieuw de vijanden van de VS getroffen. Er wordt nu gedebatteerd over de vraag of de aardbeving technisch is veroorzaakt – lichtverschijnselen die door ambtenaren zijn waargenomen en de eerdere sluitingen van sommige autoriteiten zijn daar mogelijke aanwijzingen voor. Maar de factcheckers ontkennen dit. Wie moet je geloven – als je geen natuurkundige bent? schrijft Globalresearch.

Rosalie Bertell, de zogeheten milieu-non, was een Amerikaanse milieuwetenschapper en winnares van de Right Livelihood Award – een gerenommeerde persoonlijkheid. 23 jaar geleden schreef zij het boek “Planet Earth. The Latest Weapon of War”, waarin zij onder andere precies deze mogelijkheid en praktijk aan de kaak stelt: het militaire gebruik van technologieën die het weer, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen kunnen controleren en in gang zetten. Rosalie Bertell overleed in 2012. Maar ze heeft een opvolgster: Claudia von Werlhof, emeritus hoogleraar politieke wetenschappen en vrouwenstudies in Innsbruck, criticus van het patriarchaat en auteur van talrijke boeken, werd Bertells “plaatsvervanger in de Duitstalige wereld”. In het telefoongesprek beantwoordt zij vier vragen – ik voeg er verklaringen van Rosalie Bertell tussen.

Zeitpunkt: U bent feministe, Rosalie Bertell was biometriste – hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?

Claudia von Werlhof: Na de aardbeving in Haïti in 2010 hoorde ik dat die mogelijk kunstmatig was opgewekt. Ik ben er toen bij betrokken geraakt, heb de feiten bestudeerd en ook publiekelijk commentaar gegeven – en werd daarvoor van alle kanten aangevallen. Rosalie Bertell schreef me toen en bevestigde dat het mogelijk een kunstmatig veroorzaakte aardbeving was. Ik las toen haar boek “Planet Earth. The Latest Weapon of War” en ging ermee aan de haal. Daarop heb ik samen met anderen de “Planetary Movement for Mother Earth” opgericht.We hebben het boek in het Duits laten vertalen en uitgegeven. Inmiddels is het aan zijn 5e druk toe.

In 1946 ontdekte de General Electric Company dat je door droogijs in een koude kamer te laten vallen, ijskristallen kon “creëren” die lijken op die in wolken. Binnen enkele maanden na deze ontdekking werd droogijs vanuit vliegtuigen in cumuluswolken gedropt, waarbij de waterdruppels werden omgezet in ijskristallen die vervolgens als sneeuw op aarde vielen. Tegen 1950 hadden industriële onderzoekers ontdekt dat zilverjodide hetzelfde effect had. Het tijdperk van weerbeheersing was begonnen. (Rosalie Bertell) (De passages in de kaders komen uit de laatste tekst van Rosalie Bertell: “Slowly Wrecking Our Planet” )

CvW: Ik heb Rosalie later persoonlijk ontmoet in Bonn bij de 30e verjaardag van de Right Livelihood Award, de alternatieve Nobelprijs. Zij kreeg de prijs in 1986 voor haar eerste boek over de effecten van lage radioactiviteit. Vanaf dat moment tot aan haar dood hebben we samengewerkt. Voor haar was onze “Kritische theorie van het patriarchaat” een nieuwe verklarende benadering. Met deze aanpak verklaren wij het totaalbeeld van waarom er überhaupt wapens worden ontwikkeld die de hele planeet treffen. Waarom wil iemand de planeet onder controle krijgen en er een wapen van maken? – De redenen daarvoor heb ik in mijn werk behandeld. Maar ik wist niet zeker op welke manieren dat zelfs maar gerealiseerd kon worden. En het is nog steeds zo dat de meeste mensen dat niet begrijpen, hoe en waarom bijvoorbeeld aardbevingen kunstmatig worden veroorzaakt.

In de race naar de maan begin 1958 ontdekten zowel Amerikaanse als USSR-kosmonauten de Van Allen-gordel, een magnetische gordel die de aarde beschermt tegen de vernietigende geladen deeltjes van de zonnewind. Tussen augustus en september 1958 bracht de Amerikaanse marine in het kader van Project Argus drie kernbommen tot ontploffing op een afstand van 480 km (300 miles) boven de Zuid-Atlantische Oceaan in de onderste Van Allen-gordel. Het Amerikaanse Agentschap voor Atoomenergie noemde het “het grootste wetenschappelijke experiment dat ooit is ondernomen” (Baldwin). Het “experiment” had een wereldwijde impact en creëerde nieuwe kunstmatige poollichten. De langetermijneffecten van deze ongelooflijke vernietiging, die plaatsvond voordat de beschermende functie van de Van Allen-gordel werd begrepen, zijn nooit opgehelderd. In 1962 werd dit “grote” experiment uitgevoerd op 9 september. In 1962 werd dit “grote” experiment een tweede keer herhaald in juli boven de Stille Oceaan als onderdeel van Project Starfish. (…) Later in 1962 ondernam de USSR soortgelijke planetaire “experimenten” en creëerde drie nieuwe stralingsgordels tussen 7000 en 13000 km (4300 en 8100 mijl) boven de aarde. (…) De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties was zo gealarmeerd door deze activiteiten dat zij op 10 december 1976 een verdrag aannam dat het militaire of andere vijandige gebruik van technieken voor omgevingsmodificatie verbiedt. (Rosalie Bertell) (…)

  Europa staat voor een industriële vernietiging door netto-nul, waarschuwen 73 grote bedrijven

Zeitpunkt: Denkt u dat de aardbeving in Turkije ook kunstmatig is veroorzaakt?

CvW: Rosalie heeft altijd gezegd dat het in individuele gevallen moeilijk is om de militaire geo-experimenten te scheiden van het echte beven van de planeet. Maar kennis over dergelijke mogelijkheden is al sinds 1976 beschikbaar, via het ENMOD-verdrag, het VN-verdrag inzake milieuveranderingen. Al deze technieken zijn daarin al opgesomd – tot aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, weersveranderingen van allerlei aard. Sommige van deze technieken werden gebruikt in de oorlog in Vietnam. De technische basis hiervoor komt van Nicola Tesla. Toen hij stierf in 1943 werd zijn materiaal onmiddellijk overgenomen – uit Oost en West – en vervolgens gebruikt voor nieuwe uitvindingen. Er zijn talrijke officiële patenten waarover u kunt lezen. Dit is niet iets wat verzonnen is, het is gewoon militaire technologie en daarom deels geheim. De technologie wordt al 70-80 jaar ontwikkeld en gebruikt. Rosalie zei altijd dat nieuwe oorlogen altijd gepaard gaan met nieuwe wapens. Dat militaire technologie altijd enkele decennia voorloopt op wat het publiek weet, en dat milieuwapens deel zullen uitmaken van de nieuwe oorlogen.

