Geen enkele regering wil dat haar burgers goed geïnformeerd zijn, want als de burgers goed geïnformeerd zijn en voor zichzelf beginnen te denken, zullen regeringen niets te doen hebben, en zal het concept van de regering van de aardbodem verdwijnen. Het bestaan zelf van een regering of staat is gebaseerd op de domheid van de burgers – hoe dommer de massa, des te machtiger de regering.” ~ Abhijit Naskar, Boldly Comes Justice: Sentient Not Silent

De menselijke natuur, zoals ze wordt genoemd, is op zijn best wispelturig, en wanneer ze wordt gecombineerd met onverschilligheid, een gebrek aan begrip of onwetendheid over de waarheid, kan het een dodelijke combinatie zijn. Dat is nog nooit zo duidelijk geweest als vandaag in dit op totalitaire leest geschoeide regeringssysteem dat nu de samenleving overheerst. Te midden van deze nijpende situatie had het volk zich moeten realiseren dat het door zijn eigen toedoen, en door zijn vrijwillige gehoorzaamheid aan de bureaucratische staatskabal, zijn eigen ellende en verlies van vrijheid heeft veroorzaakt, schrijft Ayn Rand.

Dit is geen gemakkelijke pil voor de mensen om te slikken, maar zij moeten slikken om te ontsnappen aan de ketenen die zij zich hebben laten binden. Het gezegde: “De waarheid zal u bevrijden” is veelzeggend, en klinkt waar, vooral wanneer er sprake is van een kwaadaardige samenzwering zoals die waarin wij vandaag verwikkeld zijn. Het verschil deze keer is dat dit complot bedoeld is om te resulteren in het eindspel, waarbij de meeste mensen als een slavenklasse zullen kunnen worden geregeerd onder de duim van de echte terroristen onder ons; de regering, haar controleurs en partners, en al diegenen onder ons die niets zullen doen om dit te stoppen.

Natuurlijk zijn de regering en haar politie en militaire handhavers, haar bedrijfssponsors in het centrale bankwezen, big tech, de reguliere media, en de medische en farmaceutische industrie, vandaag de dag zeer zeker terroristen, en verdienen het om bij elke gelegenheid verguisd te worden, maar zijn zij het enige probleem? Regeringen zijn van oudsher corrupte, tirannieke, moordzuchtige en agressieve machts- en controlezoekers. Dit zou algemeen bekend moeten zijn, en zelfs als blinde onwetendheid het begrijpen van deze realiteit in de weg staat, moet men op een bepaald moment tot die conclusie komen.

  De bubbel is nu aan het barsten: de resultaten van slecht karma worden verwezenlijkt, misschien al deze winter, zo niet eerder

Daarom is het noodzakelijk om te kijken naar de echte problemen waar we voor staan, en de schuld te leggen waar die hoort; bij al diegenen die weigeren op te komen voor hun eigen leven en vrijheid, en in het proces mede-samenzweerders worden met de staat tegen de rest van ons, al dan niet opzettelijk. Dit omvat veel, zo niet de meeste, van de volgzame massa’s in dit land. Het is gemakkelijk om iemands gedrag te verontschuldigen door te doen alsof meedoen een “offer” is voor het zogenaamde algemeen welzijn, maar dat is gewoon pure communistische flauwekul.

Een groot deel van dit complot om totale controle te krijgen is gebaseerd op extreme manipulatie, zowel geestelijk als lichamelijk. Deze manipulatie wordt voor een groot deel bereikt door verdeeldheid te zaaien onder hen die geconditioneerd worden om gecontroleerd te worden, en nooit is het duidelijker of succesvoller geweest dan tijdens deze “virus pandemie” zwendel. Op dit moment is iedereen tegen iedereen, en dat is precies wat de ‘meester’klasse nastreeft. Wat zeer ontmoedigend is, is dat zelfs vrijheidsgezinde mensen achter elkaar aan gaan, vechten en ruziën in de marge over subtiele meningsverschillen, verstrikt raken in kleinigheden, en in het proces helpen om de ‘Covid’-agenda te bevorderen. Het resultaat van dit gedrag is dat degenen die werkelijk in vrijheid geloven hun tijd verspillen met elkaar te bevechten in plaats van samen op te trekken tegen de staat, terwijl de terreur gewoon doorgaat. Hoe meer verdeeldheid er is, hoe gemakkelijker het voor de staat is om niet alleen te winnen, maar om iedereen te controleren.

  Kinderarts waarschuwt: Als ze de meeste kinderen zouden vaccineren, zou dat het einde van de mensheid kunnen betekenen

Ongeacht de angsttactieken die worden gebruikt, gaat dit niet over een ‘virus’, het gaat over een communistische overname van de samenleving om wereldwijde controle te krijgen over alle monetaire systemen, alle eigendommen, en alle mensen. Het eindspel, als het volk niet snel en massaal verzet, zal de creatie zijn van een complex technocratisch systeem, geleid door de opgeëiste ‘elite’ aan de top van de machtspiramide. Er wordt gestreefd naar een systeem met twee lagen, de meesterklasse en hun gevolg van partners en handhavers, en een slavenklasse van al diegenen die overblijven na de genocide-aanval die zich voltrekt als gevolg van het dodelijke biowapen dat het ‘Covid-vaccin’ is. Elke nieuwe injectie, elke nieuwe booster, zal een nieuwe nagel aan de doodskist van de mensheid zijn.