HAARP heeft momenteel 180 torens, hoewel het in 1994 modulair begon te werken met een netwerk van 48 torens. Er is reden om aan te nemen dat HAARP verder kan worden uitgebreid tot 384 of 720 celtorens. Deze krachtige gesynchroniseerde transformator gaat vergezeld van een reeks SuperDarns (Dual Auroral Radar Network) die voortdurend de effecten van HAARP manipulaties op de ionosfeer van de aarde aan het aardoppervlak monitoren. (Rosalie Bertell)

Zeitpunkt: Ik lees u twee uitspraken voor uit de ARD factchecker over dit onderwerp: Volgens Oliver Heidbach, hoofd van de werkgroep Analyse en Modellering van Tectonische Spanningen van het Duitse Onderzoekscentrum voor Geowetenschappen (GFZ), is het niet mogelijk om aardbevingen uit te lokken met radiogolven. “Radiogolven met de hoge frequenties in het megahertz- en gigahertz-bereik kunnen in de aardkorst geen beweging in het gesteente veroorzaken en dus ook geen spanningsveranderingen.” Aardbevingen zoals die in Turkije en Syrië ontstaan veeleer wanneer een kritische mechanische spanning in de aardkorst wordt overschreden.

Yuri Shprits, hoofd van de sectie ruimtefysica en ruimteweer van het GFZ, is er “vast van overtuigd dat wijzigingen in de ionosfeer door HAARP geen aardbevingen kunnen veroorzaken”. Bovendien zou het veroorzaken van een aardbeving gigantische hoeveelheden energie vergen die HAARP niet kan opwekken. ” Daarnaast zou het onmogelijk zijn om de energie van de ionosfeer naar verschillende plaatsen op aarde over te brengen.”

CVW: Dit is de typische wetenschappelijke anti-uitleg. Het weerspiegelt een oud wereldbeeld volgens hetwelk materie inert is. Maar u kent het fenomeen van een brug waarover een militaire ploeg in de pas marcheert. U kunt de brug laten instorten – en dat is het principe van gepulseerde energieën. Als wetenschapper zette Nicola Tesla, die leefde tussen 1856 en 1943, een nieuw wetenschappelijk wereldbeeld in gang. Hij definieerde materie aan de hand van haar elektromagnetische eigenschappen. Hij heeft zelf aardbevingen rond zijn huis veroorzaakt door het gebruik van elektromagnetische trillingen. Deze trillingen zijn overal. Hij versterkte ze totdat de vrijgekomen energie een aardbeving veroorzaakte die bijna zijn eigen huis verwoestte. Tesla heeft onze moderne wereld in de eerste plaats mogelijk gemaakt. Zonder zijn natuurwetenschap had alle elektronica er niet kunnen komen. Onze hele wereld is een Tesla-wereld. Maar zijn belang voor militaire technologieën wordt nog steeds onwaar verklaard omdat Tesla niet officieel wordt onderwezen. Ook het HAARP-systeem is gebaseerd op zijn werk.

  Bill Gates laat plotseling narratief over klimaatdoom varen nu bevolkingen terugslaan tegen globalisme

De HAARP-faciliteit (US Army and Navy High Frequency Active Auroral Research Program) in Alaska werd aangedreven door gasgestookte centrales. Elk van de antennes van de faciliteit produceerde meer dan 1 miljoen watt en pulseerde naar dezelfde plaats in de ionosfeer. Daar condenseert de energie als een lens, en van daaruit kun je een gerichte straal terug naar de aarde sturen. Waar het ook aankomt, het veroorzaakt grote schade. Rosalie zei dat het werkt als een geweerloop die op de aarde schiet.

De HAARP faciliteit werd in 2015 overgedragen aan de universiteit. Ik denk dat ze het zogenaamd hebben gesloten omdat je op internet kon zien wat daar gebeurde. Voor de aardbeving in Haïti kon je bijvoorbeeld zien dat de faciliteit steeds meer werd gebruikt. Die controleerbaarheid van het systeem was een nadeel voor hen. Maar er zijn wereldwijd nog 2-3 tientallen soortgelijke installaties.

Volgens Rosalie zijn er twee verschijnselen die kunnen worden gebruikt om een kunstmatig veroorzaakte aardbeving af te leiden: enerzijds zijn er bepaalde wolkenformaties die aantonen dat bepaalde golven met hoge energie door de atmosfeer reizen. Het andere kenmerk zijn lichtflitsen aan de hemel, die lijken op korte regenbogen, plasmastrillingen genoemd, die optreden wanneer energieën uit de ionosfeer de atmosfeer opwarmen. En dat is waargenomen bij verschillende aardbevingen, bijvoorbeeld in China.

Veel van wat de Turken nu hebben gezegd, komt hiermee overeen. Turkse functionarissen hebben gezegd dat er een lichteffect was vlak voor de aardbeving. Ze hebben ook gezegd dat er Amerikanen met draagbare radarsystemen in het gebied waren en dat zij er de schuld van zijn.

Dus – ja: het is theoretisch mogelijk dat de Turkse aardbeving, hoe verschrikkelijk ook, kunstmatig is veroorzaakt. Maar je kunt het niet bewijzen.

Het lijkt nu mogelijk om de straalstroom te “beheren” die de grens tussen warme en koele lucht in geografische regio’s bepaalt, of om de grote dampstromen te manipuleren die regen van de tropen naar gematigde zones voeren en droogtes of overstromingen veroorzaken. Natuurlijke gebeurtenissen of instabiliteiten zoals moessons, orkanen, tornado’s, enz. in de atmosfeer kunnen worden versterkt door “bekrachtiging”. Het injecteren van olie in tektonische breuken of het creëren van kunstmatige aardtrillingen met elektromagnetische pulsen kan aardbevingen veroorzaken. (Rosalie Bertell)

Zeitpunkt: Kunnen de weerwapens verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering?

CVW: Ja, natuurlijk. Klimaat is trouwens het verkeerde woord. Het klimaat is een wereldwijd systeem dat afhankelijk is van de zon en de positie in het zonnestelsel. Het klimaat kan niet worden veranderd. U kunt het weer wel veranderen. Met de bestaande technologie kun je het weer voortdurend veranderen. Door de noordwaartse verschuiving van de straalstroom wordt het op het noordelijk halfrond warm en door de zuidwaartse verschuiving zelfs in de zomer ijskoud. Dan is er nog het afsterven van de ozonlaag: dit is de laag die de aarde omhult en de elektromagnetische golven van de zon onderschept. Ondanks het akkoord om CFK-gassen te verbieden, is de ozonlaag nog steeds sterk uitgeput. Er zijn nieuwe gaten ontstaan, ook boven de Noordpool en het hele noordelijk halfrond. De straling raakt daardoor puur en direct de grond, verandert het DNA van de planten, vernietigt plankton en de oogst. Dit is een gevolg van radioactieve besmetting, het meest recent van Fukushima, en weertechnologieën en ruimtevaart. Maar dit wordt niet publiekelijk besproken.

De Amerikaanse luchtmacht schreef in 1996 een rapport getiteld “Owning the Weather in 2025”. Daarin staat: “Tegen 2025 kunnen de Amerikaanse lucht- en ruimtevaarttroepen het weer beheersen door nieuwe technologieën in te zetten en de ontwikkeling van die technologieën te richten op oorlogstoepassingen. Een dergelijk vermogen biedt de strijder instrumenten om het slagveld vorm te geven op een manier die nooit eerder mogelijk was.” 2025 – dat is over twee jaar. Dit zijn geen geheimen, ze zijn beschikbaar op het internet. We hebben een boek gepubliceerd dat binnenkort in het Duits uitkomt. het heet “Global WAR-NING!” – dus niet “Global Warming”. Daarin waarschuwen wij dat Geo-engineering ons, de aarde en de mensheid vernietigt. Niet CO2 is de schuldige van de zogenaamde klimaatverandering, maar geo-engineering. We bevinden ons in een wereldoorlog, Oekraïne is daar slechts een onderdeel van. De weersmanipulaties zijn onderdeel van een wereldoorlog tegen de aarde als planeet, om controle te krijgen over de aarde als macrolevend wezen.

  Een nieuwe studie toont aan dat de klimaatverandering niet afhankelijk is van de menselijke CO2-uitstoot

Zeitpunkt: Ik kan dit moeilijk geloven. Wie kan er immers in geïnteresseerd zijn om ons zelf te vernietigen?

CvW: Dat is precies het probleem. Vernietiging wordt altijd voorgesteld als een verbetering. Wat er van nature is – de aarde, haar levende wezens, de mensen, vrouwen, dieren, planten – is in het patriarchaat op de een of andere manier nooit goed genoeg bevonden. Het moet worden verbeterd, verbouwd en getransformeerd. Alle technische vooruitgang is gebaseerd op deze ideologie. En mijn theorie is dat Moeder Natuur, de vrouwelijke kracht die leven schept, is verworpen door de mannen die de patriarchale beschaving hebben gevormd. Want zij hebben zelf de scheppingskracht opgeëist. Daarom moeten alle natuurlijke processen technisch worden vervangen, en dat wordt voorgesteld als verbetering. Aan verbetering gaat altijd vernietiging vooraf. Want het wordt beter geacht de aarde onder controle te hebben dan haar haar eigen organische processen te laten doorlopen.

Binnenkort zijn alle grondstoffen op aarde opgebruikt. De huidige industriële samenleving moet opnieuw worden opgebouwd, het doel is bevolkingsvermindering. Want we hebben niet genoeg coltan voor 8 miljard mobieltjesbezitters. En de rest überhaupt ook niet. De resterende mensen moeten worden geïntegreerd in een geheel andere technische formatie. De integratie van de mens in deze Megamachine is het project van het transhumanisme. In dit scenario worden mensen niet langer op natuurlijke wijze geboren, maar gefabriceerd via synthetische biologie en genetische manipulatie. Transhumanisme betekent de mens “verbeteren”. Het is een horrorkabinet, maar u kunt erover lezen bij Yuval Noah Harari, de adviseur van Klaus Schwab. Als de vrouwen niet snel wakker worden – en anderen hopelijk ook – zijn we gewoon verloren.

De aarde is al een “onderzoeksslachtoffer” van het militarisme geworden en het is tijd om te stoppen met geoengineering als een wrede farce en misdaad tegen het leven zelf.

Moeten we de genezing van onze aarde overlaten aan degenen die haar welzijn al meer dan 65 jaar op de meest volstrekte wijze verwaarlozen? Moeten we deze glorieuze planeet weggooien zoals we goedkope plastic sieraden weggooien?

Het is tijd om de planeet aarde te eren en te beschermen zoals de inheemse bevolking dat al duizenden jaren doet.

Wij moeten erkennen dat onze levensfilosofie niet deugt, omdat zij ons in deze crisis heeft gebracht. Het is tijd om het patriarchaat, dat overheersing van alle levende wezens impliceert, en het ruwe kapitalisme, dat buitensporig militair geweld vereist om zijn hebzuchtige accumulatie van natuurlijke hulpbronnen te beschermen, ter discussie te stellen. We hebben dringend behoefte aan een kritisch plan voor een slimmere, vrouwelijkere en menselijkere toekomst. Er is grote behoefte aan een nuchtere kijk op onze wereldwijde levensstijl, filosofie en sociale planning, zodat mensen, alle leven en de planeet aarde kunnen genieten van een lang en vruchtbaar tijdperk van vrede en welvaart.

Onze zon heeft nog zo’n vier tot vijf miljard jaar om ons te zegenen met haar energie – die moeten we niet verspillen. (Rosalie Bertell)


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

Spaans weerbureau AEMET: Meer dan 50 landen voeren momenteel “activiteiten uit om het weer kunstmatig te veranderen”, en spreekt van “chemische contrails” of “chemtrails” (Update video)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIn video 18+: Oekraïense tiener pleegt zelfmoord nadat hij is opgeroepen voor het leger
Volgend artikelZijn ‘onze’ verkiezingen te vertrouwen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

49 REACTIES

 1. ‘We hebben dringend behoefte aan een kritisch plan voor een slimmere, vrouwelijkere en menselijkere toekomst.’