Dit is een massale samenzwering, geen theorie, en één die al tientallen jaren gepland is. Het staat nu op de rand van succes, na vele jaren van mislukte pogingen om wereldwijde controle te krijgen, de meest recente was de terroristische dreiging genaamd 9/11; een staatsgreep en inside job die de weg vrijmaakte voor deze huidige biowapenaanval tegen de mensheid. Ontvolking door dood en sterilisatie is al aan de gang, en de enige manier om het te stoppen is het elimineren van de verdeeldheid en strijd tussen degenen die bereid zijn om terug te vechten. Vermijd de kuddementaliteit van het collectivisme, sta samen als individuen tegen deze tirannieke vijanden van de vrijheid, verzet je, niet conformeren, en zeg gewoon nee tegen elk en ieder bevel.

Degenen die de kant van de staat kiezen moeten in de steek gelaten worden, en degenen die bereid zijn voor vrijheid te vechten moeten de valkuilen van verdeeldheid vermijden en samenwerken om de regering te ontmantelen, en zich van deze staat afscheiden. Terreur komt in vele vormen, maar de mensen zijn hun eigen ergste vijand, dus zij die zich volledig schikken, zij die tegen hun buren vechten en niet tegen de staat vechten om haar poging te stoppen om haar “Great Reset” te volbrengen, zijn het probleem, en helpen dus de staatsterroristen om hun doel te bereiken.

  Mexico krijgt de volgende schrik: Lichamen van twee "aliens" gepresenteerd in het Congres

Dus, wat zijn de echte terroristische dreigingen? Het is deze regering, al haar partners, al diegenen die de staat actief helpen zijn agenda’s te verwezenlijken, en diegenen die niets doen om het te stoppen. Er is geen excuus voor onverschilligheid en lafheid als het aankomt op je eigen leven en vrijheid. Er is absoluut geen excuus!

“Wanneer het algemeen welzijn van een samenleving wordt beschouwd als iets dat los staat van en superieur is aan het individuele welzijn van haar leden, dan betekent dit dat het welzijn van sommige mensen voorrang heeft boven het welzijn van anderen, waarbij die anderen tot offerdieren worden gemaakt.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Robert Kennedy Jr. waarschuwt voor een machtsgreep om de globale democratieën te verslaanVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe ongevaccineerden lijken met de week slimmer
Volgend artikelIerse stad die 99,7% “volledig gevaccineerd” is, ondervindt “massale COVID uitbraak”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. “De waarheid zal u vrijmaken”. aldus Yeshua en bovendien : Hij is de weg, de waarheid en het leven.
  Kortom: in Hem geloven, Zijn woorden kennen en doen, dat is onze oplossing.
  Shalom
  Ben Kok (Joods-chr. pastor)
  Tora- Yeshua. nl

 2. Blinde gehoorzaamheid is de grootste vijand van de waarheid. Zoals de classificatie in een pro- of antivaxxer is niet relevant als het om de waarheid gaat, de waarheid kiest immers geen partij.

 3. Ben Kok, vertel me over de zeven zegels. Zijn dit de zeven zegels gedrukt door de zeven engelen, in de zin van de zeven apocalyptische gebeurtenissen voorafgaand aan degene die zegt, “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, zijn zij? Of is het een sprookje over de zeven goddelijke klieren die worden geactiveerd door iedereen die uitsluitend op het pad van de waarheid loopt, tot verlichting komt (leven)? Zijn er 144.000 energiekanalen waar het sap van het leven doorheen stroomt, of zijn 144.000 behouden (een van alle naties) het uitverkoren volk van god?
  Je miste de vermelding in dit heilige boek van de zeven endocriene klieren die ons bestaan controleren?
  Heeft god maar één volk?
  Iemand die alleen op het pad van de waarheid liep en menselijke bestemmingen en mensenlevens redde, maar opgroeide in een niet-christelijke samenleving, uw verlosser niet accepteerde, zijn genade niet ontving, enz., zal buiten het koninkrijk van god? Echt?

 4. Gelovige mensen zien GOD als een alles overheersende die het altijd bij het juiste eind heeft. Maar die GOD dat ben jij zelf het is jouw eigen bewustzijn, het is geen entiteit die buiten jouw bestaat. Jij bent zelf de schaper van alles wat jij doet en onderneemt of juist niet doet, daar is niet iemand anders voor die jouw dat dicteert. Daar heb je geen boek voor nodig als leidraad, je behoeft enkel naar je innerlijke luisteren en erna te handelen. Ik zie het vaak genoeg dat GOD in de derde persoon wordt afgebeeld en zo ook geïnterpreteerd wordt. Maar dan hou jij je zelf voor de gek, want zo kan je geknecht worden door andere die hele andere intenties hebben dan jij zelf. Zodat die andere dan zogenaamd kan gaan spreken in naam van GOD en jouw een hele andere weg laten bewandelen waar jij zelf niet altijd mee eens bent. Dit is geen aanval op gelovige, maar iets om persoonlijk zelf over na te denken. Je zelf bewust maken van de realistische waarheden in het leven. Ieder levend wezen is zijn eigen tempel waar de GOD in leeft. Jouw persoonlijke bewustzijn is GOD en vanuit daar bekijk jij de wereld hoe hij is, daar willen genoeg mensen misbruik van maken om jouw te kunnen uitbuiten voor hun eigen gewin. Nu met die experimentele genetische vaccins proberen ze jouw bewustzijn over te nemen en zo te manipuleren dat het GOD deeltje verandert wordt in een synthetische programmeerbare chip die enkel nog alleen een programma uit kan voeren. Jij bent dan letterlijk een werktuig van jouw meester geworden. En dingen bezitten geen andere dingen, dat bedoelen zij nu met de grote reset, dat niemand meer bezittingen heeft. Want jij bent dat zelf in bezit genomen en zelfs gepatenteerd, dus dan behoor jij aan de patenthouder toe. Terwijl een mens van vlees en bloed niet tot slaaf gedegradeerd mag worden volgens de universele mensenrechten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in