  Alsof vrouwen het tijdens de afgelopen 3jr beter hebben gedaan dan mannen. Zucht… de toekomst is niet mannelijk of vrouwelijk, maar kwantum!!! Onze hersenhelften zijn gesplitst in links en rechts, mannen dominant rechts, vrouwen dominant links. Van oorsprong gebruikten wij beide hersenhelften en van nature zijn wij in BALANS… tot het ego in ons wordt gestopt. Een gezond ego is in het begin even nodig als werktuig om te overleven tot de mens 7jr is, vanaf dan is het de bedoeling dat wij het ego ontstijgen en dat we mentaal volwassen worden rond ons 12de. Op dit moment leven wij in een wereld waar het onderwijs wordt gebruikt om ego te vereeuwigen zodat wij nooit in balans komen, maar een levenlang in dualiteit gevangen blijven en in dualiteit zijn mensen als afgerichte circusdieren. Wat wij scholen noemen zijn gruwelijke programmeercentrales. Op een echte school zouden wij leren wat wij echt zijn… pure intelligentie. Wij worden nu tot ons 7de zo diep mogelijk in ons ego (angstdenken, lijden, trauma) gestopt en daarna stoppen ze onze ontwikkeling en krijgen we enkel taken geprogrammeerd. Ze programmeren ons zodat we net genoeg kunnen nadenken om onze taken uit te voeren. Wij kijken programmas als de slimste mens en we verwarren slimheid met intelligentie. Slimheid is nodig voor spelletjes als memory (slimste mens en de IQ test) en intelligentie is vele malen groter dan geheugenspelletjes. We worden van de wieg tot ons graf opgesloten gehouden in ons ego, waardoor onze hersenhelften nooit gaan samenwerken, waardoor wij ons nooit één voelen, waardoor wij een leven lang zoeken naar wie we zijn en een leven lang iets fundamenteel existentieels missen… onze natuurlijke innerlijke eenheid… waardoor we ons scheel consumeren, want ze leren ons om de leegte in onszelf te vullen met consumptie. Het ego is een consument, geen mens. Consumenten zijn slaven. Wij worden ons hele leven in links en rechts verdeeld gehouden, zodat we nooit één worden in onszelf, zodat we nooit een worden in de wereld. Besef goed wat ze ons aandoen en hoe diep dat gaat!!! Ons bewustzijn is gefragmenteerd om ons te controleren. Deze hele shitshow in de wereld is bedoeld om ons intern verdeeld te houden. Dus… de toekomst is niet mannelijk of vrouwelijk, de toekomst is kwantum, mannelijk en vrouwelijk tegelijk. NIET TRANS, NIET GAY, NIET GESLACHTELOOS… maar het besef dat wij een linker en een rechterhersenhelft hebben die horen samen te werken ipv te strijden. Als wij eenmaal beseffen dat de oplossing in onszelf zit, zal alles heel snel gaan. Wij worden klein en dom gehouden door ons in één hersenhelft op te sluiten, daarom discussiëren en staan we stil we ipv te praten en te groeien. Het mannelijke en het vrouwelijke in ons uiterlijk, is voor de reproductie, maar als onze hersenhelften samenwerken zijn we allemaal mannelijk en vrouwelijk tegelijk. De satanisten willen onze evolutie laten mislukken door onze hersenhelften om te keren… ze willen mannen in de linker hersenhelft opsluiten en vrouwen in de rechterhersenhelft opsluiten. Ze zijn duizenden jaren bezig geweest om ons brein in tweeën te splitsen en nu willen ze ons volledig op de kop zetten door ons in tegenovergestelde hersenhelften op te sluiten… vandaar de push voor LGHBTQXZT en alle trans bullshit… ze willen ons maximaal ontwrichten en alles vernietigen. Bijkomend voordeel is hun zieke pedo agenda. Die in basis voortkomt uit het besef dat ze weten dat ze ons besturen via de jeugd. Tot ons 7de moeten we worden opgesloten in ons hoofd/ego… daarna begint de programmering. Hoe langer naar ‘school’ (hersenspoelcentrale) hoe beter. Hopelijk begrijpt hier iemand wat ik zeg, want dit is een cruciaal onderwerp. De matrix is in ons, ze sluiten ons op in de matrix in ons hoofd… de matrix is het dualisme… non-dualisme is de uitweg uit de matrix! Verdiep je in non-dualisme en je gaat begrijpen wat ik hier schrijf. De vijand is doodsbang dat we dit ontdekken, want hun hun 6000+jarige rijk van satan zal ineenstorten als dit algemene kennis wordt. Kwantum is de toekomst!!! Eenheid, samenwerking, LIEFDE is de toekomst!!!

  • Naam:* maart 7, 2023 at 08:37
   Geen kritiek op je interessante reactie, maar als we de geoengineering niet tegenhouden, zal er van liefde en kwantum ook niks komen in de toekomst… Just sayin’…

   • Haha… dat klopt… dus voordat we dit verder kunnen onderzoeken, moeten we eerst deze oorlog winnen. Hetgeeen ik beschrijf is onze natuurlijke staat, dus als we de oorlog winnen en de natuur hersteld zich, dan komen we vanzelf terug in onze natuurlijke staat.

  • Naam:* maart 7, 2023 at 08:37

   ‘We hebben dringend behoefte aan een kritisch plan voor een slimmere, vrouwelijkere en menselijkere toekomst.’

   Verdomd interessant artikel, neemt niet weg dat ik van het bovenstaande citaat de kriebels kreeg, Rosalie Bertell is een feminist, dan kan je het als man schudden bij dit soort vrouwen, ze zijn bijna allemaal misandristen in mijn opinie.

   • Adriaan W. maart 7, 2023 at 11:45
    Adriaan, het beste is om alleen de feiten uit het werk van Rosalie te halen, welke te maken hebben met geoengineering, en het ‘gevecht met de engel’ (de onenigheid tussen mannen en vrouwen) even buiten beschouwing te laten. Zelf ben ik ook zwaar anti-feminisme, maar ik herken de krachten aan beide kanten, dus ook die van vrouwen. Maar zoals ‘vrouwen’ nu ingezet worden, gaat het de verkeerde kant op. Dit zijn geen verstandige vrouwen die samenwerken met verstandige mannen. Lees ook Nick Begich, een man, en geen gezever over de ‘vrouwelijkere toekomst’ etc, maar over de feiten over de ionosfeer, HAARP en het gedonder met geoengineering. Maak je geen zorgen, er zijn zat vrouwen die verstandige mannen waarderen en in hun waarde erkennen. 🙂

    • Immortal
     maart 7, 2023 at 12:14

     Dit zijn geen verstandige vrouwen die samenwerken met verstandige mannen.

     Juist beste, heb alles over fenomeen HAARP gelezen en tot mij genomen.

     Hetzelfde deden de Russen ook om met hun over de horizon radars midden in de koude oorlog in de 80 tiger jaren was ik een radio een geliceseerd amateur, amateurs noemden deze radar de Woodpecker zo’n geluid maakte deze radar meestal op de 20 meter amateur band, dan kon je verbinding maken wel vergeten, het was toen een leuke interessante tijd.

 2. “Niet CO2 is de schuldige van de zogenaamde klimaatverandering, maar geo-engineering. We bevinden ons in een wereldoorlog, Oekraïne is daar slechts een onderdeel van. De weersmanipulaties zijn onderdeel van een wereldoorlog tegen de aarde als planeet, om controle te krijgen over de aarde als macrolevend wezen.”

  Precies! Geoengineering is de echte aanval op mens en Aarde. Als we dit niet gaan erkennen en tegenhouden, wordt het een grote puinzooi. Ik ben heel blij dat FN dit bijzonder leerzame artikel boordevol feiten heeft geplaatst. Die hele ‘poolshift’ kultus is net zo’n larie als de ‘global warming’ want het gaat om de nalatenschap van Tesla die gemilitariseerd is, de klimaatsanomalieën veroorzaakt, en de aardbevingen stimuleert. J. Edgar Hoover greep de patenten, en Bernard Eastund ging er mee aan de slag om HAARP op te zetten. Met ULF (ultra low frequencies) kun je de tectonische platen doen trillen. In de lucht wordt geleider gespoten (korte witte streepjes hoog in de lucht) om de ionosfeer (en mogelijk de Van Allen Belt) te bombarderen met EMF (electromagnetische frequenties). Daarna worden er vette witte strepen getrokken om de lucht te bedekken met een vochtlaag (‘wolken’). Zoals je kan merken, komt de zon steeds feller door – dat betekent dat die beschermende lagen steeds dunner worden, of dat er dunne plekken in komen, gaten – dus NIET dat de zon feller is gaan branden! Want dat doet hij echt niet zomaar in een paar jaar tijd nadat de ‘global warming’ verzonnen was door Al Gore! En zonder die beschermende plasmalagen zal het leven op aarde binnen korte tijd afsterven.

  Waar is dit alles voor nodig? Om oorlogen te voeren, om van de ‘koepel’ om de Aarde af te komen zodat ‘ruimteschepen’ er door kunnen zonder te verbranden. En om God te spelen. De mens was nooit bestemd van de Aarde af te komen, maar de gekken willen het. Ook bijv Branson, met zijn space toerisme – follow the money – en nog veel meer. Want waarom denk je dat Gates een ‘zonsverduistering’ wil aanbrengen? Niet omdat het zo leuk staat, maar omdat ze de ionosfeer en andere plasma lagen aan het afbeitelen zijn mbv HAARP. En die GMO gifspuit houdt ook verband met deze idiote plannen voor 2030. Gates was in 2010 al aan het experimenteren over de Pacific met krijtwolken in de lucht. Ook is de Sahara nu een oefenterrein voor het verstuiven van stof in de atmosfeer om de zon te bedekken. (Vergeet trouwens niet dat de verkoop van de West Sahara aan Israel gebrokered was door de schoonzoon van Trump, voor Marocco.)

  Ik zeg dit nu al heel lang over ‘global warming’ en het slopen van de plasmalagen. Word eens wakker, ga eens opletten, kijk naar de lucht, detecteer de patronen, vraag je af waarom, sla het niet meteen af als ‘condensatie’…. maar vraag je af WAAROM. Niks is zonder een reden, helemaal niks – alles wordt gedaan om iets te bereiken, of om de schade door die waanzin plannen te mitigeren.

  Zie ook Nick Begich – ook op youtube te zien tegenwoordig – over HAARP.

 3. @Naam
  Grotendeels met je eens
  Nondualisme betekent letterlijk: Geen Twee
  We zijn allen het Universele Bewustzijn en hebben tegelijkertijd een Zelfbewustzijn(ego) Nondualisme impliceert dus dat we allen hetzefde Bewustzijn Zijn (dus ook het satans gebroed) we onderscheiden onszelf dus alleen door het zelfbewustzijn of te wel het ego
  Het ego zegt ik ben een afgescheiden golf van de zee terwijl alles hetzelfde water is.
  Je bent het filmdoek(BewustZijn) waar de film( Ego) op verschijnt
  Dus Nondualisme praat op het niveau van Bewustzijn niet in termen van Wij en Zij of ik en de vijand
  Wel op het Ego niveau en dat is een cruciaal verschil, er zijn dus twee niveau’s van waaruit je de dingen kunt bezien

 4. p.s. lang geleden schreef ik al dat de oorzaak van het verval de mannelijke helft van het mensdier is. Het kan niet anders dan een soort van zelfvernietigings mechanisme zijn dat door de natuur is ingebouwd om van de parasieten af te komen als ze dreigen de Aarde helemaal naar gorten te vreten. Mannen beheersen als vanuit ouds al de meeste activiteiten, als actieve aanjagers van de gebeurtenissen en veranderingen op Aarde – iaw mannen bepalen de toekomst. Vrouwen spelen doorgaans een ontvangende, passieve rol in het voortschrijden van de tijd. (Nee, ik heb het niet over die WEF bitches die je overal ziet die ingefluisterd worden door mannen.) Mijn opinie is dat verstandige mannen het heft in handen moeten nemen om kwaadaardige mannen te stoppen. Vrouwen kunnen hier gezond verstand bij aanpraten, maar mannen moeten het doen. Vrouwen kunnen kwaadaardige kerels namelijk niet stoppen met woorden. Maar mannen kunnen mannen wel stoppen. Hopelijk gaan mannen dat inzien, ipv met bogus ‘wetenschap’ mee te zeveren.

  • Eensch… zolang we moeten overleven moeten mannen de vrouwen beschermen en vrouwen hun kinderen beschermen. In het ego moet er een hiërarchie zijn. Vrouwen dromen de wereld en stoppen er liefde en geweten in. Mannen bouwen de wereld die vrouwen dromen en waar kinderen veilig en in liefde kunnen leven. Ze hebben ons uit onze rolle gehaald waardoor alle liefde en geweten uit de (vooral westerse) wereld is verdwenen. We zijn 1 stap verwijderd van transhumanisme. Alleen denk ik niet dat het aan mannen is om de wereld te redden. We staan allemaal op de kop en de transformatie terug naar liefde vraagt samenwerking tussen mannen en vrouwen. Maar zoals je al zei Immortal… we moeten eerst allemaal hetzelfde aankijken en de geo engineering stoppen voordat er niks meer te redden valt. Vandaag boven Zutphen weer dikke white out, geen enkele wolk, maar alles is helemaal wit. Dat zal boven de veluwe (en heel NL) wel zo zijn nu. De lucht lijkt wel zo’n gestoffeerde witte kamer in een psychiatrische inrichting.

   • “De lucht lijkt wel zo’n gestoffeerde witte kamer in een psychiatrische inrichting.”

    Niet alleen boven de Veluwe en Zutphen, maar over grote delen van de Aarde waar er met EMF gebombardeerd wordt. Dit heeft impact op een enorm groot veld op de vloeibare plasmalagen, dus een groot veld van white-out is nodig in de lucht.

    En het wordt steeds erger. Want ze zijn heel hard bezig om die geoengineering een extra harde zet te geven, want het MOET lukken rond 2030. De satellieten hangen er al, de mens is al ingespoten met DNA veranderende troep die zijn centrale antenne vernielt, en hoppa, nu nog de levensbron – de ‘ether’ – verwijderen en de mens aan de satelliet verbinden voor aansturing door de parasieten achter de knoppen. En wat denk je dat het niet kost om die plasmalaag te slopen?

    Het menselijk ‘bewustzijn’ stelt straks geen donder meer voor, en wat er over blijft aan menselijk stumperdje is een slaaf van de machine. Komt nooit meer goed als dit nu niet wordt aangepakt.

    • Tja… hoe pakken we dat aan. Die HAARP installaties staan niet direct om de hoek. En ik snap niet helemaal hoe dat met die plasmalagen in elkaar zit en waarom ze dat doen. Ik moet daar eens tijd voor maken.

 5. p.s. p.s. Geen kritiek, maar een praktische vraag over het punt waarop we gearriveerd zijn als mensheid. Filosoferen is mooi en wel omdat het inzichten in de huidige status quo verschaft, maar waar we om 1 minuut voor middernacht aan toe zijn, is om de vernietiging van de Aarde plus bevolking te stoppen; en dat vergt een praktische aanpak. Wie heeft er voorstellen, wie weet wat de praktische aanpak moet zijn? Hoe stoppen we bijv het gebruik van HAARP, hoe stoppen we het vernielen van de plasmalagen, het inspuiten van de GMO gifspuit, het vernielen van de dieren, hoe krijgen we controle over de technologieën die links en rechts maar worden toegepast, etc. Met filosoferen over dualisme houden we niets tegen, en zeker de kwaadwillenden niet. (Mijn voorstel staat hierboven al.)

  • @Immortal
   Met je eens dat we het met filosoferen niet gaan oplossen. Wel is het nodig te beseffen dat al het “gedoe” voortkomt uit het ego en als de mensheid in zijn algemeenheid dat ego zou overstijgen en weer vanuit het BewustZijn zelf zou handelen dan zou er nooit meer oorlog zijn.
   Dus Die transformatie is wel hard nodig om daadwerkelijke verandering in te zetten
   Maar voor Nu ben ik het met jouw inzicht zeker eens.

   • 🙂 Jazeker, de filosofie verschaft zeker inzichten over hoe het zou moeten zijn. Maar we zitten op een halve minuut voor middernacht, en de space aliens en de ufo’s gaan ons echt niet redden. Ik schrijf hier praktische tips zodat een lezer zelf kan constateren hoe erg het gesteld is met alles wat er speelt, en wat er nog meer gaat spelen, en dat de tijd dringt om die kwaadwillende parasieten uit te roeien.

    “Now is the time for all good men to come to the aid of the party.”

    • @immortal
     Ik zie even niet de overeenkomst met space aliens en de ufo’s met de filosofie waar ik het over heb 😉
     En ik reageerde op Naam* die Nondualiteit aanhaalde
     But anyways volgens mij is het 5 over 12
     En ja goede vraag wat kunnen we Nu doen???? komen we volgens mij weer uit op het feit dat er nog steeds te weinig mensen zijn die Het Zien…….

 6. Waardevol artikel.
  Ik las van Benjamin Creme dat hij in zijn beginperiode (voor hij lezingen gaf over de wederverschijning van de Christus, Maitreya) helderziende was op etherische energie, en steeds als hij storingen waarnam in de ether er een kernproef was gedaan. Ook zegt hij dat we er bijna geweest waren met de Cubacrisis maar vooral daarvoor tijdens de Berlijnse crisis, toen Oost-Berlijn van West-Berlijn werd afgescheiden, als we niet achter de schermen waren geholpen door de ufo’s, die etherisch zijn. Zij zouden ook de technologie hebben om straling op te ruimen die (nog niet ontdekt) op etherisch niveau plaatsvindt. Hun energiebron is universeel, en ze proberen die ook langzaam op aarde in te voeren en werken daartoe al wat samen met de wetenschap; ze zijn verder met Rusland omdat daar minder competitie zou zijn (met hen). Wij verkwisten veel energie door competitie, en hierdoor loopt ook de wetenschap achter. Het beëindigen van competitie, economisch, is een voorwaarde die de Christus en de meesters van wijsheid (die de samenwerking met de ufo’s coördineren) stellen voor de volgende openbaring.
  De ether was een kernonderdeel van de kennis van Tesla, waarop hij zich oriënteerde, die zelf een ufo bouwde. Wie weet wat hij allemaal niet uitgevonden heeft waarmee we geholpen waren. De ether is eigenlijk wat ze proberen te vinden in CERN.

  • John maart 7, 2023 at 09:27
   John Pierpont Morgan heeft die ontdekkingen van Tesla over de ‘ether’ en de energie die er uit geput kan worden, vernield toen hij er achter kwam dat Tesla hem er geen geldkraan op liet zetten. Daar ging de Wardencliffe Tower die Tesla had gebouwd. CERN is bezig met de ‘ether’ omdat hier het bewustzijn en de levenskracht van het mensdier schuilt, en mogelijk de hele menselijke geschiedenis (het hier en nu en de toekomst en het verleden – ook wel Akashic Records genoemd voor de liefhebbers). Als je dat beheerst, dan beheers je de mens. De mRNA gifspuit staat hiermee in verband – die dient om de centrale antenne van de mens te vernielen. Of er UFO’s zijn en ‘meesters’ die de ‘samenwerking met UFO’s coordineren’ het zal wel… het klinkt weer als bureaucratische pap die nergens toe leidt en de kern van de zaak verdoezelt.

   • Gisteren las ik in een reactie dat de Duitse generaal Reinhard Gehlen (1902 – 1979) betrokken zou zijn bij de moord op Nikola Tesla op 07.01.1943 in een hotelkamer op de 33ste verdieping van The Hotel New Yorker in uiteraard New York.
    Deze info was voor mij volslagen onbekend. Ik wist wel dat vader Prescott Bush (1895 – 1972) en zoon George H.W. Bush (1924 – 2018) een bezoek hebben gebracht aan Nikola Tesla de avond voor zijn dood.
    Gehlen leidde tussen 1946 en 1956 de anti-communistische Gehlen Organisation en hij richtte vervolgens op de Bundesnachrichtendienst (BND), de staatsveiligheidsdienst van de West-Duitse Bondsrepubliek en gaf hieraan leiding tot zijn pensionering in 1968.
    Nu komt de officiële lezing ook op losse schroeven te staan, namelijk dat de regering-Roosevelt John Trump (1907 – 1985, oom van Donald J. Trump) heeft belast met de inventarisering van Tesla’s nalatenschap.

    • Interessant Ron. Je kan er zeker van zijn dat de nalatenschap geheim gehouden wordt. J. Edgar Hoover had zijn pootjes er al op. Eastlund weet er meer van af. En die is ook dood. Het verhaal over Tesla ging dat hij oud en eenzaam gestorven was in de Chelsey Hotel. Wat zeker is dat hij veel heeft uitgevonden met goede bedoelingen dat nu tegen de mensheid gebruikt wordt…

   • Dat waren een soort van vliegtuigjes die door de plasma lagen moesten boren. Die lagen zijn zo verzengend dat je er niet doorheen kan komen zonder te verbranden. Vandaar dat vele Discovers beplakt waren met heatshielding tiles om door de atmosfeer te komen, en toch nog regelmatig ontploften bij terugkeer door de enorme frictie. Je ziet ook geen Discovers meer. Deze heatshield tiles zaten trouwens niet op de Apollo capsule die je in het museum in Washington DC kan zien; dus hoe die levend door de atmosfeer boorde is een waar mirakel! Nee, men is nog nooit naar de maan geweest…

    De plasmalagen zijn iets waar weinig tot geen onderzoek over gedaan is, behalve door Tesla. Hij zag bijv dat je door het stimuleren van die lagen electriciteit kon aftappen. Deze lagen zijn nodig om de Aarde te beschermen tegen straling vanuit de kosmos. Tevens bevatten ze de levenskracht voor alle diersoorten / mensen die uit de Aarde ontstaan op de plekken waar ze ontstaan, en zodoende een soort van ‘bewust’ bestaan kunnen leiden. Het menschdier lijkt dan nog het meest ‘bewust’ te zijn van alle diersoorten. De plasmalagen filtreren tevens het zonlicht, en zorgen er op die manier voor dat de aardkorst niet verschroeit. Ze zijn er niet voor niets, en dit is wat de planeet zo uniek en levenskrachtig maakt – die beschermende omhulsels die het zonlicht filteren en daardoor ook het water op Aarde beschermen. Zonder water is de mens niks.

    Is het je trouwens opgevallen dat er tegenwoordig ook veel over het rantsoeneren van waterverbruik gerept wordt… net zoals met de CO2 en stikstof ‘uitstoot’ leugens. De geoengineering heeft namelijk ook grote impact op het water, dus je wordt nu al geprept ter voorbereiding op wat er nog komen gaat. Straks wordt water ook nog een oorlogsmiddel.

    • De maanlanding op 16 juli 1969 is 100% fake en Deep State-puppet Stanley Kubrick (1928 – 1999) heeft de opnames gemaakt in de woestijn van New Mexico.
     ‘Astronaut’ Buzz Aldrin (1930) heeft de leugens off the record toegegeven.
     Op 26.08.1942 om 11:26 uur zijn de nazis geland op de maan en dit is geen grap. De technologie was afkomstig van de genootschappen van Thule en Vrill.

     • Nagekomen bericht: zojuist zag ik op internet een afbeelding waarbij Aldrin voor zijn rechteroog het 666-teken maakt.
      Over vrijmetselaars gesproken.

      • Okay. Veelzeggend. Ik herinner me net weer iets : Eastlund vertelde destijds een weather reporter dat hij moest uit leggen dat het weer ging veranderen en dat de rimpels in de lucht net zoiets zijn als een steen in de vijver werpen. Ik schreef die weather man dat dit met EMF te maken had maar bij bleef Eastlund ondersteunen. Het was allemaal doorgestoken kaart waar ego’s goed beboterd werden. Sinds die tijd heb je de weersanomalieën die we nu al meer dan 15 jaar meemaken….

      • Een andere “astronaut” hing een citroen aan het zielige ruimtescheepje en trof later de dood toen ze hem in de cyclotron uren lang lieten ronddraaien op volle minus G toeren. Nice..

     • Dat zou dan bevestigen dat ze op de “grotere planeet” naar de “maan” zijn gereisd. Dat zou kunnen. Uit de krater Aarde dus, een stuk verderop. Vreemd dat het niet vaker is gebeurd.

 7. Het gedeelte over geo engineering slaat de spijker op zijn kop, de conclusie ‘man=slecht’ vrouw=goed’ raakt kant nog wal. Kijk naar de vrouwen in dit ‘kabinet’; Kaag, van der Wal, van Huffelen, Kuiken: ze zijn net zo slecht als hun mannelijke equivalenten. Feminisme doet meer kwaad dan goed en speelt vrouwen en mannen tegen elkaar uit.

  • ALLES draait om balans… de elites zijn al duizenden jaren aan de macht door de balans in hun voordeel te verstoren. Inmiddels zijn we op het punt aanbeland dat ze alles letterlijk op de kop zetten om het conflict zo groot te maken dat wij onszelf vernietigen. Balans balans balans… in balans is de mens één met zichzelf en het universum. Als wij in balans komen, zijn de elites machteloos. Daarom wordt de balans verstoord en op de kop gezet, zodat wij in onbalans en angst leven, zodat wij bange slaven blijven. Hun spel is bijna op…

 8. Het Buitenaardse verhaal van Corey Goode..

  Met het onderstaande verhaal van Corey Goode komt opnieuw de realiteit in beeld, zoals we die alleen in Science Fiction krijgen te zien. Er zijn krachten op Aarde achter de schermen bezig om een volledig ruimte-programma uit te voeren. Niet alleen blijken we -volgens deze informatie- al lang naar andere planeten en sterrenstelsels te kunnen vliegen, maar deze groep is kennelijk machtig genoeg, om over onze toekomst menen te kunnen beschikken.

  En allemaal omdat ‘men’ vindt -in het meest positieve geval- dat ‘we er nog niet klaar voor zijn’.. Tja, zo kweek je een volwassen bevolking.. En zo hou je controle over diezelfde mensheid, en kun je je eigen agenda blijven uitrollen. Op kosten van diezelfde burgers natuurlijk, die via hun belastinggeld ALLES financieren wat ze niet mogen weten..

  https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-buitenaardse-verhaal-van-corey-goode/

 9. Juist nu heel belangrijk om je te abonneren op LICHTKIND (nu nog op Telegram, binnenkort op een eigen kanaal).

  • Nobodyisperfect maart 7, 2023 at 17:51

   Ja dat deed Xander ook op de esoterische toer, jammer Xander had altijd interessante onderwerpen en Artikelen met een berg referenties die je op je gemak na kon trekken, jammer Xander zijn site is niet meer.

   Heb een paar video’s van Lichtkind gezien en mij bekroop meteen het gevoel dat zij interessant zit te doen en haar zakken vult met dat elitaire, esotirische gelul van haar, haar lichaamstaal verraadt haar, maar dat is mijn opinie.

 10. Adrian W. March 8, 2023 at 10:44
  Ik las ergens dat die Lichtkind zijn moeder is…?
  Jomanda is verdwenen, en Lichtkind komt te voorschijn.

 11. Jammer van Xander, Lichtkind komt op mij een beetje over als weer een reïncarnatie van Anne Frank. Ik stond versteld hoe hij het christendom een esoterische dimensie gaf, hij had zeker ook veel kennis die hij combineerde met de actualiteit, je moet dat waarderen. Hij baseerde zich op openbaring over de eindtijd, hoewel de tijdrekening hier een probleem wordt, gezien de verschillende bollen en rondes waar planeten doorheen gaan. Dat leer je niet op de hogeschool, gelukkig maar, want theoretische kennis betekent hier niet zoveel, die standaardiseert het enkel en maakt er een leerschool van zoals met openbaring zelf is gebeurd, van kerk tot Pentagon. Er wordt al zwaar geconcurreerd met de auteur. Maar weinig mensen hebben daar inzicht in. Het einde is op natuurlijke weg voorbestemd en is gradueel, het ligt besloten in het plan van de Logos, en we hebben nog een eind te gaan, afhankelijk van je niveau van ontwikkeling. Het is esoterie, en de normale kennis daarvan wordt een spiegel die alles omdraait.

  • Het voortijdige mechanische einde is het punt, want dan beginnen de problemen pas voor de mens die denkt er nu ‘helemaal vanaf te zijn’, in dat opzicht zie ik de verhalen van eeuwige hel en verdoemenis niet als irrelevant. Ik denk dat hij zich privé voorbereidt op het einde van ons allen. Ik las het soms met de nodige humor, gezien de oké oké lol filosofie in de doorsnee media. Maar toch, niet te hard lachen. Zijn laatste artikel stelde voor hoe het einde voorafgegaan zou worden door neerstortende vliegtuigen, dit klinkt erg Nederlands, het doet me denken aan MH17 en de Bijlmerramp.

 12. Als er gesproken wordt over esoterie, dan moet je denken aan de uitleg van ‘De Tibetaan’, over de Steenbok in de astrologie, en het zgn. ‘de schapen van de bokken scheiden’. De schapen blijven bij elkaar onder in de vallei, de bokken gaan alleen naar de top van de berg.

 13. Ik kreeg een interessante verwijzing van wat vrijmetselaars die ik eens ontmoette, naar het boek De Orde van John Dickie die ook schreef over de Cosa Nostra en de Italiaanse keuken. Toch, er is nog meer. Het is een sekte die al 8000 jaar bestaat, die vooral exoterie is geworden, dat is het verdachte eraan, dat wil zeggen een soort zakenclub. Dit wordt door hen ontkend, althans de paar mensen die ik erover sprak. Binnen de 7 stralen is de vrijmetselarij de eerste straal van macht-wil, de straal van staatsmanschap. Wel een beetje in de gaten houden.
  Ze zijn aan de rechterzijde wat de anarchisten zijn links.
  Anarchisme in de volkstaal is evenzeer weer heel wat anders dan de officiële leer, misschien wel het tegendeel. Dat kom je vaak tegen.

  • John, je schrijft interessante zaken waar een mens graag meer over wilt weten. Dus zou je wat specifieker kunnen zijn in je onderbouwing…en meer uitleg kunnen geven over de punten in je reacties? Dan kunnen we er zelf ook verder mee. Je klinkt als een ‘bot’ ipv een Reaguurder. Bedankt alvast voor de detaillering van hetgeen je stelt. 🙂 (bijv die 7 stralen – wat is dat….?)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in